28.12.2018   

EL EN

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/2032 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Νοεμβρίου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 416/2007 της Επιτροπής σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των αγγελιών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 416/2007 (2) της Επιτροπής θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, να βελτιωθεί και να αποσαφηνιστεί περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική πρόοδο και την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 416/2007

(2)

Οι τεχνικές προδιαγραφές των αγγελιών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους) θα πρέπει να βασίζονται στις τεχνικές αρχές που καθορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2005/44/ΕΚ.

(3)

Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, οι αγγελίες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους) θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να συμπεριλαμβάνουν έναν νέο τύπο μηνύματος που αφορά ειδικά αγγελίες σχετικά με καιρικά φαινόμενα.

(4)

Οι πίνακες αναφοράς σχετικά με τους μετρητές θα πρέπει να απαλειφθούν από το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 416/2007 διότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτούς, όπως οι τιμές αναφοράς για τη χαμηλή και την υψηλή στάθμη των υδάτων, χαρακτηρίζονται από δυναμικότητα. Τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και να τηρούνται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Αναφοράς, τη διαχείριση του οποίου έχει η Επιτροπή.

(5)

Χρειάζεται να βελτιωθεί η συνεκτικότητα της επιμέλειας και της ανάπτυξης εφαρμογών με σκοπό τη δημιουργία υπηρεσιών με υψηλότερο επίπεδο διαλειτουργικότητας. Ως εκ τούτου, οι οδηγοί κωδικοποίησης για συντάκτες και προγραμματιστές εφαρμογών θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές ως προσάρτημα Α και Β του παραρτήματος.

(6)

Συνιστάται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρχών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 416/2007. Προκειμένου να βελτιωθεί η εν λόγω ανταλλαγή δεδομένων, οι προδιαγραφές σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει να καθοριστούν στο προσάρτημα Δ του παραρτήματος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τους.

(7)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη είναι σε θέση να κωδικοποιούν αγγελίες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους) με συνεκτικό και διαλειτουργικό τρόπο, θα πρέπει να βελτιωθούν οι πίνακες αναφοράς που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ε. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστούν νέοι κωδικοί σε νέο πίνακα αναφοράς που θα περιλαμβάνει εναρμονισμένες επισημάνσεις διεπαφής αναζήτησης για τη γραφική διεπαφή χρήστη. Επιπλέον, θα πρέπει να προστεθούν νέα πεδία (tags), τιμές και κωδικοί στους υφιστάμενους πίνακες αναφοράς και να απαλειφθούν τα περιττά στοιχεία.

(8)

Οι αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πίνακες αναφοράς του προσαρτήματος E διατίθενται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Αναφοράς, του οποίου τη διαχείριση έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/44/ΕΚ, προκειμένου να συμμορφωθούν με το άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των απαιτήσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό το αργότερο 30 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του.

(10)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 416/2007 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2005/44/EΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 416/2007 της Επιτροπής αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 152.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 416/2007 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2007, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των αγγελιών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους) όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας (ΕΕ L 105 της 23.4.2007, σ. 88).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4

1.1.

Ορισμοί 4

1.2.

Βασικές λειτουργίες και απαιτήσεις επιδόσεων για αγγελίες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους) (NtS/ΑπΠ) 4

2.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ) 5

3.

ΤΥΠΟΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ NtS 5

4.

ΔΟΜΗ ΤΩΝ NtS ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ NtS 5

4.1.

Γενική δομή 5

4.1.1.

Τμήμα αναγνώρισης στοιχείων 6

4.1.2.

Μήνυμα σχετικά με δίαυλο ναυσιπλοΐας και κυκλοφορία 6

4.1.3.

Μήνυμα όσον αφορά τα ύδατα 6

4.1.4.

Μήνυμα σχηματισμού πάγου 7

4.1.5.

Μήνυμα σχετικά με καιρικά φαινόμενα 7

4.2.

Επεξήγηση πεδίων XML και τιμών κωδικών στους NtS Reference Tables (πίνακες αναφοράς ΑπΠ) 7

4.3.

Προσδιορισμός τμημάτων διαύλου ναυσιπλοΐας και αντικειμένων στα μηνύματα NtS 7

4.4.

Κανόνες κωδικοποίησης μηνυμάτων NtS 8
Προσάρτημα Α: NtS Encoding Guide (Οδηγός κωδικοποίησης ΑπΠ) για συντάκτες 9
Προσάρτημα Β: NtS Encoding Guide (Οδηγός κωδικοποίησης ΑπΠ) για προγραμματιστές εφαρμογών 22
Προσάρτημα Γ: Ορισμός σχήματος NtS XML (XSD) 50
Προσάρτημα Δ: Προδιαγραφή NtS Web Service (διαδικτυακή υπηρεσία για ΑπΠ) (WSDL) 87

1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1.   Ορισμοί

Ως υπηρεσίες πληροφοριών πλωτών οδών (Fairway Information Services/FIS) ορίζονται οι γεωγραφικές, υδρολογικές και διοικητικές πληροφορίες σχετικά με τον δίαυλο ναυσιπλοΐας (πλωτή οδό) που χρησιμοποιούνται από τους κυβερνήτες και τους διαχειριστές στόλου για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση ενός ταξιδιού. Οι όροι «κυβερνήτης» και «πλοίαρχος» που χρησιμοποιούνται στο παρόν πρότυπο θεωρούνται ισοδύναμοι με τον όρο «πλοίαρχος» που χρησιμοποιείται στις κατευθυντήριες γραμμές RIS (River Information Services) για τις υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) (κανονισμός αριθ. 414/2007 της Επιτροπής (1)), ενώ ο όρος «διαχειριστές στόλου» ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 415/2007 της Επιτροπής (2).

Το σύστημα FIS παρέχει δυναμικές πληροφορίες (όπως στάθμη υδάτων ή προβλέψεις στάθμης υδάτων), καθώς και στατικές πληροφορίες (όπως ωράρια λειτουργίας υδατοφρακτών και γεφυρών) όσον αφορά τη χρήση και την κατάσταση της υποδομής εσωτερικών πλωτών οδών, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη λήψη τακτικών και στρατηγικών αποφάσεων πλοήγησης.

Στους παραδοσιακούς τρόπους για την παροχή υπηρεσιών FIS περιλαμβάνονται τα οπτικά βοηθήματα ναυσιπλοΐας, οι αγγελίες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους) σε χαρτί, μέσω ασύρματης τηλεπικοινωνίας και μέσω σταθερού τηλεφώνου στους υδατοφράκτες. Η κινητή τηλεφωνία προσέθεσε νέες δυνατότητες στη φωνητική επικοινωνία και στη διαβίβαση δεδομένων, αλλά το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν είναι διαθέσιμο παντού και πάντοτε. Ειδικά διαμορφωμένες υπηρεσίες FIS για τις πλωτές οδούς μπορούν να παρέχονται από υπηρεσίες ραδιοτηλεφώνου για τις εσωτερικές πλωτές γραμμές, από υπηρεσίες Διαδικτύου ή υπηρεσίες ηλεκτρονικού χάρτη ναυσιπλοΐας, όπως το ηλεκτρονικό σύστημα απεικόνισης χαρτών και πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (Inland ECDIS) με ηλεκτρονικούς χάρτες ναυσιπλοΐας (Electronic Navigational Chart/ENC).

1.2   Βασικές λειτουργίες και απαιτήσεις επιδόσεων για αγγελίες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους) (NtS/ΑπΠ)

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή για NtS θεσπίζει τους κανόνες για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τη ναυσιπλοΐα μέσω του Διαδικτύου.

Οι NtS:

α)

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες, την κυκλοφορία, τις καιρικές συνθήκες, τη στάθμη των υδάτων και τον σχηματισμό πάγου στους διαύλους ναυσιπλοΐας για τις υπηρεσίες πληροφοριών πλωτών οδών (FIS)·

β)

παρέχουν αυτόματη μετάφραση των σημαντικότερων σημείων των αγγελιών, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο λεξιλόγιο βασιζόμενο στους πίνακες κωδικών (NtS Reference Tables/πίνακες αναφοράς ΑπΠ, όπως παρατίθενται στο προσάρτημα Ε)·

γ)

διατίθενται σε τυποποιημένη δομή σειρών δεδομένων για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των αγγελιών σε συστήματα προγραμματισμού ταξιδιών·

δ)

είναι συμβατές με τη δομή δεδομένων του RIS Index (ευρετήριο ΥΠΕΝ) και του Inland ECDIS (ECDIS εσωτερικής ναυσιπλοΐας) για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των NtS στο Inland ECDIS, όπως ορίζει η οδηγία 2005/44/ΕΚ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις εναρμονισμένες RIS (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις NtS διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων NtS των διαφόρων χωρών και προς άλλες εφαρμογές που κάνουν χρήση δεδομένων NtS, συμπεριλαμβανομένου του Inland ECDIS.

Ορισμένες από τις πληροφορίες που περιέχονται στα μηνύματα NtS μπορούν να τυποποιηθούν, ενώ άλλες όχι.

Το τυποποιημένο μέρος θα καλύπτει όλες τις πληροφορίες που είναι:

α)

σημαντικές για την ασφάλεια της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (π.χ.: βυθισμένο μικρό σκάφος στο χιλιομετρικό σημείο 2010 της δεξιάς πλευράς ναυσιπλοΐας του ποταμού Δούναβη)·

β)

απαραίτητες για τον προγραμματισμό ταξιδιών όπως το κλείσιμο υδατοφρακτών ή η μείωση του ελεύθερου ύψους.

Πρόσθετες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια ή τον προγραμματισμό ταξιδιών, όπως η αιτία κλεισίματος ενός υδατοφράκτη, μπορούν να παρέχονται σε ελεύθερο κείμενο χωρίς αυτόματη μετάφραση. Η χρήση ελεύθερου κειμένου θα περιορίζεται στο ελάχιστο.

2.   ΠΑΡΟΧΉ ΑΓΓΕΛΙΏΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΐΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΛΟΙΆΡΧΟΥΣ)

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την πρόσβαση στα μηνύματα NtS επιγραμμικά και μέσω τυποποιημένης NtS web service (διαδικτυακή υπηρεσία για ΑπΠ), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο παρόν παράρτημα και στα προσαρτήματά του. Η προδιαγραφή για την τυποποιημένη NtS web service περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Δ υπό μορφή «Web Service Description Language» (γλώσσα περιγραφής διαδικτυακής υπηρεσίας — WSDL).

Οι τυποποιημένες NtS web services παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να επιλέγει τα μηνύματα με βάση τουλάχιστον ένα από τα εξής κριτήρια:

α)

ένα συγκεκριμένο τμήμα πλωτής οδού·

β)

ένα συγκεκριμένο μέρος πλωτής οδού, το οποίο ορίζεται από το χιλιομετρικό σημείο του ποταμού στην αρχή και στο τέλος του·

γ)

τον χρόνο ισχύος της αγγελίας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης της περιόδου ισχύος)·

δ)

την ημερομηνία έκδοσης της αγγελίας (ημερομηνία και ώρα έκδοσης).

Μηνύματα NtS τα οποία συμμορφώνονται με τα πρότυπα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα μπορούν να παρέχονται, μεταξύ άλλων, μέσω:

α)

εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (apps)·

β)

υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων NtS που λειτουργούν στις διάφορες χώρες. Όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούν τα πρότυπα τα οποία περιγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού μπορούν να ενσωματώνουν NtS άλλων συστημάτων στις υπηρεσίες τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το περιεχόμενο του μηνύματος. Οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται στην περίπτωση που η σύνδεση με πηγή ολοκληρωμένων NtS διακόπτεται ή δεν είναι διαθέσιμη.

3.   ΤΥΠΟΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ NTS

Τα μηνύματα NtS είναι σημαντικά μηνύματα που έχουν τυποποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Υπάρχουν τέσσερεις τύποι μηνυμάτων NtS, οι εξής:

α)

μηνύματα σχετικά με δίαυλο ναυσιπλοΐας και κυκλοφορία·

β)

μηνύματα όσον αφορά τα ύδατα·

γ)

μηνύματα σχηματισμού πάγου·

δ)

μηνύματα σχετικά με καιρικά φαινόμενα.

4.   ΔΟΜΗ ΤΩΝ NTS ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ NTS

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τη δομή και την κωδικοποίηση των τυποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων NtS.

Το μήνυμα NtS είναι ένα δομημένο μήνυμα που χρησιμοποιεί τυποποιημένα στοιχεία, όπου αυτό είναι δυνατό. Η χρήση ελεύθερου κειμένου στα στοιχεία δεδομένων θα περιορίζεται στο ελάχιστο.

Ο τυποποιημένος ορισμός σχήματος XML (Extensible Markup Language — επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης) για τις NtS, που αναφέρεται ως XSD στο παρόν πρότυπο, περιέχει τις τυποποιημένες τιμές κωδικών και τους πιθανούς μορφοτύπους και περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Γ.

Οι τυποποιημένες τιμές κωδικών και τα πεδία (tags) XML, η σημασία και η μετάφρασή τους περιλαμβάνονται στους NtS Reference Tables/πίνακες αναφοράς ΑπΠ, στο προσάρτημα Ε και διατίθενται επίσης ηλεκτρονικά στο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης δεδομένων αναφοράς (ERDMS) για τη λειτουργία του οποίου υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4.1.   Γενική δομή

Ένα μήνυμα NtS περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

α)

το τμήμα αναγνώρισης στοιχείων·

β)

το τμήμα που ορίζει το/τα αντικείμενο/-α ή το/τα τμήμα/-τα διαύλου για το/τα οποίο/-α ισχύει το μήνυμα·

γ)

τον/τους περιορισμό/-ούς για τα μηνύματα σχετικά με δίαυλο και κυκλοφορία, τη/τις μέτρηση/-εις για τα μηνύματα όσον αφορά τα ύδατα, τις συνθήκες πάγου για τα μηνύματα σχηματισμού πάγου ή την/τις πρόγνωση/-εις καιρού για τα μηνύματα σχετικά με καιρικά φαινόμενα.

Σχήμα 1

Δομή αγγελίας εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοίνωση προς πλοιάρχους)

Image

4.1.1.   Τμήμα αναγνώρισης στοιχείων

Κάθε μήνυμα πρέπει να περιλαμβάνει τμήμα αναγνώρισης στοιχείων. Το τμήμα αναγνώρισης στοιχείων περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και την ημερομηνία έκδοσης του μηνύματος.

4.1.2.   Μήνυμα σχετικά με δίαυλο και κυκλοφορία

Τα μηνύματα σχετικά με δίαυλο και κυκλοφορία περιέχουν πληροφορίες για το/τα τμήμα/-τα διαύλου ή το/τα αντικείμενο/-α, και χρησιμοποιούνται για την ένδειξη περιορισμού/-ών σε σχέση με τους εξής σκοπούς:

α)

«Προειδοποίηση»: αφορά την ασφάλεια. Η προειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν περιορισμό που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ή έμμεση έκθεση σε κίνδυνο προσώπων, σκαφών ή εγκαταστάσεων, π.χ. εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε γέφυρα οι οποίες προκαλούν σπινθήρες, κλωβός επιθεώρησης/εργάτες που αιωρούνται από γέφυρα ή εμπόδιο στον δίαυλο·

β)

«Αγγελία»: αφορά τον προγραμματισμό ταξιδιών ή την ασφάλεια. Η αγγελία μπορεί να περιέχει περιορισμούς, όπως το κλείσιμο μιας δεξαμενής υδατοφράκτη λόγω εργασιών συντήρησης ή η βυθοκόρηση στον δίαυλο ναυσιπλοΐας·

γ)

«Πληροφορίες»: γενικές πληροφορίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τον προγραμματισμό ταξιδιών ή την ασφάλεια. Οι πληροφορίες δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικούς περιορισμούς, οπότε δεν έχουν άμεση σχέση με τον προγραμματισμό ταξιδιών ή την ασφάλεια. Σε αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες, π.χ. τοπικοί κανόνες κυκλοφορίας ή επικαιροποίηση του Inland ECDIS.

4.1.3.   Μήνυμα όσον αφορά τα ύδατα

Τα μηνύματα όσον αφορά τα ύδατα περιλαμβάνουν τιμές ή προβλέψεις για:

α)

τη στάθμη των υδάτων,

β)

το μικρότερο μετρηθέν βάθος,

γ)

το ελεύθερο ύψος,

δ)

την κατάσταση φράγματος,

ε)

την εκροή υδάτων,

στ)

την κατάσταση ροής υδάτων.

Συνήθως, οι πληροφορίες σχετικά με τα ύδατα παράγονται και εκδίδονται αυτόματα με βάση δεδομένα που λαμβάνονται από αισθητηριακό εξοπλισμό (π.χ. παλιρροιογράφο), συστήματα (π.χ. μοντέλο στάθμης υδάτων) ή υποδομές (π.χ. κατάσταση φράγματος). Η δημοσίευση πληροφοριών μπορεί να προβλέπεται σε διάφορες περιστάσεις, π.χ. ανά τακτά διαστήματα ή με την υπέρβαση ορισμένης τιμής.

4.1.4.   Μήνυμα σχηματισμού πάγου

Τα μηνύματα σχηματισμού πάγου περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ή τις προβλεπόμενες συνθήκες πάγου για τμήμα/-τα διαύλου ναυσιπλοΐας. Οι πληροφορίες σχετικά με τον σχηματισμό πάγου συντάσσονται συνήθως από αρμόδιο προσωπικό με βάση επιτόπιες παρατηρήσεις και επαγγελματικές εκτιμήσεις.

4.1.5.   Μήνυμα σχετικά με καιρικά φαινόμενα

Τα μηνύματα σχετικά με καιρικά φαινόμενα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με (επικίνδυνες) καιρικές συνθήκες για την εσωτερική ναυσιπλοΐα.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διάδοση υδρομετεωρολογικών πληροφοριών από τα υδρομετεωρολογικά δίκτυα στους πλοιάρχους, είναι δυνατή η δημοσίευση μηνυμάτων σχετικά με καιρικά φαινόμενα.

4.2.   Επεξήγηση πεδίων (tags) XML και τιμών κωδικών στους NtS Reference Tables/πίνακες αναφοράς ΑπΠ

Η έννοια των διαφόρων στοιχείων που χρησιμοποιούνται στον ορισμό σχήματος XML (XSD) για NtS προσδιορίζεται στους NtS Reference Tables που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ε. Η δομή, ο μορφότυπος και οι πιθανές τιμές για όλα τα στοιχεία XML περιγράφονται στο XSD για NtS στο προσάρτημα Γ.

α)

Οι συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους κωδικοποιούνται σύμφωνα με το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 και παρουσιάζονται σε μοίρες και πρώτα λεπτά με τουλάχιστον τρία, αλλά κατά προτίμηση τέσσερα δεκαδικά ψηφία ([d]d mm.mmm[m] N, [d][d]d mm.mmm[m] E).

β)

Το σημείο διάκρισης των δεκαδικών ψηφίων σε αριθμητικά πεδία είναι η τελεία («.»). Δεν χρησιμοποιούνται σημεία διάκρισης των χιλιάδων.

γ)

Τα μηνύματα NtS επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο τις ακόλουθες μονάδες για τις τιμές που περιλαμβάνονται στο μήνυμα XML: cm, m3/s, h, km/h και kW, m/s (άνεμος), mm/h (βροχόπτωση) και βαθμός Κελσίου. Οι εθνικές εφαρμογές είναι δυνατό να προβλέπουν μετατροπή των μονάδων ώστε να είναι πιο φιλικές προς τους χρήστες.

4.3.   Προσδιορισμός τμημάτων διαύλου και αντικειμένων στα μηνύματα NtS

Προκειμένου να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδομένα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με αντικείμενα που αφορούν την εσωτερική ναυσιπλοΐα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2005/44/ΕΚ, πρέπει να χρησιμοποιείται ο ISRS Location Code [κωδικός εντοπισμού ISRS (International Ship Reporting Standard)] στο τμήμα «αντικείμενα». Ο ISRS Location Code χρησιμοποιείται για τον επακριβή προσδιορισμό αντικειμένων και τμημάτων διαύλου ναυσιπλοΐας και για την αποτελεσματική παροχή διαλειτουργικών συστημάτων και υπηρεσιών RIS (π.χ. για τον συνδυασμό πληροφοριών σχετικά με υποδομές από το RIS Index, το Inland ECDIS και τις NtS για προγραμματισμό ταξιδιών).

Ο ISRS Location Code είναι ένας εικοσαψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μοναδικής και τυποποιημένης σχέσης μεταξύ αντικειμένων στις υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποχρεωτικά στοιχεία δεδομένων, διαρθρωμένα σε τέσσερεις ενότητες πληροφοριών:

α)

Ενότητα 1: UN/LOCODE (5ψήφιος, αλφαριθμητικός), αποτελούμενος από τον

Country code/κωδικό χώρας (2ψήφιος, αλφαριθμητικός) (3) και τον

Location code/κωδικό εντοπισμού (3ψήφιος, αλφαριθμητικός, σημειώνεται «XXX» εάν δεν είναι διαθέσιμος)

β)

Ενότητα 2: Fairway section code/κωδικός τμήματος διαύλου (5ψήφιος, αλφαριθμητικός, καθορίζεται από την εθνική αρχή)

γ)

Ενότητα 3: Object Reference Code/κωδικός αναφοράς αντικειμένου (5ψήφιος, αλφαριθμητικός, σημειώνεται «XXXXX» εάν δεν είναι διαθέσιμος)

δ)

Ενότητα 4: Fairway section hectometre/εκατομετρικό σημείο τμήματος διαύλου (5ψήφιος, αλφαριθμητικός, εκατομετρικό σημείο στο κέντρο της περιοχής ή «XXXXX» αν δεν είναι διαθέσιμο).

Οι ISRS Location Codes και τα δεδομένα αναφοράς των αντικειμένων τηρούνται από τα κράτη μέλη στο RIS Index και υποβάλλονται στο ERDMS για τη λειτουργία του οποίου υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διαδικασίες τήρησης για το RIS Index που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ERDMS.

4.4.   Κανόνες κωδικοποίησης μηνυμάτων NtS

Τα μηνύματα NtS κωδικοποιούνται σύμφωνα με τον οδηγό κωδικοποίησης NtS για συντάκτες (προσάρτημα Α) και σύμφωνα με τον NtS Encoding Guide για προγραμματιστές εφαρμογών (προσάρτημα Β).


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 414/2007 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2007, για τις τεχνικές κατευθύνσεις σχεδιασμού, εφαρμογής και επιχειρησιακής χρήσης των υπηρεσιών πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2005/44/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας (ΕΕ L 105 της 23.4.2007, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 415/2007 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2005/44/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας (ΕΕ L 105 της 23.4.2007, σ. 35).

(3)  Οι κωδικοί χώρας των ΗΕ ορίζονται σύμφωνα με το σημείο 2.4.2.12 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 164/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 57 της 6.3.2010, σ. 1). Οι κωδικοί χώρας των ΗΕ ταυτίζονται με τους κωδικούς χώρας του ISO 3166-1 alpha-2.

A.   ENCODING GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

Πλαίσιο, δομή και σκοπός των NtS Encoding Guides/οδηγών κωδικοποίησης ΑπΠ 10

2.

Επιλογή του τύπου μηνύματος NtS 10

3.

Βασικές παράμετροι σε σχέση με τα FTM, βήματα για την έκδοση FTM 10

4.

Επεξήγηση κωδικών FTM 12

5.

Βασικές παράμετροι σε σχέση με τα WRM 20

6.

Βασικές παράμετροι σε σχέση με τα ICEM, βήματα για την έκδοση ICEM 20

7.

Βασικές παράμετροι σε σχέση με τα WERM 20

8.

