12.10.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 256/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1514 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Οκτωβρίου 2018

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών abamectin, acibenzolar-S-methyl, clopyolar-S-methyl, emamectin, fenhexamid, fenpyrazamine, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, τάλκη E553B και tebuconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ουσίες abamectin, acibenzolar-S-methyl, fenhexamid, fluazifop-P, isofetamid και tebuconazole, έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες clopyralid, emamectin και fenpyrazamine έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο μέρος A του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού. Για τις ουσίες Pasteuria nishizawae Pn1και τάλκη E553B, δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα ΑΟΚ ούτε έχουν συμπεριληφθεί οι ουσίες αυτές στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού, επομένως, ισχύει η εξ ορισμού τιμή του 0,01 mg/kg που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στο πλαίσιο διαδικασίας για την έγκριση της χρήσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία abamectin στα εσπεριδοειδή, υποβλήθηκε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ.

(3)

Όσον αφορά την ουσία acibenzolar-S-methyl, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τις μελιτζάνες και τα κολοκυνθοειδή. Όσον αφορά την ουσία clopyralid, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τα φρέσκα κρεμμύδια και τα πράσα. Όσον αφορά την ουσία emamectin, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για τη χρήση σε φυλλώδεις κράμβες, φασόλια (με λοβό) και μπιζέλια (με λοβό). Όσον αφορά την ουσία fenhexamid, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τα δαμάσκηνα, για τα μύρτιλλα, τα μακρόκαρπα μύρτιλλα, τα φραγκοστάφυλα, τα πράσινα φραγκοστάφυλα και τα φασόλια (με λοβό). Όσον αφορά την ουσία fenpyrazamine, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τα μαρούλια, τα σαλατικά, το σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα). Όσον αφορά την ουσία fluazifop-P, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τις ντομάτες. Όσον αφορά την ουσία isofetamid, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τις τομάτες, τις πιπεριές, τις μελιτζάνες, τις μπάμιες και τα κολοκυνθοειδή (με βρώσιμο φλοιό). Όσον αφορά την ουσία tebuconazole, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τις ελιές, το ρύζι, τα «βότανα και βρώσιμα άνθη» και τα αφεψήματα βοτάνων από άνθη, φύλλα και βότανα.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξετάζοντας ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ (2). Η Αρχή διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στους αιτούντες, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε.

(6)

Όσον αφορά όλες τις αιτήσεις, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ικανοποιούσαν όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και ότι οι τροποποιήσεις των ΑΟΚ που ζήτησαν οι αιτούντες ήταν αποδεκτές όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή με βάση την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαίων καταναλωτών. Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Ούτε η έκθεση, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, στις εν λόγω ουσίες μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να τις περιέχουν, ούτε η βραχυχρόνια έκθεση μέσω μεγάλης κατανάλωσης των σχετικών προϊόντων, έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης ή της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης.

(7)

Όσον αφορά την ουσία abamectin, ο αιτών υπέβαλε επικυρωμένες αναλυτικές μεθόδους για υποστρώματα καλλιεργειών με υψηλή περιεκτικότητα σε οξύ και νερό. Όσον αφορά την ουσία tebuconazole, ο αιτών υπέβαλε επίσης επικυρωμένες αναλυτικές μεθόδους για όλα τα υποστρώματα καλλιεργειών. Επομένως, οι σχετικές υποσημειώσεις πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(8)

Στο πλαίσιο της έγκρισης της δραστικής ουσίας Pasteuria nishizawae Pn1, συμπεριλήφθηκε η αίτηση ΑΟΚ στο συνοπτικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Η αίτηση αυτή αξιολογήθηκε από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Η Αρχή αξιολόγησε την αίτηση και κατέληξε σε συμπέρασμα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της αξιολόγησης του κινδύνου από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τη δραστική ουσία, για την οποία συνέστησε την ενσωμάτωση της ουσίας Pasteuria nishizawae Pn1στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (4).

