30.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306/14


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1874 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2018

σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται για το 2020 με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011, όσον αφορά τον κατάλογο των μεταβλητών και την περιγραφή τους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 8 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1091 θεσπίζει πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων και προβλέπει την ενσωμάτωση των πληροφοριών περί διάρθρωσης με πληροφορίες για παραγωγικές μεθόδους, μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, γεωργοπεριβαλλοντικές πτυχές και άλλες σχετικές πληροφορίες.

(2)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν στοιχεία που αντιστοιχούν στα βασικά στοιχεία, στην επέκταση πλαισίου και στα θέματα και τα λεπτομερή θέματα στο πλαίσιο των ενοτήτων, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091.

(3)

Ο συνολικός αριθμός των μεταβλητών για τα βασικά στοιχεία και τα στοιχεία ενότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091.

(4)

Δεν θα πρέπει να επιβάλλεται σημαντικό πρόσθετο κόστος που να οδηγεί σε δυσανάλογη και αδικαιολόγητη επιβάρυνση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091.

(5)

Τα μέτρα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η περιγραφή των μεταβλητών των βασικών διαρθρωτικών στοιχείων που παρατίθενται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο κατάλογος των μεταβλητών για τα θέματα και τα λεπτομερή θέματα στο πλαίσιο κάθε ενότητας παρατίθεται στο παράρτημα II.

3.   Οι περιγραφές των μεταβλητών που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τα θέματα και τα λεπτομερή θέματα στο πλαίσιο κάθε ενότητας όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II ορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 200 της 7.8.2018, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Περιγραφή των μεταβλητών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία και την επέκταση του πλαισίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091

Ι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Πληροφορίες από έρευνες

CGNR 001

Αναγνωριστικός κωδικός γεωργικής εκμετάλλευσης

Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός γεωργικής εκμετάλλευσης είναι ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης για τη διαβίβαση των στοιχείων.

Τοποθεσία της γεωργικής εκμετάλλευσης

Η γεωργική εκμετάλλευση βρίσκεται εκεί όπου η εκμετάλλευση ασκεί την κύρια γεωργική δραστηριότητα.

CGNR 002

Γεωγραφική τοποθεσία

Κωδικός φατνίου του καννάβου στατιστικών μονάδων INSPIRE του 1 km για πανευρωπαϊκή χρήση (1) στην τοποθεσία της εκμετάλλευσης. Ο κωδικός αυτός θα χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς μετάδοσης.

Για τους σκοπούς της διάδοσης στοιχείων, επιπλέον των συνήθων μηχανισμών ελέγχου και δημοσιοποίησης για πινακοποιημένα στοιχεία, ο κάνναβος του 1 km θα χρησιμοποιείται μόνον αν υπάρχουν περισσότερες από 10 γεωργικές εκμεταλλεύσεις στον κάνναβο· ελλείψει αυτού, θα χρησιμοποιηθούν ένθετοι κάνναβοι 5 km, 10 km ή μεγαλύτεροι, όπως απαιτείται.

CGNR 003

Περιφέρεια NUTS 3

Ο κωδικός της περιφέρειας NUTS 3 (2) [σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)] στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση.

CGNR 004

Η γεωργική εκμετάλλευση διαθέτει περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

 

L — η γεωργική εκμετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή εκτός των ορεινών, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα

 

M — η γεωργική εκμετάλλευση βρίσκεται σε ορεινή περιοχή

 

O — η γεωργική εκμετάλλευση βρίσκεται σε άλλη περιοχή που επηρεάζεται από ειδικά μειονεκτήματα

 

N — η γεωργική εκμετάλλευση δεν αποτελεί μέρος περιοχής με φυσικά μειονεκτήματα

Νομική προσωπικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης

Η νομική προσωπικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης εξαρτάται από την κατάσταση του κατόχου.

 

Τη νομική και οικονομική ευθύνη της γεωργικής εκμετάλλευσης την έχει αναλάβει:

CGNR 005

φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι ο/η μοναδικός/-ή κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης, αν πρόκειται για ανεξάρτητη εκμετάλλευση

Ένα μοναδικό άτομο και φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία δεν συνδέεται με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις άλλων κατόχων μέσω κοινής διαχείρισης ή παρόμοιων διευθετήσεων.

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που πληρούν την προϋπόθεση αυτή καλούνται γεωργικές εκμεταλλεύσεις μοναδικού/-ής κατόχου.

CGNR 006

Αν ναι, ο/η κάτοχος είναι και ο/η διαχειριστής/-τρια;

CGNR 007

Αν όχι, ο/η διαχειριστής/-τρια της εκμετάλλευσης είναι μέλος της οικογένειας του/της κατόχου της εκμετάλλευσης;

CGNR 008

Αν ναι, ο διαχειριστής/-τρια της εκμετάλλευσης είναι ο/η σύζυγος του/της κατόχου;

CGNR 009

Συνιδιοκτησία

Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οι μοναδικοί/-ές δικαιούχοι γεωργικής εκμετάλλευσης η οποία δεν συνδέεται με γεωργικές εκμεταλλεύσεις άλλων κατόχων, και τα οποία μοιράζονται την κυριότητα και τη διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης.

CGNR 010

Δυο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι, σε περίπτωση που η γεωργική εκμετάλλευση είναι ομαδική

Οι εταίροι μιας ομαδικής εκμετάλλευσης είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία από κοινού κατέχουν, μισθώνουν ή διαχειρίζονται με άλλον τρόπο μία γεωργική εκμετάλλευση ή διαχειρίζονται από κοινού τις ατομικές τους εκμεταλλεύσεις σαν να ήταν μία εκμετάλλευση. Μια τέτοια συνεργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τον νόμο ή να προκύπτει με γραπτή συμφωνία.

CGNR 011

Νομικό πρόσωπο

Νομικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι φυσικό πρόσωπο αλλά έχει τα συνήθη δικαιώματα και υποχρεώσεις ενός ατόμου, όπως την ικανότητα να υποβάλλει μήνυση ή να υποβάλλεται μήνυση εις βάρος του (γενική ικανότητα δικαιοπραξίας).

CGNR 012

Εάν ναι, η γεωργική εκμετάλλευση αποτελεί μέρος ομίλου επιχειρήσεων;

Ο όμιλος επιχειρήσεων συγκεντρώνει επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους με νομικούς και/ή χρηματοοικονομικούς δεσμούς και ελέγχεται από την επικεφαλής του ομίλου επιχείρηση.

Μια «επιχείρηση» αποτελείται από τον μικρότερο συνδυασμό νομικών μονάδων που απαρτίζει μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία διαθέτει ορισμένο βαθμό αυτονομίας σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, κυρίως όσον αφορά τη διάθεση των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση μπορεί να ασκεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε έναν ή περισσότερους τόπους. Μια επιχείρηση μπορεί να αποτελείται από μία μόνο νομική μονάδα.

CGNR 013

Η γεωργική εκμετάλλευση είναι δημοτική γη

Για τους σκοπούς της συλλογής και καταγραφής στοιχείων, η γεωργική εκμετάλλευση σε «δημοτική γη» είναι μια οντότητα η οποία αποτελείται από τη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) που χρησιμοποιείται από άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο κοινών δικαιωμάτων.

CGNR 014

Ο/Η κάτοχος είναι δικαιούχος στήριξης της ΕΕ για εκτάσεις ή ζώα στη γεωργική εκμετάλλευση και, ως εκ τούτου, εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)

Ο/Η κάτοχος είναι «ενεργός/-ή γεωργός» κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) και η αίτηση επιδότησης έγινε δεκτή.

CGNR 015

Ο/Η δικαιούχος είναι νέος/-α γεωργός ή νεοεισερχόμενος/-η στη γεωργία, που έχει λάβει χρηματοδοτική στήριξη για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) κατά τα προηγούμενα τρία έτη

Η χρηματοδοτική στήριξη μπορεί να αφορά άμεσες ενισχύσεις δυνάμει των άρθρων 50 και 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή στήριξη από προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) — ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Διαχειριστής/-τρια της γεωργικής εκμετάλλευσης

Επικεφαλής (διαχειριστής/-τρια) της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τις συνήθεις καθημερινές χρηματοοικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Γεωργική εργασία θεωρείται κάθε είδος εργασίας στη γεωργική εκμετάλλευση που συμβάλλει είτε:

i)

στις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091

ii)

στη διατήρηση των μέσων παραγωγής· είτε

iii)

σε δραστηριότητες που προκύπτουν άμεσα από αυτές τις παραγωγικές δράσεις.

Ο χρόνος που δαπανάται για γεωργικές εργασίες στη γεωργική εκμετάλλευση είναι ο χρόνος εργασίας που αφιερώνεται πραγματικά για γεωργικές εργασίες στη γεωργική εκμετάλλευση, εξαιρουμένων των εργασιών στα νοικοκυριά του/της κατόχου ή του/της επικεφαλής (διαχειριστή/-τριας).

Η μονάδα ετήσιας εργασίας (ΜΕΕ) είναι η απασχόληση σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, δηλαδή το σύνολο των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν διά τον μέσο όρο των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν ετησίως σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη χώρα.

Πλήρης απασχόληση σημαίνει το ελάχιστο ωράριο που απαιτούν οι εθνικές διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις εργασίας. Εάν αυτές δεν αναφέρουν τον αριθμό των ωρών ετησίως, τότε ως κατώτατο όριο θα πρέπει να λαμβάνονται οι 1 800 ώρες (225 εργάσιμες ημέρες των 8 ωρών ανά ημέρα).

CGNR 016

Έτος γέννησης

Το έτος γέννησης του/της διαχειριστή/-τριας της γεωργικής εκμετάλλευσης

CGNR 017

Φύλο

Το φύλο του/της διαχειριστή/-τριας της γεωργικής εκμετάλλευσης:

 

Α — Άνδρες

 

Γ — Γυναίκες

CGNR 018

Γεωργική εργασία στη γεωργική εκμετάλλευση (εκτός από οικιακές εργασίες)

Ποσοστιαίες κλίμακες μονάδων ετήσιας εργασίας (6) γεωργικής εργασίας που πραγματοποιείται από τον/τη διαχειριστή/-τρια της γεωργικής εκμετάλλευσης.

CGNR 019

Έτος κατά το οποίο καταχωρίστηκε ως διαχειριστής/-τρια γεωργικής εκμετάλλευσης

Το έτος στο οποίο ο/η διαχειριστής/-τρια της γεωργικής εκμετάλλευσης ανέλαβε τον ρόλο αυτόν

CGNR 020

Γεωργική κατάρτιση του/της επικεφαλής (διαχειριστή/-τριας)

Το υψηλότερο επίπεδο γεωργικής εκπαίδευσης που κατέχει ο/η διαχειριστής/διαχειρίστρια:

 

ΠΡΑΚΤ — αποκλειστικά πρακτική γεωργική πείρα, αν ο/η διαχειριστής/-τρια έχει αποκτήσει την πείρα με πρακτική εργασία σε γεωργική εκμετάλλευση

 

ΒΑΣΙΚΗ — βασική γεωργική εκπαίδευση, αν ο/η διαχειριστής/-τρια παρακολούθησε κύκλους κατάρτισης που έχουν ολοκληρωθεί σε γενική γεωργική σχολή και/ή σε ίδρυμα που ειδικεύεται σε ορισμένα θέματα (όπου περιλαμβάνεται η καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, η αμπελουργία, η δασοκομία, η ιχθυοκαλλιέργεια, η κτηνιατρική, η γεωργική τεχνολογία και συναφή θέματα)· η ολοκληρωμένη γεωργική μαθητεία θεωρείται βασική κατάρτιση.

 

ΠΛΗΡΗΣ — πλήρης γεωργική κατάρτιση, αν ο/η διαχειριστής/-τρια παρακολούθησε κύκλο κατάρτισης συνεχόμενα επί τουλάχιστον δύο έτη ισοδύναμου χρόνου πλήρους κατάρτισης και που πραγματοποιείται μετά το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε γεωργική σχολή, πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη γεωργία, την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, την αμπελουργία, τη δασοκομία, την ιχθυοκαλλιέργεια, την κτηνιατρική, τη γεωργική τεχνολογία ή συναφές θέμα

CGNR 021

Επαγγελματική κατάρτιση που έχει παρακολουθήσει ο/η επικεφαλής (διαχειριστής/-τρια) κατά τους 12 τελευταίους μήνες

Αν ο/η διαχειριστής/-τρια παρακολούθησε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, ένα μέτρο κατάρτισης ή μια δραστηριότητα κατάρτισης που παρέχεται από εκπαιδευτή ή ίδρυμα επιμόρφωσης που έχει ως κύριο αντικείμενο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων σε σχέση με τις γεωργικές δραστηριότητες ή με δραστηριότητες που σχετίζονται απευθείας με τη γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και την ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων δεξιοτήτων.

Τύπος γαιοκτησίας της ΧΓΕ (σε σχέση με τον/την κάτοχο της εκμετάλλευσης)

Ο τύπος γαιοκτησίας εξαρτάται από την κατάσταση σε ημέρα αναφοράς του έτους της έρευνας.

CGNR 022

Γεωργία σε ιδιόκτητη γη

Εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης που καλλιεργείται από τη γεωργική εκμετάλλευση και η οποία είναι ιδιοκτησία του κατόχου ή καλλιεργείται από αυτόν ως επικαρπωτή ή κληρονομικό μακροχρόνιο μισθωτή ή υπό άλλη αντίστοιχη μορφή κατοχής.

CGNR 023

Γεωργία σε μισθωμένη γη

Εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης που εκμισθώνει η γεωργική εκμετάλλευση έναντι καθορισμένου μισθώματος συμφωνημένου εκ των προτέρων (σε μετρητά, είδος ή αλλιώς) και για την οποία υπάρχει (γραπτή ή προφορική) συμφωνία μίσθωσης. Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση καταμερίζεται σε μία μόνο γεωργική εκμετάλλευση. Εάν η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση έχει εκμισθωθεί σε περισσότερες από μία γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, συνήθως καταμερίζεται στη γεωργική εκμετάλλευση με την οποία συνδέθηκε κατά την ημέρα αναφοράς της έρευνας ή σε εκείνη που τη χρησιμοποιούσε για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά το έτος αναφοράς.

CGNR 024

Επίμορτη αγροληψία ή άλλοι τρόποι αξιοποίησης

Εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, η οποία είναι:

α)

επίμορτη, δηλαδή καλλιεργείται σε συνεργασία από τον ιδιοκτήτη και τον επίμορτο αγρολήπτη στο πλαίσιο γραπτής ή προφορικής συμφωνίας επίμορτης αγροληψίας. Η παραγωγή (οικονομική ή υλική) της έκτασης υπό επίμορτη αγροληψία μοιράζεται μεταξύ των δύο μερών βάσει συμφωνηθέντων ποσοστών.

β)

υπό άλλες μορφές αξιοποίησης που δεν καλύπτονται αλλού υπό τους προηγούμενους όρους.

CGNR 025

Δημοτική γη

Εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης η οποία χρησιμοποιείται από τη γεωργική εκμετάλλευση αλλά δεν ανήκει άμεσα σε αυτήν, δηλαδή στην οποία ισχύουν δικαιώματα κοινής χρήσης.

CGNR 026

Βιολογική γεωργία

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει παραγωγή από γεωργικές πρακτικές που ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα και κανόνες που ορίζονται από i) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (7) ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) ή, ενδεχομένως, από την πιο πρόσφατη νομοθεσία, και ii) από τους αντίστοιχους εθνικούς εκτελεστικούς κανόνες για τη βιολογική παραγωγή.