Κανόνες για ορισμένα στοιχεία 21

Συντομογραφίες

Συντομογραφία

Σημασία

CEVNI

Ευρωπαϊκός κώδικας των πλωτών οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3res.html)

ENC

Ηλεκτρονικός χάρτης ναυσιπλοΐας

FTM

Μήνυμα σχετικά με δίαυλο και κυκλοφορία

ICEM

Μήνυμα σχηματισμού πάγου

Inland ECDIS

Ηλεκτρονικός χάρτης και σύστημα πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

ISRS Location Code

Κωδικός εντοπισμού βάσει του International Ship Reporting Standard (Διεθνές πρότυπο για τις αναφορές των πλοίων)

NtS

Αγγελίες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους)

RIS

Υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

VHF

Πολύ υψηλή συχνότητα (Very high frequency) — ναυτιλιακή ζώνη συχνοτήτων κινητών συστημάτων

WERM

Μήνυμα σχετικά με καιρικά φαινόμενα

WRM

Μήνυμα όσον αφορά τα ύδατα

WSDL

Γλώσσα περιγραφής διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services Description Language)

XML

Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (Extensible Markup Language)

XSD

Ορισμός σχήματος XML

1.   Πλαίσιο, δομή και σκοπός των NtS Encoding Guides

Το πρότυπο για τις NtS βελτιώνεται συνεχώς. Σημαντικό βήμα προόδου υπήρξε η δημιουργία της NtS web service, η οποία διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων NtS μεταξύ των αρχών, καθώς και μεταξύ των αρχών και των χρηστών NtS.

Εκπονήθηκαν δύο έγγραφα για τη διευκόλυνση της εναρμονισμένης κωδικοποίησης των μηνυμάτων NtS σε εθνικό και διεθνές επίπεδο: ο NtS Encoding Guide για συντάκτες και ο NtS Encoding Guide για προγραμματιστές εφαρμογών. Οι εν λόγω οδηγοί έχουν εφαρμογή στο XSD 4.0 για NtS και στην NtS Web Service WSDL.

Δεδομένης της αυξημένης χρήσης της NtS web service, θα επιδιωχθεί περαιτέρω εναρμόνιση των μηνυμάτων NtS με στόχο να εξασφαλιστεί η σωστή εμφάνιση του περιεχομένου στα συστήματα τρίτων μερών. Η ομοιόμορφη κωδικοποίηση αποτελεί επίσης προαπαιτούμενο για να μπορούν τα μηνύματα να λαμβάνονται υπόψη στις εφαρμογές προγραμματισμού ταξιδιών.

Στοιχεία τα οποία περιέχουν μόνο τυποποιημένες ή προεπιλεγμένες τιμές πρέπει να παραλείπονται εάν είναι προαιρετικά, επειδή έχουν ως αποτέλεσμα πληθώρα μηνυμάτων χωρίς προστιθέμενη αξία.

Ο NtS Encoding Guide για συντάκτες απευθύνεται σε όσους συντάσσουν/επεξεργάζονται (και εκδίδουν) μηνύματα NtS, και περιλαμβάνει βήμα προς βήμα οδηγίες για τη δημιουργία των κατάλληλων τύπων μηνυμάτων καθώς και επεξήγηση των κωδικών. Ο NtS Encoding Guide εξηγεί τον τρόπο εφαρμογής των τεσσάρων τύπων μηνυμάτων NtS, παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωση καθώς και τους κωδικούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιστάσεις. Ο NtS Encoding Guide για συντάκτες περιλαμβάνεται στο παρόν προσάρτημα Α.

Ο NtS Encoding Guide για προγραμματιστές εφαρμογών περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών για NtS, εξηγώντας τη λογική, τις διεργασίες και τις αυτόματες/προεπιλεγμένες τιμές του. Ο NtS Encoding Guide για προγραμματιστές εφαρμογών περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Β του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

2.   Επιλογή του τύπου μηνύματος NtS

FTM: Επιλέξτε αυτόν τον τύπο αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε «μήνυμα σχετικά με δίαυλο και κυκλοφορία» για πλωτές οδούς ή αντικείμενα επί της πλωτής οδού. [βλέπε κεφάλαιο 3]

WRM: Επιλέξτε αυτόν τον τύπο αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε «μήνυμα όσον αφορά τα ύδατα», το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα και τις προβλεπόμενες στάθμες υδάτων καθώς και άλλες πληροφορίες. Τα μηνύματα όσον αφορά τα ύδατα περιέχουν πληροφορίες για ένα αντικείμενο ή τμήμα διαύλου. Τα αντικείμενα προσδιορίζονται με τον οικείο ISRS Location Code, ενώ τα τμήματα διαύλου ορίζονται με τους ISRS Location Codes στο αρχικό και στο τελικό σημείο τους.

ICEM: Επιλέξτε αυτόν τον τύπο αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε «μήνυμα σχηματισμού πάγου». Το μήνυμα σχηματισμού πάγου περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες πάγου για τμήμα διαύλου το οποίο ορίζεται από τους ISRS Location Codes στο αρχικό και στο τελικό σημείο του.

WERM: Επιλέξτε αυτόν τον τύπο αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε «μήνυμα σχετικά με καιρικά φαινόμενα», το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες καθώς και τις προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες σε τμήμα πλωτής οδού το οποίο ορίζεται από τους ISRS Location Codes στο αρχικό και στο τελικό σημείο του.

3.   Βασικές παράμετροι σε σχέση με τα FTM, βήματα για την έκδοση FTM

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται παρέχονται στο κεφάλαιο 4. Οι παράμετροι που εξετάζονται από την παράγραφο 3.3 και εξής δεν ακολουθούν απαραιτήτως τη σειρά εισαγωγής ενός εργαλείου επεξεργασίας FTM.

3.1.

Υπάρχει ανάγκη δημοσίευσης πληροφοριών μέσω μηνύματος FTM σύμφωνα με το πρότυπο για τις NtS; Όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και τον προγραμματισμό ταξιδιών πρέπει να δημοσιεύονται μέσω μηνυμάτων NtS. Είναι δυνατή η δημοσίευση πληροφοριών που δεν έχουν σχέση με την ασφάλεια και τον προγραμματισμό ταξιδιών. Κάθε θέμα/περιστατικό/συμβάν πρέπει να δημοσιεύεται σε χωριστό μήνυμα.

3.2.

Υπάρχει ήδη ισχύον FTM για την τρέχουσα κατάσταση (όσον αφορά το περιεχόμενο καθώς και τον χρόνο ισχύος);

3.2.1.

Ναι:

το ήδη υφιστάμενο FTM πρέπει να επικαιροποιηθεί. Πρέπει να επιλεγεί και να επικαιροποιηθεί το αντίστοιχο εκδοθέν μήνυμα στο εργαλείο επεξεργασίας FTM. Ένα FTM δεν είναι δυνατόν να επικαιροποιηθεί μετά την παρέλευση της διάρκειας ισχύος του.

3.2.2.

Όχι:

πρέπει να συνταχθεί νέο FTM. Εάν ανάλογο συμβάν έχει ήδη κωδικοποιηθεί σε υπάρχον FTM, το αντίστοιχο FTM μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσχέδιο για τη δημιουργία νέου FTM (εφόσον διατίθεται σχετική λειτουργία), ή, εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο πρότυπο (εφόσον διατίθεται σχετική λειτουργία).

3.3.

Καθορίζεται η γεωγραφική εμβέλεια της ισχύος

3.3.1.

Όταν το FTM αφορά συγκεκριμένο τμήμα πλωτής οδού, πρέπει να αναφέρεται το τμήμα της πλωτής οδού, καθοριζόμενο με βάση το αρχικό και το τελικό σημείο του. Αν το περιεχόμενο αφορά περισσότερα τμήματα της ίδιας πλωτής οδού ή διαφορετικών πλωτών οδών μπορούν να περιληφθούν όλα σε ένα FTM.

3.3.2.

Όταν το FTM αφορά συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. γέφυρα, υδατοφράκτη, κλπ.) επί της πλωτής οδού, πρέπει να επιλέγεται το αντικείμενο από τον κατάλογο διαθέσιμων αντικειμένων (εφόσον υπάρχει δυνατότητα επιλογής). Δεν υπάρχει ανάγκη προσδιορισμού τμήματος πλωτής οδού μέσα στο μήνυμα. Αν το FTM αφορά περισσότερα αντικείμενα, μπορούν να περιληφθούν όλα σε ένα FTM.

3.3.3.

Είναι δυνατός ο συνδυασμός πληροφοριών που αφορούν αντικείμενα και τμήματα διαύλου στο ίδιο μήνυμα εφόσον οι πληροφορίες σχετίζονται με συγκεκριμένη αιτία/συμβάν (ίδιος θεματικός κωδικός και κωδικός αιτίου).

3.3.4.

Παρόλο που οι συντεταγμένες είναι προαιρετικές, πρέπει να αναφέρονται εν είδει βοηθήματος για την απεικόνιση στους χάρτες (συχνά οι εν λόγω συντεταγμένες παρέχονται αυτόματα από την εφαρμογή NtS).

3.4.

Εισάγεται το περιεχόμενο του FTM

Όλες οι πληροφορίες που μπορούν να δηλωθούν χρησιμοποιώντας τους NtS Reference Tables πρέπει να κωδικοποιούνται στα τυποποιημένα πεδία μηνύματος. Μόνον οι πρόσθετες πληροφορίες (που δεν μπορούν να κωδικοποιηθούν με άλλο τρόπο) καταγράφονται στα πεδία ελεύθερου κειμένου.

3.5.

Εισάγεται η/οι στοχευόμενη/-ες ομάδα/-ες όσον αφορά τον τύπο σκαφών και τις κατευθύνσεις που επηρεάζονται, κατά περίπτωση.

3.5.1.

Εάν το μήνυμα ισχύει για όλα τα πλοία (όλους τους τύπους σκαφών) σε όλες τις κατευθύνσεις, η στοχευόμενη ομάδα παραλείπεται ώστε να κωδικοποιηθούν μόνον οι ουσιαστικής σημασίας πληροφορίες. Αν το μήνυμα/περιορισμός αφορά συγκεκριμένη στοχευόμενη ομάδα ή κατεύθυνση, πρέπει να επιλεγούν οι αντίστοιχοι κωδικοί.

3.5.2.

Αν ολόκληρο το μήνυμα ισχύει για συγκεκριμένες στοχευόμενες ομάδες, οι πληροφορίες για τις στοχευόμενες ομάδες πρέπει να παρέχονται στο γενικό μέρος του FTM (και να μην επαναλαμβάνονται στο/στα τμήμα/-τα περιορισμών).

3.5.3.

Αν υπάρχουν διαφορετικές στοχευόμενες ομάδες για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί περιορισμοί, οι πληροφορίες για τις στοχευόμενες ομάδες πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιορισμών (και να μην επαναλαμβάνονται στο γενικό μέρος).

3.5.4.

Εάν προβλέπονται εξαιρέσεις από τους περιορισμούς σε μεμονωμένα σκάφη ή στην τοπική κυκλοφορία από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. σκάφη που συμμετέχουν σε διοργάνωση για την οποία ισχύει γενική διακοπή, τοπική κυκλοφορία πορθμείων στις αποκλεισμένες περιοχές), οι εν λόγω εξαιρέσεις δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη για την κωδικοποίηση της/των στοχευόμενης/-ων ομάδας/-ων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αναφέρονται στο πεδίο ελεύθερου κειμένου για πρόσθετες πληροφορίες.

3.6.

Εισάγεται, κατά περίπτωση, το τμήμα επικοινωνίας

Εάν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες από συγκεκριμένη πηγή, πρέπει να αναφέρονται στο συγκεκριμένο τμήμα. Αν υφίσταται πρόσθετο καθήκον αναφοράς μέσω συγκεκριμένου μέσου, πρέπει να δηλώνεται στο συγκεκριμένο τμήμα.

3.7.

Εισάγεται, κατά περίπτωση, το τμήμα περιορισμών

Αν ισχύουν περιορισμοί, πρέπει να συμπληρώνεται το τμήμα περιορισμών. Οι τιμές που συνδέονται με περιορισμούς πρέπει να δηλώνονται αν είναι γνωστές. Είναι υποχρεωτικό να παρέχονται τιμές για τις διαστάσεις του πλοίου, το όριο ταχύτητας και τον διαθέσιμο χώρο για πλοήγηση.

Όλοι οι περιορισμοί πρέπει να περιλαμβάνουν τις περιόδους περιορισμών ώστε να διευκολύνονται οι υπολογισμοί στο πλαίσιο των εφαρμογών προγραμματισμού ταξιδιών (για τον σκοπό αυτό μπορεί να υπάρχει λειτουργία παρεχόμενη από την εφαρμογή NtS για αντιγραφή των περιόδων περιορισμών ή για επιλογή περισσότερων του ενός περιορισμών για μια περίοδο περιορισμού).

3.8.

Ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του μηνύματος

Εάν η ημερομηνία λήξης της ισχύος ενός μηνύματος είναι ήδη γνωστή, πρέπει επίσης να αναφέρεται. Η ημερομηνία λήξης ισχύος δεν πρέπει να προηγείται χρονικά της τρέχουσας ημερομηνίας.

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με την περίοδο ισχύος θα χρησιμοποιούνται από εφαρμογές για την επιλογή των μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στους χρήστες για δεδομένο διάστημα.

Σε περίπτωση απόσυρσης του μηνύματος:

α)

πριν από την έναρξη της περιόδου ισχύος, η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης πρέπει να ταυτίζονται με την ημερομηνία της απόσυρσης·

β)

μετά την έναρξη της περιόδου ισχύος, οι νέες ημερομηνίες λήξης για όλους τους περιορισμούς πρέπει να οριστούν σε παρελθόντα χρόνο, η δε ημερομηνία λήξης ισχύος πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία της απόσυρσης.

3.9.

Το μήνυμα μπορεί να δημοσιευθεί

4.   Επεξήγηση κωδικών FTM

4.1.   Subject_code (θεματικός κωδικός):

Καθορισμός χρήσης των θεματικών κωδικών:

«Προειδοποίηση»: αφορά την ασφάλεια. Η προειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν περιορισμό που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ή έμμεση έκθεση σε κίνδυνο προσώπων, σκαφών ή εγκαταστάσεων, π.χ. εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε γέφυρα οι οποίες προκαλούν σπινθήρες, κλωβός επιθεώρησης/εργάτες που αιωρούνται από γέφυρα ή εμπόδιο στον δίαυλο·

«Αγγελία»: αφορά τον προγραμματισμό ταξιδιών ή την ασφάλεια. Η αγγελία μπορεί να περιλαμβάνει περιορισμούς, π.χ. το κλείσιμο μιας δεξαμενής υδατοφράκτη λόγω εργασιών συντήρησης ή τη βυθοκόρηση στον δίαυλο ναυσιπλοΐας, καθώς και κανόνες κυκλοφορίας επιπροσθέτως της εθνικής νομοθεσίας·

«Πληροφορίες»: γενικές πληροφορίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τον προγραμματισμό ταξιδιών ή την ασφάλεια. Οι πληροφορίες δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικούς περιορισμούς, οπότε δεν έχουν άμεση σχέση με τον προγραμματισμό ταξιδιών ή την ασφάλεια. Στις εν λόγω πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνονται π.χ. τοπικοί κανόνες κυκλοφορίας ή επικαιροποίηση του Inland ECDIS. Η περίοδος ισχύος χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του χρόνου εμφάνισης του μηνύματος «Πληροφορίες» στους χρήστες, και όχι για την περίοδο ισχύος των παρεχόμενων πληροφοριών (π.χ. 1 μήνας ή όπως ορίζεται στις εθνικές διαδικασίες).

«Απόσυρση αγγελίας»

Ο θεματικός κωδικός «Απόσυρση αγγελίας» χρησιμοποιείται μόνον εάν

η τρέχουσα ημερομηνία προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο το περιεχόμενο του πεδίου «πρόσθετες πληροφορίες στην εθνική γλώσσα», ενώ το υπόλοιπο περιεχόμενο του μηνύματος παραμένει αμετάβλητο. Σε αυτή την περίπτωση η «Απόσυρση αγγελίας» χρησιμοποιείται για την ανάκληση μιας αγγελίας πριν αυτή τεθεί σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι η «Απόσυρση αγγελίας» χρησιμοποιείται για αγγελίες που δεν έχουν φτάσει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος τους και/ή για προγραμματισμένα μέτρα που δεν θα εκτελεστούν (όταν, π.χ., έχει προγραμματιστεί βυθοκόρηση η οποία δεν μπορεί να αρχίσει λόγω της υψηλής στάθμης υδάτων).

η περίοδος ισχύος έχει ήδη αρχίσει και οι νέες ημερομηνίες λήξης για όλους τους περιορισμούς ορίζονται σε παρελθόντα χρόνο. Η ημερομηνία λήξης ισχύος πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία της απόσυρσης.

Σε αυτή την περίπτωση τα μέτρα/συμβάντα διακόπτονται προτού ολοκληρωθεί η αρχικά προβλεπόμενη περίοδος ισχύος ενός ήδη υφιστάμενου FTM.

4.2.   Reason_code (κωδικός αιτίου)

Ο κωδικός αιτίου συμπληρώνεται με σκοπό να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες στους πλοιάρχους.

Καθορισμός χρήσης των κωδικών αιτίων:

κατασκευαστικές εργασίες

Ανακοίνωση κατασκευαστικών εργασιών

καταστροφή

Προειδοποίηση για καταστροφή

μεταβολές στον δίαυλο

Ανακοίνωση μεταβολών στον δίαυλο

αλλαγή σημείων

Ανακοίνωση για αλλαγές σημείων πλωτής οδού

μείωση πλάτους διαύλου

Ανακοίνωση μείωσης πλάτους του διαύλου εάν δεν έχει εφαρμογή άλλος κωδικός αιτίου

βλάβη σε σημεία/σήματα

Ανακοίνωση για βλάβες σε σημεία/σήματα

υποβρύχιες εργασίες

Προειδοποίηση για υποβρύχιες εργασίες

βυθοκόρηση

Ανακοίνωση για εργασίες βυθοκόρησης

συμβάν

Ανακοίνωση διοργανώσεων, π.χ. αγώνων κολύμβησης, ιστιοπλοϊκών ή κωπηλατικών αγώνων

ασκήσεις

Ανακοίνωση ασκήσεων, π.χ. ασκήσεων διάσωσης ή στρατιωτικών ασκήσεων

επιχείρηση απομάκρυνσης εκρηκτικών

Ανακοίνωση επιχείρησης απομάκρυνσης εκρηκτικών

εκτεταμένη εκκένωση υδατοφράκτη

Ανακοίνωση για μεγαλύτερη από τη συνήθη εκροή υδάτων μέσω φραγμάτων ποταμού ή υδατοφρακτών για σκοπούς διαχείρισης υδάτων

πτώσεις υλικών

Ανακοίνωση για πτώσεις υλικών, π.χ. κρυστάλλων πάγου, κλαδιών δένδρων

εσφαλμένα σήματα ραντάρ

Ανακοίνωση της πιθανότητας εσφαλμένων σημάτων ραντάρ

πυροτεχνήματα

Ανακοίνωση πυροτεχνημάτων

επιπλέοντα υλικά

Ανακοίνωση σχετικά με επιπλέοντα υλικά πάνω από την επιφάνεια των υδάτων (ορατά) ή κάτω από την επιφάνεια των υδάτων (μη ορατά)

μέτρηση ροής

Ανακοίνωση εργασιών μέτρησης

υγειονομικός κίνδυνος

Προειδοποίηση ή ανακοίνωση υγειονομικού κινδύνου π.χ. λόγω της παρουσίας κάμπιας της δρυός, λόγω διαρροής αερίου, κ.λπ.

καλώδιο υψηλής τάσης

Ανακοίνωση για διασταυρούμενο καλώδιο υψηλής τάσης

υψηλή στάθμη υδάτων

Ανακοίνωση υψηλής στάθμης υδάτων πριν η κατάσταση κλιμακωθεί σε απαγορευτική στάθμη υδάτων

πάγος

Ανακοίνωση για σχηματισμό πάγου· περαιτέρω πληροφορίες θα διαβιβάζονται μέσω πληροφοριών (μηνύματος) σχηματισμού πάγου

επικαιροποίηση του Inland ECDIS

Πληροφορίες σχετικά με επικαιροποίηση του Inland ECDIS

επιθεώρηση

Ανακοίνωση εργασιών επιθεώρησης· χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε περίπτωση επιθεώρησης· δεν χρησιμοποιείται για εργασίες (επισκευής/κατασκευαστικές). Μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί λόγω οχημάτων/κλωβών ή ικριωμάτων επιθεώρησης

καθέλκυση

Ανακοίνωση καθέλκυσης σκάφους από ναυπηγείο

τοπικοί κανόνες κυκλοφορίας

Πληροφορίες σχετικά με συμπληρωματικούς ή τροποποιημένους κανόνες ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών χωρίς ειδικούς περιορισμούς, ημερομηνίες περιορισμών ή ημερομηνίες ισχύος

χαμηλή στάθμη υδάτων

Ανακοίνωση χαμηλής στάθμης υδάτων πριν η κατάσταση κλιμακωθεί σε απαγορευτική στάθμη υδάτων

μειούμενη στάθμη υδάτων

Ανακοίνωση ελεγχόμενης μείωσης της στάθμης των υδάτων για σκοπούς επιθεώρησης, εργασιών ή διαχείρισης υδάτων

ελάχιστη εκκένωση υδατοφράκτη

Ανακοίνωση για μικρότερη από τη συνήθη εκροή υδάτων μέσω φραγμάτων ποταμού ή υδατοφρακτών για σκοπούς διαχείρισης υδάτων

νέο αντικείμενο

Ανακοίνωση πληροφοριών σχετικά με νέο υφιστάμενο αντικείμενο, π.χ. γέφυρα, αποβάθρα

εμπόδιο

Ανακοίνωση για μειωμένο ελεύθερο ύψος διέλευσης και/ή μειωμένο πλάτος του διαύλου λόγω εμποδίου πάνω από την επιφάνεια των υδάτων

παρεμπόδιση κάτω από την επιφάνεια των υδάτων

Ανακοίνωση για μειωμένο διαθέσιμο βάθος και/ή μειωμένο πλάτος του διαύλου λόγω εμποδίου κάτω από την επιφάνεια των υδάτων

απαγορευτική στάθμη υδάτων

Ανακοίνωση για στάθμη υδάτων (υψηλή ή χαμηλή) που έχει ως αποτέλεσμα απαγόρευση ναυσιπλοΐας

κάλυψη ασυρμάτου

Ανακοίνωση σχετικά με την κάλυψη ασυρμάτου

απομάκρυνση αντικειμένου

Ανακοίνωση απομάκρυνσης αντικειμένων

επισκευή

Ανακοίνωση σε περίπτωση ζημίας ή βλάβης που πρέπει να αποκατασταθεί, π.χ. σε σύστημα ελέγχου υδατοφράκτη· μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για προγραμματισμένες επισκευές

αυξανόμενη στάθμη υδάτων

Ανακοίνωση για φυσική άνοδο της στάθμης των υδάτων, η οποία δεν σχετίζεται με τη διαχείριση των υδάτων

σχηματισμός ιλύος

Ανακοίνωση για μειωμένο διαθέσιμο βάθος λόγω σχηματισμού ιλύος

εργασίες ηχοβολισμού

Ανακοίνωση για εργασίες ηχοβολισμού

ειδικά σημεία

Ανακοίνωση της χρήσης ειδικών σημείων, π.χ. για τον αποκλεισμό από εκτάσεις υδάτων ή περιοχές αλιείας

ειδική μεταφορά

Ανακοίνωση ειδικών μεταφορών

απεργία

Ανακοίνωση σχετικά με απεργία του προσωπικού λειτουργίας η οποία επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των υποδομών της πλωτής οδού

στάθμη υδάτων προσεκτικής ναυσιπλοΐας

Ανακοίνωση για στάθμη υδάτων (υψηλή ή χαμηλή) η οποία επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή για τη ναυσιπλοΐα

εργασίες

Ανακοίνωση γενικών εργασιών σε αντικείμενα, στις όχθες και/ή στον πυθμένα πλωτών οδών (ποταμών ή καναλιών)

περιορισμοί

Χρησιμοποιείται μόνον ως ένδειξη για υφιστάμενους περιορισμούς εάν δεν έχει εφαρμογή άλλος κωδικός αιτίου

άλλα

Δεν χρησιμοποιείται· εάν δεν εφαρμόζεται άλλος κωδικός αιτίου, δεν συμπληρώνεται ο κωδικός αιτίου

4.3.   Limitation_code (κωδικός περιορισμών):

Καθορισμός χρήσης των κωδικών περιορισμών:

διακοπή (μπλοκάρισμα):

Όταν δεν είναι δυνατή καμία μορφή ναυσιπλοΐας:

μέσω δεξαμενής υδατοφράκτη,

μέσω ανοίγματος γέφυρας,

μέσω συγκεκριμένου σημείου επί του διαύλου,

από συγκεκριμένο τμήμα του διαύλου.