(9)

Ο τάλκης E553B εγκρίνεται ως βασική ουσία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/691 της Επιτροπής (5). Οι όροι χρήσης της εν λόγω δραστικής ουσίας δεν αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την παρουσία, σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, καταλοίπων που ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Συνεπώς, είναι ενδεδειγμένο να περιληφθεί η εν λόγω ουσία στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(10)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες και τα συμπεράσματα της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το εξεταζόμενο θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(11)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Επιστημονικές εκθέσεις της EFSA διαθέσιμες στο διαδίκτυο: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία abamectin σε εσπεριδοειδή). EFSA Journal 2018;16(4):5254.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with edible and inedible peel. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία acibenzolar-S-methyl σε μελιτζάνες και κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό). EFSA Journal 2018;16(4):5256.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία clopyralid σε φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/σιμπούλα και πράσα). EFSA Journal 2018;16(1):5149.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with pods. [(Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία emamectin σε φυλλώδεις κράμβες και φασόλια και τα μπιζέλια (με λοβό)]. EFSA Journal 2018;16(4):5255.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία fenhexamid σε διάφορες καλλιέργειες). EFSA Journal 2018;16(1):5158.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves. [(Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία fenpyrazamine σε μαρούλια, σαλατικά, σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)] EFSA Journal 2018;16(3):5231.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία fluazifop-P στην τομάτα). EFSA Journal 2018;16(4):5253.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and cucurbits with edible peel. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία isofetamid σε ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, μπάμιες και κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό). EFSA Journal 2018;16(5):5264.

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions (dried). (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία tebuconazole σε ελιές, ρύζι, βότανα και αφεψήματα βοτάνων (από αποξηραμένα άνθη). EFSA Journal 2018;16(5):5257.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

(4)  Συμπεράσματα σχετικά με την επιστημονική εξέταση της εκτίμησης της επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία Pastra nishizawae Pn1. EFSA Journal 2018· 16 (2): 5159.

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/691 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2018, για την έγκριση του τάλκη E553B ως βασικής ουσίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 8.5.2018, σ. 6).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II, ΙΙΙ και ΙV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα II, οι στήλες για τις ουσίες abamectin, acibenzolar-S-methyl, fenhexamid, fluazifop-P, isofetamid και tebuconazole αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (1)

Αβαμεκτίνη (άθροισμα αβερμεκτίνης B1a, αβερμεκτίνης B1b και δ-8,9 ισομερούς αβερμεκτίνης B1a, εκφραζόμενο ως avermectin B1a) (F) ®

Acibenzolar- S- methyl (άθροισμα acibenzosinar- S- methyl και acibenzolaric acid (protra και sampolar- S- methyl)]

Fenhexamid (F)

Fluazifop-P (άθροισμα όλων των συστατικών ισομερών του fluazifop, εστέρων του και συζευγμάτων του, εκφραζόμενο ως fluazifop)

Isofetamid

Tebuconazole (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

 

 

 

 

 

0110000

Εσπεριδοειδή

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

 

 

 

 

5

0110020

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Λεμόνια

 

 

 

 

 

5

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

 

5

0110050

Μανταρίνια

 

 

 

 

 

5

0110990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

5

0120000

Ακρόδρυα

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0120010

Αμύγδαλα

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120040

Κάστανα

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120050

Καρύδες

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120060

Φουντούκια

0,02 (+)

0,1

 

 

 

 

0120070

Μακαντάμια

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120090

Κουκουνάρια

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120100

Φιστίκια

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0130000

Μηλοειδή

0,03 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130010

Μήλα

 

0,3

 

 

 

0,3

0130020

Αχλάδια

 

0,2

 

 

 

0,3

0130030

Κυδώνια

 

0,2

 

 

 

0,5

0130040

Μούσμουλα

 

0,2

 

 

 

0,5

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

0,2

 

 

 

0,5

0130990

Άλλα (2)

 

0,2

 

 