CGNR 027

Συνολική ΧΓΕ της γεωργικής εκμετάλλευσης όπου εφαρμόζονται και πιστοποιούνται μέθοδοι βιολογικής καλλιέργειας, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτάρια χρησιμοποιούμενης αγροτικής έκτασης της γεωργικής εκμετάλλευσης στο οποίο η εφαρμοζόμενη μέθοδος παραγωγής συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές της βιολογικής παραγωγής στο επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως ορίζονται i) από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 ή, ενδεχομένως, από την πιο πρόσφατη νομοθεσία, και ii) από τους αντίστοιχους εθνικούς εκτελεστικούς κανόνες για την πιστοποίηση της βιολογικής παραγωγής.

CGNR 028

Συνολική ΧΓΕ της γεωργικής εκμετάλλευσης που τελεί υπό μετάβαση σε μεθόδους βιολογικής γεωργικής παραγωγής προς πιστοποίηση σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτάρια χρησιμοποιούμενης αγροτικής έκτασης της γεωργικής εκμετάλλευσης στα οποία εφαρμόζονται μέθοδοι βιολογικής παραγωγής κατά τη μετάβαση από μη βιολογική σε βιολογική παραγωγή εντός συγκεκριμένης περιόδου (περίοδος μετατροπής) όπως ορίζεται i) από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 ή, ενδεχομένως, από την πιο πρόσφατη νομοθεσία, και ii) από τους αντίστοιχους εθνικούς εκτελεστικούς κανόνες για την πιστοποίηση της βιολογικής παραγωγής.

CGNR 029

Συμμετοχή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης

Η γεωργική εκμετάλλευση συμμετέχει σε εθνικά ή περιφερειακά συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 3 στοιχείο β) ή στο παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (τρεχόντων συστημάτων πιστοποίησης ισοδύναμων με τις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού της ΚΓΠ) και η αίτηση επιδότησης έχει γίνει αποδεκτή.


ΙΙ.   ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ

Η συνολική έκταση της γεωργικής εκμετάλλευσης αποτελείται από τη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (αρόσιμη γη, μόνιμα λιβάδια, μόνιμες καλλιέργειες και οικογενειακοί κήποι) και από άλλες γαίες (μη χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις και άλλες γαίες που δεν κατατάσσονται αλλού).

Η έκταση που πρέπει να καταγράφεται για κάθε θέση είναι γνωστή ως η κύρια έκταση και αφορά τη φυσική έκταση του/των αγροτεμαχίου/-ων, ανεξάρτητα από το αν υπήρχε μόνο μία καλλιέργεια ή διάφορες καλλιέργειες κατά τη διάρκεια του γεωργικού έτους. Στην περίπτωση των ετήσιων καλλιεργειών, η κύρια έκταση αντιστοιχεί στη σπαρμένη έκταση· στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών, η κύρια έκταση είναι η συνολική φυτεμένη έκταση· στην περίπτωση διαδοχικών καλλιεργειών, αντιστοιχεί στην έκταση που καταλαμβάνει η κύρια καλλιέργεια στο αγροτεμάχιο κατά τη διάρκεια του έτους· στην περίπτωση ταυτόχρονων καλλιεργειών, αντιστοιχεί στην έκταση όπου συνυπάρχουν οι καλλιέργειες. Με τον τρόπο αυτό, η κάθε έκταση καταγράφεται μόνο μία φορά.

Η κύρια καλλιέργεια είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη οικονομική αξία. Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ποια είναι η κύρια καλλιέργεια βάσει της αξίας παραγωγής, τότε η κύρια καλλιέργεια θα είναι αυτή που κατέχει το έδαφος για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση είναι η συνολική έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκότοπων, μόνιμων καλλιεργειών και οικογενειακών κήπων που χρησιμοποιείται από τη γεωργική εκμετάλλευση, ασχέτως του είδους της γαιοκτησίας.

Η αμειψισπορά είναι η πρακτική εναλλαγής καλλιεργειών που καλλιεργούνται σε συγκεκριμένο αγρό με προγραμματισμένο σχήμα ή ακολουθία σε διαδοχικά έτη καλλιέργειας, ώστε να μην καλλιεργούνται τα ίδια είδη χωρίς διακοπή στον ίδιο αγρό. Σε αμειψισπορά συνήθως οι καλλιέργειες αλλάζουν κάθε χρόνο, αλλά είναι δυνατό να υπάρχει αμειψισπορά με πολυετείς καλλιέργειες.

Οι υπαίθριες καλλιέργειες και οι εκτάσεις που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια πρέπει να δηλώνονται χωριστά.

CLND 001

ΧΓΕ

Εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης.

CLND 002

Αρόσιμη γη

Εκτάρια γης που καλλιεργείται (οργώνεται) τακτικά, κατά κανόνα στο πλαίσιο συστήματος αμειψισποράς.

CLND 003

Σιτηρά για την παραγωγή καρπού (συμπεριλαμβάνονται και οι σπόροι για σπορά)

Εκτάρια από όλες τις εκτάσεις σιτηρών που συγκομίζονται σε ξηρή κατάσταση για την παραγωγή καρπού, ανεξάρτητα από τη χρήση αυτών.

CLND 004

Μαλακό σιτάρι και όλυρα

Εκτάρια με Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. και Triticum monococcum L.

CLND 005

Σκληρό σιτάρι

Εκτάρια με Triticum durum Desf.

CLND 006

Σίκαλη και μείγματα χειμερινών σιτηρών (σμιγός)

Εκτάρια σίκαλης (Secale cereale L.) που σπέρνονται οποιαδήποτε στιγμή, μείγματα σίκαλης και άλλων σιτηρών και άλλα μείγματα σιτηρών που σπέρνονται πριν ή κατά τη διάρκεια του χειμώνα (σμιγός).

CLND 007

Κριθάρι

Εκτάρια με κριθάρι (Hordeum vulgare L.).

CLND 008

Βρόμη και μείγματα εαρινών σιτηρών (μεικτοί σπόροι εκτός από σμιγό)

Εκτάρια βρόμης (Avena sativa L.) και άλλων σιτηρών που σπέρνονται την άνοιξη και καλλιεργούνται ως μείγματα και συγκομίζονται ως ξηροί καρποί, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων.

CLND 009

Μίγματα σπόρων αραβοσίτου

Εκτάρια αραβοσίτου (Zea mays L.) που συγκομίζεται για καρπό, ως σπόρος ή ως μείγμα σπόρων αραβοσίτου.

CLND 010

Σιτοσίκαλη (Τριτικάλε)

Εκτάρια σιτοσίκαλης (x Triticosecale Wittmack).

CLND 011

Σόργο

Εκτάρια σόργου [Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench ή Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.]

CLND 012

Άλλα σιτηρά που δεν κατατάσσονται αλλού (φαγόπυρο, κεχρί, μακρό κεχρί κ.λπ.)

Εκτάρια σιτηρών, που συγκομίζονται σε ξηρή κατάσταση για καρπό και δεν καταγράφονται αλλού υπό τους προηγούμενους όρους, όπως το κεχρί (Panicum miliaceum L.), το φαγόπυρο (Fagopyrum esculentum Mill.), μακρό κεχρί (Phalaris canariensis L.) και άλλα σιτηρά που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.).

CLND 013

Ρύζι

Εκτάρια ρυζιού (Oryza sativa L.).

CLND 014

Αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες για την παραγωγή καρπού (περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά και τα μείγματα σιτηρών με όσπρια)

Εκτάρια από αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες που συγκομίζονται σε ξηρή κατάσταση για την παραγωγή καρπού, ανεξάρτητα από τη χρήση αυτών.

CLND 015

Μπιζέλια, φασόλια και γλυκά λούπινα

Εκτάρια από όλες τις ποικιλίες κτηνοτροφικών μπιζελιών (Pisum sativum L. convar. sativum ή Pisum sativum L. convar. arvense L. ή convar. speciosum) που συγκομίζονται σε ξηρή κατάσταση, συν εκτάρια από όλες τις ποικιλίες από κουκιά και φούλια [Vicia faba L. (partim)] που συγκομίζονται σε ξηρή κατάσταση, συν εκτάρια από όλα τα γλυκιά λούπινα (Lupinus sp.) που συγκομίζονται σε ξηρή κατάσταση για την παραγωγή καρπού, συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων για σπορά ανεξάρτητα από τη χρήση αυτών.

CLND 016

Φυτά με ριζώματα ή κονδύλους

Εκτάρια καλλιεργειών που καλλιεργούνται για τις ρίζες τους, τους κονδύλους ή το τροποποιημένο στέλεχος. Εξαιρούνται ριζώδη, κονδυλώδη και βολβώδη λαχανικά όπως τα καρότα, τα κοκκινογούλια ή γουλιά (είδος κράμβης), μεταξύ άλλων.

CLND 017

Πατάτες (συμπεριλαμβάνεται ο πατατόσπορος)

Εκτάρια πατάτας (Solanum tuberosum L.).

CLND 018

Ζαχαρότευτλα (εξαιρούνται οι σπόροι προς σπορά)

Εκτάρια καλλιέργειας ζαχαρότευτλων (Beta vulgaris L.) που προορίζονται για τη βιομηχανία ζάχαρης και την παραγωγή οινοπνεύματος.

CLND 019

Άλλα φυτά με ριζώματα ή κονδύλους π.δ.κ.α.

Εκτάρια από κτηνοτροφικά τεύτλα (Beta vulgaris L.) και φυτά της οικογένειας Brassicae που συγκομίζονται κυρίως για ζωοτροφή, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τη ρίζα ή το βλαστό, και άλλα φυτά που καλλιεργούνται κυρίως για να χρησιμοποιηθούν οι ρίζες τους ως ζωοτροφές, τα οποία δεν κατατάσσονται αλλού.

CLND 020

Βιομηχανικές καλλιέργειες

Εκτάρια από βιομηχανικές καλλιέργειες που κανονικά δεν πωλούνται απευθείας για κατανάλωση διότι πρέπει να υποστούν βιομηχανική επεξεργασία πριν από την τελική χρήση.

CLND 021

Ελαιούχοι σπόροι

Εκτάρια από ελαιοκράμβη (Brassica napus L.) και αγριογογγύλια [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], σπόρους ηλιάνθου (Helianthus annus L.), σόγια [Glycine max (L.) Merril], λιναρόσπορο (Linum usitatissimum L.), σινάπι (Sinapis alba L.), παπαρούνα (Papaver somniferum L.), κνίκο (Carthamus tinctorius L.), σησαμόσπορο (Sesamum indicum L.), κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus L.), αραχίδες (Arachis hypogea L.), ελαιούχο κολοκύθα (Cucurbita pepo var. styriaca) και κάνναβη (Cannabis sativa L.) που καλλιεργούνται για την παραγωγή ελαίων και συγκομίζονται ως ξηροί καρποί, εκτός από τον βαμβακόσπορο (Gossypium spp.).

CLND 022

Σπόροι κράμβης και γογγυλιών

Εκτάρια ελαιοκράμβης (Brassica napus L.) και γογγυλιών [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)] που καλλιεργούνται για την παραγωγή ελαίων και συγκομίζονται ως ξηροί καρποί.

CLND 023

Ηλίανθος

Εκτάρια ηλίανθων (Helianthus annuus L.), συγκομίζονται ως ξηροί καρποί.

CLND 024

Σόγια

Εκτάρια σόγιας (Glycine max L. Merril), συγκομίζονται ως ξηροί καρποί, για χρήση στην παραγωγή ελαίων και πρωτεΐνης.

CLND 025

Λιναρόσπορος (ελαιούχο λινάρι)

Εκτάρια από ποικιλίες λιναρόσπορου (Linum usitatissimum L.), που καλλιεργούνται κυρίως για την παραγωγή ελαίων και συγκομίζονται ως ξηροί καρποί.

CLND 026

Άλλα ελαιούχα φυτά π.δ.κ.α.

Εκτάρια από άλλα φυτά που καλλιεργούνται κυρίως για την περιεκτικότητά τους σε έλαια και συγκομίζονται ως ξηροί καρποί, τα οποία δεν κατατάσσονται αλλού (εκτός από τον βαμβακόσπορο).

CLND 027

Ινώδη φυτά

Εκτάρια από κλωστικό λινάρι (Linum usitatissimum L.), κάνναβη (Cannabis sativa L.), βαμβάκι (Gossypium spp.), γιούτα (Corchorus capsularis), αβάκα (Musa textilis Née), κενάφ (Hibiscus cannabinus L.) και σιζάλ (Agave sisalana Perrine).

CLND 028

Κλωστικό λινάρι

Εκτάρια από κλωστικό λινάρι (Linum usitatissimum L.), που καλλιεργούνται κυρίως για την παραγωγή ινών.

CLND 029

Κάνναβη

Εκτάρια από κάνναβη (Cannabis sativa L.) που καλλιεργείται για άχυρο.

CLND 030

Βαμβάκι

Εκτάρια από βαμβάκι (Gossypium spp.), που συγκομίζεται για χρήση ως ίνες και/ή ελαιούχοι σπόροι.

CLND 031

Άλλα ινώδη φυτά π.δ.κ.α

Εκτάρια από άλλα φυτά που καλλιεργούνται κυρίως για την περιεκτικότητά τους σε ίνες, τα οποία δεν κατατάσσονται αλλού, όπως γιούτα (Corchorus capsularis L.), αβάκα (Musa textilis Née), σιζάλ (Agave sisalana Perrine), και κενάφ (Hibiscus cannabinus L.).

CLND 032

Καπνός

Εκτάρια από καπνό (Nicotiana tabacum L.) που καλλιεργείται για τα φύλλα του.

CLND 033

Λυκίσκος

Εκτάρια από λυκίσκο (Humulus lupulus L.) που καλλιεργείται για την παραγωγή κώνων σποράς.

CLND 034

Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά

Εκτάρια από αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά, που καλλιεργούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς, παρασκευή αρωμάτων ή κατανάλωση από τον άνθρωπο.

CLND 035

Ενεργειακά φυτά π.δ.κ.α.

Εκτάρια ενεργειακών καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, τα οποία δεν κατατάσσονται αλλού, και καλλιεργούνται σε αρόσιμη γη.

CLND 036

Άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες π.δ.κ.α.

Εκτάρια από άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες που δεν κατατάσσονται αλλού.

CLND 037

Φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη

Εκτάρια από όλα τα φυτά αρόσιμων καλλιεργειών που συγκομίζονται χλωρά και προορίζονται κυρίως για ζωοτροφές, χορτονομή ή για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, δηλαδή δημητριακά, αγρωστώδη, ψυχανθή ή βιομηχανικά φυτά και λοιπά φυτά αρόσιμων καλλιεργειών που συγκομίζονται και/ή χρησιμοποιούνται χλωρά.

CLND 038

Προσωρινοί λειμώνες και βοσκότοποι

Εκτάρια από ποώδη φυτά για βοσκή, σανό ή ενσιρωμένες ζωοτροφές που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της συνήθους εναλλαγής καλλιεργειών, διάρκειας τουλάχιστον ενός και κατά κανόνα λιγότερων των πέντε γεωργικών ετών, σπαρμένα με χόρτο ή μείγματα χόρτων.

CLND 039

Ψυχανθή φυτά που συγκομίζονται χλωρά

Εκτάρια από ψυχανθή φυτά που καλλιεργούνται και συγκομίζονται χλωρά (ολόκληρο το φυτό) κυρίως για χορτονομή ή για παραγωγή ενέργειας.

