19.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 235/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1246 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Σεπτεμβρίου 2018

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του πυροξυλικού αποστάγματος στον ενωσιακό κατάλογο αρτυματικών υλών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο αρτυματικών υλών και πρώτων υλών εγκεκριμένων για χρήση εντός ή επί τροφίμων και καθορίζει τους όρους χρήσης τους.

(2)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 872/2012 της Επιτροπής (3) εγκρίθηκε ο κατάλογος των αρτυματικών υλών και εισήχθη ο εν λόγω κατάλογος στο μέρος Α του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008. Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 872/2012 εισήχθησαν επίσης τα μέρη Β («Αρτυματικά παρασκευάσματα»), Γ («Αρτυματικές ύλες θερμικής διεργασίας»), Δ («Πρόδρομες ουσίες αρτυματικών υλών»), Ε («Άλλες αρτυματικές ύλες») και ΣΤ («Πρώτες ύλες») στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008. Τα μέρη Β έως ΣΤ του παραρτήματος I αντιστοιχούν στις κατηγορίες αρωματικών υλών και πρώτων υλών που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008. Τα μέρη από το Β έως το ΣΤ δεν περιλαμβάνουν εγγραφές.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 873/2012 της Επιτροπής (4) θεσπίζει μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο αρτυματικών υλών και πρώτων υλών που καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

(4)

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 873/2012 προβλέπει μεταβατική περίοδο για τα τρόφιμα στα οποία έχουν προστεθεί οι αρτυματικές (αρωματικές) ύλες που περιλαμβάνονται στα μέρη Β έως ΣΤ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 και για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση πριν τις 22 Οκτωβρίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτού. Το άρθρο 4 ορίζει ότι το τέλος της μεταβατικής περιόδου για τη διάθεση τέτοιων τροφίμων στην αγορά είναι η 22α Απριλίου 2018.

(5)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 μπορεί να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την κοινή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής είτε έπειτα από αίτηση κράτους μέλους ή ενδιαφερόμενου μέρους.

(6)

Στις 16 Οκτωβρίου 2012 υποβλήθηκε αίτηση στην Επιτροπή για την έγκριση του προϊόντος «πυροξυλικό απόσταγμα» [αριθ. FL 21.001] με την ονομασία «αιθέρας ρουμιού» στην κατηγορία «άλλες αρτυματικές ύλες». Ο αιτών ζήτησε τη χρήση της εν λόγω αρτυματικής ύλης σε εδώδιμα παγωμένα προϊόντα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, τσίχλες, δημητριακά και προϊόντα δημητριακών που προέρχονται από σπόρους δημητριακών, ρίζες και βολβούς και ψυχανθή, αρτοσκευάσματα, κρέας και προϊόντα κρέατος, αλάτια, μπαχαρικά, σούπες, σάλτσες, σαλάτες, μη αλκοολούχα ποτά και αλκοολούχα ποτά έως ορισμένα επίπεδα.

(7)

Η αίτηση αυτή διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») προς γνωμοδότηση. Η αίτηση κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008.

(8)

Στις 24 Αυγούστου 2017 η Αρχή εξέδωσε επιστημονική γνώμη για την «ομαδική αξιολόγηση αρτυματικών υλών 500 (FGE.500): αιθέρας ρουμιού», σχετικά με την αξιολόγηση της ασφάλειας του πυροξυλικού αποστάγματος [αριθ. FL 21.001] όταν χρησιμοποιείται ως άρτυμα στην κατηγορία «άλλες αρτυματικές ύλες» (5). Το προϊόν αυτό είναι ένα σύνθετο μείγμα που αποτελείται από περισσότερα από 80 επιμέρους συστατικά. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική για την αξιολόγηση του κινδύνου από τις αρτυματικές ουσίες, η παρουσία γονιδιοτοξικών ουσιών ως συστατικών του αιθέρα ρουμιού προκαλεί ανησυχίες για την ασφάλεια. Υπέδειξε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια εξαιτίας ορισμένων συστατικών όπως φουράνια και παράγωγα αυτών, και άλλων συστατικών που συνδέονται με γονιδιοτοξικότητα και καρκινογονικότητα, ενώ ανέφερε επίσης τους κινδύνους καρκινογένεσης εξαιτίας της παρουσίας αιθανόλης.

(9)

Η Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβακική Δημοκρατία πληροφόρησαν την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση πυροξυλικού αποστάγματος [αριθ. FL 21.001] στα παραδοσιακά οινοπνευματώδη ποτά tuzemák και tuzemský και ζήτησαν να διατηρηθεί αυτή η χρήση για τα συγκεκριμένα οινοπνευματώδη ποτά.

(10)

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, για την έγκριση των αρωματικών (αρτυματικών) υλών θα πρέπει να συνεκτιμώνται και άλλες παράμετροι σχετικές με το υπό εξέταση το θέμα, όπως, μεταξύ άλλων, κοινωνικές και παραδοσιακές παράμετροι. Δεδομένου ότι η χρήση αυτής της αρτυματικής ύλης είναι επί του παρόντος απαραίτητη για τη διατήρηση των ειδικών παραδοσιακών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των οινοπνευματωδών ποτών tuzemák και tuzemský στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακική Δημοκρατία, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η ουσία αυτή σύμφωνα με τους όρους χρήσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(11)

Όπως όλα τα οινοπνευματώδη και τα αλκοολούχα ποτά εν γένει, τα συγκεκριμένα οινοπνευματώδη ποτά δεν προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά ή άλλες ευπαθείς μερίδες του πληθυσμού. Επιπλέον στις υφιστάμενες απαιτήσεις επισήμανσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ζητούν να αναγράφονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά τους συγκεκριμένους κινδύνους από την παρουσία πυροξυλικού αποστάγματος [αριθ. FL 21.001] σε αυτά τα παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά.