 

0,5

0140000

Πυρηνόκαρπα

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140010

Βερίκοκα

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140020

Κεράσια (γλυκά)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

7

 

 

1 (+)

0140030

Ροδάκινα

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140040

Δαμάσκηνα

0,01  (*1)

0,01 (*1)

2

 

 

1

0140990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

 

 

 

 

 

0151000

α)

σταφύλια

0,01  (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

4

 

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

0,5

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

 

1 (+)

0152000

β)

φράουλες

0,15

0,15

10

0,3

4

0,02 (*1)

0153000

γ)

καρποί βάτου

 

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

0153010

Βατόμουρα

0,08

 

 

 

 

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

0,01 (*1)

 

 

 

 

(+)

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

0,08

 

 

 

 

 

0153990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 (+)

0154000

δ)

άλλοι μικροί καρποί και μούρα

0,01 (*1)

 

 

0,1

 

1,5

0154010

Μύρτιλλα

 

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

0,15

20

 

4

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154990

Άλλα (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Χουρμάδες

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161020

Σύκα

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

 

 

 

0,5

0161040

Κουμκουάτ

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161050

Καράμβολες

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161060

Kaki/Λωτός

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

0,4

15 (+)

 

 

0,02 (*1)

0162020

Λίτσι

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1

0162040

Φραγκόσυκα

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162990

Άλλα (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0163010

Αβοκάντο

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163020

Μπανάνες

0,02

0,08

 

 

 

1,5

0163030

Μάνγκο

0,01 (*1)

0,6 (+)

 

 

 

0,1

0163040

Παπάγια

0,03 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

2

0163050

Ρόδια

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163060

Cherimoya

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163070

Γκουάβα

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163080

Ανανάς

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163090

Αρτόκαρπος

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0211000

α)

πατάτες

 

 

 

0,15

 

0,02 (*1)

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

 

 

0,15

 

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

 

 

 

 

0213010

Κοκκινογούλια

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213020

Καρότα

 

 

 

0,4

 

0,4

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

 

 

 

0,5

 

0,5

0213040

Χρένα

 

 

 

0,5

 

0,4

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

 

 

0,5

 

0,4

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

 

 

0,5

 

0,4

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213090

Λαγόχορτα

 

 

 

0,5

 

0,4 (+)

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

 

 

0,5

 

0,3

0213110

Γογγύλια

 

 

 

0,5

 

0,3

0213990

Άλλα (2)

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0220000

Βολβώδη λαχανικά

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0220010

Σκόρδα

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,1

0220020

Κρεμμύδια

 

0,15

0,8

0,3

 

0,15

0220030

Ασκαλώνια

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,15

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/σιμπούλα

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0220990

Άλλα (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

 

 

 

0231000

α)

Σολανώδη και μαλαχοειδή

 

 

 

 

 

 

0231010

Ντομάτες

0,09 (+)

0,3

2

0,06

1,5

0,9

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

0,07

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

3

0,6

0231030

Μελιτζάνες

0,09

0,15

2

1

1,5

0,4 (+)

0231040

Μπάμιες

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0231990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

0,04

0,4

1

0,03

1

 

0232010

Αγγούρια

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0232030

Κολοκύθια

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0233010

Πεπόνια

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Κολοκύθες

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Καρπούζια

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,15

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,6

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

α)

ανθοκράμβες

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0241010

Μπρόκολα

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Κουνουπίδια

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

 

 

 

 

0242020

Λάχανα

 

 

 

 

 

 

0242990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0243010

Κινέζικα λάχανα

0,05

 

 

 

 

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0243990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

 

 

 

 

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

 

 

50

0,02

 

0,5

0251010

Λυκοτρίβολο

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Μαρούλια

0,09 (+)

0,4

 

 

20

 

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

0,1 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251060

Ρόκα

0,015

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02

20

0,02 (*1)

0252010

Σπανάκι

 

0,6

 

 

 

 

0252020

Ανδράκλα

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252990

Άλλα (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0254000

δ)