Περιλαμβάνονται μείγματα από κυρίως καλλιέργειες ψυχανθών (συνήθως > 80 %) φυτών και ποώδη φυτά, τα οποία συγκομίζονται χλωρά ή ως ξηρό σανό.

CLND 040

Χλωρός αραβόσιτος

Εκτάρια από όλες τις μορφές αραβοσίτου (Zea mays L.) που καλλιεργείται κυρίως για ενσίρωση (ολόκληρο στάχυ, μέρη του ή ολόκληρο το φυτό) και δεν συγκομίζεται για καρπό.

CLND 041

Άλλα σιτηρά που συγκομίζονται χλωρά (εκτός από χλωρό αραβόσιτο)

Εκτάρια όλων των δημητριακών (εκτός αραβοσίτου) που καλλιεργούνται και συγκομίζονται χλωρά, ολόκληρο το φυτό χρησιμοποιείται για ζωοτροφές ή για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (παραγωγή βιομάζας).

CLND 042

Άλλα φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη π.δ.κ.α.

Εκτάρια από άλλες ετήσιες ή πολυετείς (λιγότερο από 5 έτη) καλλιέργειες που προορίζονται κυρίως για ζωοτροφή και που συγκομίζονται χλωρές. Επίσης, υπολείμματα καλλιεργειών που δεν κατατάσσονται αλλού όταν καταστράφηκε η κύρια συγκομιδή, αλλά τα κατάλοιπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν (ως ζωοτροφή ή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

CLND 043

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες

Εκτάρια από όλες τις κράμβες, φυλλώδη λαχανικά και λαχανικά με μίσχο, λαχανικά καλλιεργούμενα για τον καρπό, κονδυλώδη, ριζώδη και βολβώδη λαχανικά, νωπά όσπρια, άλλα οπωροκηπευτικά που συγκομίζονται νωπά (όχι ξηρά) και φράουλες που καλλιεργούνται σε αρόσιμη γη σε εξωτερικό χώρο στο πλαίσιο εναλλαγής με άλλες γεωργικές ή κηπευτικές καλλιέργειες.

CLND 044

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες που καλλιεργούνται στο πλαίσιο εναλλαγής με κηπευτικές καλλιέργειες (μικρής έκτασης)

Εκτάρια από νωπά λαχανικά, πεπονοειδή και φράουλες που καλλιεργούνται σε αρόσιμη γη στο πλαίσιο εναλλαγής κηπευτικών καλλιεργειών.

CLND 045

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες που καλλιεργούνται στο πλαίσιο εναλλαγής με μη κηπευτικές καλλιέργειες (υπαίθριες καλλιέργειες)

Εκτάρια από νωπά λαχανικά, πεπονοειδή και φράουλες που καλλιεργούνται σε αρόσιμη γη στο πλαίσιο εναλλαγής με άλλες αγροτικές καλλιέργειες.

CLND 046

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (δεν περιλαμβάνονται τα φυτώρια)

Εκτάρια όλων των ανθέων και καλλωπιστικών φυτών που προορίζονται να πωληθούν ως άνθη (π.χ. τριαντάφυλλα, γαρίφαλα, ορχιδέες, γλαδιόλες, χρυσάνθεμα, φυλλώματα κομμένα και άλλα τεμαχισμένα προϊόντα), σε γλάστρες, για φύτευση σε παρτέρια και άνθη για μπαλκόνια (π.χ. ροδόδενδρα, αζαλέες, χρυσάνθεμα, μπιγόνιες, γεράνια, Impatiens, άλλα φυτά σε γλάστρα, φυτά για φύτευση σε παρτέρια και φυτά για μπαλκόνια) και ως άνθη από βολβούς και βολβίδια και άλλα καλλωπιστικά φυτά (τουλίπες, υάκινθοι, ορχιδέες, νάρκισσοι και άλλα).

CLND 047

Σπόροι για σπορά και φυτάρια

Εκτάρια από σπόρους ριζών (εκτός από πατάτες και άλλα φυτά, όταν οι ρίζες χρησιμοποιούνται επίσης ως σπόροι προς σπορά), κτηνοτροφικά φυτά, χορτάρια, βιομηχανικά φυτά (εκτός των ελαιούχων σπόρων) και σπόροι προς σπορά και φυτάρια λαχανικών και ανθέων.

CLND 048

Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών π.δ.κ.α.

Εκτάρια από αρόσιμες καλλιέργειες που δεν κατατάσσονται αλλού.

CLND 049

Γαίες υπό αγρανάπαυση

Εκτάρια με αρόσιμη γη που είτε περιλαμβάνεται στο σύστημα εναλλαγής καλλιεργειών είτε διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (GAEC (9)), είτε καλλιεργείται είτε όχι, αλλά στην οποία δεν θα γίνει συγκομιδή κατά τη διάρκεια ενός γεωργικού έτους. Το ουσιαστικό χαρακτηριστικό της γης υπό αγρανάπαυση είναι ότι αφήνεται να συνέλθει, συνήθως για ένα ολόκληρο γεωργικό έτος. Η γη υπό αγρανάπαυση μπορεί να είναι:

i)

ακάλυπτη γη χωρίς καθόλου φυτά· ή

ii)

γη με αυτοφυή βλάστηση, που μπορεί να χρησιμοποιείται ως χορτονομή ή να θάβεται επιτόπου με άροση· ή

iii)

γη που σπέρνεται αποκλειστικά για την παραγωγή χλωρής λίπανσης (πράσινη αγρανάπαυση).

CLND 050

Μόνιμοι βοσκότοποι

Εκτάρια γης που χρησιμοποιείται μόνιμα (για πολλά διαδοχικά έτη, συνήθως για πέντε ή περισσότερα έτη) για την καλλιέργεια ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή ενεργειακών καλλιεργειών, μέσω καλλιέργειας (σπαρμένα) ή φυσικά (αυτοφυή) και η οποία δεν περιλαμβάνεται στην εναλλαγή καλλιεργειών της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Ο βοσκότοπος μπορεί να χρησιμοποιείται για βοσκή ή να θερίζεται για ενσίρωση και για σανό ή να χρησιμοποιείται για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

CLND 051

Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων

Εκτάρια από μόνιμους βοσκότοπους σε εδάφη καλής ή μέτριας ποιότητας, τα οποία μπορούν κανονικά να χρησιμοποιηθούν για εντατική βόσκηση.

CLND 052

Άγονοι βοσκότοποι

Εκτάρια από μόνιμα λιβάδια χαμηλής απόδοσης, συνήθως σε έδαφος χαμηλής ποιότητας, για παράδειγμα σε λοφώδες έδαφος και σε μεγάλο υψόμετρο, που συνήθως δεν έχουν βελτιωθεί με λίπανση, καλλιέργεια, επανασπορά ή αποστράγγιση. Οι εκτάσεις αυτές μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν μόνο για εκτεταμένη βόσκηση και κανονικά δεν θερίζονται ή θερίζονται σε μεγάλη έκταση. Δεν μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλο αριθμό ζώων.

CLND 053

Μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι μη χρησιμοποιούμενα πλέον για την παραγωγή και επιλέξιμα για ενισχύσεις

Εκτάρια με μόνιμα λιβάδια και βοσκότοπους που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για παραγωγή, τα οποία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 ή, ενδεχομένως, με την πιο πρόσφατη νομοθεσία, διατηρούνται σε κατάσταση που να τα καθιστά κατάλληλα για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων και είναι επιλέξιμα για χρηματοοικονομική υποστήριξη.

CLND 054

Μόνιμες καλλιέργειες (συμπεριλαμβανομένων των νεαρών και προσωρινά εγκαταλελειμμένων φυτειών, εξαιρουμένων των περιοχών που παράγουν για ιδία κατανάλωση μόνο)

Εκτάρια με όλα τα οπωροφόρα δέντρα, όλα τα εσπεριδοειδή, όλα τα καρυόκαρπα δέντρα, όλες τις φυτείες θάμνων σαρκωδών καρπών, όλους τους αμπελώνες, όλα τα ελαιόδενδρα και όλες τις άλλες μόνιμες καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση (π.χ. το τσάι, ο καφές ή τα χαρούπια) και για άλλους σκοπούς (π.χ. φυτώρια, χριστουγεννιάτικα δέντρα ή φυτά που χρησιμοποιούνται στην πλεκτική και την κλωστική όπως ρατάν ή μπαμπού).

CLND 055

Φρούτα, μικροί σαρκώδεις καρποί και καρποί με κέλυφος (δεν περιλαμβάνονται τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και οι φράουλες)

Εκτάρια με οπωρώνες με μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, μούρα, καρπούς με κέλυφος και φρούτα τροπικών και υποτροπικών κλιμάτων.

CLND 056

Μηλοειδή

Εκτάρια με οπωρώνες με μηλοειδή όπως μήλα (Malus spp.), αχλάδια (Pyrus spp.), κυδώνια (Cydonia oblonga Mill.) ή μούσμουλα (Mespilus germanica L.).

CLND 057

Πυρηνόκαρπα

Εκτάρια με οπωρώνες με πυρηνόκαρπα, όπως ροδάκινα και νεκταρίνια [Prunus persica (L.) Batch], βερίκοκα (Prunus armeniaca L. και άλλα), κεράσια και βύσσινα (Prunus avium L., P. cerasus), δαμάσκηνα (Prunus domestica L. και άλλα) και άλλα πυρηνόκαρπα που δεν κατατάσσονται αλλού όπως τσαπουρνιά (Prunus spinosa L.) ή ιαπωνικά μούσμουλα [Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.].

CLND 058

Φρούτα καλλιεργειών υποτροπικών και τροπικών κλιμάτων

Εκτάρια από όλα τα φρούτα από υποτροπικά και τροπικά κλίματα, όπως ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.), αβοκάντο (Persea americana Mill.) ή μπανάνες (Musa spp.).

CLND 059

Μικροί σαρκώδεις καρποί (εκτός από φράουλες)

Εκτάρια από όλα τα καλλιεργούμενα μούρα όπως μαύρα φραγκοστάφυλα (Ribes nigrum L.), κόκκινα φραγκοστάφυλα (Ribes rubrum L.), σμέουρα (Rubus idaeus L.) ή μύρτιλα (Vaccinium corymbosum L.).

CLND 060

Καρποί με κέλυφος

Εκτάρια όλων των καρυόκαρπων δέντρων: καρύδια, φουντούκια, αμύγδαλα, κάστανα και άλλοι καρποί με κέλυφος.

CLND 061

Εσπεριδοειδή

Εκτάρια εσπεριδοειδών (Citrus spp.): πορτοκάλια, μικρόκαρπα εσπεριδοειδή, λεμόνια, μοσχολέμονα, φράπες, γκρέιπφρουτ και τα άλλα εσπεριδοειδή.

CLND 062

Σταφύλια

Εκτάρια αμπελώνων (Vitis vinifera L.)

CLND 063

Σταφύλια για παραγωγή κρασιού

Εκτάρια αμπελώνων με ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται συνήθως για την παραγωγή χυμού, μούστου και/ή κρασιού.

CLND 064

Σταφύλια για παραγωγή κρασιού με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

Εκτάρια αμπελώνων με ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται συνήθως για την παραγωγή κρασιών με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) οι οποίες συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 491/2009 του Συμβουλίου (10) ή, ενδεχομένως, της πιο πρόσφατης νομοθεσίας και ii) των αντίστοιχων εθνικών κανόνων.

CLND 065

Σταφύλια για παραγωγή κρασιού με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

Εκτάρια αμπελώνων με ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται συνήθως για την παραγωγή κρασιών με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη οι οποίες συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 491/2009 ή, ενδεχομένως, της πιο πρόσφατης νομοθεσίας και ii) των αντίστοιχων εθνικών κανόνων.

CLND 066

Σταφύλια για άλλα κρασιά π.δ.κ.α. (χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ)

Εκτάρια αμπελώνων με ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται συνήθως για την παραγωγή κρασιών, εκτός των κρασιών με ΠΟΠ και ΠΓΕ.

CLND 067

Επιτραπέζια σταφύλια

Εκτάρια αμπελώνων με ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται συνήθως για την παραγωγή νωπών σταφυλιών.

CLND 068

Σταφύλια για παραγωγή σταφίδων

Εκτάρια αμπελώνων με ποικιλίες σταφυλιών που καλλιεργούνται συνήθως για την παραγωγή σταφίδων.

CLND 069

Ελιές

Εκτάρια ελαιόδεντρων (Olea europea L.) που καλλιεργούνται για την παραγωγή ελιών.

CLND 070

Φυτώρια

Εκτάρια με φυτώρια, όπου καλλιεργούνται νεαρά ξυλώδη φυτά στο ύπαιθρο με σκοπό τη μεταφύτευση.

CLND 071

Άλλες μόνιμες καλλιέργειες στις οποίες περιλαμβάνονται και άλλες μόνιμες καλλιέργειες για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Εκτάρια μόνιμων καλλιεργειών για ανθρώπινη κατανάλωση που δεν κατατάσσονται αλλού και δέντρα που φυτεύονται ως χριστουγεννιάτικα δέντρα στη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση.

CLND 072

Χριστουγεννιάτικα δέντρα

Εκτάρια από χριστουγεννιάτικα δέντρα που φυτεύονται για εμπορικούς σκοπούς έξω από δασικές περιοχές, στη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση. Εξαιρούνται οι φυτείες χριστουγεννιάτικων δέντρων που δεν διατηρούνται πλέον και ανήκουν σε δασικές εκτάσεις.

CLND 073

Οικογενειακοί κήποι

Εκτάρια γης που καταλαμβάνεται συνήθως από λαχανικά, φυτά με ριζώματα ή κονδύλους και μόνιμες καλλιέργειες, μεταξύ άλλων, προορίζονται για ιδιοκατανάλωση από τον κάτοχο και το νοικοκυριό του, συνήθως διαχωρισμένες από την υπόλοιπη γεωργική γη και αναγνωρίσιμες ως οικογενειακός κήπος.

CLND 074

Άλλες γεωργικές εκτάσεις

Εκτάρια από μη χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις (γεωργική γη που δεν καλλιεργείται πλέον για οικονομικούς, κοινωνικούς ή άλλους λόγους και η οποία δεν χρησιμοποιείται στο σύστημα εναλλαγής καλλιεργειών), δασικές εκτάσεις και άλλη γη που καταλαμβάνεται από κτίρια, αυλές, δρόμους, μικρές λίμνες, λατομεία, άγονη γη, βράχους κ.λπ.

CLND 075

Μη χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις

Εκτάρια από έκταση που στο παρελθόν χρησιμοποιείτο για γεωργικούς σκοπούς και η οποία κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς της έρευνας δεν καλλιεργείται πλέον και δεν χρησιμοποιείται στο σύστημα εναλλαγής καλλιεργειών, δηλαδή έκταση για την οποία δεν υπάρχει πρόθεση γεωργικής χρήσης.

Η έκταση αυτή θα μπορούσε να αρχίσει ξανά να καλλιεργείται χρησιμοποιώντας τους πόρους που είναι συνήθως διαθέσιμοι σε μια γεωργική εκμετάλλευση.

CLND 076

Δασικές εκτάσεις

Εκτάρια γης που καλύπτεται από δέντρα ή χαμόδεντρα, περιλαμβανομένων των φυτειών λεύκας και άλλων παρόμοιων δέντρων μέσα ή έξω από δάση και τα φυτώρια δασικών δέντρων που καλλιεργούνται σε δασικές περιοχές για τις ανάγκες της ίδιας της γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και δασικές εγκαταστάσεις (δασικοί δρόμοι, χώροι αποθήκευσης ξυλείας κ.λπ.).