μερική παρεμπόδιση:

Όλα τα μέρη μιας υποδομής (π.χ. δεξαμενές υδατοφράκτη, ανοίγματα γέφυρας) έχουν δικό τους ISRS Location Code. Εάν κάποιοι κωδικοί εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμοι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η «μερική παρεμπόδιση» εφόσον υπάρχει δυνατότητα περιορισμένης ναυσιπλοΐας (π.χ. μόνον ένα διαθέσιμο αντικείμενο του συστήματος υδατοφράκτη για υδατοφράκτη με δύο παράλληλες δεξαμενές)

μέσω μίας ή περισσότερων δεξαμενών υδατοφράκτη, αφήνοντας μία τουλάχιστον ανοικτή,

μέσω ενός ή περισσότερων ανοιγμάτων γέφυρας, αφήνοντας ένα τουλάχιστον ανοικτό.

διακοπή λειτουργίας:

χρησιμοποιείται όταν μια κινητή γέφυρα δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου. Η περίοδος αυτή πρέπει να βρίσκεται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας.

Διακοπή λειτουργίας κινητής γέφυρας σημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η διέλευση κάτω από τη γέφυρα. Ειδάλλως πρόκειται για «Διακοπή». Η διακοπή λειτουργίας ενός υδατοφράκτη πρέπει να κωδικοποιείται ως «Διακοπή».

αλλαγή υπηρεσίας:

χρησιμοποιείται σε περίπτωση τροποποίησης, διεύρυνσης ή περιορισμού του κανονικού ωραρίου λειτουργίας αντικειμένων [π.χ. υδατοφρακτών, (κινητών) γεφυρών].

Αν υπάρχουν περιορισμοί που συνδέονται με τις επιτρεπόμενες διαστάσεις σκάφους/νηοπομπής (χωρίς άμεση σχέση με την υποδομή), ο περιορισμός πρέπει να κωδικοποιείται με τα εξής στοιχεία κειμένου:

βύθισμα σκάφους,

πλάτος σκάφους,

πλάτος νηοπομπής,

μήκος σκάφους,

μήκος νηοπομπής,

ύψος άνωθεν της ισάλου γραμμής.

Σημειώνεται απόλυτη τιμή, εφόσον υπάρχει.

Αν υπάρχουν περιορισμοί που συνδέονται με το διαθέσιμο μέγεθος αντικειμένου ή τμήματος πλωτής οδού, χρησιμοποιούνται οι εξής κωδικοί:

ελεύθερο ύψος διέλευσης,

διαθέσιμο μήκος,

ελεύθερο πλάτος διέλευσης

διαθέσιμο βάθος.

Σημειώνεται απόλυτη τιμή, εφόσον υπάρχει.

μικρότερο μετρηθέν βάθος: χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου το βάθος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα (π.χ. λόγω σχηματισμού ιλύος). Σημειώνεται απόλυτη τιμή για το βάθος (σε σχέση με τιμή αναφοράς) ή τη μείωση του βάθους. Σημειώνεται απόλυτη τιμή, εφόσον υπάρχει.

καθυστέρηση: χρησιμοποιείται σε περίπτωση παρεμπόδισης/συμβάντος περιορισμένης διάρκειας σε αντικείμενο ή σε τμήμα πλωτής οδού με καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης.

Η εκτιμώμενη μέγιστη διάρκεια της παρεμπόδισης/του συμβάντος πρέπει να κωδικοποιείται. Η καθυστέρηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας μίας από τις δεξαμενές υδατοφράκτη.

Αν απαγορεύονται συγκεκριμένοι ελιγμοί ή ενέργειες, οι αντίστοιχοι περιορισμοί πρέπει να κωδικοποιούνται. Οι περιορισμοί αυτοί θα κωδικοποιούνται μόνον εάν έχουν ήδη αναγγελθεί μέσω σημάτων ναυσιπλοΐας ή κανονισμών που έχουν κωδικοποιηθεί στον επίσημο Inland ENC/ηλεκτρονικό χάρτη εσωτερικής ναυσιπλοΐας:

ελάχιστη ισχύς,

εναλλασσόμενη κατεύθυνση κυκλοφορίας,

απαγόρευση στροφής

απαγόρευση διέλευσης,

απαγόρευση προσπέρασης,

απαγόρευση πλεύρισης,

απαγόρευση πρόσδεσης στην αποβάθρα,

απαγόρευση αγκυροβολίας,

απαγόρευση πρόκλησης κυματισμών,

όριο ταχύτητας,

απαγόρευση αποβίβασης.

Για το όριο ταχύτητας και την ελάχιστη ισχύ σημειώνεται απόλυτη τιμή, εφόσον υπάρχει.

ιδιαίτερη προσοχή: στις περιπτώσεις που το FTM (ή μέρος ενός FTM) είναι σχετικό με δίαυλο/πλωτή οδό, ο συγκεκριμένος περιορισμός χρησιμοποιείται για να δηλώσει σε ποια θέση του διαύλου/ποταμού/καναλιού/λίμνης καταγράφεται ένα συμβάν.

Επιπροσθέτως, χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατό να περιγραφεί λεπτομερώς ο περιορισμός, αλλά είναι χρήσιμο ή αναγκαίο να προειδοποιηθούν ή να ενημερωθούν οι πλοίαρχοι ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω ασυρμάτου.

κανένας περιορισμός: πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για να δηλωθεί ρητώς ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί για ορισμένο χρονικό διάστημα.

4.4.   Limitation interval_code (κωδικός διαστήματος περιορισμών): Ορισμός χρήσης των κωδικών διαστήματος:

«συνεχώς»: χρησιμοποιείται για περιορισμούς που ισχύουν από συγκεκριμένη ημερομηνία/ώρα έναρξης έως συγκεκριμένη ημερομηνία/ώρα λήξης χωρίς διακοπή (π.χ. διακοπή (μπλοκάρισμα) από 01.01.2016 και ώρα 00:00, έως 31.03.2016 και ώρα 23:59, αλλά και διακοπή (μπλοκάρισμα) στις 17.09.2016 από 08:00 έως 18:00).

«καθημερινά»: χρησιμοποιείται για περιορισμούς που ισχύουν ανά τακτά επαναλαμβανόμενα διαστήματα (π.χ. απαγόρευση πρόκλησης κυματισμών κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας σε τοποθεσία βυθοκόρησης — 07.04.2016 έως 11.04.2016, καθημερινά από 06:00 έως 18:00).

Κατά τη διάρκεια της ημέρας (όπως ορίζεται στον CEVNI): ως «ημέρα» ορίζεται το διάστημα μεταξύ της ανατολής και της δύσης του ήλιου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας (όπως ορίζεται στον CEVNI): ως «νύχτα» ορίζεται το διάστημα μεταξύ της δύσης και της ανατολής του ήλιου.

Ημέρες της εβδομάδας: αν υπάρχουν διαστήματα που σχετίζονται με διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας πρέπει να επιλέγονται από τα ακόλουθα στοιχεία κειμένου:

Δευτέρα,

Τρίτη,

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα έως Παρασκευή,

Σάββατο και Κυριακή.

«σε περίπτωση περιορισμένης ορατότητας»: χρησιμοποιείται εάν ο περιορισμός ισχύει μόνο στην περίπτωση συνθηκών περιορισμού της ορατότητας λόγω ομίχλης, ξηράς αχλύος, χιονιού, βροχόπτωσης ή άλλων αιτίων.

«εκτός από»: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται· Τα διακοπτόμενα διαστήματα πρέπει να αναφέρονται ως ξεχωριστές περίοδοι στο πλαίσιο του ίδιου περιορισμού. Η απαίτηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το λογισμικό προγραμματισμού ταξιδιών δεν μπορεί να ερμηνεύσει σωστά τον συγκεκριμένο κωδικό ως μη ισχύοντα κατά τη δεδομένη ημερομηνία ή ώρα. Ως εξ αυτού δεν είναι δυνατός ο σωστός υπολογισμός των αναμενόμενων ωρών άφιξης.

«Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός των επισήμων αργιών»: χρησιμοποιείται μόνον εάν επίσημες αργίες συμπίπτουν με την περίοδο ισχύος του περιορισμού. Ως υπηρεσία παρεχόμενη στους χρήστες, η επίσημη αργία μπορεί να δηλώνεται στο τμήμα ελεύθερου κειμένου του FTM. Το λογισμικό προγραμματισμού ταξιδιών δεν είναι σε θέση να λάβει υπόψη τις εθνικές επίσημες αργίες για τον υπολογισμό των αναμενόμενων ωρών άφιξης.

4.5.   Indication_code (κωδικός ένδειξης περιορισμών):

Ο Indication_code επιτρέπει την παροχή πληροφοριών για συγκεκριμένες τιμές σε σχέση με ορισμένους περιορισμούς (π.χ. όριο ταχύτητας, ελάχιστη ισχύς, διαθέσιμο βάθος). Για τον προσδιορισμό ορισμένων διαστάσεων, είναι αναγκαίος ο συσχετισμός είτε με εξωτερικό σύστημα αναφοράς (γεωγραφικό ή υδρολογικό) (π.χ. ελεύθερο ύψος διέλευσης, διαθέσιμο βάθος, μικρότερο μετρηθέν βάθος) είτε με γνωστές διαστάσεις τεχνητών κατασκευών (π.χ. διαθέσιμο μήκος, ελεύθερο πλάτος διέλευσης).

4.5.1.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται απόλυτες διαστάσεις ή τιμές αναφοράς, εφόσον είναι γνωστές. Σχετικές τιμές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον εάν δεν είναι δυνατός ο συσχετισμός με εξωτερικό σύστημα αναφοράς.

4.5.2.

μειωμένο κατά

→ σχετική τιμή

4.5.3.

μέγιστο

→ απόλυτη τιμή

4.5.4.

ελάχιστο

→ απόλυτη τιμή

4.5.5.

Αν η διάσταση που υποδεικνύει περιορισμό συσχετίζεται με γεωγραφική ή υδρολογική συντεταγμένη, το αντίστοιχο σύστημα αναφοράς πρέπει να δηλώνεται στο μήνυμα NtS (π.χ. ελεύθερο ύψος διέλευσης τουλάχιστον 4 m έναντι της υψηλότερης πλεύσιμης στάθμης υδάτων· διαθέσιμο βάθος τουλάχιστον 1,7 m έναντι της καθορισμένης χαμηλής στάθμης υδάτων).

4.5.6.

Αν η διάσταση που υποδεικνύει περιορισμό συσχετίζεται με διάσταση τεχνητής κατασκευής (π.χ. γέφυρα, υδατοφράκτη), ο συσχετισμός πρέπει να γίνεται με γνωστές διαστάσεις (π.χ. ελεύθερο ύψος διέλευσης μειωμένο κατά 1,5 m, διαθέσιμο μήκος μειωμένο κατά 27 m).

4.6.   Position_code (κωδικός θέσης) (αντικείμενα):

Όπου είναι δυνατό, ο Position_code παραπέμπει στην πλευρά του διαύλου στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο σε σχέση με τον άξονα του διαύλου (αριστερά/μέση/δεξιά) ή σε άλλες γνωστές πληροφορίες (νέο/παλαιό) ή γεωγραφικό προσανατολισμό (βορείως/νοτίως/ανατολικά/δυτικά). Ο position_cod για τα αντικείμενα μπορεί να προσυμπληρώνεται αυτόματα από τα δεδομένα αναφοράς του RIS Index. Η αριστερή/δεξιά πλευρά του διαύλου ορίζεται κατάντη της ροής.

4.7.   Position_code (κωδικός θέσης) (δίαυλοι/πλωτές οδοί):

Δεν παρέχεται Position_code για FTM (ή για μέρος FTM) που σχετίζεται με δίαυλο ή πλωτή οδό. Για να δηλωθεί η πλευρά του διαύλου/καναλιού/ποταμού/λίμνης στην οποία λαμβάνει χώρα ένα συμβάν, χρησιμοποιείται ο περιορισμός «ιδιαίτερη προσοχή» σε συνδυασμό με τον κατάλληλο Position_code του περιορισμού.

4.8.   Position_code (κωδικός θέσης) (περιορισμοί):

4.8.1.

Όπου είναι δυνατό ο Position_code αναφέρεται στην πλευρά του διαύλου ή στο αντικείμενο για το οποίο ισχύει ο περιορισμός (αριστερά/δεξιά). Η αριστερή/δεξιά πλευρά του διαύλου ορίζεται κατάντη της ροής.

4.8.2.

Ο Position_code επισύρει την προσοχή του πλοιάρχου στην πλευρά του διαύλου στην οποία υπάρχει περιοχή ειδικού ενδιαφέροντος, κίνδυνος ή εμπόδιο. Κατά συνέπεια, αρκεί μια γενική ένδειξη (π.χ. αριστερή όχθη — αριστερά — μέση — δεξιά — δεξιά όχθη). Δεν απαιτείται λεπτομερέστερη διάκριση.

4.8.3.

Αν χρειάζεται, είναι προτιμότερο να παρέχονται ακριβέστερες πληροφορίες για τη θέση μέσω χαρτών ή σχεδίων (συνημμένο, βλέπε κεφάλαιο 3.6)

4.8.4.

Για τα τμήματα στα οποία δεν θεωρείται κατάλληλη η συνήθης ένδειξη θέσης με βάση την πλευρά του διαύλου (αριστερά/δεξιά) (π.χ. λιμενολεκάνες, ορισμένα τμήματα καναλιών χωρίς διακριτή διεύθυνση ροής), μπορούν να χρησιμοποιούνται τα σημεία του ορίζοντα (Βορράς/Νότος/Ανατολή/Δύση).

4.9.   Target_group_code (κωδικός στοχευόμενης ομάδας) (βλέπε κεφάλαιο 3.5)

 

4.10.   Reporting_code (κωδικός καθεστώτος αναφοράς)

4.10.1.

Ως γενικός κανόνας, ο Reporting_code χρησιμοποιείται μόνον όταν παραστεί ειδική ανάγκη για επικοινωνία (π.χ. πρόσθετο καθήκον αναφοράς στην τοπική αρχή όσον αφορά την επιτόπια ρύθμιση της κυκλοφορίας) ή όταν διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. σημείο επαφής VHF όπως ονομασία διαύλου ή αριθμός κλήσης μέσω ασυρμάτου για την τρέχουσα θέση βυθοκόρου) σε άμεση σχέση με το FTM.

4.10.2.

Η απλή επανάληψη διαθέσιμων στο κοινό στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. αριθμοί τηλεφώνου των τοπικών αρχών, δίαυλοι VHF των υδατοφρακτών κ.λπ.) πρέπει να αποφεύγεται αν δεν υπάρχει άμεσος λόγος επικοινωνίας σε σχέση με το FTM.

4.10.3.

Τα γενικής χρήσης μέσα επικοινωνίας σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς (π.χ. η επικοινωνία μέσω VHF μεταξύ πλοίων και μεταξύ πλοίων και ξηράς όπως ορίζονται από τον CEVNI ή τους περιφερειακούς ή εθνικούς κανονισμούς ναυσιπλοΐας) δεν επαναλαμβάνονται, ως γενικός κανόνας, από τον Reporting_code αν δεν υπάρχει άμεσος λόγος επικοινωνίας σε σχέση με το FTM.

4.11.   Communication_code (Κωδικός μέσου επικοινωνίας)

Χρησιμοποιείται ο ακόλουθος μορφότυπος (παραδείγματα):

«Αριθμός, αριθμός κλήσης μέσω ασυρμάτου» VHF: «10, Schifffahrtsaufsicht Wien»

Αριθμός τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπίας: «+43123456789, Schifffahrtsaufsicht Wien»

Διαδικτυακή διεύθυνση: «http://example.com»

Ηχητικά σήματα: «παρατεταμένος ήχος / langer Ton»

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: «example@authority.eu»

Αριθμός ηλεκτρονικής γραμματοθυρίδας EDI: «900012345@edi.bics.nl»

Τηλεκειμενογραφία (τελετέξτ): «ARD, 992 — 995»

4.12.   Type_code (κωδικός τύπου):

Οι πλωτές οδοί διακρίνονται σε κανάλια, λίμνες ή ποταμούς.

περιοχή αγκυροβολίας

όχθη

υφαλοδείκτης

αποβάθρα

συνοριακός έλεγχος

γέφυρα

άνοιγμα γέφυρας

σημαντήρας

εναέριο καλώδιο

κανάλι [ο όρος «κανάλι» χρησιμοποιείται αν ένα μήνυμα αφορά ολόκληρο το κανάλι (και όχι μόνο τον δίαυλο)]

γέφυρα καναλιού: υδραγωγός

οχετός

δίαυλος ναυσιπλοΐας (ως «δίαυλος ναυσιπλοΐας» νοείται το μέρος της πλωτής οδού που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ναυσιπλοΐας)

πορθμείο

πλωτή αποβάθρα

θύρα υδροφράκτη (η θύρα υδροφράκτη χρησιμοποιείται για την προστασία μιας περιοχής σε συνθήκες υψηλής στάθμης υδάτων).

λιμάνι

λιμενική εγκατάσταση

λιμεναρχείο

λίμνη [ο όρος «λίμνη» χρησιμοποιείται αν ένα μήνυμα αφορά ολόκληρη τη λίμνη (και όχι μόνο τον δίαυλο)]

φανός

λεκάνη υδατοφράκτη: μεμονωμένη δεξαμενή υδατοφράκτη

υδατοφράκτης: ολοκληρωμένο σύστημα υδατοφράκτη

εγκατάσταση πρόσδεσης

προειδοποιητικό σημείο

αγωγός

εναέριος αγωγός

ράμπα περάσματος

χώρος απόρριψης αποβλήτων

σημείο αναφοράς

ταμιευτήρας

ποταμός [ο όρος «ποταμός» χρησιμοποιείται αν ένα μήνυμα αφορά ολόκληρο τον ποταμό (και όχι μόνο τον δίαυλο)]

ανυψωτήρας πλοίων

ναυπηγείο

σηματοφορικός σταθμός

τερματικός σταθμός

παλιρροιογράφος

σήραγγα

λεκάνη στροφής

κέντρο ρύθμισης της κυκλοφορίας των πλοίων

φράγμα ποταμού (χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της στάθμης των υδάτων στους ποταμούς)

5.   Βασικές παράμετροι σε σχέση με τα WRM

Ως γενικός κανόνας, τα μηνύματα όσον αφορά τα ύδατα συντάσσονται αυτομάτως. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, η σύνταξη του μηνύματος WRM με το χέρι πρέπει να ακολουθεί όσο πιο πιστά γίνεται τις διαδικασίες που ορίζονται για τα αυτόματα WRM (βλέπε NtS Encoding Guide για προγραμματιστές εφαρμογών).

6.   Βασικές παράμετροι σε σχέση με τα ICEM, βήματα για την έκδοση ICEM

Τα μηνύματα σχηματισμού πάγου βασίζονται σε επιτόπια παρατήρηση και εκτίμηση και συντάσσονται συνήθως από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Ένα ICEM εκδίδεται σε περίπτωση σχηματισμού πάγου. Η παρουσία πάγου δεν συνεπάγεται απαραιτήτως περιορισμό για τη ναυσιπλοΐα, ωστόσο είναι δυνατή η παροχή πληροφοριών για συνθήκες πάγου που δεν παρεμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα.

6.1.

Είναι αναγκαία η δημοσίευση πληροφοριών μέσω ICEM σε NtS;

Το πρώτο μήνυμα σχηματισμού πάγου για ένα τμήμα δημοσιεύεται μόνον εάν υπάρχει πάγος στην πλωτή οδό ή σε παραποτάμους, ακόμη και στην περίπτωση που δεν υφίστανται περιορισμοί.

6.2.

Υπάρχει ήδη ισχύον ICEM για το τμήμα της πλωτής οδού που επηρεάζεται;

6.2.1.

Ναι:

Αν το μήνυμα για το τμήμα που επηρεάζεται βρίσκεται (ακόμη) σε ισχύ, επικαιροποιείται το ήδη υπάρχον μήνυμα. Είναι δυνατή η επικαιροποίηση υπαρχόντων μηνυμάτων σχηματισμού πάγου ακόμη και όταν αλλάζει η περιοχή εφαρμογής (π.χ. όταν ο πάγος επεκτείνεται αυξάνοντας το μέγεθος του τμήματος που επηρεάζεται).

6.2.2.

Όχι:

Αν δεν υπάρχει ισχύον μήνυμα σχηματισμού πάγου για το τμήμα που επηρεάζεται, συντάσσεται νέο μήνυμα.

6.3.

Ωστόσο είναι δυνατή η παροχή πληροφοριών για συνθήκες πάγου που δεν παρεμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα.

6.4.

Ισχύει πάντοτε ένα ICEM για ένα ενιαίο τμήμα της πλωτής οδού. Η γεωγραφική εμβέλεια της ισχύος ορίζεται με την αναφορά της πλωτής οδού και του αντίστοιχου αρχικού και τελικού (εκατομετρικού) σημείου (ή με την επιλογή ορισμένων διαδοχικών τμημάτων, ανάλογα με την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο).

6.5.

Εισάγεται η ώρα της μέτρησης. Εισάγονται οι αντίστοιχες συνθήκες πάγου χρησιμοποιώντας τουλάχιστον έναν από τους πίνακες κωδικών (σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις).

6.5.1.

Κωδικός συνθηκών πάγου (Ice_condition_code)

6.5.2.

Κωδικός προσβασιμότητας (Ice_accessibility_code)

6.5.3.

Κωδικός ταξινόμησης πάγου (Ice_classification_code)

6.5.4.

Κωδικός κατάστασης πάγου (Ice_situation_code) (η κατάσταση πάγου πρέπει να παρέχεται σε όλες τις περιπτώσεις ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση της κατάστασης πάγου σε έναν χάρτη χρησιμοποιώντας χρώματα τύπου «φωτεινού σηματοδότη»).

6.6.

Το ICEM μπορεί να δημοσιευθεί. Τα μηνύματα σχηματισμού πάγου ισχύουν αυτομάτως έως την επομένη της δημοσίευσής τους ή όπως ορίζεται στις εθνικές διαδικασίες.

7.   Βασικές παράμετροι σε σχέση με τα WERM

Δεδομένης της πληθώρας διαθέσιμων Web Services (διαδικτυακές υπηρεσίες) και εφαρμογών (apps) για μετεωρολογικές προγνώσεις και προειδοποιήσεις σχετικά με τον καιρό, τα μηνύματα WERM πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για μετεωρολογικές πληροφορίες ειδικού ενδιαφέροντος για τη ναυσιπλοΐα οι οποίες δεν καλύπτονται από τις γενικές υπηρεσίες μετεωρολογικών πληροφοριών.

