3.12.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1879 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2018

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/2080 όσον αφορά την ημερομηνία εισόδου στο απόθεμα του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που πωλείται μέσω διαγωνισμού

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1240 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση (2), και ιδίως το άρθρο 28,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να καθοριστούν οι ποσότητες του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που καλύπτονται από τον διαγωνισμό ο οποίος προκηρύχθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2080 της Επιτροπής (3), το άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει προθεσμία για τη δημόσια αποθεματοποίηση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης στην αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, όσον αφορά την ανάκαμψη των τιμών και το υψηλό επίπεδο των αποθεμάτων παρέμβασης, είναι σκόπιμο να διατεθεί προς πώληση πρόσθετη ποσότητα αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, με αλλαγή της ημερομηνίας εισόδου στο απόθεμα.

(3)

Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2080 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Για να καταστεί το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη διαθέσιμο προς πώληση χωρίς καθυστέρηση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/2080, η ημερομηνία «1η Αυγούστου 2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2018».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 206 της 30.7.2016, σ. 71.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2080 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2016, για την προκήρυξη διαγωνισμού πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (ΕΕ L 321 της 29.11.2016, σ. 45).