CLND 077

Δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης

Εκτάρια με δασικές εκτάσεις όπου καλλιεργούνται ξυλώδη φυτά, και όπου ο περίτροπος χρόνος είναι 20 έτη ή λιγότερο.

Περίτροπος χρόνος είναι ο χρόνος μεταξύ της πρώτης σποράς/φύτευσης των δένδρων και της συγκομιδής του τελικού προϊόντος, όπου η συγκομιδή δεν περιλαμβάνει συνήθεις δραστηριότητες διαχείρισης όπως το αραίωμα.

CLND 078

Άλλες εκτάσεις (εκτάσεις που καταλαμβάνονται από κτίρια, αυλές, δρόμους, λίμνες και άλλες μη παραγωγικές περιοχές)

Εκτάρια γης, τα οποία αποτελούν τμήμα της συνολικής έκτασης που ανήκει στη γεωργική εκμετάλλευση, αλλά δεν αποτελούν ούτε χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση, ούτε μη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ούτε δασική έκταση, όπως η γη που καταλαμβάνεται από κτίρια (εκτός εάν χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια μανιταριών), αυλές, δρόμους, μικρές λίμνες, λατομεία, άγονη γη ή πέτρωμα.

 

 

Ειδικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

CLND 079

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

Εκτάρια με καλλιεργούμενα μανιτάρια σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί ειδικά ή έχουν προσαρμοστεί για τον σκοπό αυτό, καθώς και σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σπήλαια και κελάρια.

CLND 080

ΧΓΕ σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

Εκτάρια με καλλιέργειες οι οποίες για το σύνολο της περιόδου ανάπτυξής τους ή για το μεγαλύτερο μέρος αυτής καλύπτονται από θερμοκήπια ή από ακίνητα υψηλά στέγαστρα ή κινητά υψηλά στέγαστρα (από γυαλί ή από άκαμπτο πλαστικό ή εύκαμπτο πλαστικό). Οι περιοχές αυτές δεν πρέπει να περιληφθούν στις μεταβλητές που αναφέρονται ανωτέρω.

CLND 081

Λαχανικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή και οι φράουλες, καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

Εκτάρια από όλες τις κράμβες, φυλλώδη λαχανικά και λαχανικά με μίσχο, λαχανικά καλλιεργούμενα για τον καρπό, κονδυλώδη και ριζώδη, βολβώδη λαχανικά, νωπά όσπρια, άλλα οπωροκηπευτικά που συγκομίζονται νωπά (όχι ξηρά) και φράουλες που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα.

CLND 082

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια) καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

Εκτάρια όλων των ανθέων και καλλωπιστικών φυτών που προορίζονται να πωληθούν ως άνθη (π.χ. τριαντάφυλλα, γαρίφαλα, ορχιδέες, γλαδιόλες, χρυσάνθεμα, φυλλώματα κομμένα και άλλα τεμαχισμένα προϊόντα), σε γλάστρες, για φύτευση σε παρτέρια και άνθη για μπαλκόνια (π.χ. ροδόδενδρα, αζαλέες, χρυσάνθεμα, μπιγόνιες, γεράνια, Impatiens, άλλα φυτά σε γλάστρα, φυτά για φύτευση σε παρτέρια και φυτά για μπαλκόνια) και ως άνθη από βολβούς και βολβίδια και άλλα καλλωπιστικά φυτά (τουλίπες, υάκινθοι, ορχιδέες, νάρκισσοι και άλλα) σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα.

CLND 083

Άλλες αρόσιμες χερσαίες καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

Εκτάρια με άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών που δεν κατατάσσονται αλλού, που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα.

CLND 084

Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

Εκτάρια με μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα.

CLND 085

Άλλες ΧΓΕ σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα π.δ.κ.α.

Εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης που δεν κατατάσσεται αλλού, που καλλιεργείται σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα.

Βιολογική γεωργία

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει γη όπου χρησιμοποιούνται μέθοδοι βιολογικής γεωργικής παραγωγής σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα και κανόνες που ορίζονται από i) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 ή, ενδεχομένως, από την πιο πρόσφατη νομοθεσία, και ii) από τους αντίστοιχους εθνικούς εκτελεστικούς κανόνες για τη βιολογική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου μετατροπής.

Οι καλλιέργειες ορίζονται στο κύριο τμήμα II ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ

CLND 086

Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση βιολογικής γεωργίας

CLND 087

Αρόσιμη γη βιολογικής γεωργίας

CLND 088

Σιτηρά βιολογικής γεωργίας για την παραγωγή καρπού (συμπεριλαμβάνονται και οι σπόροι για σπορά)

CLND 089

Σιτάρι μαλακό και όλυρα βιολογικής γεωργίας

CLND 090

Σκληρό σιτάρι βιολογικής γεωργίας

CLND 091

Αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας για την παραγωγή καρπού (περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά και τα μείγματα σιτηρών με όσπρια)

CLND 092

Φυτά με ριζώματα ή κονδύλους βιολογικής γεωργίας

CLND 093

Πατάτες βιολογικής γεωργίας (συμπεριλαμβάνεται ο πατατόσπορος)

CLND 094

Ζαχαρότευτλα βιολογικής γεωργίας (εξαιρούνται οι σπόροι προς σπορά)

CLND 095

Βιομηχανικά φυτά βιολογικής γεωργίας

CLND 096

Ελαιούχοι σπόροι βιολογικής γεωργίας

CLND 097

Σόγια βιολογικής γεωργίας

CLND 098

Φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη βιολογικής γεωργίας

CLND 099

Προσωρινοί λειμώνες και βοσκότοποι βιολογικής γεωργίας

CLND 100

Ψυχανθή φυτά βιολογικής γεωργίας που συγκομίζονται χλωρά

CLND 101

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες βιολογικής γεωργίας

CLND 102

Σπόροι για σπορά και φυτάρια βιολογικής γεωργίας

CLND 103

Μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι βιολογικής γεωργίας

CLND 104

Βοσκότοποι και λιβάδια βιολογικής γεωργίας, μη συμπεριλαμβανομένων των άγονων βοσκοτόπων

CLND 105

Άγονοι βοσκότοποι βιολογικής γεωργίας

CLND 106

Μόνιμες καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας (συμπεριλαμβανομένων των νεαρών και προσωρινά εγκαταλελειμμένων φυτειών, εξαιρουμένων των περιοχών που παράγουν για ιδία κατανάλωση μόνο)

CLND 107

Φρούτα, μικροί σαρκώδεις καρποί και καρποί με κέλυφος (δεν περιλαμβάνονται τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και οι φράουλες) βιολογικής γεωργίας

CLND 108

Εσπεριδοειδή βιολογικής γεωργίας

CLND 109

Σταφύλια για οίνους βιολογικής γεωργίας

CLND 110

Ελιές βιολογικής γεωργίας

CLND 111

Λαχανικά βιολογικής γεωργίας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή και οι φράουλες, καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

Άρδευση καλλιεργούμενων υπαίθριων εκτάσεων

CLND 112

Σύνολο αρδευομένων εκτάσεων

Εκτάρια με συνολική μέγιστη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση που θα μπορούσε να αρδευτεί κατά το έτος αναφοράς χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό και την ποσότητα νερού που διαθέτει συνήθως η γεωργική εκμετάλλευση.


ΙΙΙ.   ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Τα ζώα δεν αποτελούν αναγκαστικά ιδιοκτησία του κατόχου της εκμετάλλευσης. Τα ζώα αυτά μπορεί να βρίσκονται στη γεωργική εκμετάλλευση (σε χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις ή σε στάβλους που χρησιμοποιεί η εκμετάλλευση) ή εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης (σε δημοτικούς βοσκότοπους ή σε φάση μετανάστευσης κ.λπ.).

 

 

Βοοειδή

Αναφέρεται σε βοοειδή (Bos taurus L.) και βουβάλια (Bubalus bubalis L.), συμπεριλαμβανομένων των υβριδίων όπως το Beefalo.

CLVS 001

Βοοειδή κάτω του 1 έτους

Κεφαλές βοοειδών, αρσενικών και θηλυκών, κάτω του 1 έτους.

CLVS 002

Βοοειδή 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

Κεφαλές βοοειδών, τουλάχιστον 1 έτους έως κάτω των 2 ετών.

CLVS 003

Αρσενικά βοοειδή 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

Κεφαλές βοοειδών, αρσενικών, τουλάχιστον 1 έτους έως κάτω των 2 ετών.

CLVS 004

Δαμαλίδες, 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

Κεφαλές βοοειδών, θηλυκών, τουλάχιστον 1 έτους έως κάτω των 2 ετών.

 

 

 

Βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω

CLVS 005

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας 2 ετών και άνω

Κεφαλές αρσενικών βοοειδών ηλικίας 2 ετών και άνω

CLVS 006

Θηλυκά βοοειδή 2 ετών και άνω

Κεφαλές θηλυκών βοοειδών ηλικίας 2 ετών και άνω

CLVS 007

Δαμαλίδες, 2 ετών και άνω

Κεφαλές θηλυκών βοοειδών ηλικίας 2 ετών και άνω, που δεν έχουν ακόμη γεννήσει.

CLVS 008

Αγελάδες

Κεφαλές θηλυκών βοοειδών ηλικίας 2 ετών και άνω, που έχουν γεννήσει.

CLVS 009

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Κεφαλές θηλυκών βοοειδών που έχουν ήδη γεννήσει (περιλαμβάνονται όσα είναι κάτω των 2 ετών) και τα οποία, λόγω της φυλής τους ή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, εκτρέφονται αποκλειστικά ή κυρίως για την παραγωγή γάλακτος για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα.

CLVS 010

Μη γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Κεφαλές θηλυκών βοοειδών που έχουν ήδη γεννήσει (περιλαμβάνονται όσα είναι κάτω των 2 ετών) και τα οποία, λόγω της φυλής τους ή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, εκτρέφονται αποκλειστικά ή κυρίως για την παραγωγή μοσχαριών και των οποίων το γάλα δεν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ούτε για μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα.

CLVS 011

Θηλυκά βουβάλια

Κεφαλές θηλυκών βουβαλιών (θηλυκά του είδους Bubalus bubalis, L.) που έχουν ήδη γεννήσει (περιλαμβάνονται και τα κάτω των 2 ετών).

CLVS 012

Προβατοειδή (κάθε ηλικίας)

Κεφαλές οικόσιτων ζώων του είδους Ovis aries L.

CLVS 013

Προβατοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

Κεφαλές προβατίνων και νεαρών προβατίνων που φέρονται για ζευγάρωμα, ανεξαρτήτως της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων/του κρέατός τους.

CLVS 014

Άλλα προβατοειδή

Κεφαλές οικόσιτων προβατοειδών εκτός από θηλυκά αναπαραγωγής.

CLVS 015

Αιγοειδή (κάθε ηλικίας)

Κεφαλές οικόσιτων ζώων του υποείδους Capra aegagrus hircus L.

CLVS 016

Αιγοειδή θηλυκά αναπαραγωγής

Κεφαλές θηλυκών αιγοειδών που έχουν ήδη γεννήσει και αίγες που έχουν ζευγαρώσει.

CLVS 017

Άλλα αιγοειδή

Κεφαλές όλων των αιγοειδών εκτός από θηλυκά αναπαραγωγής.

 

 

Χοίροι

Αναφέρεται σε οικόσιτα ζώα του είδους Sus scrofa domesticusErxleben.

CLVS 018

Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών

Κεφαλές χοιριδίων βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών.

CLVS 019

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους 50 κιλών και άνω

Κεφαλές θηλυκών χοιροειδών βάρους 50 κιλών και άνω που προορίζονται για αναπαραγωγή, ασχέτως του αν έχουν γεννήσει ή όχι.

CLVS 020

Άλλοι χοίροι

Κεφαλές χοίρων που δεν αναφέρονται αλλού.

 

 

Πουλερικά

Αναφέρεται σε οικόσιτες όρνιθες και κοτόπουλα (Gallus gallus L.), γαλοπούλες (Meleagris spp.), πάπιες (Anas spp. και Cairina moschata L.), χήνες (Anser anser domesticus L.), στρουθοκαμήλους (Struthio camelus L.) και άλλα πουλερικά που δεν κατατάσσονται αλλού, όπως τα ορτύκια (Coturnix spp.), οι φασιανοί (Phasianus spp.), οι φραγκόκοτες (Numida meleagris domestica L.) και τα περιστέρια (Columbinαe spp.). Ωστόσο, εξαιρούνται τα πτηνά που εκτρέφονται υπό περιορισμό για σκοπούς θήρας και όχι για την παραγωγή κρέατος/αυγών.

CLVS 021

Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

Κεφαλές οικόσιτων ζώων του είδους Gallus gallus L. τα οποία προορίζονται για κρεατοπαραγωγή.

CLVS 022

Όρνιθες ωοπαραγωγής

Κεφαλές οικόσιτων ζώων του είδους Gallus gallus L. τα οποία έχουν ενηλικιωθεί ως προς την ωοτοκία και προορίζονται για παραγωγή αυγών.

CLVS 023

Λοιπά πουλερικά

Κεφαλές πουλερικών που δεν αναφέρονται στις κατηγορίες «Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής» ή «Όρνιθες ωοπαραγωγής». Εξαιρούνται οι νεοσσοί.

CLVS 024

Γαλοπούλες

Κεφαλές οικόσιτων ζώων του γένους Meleagris.

CLVS 025

Πάπιες

Κεφαλές οικόσιτων ζώων του γένους Anas και του είδους Cairina moschata. L.

CLVS 026

Χήνες

Κεφαλές οικόσιτων ζώων του είδους Anser anser domesticus L.

CLVS 027

Στρουθοκάμηλοι

Κεφαλές στρουθοκαμήλων (Struthio camelus L.)

CLVS 028

Άλλα πουλερικά π.δ.κ.α.

Κεφαλές άλλων πουλερικών που δεν κατατάσσονται αλλού.

 

 

Κουνέλια

Κεφαλές οικόσιτων ζώων του γένους Oryctolagus.

CLVS 029

Θηλυκά κουνέλια αναπαραγωγής

Κεφαλές θηλυκών κουνελιών (Oryctolagus spp.) για την παραγωγή κουνελιών για κρεατοπαραγωγή και τα οποία έχουν γεννήσει.

CLVS 030

Μέλισσες

Αριθμός κυψελών με μέλισσες (Apis mellifera L.) που προορίζονται για την παραγωγή μελιού.

CLVS 031

Ελάφια

Παρουσία ζώων όπως το ευρωπαϊκό ελάφι (Cervus elaphus L.), το ελάφι sika (Cervus nippon Temmnick), o τάρανδος (Rangifer tarandus L.) ή το ζαρκάδι (Dama dama L.) για την παραγωγή κρέατος.

CLVS 032

Γουνοφόρα ζώα

Παρουσία ζώων όπως το βιζόν (Neovison vison Schreber), το βρωμοκούναβο (Mustela putorius L.), η αλεπού (Vulpes spp. και άλλα), ο νυκτερευτής (Nyctereutes spp.) ή το τσιντσιλά (Chinchilla spp.) για την παραγωγή γούνας.

CLVS 033

Ζώα π.δ.κ.α.