νεροκάρδαμο

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

 

0,3

50

0,02

20

2

0256010

Φραγκομαϊντανός

2

 

 

 

 

 

0256020

Σχοινόπρασο

2

 

 

 

 

 

0256030

Φύλλα σέλινου

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0256040

Μαϊντανός

2

 

 

 

 

 

0256050

Φασκόμηλο

2

 

 

 

 

 

0256060

Δενδρολίβανο

2

 

 

 

 

 

0256070

Θυμάρι

2

 

 

 

 

 

0256080

Βασιλικός

2

 

 

 

 

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

2

 

 

 

 

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

2

 

 

 

 

 

0256990

Άλλα (2)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0260000

Ψυχανθή

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

0,03

 

15

1,5

 

2 (+)

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2 (+)

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

0,03

 

0,01 (*1)

2

 

2 (+)

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1,5

 

0,02 (*1)

0260050

Φακές

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270010

Σπαράγγια

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270020

Άγριες αγκινάρες

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270030

Σέλινο

0,05

 

 

0,3

 

0,5 (+)

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270050

Αγκινάρες

0,01 (*1)

 

 

0,9

 

0,6

0270060

Πράσα

0,01  (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0270070

Ραβέντι

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270080

Φύτρα μπαμπού

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270090

Καρδιές φοινίκων

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

0280020

Άγρια μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

0280990

Βρύα και λειχήνες

 

 

 

 

 

 

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

 

0300010

Φασόλια

 

 

 

 

 

0,3

0300020

Φακές

 

 

 

 

 

0,2

0300030

Μπιζέλια

 

 

 

 

 

0,2

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

 

 

 

 

 

0,2

0300990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,2

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

 

 

 

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,6

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,2

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

 

 

0,1

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

 

 

 

9

0,015

0,5

0401070

Σόγια

 

 

 

15

0,01 (*1)

0,15

0401080

Σπέρματα σιναπιού

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,3

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

 

 

 

0,7

0,01 (*1)

2

0401100

Σπόροι κολοκύθας

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Σπέρματα κνήκου

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401120

Σπόροι βόραγου

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,3

0401140

Κανναβόσπορος

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Ελαιούχοι καρποί

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

 

 

 

 

 

0,5

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402040

Καπόκ

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500010

Κριθάρι

 

0,05

 

 

 

2

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500030

Καλαμπόκι

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500040

Κεχρί

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500050

Βρώμη

 

0,01 (*1)

 

 

 

2

0500060

Ρύζι

 

0,01 (*1)

 

 

 

1,5

0500070

Σίκαλη

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,3

0500080

Σόργο

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500090

Σίτος

 

0,05

 

 

 

0,3

0500990

Άλλα (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0610000

Τέια

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0620000

Κόκκοι καφέ

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

 

 

 

 

 

 

0631000

α)

άνθη

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0631010

Χαμομήλι

 

 

 

 

 

 

0631020

Ιβίσκος

 

 

 

 

 

 

0631030

Τριανταφυλλιά

 

 

 

 

 

 

0631040

Γιασεμί

 

 

 

 

 

 

0631050

Τίλιο

 

 

 

 

 

 

0631990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

β)

φύλλα και βότανα

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0632010

Φράουλα

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Μάτε

 

 

 

 

 

 

0632990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

γ)

ρίζες

 

 

 

4 (+)

 

 

0633010

Βαλεριάνα

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0633020

Πάναξ η γινσένη

 

 

 

 

 

0,15

0633990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0639000

δ)

οποιαδήποτε άλλα μέρη του φυτού

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0640000

Κόκκοι κακάο

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0650000

Χαρούπια

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

0,1

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

40

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

1,5

0810010

Γλυκάνισο

 

 

 

 

 

 

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

 

 

 

 

 

 

0810030

Σέλινο

 

 

 

 

 

 

0810040

Κορίανδρος

 

 

 

 

 

 

0810050

Κύμινο

 

 

 

 

 

 