Ως γενικός κανόνας, τα μηνύματα σχετικά με καιρικά φαινόμενα συντάσσονται αυτομάτως. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, η σύνταξη του μηνύματος WERM με το χέρι πρέπει να ακολουθεί όσο πιο πιστά γίνεται τις διαδικασίες που ορίζονται για τα αυτόματα WERM (βλέπε NtS Encoding Guide για προγραμματιστές εφαρμογών).

8.   Κανόνες για ορισμένα στοιχεία

8.1.   Κανόνες για το στοιχείο «name» (ονομασία) σε σχέση με τα αντικείμενα

Οι ονομασίες των αντικειμένων είναι συνήθως προσυμπληρωμένες από το εργαλείο επεξεργασίας NtS με βάση τα δεδομένα αναφοράς του RIS Index. Οι ονομασίες αναγράφονται στην τοπική γλώσσα, συνεπώς μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται διακριτικά σημεία ή κυριλλικοί χαρακτήρες. (π.χ. Baarlerbrücke, Volkeraksluis ή Mannswörth).

Δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου, ενώ ο τύπος του αντικειμένου δεν επαναλαμβάνεται στην ονομασία εκτός εάν παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες για τον τύπο αντικειμένου.

Π.χ.: ο υδατοφράκτης «Schleuse Freudenau» καλείται απλώς «Freudenau», ενώ ο τύπος αντικειμένου «υδατοφράκτης» προστίθεται αυτόματα με βάση τον type_code (κωδικό τύπου).

Π.χ.: Η ονομασία αντικειμένου για τη σιδηροδρομική γέφυρα στο Krems (AT) είναι «Eisenbahnbrücke Krems». Η πληροφορία «σιδηροδρομική γέφυρα» περιλαμβάνεται στην ονομασία του αντικειμένου καθώς παρέχει πρόσθετες πληροφορίες επιπλέον του type_code «γέφυρα».

Π.χ.: Η ονομασία αντικειμένου για τη σιδηροδρομική γέφυρα στο Linz (AT) είναι «Nibelungenbrücke». Η λέξη «brücke» παραμένει στην ονομασία του αντικειμένου καθώς αποτελεί μέρος της ονομασίας της γέφυρας.

Π.χ.: Ο υδρομετρικός σταθμός «Pegelstelle Wildungsmauer» καλείται «Wildungsmauer» καθώς η πληροφορία ότι το εν λόγω αντικείμενο είναι υδρομετρικός σταθμός έχει ήδη κωδικοποιηθεί στον type_code.

Εάν ένα τμήμα πλωτής οδού βρίσκεται στη συνοριογραμμή δύο χωρών με διαφορετικές γλώσσες, η ονομασία του αντικειμένου μπορεί να αναφέρεται και στις δύο εθνικές γλώσσες (π.χ. «Staatsgrenze AT-SK/Statna hranica AT-SK»).

8.2.   Κανόνες για το στοιχείο «name» (ονομασία) σε σχέση με τους διαύλους ναυσιπλοΐας

Οι ονομασίες των διαύλων είναι συνήθως προσυμπληρωμένες από το εργαλείο επεξεργασίας NtS με βάση τα δεδομένα αναφοράς του RIS Index. Το πεδίο «name» περιέχει την τοπική ονομασία του αντίστοιχου τμήματος διαύλου (π.χ. «Rhein»). Ανάλογα με τις διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να είναι δυνατή η επέμβαση στην ονομασία του διαύλου ώστε να συμπεριλαμβάνει συνήθεις τοπικές ονομασίες ή συνθετικά (π.χ. «Rhein am Deutschen Eck»).

8.3.   Κανόνες για τα στοιχεία «value» (τιμή) και «unit» (μονάδα) στο πλαίσιο περιορισμών

Αν δεν υποδεικνύεται κάτι διαφορετικό, στα μηνύματα των NtS επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον οι εξής μονάδες: cm, m3/s, h, km/h και kW, m/s (άνεμος), mm/h (βροχόπτωση) και βαθμός Κελσίου.

Β.   ENCODING GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

Πλαίσιο & δομή 24

1.1.

Σκοπός του NtS Encoding Guide (οδηγός κωδικοποίησης ΑπΠ) 24

1.1.1.

NtS Encoding Guide (οδηγός κωδικοποίησης ΑπΠ) για συντάκτες 24

1.1.2.

NtS Encoding Guide (οδηγός κωδικοποίησης ΑπΠ) για προγραμματιστές εφαρμογών (παρόν έγγραφο) 24

2.

Μηνύματα NtS και τμήματα αυτών 24

3.

Βασικές παράμετροι σε σχέση με τα WRM 26

3.1.

Συμπλήρωση του nts_number section (τμήμα αριθμού ΑπΠ) στο μήνυμα WRM 26

3.2.

Συμπλήρωση του WRM συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων 26

4.

Διαδικασίες ICEM 27

4.1.

Νέο μήνυμα ICEM 28

4.2.

Επικαιροποίηση υπάρχοντος μηνύματος ICEM 28

5.

Βασικές παράμετροι σε σχέση με τα μηνύματα WERM 29

5.1.

Συμπλήρωση του τμήματος αριθμού NtS (nts_number section) στο μήνυμα WERM 29

5.2.

Συμπλήρωση του κωδικού κατηγορίας κατάστασης καιρού (weather_category_code) στο μήνυμα WERM 29

6.

Διαδικασίες FTM 30

6.1.

Νέο FTM 30

6.2.

Επικαιροποίηση/απόσυρση υπάρχοντος FTM 30

6.3.

Μηνύματα FTM σχετικά με πλωτές οδούς και/ή αντικείμενα 31

6.4.

Αυτόματη κατάταξη των κωδικών περιορισμών 31

6.5.

Χειρισμός των περιόδων περιορισμών 32

7.

Γενικοί κανόνες υλοποίησης 33

7.1.

Συμπλήρωση του τμήματος αριθμού» (number_section) 33

7.2.

Συμπλήρωση των στοιχείων «from» (από), «originator» (προέλευση), «organisation» (οργανισμός) και «source» (πηγή) 33

7.3.

Παράλειψη στοιχείων 34

7.4.

Αυτόματη συμπλήρωση ημερομηνίας έκδοσης (date_issue) 34

7.5.

Χειρισμός των πληροφοριών σχετικά με τη ζώνη ώρας στα μηνύματα NtS 34

7.6.

Χειρισμός των δευτερολέπτων στα μηνύματα NtS 34

7.7.

Μορφή των δεκαδικών ψηφίων στα μηνύματα NtS 34

7.8.

Μονάδες που πρέπει να χρησιμοποιούνται στα μηνύματα NtS 34

7.9.

Κανόνες για τα στοιχεία «name» (ονομασία), «position_code» (κωδικός θέσης) και «type_code» (κωδικός τύπου) 34

7.10.

Κανόνες για το στοιχείο «fairway_name» (ονομασία διαύλου) 38

7.11.

Διευκρινίσεις για τις μεταφράσεις στο φύλλο «reference_code» (κωδικός τιμής αναφοράς) 38

7.12.

Σύσταση για το στοιχείο «coordinate» (συντεταγμένη) 38

7.13.

Χειρισμός των στοχευόμενων ομάδων 38

7.14.

Εμφάνιση μηνυμάτων που βρίσκονται εν ισχύ σε δεδομένο χρόνο 39

7.15.

Προαιρετικές λειτουργίες με στόχο τη μεγαλύτερη ευχρηστία των εργαλείων επεξεργασίας NtS 39

8.

Δομή μηνυμάτων XML για NtS 39

9.

NtS web service (διαδικτυακή υπηρεσία για NtS) 39

9.1.

Στόχος 39

9.2.

Βασικές αρχές και περιορισμοί 40

9.2.1.

Διαδικτυακά πρότυπα 40

9.2.2.

Μοντέλο αλληλεπίδρασης (interaction model) και μέθοδος κωδικοποίησης για τη NtS WS (ΔΥ για NtS). 40

9.3.

Γενικές προδιαγραφές και συστάσεις 40

9.3.1.

Προδιαγραφή: Πληροφορίες έκδοσης 40

9.3.2.

Προδιαγραφή: Δομή ονοματοθεσιών 41

9.3.3.

Σύσταση: Χρήση ονοματοθεσιών 41

9.3.4.

Σύσταση: Χρήση προθεμάτων ονοματοθεσίας 41

9.3.5.

Προδιαγραφή: Χρήση ISRS Location Codes (κωδικοί εντοπισμού ISRS) 41

9.4.

Υπηρεσία μηνυμάτων NtS (προδιαγραφή υλοποίησης) 46

9.4.1.

Ερώτηση 46

9.4.2.

Απάντηση 47

9.5.

Δημιουργία υπηρεσιών και πελατών 48
Γλωσσάριο 48

1.   Πλαίσιο & δομή

Αγγελίες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους) (NtS/ΑπΠ) εκδίδονταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με βάση τον κανονισμό αριθ. 416/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των αγγελιών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους) όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας RIS 2005/44/ΕΚ. Το πρότυπο για τις NtS βελτιώνεται διαρκώς, ενώ σημαντικό βήμα προόδου υπήρξε η δημιουργία της NtS Web Service (διαδικτυακή υπηρεσία για ΑπΠ), η οποία διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων NtS μεταξύ των αρχών και των χρηστών NtS καθώς και το XSD 4.0 για NtS που απλοποιεί την κωδικοποίηση των μηνυμάτων NtS.

1.1.   Σκοπός του NtS Encoding Guide (οδηγός κωδικοποίησης ΑπΠ)

Ο NtS Encoding Guide εξηγεί τον τρόπο εφαρμογής των τεσσάρων τύπων μηνυμάτων NtS καθώς και τους κωδικούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιστάσεις. Παρέχει στους συντάκτες NtS οδηγίες για τη συμπλήρωση των μηνυμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην εναρμονισμένη κωδικοποίηση των μηνυμάτων NtS σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Δεδομένης της αυξημένης χρήσης της NtS web service, θα επιδιωχθεί περαιτέρω εναρμόνιση των μηνυμάτων NtS με στόχο να εξασφαλιστεί σωστή εμφάνιση του περιεχομένου στα συστήματα τρίτων μερών. Η ομοιόμορφη κωδικοποίηση αποτελεί επίσης προαπαιτούμενο για να μπορούν τα μηνύματα να λαμβάνονται υπόψη στις εφαρμογές προγραμματισμού ταξιδιών. Ο NtS Encoding Guide έκδοση 1.0 έχει εφαρμογή στο XSD 4.0 για NtS και στη WSDL 2.0.4.0 της NtS Web Service.

1.1.1.   NtS Encoding Guide (οδηγός κωδικοποίησης ΑπΠ) για συντάκτες

Ο NtS Encoding Guide για συντάκτες απευθύνεται στο προσωπικό που συντάσσει/επεξεργάζεται (και εκδίδει) μηνύματα NtS, και περιλαμβάνει βήμα προς βήμα οδηγίες δημιουργίας των κατάλληλων τύπων μηνυμάτων, καθώς και επεξήγηση των κωδικών. Ο οδηγός κωδικοποίησης ΑπΠ για συντάκτες περιλαμβάνει επίσης συναφείς πληροφορίες για προγραμματιστές εφαρμογών

1.1.2.   NtS Encoding Guide (οδηγός κωδικοποίησης ΑπΠ) για προγραμματιστές εφαρμογών (παρόν έγγραφο)

Ο NtS Encoding Guide για προγραμματιστές περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση εφαρμογών για NtS, εξηγώντας τη λογική, τις διεργασίες και τις αυτόματες/προεπιλεγμένες τιμές.

2.   Μηνύματα NtS και τμήματα αυτών

Ένα μήνυμα NtS περιλαμβάνει τα εξής:

το τμήμα αναγνώρισης στοιχείων

το τμήμα που ορίζει το αντικείμενο/-α ή το τμήμα/-τα διαύλου για το οποίο/-α ισχύει το μήνυμα·

ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα τμήματα ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος:

τον περιορισμό/-ούς για τα μηνύματα σχετικά με δίαυλο και κυκλοφορία,

τη μέτρηση/-εις για τα μηνύματα σχετικά με τη στάθμη των υδάτων,

τις συνθήκες πάγου για τα μηνύματα σχηματισμού πάγου, και

την πρόγνωση/-εις καιρού για τα μηνύματα σχετικά με καιρικά φαινόμενα.

Διάγραμμα 2

Οπτική παράσταση της δομής μηνύματος NtS: υποχρεωτικό στοιχείο (1), υποχρεωτικό στοιχείο που μπορεί να εμφανιστεί μία ή δύο φορές (1…2), υποχρεωτικό στοιχείο που μπορεί να εμφανιστεί δύο φορές (2), υποχρεωτικό στοιχείο που μπορεί να εμφανίζεται όσο συχνά είναι αναγκαίο (1-n), προαιρετικό στοιχείο που μπορεί να εμφανίζεται όσο συχνά είναι αναγκαίο (0…n)

Image

Το τμήμα αναγνώρισης στοιχείων είναι υποχρεωτικό και περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον αποστολέα, την ημερομηνία έκδοσης, τη χώρα και την πρωτότυπη γλώσσα του μηνύματος και παρέχεται μαζί με έναν από τους τέσσερεις τύπους τμήματος των μηνυμάτων NtS:

Fairway and traffic related section (τμήμα σχετικά με δίαυλο και κυκλοφορία): το «Fairway and Traffic related Message» (μήνυμα σχετικά με δίαυλο και κυκλοφορία) (FTM) συντάσσεται συνήθως από συντάκτες NtS σύμφωνα με τον NtS Encoding Guide για συντάκτες. Αφορά τμήματα πλωτών οδών (τα οποία ορίζονται από τους ISRS Location Codes του αρχικού και του τελικού σημείου τους) και/ή αντικείμενα επί της πλωτής οδού (τα οποία ορίζονται από τον ISRS Location Code που τους αντιστοιχεί). [βλέπε κεφάλαιο 6]

Water level related section (τμήμα σχετικά με τη στάθμη των υδάτων): το «Water Related Message» (μήνυμα όσον αφορά τα ύδατα) (WRM) διευκολύνει την παροχή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα και τις προβλεπόμενες στάθμες υδάτων, καθώς και άλλες πληροφορίες. Συνήθως τα μηνύματα WRM παράγονται αυτόματα (και ανά τακτά διαστήματα) με βάση μετρήσεις αισθητηριακού εξοπλισμού ή την κατάσταση της υποδομής χωρίς να απαιτείται επέμβαση του συντάκτη NtS. Το τμήμα μηνύματος όσον αφορά τα ύδατα περιέχει πληροφορίες για ένα αντικείμενο (π.χ. υδρομετρικό σταθμό) ή τμήμα διαύλου (π.χ. μικρότερο μετρηθέν βάθος για ένα τμήμα, εφαρμοζόμενο καθεστώς σε τμήμα πλωτής οδού). Τα αντικείμενα προσδιορίζονται με τον οικείο ISRS Location Code, ενώ τα τμήματα διαύλου ορίζονται με τους ISRS Location Codes στο αρχικό και στο τελικό σημείο τους. [βλέπε κεφάλαιο 3]

Ice related section (τμήμα σχετικά με τον σχηματισμό πάγου): το «ICE Message» (μήνυμα σχηματισμού πάγου) (ICEM) περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες πάγου για τμήμα διαύλου το οποίο ορίζεται από τους ISRS Location Codes στο αρχικό και στο τελικό σημείο του. [βλέπε κεφάλαιο 4]

Weather related section (τμήμα σχετικά με καιρικά φαινόμενα): το «WEather Related Message» (μήνυμα σχετικά με καιρικά φαινόμενα) (WERM) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες καθώς και τις προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες σε τμήμα πλωτής οδού το οποίο ορίζεται από τους ISRS Location Codes στο αρχικό και στο τελικό σημείο του. [βλέπε κεφάλαιο 5]

Επιπροσθέτως, ο ISRS Location Code (International Ship Reporting Standard / διεθνές πρότυπο για τις αναφορές των πλοίων) χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του/των αντικειμένου/-ων ή του/των τμήματος/-ων διαύλου για το/τα οποίο/-α ισχύει το μήνυμα.

Ο ISRS location code ορίζεται στο σημείο 4.3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

3.   Βασικές παράμετροι σε σχέση με τα WRM

Οι πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη των υδάτων είναι πολύ σημαντικές για τον προγραμματισμό ταξιδιών καθώς και για την ασφάλεια. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν κοινά πρότυπα αναφοράς σχετικά με τις πληροφορίες για τη στάθμη των υδάτων. Οι τιμές των μετρήσεων αναφέρονται σε διαφορετικές στάθμες υδάτων ή σε ειδικά σημεία αναφοράς. Για να εξασφαλιστεί η σωστή παραπομπή, η τιμή θα συνοδεύεται πάντοτε από τον αντίστοιχο «reference_code» (κωδικό τιμής αναφοράς). Τα μηνύματα WRM μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παροχή των ακόλουθων πληροφοριών:

στάθμη των υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων),

μικρότερο μετρηθέν βάθος (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων),

ελεύθερο ύψος (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων),

εκροή υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων),

κατάσταση φράγματος,

κατάσταση ροής υδάτων.

Διευκρινίσεις για τις μεταφράσεις στο φύλλο «reference_code» παρέχονται στο κεφάλαιο 7.11.

Συνήθως, τα μηνύματα WRM παράγονται και εκδίδονται αυτόματα με βάση πληροφορίες που λαμβάνονται από αισθητηριακό εξοπλισμό ή πληροφορίες που λαμβάνονται από υποδομές (π.χ. προβλέψεις, κατάσταση φράγματος). Η έκδοση WRM μπορεί να προβλέπεται σε διάφορες περιστάσεις, π.χ. ανά τακτά διαστήματα ή με την υπέρβαση ορισμένης τιμής.

3.1.   Συμπλήρωση του nts_number section (τμήμα αριθμού ΑπΠ) στο μήνυμα WRM

Στο XSD 4.0 για NtS ο αριθμός NtS είναι προαιρετικός για τα μηνύματα WRM. Στην περίπτωση που αναφέρεται, κάθε αριθμός πρέπει να είναι μοναδικός (οργανισμός/έτος/αριθμός/αύξων αριθμός) ανά τύπο μηνύματος και αποτελεί ευθύνη του οργανισμού που εκδίδει το WRM να μεριμνά για τη μοναδικότητα των αριθμών (δεν απαιτείται να είναι διαδοχικοί αριθμοί).

3.2.   Συμπλήρωση του WRM συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων

Η ημερομηνία έναρξης (date_start) της περιόδου ισχύος (validity_period) πρέπει να συμπληρώνεται με την τρέχουσα ημερομηνία (date_issue) και η ημερομηνία λήξης (date_end) της περιόδου ισχύος (validity_period) πρέπει να συμπληρώνεται με την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης (date_issue).

Με στόχο την παρουσίαση των μεταβολών, π.χ. στη στάθμη των υδάτων, με τρόπο φιλικό για τους χρήστες, μπορεί να παρέχεται η διαφορά με προηγούμενη συγκριτική μέτρηση στο τμήμα «difference» (διαφορά) του WRM. Εκτός από τη μεταβολή στην τιμή (π.χ. - 5 [cm]) πρέπει επίσης να παρέχεται η χρονική διαφορά με τη συγκριτική μέτρηση.

Εάν υπάρχουν προβλέψεις, η ημερομηνία μέτρησης («measure_date») είναι η ημερομηνία/ώρα για την οποία ισχύει η πρόβλεψη.

Οι προβλέψεις για τη στάθμη των υδάτων ενέχουν πάντοτε έναν βαθμό αβεβαιότητας. Συνήθως χρησιμοποιούνται μοντέλα με διαφορετικές παραμέτρους (π.χ. μετεωρολογικές προγνώσεις) τα οποία οδηγούν σε διαφορετικές προβλέψεις τιμών για τη στάθμη των υδάτων. Για να είναι δυνατή η παροχή ελάχιστης και μέγιστης προβλεπόμενης τιμής, π.χ. οπτική παράσταση του ποσοστού αξιοπιστίας πρόβλεψης για τη στάθμη των υδάτων, το τμήμα «measure» (μετρήσεις) του WRM περιλαμβάνει δύο πρόσθετα προαιρετικά πεδία δεδομένων.

Ένα παράδειγμα του ποσοστού αξιοπιστίας πρόβλεψης για τη στάθμη των υδάτων παρέχεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Διάγραμμα 3

Οπτική παράσταση του ποσοστού αξιοπιστίας πρόβλεψης για τη στάθμη των υδάτων: πιθανότερη τιμή (μαύρο), ανώτερο όριο ποσοστού αξιοπιστίας (βιολετί), κατώτερο όριο ποσοστού αξιοπιστίας (κόκκινο), μετρηθείσα στάθμη υδάτων (κυανό).

(Ο άξονας των x δείχνει την ώρα· ο άξονας των y δείχνει τη στάθμη των υδάτων σε cm)

Image

Στο XSD για NtS διατίθενται δύο στοιχεία:

<value_min>

μικρότερη τιμή ποσοστού αξιοπιστίας

<value_max>

μεγαλύτερη τιμή ποσοστού αξιοπιστίας

Εκτός από τις προβλεπόμενες στάθμες υδάτων, το ποσοστό αξιοπιστίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για την έκφραση του βαθμού αβεβαιότητας των δημοσιευμένων πληροφοριών σχετικά με το μικρότερο μετρηθέν βάθος και το ελεύθερο ύψος.

H ελάχιστη τιμή (value_min) και η μέγιστη τιμή (value_max) του ποσοστού αξιοπιστίας επιτρέπουν την παροχή του ποσοστού αξιοπιστίας των τιμών WRM μέσω τυποποιημένου μηνύματος WRM σε NtS για χρήση σε γραφήματα. Τα ίδια τα πρωτογενή δεδομένα δεν εμφανίζονται στους χρήστες IWT (π.χ. σε μορφή κωδικών).

Ο κωδικός (measure_code) «NOM» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Εάν δεν υπάρχουν μετρήσεις για έναν ορισμένο τύπο WRM τα στοιχεία των τιμών θα πρέπει να παραλειφθούν εφόσον το μήνυμα πρέπει να αποσταλεί ούτως ή άλλως.

4.   Διαδικασίες ICEM

Τα μηνύματα σχηματισμού πάγου βασίζονται σε επιτόπια παρατήρηση και εκτίμηση και συντάσσονται συνήθως με το χέρι (σε περίπτωση αυτόματης παραγωγής πρέπει να τηρούνται οι κανόνες σύνταξης με το χέρι, βλέπε NtS Encoding Guide για συντάκτες).

Το ICEM εκδίδεται για συγκεκριμένο fairway_section (τμήμα διαύλου) το οποίο ορίζεται από τους ISRS Location Codes του αρχικού και του τελικού σημείου του και περιγράφει τις συνθήκες πάγου (ice_condition) σε συγκεκριμένη ημερομηνία μέτρησης.

Το ICEM αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής του (που συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή NtS). Προκειμένου να αποφεύγεται η εμφάνιση μηνυμάτων ICEM που δεν ισχύουν πλέον στους χρήστες, η ημερομηνία λήξης ισχύος (date_end) πρέπει να συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή NtS με την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης (εκτός εάν οι εθνικές διαδικασίες εξασφαλίζουν ότι αποδίδεται στα μηνύματα ημερομηνία λήξης ισχύος μόλις οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε μήνυμα παύουν να είναι επίκαιρες).