Παρουσία ζώων που δεν κατατάσσονται αλλού σε αυτό το τμήμα.

Μέθοδοι βιολογικής παραγωγής που εφαρμόζονται στη ζωική παραγωγή

Η γεωργική εκμετάλλευση υποβάλλει τα ζώα σε γεωργικές πρακτικές σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα και κανόνες που ορίζονται από i) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 ή, ενδεχομένως, από την πιο πρόσφατη νομοθεσία, και ii) από τους αντίστοιχους εθνικούς εκτελεστικούς κανόνες για τη βιολογική παραγωγή, καθώς και κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής.

Τα ζώα ορίζονται στο κύριο τμήμα III ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

CLVS 034

Βοοειδή βιολογικής γεωργίας

Κεφαλές βοοειδών βιολογικής γεωργίας

CLVS 035

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες βιολογικής γεωργίας

Κεφαλές γαλακτοπαραγωγών αγελάδων βιολογικής γεωργίας

CLVS 036

Μη γαλακτοπαραγωγές αγελάδες βιολογικής γεωργίας

Κεφαλές μη γαλακτοπαραγωγών αγελάδων βιολογικής γεωργίας

CLVS 037

Θηλυκά βουβάλια βιολογικής γεωργίας

Παρουσία θηλυκών βουβαλιών βιολογικής γεωργίας

CLVS 038

Προβατοειδή (κάθε ηλικίας) βιολογικής γεωργίας

Κεφαλές προβατοειδών βιολογικής γεωργίας

CLVS 039

Αιγοειδή (κάθε ηλικίας) βιολογικής γεωργίας

Κεφαλές αιγοειδών βιολογικής γεωργίας

CLVS 040

Χοίροι βιολογικής γεωργίας

Κεφαλές χοίρων βιολογικής γεωργίας

CLVS 041

Πουλερικά βιολογικής γεωργίας

Κεφαλές πουλερικών βιολογικής γεωργίας

CLVS 042

Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής βιολογικής γεωργίας

Κεφαλές κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής βιολογικής γεωργίας

CLVS 043

Όρνιθες ωοπαραγωγής βιολογικής γεωργίας

Κεφαλές ορνίθων ωοπαραγωγής βιολογικής γεωργίας


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των συνόλων και των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων (ΕΕ L 323 της 8.12.2010, σ. 11).

(2)  NUTS: Ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS). (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).

(6)  Ποσοστιαία κλίμακα μονάδων ετήσιας εργασίας (ΜΕΕ) 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 491/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (ΕΕ L 154 της 17.6.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος μεταβλητών ανά ενότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μεταβλητές

Μονάδες/Κατηγορίες

Θέμα: Διαχείριση εκμετάλλευσης

 

 

Λεπτομερή θέματα: κάτοχος και ισορροπία των φύλων

 

MLFO 001

Φύλο του/της κατόχου

Άρρεν/θήλυ

MLFO 002

Έτος γέννησης

Έτος

 

Λεπτομερές θέμα: Εισροές εργασίας

 

MLFO 003

Γεωργικές εργασίες του/της κατόχου της γεωργικής εκμετάλλευσης

Κλίμακα ΜΕΕ 1 (1)

 

Λεπτομερές θέμα: μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου ασφάλειας στην εκμετάλλευση

 

MLFO 004

Σχέδιο ασφάλειας στην εκμετάλλευση

Ναι/όχι

Θέμα: οικογενειακό εργατικό δυναμικό

 

 

Λεπτομερή θέματα: εισροές εργασίας, αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων και ισορροπία των φύλων

 

MLFO 005

Άντρες – μέλη της οικογένειας που εκτελούν γεωργικές εργασίες

Αριθμός ατόμων ανά κλίμακα μονάδας ετήσιας εργασίας (ΜΕΕ) 2 (2)

MLFO 006

Γυναίκες – μέλη της οικογένειας που εκτελούν γεωργικές εργασίες

Αριθμός ατόμων ανά κλίμακα ΜΕΕ 2 (2)

Θέμα: εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας

 

 

Λεπτομερή θέματα: εισροές εργασίας, αριθμός των απασχολούμενων προσώπων και ισορροπία των φύλων

 

 

 

Εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που εργάζεται σε τακτική βάση στη γεωργική εκμετάλλευση

 

MLFO 007

Αντρικό εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που εργάζεται σε τακτική βάση στην εκμετάλλευση

Αριθμός ατόμων ανά κλίμακα ΜΕΕ 2 (2)

MLFO 008

Γυναικείο εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που εργάζεται σε τακτική βάση στην εκμετάλλευση

Αριθμός ατόμων ανά κλίμακα ΜΕΕ 2 (2)

 

Λεπτομερές θέμα: εργατικό δυναμικό που απασχολείται στην εκμετάλλευση σε μη τακτική βάση

 

MLFO 009

Εργατικό δυναμικό, εκτός των μελών της οικογένειας, απασχολούμενο στην εκμετάλλευση σε μη τακτική βάση: άντρες και γυναίκες

Ημέρες πλήρους απασχόλησης

 

Λεπτομερές θέμα: εισροή εργασίας από αναδόχους

 

MLFO 010

Πρόσωπα τα οποία δεν απασχολούνται άμεσα από τη γεωργική εκμετάλλευση και που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες.

Ημέρες πλήρους απασχόλησης

Θέμα: άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (ΑΚΔ) που δεν σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση

 

 

Λεπτομερές θέμα: τύποι δραστηριοτήτων

 

MLFO 011

Παροχή υγειονομικών, κοινωνικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Ναι/όχι

MLFO 012

Τουρισμός, παροχή καταλύματος και άλλες δραστηριότητες αναψυχής

Ναι/όχι

MLFO 013

Χειροτεχνία

Ναι/όχι

MLFO 014

Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Ναι/όχι

MLFO 015

Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας

Ναι/όχι

MLFO 016

Κατεργασία ξύλου

Ναι/όχι

MLFO 017

Υδατοκαλλιέργεια

Ναι/όχι

 

 

Εργασίες επί συμβάσει (με χρήση των μέσων παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης)

 

MLFO 018

Γεωργικές εργασίες επί συμβάσει

Ναι/όχι

MLFO 019

Μη γεωργικές εργασίες επί συμβάσει

Ναι/όχι

MLFO 020

Δασοκομία

Ναι/όχι

MLFO 021

Άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση π.δ.κ.α.

Ναι/όχι

 

Λεπτομερές θέμα: σημασία/βαρύτητα για τη γεωργική εκμετάλλευση

 

MLFO 022

Το ποσοστό των άλλων κερδοφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση στην τελική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Ποσοστιαίες κλίμακες (3)

 

Λεπτομερές θέμα: Εισροές εργασίας

 

MLFO 023

Κάτοχος που έχει άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που σχετίζονται με τη γεωργική εκμετάλλευση).

M/S/N (4)

MLFO 024

Μέλη της οικογένειας που εργάζονται στη γεωργική εκμετάλλευση και έχουν άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση) ως κύρια δραστηριότητά τους.

Αριθμός ατόμων

MLFO 025

Μέλη της οικογένειας που εργάζονται στη γεωργική εκμετάλλευση και έχουν άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση) ως δευτερεύουσα δραστηριότητά τους.

Αριθμός ατόμων

MLFO 026

Εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που εργάζεται σε τακτική βάση στη γεωργική εκμετάλλευση και έχει άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση) ως κύρια δραστηριότητά του.

Αριθμός ατόμων

MLFO 027

Εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που εργάζεται σε τακτική βάση στη γεωργική εκμετάλλευση και έχει άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση) ως δευτερεύουσα δραστηριότητά του.

Αριθμός ατόμων

Θέμα: άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση

 

 

Λεπτομερές θέμα: Εισροές εργασίας

 

MLFO 028

Ο/Η μοναδικός/-ή κάτοχος που είναι επίσης και διαχειριστής/-τρια της γεωργικής εκμετάλλευσης μοναδικού/-ής κατόχου που έχει άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που δεν σχετίζονται με τη γεωργική εκμετάλλευση).

M/S/N (4)

MLFO 029

Μέλη της οικογένειας των μοναδικών κατόχων (όταν ο/η μοναδικός/-ή κάτοχος είναι διαχειριστής/-τρια της γεωργικής εκμετάλλευσης), τα οποία εργάζονται στη γεωργική εκμετάλλευση και έχουν άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που δεν σχετίζονται με τη γεωργική εκμετάλλευση) ως κύρια δραστηριότητά τους.

Αριθμός ατόμων

MLFO 030

Μέλη της οικογένειας των μοναδικών κατόχων (όταν ο/η μοναδικός/-ή κάτοχος είναι διαχειριστής/-τρια της γεωργικής εκμετάλλευσης), τα οποία εργάζονται στη γεωργική εκμετάλλευση και έχουν άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που δεν σχετίζονται με τη γεωργική εκμετάλλευση) ως δευτερεύουσα δραστηριότητά τους.

Αριθμός ατόμων

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μεταβλητές

Μονάδες/Κατηγορίες

Θέμα: γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο μέτρων αγροτικής ανάπτυξης

 

MRDV 001

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες ελάφρυνσης της εκμετάλλευσης

Ναι/όχι

MRDV 002

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Ναι/όχι

MRDV 003

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού

Ναι/όχι

MRDV 004

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Ναι/όχι

 

 

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

 

MRDV 005

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης σε νέους/-ες γεωργούς

Ναι/όχι

MRDV 006

Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Ναι/όχι

MRDV 007

Συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις για την Κροατία

Ναι/όχι

MRDV 008

Επενδύσεις για την ανάπτυξη δασικών περιοχών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

Ναι/όχι

 

 

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για το κλίμα

 

MRDV 009

Γεωργία-περιβάλλον-κλίμα

Ναι/όχι

MRDV 010

Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών

Ναι/όχι

MRDV 011

Βιολογική γεωργία

Ναι/όχι

MRDV 012

Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα

Ναι/όχι

MRDV 013

Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

Ναι/όχι

MRDV 014

Καλή μεταχείριση των ζώων

Ναι/όχι

MRDV 015

Διαχείριση κινδύνου

Ναι/όχι

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΡΙΑΣ

Μεταβλητές

Μονάδες/Κατηγορίες

Θέμα: σταβλισμός των ζώων

 

 

Λεπτομερές θέμα: σταβλισμός των βοοειδών

 

MAHM 001

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Μέσο δυναμικό

MAHM 002

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε στάβλους (υδαρής κοπριά)

Θέσεις

MAHM 003

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε στάβλους (στερεή κοπριά)

Θέσεις

MAHM 004

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού/ατομικές θέσεις ζώων (υδαρής κοπριά)

Θέσεις

MAHM 005

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού/ατομικές θέσεις ζώων (στερεή κοπριά)

Θέσεις

MAHM 006

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού (υδαρής κοπριά)

Θέσεις

MAHM 007

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού (στερεή κοπριά)

Θέσεις

MAHM 008

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες συνεχώς στο ύπαιθρο

Θέσεις

MAHM 009

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες εν μέρει στο ύπαιθρο (βόσκηση)

Μήνες

MAHM 010

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες με πρόσβαση σε χώρους άσκησης

Ναι/όχι

MAHM 011

Άλλα βοοειδή

Μέσο δυναμικό

MAHM 012

Άλλα βοοειδή σε στάβλους (υδαρής κοπριά)

Θέσεις

MAHM 013

Άλλα βοοειδή σε στάβλους (στερεή κοπριά)

Θέσεις

MAHM 014

Άλλα βοοειδή σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού/ατομικές θέσεις ζώων (υδαρής κοπριά)

Θέσεις

MAHM 015

Άλλα βοοειδή σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού/ατομικές θέσεις ζώων (στερεή κοπριά)

Θέσεις

MAHM 016

Άλλα βοοειδή σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού (υδαρής κοπριά)

Θέσεις

MAHM 017

Άλλα βοοειδή σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού (στερεή κοπριά)

Θέσεις

MAHM 018

Άλλα βοοειδή συνεχώς στο ύπαιθρο

Θέσεις

MAHM 019

Άλλα βοοειδή εν μέρει στο ύπαιθρο (βόσκηση)

Μήνες

MAHM 020

Άλλα βοοειδή με πρόσβαση σε χώρους άσκησης

Ναι/όχι

 

Λεπτομερές θέμα: σταβλισμός των χοίρων

 

MAHM 021

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής

Μέσο δυναμικό

MAHM 022

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε εξολοκλήρου δικτυωτό δάπεδο

Θέσεις

MAHM 023

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε εν μέρει δικτυωτό δάπεδο

Θέσεις

MAHM 024

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε στάβλους με συμπαγές δάπεδο (εξαιρουμένης της μόνιμης αχυροστρωμνής)

Θέσεις

MAHM 025

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής όταν ολόκληρη η επιφάνεια είναι μόνιμη αχυροστρωμνή

Θέσεις

MAHM 026

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού

Θέσεις

MAHM 027

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής στο ύπαιθρο (ελεύθερη βοσκή)

Θέσεις

MAHM 028

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής στο ύπαιθρο (ελεύθερη βοσκή)

Μήνες

MAHM 029

Άλλοι χοίροι

Μέσο δυναμικό

MAHM 030

Άλλοι χοίροι σε εξολοκλήρου δικτυωτό δάπεδο

Θέσεις

MAHM 031

Άλλοι χοίροι σε εν μέρει δικτυωτό δάπεδο

Θέσεις

MAHM 032

Άλλοι χοίροι σε στάβλους με συμπαγές δάπεδο (εξαιρουμένης της μόνιμης αχυροστρωμνής)

Θέσεις

MAHM 033

Άλλοι χοίροι όταν ολόκληρη η επιφάνεια είναι μόνιμη αχυροστρωμνή

Θέσεις

MAHM 034

Άλλοι χοίροι σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού

Θέσεις

MAHM 035

Άλλοι χοίροι στο ύπαιθρο (ελεύθερη βοσκή)

Θέσεις

MAHM 036

Άλλοι χοίροι με πρόσβαση σε χώρους άσκησης

Ναι/όχι

 

Λεπτομερές θέμα: Στέγαση ωοπαραγωγών ορνίθων

 

MAHM 037

Όρνιθες ωοπαραγωγής

Μέσο δυναμικό

MAHM 038

Ωοπαραγωγές όρνιθες σε χώρο με μόνιμη αχυροστρωμνή

Θέσεις

MAHM 039

Ωοπαραγωγές όρνιθες σε μεγάλους κλωβούς πτηνών (χωρίς στρωμνή)

Θέσεις

MAHM 040

Ωοπαραγωγές όρνιθες σε κλωβοστοιχίες με ιμάντα απομάκρυνσης κοπριάς

Θέσεις

MAHM 041

Ωοπαραγωγές όρνιθες σε κλωβοστοιχίες με συστήματα βαθιάς τάφρου

Θέσεις

MAHM 042

Ωοπαραγωγές όρνιθες σε κλωβοστοιχίες με ξυλόβαθρο

Θέσεις

MAHM 043

Ωοπαραγωγές όρνιθες σε άλλους τύπους στέγασης

Θέσεις

MAHM 044

Ωοπαραγωγές όρνιθες στο ύπαιθρο (ελεύθερη βοσκή)

Θέσεις

Θέμα: χρήση θρεπτικών στοιχείων και παραγωγή κοπριάς στη γεωργική εκμετάλλευση

 

 

Λεπτομερές θέμα: Λιπαινόμενη ΧΓΕ

 