0810060

Άνηθος

 

 

 

 

 

 

0810070

Μάραθο

 

 

 

 

 

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

 

 

 

 

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

 

 

 

 

 

0810990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 

0820010

Μπαχάρι

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820030

Αγριοκύμινο

 

 

 

 

 

1,5

0820040

Καρδάμωμο

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820070

Βανίλια

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Κανέλα

 

 

 

 

 

 

0830990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

 

 

(+)

 

 

0840010

Γλυκόριζα

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ζιγγίβερι (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Κουρκουμάς

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Άλλα (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Οφθαλμοί ανθέων

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Γαρύφαλλα

 

 

 

 

 

 

0850020

Κάπαρη

 

 

 

 

 

 

0850990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Στίγμα ανθέων

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

 

 

 

 

 

0860990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Επίσπερμο

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

 

 

 

 

 

0870990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

 

 

0,5

 

 

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1000000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

 

 

 

 

 

1010000

Εμπορεύματα από

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1011000

α)

χοίρους

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Μυς

 

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1011020

Λίπος

 

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1011030

Ήπαρ

 

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1011040

Νεφροί

 

 

 

0,06 (+)

 

0,2

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

0,06

 

0,2

1011990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1012000

β)

βοοειδή

 

 

 

 

 

 

1012010

Μυς

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1012020

Λίπος

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1012030

Ήπαρ

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1012040

Νεφροί

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1012990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1013000

γ)

πρόβατα

 

 

 

 

 

 

1013010

Μυς

0,02

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1013020

Λίπος

0,05

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1013030

Ήπαρ

0,025

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1013040

Νεφροί

0,02

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,05

 

 

0,07

 

0,2

1013990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1014000

δ)

αίγες

 

 

 

 

 

 

1014010

Μυς

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1014020

Λίπος

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1014030

Ήπαρ

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1014040

Νεφροί

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1014990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1015000

ε)

ιπποειδή

 

 

 

 

 

 

1015010

Μυς

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1015020

Λίπος

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1015030

Ήπαρ

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1015040

Νεφροί

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1015990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1016000

στ)

πουλερικά

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,1 (*1)

1016010

Μυς

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016020

Λίπος

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016030

Ήπαρ

 

 

 

0,04 (+)

 

 

1016040

Νεφροί

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

0,04

 

 

1016990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1017000

ζ)

άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα

 

 

 

 

 

 

1017010

Μυς

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1017020

Λίπος

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1017030

Ήπαρ

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1017040

Νεφροί

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1017050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1017990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1020000

Γάλα

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020010

Βοοειδή

 

 

 

(+)

 

 

1020020

Πρόβατα

 

 

 

(+)

 

 

1020030

Αίγες

 

 

 

(+)

 

 

1020040

Άλογα

 

 

 

 

 

 

1020990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Αυγά πτηνών

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Όρνιθες

 

 

 

 

 

 

1030020

Πάπιες

 

 

 

 

 

 

1030030

Χήνες

 

 

 

 

 

 

1030040

Ορτύκια

 

 

 

 

 

 

1030990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Αμφίβια και ερπετά

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Ομάδα χερσαία ασπόνδυλα

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ — ΨΑΡΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Λιποδιαλυτό

Abamectin (άθροισμα avermectin B1a, avermectin B1b και ισομερούς delta-8,9 της avermectin B1a εκφραζόμενο ως avermectin B1a) (F) (R)

(R)

=

Ο ορισμός των καταλοίπων διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου-κωδικού:

Abamectin — code 1000000 εκτός 1040000 : avermectin B1a

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους και τις δοκιμές καταλοίπων δεν είναι διαθέσιμα. Κατά την επανεξέταση του ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 19 Νοεμβρίου 2017 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0120010

Αμύγδαλα

0120060

Φουντούκια

0120110

Κοινά καρύδια

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με δοκιμές καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση του ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 19 Νοεμβρίου 2017 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0130000