Στον NtS Encoding Guide για συντάκτες περιγράφεται υπό ποιες συνθήκες ένας συντάκτης NtS συντάσσει νέο μήνυμα ICEM ή επικαιροποιεί ένα υπάρχον ICEM. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

4.1.   Νέο μήνυμα ICEM

1)

Οι εφαρμογές NtS μπορεί να προσφέρουν στους συντάκτες NtS τη δυνατότητα

α)

να χρησιμοποιούν υπάρχουσες αγγελίες ως προσχέδιο για τη σύνταξη του νέου μηνύματος ICEM (π.χ. αν οι συνθήκες πάγου είναι παρεμφερείς στην υπάρχουσα αγγελία) και/ή

β)

να χρησιμοποιούν πρότυπα (templates) για ορισμένες καταστάσεις.

2)

Το περιεχόμενο (π.χ. η ώρα μέτρησης ή οι αντίστοιχες συνθήκες πάγου) πρέπει να εισάγεται από τον συντάκτη σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 του NtS Encoding Guide για συντάκτες. Η ημερομηνία και ώρα μέτρησης μπορούν επίσης να ορίζονται από την εφαρμογή σύμφωνα με τους εθνικούς ορισμούς.

3)

Όταν ο συντάκτης/εκδότης μιας NtS ενεργοποιεί τη διαδικασία έκδοσης,

α)

ελέγχεται αν όλο το υποχρεωτικό περιεχόμενο παρέχεται σύμφωνα με το XSD για NtS [αν όχι, επιστρέφετε στο βήμα (2)],

β)

αποδίδεται αριθμός NtS (nts_number) από την εφαρμογή NtS,

i.

το πεδίο «organisation» (οργανισμός) συμπληρώνεται με την ονομασία ή τον κωδικό του αρμόδιου οργανισμού ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη που πραγματοποιεί την έκδοση,

ii.

το «year» (έτος) συμπληρώνεται με το τρέχον έτος,

iii.

αποδίδεται ο επόμενος διαθέσιμος «number» (αριθμός),

iv.

αποδίδεται ο «serial number» (αύξων αριθμός) 0.

γ)

η «date_issue» (ημερομηνία έκδοσης) συμπληρώνεται αυτόματα με την πραγματική ημερομηνία/ώρα της έκδοσης,

δ)

η «date_start» (ημερομηνία έναρξης) της «validity_period» (περίοδος ισχύος) συμπληρώνεται αυτόματα με την πραγματική ημερομηνία έκδοσης,

ε)

η «date_end» (ημερομηνία λήξης) της «validity_period» (περίοδος ισχύος) συμπληρώνεται αυτόματα με την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης (εκτός εάν οι εθνικές διαδικασίες εξασφαλίζουν ότι αποδίδεται στα μηνύματα ημερομηνία λήξης ισχύος μόλις οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε μήνυμα παύουν να είναι επίκαιρες).

4.2.   Επικαιροποίηση υπάρχοντος μηνύματος ICEM

1)

Πρέπει να επιλεγεί προς επικαιροποίηση το αντίστοιχο εκδοθέν μήνυμα στο εργαλείο επεξεργασίας ICEM. Το αρχικό ICEM πρέπει να αντιγραφεί ή να τροποποιηθεί στη βάση δεδομένων (ανάλογα με τις εθνικές διαδικασίες). Μηνύματα ICEM που έχουν λήξει (δηλαδή έχει παρέλθει η date_end ισχύος τους) δεν είναι δυνατό να επικαιροποιηθούν· στην περίπτωση αυτή οι συντάκτες NtS πρέπει να συντάξουν νέο ICEM.

2)

Το περιεχόμενο (π.χ. η ώρα μέτρησης ή οι αντίστοιχες συνθήκες πάγου) πρέπει να τροποποιείται από τον συντάκτη σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 του NtS Encoding Guide για συντάκτες. Η ημερομηνία και η ώρα μέτρησης μπορούν επίσης να τροποποιούνται από την εφαρμογή σύμφωνα με τους εθνικούς ορισμούς.

3)

Όταν ο συντάκτης/εκδότης μιας NtS ενεργοποιεί τη διαδικασία έκδοσης,

α)

ελέγχεται αν όλο το υποχρεωτικό περιεχόμενο παρέχεται σύμφωνα με το XSD για NtS [αν όχι, επιστρέφετε στο βήμα (2)],

β)

αποδίδεται nts_number (αριθμός NtS) από την εφαρμογή NtS,

i.

ο «organisation» (οργανισμός) παραμένει αμετάβλητος,

ii.

το «year» (έτος) παραμένει αμετάβλητο,

iii.

ο «number» (αριθμός) παραμένει αμετάβλητος,

iv.

o «serial number» (αύξων αριθμός) αυξάνει κατά 1,

γ)

η «date_issue» (ημερομηνία έκδοσης) συμπληρώνεται αυτόματα με την πραγματική ημερομηνία/ώρα της έκδοσης,

δ)

η «date_start» (ημερομηνία έναρξης) της «validity_period» (περίοδος ισχύος) συμπληρώνεται αυτόματα με την πραγματική ημερομηνία έκδοσης,

ε)

η «date_end» (ημερομηνία λήξης) της «validity_period» (περίοδος ισχύος) συμπληρώνεται αυτόματα με την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης (εκτός εάν οι εθνικές διαδικασίες εξασφαλίζουν ότι αποδίδεται στα μηνύματα ημερομηνία λήξης ισχύος μόλις οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε μήνυμα παύουν να είναι επίκαιρες).

5.   Βασικές παράμετροι σε σχέση με τα μηνύματα WERM

Συνήθως, τα μηνύματα WERM παράγονται και εκδίδονται αυτόματα με βάση πληροφορίες που λαμβάνονται από αισθητηριακό εξοπλισμό ή πληροφορίες που λαμβάνονται από υποδομές. Η ημερομηνία έναρξης (date_start) της περιόδου ισχύος (validity_period) πρέπει να συμπληρώνεται με την τρέχουσα ημερομηνία (date_issue) και η ημερομηνία λήξης (date_end) της περιόδου ισχύος (validity_period) πρέπει να συμπληρώνεται με την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης (date_issue).

Το τμήμα διαύλου σε ένα μήνυμα WERM καταχωρίζεται ως έκταση μεταξύ δύο σημείων επί του διαύλου, η οποία συμπίπτει με την περιοχή κάλυψης του μετεωρολογικού σταθμού (μετρητή).

Η ημερομηνία και ώρα της μέτρησης/πρόβλεψης πρέπει να αναφέρονται παρ’ όλο που δεν είναι υποχρεωτικές στα μηνύματα WERM.

Εάν υπάρχουν προβλέψεις, η ημερομηνία μέτρησης («measure_date») είναι η ημερομηνία/ώρα για την οποία ισχύει η πρόβλεψη.

5.1.   Συμπλήρωση του τμήματος αριθμού NtS (nts_number section) στο μήνυμα WERM

Στο XSD 4.0 για NtS ο αριθμός NtS είναι προαιρετικός για τα μηνύματα WERM. Στην περίπτωση που αναφέρεται, κάθε αριθμός πρέπει να είναι μοναδικός (οργανισμός/έτος/αριθμός/αύξων αριθμός) ανά τύπο μηνύματος και αποτελεί ευθύνη του οργανισμού που εκδίδει το WERM να μεριμνά για τη μοναδικότητα των αριθμών (δεν απαιτείται να είναι διαδοχικοί αριθμοί).

5.2.   Συμπλήρωση του κωδικού κατηγορίας κατάστασης καιρού (weather_category_code) στο μήνυμα WERM

Η ταχύτητα του ανέμου στον «weather_category_code» (κωδικός κατηγορίας κατάστασης καιρού) (τιμές 0 έως 12) ορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα Μπωφόρ που έχει δημοσιευθεί από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό στο Εγχειρίδιο για τις θαλάσσιες μετεωρολογικές υπηρεσίες «WMO-No. 558».

Η ορατότητα στον «weather_category_code» (τιμές 13 έως 22) ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Τιμή, σημασία

Ορατότητα

Πρόσθετες πληροφορίες

13, πολύ πυκνή ομίχλη

λιγότερο από 50 μέτρα

 

14, πυκνή ομίχλη

λιγότερο από 100 μέτρα

 

15, μέτρια ομίχλη

λιγότερο από 200 μέτρα

 

16, ομίχλη

λιγότερο από 1 000 μέτρα

Η ομίχλη αποτελείται από υδροσταγονίδια.

17, υγρά αχλύς (mist)

από 1 km έως 4 km

Η υγρά αχλύς αποτελείται από υδροσταγονίδια. Ο όρος υγρά αχλύς χρησιμοποιείται στην περίπτωση της «ξηρής ομίχλης», φαινομένου που παρατηρείται πριν από την ανατολή του ηλίου.

18, ξηρά αχλύς (haze)

από 1 km έως 4 km

Η ξηρά αχλύς αποτελείται από ξηρά σωματίδια.

19, ελαφριά ξηρά αχλύς (light haze)

από 4 km έως 10 km

 

20, διαύγεια

από 10 km έως 20 km

 

21, μεγάλη διαύγεια

κανένας περιορισμός στην ορατότητα

 

22, χωρίς ομίχλη

 

Ο όρος «χωρίς ομίχλη» χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι δεν παρατηρείται ομίχλη σύμφωνα με τις εθνικές/τοπικές απαιτήσεις.

6.   Διαδικασίες FTM

Στον NtS Encoding Guide για συντάκτες περιγράφεται υπό ποιες συνθήκες ένας συντάκτης NtS συντάσσει νέο μήνυμα FTM ή επικαιροποιεί ένα υπάρχον FTM. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

6.1.   Νέο FTM

1)

Οι εφαρμογές NtS μπορεί να προσφέρουν στους συντάκτες NtS τη δυνατότητα

α)

να χρησιμοποιούν υπάρχουσες αγγελίες ως προσχέδιο για τη σύνταξη νέου μηνύματος FTM και/ή

β)

να χρησιμοποιούν πρότυπα (templates) για ορισμένες καταστάσεις.

2)

Το περιεχόμενο (π.χ. χρόνος ισχύος, περιορισμοί) πρέπει να εισάγεται από τον συντάκτη σύμφωνα με τα κεφάλαια 3 και 4 του NtS Encoding Guide για συντάκτες.

3)

Όταν ο συντάκτης/εκδότης μιας NtS ενεργοποιεί τη διαδικασία έκδοσης,

α)

ελέγχεται αν όλο το υποχρεωτικό περιεχόμενο παρέχεται σύμφωνα με το XSD για NtS (αν όχι, επιστρέφετε στο βήμα (2)),

β)

αποδίδεται αριθμός NtS (nts_number) από την εφαρμογή NtS,

i.

το πεδίο «organisation» (οργανισμός) συμπληρώνεται με την ονομασία ή τον κωδικό του αρμόδιου οργανισμού ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη που πραγματοποιεί την έκδοση,

ii.

το «year» (έτος) συμπληρώνεται με το τρέχον έτος,

iii.

αποδίδεται ο επόμενος διαθέσιμος «number» (αριθμός)· εάν έχει αποδοθεί ειδικός αριθμός από τον συντάκτη NtS ή την εφαρμογή στο βήμα 2, πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πάλι, δεδομένου ότι ο εν λόγω αριθμός (οργανισμός/έτος/αριθμός/αύξων αριθμός) είναι μοναδικός όπως εξηγείται στο κεφάλαιο 15.1

iv.

αποδίδεται ο «serial number» (αύξων αριθμός) 0

γ)

η ημερομηνία έκδοσης (date_issue) συμπληρώνεται αυτόματα με την πραγματική ημερομηνία/ώρα της έκδοσης,

6.2.   Επικαιροποίηση/απόσυρση υπάρχοντος FTM

1)

Πρέπει να επιλεγεί προς επικαιροποίηση το αντίστοιχο εκδοθέν μήνυμα στο εργαλείο επεξεργασίας FTM και το αρχικό FTM πρέπει να αντιγραφεί ή να τροποποιηθεί στη βάση δεδομένων (ανάλογα με τις εθνικές διαδικασίες).

α)

Μηνύματα FTM που έχουν λήξει (δηλαδή έχει παρέλθει η date_end ισχύος τους) δεν είναι δυνατό να επικαιροποιηθούν· στην περίπτωση αυτή ο συντάκτης NtS πρέπει να συντάξει νέο FTM.

β)

Ο θεματικός κωδικός «Notice withdrawn» (Απόσυρση αγγελίας) χρησιμοποιείται μόνον εάν

i.

η τρέχουσα ημερομηνία προηγείται χρονικά της ημερομηνίας έναρξης ισχύος (validity_date_start). Στην περίπτωση που μπορεί να τροποποιηθεί μόνο το περιεχόμενο του πεδίου «additional information in national language» (πρόσθετες πληροφορίες στην εθνική γλώσσα), το κωδικοποιημένο περιεχόμενο του μηνύματος (βήμα 2) πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο.

ii.

η περίοδος ισχύος έχει ήδη αρχίσει και οι νέες ημερομηνίες λήξης για όλους τους περιορισμούς βρίσκονται σε παρελθόντα χρόνο. Η ημερομηνία λήξης του περιορισμού πρέπει να τεθεί στον σωστό χρόνο.

γ)

Σε περίπτωση απόσυρσης αγγελίας, η ημερομηνία λήξης της περιόδου ισχύος πρέπει πάντοτε να ταυτίζεται με την ημερομηνία της απόσυρσης.

2)

Το περιεχόμενο (π.χ. χρόνος ισχύος, περιορισμοί) πρέπει να τροποποιείται από τον συντάκτη σύμφωνα με τα κεφάλαια 3 και 4 του NtS Encoding Guide για συντάκτες.

3)

Όταν ο συντάκτης/εκδότης μιας NtS ενεργοποιεί τη διαδικασία έκδοσης,

α)

ελέγχεται αν όλο το υποχρεωτικό περιεχόμενο παρέχεται σύμφωνα με το XSD για NtS (αν όχι, επιστρέφετε στο βήμα (2)),

β)

αποδίδεται αριθμός NtS (nts_number) από την εφαρμογή NtS,

i.

ο «organisation» (οργανισμός) παραμένει αμετάβλητος,

ii.

το «year» (έτος) παραμένει αμετάβλητο,

iii.

ο «number» (αριθμός) παραμένει αμετάβλητος,

iv.

o «serial number» (αύξων αριθμός) αυξάνει κατά 1,

γ)

η «date_issue» (ημερομηνία έκδοσης) συμπληρώνεται αυτόματα με την πραγματική ημερομηνία/ώρα της έκδοσης.

β)

Τα FTM με θεματικό κωδικό «Notice withdrawn» » (Απόσυρση αγγελίας) δεν λαμβάνονται (πλέον) υπόψη κατά τον προγραμματισμό των ταξιδιών.

6.3.   Μηνύματα FTM σχετικά με πλωτές οδούς και/ή αντικείμενα

Ένα FTM σχετικά με πλωτή οδό περιέχει πληροφορίες σχετικά με ένα ή περισσότερα τμήματα πλωτής οδού. Τα τμήματα πλωτής οδού ορίζονται στο μέρος «τμήμα διαύλου» (fairway_section) με τους ISRS Location Codes του αρχικού και του τελικού σημείου τους.

Ένα FTM σχετικά με αντικείμενο περιέχει πληροφορίες σχετικά με ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα αντικείμενα επί της πλωτής οδού. Τα αντικείμενα ορίζονται στο μέρος «object» (αντικείμενο) με τους αντίστοιχους ISRS Location Code.

Ένα FTM πρέπει να αναφέρεται

σε ένα ή περισσότερα τμήματα διαύλου, ή

σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα επί ενός ή περισσότερων τμημάτων διαύλου.

6.4.   Αυτόματη κατάταξη των κωδικών περιορισμών

Οι διάφοροι περιορισμοί έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα. Για να εμφανίζεται ο πιο σοβαρός περιορισμός, π.χ. σε πίνακα επισκόπησης μηνυμάτων FTM, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εξής κατάταξη ξεκινώντας με τον πιο σοβαρό περιορισμό στη θέση 1:

Θέση κατάταξης

Τιμή

Σημασία (EL)

1

OBSTRU

blockage/διακοπή (μπλοκάρισμα)

2

PAROBS

partial obstruction/μερική παρεμπόδιση

3

NOSERV

no service/διακοπή λειτουργίας

4

SERVIC

changed service/αλλαγή υπηρεσίας

5

VESDRA

vessel draught/βύθισμα σκάφους

6

VESBRE

vessel breadth/πλάτος σκάφους

7

CONBRE

convoy breadth/πλάτος νηοπομπής

8

VESLEN

vessel length/μήκος σκάφους

9

CONLEN

convoy length/μήκος νηοπομπής

10

CLEHEI

clearance height/ελεύθερο ύψος διέλευσης

11

VESHEI

vessel air draught/ύψος άνωθεν της ισάλου γραμμής

12

AVALEN

available length/διαθέσιμο μήκος

13

CLEWID

clearance width/ελεύθερο πλάτος διέλευσης

14

AVADEP

available depth/διαθέσιμο βάθος

15

LEADEP

least depth sounded/μικρότερο μετρηθέν βάθος

16

DELAY

delay/καθυστέρηση

17

ALTER

alternate traffic direction/εναλλασσόμενη κατεύθυνση κυκλοφορίας

18

TURNIN

no turning/απαγόρευση στροφής

19

PASSIN

no passing/απαγόρευση διέλευσης

20

OVRTAK

no overtaking/απαγόρευση προσπέρασης

21

NOBERT

no berthing/απαγόρευση πλεύρισης

22

NOMOOR

no mooring/απαγόρευση πρόσδεσης στην αποβάθρα

23

ANCHOR

no anchoring/απαγόρευση αγκυροβολίας

24

SPEED

speed limit/όριο ταχύτητας

25

WAVWAS

no wash of waves/απαγόρευση πρόκλησης κυματισμών

26

NOSHORE

not allowed to go ashore/απαγόρευση αποβίβασης

27

MINPWR

minimum power/ελάχιστη ισχύς

28

CAUTIO

special caution/ιδιαίτερη προσοχή

29

NOLIM

no limitation/κανένας περιορισμός

6.5.   Χειρισμός των περιόδων περιορισμών

Οι περιορισμοί με τις ίδιες περιόδους περιορισμού πρέπει να ομαδοποιούνται/απαριθμούνται μαζί/συνδυάζονται στην απεικόνισή τους προκειμένου η τελευταία να είναι φιλική για τους αναγνώστες.

Τα εργαλεία επεξεργασίας NtS πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλη λειτουργία ώστε οι συντάκτες να μην είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν εκ νέου τις περιόδους περιορισμών.

Όλοι οι περιορισμοί πρέπει να περιλαμβάνουν περίοδο περιορισμού ώστε να διευκολύνονται οι υπολογισμοί στο πλαίσιο των εφαρμογών προγραμματισμού ταξιδιών. Με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των συντακτών NtS, μπορούν να παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

Το εργαλείο επεξεργασίας NtS μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργία για αντιγραφή ήδη καταχωρισμένων περιορισμών ώστε να αποφεύγεται η εκ νέου συμπλήρωση της περιόδου περιορισμών από τον συντάκτη της NtS.

Το εργαλείο επεξεργασίας NtS μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργία για επιλογή περισσότερων του ενός κωδικών περιορισμών για συγκεκριμένη περίοδο περιορισμού και για αυτόματη δημιουργία των απαιτούμενων τμημάτων περιορισμών με βάση τις πληροφορίες που έχει καταχωρίσει ο συντάκτης της NtS.

«Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός επισήμων αργιών»: Η τιμή «holidays» (αργίες) δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στις εφαρμογές προγραμματισμού ταξιδιών. Για να γίνεται σωστός υπολογισμός πρέπει να υπάρχει κατάλογος των αργιών σε κάθε χώρα. Ακόμη και αν δεν διατίθεται ο σχετικός κατάλογος, οι αντίστοιχοι περιορισμοί πρέπει παρά ταύτα να προβλέπονται για τις επίσημες αργίες.

«with the exception of» (εκτός από): δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Τα διακοπτόμενα διαστήματα πρέπει να αναφέρονται ως ξεχωριστές περίοδοι στο πλαίσιο του ίδιου περιορισμού και, ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος κωδικός δεν εμφανίζεται/είναι διαθέσιμος στους συντάκτες αγγελιών.

Εφαρμοζόμενη λογική και απεικόνιση πληροφοριών για τον κωδικό διαστήματος «continuous» (συνεχώς):

<date_start>2015-04-01+01</date_start>

<date_end>2015-06-30+02</date_end>

<time_start>06:00:00</time_start>

<time_end>10:00:00</time_end>

<interval_code>CON</interval_code>

Αν ο κωδικός διαστήματος (interval_code) είναι «continuous» (συνεχώς) η ώρα έναρξης (start_time) ανήκει στην ημερομηνία έναρξης (start_date) και η ώρα λήξης (end_time) ανήκει στην ημερομηνία λήξης (end_date), π.χ. από την 1η Απριλίου στις 06:00 έως τις 30 Ιουνίου στις 10:00.

Εφαρμοζόμενη λογική και απεικόνιση πληροφοριών για τους λοιπούς κωδικούς διαστήματος εκτός του «continuous» (συνεχώς):

<date_start>2015-04-01+01</date_start>

<date_end>2015-06-30+02</date_end>

<time_start>06:00:00</time_start>

<time_end>10:00:00</time_end>

<interval_code>WRK</interval_code>

Αν ο κωδικός διαστήματος (interval_code) έχει άλλη τιμή, η ώρα έναρξης (start_time) και η ώρα λήξης (end_time) αφορούν τον συγκεκριμένο κωδικό διαστήματος (interval_code), π.χ. από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 06:00 και 10:00.

Η λήξη της διάρκειας του περιορισμού πρέπει πάντοτε να συμπληρώνεται στην τελευταία έκδοση του μηνύματος.

7.   Γενικοί κανόνες υλοποίησης

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

Ο πίνακας «Ετικέτες ΓΠΧ» (GUI_labels) που περιλαμβάνεται στους NtS Reference Tables λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάπτυξη εφαρμογών NtS (μάσκες αναζήτησης, έντυπο συνδρομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εμφάνιση μηνυμάτων).

Η ημερομηνία λήξης (date_end) δεν μπορεί να προηγείται της ημερομηνίας έναρξης (date_start).

Οι κωδικοί που έχουν απενεργοποιηθεί (δηλαδή δεν πρέπει εφεξής να χρησιμοποιούνται) μέσω αιτημάτων τροποποίησης NtS (βλέπε σχόλια στο XSD για NtS) δεν εμφανίζονται στους συντάκτες NtS κατά τη δημιουργία νέων μηνυμάτων. Οι κωδικοί συνεχίζουν να περιλαμβάνονται στις αριθμήσεις του XSD για NtS για λόγους συμβατότητας με τα παλαιότερα μηνύματα.

7.1.   Συμπλήρωση του τμήματος αριθμού» (number_section)

Κάθε αριθμός πρέπει να είναι μοναδικός (Organisation/Year/Number/Serial/οργανισμός/έτος/αριθμός/αύξων αριθμός) ανά τύπο μηνύματος. Αυτό σημαίνει ότι μηνύματα διαφορετικών τύπων μπορούν να έχουν τον ίδιο αριθμό NtS.

Για τους χρήστες οι αριθμοί μηνύματος έχουν νόημα μόνο για τα μηνύματα FTM και ICEM, ενώ για όλους τους άλλους τύπους μηνυμάτων ο αριθμός μηνύματος μπορεί να παραλείπεται ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις.

Ο αριθμός μηνύματος εμφανίζεται στους χρήστες με την εξής μορφή «Message Type/Country/Organisation/Year/Number/Serial» (τύπος μηνύματος/χώρα/οργανισμός/έτος/αριθμός/αύξων αριθμός) (μπορεί να συντομευθεί ανάλογα με τα φίλτρα που εφαρμόζονται, εφόσον δεν υπάρχει απώλεια πληροφοριών).

7.2.   Συμπλήρωση των στοιχείων «from» (από), «originator» (προέλευση), «organisation» (οργανισμός) και «source» (πηγή)

Το στοιχείο «from» στο τμήμα αναγνώρισης στοιχείων συμπληρώνεται με το όνομα του εθνικού συστήματος που παρέχει το μήνυμα (π.χ. ELWIS, DoRIS, SLOVRIS, FLARIS).

Το στοιχείο «originator» αναφέρεται στον οργανισμό που καταχωρίζει τα μηνύματα στα εθνικά συστήματα.

Το στοιχείο «source» είναι η αρχή για την οποία δημοσιεύεται το μήνυμα FTM.

Το στοιχείο «organisation» στο τμήμα αριθμού NtS (nts_number section) είναι η ονομασία του οργανισμού που χορηγεί τον αριθμό NtS (πάροχος NtS).

7.3.   Παράλειψη στοιχείων

Στοιχεία τα οποία περιέχουν μόνο τυποποιημένες ή προεπιλεγμένες τιμές πρέπει να παραλείπονται εάν είναι προαιρετικά, καθώς έχουν ως αποτέλεσμα πληθώρα μηνυμάτων χωρίς προστιθέμενη αξία.

Αυτό έχει εφαρμογή στα ακόλουθα στοιχεία:

Στοχευόμενη ομάδα: target_group_code ALL (κωδικός στοχευόμενης ομάδας ALL) με direction_code ALL (κωδικός κατεύθυνσης κυκλοφορίας ALL) (εφόσον το μήνυμα δεν περιλαμβάνει άλλες συγκεκριμένες στοχευόμενες ομάδες),

κωδικός θέσης (position_code): AL,

κωδικός αιτίου (reason_code): OTHER.

7.4.   Αυτόματη συμπλήρωση ημερομηνίας έκδοσης (date_issue)

Μηνύματα FTM και ICEM

Για τα μηνύματα FTM και ICEM η τιμή του στοιχείου «ημερομηνία έκδοσης» (date_issue) είναι η πραγματική ημερομηνία και ώρα έκδοσης. Για τα επικαιροποιημένα μηνύματα η ημερομηνία έκδοσης (date_issue) είναι η ημερομηνία και ώρα έκδοσης της επικαιροποίησης.

Μηνύματα WRM και WERM

Για τα μηνύματα WRM και WERM η τιμή του στοιχείου «date_issue» (ημερομηνία έκδοσης) είναι η ημερομηνία και ώρα του αιτήματος επεξεργασίας, καθώς μπορεί να υπάρχουν περισσότερες μετρήσεις με διαφορετικές χρονοσημάνσεις έκδοσης στο ίδιο μήνυμα WRM ή WERM.

7.5.   Χειρισμός των πληροφοριών σχετικά με τη ζώνη ώρας στα μηνύματα NtS

Η ημερομηνία και η ώρα σημειώνονται πάντοτε στην τοπική ώρα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τη ζώνη ώρας στα μηνύματα XML για NtS.

Μοναδικές εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι η «time_start» (ώρα έναρξης) και η «time_end» (ώρα λήξης) στο τμήμα «limitation_period» (περίοδος περιορισμού). Αυτό προβλέπεται επειδή στο τμήμα των περιορισμών μπορεί να αναφέρεται ένα χρονικό διάστημα. Αν η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης εκφράζονται σε διαφορετικά συστήματα ώρας (π.χ. CEST και CET) αυτό συνεπάγεται μεταβολή των πληροφοριών σχετικά με τη ζώνη ώρας εντός του συγκεκριμένου διαστήματος. Η μεταβολή αυτή δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε μία και μόνη περίοδο περιορισμού. Αντί της δημιουργίας διαφορετικών περιόδων περιορισμού για κάθε αλλαγή ώρας, χρησιμοποιείται μόνο μία περίοδος περιορισμού χωρίς πληροφορίες σχετικά με τη ζώνη ώρας με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης κατά την επεξεργασία και μετάδοση των μηνυμάτων.

7.6.   Χειρισμός των δευτερολέπτων στα μηνύματα NtS

Ως γενικός κανόνας, τα δευτερόλεπτα πρέπει να αναγράφονται στα πεδία (ημερομηνίας)/χρόνου, αλλά δεν εμφανίζονται στους χρήστες των NtS. Τα λεπτά προσφέρουν επαρκή βαθμό λεπτομέρειας για NtS.

7.7.   Μορφή των δεκαδικών ψηφίων στα μηνύματα NtS

Το σημείο διάκρισης των δεκαδικών ψηφίων σε αριθμητικά πεδία είναι η τελεία (.) Δεν χρησιμοποιούνται σημεία διάκρισης των χιλιάδων.

Τα δεκαδικά ψηφία που χρησιμοποιούνται για τις τιμές περιορίζονται σε έναν εύλογο αριθμό με στόχο τη φιλική για τους χρήστες απεικόνιση.

7.8.   Μονάδες που πρέπει να χρησιμοποιούνται στα μηνύματα NtS

Στα μηνύματα NtS επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον οι εξής μονάδες: cm, m3/s, h, km/h και kW, m/s (άνεμος), mm/h (βροχόπτωση) και βαθμός Κελσίου· οι εφαρμογές μπορούν να προβλέπουν μετατροπή των μονάδων ώστε να είναι πιο φιλικές για τους χρήστες.

Εάν οι μονάδες που εισάγονται διαφέρουν από τις τυποποιημένες μονάδες, οι καταχωρισμένες τιμές πρέπει να μετατρέπονται από την εφαρμογή αναλόγως.

7.9.   Κανόνες για τα στοιχεία «name» (ονομασία), «position_code» (κωδικός θέσης) και «type_code» (κωδικός τύπου)

Το στοιχείο «name» προσυμπληρώνεται αυτόματα με βάση την «national object name» (εθνική ονομασία αντικειμένου) από τα δεδομένα αναφοράς του RIS Index (οι συντάκτες NtS δύνανται να τροποποιήσουν την προσυμπληρωμένη ονομασία, αν αυτό αποτελεί εθνική απαίτηση). Οι συμβάσεις ονοματοδοσίας για τις ονομασίες αντικειμένων περιλαμβάνονται στον Encoding Guide του RIS Index, έκδοση 2.0 και άνω. Παραδείγματα σωστής ονομασίας αντικειμένων δίδονται επίσης στον NtS Encoding Guide για συντάκτες.

Ο κωδικός τύπου (type_code) προστίθεται στο αντικείμενο από την εφαρμογή NtS μπροστά από την ονομασία του αντικειμένου.

Η θέση των αντικειμένων κωδικοποιείται μέσω του κωδικού θέσης (position_code) και προστίθεται στο αντικείμενο από την εφαρμογή NtS σύμφωνα με το RIS Index. Οι συντάκτες δύνανται να τροποποιήσουν τους προσυμπληρωμένους κωδικούς τύπου και θέσης. Δεν προβλέπεται κωδικός θέσης αντικειμένου για τις γεωγραφικές πληροφορίες αντικειμένου (geo_objects) στο τμήμα διαύλου (fairway_section).

Η πλήρης ονομασία ενός αντικειμένου αποτελείται από τον κωδικό θέσης (position code), τον κωδικό τύπου (type code) και την ονομασία (name).

Για τη διευκόλυνση του έργου των συντακτών NtS μπορεί να χρησιμοποιείται η ακόλουθη αντιστοίχιση στα εργαλεία επεξεργασίας NtS που συνδράμουν τους συντάκτες στην εύρεση / επιλογή των κατάλληλων αντικειμένων με βάση τον κωδικό λειτουργίας (function_code) του RIS Index ή τον κωδικό τύπου (type_code) για τις NtS:

Πίνακας 1

Αντιστοίχιση κωδικών λειτουργίας (function_code) του RIS Index — κωδικών τύπου (type_code) NtS

Function Code

Function Code Meaning

Type Code

Type Code Meaning

 

 

BUAARE

E.1.1

Built-Up Areas

 

to be selected by editor

BUISGL

E.1.2

Building of Navigational Significance

 

to be selected by editor

brgare

G.1.1

- G.1.6 Bridge Area [C_AGGR()]

BRI

bridge

bridge_5

G.1.1

Bascule Bridge

BRO

bridge opening

bridge_1

G.1.2

Bridges with Bridge Arches

BRO

bridge opening

bridge_1

G.1.3

Fixed Bridge

BRO

bridge opening

bridge_4

G.1.4

Lift Bridge

BRO

bridge opening

bridge_12

G.1.5

Suspension Bridge

BRO

bridge opening

bridge_3

G.1.6

Swing Bridge

BRO

bridge opening

cblohd

G.1.8

Overhead Cable

CAB

cable overhead

pipohd

G.1.9

Overhead Pipe

PPO

pipeline overhead

bridge_7

G.1.12

Drawbridge

BRO

bridge opening

bunsta

G.3.2

Bunker / Fuelling Station

BUS

Bunker / Fuelling Station

cranes

G.3.4

Crane

 

to be selected by editor

hrbare

G.3.9

Harbour Area

HAR

harbour

hrbbsn

G.3.10

Harbour Basin

HAR

harbour

ponton

G.3.11

Landing Stage, Pontoon

 

to be selected by editor

morfac

G.3.12

Mooring Facility

MOO

mooring facility

hulkes

G.3.14

Permanently Moored Vessel or Facility

 

to be selected by editor

prtare

G.3.15

Port Area

HAR

harbour

refdmp

G.3.17

Refuse Dump

REF

refuse dump

termnl

G.3.19

Terminal

TER

terminal

trm01

G.3.19

RORO-terminal

TER

terminal

trm03

G.3.19

Ferry-terminal

TER

terminal

trm07

G.3.19

Tanker-Terminal

TER

terminal

trm08

G.3.19

Passenger Terminal

TER

terminal

trm10

G.3.19

Container Terminal

TER

terminal

trm11

G.3.19

Bulk Terminal

TER

terminal

vehtrf

G.3.20

Vehicle Transfer Location

BER

berth

lokbsn

G.4.3

Lock Basin

LKB

lock basin

lkbspt

G.4.4

Lock Basin Part

LKB

lock basin

lokare

G.4.3

/ G.4.4 Lock Area [C_AGGR()]

LCK

lock

excnst

G.4.8

Exceptional Navigational Structure

SLI

ship lift

 

 

TUN

tunnel

 

 

CBR

canal bridge

gatcon

G.4.9

Opening Barrage

BAR

weir

 

 

FLO

flood gate

wtwgag

I.3.4

Waterway Gauge

GAU

tide gauge

FERYRT_2

L.2.1

Cable Ferry

FER

ferry

FERYRT_1

L.2.2.

Free Moving Ferry

FER

ferry

feryrt_4

L.2.3.

Swinging Wire Ferry

FER

ferry

dismar

L.3.2

Distance Mark along Waterway Axis

RIV

river

achare

M.1.1

Anchorage Area

ANC

anchoring area

achbrt

M.1.2

Anchorage Berth

BER

berth

berths_3

M.1.3

Berth / Fleeting Areas

BER

berth

berths_1

M.1.4

Transhipment Berth

BER

berth

trnbsn

M.4.5

Turning Basin

TUR

turning basin

 

 

CAN

canal

 

 

FWY

fairway

rdocal

Q.2.1

Radio Calling-In Point (notification point)

REP

reporting point

chkpnt

R.1.1

Check Point

BCO

border control

sistat_8

R.2.1

Traffic Sistat — Bridge Passage

SIG

signal station

sistat_6

R.2.2

Traffic Sistat — Lock

SIG

signal station

sistat_10

R.2.3

Traffic Sistat — Oncoming Traffic Indicator

SIG

signal station

sistat_2

R.2.4

Traffic Sitat — Port Entry and Departure

SIG

signal station

pas

Passage Points

 

to be selected by editor

riscen

RIS centre

VTC

vessel traffic centre

specon

Special Construction

 

to be selected by editor

trafp

Traffic Points (first reporting points)

REP

reporting point

junction

Waterway node / end of waterway / Junction

 

to be selected by editor

waypt

Waypoint

 

to be selected by editor

Legend:

green

Direct match (1:1 relation)

yellow

matching example, other TypeCodes possible (1:n relation)

blue

no direct match / to be selected by editor

7.10.   Κανόνες για το στοιχείο «fairway_name» (ονομασία διαύλου)

Με στόχο να αποφευχθεί η λογική εφαρμογής / αναγκαιότητα των κατάλληλων δεδομένων αναφοράς στο σύστημα αποδέκτη (λογισμικό που εμφανίζει την αγγελία στον χρήστη), το προαιρετικό στοιχείο «fairway_name» (ονομασία διαύλου) θα περιλαμβάνεται πάντοτε στις γεωγραφικές πληροφορίες αντικειμένου (geo_object) και θα συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή NtS με την «Waterway name» (ονομασία πλωτής οδού) από το RIS Index. Οι συντάκτες NtS δεν τροποποιούν το περιεχόμενο του στοιχείου «fairway_name» (ονομασία διαύλου).

7.11.   Διευκρινίσεις για τις μεταφράσεις στο φύλλο «reference_code» (κωδικός τιμής αναφοράς)

Θα χρησιμοποιείται ο ακόλουθος ορισμός για τις τιμές του κωδικού τιμής αναφοράς (reference_code) που περιέχονται στους NtS Reference Tables:

NAP: Στις Κάτω Χώρες η συντομογραφία NAP χρησιμοποιείται και είναι κατανοητή, συνεπώς το NAP δεν μεταφράζεται

KP: ο όρος «channel level» (στάθμη υδάτων καναλιού) μεταφράζεται και, συνεπώς, αναφέρεται στην εθνική γλώσσα

FZP: χρησιμοποιείται μόνον η συντομογραφία «FZP» (σήμερα δεν χρησιμοποιείται παρά ελάχιστα)

ADR: η «Adriatic Sea» (Αδριατική Θάλασσα) μεταφράζεται και, συνεπώς, αναφέρεται στην εθνική γλώσσα

TAW/DNG: «Tweede algemene waterpassing» (ολλανδικά) — «Deuzième Nivellement Général» (γαλλικά) είναι το ύψος αναφοράς που χρησιμοποιείται στο Βέλγιο για την έκφραση των μετρήσεων ύψους. 0 είναι η μέση στάθμη της θάλασσας κατά τη φάση της ρηχίας στην Οστάνδη

Ολλανδικά: TAW

Γαλλικά: DNG

Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες: TAW/DNG

LDC: ο όρος «low navigable water level Danube Commission» (χαμηλή πλεύσιμη στάθμη υδάτων, επιτροπή Δούναβη) μεταφράζεται και, συνεπώς, αναφέρεται στην εθνική γλώσσα

HDC: ο όρος «high navigable water level Danube Commission» (υψηλή πλεύσιμη στάθμη υδάτων, επιτροπή Δούναβη) μεταφράζεται και, συνεπώς, αναφέρεται στην εθνική γλώσσα

ETRS: «European Terrestrial Reference System 1989» (Ευρωπαϊκό Επίγειο Σύστημα Αναφοράς 1989), η συντομογραφία «ETRS89» χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες

7.12.   Σύσταση για το στοιχείο «coordinate» (συντεταγμένη)

Παρόλο που το στοιχείο «coordinate» στο τμήμα των γεωγραφικών πληροφοριών αντικειμένου είναι προαιρετικό, οι γεωγραφικές συντεταγμένες εκφράζονται στο WGS84 σε [d]d mm.mmm[m] N (latitude/γεωγραφικό πλάτος) και σε [d][d]d mm.mmm[m] E (longitude/γεωγραφικό μήκος). Αυτό χρησιμεύει για τη γεωγραφική αναφορά των μηνυμάτων NtS.

7.13.   Χειρισμός των στοχευόμενων ομάδων

Το τμήμα της στοχευόμενης ομάδας περιλαμβάνει τον κωδικό στοχευόμενης ομάδας και τον κωδικό κατεύθυνσης κυκλοφορίας. Αν και οι δύο κωδικοί έχουν τιμή ALL παραλείπεται ολόκληρο το τμήμα, εφόσον το μήνυμα δεν περιλαμβάνει άλλες συγκεκριμένες στοχευόμενες ομάδες. Αν είναι γνωστός μόνον ο ένας από τους δύο, ο έτερος κωδικός πρέπει να συμπληρωθεί με την προεπιλεγμένη τιμή ALL, καθώς αμφότερα τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις στοχευόμενες ομάδες περιλαμβάνονται στον NtS Encoding Guide για συντάκτες.

7.14.   Εμφάνιση μηνυμάτων που βρίσκονται εν ισχύ σε δεδομένο χρόνο

Η περίοδος ισχύος (validity_period) χρησιμοποιείται από εφαρμογές για την επιλογή των μηνυμάτων που πρόκειται να εμφανίζονται στους χρήστες για δεδομένο διάστημα.

Αν ο θεματικός κωδικός (subject_code) είναι INFSER (Πληροφορίες), η περίοδος ισχύος χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του χρόνου εμφάνισης του μηνύματος «Πληροφορίες» στους χρήστες, και όχι για την περίοδο ισχύος των παρεχόμενων πληροφοριών (π.χ. 1 μήνας).

7.15.   Προαιρετικές λειτουργίες με στόχο τη μεγαλύτερη ευχρηστία των εργαλείων επεξεργασίας NtS

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι δυνατό να προσφέρονται στους συντάκτες NtS ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις:

Οι εφαρμογές NtS μπορεί να προσφέρουν στους συντάκτες NtS δυνατότητα αποθήκευσης προσχεδίων μηνυμάτων NtS (δεν απαιτείται παροχή του συνόλου του υποχρεωτικού περιεχομένου για να είναι δυνατή η αποθήκευση προσχεδίων μηνυμάτων)

Οι διάφοροι συντάκτες μπορούν να κατέχουν διαφορετικούς ρόλους χρηστών (π.χ. συντάκτες που επιτρέπεται να καταχωρίζουν/τροποποιούν αγγελίες, εκδότες που επιτρέπεται να εκδίδουν αγγελίες (επιπλέον της επεξεργασίας)

8.   Δομή μηνυμάτων XML για NtS

Η δομή μηνυμάτων XML για NtS και το περιεχόμενο και ο σκοπός των στοιχείων δεδομένων ορίζονται και εξηγούνται περαιτέρω στο προσάρτημα Γ: Ορισμός σχήματος XML (XSD) για NtS.

9.   NtS web service (διαδικτυακή υπηρεσία για NtS)

9.1.   Στόχος

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις NtS έκρινε ότι η τεχνολογία των διαδικτυακών υπηρεσιών (web service) αποτελεί κατάλληλο μέσο για την παροχή των αγγελιών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους).

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την προδιαγραφή της web service για την παροχή των αγγελιών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους), εν συντομία NtS Web Service. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση καθιερωμένων διεθνών προτύπων.

Ένας από τους στόχους του εννοιολογικού σχεδιασμού ήταν η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην ευελιξία και την αξιοπιστία της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) που θα προέκυπτε. Οι παράμετροι φίλτρου που παρέχονται στις ερωτήσεις είναι κατά βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο πρότυπο για τις NtS (τμήμα πλωτής οδού με προαιρετική αναφορά χιλιομέτρου, χρόνος ισχύος, ημερομηνία έκδοσης της αγγελίας). Η προσέγγιση αυτή θεωρείται ότι εκπληρώνει επαρκώς τον σκοπό της με δεδομένες τις περιπτώσεις χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service), ενώ παράλληλα περιορίζει την πολυπλοκότητα της υλοποίησης.

Το βασικό αποτέλεσμα είναι μια σύμβαση για τη διαδικτυακή υπηρεσία (web service), στην οποία προσδιορίζονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Οι καταναλωτές της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) μπορούν να στηρίζονται σε αυτή τη σύμβαση και οι πάροχοι πρέπει να συμμορφώνονται με αυτή. Η σύμβαση καθορίζεται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο WSDL.

Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος υλοποιεί μία ή περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) για τους διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων NtS (FTM, WRM, ICEM, WERM) και τα παρέχει μέσω του διαδικτύου («υπηρεσία μηνυμάτων NtS»).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες της υλοποίησης της NtS WS (ΔΥ NtS), π.χ. η επιλογή των κατάλληλων βάσεων, εφαρμογών και πλατφορμών δεδομένων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας προδιαγραφής και αποτελούν αρμοδιότητα του κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους.

Για να επιτευχθεί ασφαλής επικοινωνία πρέπει να εξεταστούν διάφορες πτυχές που άπτονται της ασφάλειας και στόχοι που αφορούν την προστασία. Ανάλογα με τις συνθήκες, δεν απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη όλες αυτές οι πτυχές. Η ιεράρχηση των διαφόρων πτυχών ασφάλειας και ο βαθμός εκπλήρωσής τους μπορεί να ποικίλλουν. Επίσης, η σκοπιμότητα ενός ορισμένου μέτρου μπορεί να περιορίζεται από τις δυνατότητες της τεχνικής υλοποίησης. Στο πλαίσιο των NtS όλες οι πληροφορίες αποτελούν δημόσιο κτήμα. Δεν υφίσταται συνεπώς ανάγκη εξασφάλισης των δεδομένων NtS αυτών καθαυτών σε επίπεδο προστασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, κάθε πάροχος καλείται να αποφασίσει ο ίδιος σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πτυχή στην υπηρεσία του.

9.2.   Βασικές αρχές και περιορισμοί

9.2.1.   Διαδικτυακά πρότυπα

Η NtS Web Service πρέπει να συμμορφώνεται με την προδιαγραφή WS-I Basic Profile 1.1. Το εν λόγω προφίλ «παρέχει διαλειτουργικότητα για ένα βασικό σύνολο προδιαγραφών διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) μη αποκλειστικής εκμετάλλευσης, όπως οι SOAP, WSDL και UDDI» (1). Τα περισσότερο συναφή πρότυπα στην προκειμένη περίπτωση είναι τα εξής:

XML Schema Definition (ορισμός σχήματος XML) (XSD),

Simple Object Access Protocol (SOAP) (απλό πρωτόκολλο πρόσβασης αντικειμένου),

Web Services Description Language (WSDL) (γλώσσα περιγραφής διαδικτυακών υπηρεσιών) και

Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) (γενική περιγραφή, εντοπισμός και ενσωμάτωση).

Το μήνυμα απάντησης της NtS WS είναι ένα μήνυμα NtS το οποίο περιγράφεται στον ορισμό σχήματος XML (XML Schema Definition) (XSD) στο προσάρτημα Γ του παρόντος κανονισμού της Επιτροπής.

Το SOAP

είναι ένα πρωτόκολλο εφαρμογής για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ συστημάτων ΤΠ που έχει τυποποιηθεί από την World Wide Web Consortiums (Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού) (W3C).

Τα ειδικά στοιχεία για τη NtS Web Service καθορίζονται ως μέρος των αντίστοιχων προδιαγραφών WSDL στο προσάρτημα Δ του παρόντος κανονισμού της Επιτροπής. Ο ορισμός του προτύπου για τις NtS (XSD) συμπεριλαμβάνεται με πρόταση εισαγωγής (import statement).

Το UDDI

(Universal Description, Discovery and Integration) σημειώνεται εδώ ως ένα κεντρικό, πιθανώς διεθνές μητρώο για τις διαδικτυακές υπηρεσίες (web services), στο οποίο μπορεί να καταχωριστεί η NtS Web Service. Οι υποψήφιοι καταναλωτές της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) θα μπορούν να αναζητούν και να βρίσκουν την υπηρεσία σε αυτό το μητρώο. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πιθανοί πάροχοι της NtS Web Service περιορίζονται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και ότι η προδιαγραφή WSDL αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προτύπου, δεν είναι προφανής η ανάγκη για ανεξάρτητη καταχώριση της NtS Web Service.