MAHM 045

Συνολική λιπαινόμενη ΧΓΕ με ανόργανα λιπάσματα

εκτάρια

MAHM 046

Συνολική λιπαινόμενη ΧΓΕ με κοπριά

εκτάρια

 

Λεπτομερές θέμα: κοπριά εξαχθείσα και εισαχθείσα στη γεωργική εκμετάλλευση

 

 

 

Καθαρή εξαγωγή κοπριάς από την εκμετάλλευση

 

MAHM 047

Καθαρή εξαγωγή υδαρούς/υγρής κοπριάς από την εκμετάλλευση

m3

MAHM 048

Καθαρή εξαγωγή στερεής κοπριάς από την εκμετάλλευση

τόνοι

 

Λεπτομερές θέμα: οργανικά λιπάσματα και λιπάσματα που παράγονται από απόβλητα, εκτός από κοπριά

 

MAHM 049

Οργανικά λιπάσματα και λιπάσματα που παράγονται από απόβλητα, εκτός από την κοπριά, που χρησιμοποιούνται στη γεωργική εκμετάλλευση

τόνοι

Θέμα: τεχνικές προσθήκης κοπριάς

 

 

Λεπτομερές θέμα: χρόνος ενσωμάτωσης ανά τρόπο διασκορπισμού

 

 

 

Διασκορπισμός

 

MAHM 050

Ενσωμάτωση εντός 4 ωρών

κλίμακα % (5)

MAHM 051

Ενσωμάτωση ύστερα από 4 ώρες

κλίμακα % (5)

MAHM 052

Μη ενσωμάτωση

κλίμακα % (5)

 

 

Διασκορπισμός σε λωρίδες

 

MAHM 053

Διασκορπιστής με ρυμουλκούμενο σωλήνα

κλίμακα % (5)

MAHM 054

Διασκορπιστής με ρυμουλκούμενο σκαπτικό μηχάνημα

κλίμακα % (5)

 

 

Έγχυση

 

MAHM 055

Αβαθής έγχυση/χωρίς επιχωμάτωση

κλίμακα % (5)

MAHM 056

Βαθιά έγχυση/με επιχωμάτωση

κλίμακα % (5)

Θέμα: εγκαταστάσεις για την κοπριά

 

 

Λεπτομερές θέμα: εγκαταστάσεις αποθήκευσης κοπριάς και χωρητικότητα

 

MAHM 057

Αποθήκευση στερεής κοπριάς σε σωρούς

%

MAHM 058

Αποθήκευση κοπριάς σε σωρούς κομποστοποίησης

%

MAHM 059

Κοπριά που αποθηκεύεται σε τάφρους κάτω από τους χώρους εγκλεισμού των ζώων

%

MAHM 060

Κοπριά που αποθηκεύεται σε συστήματα μόνιμης αχυροστρωμνής

%

MAHM 061

Αποθήκευση υδαρούς/υγρής κοπριάς χωρίς κάλυψη

%

MAHM 062

Αποθήκευση υδαρούς/υγρής κοπριάς με διαπερατή κάλυψη

%

MAHM 063

Αποθήκευση υδαρούς/υγρής κοπριάς με αδιαπέραστη κάλυψη

%

MAHM 064

Κοπριά που αποθηκεύεται σε άλλες εγκαταστάσεις π.δ.κ.α.

%

MAHM 065

Ημερήσια διασπορά

%

MAHM 066

Αποθήκευση κοπριάς σε σωρούς κομποστοποίησης

Μήνες

MAHM 067

Αποθήκευση κοπριάς σε τάφρους κάτω από τους χώρους εγκλεισμού των ζώων

Μήνες

MAHM 068

Αποθήκευση κοπριάς σε συστήματα μόνιμης αχυροστρωμνής

Μήνες

MAHM 069

Αποθήκευση υδαρούς/υγρής κοπριάς

Μήνες

MAHM 070

Κοπριά που αποθηκεύεται σε άλλες εγκαταστάσεις π.δ.κ.α.

Μήνες


(1)  Ποσοστιαία κλίμακα μονάδων ετήσιας εργασίας (ΜΕΕ) 1: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(2)  Ποσοστιαία κλίμακα μονάδων ετήσιας εργασίας (ΜΕΕ) 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(3)  Ποσοστιαίες κλίμακες τελικής παραγωγής της εκμετάλλευσης: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(4)  M — κύρια δραστηριότητα, S — δευτερεύουσα δραστηριότητα, N — καμία συμμετοχή.

(5)  Κοπριά που προστίθεται με ειδική τεχνική προσθήκης ανά ποσοστιαίες κλίμακες: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Περιγραφή των μεταβλητών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις ενότητες με στοιχεία για τις εκμεταλλεύσεις όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος εκτελεστικού κανονισμού

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κάτοχος

Ο/Η κάτοχος είναι το φυσικό πρόσωπο (ή το επιλεγμένο φυσικό πρόσωπο σε περίπτωση ομαδικής εκμετάλλευσης) για λογαριασμό του οποίου και στο όνομα του οποίου λειτουργεί η εκμετάλλευση και ο οποίος είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για την εκμετάλλευση. Αν ο/η κάτοχος είναι νομικό πρόσωπο, δεν συλλέγονται στοιχεία για τον/την κάτοχο.

Οι γεωργικές εργασίες ορίζονται στο παράρτημα I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Θέμα: διαχείριση εκμετάλλευσης

 

Λεπτομερή θέματα: κάτοχος και ισορροπία των φύλων

MLFO 001

Φύλο του/της κατόχου

Φύλο του/της κατόχου

 

Α — Άνδρες

 

Γ — Γυναίκες

MLFO 002

Έτος γέννησης

Έτος γέννησης του/της κατόχου

 

Λεπτομερές θέμα: Εισροές εργασίας

MLFO 003

Γεωργικές εργασίες του/της κατόχου της γεωργικής εκμετάλλευσης

Ποσοστιαία κλίμακα μονάδων ετήσιας εργασίας γεωργικής εργασίας στη γεωργική εκμετάλλευση για τον/την κάτοχο, εκτός από οικιακές εργασίες.

 

Λεπτομερές θέμα: μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου σχεδίου ασφάλειας στην εκμετάλλευση

MLFO 004

Σχέδιο ασφάλειας στην εκμετάλλευση

Η γεωργική εκμετάλλευση πραγματοποίησε αξιολόγηση κινδύνου στον χώρο εργασίας, με στόχο τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία, και κατέληξε σε έγγραφο («Σχέδιο ασφάλειας στην εκμετάλλευση»).

Θέμα: οικογενειακό εργατικό δυναμικό

 

Λεπτομερή θέματα: εισροές εργασίας, αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων και ισορροπία των φύλων

 

Μέλη της οικογένειας που εκτελούν γεωργικές εργασίες

Η θέση αυτή αφορά μόνο εκμεταλλεύσεις μοναδικού/-ής κατόχου, διότι οι ομαδικές εκμεταλλεύσεις και τα νομικά πρόσωπα θεωρείται ότι δεν έχουν οικογενειακό εργατικό δυναμικό.

Στα μέλη της οικογένειας που εκτελούν γεωργικές εργασίες (εκτός από οικιακές εργασίες) περιλαμβάνεται ο/η σύζυγος, ανιόντες και κατιόντες και τα αδέλφια του/της κατόχου και του/της συζύγου του/της κατόχου σε εκμεταλλεύσεις μοναδικού/-ής κατόχου. Κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται ο/η διαχειριστής/-τρια της εκμετάλλευσης που είναι μέλος της οικογένειας του/της κατόχου της εκμετάλλευσης.

MLFO 005

Άντρες – μέλη της οικογένειας που εκτελούν γεωργικές εργασίες

Αριθμός των αντρών μελών της οικογενείας ανά ποσοστιαία κλίμακα των μονάδων ετήσιας εργασίας

MLFO 006

Γυναίκες – μέλη της οικογένειας που εκτελούν γεωργικές εργασίες

Αριθμός των γυναικών μελών της οικογενείας ανά ποσοστιαία κλίμακα των μονάδων ετήσιας εργασίας

Θέμα: εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας

 

Λεπτομερή θέματα: εισροές εργασίας, αριθμός των απασχολούμενων προσώπων και ισορροπία των φύλων

 

 

Εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που εργάζεται σε τακτική βάση στη γεωργική εκμετάλλευση

Το εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε τακτική βάση αναφέρεται στα πρόσωπα, εκτός από τον/την κάτοχο και τα μέλη της οικογένειας που εκτελούν γεωργικές εργασίες κάθε εβδομάδα στη γεωργική εκμετάλλευση κατά την περίοδο των 12 μηνών που τελειώνει την ημέρα αναφοράς της έρευνας, ασχέτως της διάρκειας της εργάσιμης εβδομάδας, και του κατά πόσο λαμβάνουν για αυτό οποιουδήποτε είδους αμοιβή (μισθό, ημερομίσθιο, μερίδιο των κερδών ή άλλη πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε είδος). Περιλαμβάνει επίσης άτομα που δεν ήταν σε θέση να εργαστούν για ολόκληρη την περίοδο, για λόγους όπως:

i)

ειδικές συνθήκες παραγωγής για εξειδικευμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις· ή

ii)

απουσία λόγω διακοπών, στρατιωτικής θητείας, ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου· ή

iii)

έναρξη ή παύση απασχόλησης στη γεωργική εκμετάλλευση· ή

iv)

πλήρης διακοπή των εργασιών στη γεωργική εκμετάλλευση λόγω καταστροφών (πλημμύρα, πυρκαγιά κ.λπ.).

MLFO 007

Αντρικό εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που εργάζεται σε τακτική βάση στην εκμετάλλευση

Αριθμός των αντρών του εργατικού δυναμικού εκτός των μελών της οικογένειας ανά ποσοστιαία κλίμακα των μονάδων ετήσιας εργασίας.

MLFO 008

Γυναικείο εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που εργάζεται σε τακτική βάση στην εκμετάλλευση

Αριθμός των γυναικών του εργατικού δυναμικού εκτός των μελών της οικογένειας ανά ποσοστιαία κλίμακα των μονάδων ετήσιας εργασίας.

 

Λεπτομερές θέμα: εργατικό δυναμικό που απασχολείται στην εκμετάλλευση σε μη τακτική βάση

 

 

Το εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που απασχολείται σε μη τακτική βάση αναφέρεται στους εργάτες που δεν εργάστηκαν κάθε εβδομάδα στη γεωργική εκμετάλλευση κατά τους 12 μήνες πριν από την ημέρα αναφοράς της έρευνας για λόγο άλλον από αυτούς που παρουσιάζονται στην καταχώριση «Εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας, απασχολούμενο τακτικά στην εκμετάλλευση».

Οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας απασχολούμενο σε μη τακτική βάση στην εκμετάλλευση είναι οποιαδήποτε ημέρα διάρκειας τέτοιας ώστε ο εργαζόμενος να λαμβάνει μισθό ή οποιοδήποτε είδος αμοιβής (ημερομίσθιο, μερίδιο των κερδών ή άλλη πληρωμή, όπου περιλαμβάνονται οι πληρωμές σε είδος) που αντιστοιχεί σε πλήρη ημέρα απασχόλησης, κατά την οποία εκτελούνται εργασίες όπως αυτές που εκτελεί συνήθως ένας γεωργικός εργάτης πλήρους απασχόλησης. Οι ημέρες άδειας και ασθένειας δεν λογίζονται ως εργάσιμες ημέρες.

MLFO 009

Εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που απασχολείται σε μη τακτική βάση στην εκμετάλλευση: άντρες και γυναίκες

Σύνολο των ημερών πλήρους εργασίας προσώπων που απασχολούνται σε μη τακτική βάση στη γεωργική εκμετάλλευση.

 

Λεπτομερές θέμα: εισροή εργασίας από αναδόχους

MLFO 010

Πρόσωπα τα οποία δεν απασχολούνται άμεσα από τη γεωργική εκμετάλλευση και που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες

Σύνολο των ημερών πλήρους εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στη γεωργική εκμετάλλευση από πρόσωπα που δεν απασχολούνται άμεσα από τη γεωργική εκμετάλλευση (π.χ. υπεργολάβοι που απασχολούνται από τρίτους).

Θέμα: άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (ΑΚΔ) που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση

Οι πληροφορίες σχετικά με άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες καταγράφονται για:

i)

κατόχους εκμεταλλεύσεων μοναδικού/-ής κατόχου και ομαδικών εκμεταλλεύσεων

ii)

τα μέλη της οικογένειας σε εκμεταλλεύσεις μοναδικού/-ής κατόχου

και στην περίπτωση άλλων κερδοφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και για

iii)

εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που εργάζεται σε τακτική βάση στην εκμετάλλευση.

Δεν συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες για εκμεταλλεύσεις που είναι νομικά πρόσωπα.

Οι άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση αναφέρονται σε άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες:

α)

στη γεωργική εκμετάλλευση ή

β)

εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης.

« Άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με την εκμετάλλευση »είναι οι δραστηριότητες όπου είτε οι πόροι της γεωργικής εκμετάλλευσης (έκταση, κτίρια, μηχανήματα κ.λπ.) είτε τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται στη δραστηριότητα. Περιλαμβάνονται οι γεωργικές και μη γεωργικές εργασίες για άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εξαιρούνται οι αμιγώς οικονομικές επενδύσεις. Εξαιρείται επίσης η μίσθωση της έκτασης για διαφορετικές δραστηριότητες, χωρίς να υπάρχει περαιτέρω ανάμειξη σε αυτές τις δραστηριότητες.

 

Λεπτομερές θέμα: είδος δραστηριοτήτων

MLFO 011

Παροχή υγειονομικών, κοινωνικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Παρουσία κάθε δραστηριότητας που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών υγείας, κοινωνικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και/ή κοινωνικά σχετιζόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και για την οποία χρησιμοποιούνται είτε οι πόροι της γεωργικής εκμετάλλευσης είτε τα πρωτογενή προϊόντα.

MLFO 012

Τουρισμός, παροχή καταλύματος και άλλες δραστηριότητες αναψυχής

Παρουσία δραστηριοτήτων σχετικών με τουρισμό, υπηρεσιών παροχής καταλύματος, επίδειξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τουρίστες ή άλλες ομάδες, αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής κ.λπ. όπου χρησιμοποιείται είτε η έκταση είτε τα κτίρια είτε άλλοι πόροι της γεωργικής εκμετάλλευσης.

MLFO 013

Χειροτεχνία

Παρουσία κατασκευής χειροτεχνημάτων που κατασκευάζονται στη γεωργική εκμετάλλευση είτε από τον/την κάτοχο είτε από τα μέλη της οικογένειας είτε από εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας, ασχέτως του πώς πωλούνται τα προϊόντα.

MLFO 014

Τομέας μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων

Παρουσία οποιασδήποτε μεταποίησης πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος προς επεξεργασμένο δευτερογενές προϊόν στη γεωργική εκμετάλλευση, ασχέτως του εάν οι πρώτες ύλες παράγονται στη γεωργική εκμετάλλευση ή αγοράζονται από εξωτερική πηγή.

MLFO 015

Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας

Παρουσία παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για πώληση, μεταξύ άλλων βιοαέριο, βιοκαύσιμα ή ηλεκτρισμό, με ανεμογεννήτριες, άλλον εξοπλισμό ή από γεωργικές πρώτες ύλες. Δεν περιλαμβάνεται η ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται μόνο για τις ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης.