Μηλοειδή

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

0163040

Παπάγια

0231010

Ντομάτες

0251010

Λυκοτρίβολο

0251020

Μαρούλια

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με δοκιμές καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση του ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 19 Νοεμβρίου 2017 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

0256030

Φύλλα σέλινου

Acibenzolar- S- methyl (άθροισμα acibenzolar- S- methyl και οξέως acibenzolar (ελεύθερο και συνδυασμένο), εκφραζόμενο ως acibenzolar- S- methyl)

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με δοκιμές καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση του ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 26 Ιουνίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0163030

Μάνγκο

Fenhexamid (F)

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές καταλοίπων και τις παραμέτρους ορθών γεωργικών πρακτικών δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 23 Ιουλίου 2017 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0162010

Ακτινίδια (πράσινα, κόκκινα, κίτρινα)

Fluazifop-P (άθροισμα όλων των συστατικών ισομερών του fluazifop, εστέρων του και συζευγμάτων του, εκφραζόμενο ως fluazifop)

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους δεν είναι διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση του ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 29 Ιουνίου 2018 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0631000

(α)

άνθη

0632000

(β)

φύλλα και βότανα

0633000

(γ)

ρίζες

0700000

Λυκίσκος

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

1011010

Μύες

1011020

Λίπος

1011030

Ήπαρ

1011040

Νεφρά

1012010

Μύες

1012020

Λίπος

1012030

Ήπαρ

1012040

Νεφρά

1013010

Μύες

1013020

Λίπος

1013030

Ήπαρ

1013040

Νεφρά

1014010

Μύες

1014020

Λίπος

1014030

Ήπαρ

1014040

Νεφρά

1016010

Μύες

1016020

Λίπος

1016030

Ήπαρ

1020010

Βοοειδή

1020020

Πρόβατα

1020030

Αιγοειδή

1030000

Αυγά πτηνών

Tebuconazole (R)

(R)

=

Ο ορισμός του καταλοίπου διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου-κωδικού:

κωδικός Tebuconazole 1000000 εκτός από 1040000 : Άθροισμα της τεβουκοναζόλης, υδροξυτεβουκοναζόλης και των συζευγμάτων τους, εκφραζόμενα ως τεβουκοναζόλη

(+)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων διαπίστωσε ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με δοκιμές καταλοίπων δεν ήταν διαθέσιμες. Κατά την επανεξέταση του ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 25 Ιανουαρίου 2016 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0140020

Κεράσια (γλυκά)

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

0153990

Άλλα (2)

0213090

Λαγόχορτα

0231030

Μελιτζάνες

0233010

Πεπόνια

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

0270030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)»

2.

Στο παράρτημα III, μέρος Α, οι στήλες για τις ουσίες clopyralid, emamectin και fenpyrazamine αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (2)

clopyralid (κλοπυραλίδη)

Emamectin benzoate B1a (βενζοϊκή εμαμεκτίνη), που αναφέρεται ως emamectin (εμαμεκτίνη)

fenpyrazamine (φαινπυραζαμίνη)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

 

 

0110000

Εσπεριδοειδή

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

 

 

0110020

Πορτοκάλια

 

 

 

0110030

Λεμόνια

 

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

0110050

Μανταρίνια

 

 

 

0110990

Άλλα (2)

 

 

 

0120000

Ακρόδρυα

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0120010

Αμύγδαλα

 

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

 

 

0120040

Κάστανα

 

 

 

0120050

Καρύδες

 

 

 

0120060

Φουντούκια

 

 

 

0120070

Μακαντάμια

 

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

 

 

0120090

Κουκουνάρια

 

 

 

0120100

Φιστίκια

 

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

 

 

0120990

Άλλα (2)

 

 

 

0130000

Μηλοειδή

0,5

0,02

0,01 (*2)

0130010

Μήλα

 

 

 

0130020

Αχλάδια

 

 

 

0130030

Κυδώνια

 

 

 

0130040

Μούσμουλα

 

 

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

 