9.2.2.   Μοντέλο αλληλεπίδρασης (interaction model) και μέθοδος κωδικοποίησης για τη NtS WS (ΔΥ για NtS).

Χρησιμοποιείται η μέθοδος κωδικοποίησης «Document-literal wrapped» για τη NtS Web Service, επειδή παρέχει δυνατότητα για επικύρωση έναντι σχήματος XML και οι ονομασίες λειτουργιών που ορίζονται στην προδιαγραφή WSDL χρησιμοποιούνται απευθείας ως ονομασίες πεδίων (tags) XML στα μηνύματα SOAP.

9.3.   Γενικές προδιαγραφές και συστάσεις

9.3.1.   Προδιαγραφή: Πληροφορίες έκδοσης

Οι πληροφορίες έκδοσης της NtS Web Service περιλαμβάνουν δύο τμήματα:

την έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) αυτής καθεαυτήν

την έκδοση του σχήματος NtS που χρησιμοποιείται από τη διαδικτυακή υπηρεσία (web service).

Το τμήμα της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) αυτής καθεαυτήν περιλαμβάνει δύο μέρη:

πλήρης έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service)

περιορισμένη έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service).

Η πλήρης έκδοση εκφράζεται ως θετικός ακέραιος αριθμός που δηλώνει την πλήρη έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service).

Η περιορισμένη έκδοση εκφράζεται ως μη αρνητικός ακέραιος αριθμός που δηλώνει την περιορισμένη έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) εντός της πλήρους έκδοσης.

Το τμήμα του σχήματος NtS περιέχει την έκδοση του σχήματος NtS όπως έχει καθοριστεί από την ομάδα εμπειρογνωμόνων NtS.

Έτσι, η έκδοση της NtS Web Service που ορίζεται εδώ είναι 2.0.4.0, όπου 2.0 είναι η έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) αυτής καθεαυτήν και 4.0 είναι η έκδοση του χρησιμοποιούμενου σχήματος NtS.

Δεν απαιτούνται ρητές πληροφορίες έκδοσης στις ερωτήσεις ή στις απαντήσεις της NtS Web Service. Δεν διατίθεται παρά μικρός αριθμός εκδόσεων των υπηρεσιών που αναμένεται να είναι διαθέσιμες επιγραμμικά την ίδια στιγμή. Οι διάφορες εκδόσεις θα παρέχονται με διαφορετικές διευθύνσεις URL. Συνεπώς, κάθε περίπτωση υλοποίησης NtS Web Service θα υποστηρίζει μία συγκεκριμένη έκδοση της NtS Web Service.

9.3.2.   Προδιαγραφή: Δομή ονοματοθεσιών

Οι ονοματοθεσίες στην NtS Web Service βασίζονται στον διαδικτυακό τομέα (web domain) των ομάδων εμπειρογνωμόνων RIS, http://www.ris.eu/.

Οι ονοματοθεσίες περιέχουν κατάληξη που δηλώνει τις αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και την έκδοση. Έτσι, η υπηρεσία που προσδιορίζεται εδώ χρησιμοποιεί την ακόλουθη ονοματοθεσία:

Υπηρεσία μηνυμάτων NtS: http://www.ris.eu/nts.ms/2.0.4.0

9.3.3.   Σύσταση: Χρήση ονοματοθεσιών

Με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια των εγγράφων XML, συνιστάται να ορίζονται οι ονοματοθεσίες στο ακρότατο κατάλληλο στοιχείο των σχημάτων καθώς και στα έγγραφα στιγμιοτύπου (instance documents) και να μην χρησιμοποιούνται τοπικοί ορισμοί ονοματοθεσιών στα ένθετα στοιχεία.

9.3.4.   Σύσταση: Χρήση προθεμάτων ονοματοθεσίας

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις στην NtS Web Service θα χρησιμοποιούν στοιχεία XML με χαρακτηρισμένη μορφή, δηλαδή με ρητό πρόθεμα ονοματοθεσίας, και χαρακτηριστικά XML με μη χαρακτηρισμένη μορφή, δηλαδή χωρίς πρόθεμα ονοματοθεσίας.

Συνιστάται η χρήση διαισθητικών προθεμάτων ονοματοθεσίας όπως «nts» ώστε να είναι πιο ευανάγνωστα από τους χρήστες.

9.3.5.   Προδιαγραφή: Χρήση ISRS Location Codes (κωδικοί εντοπισμού ISRS)

Ο ISRS Location Code εξηγείται στο κεφάλαιο 2 του NtS Encoding Guide για προγραμματιστές εφαρμογών καθώς και στον Encoding Guide του RIS Index .

Με την υποβολή ερωτήματος σε NtS Web Service, ο πελάτης μπορεί να αναφερθεί σε διάφορα αντικείμενα, π.χ. τμήματα διαύλου, μετρητές ή υδατοφράκτες. Εάν χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες παράμετροι, τα στοιχεία αναγνωριστικού (id elements), πρέπει να περιέχουν ISRS Location Codes (κωδικούς εντοπισμού ISRS). Οι εν λόγω παράμετροι παρέχονται συνήθως σε στοιχεία αναγνωριστικών (id elements), καθένα από τα οποία περιέχει ένα ή δύο αναγνωριστικά (id).

Κατά τη χρήση αυτών των παραμέτρων, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες γενικές συμβάσεις:

οι ISRS Location Codes πρέπει να αναγράφονται ως πλήρεις 20ψήφιοι κωδικοί, δηλαδή χωρίς περικοπή των τελικών μηδενικών.

Αν χρησιμοποιούνται δύο αναγνωριστικά (id) μέσα σε στοιχείο id, αμφότεροι οι ISRS Location Codes πρέπει να παραπέμπουν στην ίδια πλωτή οδό. Αυτό σημαίνει ότι οι κωδικοί περιλαμβάνουν ορισμένα όμοια ψηφία στο μέρος «fairway_section» (τμήμα διαύλου) του κωδικού εντοπισμού ISRS (ISRS Location Code). Ο κωδικός τμήματος διαύλου σε συνδυασμό με το εκατομετρικό σημείο διαύλου ορίζει τμήμα πλωτής οδού που παρέχεται ως ζεύγος στοιχείων id (id elements).

Για την παροχή τμημάτων πλωτής οδού (ζεύγη στοιχείων id περιλαμβανόμενα στις γεωγραφικές πληροφορίες τμήματος διαύλου (fairway_section geo_object)) στα μηνύματα NtS, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής όσον αφορά τους ISRS Location Codes:

ψηφία 1 έως 2 (Country code/κωδικός χώρας):

πρέπει να είναι όμοια στο πλαίσιο του ζεύγους id, αλλά

είναι δυνατό να ορίζοντα διαφορετικοί κωδικοί χώρας στο ίδιο ζεύγος id στην περίπτωση που όμορες χώρες χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό τμήματος διαύλου για συγκεκριμένη πλωτή οδό και το ίδιο σύστημα για τον καθορισμό των εκατομετρικών σημείων,

ψηφία 3 έως 5 (UN Location code/κωδικός εντοπισμού ΗΕ):

δεν έχουν σχέση, μπορεί να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο στο πλαίσιο του ζεύγους id,

ψηφία 6 έως 10 (Fairway section code/κωδικός τμήματος διαύλου):

πρέπει να είναι όμοια στο πλαίσιο του ζεύγους id, αλλά

[εξαίρεση]: κατά την περίπτωση χρήσης των βελγικών κωδικών ISRS (ISRS Location Codes) στο πλαίσιο της NtS WS, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα ψηφία 6 έως 8 για τον προσδιορισμό του τμήματος διαύλου, επειδή μηνύματα NtS θα εκδίδονται σε διάφορα τμήματα του ίδιου διαύλου,

ψηφία 11 έως 15 (Object Reference Code/κωδικός αναφοράς αντικειμένου):

δεν έχουν σχέση, μπορεί να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο στο πλαίσιο του ζεύγους id,

ψηφία 16 έως 20 (Fairway Hectometre/εκατομετρικό σημείο διαύλου):

αποτελείται από πέντε αριθμητικά ψηφία που ορίζουν το εκατομετρικό σημείο και, ως εκ τούτου, έχουν συνήθως διαφορετικό περιεχόμενο στο πλαίσιο του ζεύγους id. Παράδειγμα: «00235» για το χιλιόμετρο (km) 23,5 του διαύλου· «00001» για το χιλιόμετρο (km) 0,1 του διαύλου,

[εξαίρεση]: στην περίπτωση των Κάτω Χωρών υπάρχει πάντοτε άμεση σύνδεση μεταξύ του εκατομετρικού σημείου διαύλου και του φυσικού χιλιομέτρου του διαύλου λόγω του καθορισμού της αρχής του τμήματος διαύλου στο μοντέλο δικτύου και στον πραγματικό κόσμο· σε αυτές τις περιπτώσεις ο κωδικός αναφοράς αντικειμένου (Object Reference Code) για αντικείμενα του τύπου «dismar» αρχίζει με Kxxxx (όπου xxxx το φυσικό χιλιόμετρο, π.χ. NLSVG00130K000300191 (km 3)). Ωστόσο, για άλλους τύπους αντικειμένων δεν υπάρχει άμεση σχέση με το φυσικό χιλιόμετρο του διαύλου στους κωδικούς ISRS, π.χ. η γέφυρα του Sas van Gent στο χιλιόμετρο (km) 2,5 του ίδιου δίαυλου έχει κωδικό ISRS NLSVG001300521600186. Για το Kanaal Gent-Terneuzen το φυσικό χιλιόμετρο 0,0 αρχίζει στα σύνορα Βελγίου-Κάτω Χωρών και το εκατομετρικό σημείο διαύλου 0,0 τοποθετείται στην αρχή του καναλιού στη Γάνδη.

Αν ένα μήνυμα αφορά περισσότερα από ένα τμήματα πλωτών οδών ή διαύλων όλα τα τμήματα διαύλου πρέπει να ορίζονται από το αρχικό και το τελικό σημείο τους σε διαφορετικά στοιχεία XML «τμήματος διαύλου» (fairway_section).

Για ορισμένες χώρες/περιοχές απαιτείται βελτίωση της λειτουργικότητας των φίλτρων. Π.χ. αν τα ψηφία 1-2 του ISRS Location Code είναι BE, να χρησιμοποιούνται τα ψηφία 6-8 του ISRS Location Code ως το ID για γραμμική παραπομπή στο εκατομετρικό σημείο διαύλου (ψηφία 16-20 του ISRS Location Code). Παραδείγματα για τμήματα διαύλου (έγκυρα ζεύγη στοιχείων id περιλαμβανόμενα στο τμήμα διαύλου (fairway_section) που εμπίπτουν στις προαναφερθείσες εξαιρέσεις:

Τα δύο ψηφία NL των ISRS Location Codes αποτελούν έγκυρο ορισμό τμήματος πλωτής οδού (υποδεικνύοντας την εξαίρεση των Κάτω Χωρών (NL) σε σχέση με το χιλιόμετρο του διαύλου): NLSVG00130K000300191 (χιλιομετρικό σημείο (km) 3,0 στο Sas van Gent επί του Kanaal Gent-Terneuzen) — NLWDP00130K000400200 (χιλιομετρικό σημείο (km) 4,0 στο Westdorpe επί του Kanaal Gent-Terneuzen),

Τα δύο ψηφία BE των ISRS Location Codes αποτελούν έγκυρο ορισμό τμήματος πλωτής οδού (υποδεικνύοντας την εξαίρεση του Βελγίου (BE) σε σχέση με τον κωδικό τμήματος διαύλου (fairway section code) («020» Albertkanaal)): BEGNK02016L010100414 (υδατοφράκτης του Genk στο χιλιομετρικό σημείο (km) 41,4 επί του Albert Canal) — BEOSH02033L010500772 (υδατοφράκτης του Ham στο χιλιομετρικό σημείο (km) 77,2 επί του Albert Canal).

Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει αντιπαραδείγματα χρήσης του ISRS Location Code για κάθε μία από τις γενικές συμβάσεις (δεν ισχύουν εξαιρέσεις στις γενικές συμβάσεις για τα τμήματα πλωτών οδών της Σλοβακίας (SK)):

Image

Ερωτήματα με άκυρο ISRS Location Code

Γενική παρατήρηση: Η NtS Web Service δεν υποστηρίζει υπηρεσία υποβολής ερωτημάτων για έγκυρους ISRS Location Codes. Οι ISRS Location Codes παρέχονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης δεδομένων αναφοράς (European Reference Data Management System/ERDMS).

Η σωστή χρήση των ISRS Location Codes σε ερωτήματα και η ερμηνεία τους περιγράφεται στις πέντε περιπτώσεις που ακολουθούν.

Περίπτωση 1: Απουσία στοιχείου αναγνωριστικών (id) στην ερώτηση

Το στοιχείο αναγνωριστικών (id) αποτελεί προαιρετικό μέρος της ερώτησης, επιτρέπονται δηλαδή ερωτήματα χωρίς στοιχεία αναγνωριστικών (id):

Image

Έγκυρο ερώτημα χωρίς παράμετρο αναγνωριστικών (id)

Αν δεν παρέχεται στοιχείο αναγνωριστικών (id), επιστρέφονται όλα τα μηνύματα (ανάλογα, φυσικά, με άλλα κριτήρια φίλτρου όπως η περίοδος ισχύος (validity_period) ή η ημερομηνία έκδοσης (dates_issue)).

Περίπτωση 2: Ένα στοιχείο αναγνωριστικού (id) στην ερώτηση

Κάθε στοιχείο αναγνωριστικών (id) μπορεί να περιέχει ένα ή δύο στοιχεία αναγνωριστικού (id). Η περίπτωση του ενός στοιχείου αναγνωριστικού (id) παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα:

Image

Έγκυρο ερώτημα με μία παράμετρο αναγνωριστικού (id)

Αν παραληφθεί ένα τέτοιο ερώτημα, ο διακομιστής θα επιστρέψει όλα τα μηνύματα που ταιριάζουν με αρχικό εκατομετρικό σημείο ≤ της δεδομένης τιμής (240,7 στο παράδειγμα) και τελικό εκατομετρικό σημείο ≥ αυτής της τιμής. Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει αυτή την επιλογή μηνυμάτων: Η ζητούμενη θέση βρίσκεται ανάμεσα στις τιμές του αρχικού και του τελικού εκατομετρικού σημείου των μηνυμάτων 1, 3 και 4, τα οποία και επιστρέφονται. Τα μηνύματα 2, 5 και 6 δεν έχουν σημείο επικάλυψης με τη θέση του ερωτήματος, οπότε δεν επιστρέφονται.

Αν ο δεδομένος ISRS Location Code υποδεικνύει ένα μοναδικό αντικείμενο, π.χ. έναν μετρητή ή έναν υδατοφράκτη, η διαδικτυακή υπηρεσία (web service) θα επιστρέψει τα μηνύματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Image

Αντίστοιχα και μη αντίστοιχα μηνύματα για μία παράμετρο id

Περίπτωση 3: Δύο στοιχεία αναγνωριστικού (id) στην ερώτηση

Κάθε στοιχείο αναγνωριστικών (id) μπορεί να περιέχει ένα ή δύο στοιχεία αναγνωριστικού (id). Η περίπτωση των δύο στοιχείων αναγνωριστικού (id) παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα:

Image

Έγκυρο ερώτημα με δύο παραμέτρους αναγνωριστικού (id)

Όλες οι ζητούμενες εκατομετρικές τιμές αντιμετωπίζονται ως έγκυρες, ακόμη και αν το αντίστοιχο τμήμα διαύλου έχει διαφορετικό αρχικό ή τελικό σημείο. Π.χ., αν το τμήμα διαύλου αρχίζει στο εκατομετρικό σημείο 100,0 και τελειώνει στο εκατομετρικό σημείο 300,0, μια ερώτηση σχετικά με τα εκατομετρικά σημεία από 20,0 έως 400,0 θεωρείται έγκυρη. Εσωτερικά, βέβαια, πραγματοποιείται αναζήτηση μόνο για το «πραγματικό» εύρος του τμήματος διαύλου.

Αυτό καθιστά επίσης δυνατή την αναζήτηση για όλα τα μηνύματα σε έναν δίαυλο χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής εκατομετρική περιοχή (με το εκατομετρικό σημείο στον ISRS Location Code να ορίζεται στο «00000» ή στο «99999» αντίστοιχα).

Όλα τα αντίστοιχα μηνύματα που τέμνονται με το δεδομένο εκατομετρικό διάστημα επιστρέφονται. Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει αυτή την περίπτωση:

Image

Αντίστοιχα και μη αντίστοιχα μηνύματα για δύο παραμέτρους id

Το ανωτέρω σχήμα δείχνει πώς ορίζεται ο όρος «τέμνονται». Ενώ τα εύρη των μηνυμάτων 1 έως 4 επικαλύπτονται (εν μέρει ή πλήρως) με το εύρος της ζητούμενης εκατομετρικής περιοχής, δεν ισχύει το ίδιο για τα εύρη των μηνυμάτων 5 και 6· ως εκ τούτου, τα μηνύματα 1 έως 4 θα επιστραφούν, ενώ τα μηνύματα 5 και 6 όχι.

Η τεχνική συνθήκη για να τέμνεται ένα μήνυμα με ένα διάστημα [A, B] είναι η εξής: το αρχικό εκατομετρικό σημείο του μηνύματος είναι ≤ B και το τελικό εκατομετρικό σημείο είναι ≥ A.

Συνδυασμός: Πολλά στοιχεία αναγνωριστικών (id) στην ερώτηση

Image

Έγκυρο ερώτημα με πολλά στοιχεία αναγνωριστικών (id)

Ο συνδυασμός περισσότερων στοιχείων αναγνωριστικών (id) στην ερώτηση έχει ως αποτέλεσμα ένωση των αντίστοιχων μηνυμάτων. Όλα τα στοιχεία αναγνωριστικών (id) αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και ένα μήνυμα επιστρέφεται αν ταιριάζει τουλάχιστον με ένα από αυτά. Επομένως, για το δεδομένο παράδειγμα θα επιστραφούν τα ακόλουθα μηνύματα:

Όλα τα μηνύματα για το αντικείμενο με τον ISRS Location Code SKXXX0000010000***** με αρχικό εκατομετρικό σημείο =0 και τελικό εκατομετρικό σημείο ≥ 0 (βλέπε περίπτωση 2)

Όλα τα μηνύματα για το αντικείμενο με τον ISRS Location Code SKXXX0000500000***** τα οποία τέμνονται με το εκατομετρικό διάστημα [11,0, 15,0] (βλέπε περίπτωση 3)

Όλα τα μηνύματα για το αντικείμενο με τον ISRS Location Code SKXXX0000200000***** με αρχικό εκατομετρικό σημείο ≤ 110,5 και τελικό εκατομετρικό σημείο ≥ 110,5 (βλέπε περίπτωση 2)

Όλα τα μηνύματα για το αντικείμενο με τον ISRS Location Code SKXXX0000500000***** τα οποία τέμνονται με το εκατομετρικό διάστημα [220,0, 300,0] (βλέπε περίπτωση 3)

9.4.   Υπηρεσία μηνυμάτων NtS (προδιαγραφή υλοποίησης)

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η προδιαγραφή υλοποίησης της υπηρεσίας μηνυμάτων NtS, όπως προκύπτει από τις παραμέτρους και τις επιλογές στα προηγούμενα κεφάλαια.

Η υπηρεσία μηνυμάτων NtS παρέχει τους τέσσερεις τύπους μηνυμάτων που περιλαμβάνονται στις NtS:

1.

NtS FTM (μήνυμα σχετικά με δίαυλο ναυσιπλοΐας και κυκλοφορία)

2.

NtS WRM (μήνυμα όσον αφορά τα ύδατα)

3.

NtS ICEM (μήνυμα σχηματισμού πάγου)

4.

NtS WRM (μήνυμα σχετικά με καιρικά φαινόμενα)

Η υλοποίηση της υπηρεσίας μηνυμάτων NtS μπορεί να υποστηρίξει όλους τους τύπους μηνυμάτων ή μόνον ορισμένους από αυτούς. Ένα συμμετέχον κράτος μέλος επιτρέπεται να παρέχει περισσότερες από μία υπηρεσίες, συμπληρωματικές μεταξύ τους, για συγκεκριμένο τύπο μηνύματος.

9.4.1.   Ερώτηση

Για να επιτευχθεί μέγιστη αξιοπιστία της υπηρεσίας σε συνδυασμό με χαμηλό επίπεδο πολυπλοκότητας, δεν χρησιμοποιείται πρόσθετη γλώσσα υποβολής ερωτημάτων για τη NtS Web Service. Αντί αυτού, εφαρμόζονται οι δομές ελέγχου που παρέχονται από την ίδια τη WSDL. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες σε συνδυασμό με τις παραμέτρους τους προσδιορίζονται πλήρως στο πλαίσιο της προδιαγραφής WSDL. Στην περίπτωση της υπηρεσίας μηνυμάτων NtS ορίζεται μία μόνο λειτουργία.

Τα θεματικά κριτήρια φίλτρου προέρχονται από το πρότυπο για τις NtS, αλλά διευρύνονται όσον αφορά την πολλαπλότητα των παραμέτρων:

τύπος μηνύματος (υποχρεωτικό· μπορεί να είναι «FTM», «WRM», «ICEM» ή «WERM»)

συγκεκριμένα τμήματα πλωτής οδού ή μέρη αυτών, ή συγκεκριμένα αντικείμενα (προαιρετικό· περιγράφονται με απλούς ISRS Location Codes και/ή ζεύγη ISRS Location Codes)

χρόνος ισχύος (προαιρετικό· ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης)

ημερομηνία δημοσίευσης της αγγελίας (προαιρετικό· μεμονωμένες ημερομηνίες και/ή διαστήματα ημερομηνιών)

Μόνο τα μηνύματα που ταιριάζουν με τα δοθέντα κριτήρια επιστρέφονται από την υπηρεσία.

Μηχανισμός σελιδοποίησης

Με στόχο τον έλεγχο του όγκου δεδομένων υποστηρίζεται μηχανισμός σελιδοποίησης. Η παράμετρος σελιδοποίησης ορίζεται με βάση σύνθετο τύπο ο οποίος περιέχει τα εξής στοιχεία:

offset (μετατόπιση): αύξων αριθμός του πρώτου επιστρεφόμενου μηνύματος (ακέραιος αριθμός > 0)

limit (όριο): μέγιστος αριθμός μηνυμάτων (ακέραιος αριθμός >0)

total count (συνολικός αριθμός): σημαία (flag), εάν επιστρέφεται το σύνολο των μηνυμάτων (Boolean value/τιμή Μπουλ)

Η σύνθετη παράμετρος σελιδοποίησης είναι προαιρετική, αλλά αν υπάρχει, πρέπει να παρέχονται όλα τα σχετικά στοιχεία. Ο μηχανισμός σελιδοποίησης λειτουργεί τότε ως εξής:

Ο συνολικός αριθμός μηνυμάτων δεν υπερβαίνει την τιμή της παραμέτρου limit, με την εξαίρεση της τιμής 0 που σημαίνει «κανένα όριο». Η απάντηση παραλείπει όσα μηνύματα ορίζονται στην παράμετρο offset. Για την παροχή αυτού του μηχανισμού, η υπηρεσία πρέπει να τηρεί μια προσωρινά σταθερή (αλλά κατά τα άλλα αυθαίρετη) ακολουθία των μηνυμάτων, π.χ. μεταξύ δύο επικαιροποιήσεων των δεδομένων μηνυμάτων στο υποκείμενο σύνολο δεδομένων της web service. Αυτό σημαίνει ότι δύο διαδοχικές πανομοιότυπες κλήσεις πρέπει να επιστρέψουν τα ίδια μηνύματα με την ίδια σειρά. Η παράμετρος total count καθορίζει εάν η απάντηση θα παράσχει το σύνολο των μηνυμάτων που ταιριάζουν με τα θεματικά κριτήρια. Συνήθως αρκεί να ζητηθούν οι πληροφορίες αυτές με την πρώτη απάντηση, αλλά να παραλειφθούν σε όλες οι διαδοχικές απαντήσεις. Αυτό προσδοκάται ότι συμβάλλει στην καλύτερη επίδοση της web service.