MLFO 016

Κατεργασία ξύλου

Παρουσία κατεργασίας ακατέργαστου ξύλου στη γεωργική εκμετάλλευση για πώληση (πριόνισμα ξυλείας κ.λπ.).

MLFO 017

Υδατοκαλλιέργεια

Παρουσία παραγωγής ψαριών, καραβίδων κ.λπ. στη γεωργική εκμετάλλευση. Εξαιρούνται οι αμιγώς αλιευτικές δραστηριότητες.

 

 

Εργασίες επί συμβάσει (με χρήση των μέσων παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης)

Εργασίες επί συμβάσει με χρήση του εξοπλισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης, με διάκριση μεταξύ των εργασιών που βρίσκονται εντός ή εκτός του τομέα της γεωργίας.

MLFO 018

Γεωργικές εργασίες επί συμβάσει

Παρουσία εργασιών που βρίσκονται εντός του γεωργικού τομέα.

MLFO 019

Μη γεωργικές εργασίες επί συμβάσει

Παρουσία εργασιών που βρίσκονται εκτός του γεωργικού τομέα (π.χ. εκχιονιστικές εργασίες, μεταφορές, συντήρηση του τοπίου, γεωργικές και περιβαλλοντολογικές υπηρεσίες κ.λπ.).

MLFO 020

Δασοκομία

Παρουσία εργασιών δασοκομίας στις οποίες χρησιμοποιείται το εργατικό δυναμικό της γεωργικής εκμετάλλευσης, αλλά και τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός της γεωργικής εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται γενικά για γεωργικούς σκοπούς.

MLFO 021

Άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση π.δ.κ.α.

Παρουσία άλλων κερδοφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την εκμετάλλευση και δεν κατατάσσονται αλλού.

 

Λεπτομερές θέμα: σημασία για τη γεωργική εκμετάλλευση

MLFO 022

Ποσοστό άλλων κερδοφόρων δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική εκμετάλλευση στην τελική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης

Η ποσοστιαία κλίμακα άλλων κερδοφόρων δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική εκμετάλλευση στην τελική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης. Το μερίδιο των άλλων κερδοφόρων δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική εκμετάλλευση στην απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης προσδιορίζεται ως ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών των ΑΚΔ που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση επί του συνολικού κύκλου εργασιών της εκμετάλλευσης και των άμεσων ενισχύσεων της εν λόγω εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή πιο πρόσφατη νομοθεσία.

Formula

 

Λεπτομερές θέμα: εισροές εργασίας

Η θέση αυτή αφορά:

i)

κατόχους εκμεταλλεύσεων μοναδικού/-ής κατόχου και ομαδικών εκμεταλλεύσεων

ii)

τα μέλη της οικογένειας σε εκμεταλλεύσεις μοναδικού/-ής κατόχου και

iii)

εργάτες εκτός των μελών της οικογένειας που εργάζονται σε τακτική βάση στην εκμετάλλευση.

Δεν συλλέγονται πληροφορίες για εκμεταλλεύσεις που είναι νομικά πρόσωπα.

MLFO 023

Κάτοχος που έχει άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που σχετίζονται με τη γεωργική εκμετάλλευση)

Ο/Η κάτοχος εκμεταλλεύσεων μοναδικού/-ής κατόχου ή ομαδικών εκμεταλλεύσεων έχει άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση:

 

M — κύρια δραστηριότητα

 

S — δευτερεύουσα δραστηριότητα

 

N — καμία συμμετοχή

Οι δραστηριότητες μπορούν να εκτελούνται στη γεωργική εκμετάλλευση (μη γεωργική εργασία στη γεωργική εκμετάλλευση) ή εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης.

MLFO 024

Μέλη της οικογένειας που εργάζονται στη γεωργική εκμετάλλευση και έχουν άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση) ως κύρια δραστηριότητά τους

Αριθμός μελών της οικογένειας που εκτελούν άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση ως κύρια δραστηριότητά τους.

MLFO 025

Μέλη της οικογένειας που εργάζονται στη γεωργική εκμετάλλευση και έχουν άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση) ως δευτερεύουσα δραστηριότητά τους

Αριθμός μελών της οικογένειας που εκτελούν άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση ως δευτερεύουσα δραστηριότητά τους.

MLFO 026

Εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που εργάζεται σε τακτική βάση στη γεωργική εκμετάλλευση και έχει άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση) ως κύρια δραστηριότητά του

Αριθμός εργατών εκτός των μελών της οικογένειας που εκτελούν άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση ως κύρια δραστηριότητά τους, σε εκμεταλλεύσεις μοναδικού/-ής κατόχου ή ομαδικές εκμεταλλεύσεις.

MLFO 027

Εργατικό δυναμικό εκτός των μελών της οικογένειας που εργάζεται σε τακτική βάση στη γεωργική εκμετάλλευση και έχει άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση) ως δευτερεύουσα δραστηριότητά του

Αριθμός εργατών εκτός των μελών της οικογένειας που εκτελούν άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση ως δευτερεύουσα δραστηριότητά τους, σε εκμεταλλεύσεις μοναδικού/-ής κατόχου ή ομαδικές εκμεταλλεύσεις.

Θέμα: άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση

Αναφέρεται σε μη γεωργική εργασία εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης και σε εργασία εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης. Περιλαμβάνει δραστηριότητες που πραγματοποιούνται έναντι αμοιβής (μισθός, ημερομίσθιο, μερίδιο των κερδών ή άλλη πληρωμή, όπως η πληρωμή σε είδος), εκτός από:

i)

γεωργικές εργασίες στη γεωργική εκμετάλλευση: και

ii)

άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση

Οι άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση αναφέρονται σε άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες:

α)

στη γεωργική εκμετάλλευση (μη γεωργική εργασία στη γεωργική εκμετάλλευση)· ή

β)

εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης.

 

Λεπτομερές θέμα: εισροές εργασίας

MLFO 028

Ο/Η μοναδικός/-ή κάτοχος που είναι επίσης και διαχειριστής/-τρια του/της μοναδικού/-ής κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης που έχει άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που δεν σχετίζονται με τη γεωργική εκμετάλλευση)

Ο/Η κάτοχος έχει κερδοφόρες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με τη γεωργική εκμετάλλευση

 

M — κύρια δραστηριότητα

 

S — δευτερεύουσα δραστηριότητα

 

N — καμία συμμετοχή

Οι δραστηριότητες μπορούν να εκτελούνται στη γεωργική εκμετάλλευση (μη γεωργική εργασία στη γεωργική εκμετάλλευση) ή εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης.

MLFO 029

Μέλη της οικογένειας των μοναδικών κατόχων (όταν ο/η μοναδικός/-ή κάτοχος είναι διαχειριστής/-τρια της γεωργικής εκμετάλλευσης), τα οποία εργάζονται στη γεωργική εκμετάλλευση και έχουν άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που δεν σχετίζονται με τη γεωργική εκμετάλλευση) ως κύρια δραστηριότητά τους

Αριθμός μελών της οικογένειας που εκτελούν κερδοφόρες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη γεωργική εκμετάλλευση ως κύρια δραστηριότητά τους.

MLFO 030

Μέλη της οικογένειας των μοναδικών κατόχων (όταν ο/η μοναδικός/-ή κάτοχος είναι διαχειριστής/-τρια της γεωργικής εκμετάλλευσης), τα οποία εργάζονται στη γεωργική εκμετάλλευση και έχουν άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (που δεν σχετίζονται με τη γεωργική εκμετάλλευση) ως δευτερεύουσα δραστηριότητά τους

Αριθμός μελών της οικογένειας που εκτελούν κερδοφόρες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη γεωργική εκμετάλλευση ως δευτερεύουσα δραστηριότητά τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα: γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο μέτρων αγροτικής ανάπτυξης

Η γεωργική εκμετάλλευση θεωρείται ότι έχει ωφεληθεί, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, από τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που ορίζονται στον τίτλο III κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα και κανόνες που ορίζονται από την πιο πρόσφατη νομοθεσία, ασχέτως αν έχει καταβληθεί η ενίσχυση κατά την περίοδο αναφοράς, εφόσον έχει ληφθεί θετική απόφαση σχετικά με την απόδοση ενός τέτοιου μέτρου (π.χ. έχει γίνει δεκτή η αίτηση επιδότησης).

MRDV 001

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες ελάφρυνσης της εκμετάλλευσης

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

MRDV 002

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

MRDV 003

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

MRDV 004

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

 

 

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και, στην περίπτωση της Κροατίας, δυνάμει του άρθρου 40 του ίδιου κανονισμού.

MRDV 005

Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης από νέους/-ες γεωργούς

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 19 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

MRDV 006

Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 19 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

MRDV 007

Συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις για την Κροατία

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

MRDV 008

Επενδύσεις για την ανάπτυξη δασικών περιοχών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

 

 

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για το κλίμα

MRDV 009

Γεωργία-περιβάλλον-κλίμα

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

MRDV 010

Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

MRDV 011

Βιολογική γεωργία

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

MRDV 012

Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

MRDV 013

Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

MRDV 014

Καλή μεταχείριση των ζώων

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

MRDV 015

Διαχείριση κινδύνου

Η γεωργική εκμετάλλευση έχει επωφεληθεί από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΠΡΙΑΣ

Θέμα: στέγαση των ζώων

Θέσεις σε χώρους σταβλισμού για βοοειδή, χοίρους και πουλερικά. Ο όρος «θέσεις» αναφέρεται στον συνήθη αριθμό ζώων που υπάρχουν στους χώρους στέγασης ζώων κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ζώων πρέπει να διορθώνεται κατά την ημέρα αναφοράς, εάν οι συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές (στέγαση πολύ μεγάλου ή πολύ μικρού αριθμού ζώων, υγειονομική εκκένωση, ειδικά συστήματα παραγωγής κ.λπ.). Καταγράφονται μόνον στάβλοι οι οποίοι είναι σε χρήση στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Καταγράφεται επίσης ο αριθμός των προσωρινά κενών θέσεων στους χώρους σταβλισμού ζώων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Τα ζώα ορίζονται στο κύριο τμήμα III ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

Λεπτομερές θέμα: σταβλισμός των βοοειδών

MAHM 001

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Μέσος αριθμός γαλακτοπαραγωγών αγελάδων κατά το έτος αναφοράς.

MAHM 002

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε στάβλους (υδαρής κοπριά)

Αριθμός θέσεων για τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε στάβλους με διαχείριση υδαρούς κοπριάς.

MAHM 003

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε στάβλους (στερεή κοπριά)

Αριθμός θέσεων για τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε στάβλους με διαχείριση στερεής κοπριάς.

MAHM 004

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού/ατομικές θέσεις ζώων (υδαρής κοπριά)

Αριθμός θέσεων για τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού/ατομικές θέσεις ζώων με διαχείριση υδαρούς κοπριάς.

MAHM 005

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού/ατομικές θέσεις ζώων (στερεή κοπριά)

Αριθμός θέσεων για τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού/ατομικές θέσεις ζώων με διαχείριση στερεής κοπριάς.

MAHM 006

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού (υδαρής κοπριά)

Αριθμός θέσεων για τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε άλλα είδη σταβλισμού, που δεν κατατάσσονται αλλού, με διαχείριση υδαρούς κοπριάς.

MAHM 007

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού (στερεή κοπριά)

Αριθμός θέσεων για τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε άλλα είδη σταβλισμού, που δεν κατατάσσονται αλλού, με διαχείριση στερεής κοπριάς.

MAHM 008

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες συνεχώς στο ύπαιθρο

Αριθμός θέσεων για γαλακτοπαραγωγές αγελάδες συνεχώς στο ύπαιθρο.

MAHM 009

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες εν μέρει στο ύπαιθρο (βόσκηση)

Μήνες που περνούν οι γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε υπαίθριους χώρους βόσκησης.

MAHM 010

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες με πρόσβαση σε χώρους άσκησης

Παρουσία χώρων άσκησης για γαλακτοπαραγωγές αγελάδες.

MAHM 011

Άλλα βοοειδή

Μέσος αριθμός άλλων βοοειδών κατά το έτος αναφοράς.

MAHM 012

Άλλα βοοειδή σε στάβλους (υδαρής κοπριά)

Αριθμός θέσεων για άλλα βοοειδή σε στάβλους με διαχείριση υδαρούς κοπριάς.

MAHM 013

Άλλα βοοειδή σε στάβλους (στερεή κοπριά)

Αριθμός θέσεων για άλλα βοοειδή σε στάβλους με διαχείριση στερεής κοπριάς.

MAHM 014

Άλλα βοοειδή σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού/ατομικές θέσεις ζώων (υδαρής κοπριά)

Αριθμός θέσεων για άλλα βοοειδή σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού/ατομικές θέσεις ζώων με διαχείριση υδαρούς κοπριάς.

MAHM 015

Άλλα βοοειδή σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού/ατομικές θέσεις ζώων (στερεή κοπριά)

Αριθμός θέσεων για άλλα βοοειδή σε σύστημα ελεύθερου σταβλισμού/ατομικές θέσεις ζώων με διαχείριση στερεής κοπριάς.

MAHM 016

Άλλα βοοειδή σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού (υδαρής κοπριά)

Αριθμός θέσεων για άλλα βοοειδή σε άλλα είδη σταβλισμού, που δεν κατατάσσονται αλλού, με διαχείριση υδαρούς κοπριάς.

MAHM 017

Άλλα βοοειδή σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού (στερεή κοπριά)

Αριθμός θέσεων για άλλα βοοειδή σε άλλα είδη σταβλισμού, που δεν κατατάσσονται αλλού, με διαχείριση στερεής κοπριάς.

MAHM 018

Άλλα βοοειδή συνεχώς στο ύπαιθρο

Αριθμός θέσεων για άλλα βοοειδή συνεχώς στο ύπαιθρο.

MAHM 019

Άλλα βοοειδή εν μέρει στο ύπαιθρο (βόσκηση)

Μήνες τους οποίους τα άλλα βοοειδή περνούν σε υπαίθριους χώρους βόσκησης.

MAHM 020

Άλλα βοοειδή με πρόσβαση σε χώρους άσκησης

Παρουσία χώρων άσκησης για τα άλλα βοοειδή.

 

Λεπτομερές θέμα: σταβλισμός των χοίρων

MAHM 021

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής

Μέσος αριθμός χοιρομητέρων αναπαραγωγής κατά το έτος αναφοράς.

MAHM 022

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε εξολοκλήρου δικτυωτό δάπεδο

Αριθμός θέσεων για χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε στάβλους με εξολοκλήρου δικτυωτό δάπεδο.

MAHM 023

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε εν μέρει δικτυωτό δάπεδο

Αριθμός θέσεων για χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε στάβλους με εν μέρει δικτυωτό δάπεδο.

MAHM 024

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε στάβλους με συμπαγές δάπεδο (εξαιρουμένης της μόνιμης αχυροστρωμνής)

Αριθμός θέσεων για χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε στάβλους με συμπαγές δάπεδο, εξαιρουμένης της μόνιμης αχυροστρωμνής.

MAHM 025

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής όταν ολόκληρη η επιφάνεια είναι μόνιμη αχυροστρωμνή

Αριθμός θέσεων για χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε στάβλους με μόνιμη αχυροστρωμνή.

MAHM 026

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού

Αριθμός θέσεων για χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού.