(12)

Τα οινοπνευματώδη ποτά στα οποία έχει προστεθεί πυροξυλικό απόσταγμα [αριθ. FL 21.001] δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην παρασκευή άλλων τροφίμων.

(13)

Σε κάθε αναφορά στο άρτυμα στην επισήμανση των οινοπνευματωδών ποτών tuzemák και tuzemský θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ονομασία ή ο αριθμός FL.

(14)

Επιπλέον στις απαιτήσεις του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, όταν το πυροξυλικό απόσταγμα [αριθ. FL 21.001] διατίθεται στο εμπόριο ως τέτοιο χωρίς να προορίζεται για πώληση στον τελικό καταναλωτή, η επισήμανση θα πρέπει να αναφέρει ότι η συγκεκριμένη αρτυματική ύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παρασκευή των οινοπνευματωδών ποτών tuzemák και tuzemský.

(15)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από τις 23 Απριλίου 2018.

(16)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύσει για πενταετή περίοδο προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών επιλογών αντί του πυροξυλικού αποστάγματος [αριθ. FL 21.001] για χρήση στα παραδοσιακά οινοπνευματώδη ποτά tuzemák και tuzemský.

(17)

Ως εκ τούτου, το μέρος Ε του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(18)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το μέρος Ε του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Εγκρίνεται το προϊόν «πυροξυλικό απόσταγμα» [αριθ. FL 21.001] στα παραδοσιακά οινοπνευματώδη ποτά tuzemák και tuzemský υπό τους περιορισμούς χρήσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 23 Απριλίου 2018 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34.

(2)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 1.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 872/2012 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2012, για την έγκριση του καταλόγου αρτυματικών υλών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την εισαγωγή του καταλόγου αυτού στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1565/2000 της Επιτροπής και της απόφασης 1999/217/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 267 της 2.10.2012, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 873/2012 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2012, για μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο αρωματικών υλών και πρώτων υλών που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 267 της 2.10.2012, σ. 162).

(5)  EFSA Journal 2017·15(8):4897.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος Ε του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή για το πυροξυλικό απόσταγμα [αριθ. FL 21.001]:

Αριθ. FL

Ονομασία

Αριθ. CAS:

Αριθ. JECFA

Αριθ. CoE

Καθαρότητα της κατονομαζόμενης ουσίας

Περιορισμοί χρήσης

Υποσημειώσεις

Παραπομπές

«21.001

πυροξυλικό απόσταγμα

Σύνθετο μείγμα ουσιών που λαμβάνεται με απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης του πυροξυλικού οξέος με αιθανόλη. Υγρό με οσμή και γεύση παρόμοια με του ρουμιού.

Συστατικά:

Αιθανόλη (που προσδιορίζεται με αεριοχρωματογραφία/ανιχνευτή ιονισμού φλόγας): άνω του 40 % κ.β.

Οξικός αιθυλεστέρας: κάτω από 25 % κ.β.

Μυρμηκικός αιθυλεστέρας: κάτω από 2 % κ.β.

Προπιονικός αιθυλεστέρας: κάτω από 4 % κ.β.

Βουτυρικός αιθυλεστέρας: κάτω από 1,5 % κ.β.

Οξικός μεθυλεστέρας: κάτω από 3,5 % κ.β.

Ισοδύναμα φουρανίου (φουράνιο και 2-μεθυλοφουράνιο) εκφραζόμενα ως φουράνιο: κάτω από 8 mg/l

Μεθανόλη και παράγωγα μεθανόλης, εκφραζόμενα ως ισοδύναμα μεθανόλης: κάτω από 2 % κ.β.

Βενζοπυρένιο: κάτω από 1 μg/l

Βενζο[a]ανθρακένιο: κάτω από 2 μg/l

Οξέα (εκφραζόμενα ως οξικό οξύ): κάτω από 1,00 g/l

Μόνο στα ακόλουθα οινοπνευματώδη ποτά:

tuzemák και tuzemský, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όταν διατίθενται στο εμπόριο στην τελική συσκευασία που προορίζεται μόνο για τον τελικό καταναλωτή: 3 800 mg/l.

1.

Όπου η επισήμανση των οινοπνευματωδών ποτών tuzemák και tuzemský αναφέρει την αρτυματική ύλη «πυροξυλικό απόσταγμα» [αριθ. FL 21.001], χρησιμοποιείται η ονομασία ή ο αριθμός FL.

2.

Τα ποτά tuzemák και tuzemský στα οποία έχει προστεθεί πυροξυλικό απόσταγμα [αριθ. FL 21.001] δεν χρησιμοποιούνται στην παρασκευή άλλων τροφίμων.

3.

Επιπλέον στις απαιτήσεις του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1334/2008, όταν αυτή η αρτυματική ύλη διατίθεται στο εμπόριο ως τέτοια, η επισήμανση θα πρέπει να αναφέρει ότι η συγκεκριμένη αρτυματική ύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παρασκευή των οινοπνευματωδών ποτών tuzemák και tuzemský.

Τα κράτη μέλη απαιτούν πρόσθετη επισήμανση που να πληροφορεί τους καταναλωτές για τους συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με την παρουσία πυροξυλικού αποστάγματος [αριθ. FL 21.001] στα οινοπνευματώδη ποτά tuzemák και tuzemský.

 

ΕΑΑΤ»