 

0130990

Άλλα (2)

 

 

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

0,5

 

 

0140010

Βερίκοκα

 

0,02

5

0140020

Κεράσια (γλυκά)

 

0,01 (*2)

4

0140030

Ροδάκινα

 

0,03

4

0140040

Δαμάσκηνα

 

0,02

3

0140990

Άλλα (2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

 

 

0151000

α)

σταφύλια

0,5

0,05

3

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

0152000

β)

φράουλες

0,5

0,05

3

0153000

γ)

καρποί βάτου

0,5

0,01 (*2)

5

0153010

Βατόμουρα

 

 

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

 

 

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

 

 

 

0153990

Άλλα (2)

 

 

 

0154000

δ)

άλλοι μικροί καρποί και μούρα

 

0,01 (*2)

 

0154010

Μύρτιλλα

0,5

 

4

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

4

 

0,01 (*2)

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

0,5

 

0,01 (*2)

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

0,5

 

0,01 (*2)

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

0,5

 

0,01 (*2)

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

0,5

 

0,01 (*2)

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

0,5

 

0,01 (*2)

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

0,5

 

0,01 (*2)

0154990

Άλλα (2)

0,5

 

0,01 (*2)

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

0161010

Χουρμάδες

 

 

 

0161020

Σύκα

 

 

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

 

0161040

Κουμκουάτ

 

 

 

0161050

Καράμβολες

 

 

 

0161060

Kaki/Λωτός

 

 

 

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

 

 

0161990

Άλλα (2)

 

 

 

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

 

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

 

 

0162020

Λίτσι

 

 

 

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

 

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

 

 

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

 

 

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

 

 

0162990

Άλλα (2)

 

 

 

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

 

0163010

Αβοκάντο

 

 

 

0163020

Μπανάνες

 

 

 

0163030

Μάνγκο

 

 

 

0163040

Παπάγια

 

 

 

0163050

Ρόδια

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

 

0163070

Γκουάβα

 

 

 

0163080

Ανανάς

 

 

 

0163090

Αρτόκαρπος

 

 

 

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

 

 

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

 

 

0163990

Άλλα (2)

 

 

 

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0211000

α)

πατάτες

0,5

 

 

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

1

 

 

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

 

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

 

 

0212990

Άλλα (2)

 

 

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

 

0213010

Κοκκινογούλια

1

 

 

0213020

Καρότα

0,5

 

 

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

0,5

 

 

0213040

Χρένα

0,5

 

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

0,5

 

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

0,5

 

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

0,5

 

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

0,5

 

 

0213090

Λαγόχορτα

0,5

 

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

1,5

 

 

0213110

Γογγύλια

1,5

 

 

0213990

Άλλα (2)

0,5

 

 

0220000

Βολβώδη λαχανικά

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0220010

Σκόρδα

0,5

 

 

0220020

Κρεμμύδια

0,5

 

 

0220030

Ασκαλώνια

0,5

 

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/σιμπούλα

0,7

 

 

0220990

Άλλα (2)

0,5

 

 

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

0,5

 

 

0231000

α)

Σολανώδη και μαλαχοειδή

 

0,02

 

0231010

Ντομάτες

 

 

3

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

 

 

3

0231030

Μελιτζάνες

 

 

3

0231040

Μπάμιες

 

 

0,01 (*2)

0231990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*2)

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

0,01 (*2)

0,7

0232010

Αγγούρια

 

 

 

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

0232030

Κολοκύθια

 

 

 

0232990

Άλλα (2)

 

 

 

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0233010

Πεπόνια

 

 

 

0233020

Κολοκύθες

 

 

 

0233030

Καρπούζια

 

 

 

0233990

Άλλα (2)

 

 

 

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

0,02

0,01 (*2)

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

 

 

0,01 (*2)

0241000

α)

ανθοκράμβες

 

0,01 (*2)

 

0241010

Μπρόκολα

1,5

 

 

0241020

Κουνουπίδια

3

 

 