MAHM 027

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής στο ύπαιθρο (ελεύθερη βοσκή)

Αριθμός θέσεων για χοιρομητέρες αναπαραγωγής στο ύπαιθρο (ελεύθερη βοσκή)

MAHM 028

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής στο ύπαιθρο (ελεύθερη βοσκή)

Μήνες που περνούν οι χοιρομητέρες αναπαραγωγής σε υπαίθρια βοσκή, στα συστήματα ελεύθερης βοσκής στο ύπαιθρο.

MAHM 029

Άλλοι χοίροι

Μέσος αριθμός άλλων χοίρων κατά το έτος αναφοράς.

MAHM 030

Άλλοι χοίροι σε εξολοκλήρου δικτυωτό δάπεδο

Αριθμός θέσεων για άλλους χοίρους σε στάβλους με εξολοκλήρου δικτυωτό δάπεδο.

MAHM 031

Άλλοι χοίροι σε εν μέρει δικτυωτό δάπεδο

Αριθμός θέσεων για άλλους χοίρους σε στάβλους με εν μέρει δικτυωτό δάπεδο.

MAHM 032

Άλλοι χοίροι σε στάβλους με συμπαγές δάπεδο (εξαιρουμένης της μόνιμης αχυροστρωμνής)

Αριθμός θέσεων για άλλους χοίρους σε στάβλους με συμπαγές δάπεδο, εξαιρουμένης της μόνιμης αχυροστρωμνής.

MAHM 033

Άλλοι χοίροι όταν ολόκληρη η επιφάνεια είναι μόνιμη αχυροστρωμνή

Αριθμός θέσεων για άλλους χοίρους σε στάβλους με μόνιμη αχυροστρωμνή.

MAHM 034

Άλλοι χοίροι σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού

Αριθμός θέσεων για άλλους χοίρους σε άλλους τύπους χώρων σταβλισμού.

MAHM 035

Άλλοι χοίροι στο ύπαιθρο (ελεύθερη βοσκή)

Αριθμός θέσεων για άλλους χοίρους στα συστήματα ελεύθερης βοσκής στο ύπαιθρο.

MAHM 036

Άλλοι χοίροι με πρόσβαση σε χώρους άσκησης

Παρουσία χώρων άσκησης για άλλους χοίρους (εξαιρουμένων των συστημάτων ελεύθερης βοσκής).

 

Λεπτομερές θέμα: Στέγαση ωοπαραγωγών ορνίθων

MAHM 037

Όρνιθες ωοπαραγωγής

Μέσος αριθμός ωοπαραγωγών ορνίθων κατά το έτος αναφοράς.

MAHM 038

Ωοπαραγωγές όρνιθες σε χώρο με μόνιμη αχυροστρωμνή

Αριθμός θέσεων για ωοπαραγωγές όρνιθες σε χώρο με μόνιμη αχυροστρωμνή.

MAHM 039

Ωοπαραγωγές όρνιθες σε μεγάλους κλωβούς πτηνών (χωρίς στρωμνή)

Αριθμός θέσεων για ωοπαραγωγές όρνιθες σε κλωβούς πτηνών.

MAHM 040

Ωοπαραγωγές όρνιθες σε κλωβοστοιχίες με ιμάντα απομάκρυνσης κοπριάς

Αριθμός θέσεων για ωοπαραγωγές όρνιθες σε κλωβοστοιχίες με ιμάντα απομάκρυνσης κοπριάς.

MAHM 041

Ωοπαραγωγές όρνιθες σε κλωβοστοιχίες με συστήματα βαθιάς τάφρου

Αριθμός θέσεων για ωοπαραγωγές όρνιθες σε κλωβοστοιχίες με συστήματα βαθιάς τάφρου.

MAHM 042

Ωοπαραγωγές όρνιθες σε κλωβοστοιχίες με ξυλόβαθρο

Αριθμός θέσεων για ωοπαραγωγές όρνιθες σε κλωβοστοιχίες με ξυλόβαθρο.

MAHM 043

Ωοπαραγωγές όρνιθες σε άλλους τύπους στέγασης

Αριθμός θέσεων για ωοπαραγωγές όρνιθες σε άλλους τύπους στέγασης.

MAHM 044

Ωοπαραγωγές όρνιθες στο ύπαιθρο (ελεύθερη βοσκή)

Αριθμός θέσεων για ωοπαραγωγές όρνιθες στο ύπαιθρο (ελεύθερη βοσκή).

Θέμα: χρήση θρεπτικών στοιχείων και παραγωγή κοπριάς στη γεωργική εκμετάλλευση

 

Λεπτομερές θέμα: Λιπαινόμενη ΧΓΕ

MAHM 045

Συνολική λιπαινόμενη ΧΓΕ με ανόργανα λιπάσματα

Εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης λιπαινόμενης με ανόργανα λιπάσματα.

MAHM 046

Συνολική λιπαινόμενη ΧΓΕ με κοπριά

Εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης λιπαινόμενης με ζωική κοπριά.

 

Λεπτομερές θέμα: κοπριά εξαχθείσα και εισαχθείσα στη γεωργική εκμετάλλευση

Η καθαρή ποσότητα ζωικής κοπριάς που εξάγεται ή εισάγεται στην εκμετάλλευση.

 

 

Καθαρή εξαγωγή κοπριάς από την εκμετάλλευση

Η καθαρή ποσότητα ζωικής κοπριάς που μεταφέρεται από ή προς τη γεωργική εκμετάλλευση.

MAHM 047

Καθαρή εξαγωγή υδαρούς/υγρής κοπριάς από την εκμετάλλευση

Κυβικά μέτρα υδαρούς/υγρής κοπριάς που εισάγονται ή εξάγονται από τη γεωργική εκμετάλλευση για άμεση χρήση ως λίπασμα ή που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση, ανεξάρτητα από το αν πωλείται, αγοράζεται ή προσφέρεται δωρεάν. Περιλαμβάνεται επίσης υδαρή/υγρή κοπριά που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ενέργειας και, σε μεταγενέστερο στάδιο, πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί στη γεωργία.

MAHM 048

Καθαρή εξαγωγή στερεής κοπριάς από την εκμετάλλευση

Τόνοι στερεής κοπριάς που εισάγονται ή εξάγονται από τη γεωργική εκμετάλλευση για άμεση χρήση ως λίπασμα ή που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση, ανεξάρτητα από το αν πωλείται, αγοράζεται ή προσφέρεται δωρεάν. Περιλαμβάνεται επίσης στερεή κοπριά που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ενέργειας και, σε μεταγενέστερο στάδιο, πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί στη γεωργία.

 

Λεπτομερές θέμα: οργανικά λιπάσματα και λιπάσματα που παράγονται από απόβλητα, εκτός από κοπριά

MAHM 049

Οργανικά λιπάσματα και λιπάσματα που παράγονται από απόβλητα, εκτός από την κοπριά, που χρησιμοποιούνται στη γεωργική εκμετάλλευση

Τόνοι οργανικών λιπασμάτων και λιπασμάτων που παράγονται από απόβλητα, εκτός από ζωική κοπριά, που χρησιμοποιούνται στη γεωργική εκμετάλλευση.

Θέμα: τεχνικές προσθήκης κοπριάς

Τεχνικές προσθήκης κοπριάς

 

Λεπτομερές θέμα: χρόνος ενσωμάτωσης ανά τρόπο διασκορπισμού

 

 

Διασκορπισμός

Η διασπορά της κοπριάς γίνεται πάνω από την επιφάνεια μιας έκτασης γης ή καλλιέργειας, χωρίς τη χρήση διασκορπισμού σε λωρίδες ή τεχνικών έγχυσης.

MAHM 050

Ενσωμάτωση εντός 4 ωρών

Ποσοστιαία κλίμακα της συνολικής κοπριάς που προστέθηκε και ενσωματώθηκε με μηχανικό τρόπο στο έδαφος εντός 4 ωρών μετά τον διασκορπισμό.

MAHM 051

Ενσωμάτωση ύστερα από 4 ώρες

Ποσοστιαία κλίμακα της συνολικής κοπριάς που προστέθηκε και ενσωματώθηκε με μηχανικό τρόπο στο έδαφος μεταξύ 4 και 24 ωρών μετά την προσθήκη.

MAHM 052

Μη ενσωμάτωση

Ποσοστιαία κλίμακα της συνολικής κοπριάς που προστέθηκε χωρίς καμία ενσωμάτωση στο έδαφος ή αν η κοπριά δεν έχει ενσωματωθεί εντός 24 ωρών από τον διασκορπισμό.

 

 

Διασκορπισμός σε λωρίδες

Υγρή κοπριά ή η υδαρής κοπριά εφαρμόζεται σε μια έκταση σε παράλληλες λωρίδες χωρίς κοπριά μεταξύ των ζωνών, με μια συσκευή (εξαπλωτήρας σε ζώνες) στερεωμένη στην άκρη βυτιοφόρου οχήματος ή ελκυστήρα για την εκκένωση υγρής κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς επί του εδάφους.

MAHM 053

Διασκορπιστής με ρυμουλκούμενο σωλήνα

Ποσοστιαία κλίμακα της υγρής κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς που εφαρμόζεται με εξαπλωτήρα με ρυμουλκούμενο σωλήνα.

MAHM 054

Διασκορπιστής με ρυμουλκούμενο σκαπτικό μηχάνημα

Ποσοστιαία κλίμακα της υγρής κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς που εφαρμόζεται με εξαπλωτήρα με ρυμουλκούμενο σκαπτικό μηχάνημα.

 

 

Έγχυση

Η υγρή κοπριά ή υδαρής κοπριά προστίθεται με την τοποθέτηση σε σχισμές ανοιγμένες στο έδαφος σε διάφορα βάθη αναλόγως του τύπου του εγχυτήρα.

MAHM 055

Αβαθής έγχυση/χωρίς επιχωμάτωση

Ποσοστιαία κλίμακα της υγρής κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς που προστίθεται σε αβαθείς σχισμές (συνήθως βάθους 50 mm περίπου), ανεξάρτητα από το αν οι σχισμές παραμένουν ανοικτές ή κλειστές μετά την εφαρμογή.

MAHM 056

Βαθιά έγχυση/με επιχωμάτωση

Ποσοστιαία κλίμακα της υγρής κοπριάς ή υδαρούς κοπριάς που προστίθεται σε βαθιές σχισμές (συνήθως βάθους 150 mm περίπου), οι οποίες κλείνονται μετά την εφαρμογή.

Θέμα: εγκαταστάσεις για την κοπριά

 

Λεπτομερές θέμα: εγκαταστάσεις αποθήκευσης κοπριάς και χωρητικότητα

Εγκαταστάσεις που προορίζονται για την αποθήκευση κοπριάς

Η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης κοπριάς ορίζεται ως ο αριθμός των μηνών για τους οποίους μπορούν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης να διατηρήσουν την κοπριά που παράγεται στη γεωργική εκμετάλλευση, χωρίς κίνδυνο απορροής, και χωρίς περιστασιακή εκκένωση.

MAHM 057

Αποθήκευση στερεής κοπριάς σε σωρούς

Το ποσοστό της κοπριάς που αποθηκεύεται σε ασυσκεύαστους σωρούς ή στοίβες ή σε ανοικτή περιορισμένη έκταση, συνήθως για περίοδο πολλών μηνών.

MAHM 058

Αποθήκευση κοπριάς σε σωρούς κομποστοποίησης

Το ποσοστό της κοπριάς που αποθηκεύεται σωρούς κομποστοποίησης υπό περιορισμό, ο οποίοι αερίζονται και/ή αναμειγνύονται.

MAHM 059

Κοπριά που αποθηκεύεται σε τάφρους κάτω από τους χώρους εγκλεισμού των ζώων

Το ποσοστό της κοπριάς που αποθηκεύεται με μικρό ή μηδενικό πρόσθετο νερό, συνήθως κάτω από δικτυωτό δάπεδο σε μια κλειστή εγκατάσταση περιορισμού των ζώων, συνήθως για περιόδους μικρότερες του 1 έτους.

MAHM 060

Κοπριά που αποθηκεύεται σε συστήματα μόνιμης αχυροστρωμνής

Το ποσοστό της κοπριάς που συσσωρεύεται σε έναν κύκλο παραγωγής, ο οποίος μπορεί να καλύπτει 6 ή 12 μήνες.

MAHM 061

Αποθήκευση υδαρούς/υγρής κοπριάς χωρίς κάλυψη

Το ποσοστό της κοπριάς που αποθηκεύεται σε ακάλυπτες δεξαμενές ή λίμνες, συνήθως για περίοδο μικρότερη από 1 έτος.

MAHM 062

Αποθήκευση υδαρούς/υγρής κοπριάς με διαπερατή κάλυψη

Το ποσοστό της κοπριάς που αποθηκεύεται σε δεξαμενές ή λίμνες, συνήθως για περίοδο κάτω του 1 έτους και που καλύπτεται από διαπερατή κάλυψη (όπως η άργιλος, το άχυρο ή η φυσική κρούστα).

MAHM 063

Αποθήκευση υδαρούς/υγρής κοπριάς με αδιαπέραστη κάλυψη

Το ποσοστό της κοπριάς που αποθηκεύεται σε δεξαμενές ή λίμνες, συνήθως για περίοδο κάτω του 1 έτους και που καλύπτεται από αδιαπέραστη κάλυψη (όπως καλύμματα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή αρνητική πίεση).

MAHM 064

Κοπριά που αποθηκεύεται σε άλλες εγκαταστάσεις π.δ.κ.α.

Το ποσοστό της κοπριάς (ανεξαρτήτως αν είναι στερεή ή υγρή/υδαρής) που αποθηκεύεται σε άλλες εγκαταστάσεις που δεν κατατάσσονται αλλού.

MAHM 065

Ημερήσια διασπορά

Το ποσοστό της κοπριάς που συνήθως αφαιρείται από μια εγκατάσταση περιορισμού και εφαρμόζεται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή βοσκοτόπους εντός 24 ωρών από την αποβολή.

MAHM 066

Αποθήκευση κοπριάς σε σωρούς κομποστοποίησης

Ο αριθμός των μηνών για τους οποίους η στερεή κοπριά μπορεί να αποθηκεύεται σε σωρούς κομποστοποίησης υπό περιορισμό.

MAHM 067

Αποθήκευση κοπριάς σε τάφρους κάτω από τους χώρους εγκλεισμού των ζώων

Ο αριθμός των μηνών κατά τους οποίους οι τάφροι υδαρούς κοπριάς στην εκμετάλλευση μπορούν να αποθηκεύσουν κοπριά.

MAHM 068

Αποθήκευση κοπριάς σε συστήματα μόνιμης αχυροστρωμνής

Ο αριθμός των μηνών κατά τους οποίους η κοπριά μπορεί να αποθηκεύεται σε συστήματα μόνιμης αχυροστρωμνής.

MAHM 069

Αποθήκευση υδαρούς/υγρής κοπριάς

Ο αριθμός των μηνών κατά τους οποίους η κοπριά μπορεί να αποθηκεύεται σε χώρους αποθήκευσης υγρής/υδαρούς κοπριάς, ανεξάρτητα από την κάλυψη.

MAHM 070

Κοπριά που αποθηκεύεται σε άλλες εγκαταστάσεις π.δ.κ.α.

Ο αριθμός των μηνών κατά τους οποίους η κοπριά (ανεξαρτήτως αν είναι στερεή ή υγρή/υδαρής) μπορεί να αποθηκεύεται σε άλλες εγκαταστάσεις που δεν κατατάσσονται αλλού.