Ο μηχανισμός σελιδοποίησης παρέχει ένα μέσο για επαναλαμβανόμενη αναζήτηση των μηνυμάτων στις «σελίδες». Για να λειτουργεί σωστά ο μηχανισμός σελιδοποίησης, πρέπει να παρέχονται σε κάθε κλήση οι ίδιες θεματικές παράμετροι.

9.4.2.   Απάντηση

Σε περίπτωση επιτυχούς υποβολής ερώτησης, η απάντηση της NtS Web Service περιέχει τα μηνύματα NtS που αντιστοιχούν στις παραμέτρους της ερώτησης. Τα μηνύματα NtS πρέπει να συμμορφώνονται με το σχήμα της NtS και μπορούν να επικυρώνονται με βάση το εν λόγω σχήμα. Δεδομένου ότι ο τύπος μηνύματος αποτελεί υποχρεωτική παράμετρο της ερώτησης, κάθε απάντηση μπορεί να περιέχει μόνον μηνύματα NtS του ίδιου τύπου, δηλαδή μηνύματα FTM, WRM, ICEM ή WERM αντίστοιχα.

Αν η υπηρεσία εντοπίσει σφάλματα κατά την επεξεργασία της ερώτησης μπορεί να επιστρέψει αυθαίρετο αριθμό μηνυμάτων σφάλματος, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σφάλματος που παρατίθενται στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί.

Στην ίδια απάντηση NtS Web Service μπορεί να περιέχονται τόσο μηνύματα NtS όσο και μηνύματα σφάλματος.

Οι προαιρετικές πληροφορίες σελιδοποίησης επιστρέφονται αν η ερώτηση περιείχε παραμέτρους σελιδοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση η μετατόπιση και ο αριθμός των περιεχόμενων μηνυμάτων αναφέρονται υποχρεωτικά, ενώ ο συνολικός αριθμός πρέπει να αναφέρεται μόνον εάν έχει ζητηθεί.

Σημείωση: Θεωρείται δεδομένο ότι η επικοινωνία μεταξύ της web service και του χρήστη είναι τεχνικά εφικτή, δηλαδή ότι η υπηρεσία λαμβάνει την ερώτηση και ο χρήστης λαμβάνει την αντίστοιχη απάντηση. Τεχνικά σφάλματα, όπως η διακοπή της διαδικτυακής σύνδεσης ή η αδυναμία πρόσβασης στη web service λόγω συντήρησης ή κατάρρευσης (crash), δεν εξετάζονται εδώ. Εξετάζονται μόνον οι καταστάσεις σφάλματος που συμβαίνουν «πίσω» από το στρώμα (layer) της web service που γίνεται αντιληπτό από τους χρήστες.

Μηνύματα σφάλματος

Τα μηνύματα σφάλματος για τις αναμενόμενες καταστάσεις σφάλματος παρατίθενται στη συνέχεια, μαζί με την επεξήγησή τους. Στην απάντηση περιλαμβάνεται μόνον ο κωδικός σφάλματος, όπως είναι η συνήθης διαδικασία στο σχήμα XML της NtS.

Κωδικοί σφάλματος για την υπηρεσία μηνυμάτων NtS

Code

Description

Explanation

e010

message type not supported

web service does not support the requested message type

e030

paging parameters inconsistent with messages

parameters for paging mechanism do not fit the available messages, e.g. Offset >= Total Count

e100

syntax error in request

request violates the schema for requests; can be specified in more detail by further e1xx-Codes

e110

incorrect message type

given message type is not known

e120

incorrect type-specific parameters

type-specific parameters are erroneous

e130

incorrect paging parameters

given parameters for the paging mechanism are erroneous

e200

operation not known

the requested operation is unknown

e300

data source unavailable

data source of the web service for the NtS data is temporarily unavailable (technical problem)

e310

too many results for request,

server is unable to handle number of results

9.5.   Δημιουργία υπηρεσιών και πελατών

Αν υιοθετηθεί συνεπώς η προσέγγιση ότι προηγείται η σύναψη σύμβασης, δηλαδή αν παρέχονται μία ή περισσότερες συμβάσεις με πλήρεις περιγραφές των διεπαφών υπό μορφή εγγράφων WSDL, είναι δυνατή αυτομάτως η υλοποίηση της/των υπηρεσίας/-ών, καθώς και η υλοποίηση αντίστοιχου πελάτη μέσω των κατάλληλων εργαλείων λογισμικού. Υπό ιδανικές συνθήκες δεν απαιτούνται τροποποιήσεις με το χέρι στον παραγόμενο κώδικα πηγής.

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούνται αρκετές επαναλήψεις έως ότου η προδιαγραφή WSDL φτάσει να πληροί τις ακριβείς απαιτήσεις ενός τέτοιου εργαλείου. Συνήθως το εργαλείο διατυπώνει μεμονωμένες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του προτύπου WSDL ώστε να μπορεί να λειτουργεί ομαλά. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να απαιτούνται τροποποιήσεις στην προδιαγραφή WSDL, παρά το γεγονός ότι η προδιαγραφή WSDL χαρακτηρίζεται εξαρχής ως έγκυρη προδιαγραφή σύμφωνα με το πρότυπο WSDL. Αν η προδιαγραφή WSDL της web service τροποποιηθεί μετά τη δημιουργία της υπηρεσίας ή του πελάτη, μπορεί να απαιτηθεί νέα διαδικασία δημιουργίας, ανάλογα με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.

Γλωσσάριο

Όρος

Επεξήγηση

ID

Αναγνωριστικό

ISRS Location Code

Κωδικός εντοπισμού βάσει του «Διεθνούς προτύπου για τις αναφορές των πλοίων» (International Ship Reporting Standard)

NtS

Notices to Skippers/Αγγελίες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ανακοινώσεις προς πλοιάρχους)

RIS

River Information Services/Υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ)

SOAP

Simple Object Access Protocol/Απλό πρωτόκολλο πρόσβασης αντικειμένου· πρωτόκολλο δικτύου που χρησιμοποιείται συνήθως για διαδικτυακές υπηρεσίες

UDDI

Universal Description, Discovery and Integration/Γενική περιγραφή, εντοπισμός και ενσωμάτωση· πρότυπο για υπηρεσίες μητρώου στο πλαίσιο διαδικτυακών υπηρεσιών

UN

Ηνωμένα Έθνη

URL

Uniform Resource Locator /Ενιαίος εντοπιστής πόρου· τοποθεσία δικτυακού πόρου που χρησιμοποιείται συνήθως για διαδικτυακές διευθύνσεις

WGS 84

World Geodetic System 1984/Παγκόσμιο Γεωδαιτικό σύστημα 1984

WS

Web Service/Διαδικτυακή υπηρεσία)· υπηρεσία η οποία παρέχει τις διεπαφές της στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται από τη διαδικτυακή επικοινωνία

WSDL

Web Services Description Language/Γλώσσα περιγραφής διαδικτυακών υπηρεσιών· πρότυπο για την προδιαγραφή διαδικτυακών υπηρεσιών

WS-I

Web Services Interoperability Organisation/Οργανισμός για τη διαλειτουργικότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών· κλαδική κοινοπραξία που έχει ως στόχο την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών

XML

Extensible Markup Language/Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης μεταγλώσσα για τη δομημένη και ανεξάρτητη πλατφόρμας παρουσίαση των δεδομένων

XSD

XML Schema Definition/ορισμός σχήματος XML· πρότυπο για τον καθορισμό της δομής των εγγράφων XML


(1)  Περιγραφή προερχόμενη από τον δικτυακό τόπο του WS-I: http://www.ws-i.org

Προσάρτημα Γ

No

Tag (Group headers and closers are boldly printed)

Description

Occ.

Rule

 

xmlns:nts="http://www.ris.eu/nts/4.0.4.0"

 

 

 

 

<RIS_Message>

Notice to Skippers

 

 

1s

<identification>

Identification section

M

1

1.1

 

<internal_id>xs:string (64)</internal_id>

Internal ID

C

 

1.2

 

<from>xs:string (64)</from>

Sender (System) of the message

M

 

1.3

 

<originator>xs:string (64)</originator>

Originator (initiator) of the information in this message

M

 

1.4

 

<country_code>nts:country_code_enum</country_code>

Country where message is valid

M

 

1.5

 

<language_code>nts:language_code_enum</language_code>

Original language used in the textual info. (contents)

M

 

1.6

 

<district>xs:string (64)</district>

District / Region within the specified country, where the message is applicable

C

 

1.7

 

<date_issue>xs:dateTime<date_issue>

Date and time of publication including time zone (yyyy-mm-ddThh:mm:ss+hh:mm)

M

 

1e

</identification>

 

 

 

 

 

 

 

 

2s

<ftm>

Fairway and traffic related section

C

1

2.1

 

<internal_id>xs:string (64)</internal_id>

Internal ID

C

 

2.2s

 

<nts_number>

NtS Number

M

 

2.2.1

 

 

<organisation>xs:string (64)</organisation

Name of the publishing organisation (NtS Provider)

M

 

2.2.2

 

 

<year>xs:gYear (1900-9999)</year>

Year of first issuing of the notice

M

 

2.2.3

 

 

<number>xs:integer (0-99999999)</number>

Number of the notice (per year, starting with: 1, 0 shall not be used for published notices)

M

 

2.2.4

 

 

<serial_number>xs:integer (0-99)</serial_number>

Serial number of notice (replacements and withdrawals), original notice: 0

M

 

2.2e

 

</nts_number>

 

 

 

2.3s

 

<target_group>

Target group information

C

 

2.3.1

 

 

<target_group_code>nts:target_group_code_enum</target_group_code>

Target group (vessel type) for this message

M

5

2.3.2

 

 

<direction_code>nts:direction_code_enum</direction_code>

Upstream or downstream traffic, or both

M

5

2.3e

 

</target_group>

 

 

 

2.4

 

<subject_code>nts:subject_code_enum</subject_code>

Subject code

M

 

2.5s

 

<validity_period>

Overall period of validity

M

 

2.5.1

 

 

<date_start>xs:date</date_start>

Start date of validity period including time zone (yyyy-mm-dd+hh:mm)

M

 

2.5.2

 

 

<date_end>xs:date</date_end>

End date of validity period including time zone (yyyy-mm-dd+hh:mm)

C

 

2.5e

 

</validity_period>

 

 

 

2.6

 

<contents>xs:string (500)</contents>

Additional information in local language

C

 

2.7

 

<source>xs:string (64)</source>

Notice source (name of authority)

C

 

2.8

 

<reason_code>nts:reason_code_enum</reason_code>

Reason / justification of notice

C

 

2.9s

 

<communication>

Communication channel information

C

 

2.9.1

 

 

<reporting_code>nts:reporting_code_enum</reporting_code>

Reporting regime (information or duty to report)

M

5

2.9.2

 

 

<communication_code>nts:communication_code_enum</communication_code>

Communication code (telephone, VHF etc.)

M

5

2.9.3

 

 

<number>xs:string (128)</number>

Telephone, VHF number (including callsign), e-mail address, URL or teletext

C

 

2.9.4

 

 

<label>xs:string (256)</label>

Name of the attachment or additional information

C

 

2.9.5

 

 

<remark>xs:string (1024)</remark>

Additional remarks concerning the communication

C

 

2.9e

 

</communication>

 

 

 

2.10s

 

<fairway_section>

Fairway section, also available for objects (no 2.11)

C

2

2.10.1s

 

 

<geo_object>

Geo information of fairway

M

5

2.10.1.1

 

 

 

<id>nts:isrs_code_type</id>

ISRS Location Code of the fairway section (2x)

Pattern=[A-Z]{2}[A-Z]{3}[A-Z0-9]{5}[A-Z0-9]{5}[0-9]{5}

M

7

2.10.1.2

 

 

 

<name>xs:string (256)</name>

Local name of the fairway section (f.e.: Rhine between bridge A and bridge B)

M

 

2.10.1.3

 

 

 

<type_code>nts:type_code_enum</type_code>

Type of geographical object (default=FWY)

M

 

2.10.1.4

 

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position related to the fairway

C

 

2.10.1.5s

 

 

 

<coordinate>

Fairway section begin and end coordinates (2x)

C

7

2.10.1.5.1

 

 

 

 

<lat>xs:string (10-12)</lat>

[d]d mm.mmm[m] N

M

5

2.10.1.5.2

 

 

 

 

<long>xs:string (10-13)</long>

[d][d]d mm.mmm[m] E

M

5

2.10.1.5e

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

2.10.1.6

 

 

 

<fairway_name>xs:string (256)</fairway_name>

Waterway name (usefull if no RIS Index is available).

C

 

2.10.1e

 

 

</geo_object>

 

 

 

2.10.2s

 

 

<limitation>

Fairway section limitations

C

 

2.10.2.1s

 

 

 

<limitation_period>

Limitation periods / intervals (All limitations have to include a limitation period with an interval code in order to allow proper calculations within voyage planning applications)

C

 

2.10.2.1.1

 

 

 

 

<date_start>xs:date</date_start>

Start date of limitation period (overall) INCLUDING time zone

format=yyyy-mm-dd+hh:mm

M

5

2.10.2.1.2

 

 

 

 

<date_end>xs:date</date_end>

End date of limitation period INCLUDING time zone

format=yyyy-mm-dd+hh:mm

C

 

2.10.2.1.3

 

 

 

 

<time_start>xs:time</time_start>

Start time of limitation period WITHOUT time zone

format=hh:mm:ss [whereas ss=00]

C

 

2.10.2.1.4

 

 

 

 

<time_end>xs:time</time_end>

End time of limitation period WITHOUT time zone

format=hh:mm:ss [whereas ss=00]

C

 

2.10.2.1.5

 

 

 

 

<interval_code>nts:interval_code_enum</interval_code>

Interval for limitation (mandatory M(5) but is set to C to be compatible with former XSD version)

C

 

2.10.2.1e

 

 

 

</limitation_period>

 

 

 

2.10.2.2

 

 

 

<limitation_code>nts:limitation_code_enum</limitation_code>

Kind of limitation

M

5

2.10.2.3

 

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position of the limitation related to the fairway

C

 

2.10.2.4

 

 

 

<value>xs:float</value>

Value of limitation (i.e. max draught)

C

 

2.10.2.5

 

 

 

<unit>nts:unit_enum</unit>

Unit of the value of the limitation

C

 

2.10.2.6

 

 

 

<reference_code>nts:reference_code_enum</reference_code>

Value reference

C

 

2.10.2.7

 

 

 

<indication_code>nts:indication_code_enum</indication_code>

Minimum or maximum or reduced by

C

 

2.10.2.8s

 

 

 

<target_group>

Target group information

C

 

2.10.2.8.1

 

 

 

 

<target_group_code>nts:target_group_code_enum</target_group_code>

Target group (vessel type) for this limitation

M

5

2.10.2.8.2

 

 

 

 

<direction_code>nts:direction_code_enum</direction_code>

Upstream or downstream traffic, or both

M

5

2.10.2.8e

 

 

 

</target_group>

 

 

 

2.10.2e

 

 

</limitation>

 

 

 

2.10e

 

</fairway_section>

 

 

 

2.11s

 

<object>

Object section

C

2

2.11.1s

 

 

<geo_object>

Geo Information of object

M

5

2.11.1.1

 

 

 

<id>nts:isrs_code_type</id>

ISRS Location Code of the object (1x)

Pattern=[A-Z]{2}[A-Z]{3}[A-Z0-9]{5}[A-Z0-9]{5}[0-9]{5}

M

8

2.11.1.2

 

 

 

<name>xs:string (256)</name>

Local name of the aggregated object

M

 

2.11.1.3

 

 

 

<type_code>nts:type_code_enum</type_code>

Type of geographical object

M

 

2.11.1.4

 

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position related to the object

C

 

2.11.1.5s

 

 

 

<coordinate>

Object coordinates (1x)

C

8

2.11.1.5.1

 

 

 

 

<lat>xs:string (10-12)</lat>

[d]d mm.mmm[m] N

M

5

2.11.1.5.2

 

 

 

 

<long>xs:string (10-13)</long>

[d][d]d mm.mmm[m] E

M

5

2.11.1.5e

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

2.11.1.6

 

 

 

<fairway_name>xs:string (256)</fairway_name>

Waterway name (usefull if no RIS Index is available).

C

 

2.11.1e

 

 

</geo_object>

 

 

 

2.11.2s

 

 

<limitation>

Object limitation section

C

 

2.11.2.1s

 

 

 

<limitation_period>

Limitation periods / intervals (All limitations have to include a limitation period with an interval code in order to allow proper calculations within voyage planning applications)

C

 

2.11.2.1.1

 

 

 

 

<date_start>xs:date</date_start>

Start date of limitation period (overall) INCLUDING time zone

format=yyyy-mm-dd+hh:mm

M

5

2.11.2.1.2

 

 

 

 

<date_end>xs:date</date_end>

End date of limitation period INCLUDING time zone

format=yyyy-mm-dd+hh:mm

C

 

2.11.2.1.3

 

 

 

 

<time_start>xs:time</time_start>

Start time of limitation period WITHOUT time zone

format=hh:mm:ss [whereas ss=00]

C

 

2.11.2.1.4

 

 

 

 

<time_end>xs:time</time_end>

End time of limitation period WITHOUT time zone

format=hh:mm:ss [whereas ss=00]

C

 

2.11.2.1.5

 

 

 

 

<interval_code>nts:interval_code_enum</interval_code>

Interval for limitation (mandatory M(5) but is set to C to be compatible with former XSD version)

C

 

2.11.2.1e

 

 

 

</limitation_period>

 

 

 

2.11.2.2

 

 

 

<limitation_code>nts:limitation_code_enum</limitation_code>

Kind of limitation

M

5

2.11.2.3

 

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position of the limitation related to the fairway

C

 

2.11.2.4

 

 

 

<value>xs:float</value>

Value of limitation (i.e. max draught)

C

 

2.11.2.5

 

 

 

<unit>nts:unit_enum</unit>

Unit of the value of the limitation

C

 

2.11.2.6

 

 

 

<reference_code>nts:reference_code_enum</reference_code>

Value reference

C

 

2.11.2.7

 

 

 

<indication_code>nts:indication_code_enum</indication_code>

Minimum or maximum or reduced by

C

 

2.11.2.8s

 

 

 

<target_group>

Target group information

C

 

2.11.2.8.1

 

 

 

 

<target_group_code>nts:target_group_code_enum</target_group_code>

Target group (vessel type) for this limitation

M

5

2.11.2.8.2

 

 

 

 

<direction_code>nts:direction_code_enum</direction_code>

Upstream or downstream traffic, or both

M

5

2.11.2.8e

 

 

 

</target_group>

 

 

 

2.11.2e

 

 

</limitation>

 

 

 

2.11e

 

</object>

 

 

 

2e

</ftm>

 

 

 

 

 

 

 

 

3s

<wrm>

Water related section

C

1

3.1

 

<internal_id>xs:string (64)</internal_id>

Internal ID

C

 

3.2s

 

<nts_number>

NtS Number

C

 

3.2.1

 

 

<organisation>xs:string (64)</organisation

Name of the publishing organisation (NtS Provider)

M

5

3.2.2

 

 

<year>xs:gYear (1900-9999)</year>

Current year of the notice

M

5

3.2.3

 

 

<number>xs:integer (0-99999999)</number>

Number of the notice

(see Developers Guide for WRM-Message Number generation)

M

5

3.2.4

 

 

<serial_number>xs:integer (0-99)</serial_number>

Serial number of the notice

(see Developers Guide for WRM-Message Serial Number generation)

M

5

3.2e

 

</nts_number>

 

 

 

3.3s

 

<validity_period>

Overall period of validity

M

 

3.3.1

 

 

<date_start>xs:date</date_start>

Start date of validity period including time zone (yyyy-mm-dd+hh:mm)

M

 

3.3.2

 

 

<date_end>xs:date</date_end>

End date of validity period including time zone (yyyy-mm-dd+hh:mm)

C

 

3.3e

 

</validity_period>

 

 

 

3.4s

 

<geo_object>

Geo Information of measurement location

M

5

3.4.1

 

 

<id>nts:isrs_code_type</id>

ISRS Location Code of the object/fairway (1x or 2x)

Pattern=[A-Z]{2}[A-Z]{3}[A-Z0-9]{5}[A-Z0-9]{5}[0-9]{5}

M

9

3.4.2

 

 

<name>xs:string (256)</name>

Local name of the object/fairway

M

 

3.4.3

 

 

<type_code>nts:type_code_enum</type_code>

Type of geographical object/fairway

M

 

3.4.4

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position related to the object/fairway

C

 

3.4.5s

 

 

<coordinate>

Object/Fairway coordinates (1x or 2x)

C

9

3.4.5.1

 

 

 

<lat>xs:string (10-12)</lat>

[d]d mm.mmm[m] N

M

5

3.4.5.2

 

 

 

<long>xs:string (10-13)</long>

[d][d]d mm.mmm[m] E

M

5

3.3.5e

 

 

</coordinate>

 

 

 

3.3.6

 

 

<fairway_name>xs:string (256)</fairway_name>

Waterway name (usefull if no RIS Index is available).

C

 

3.4e

 

</geo_object>

 

 

 

3.5

 

<reference_code>nts:reference_code_enum</reference_code>

Value reference (measurement reference)

C

6

3.6s

 

<measure>

Measurements (normal or predicted values)

M

5

3.6.1

 

 

<predicted>xs:boolean</predicted>

Predicted measurement (1 or true) or real measurement (0 or false)

M

 

3.6.2

 

 

<measure_code>nts:measure_code_enum</measure_code>

Kind of water related information

M

 

3.6.3

 

 

<value>xs:float</value>

Measured or predicted value

C

10

3.6.4

 

 

<value_min>xs:float</value_min>

Lowest value of confidence interval

C

 

3.6.5

 

 

<value_max>xs:float</value_max>

Highest value of confidence interval

C

 

3.6.6

 

 

<unit>nts:unit_enum</unit>

Unit of the water related value

C

 

3.6.7

<barrage_code>nts:barrage_code_enum</barrage_code>

Barrage status

C

11

3.6.8

 

 

<regime_code>nts:regime_code_enum</regime_code>

Regime applicable

C

12

3.6.9

 

 

<measuredate>xs:dateTime</measuredate>

Date and Time of measurement or predicted value including time zone

Format=yyyy-mm-ddThh:mm:ss+hh:mm

M

 

3.6.10s

 

 

<difference>

Difference with comparative value

C

 

3.6.10.1

 

 

 

<value_difference>xs:float</value_difference>

Difference with comparative value

M

5

3.6.10.2

 

 

 

<time_difference>xs:duration</time_difference>

Time difference to measuredate of comparative value

M

5

3.6.10e

 

 

</difference>

 

 

 

3.6e

 

</measure>

 

 

 

3e

</wrm>

 

 

 

 

 

 

 

 

4s

<icem>

Ice related section

C

1

4.1

 

<internal_id>xs:string (64)</internal_id>

Internal ID

C

 

4.2s

 

<nts_number>

NtS Number

M

 

4.2.1

 

 

<organisation>xs:string (64)</organisation

Name of the publishing organisation (NtS Provider)

M

 

4.2.2

 

 

<year>xs:gYear (1900-9999)</year>

Current year of the notice

M

 

4.2.3

 

 

<number>xs:integer (0-99999999)</number>

Number of the notice (per year, starting with: 1, 0 shall not be used for published notices)

M

 

4.2.4

 

 

<serial_number>xs:integer (0-99)</serial_number>

Serial number of notice, original notice: 0

M

 

4.2e