0241990

Άλλα (2)

0,5

 

 

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

 

0,01 (*2)

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

0,5

 

 

0242020

Λάχανα

3

 

 

0242990

Άλλα (2)

0,5

 

 

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

 

0,03

 

0243010

Κινέζικα λάχανα

1

 

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

1

 

 

0243990

Άλλα (2)

0,5

 

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

0,5

0,01 (*2)

 

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

 

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

0,5

 

 

0251010

Λυκοτρίβολο

 

1

8

0251020

Μαρούλια

 

1

8

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

 

0,2

4

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

 

1

8

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

1

8

0251060

Ρόκα

 

1

8

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

1

8

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

 

1

0,01 (*2)

0251990

Άλλα (2)

 

1

0,01 (*2)

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

 

0,01 (*2)

8

0252010

Σπανάκι

1

 

 

0252020

Ανδράκλα

0,5

 

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

1

 

 

0252990

Άλλα (2)

0,5

 

 

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0254000

δ)

νεροκάρδαμο

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

3

1

0,01 (*2)

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

 

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

 

 

0256030

Φύλλα σέλινου

 

 

 

0256040

Μαϊντανός

 

 

 

0256050

Φασκόμηλο

 

 

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

 

 

0256070

Θυμάρι

 

 

 

0256080

Βασιλικός

 

 

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

 

 

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

 

 

 

0256990

Άλλα (2)

 

 

 

0260000

Ψυχανθή

0,5

 

0,01 (*2)

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

 

0,03

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

0,01 (*2)

 

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

 

0,03

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

0,01 (*2)

 

0260050

Φακές

 

0,01 (*2)

 

0260990

Άλλα (2)

 

0,01 (*2)

 

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

 

 

0,01 (*2)

0270010

Σπαράγγια

0,5

0,01 (*2)

 

0270020

Άγριες αγκινάρες

0,5

0,01 (*2)

 

0270030

Σέλινο

0,5

0,01 (*2)

 

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

0,5

0,01 (*2)

 

0270050

Αγκινάρες

0,5

0,1

 

0270060

Πράσα

0,7

0,01 (*2)

 

0270070

Ραβέντι

0,5

0,01 (*2)

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

0,5

0,01 (*2)

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

0,5

0,01 (*2)

 

0270990

Άλλα (2)

0,5

0,01 (*2)

 

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

 

 

0280020

Άγρια μανιτάρια

 

 

 

0280990

Βρύα και λειχήνες

 

 

 

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300010

Φασόλια

 

 

 

0300020

Φακές

 

 

 

0300030

Μπιζέλια

 

 

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

 

 

 

0300990

Άλλα (2)

 

 

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

 

0401010

Λιναρόσπορος

20

 

 

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

0,5

 

 

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

0,5

 

 

0401040

Σπόροι σησαμιού

0,5

 

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

0,5

 

 

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

0,5

 

 

0401070

Σόγια

0,5

 

 

0401080

Σπέρματα σιναπιού

0,5

 

 

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

0,5

 

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας

0,5

 

 

0401110

Σπέρματα κνήκου

0,5

 

 

0401120

Σπόροι βόραγου

0,5

 

 

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

0,5

 

 

0401140

Κανναβόσπορος

0,5

 

 

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

0,5

 

 

0401990

Άλλα (2)

0,5

 

 

0402000

Ελαιούχοι καρποί

0,5

 

 

0402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

 

 

 

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

 

 

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

 

 

0402040

Καπόκ

 

 

 

0402990

Άλλα (2)

 

 

 

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0500010

Κριθάρι

2

 

 

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

2

 

 

0500030

Καλαμπόκι

2

 

 

0500040

Κεχρί

2

 

 

0500050

Βρώμη

2

 

 

0500060

Ρύζι

2

 

 

0500070

Σίκαλη

5

 

 

0500080

Σόργο

2

 

 

0500090

Σίτος

2

 

 

0500990

Άλλα (2)

2

 

 

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

 

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0610000

Τέια