21.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 238/65


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1263 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Σεπτεμβρίου 2018

για την κατάρτιση των εντύπων υποβολής πληροφοριών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2018/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/644 θεσπίζει ειδικές διατάξεις που προωθούν καλύτερες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, επιπλέον όσων ορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Οι διατάξεις αυτές αφορούν ιδίως την κανονιστική εποπτεία των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και τη διαφάνεια των τιμολογίων για ορισμένες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/644 ορίζει ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι τα στοιχεία τους μέσω του εγγράφου που έχει ορίσει η Επιτροπή.

(3)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 απαιτεί την υποβολή πληροφοριών σχετικά με τον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων μόνο μία φορά και την ενημέρωση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τυχόν αλλαγή των εν λόγω πληροφοριών εντός 30 ημερών. Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 απαιτεί την υποβολή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ανά έτος. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να οριστούν δύο χωριστά έντυπα για την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών.

(4)

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή μέτρηση των δεμάτων, οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων θα πρέπει, κατά την παροχή των πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των δεμάτων και τον κύκλο εργασιών που διεκπεραιώθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, να αναφέρουν αν οι υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων είναι συμβεβλημένες με τον αποστολέα ή διεκπεραιώνονται για λογαριασμό άλλου φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων. Η υποβολή θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με το αν τα δέματα αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται από προορισμούς εντός ή εκτός της Ένωσης, καθώς τούτο θα έχει αντίκτυπο στα στάδια της αλυσίδας ταχυδρομικής παράδοσης που αναλαμβάνει ο εν λόγω πάροχος.

(5)

Δεδομένων αφενός του γεγονότος ότι οι ζητούμενες πληροφορίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών και αφετέρου της εμπειρογνωμοσύνης των αρχών αυτών, τα έντυπα έχουν καταρτιστεί σε στενή συνεργασία με την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 21 της οδηγίας 97/67/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα έντυπα για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 ορίζονται στα παραρτήματα I και ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 112 της 2.5.2018, σ. 19.

(2)  Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας