31.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/44


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1077 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (1), και ιδίως του άρθρου 8 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής (2) θεσπίστηκαν κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) τροποποιήθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μέσω της απλοποίησης των γενικών κανόνων που διέπουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ως εκ τούτου, οι κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(2)

Η υποχρέωση για την επιλογή φορέων παροχής συμβουλών μέσω ειδικής διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, καταργήθηκε. Ως εκ τούτου, οι κανόνες εφαρμογής που αφορούν τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, θα πρέπει να καταργηθούν.

(3)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 εισήχθησαν κανόνες για την από κοινού εγκατάσταση νέων γεωργών και προστέθηκε ορισμός όσον αφορά την «ημερομηνία εγκατάστασης» στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) του εν λόγω κανονισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις που αναφέρονται στους νέους γεωργούς, οι οποίες προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 1 παράγραφος 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014. Επιπλέον, μετά την απαλοιφή του άρθρου 57 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (4), που περιέχει κανόνες σχετικά με την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, οι κανόνες για επιχειρηματικά σχέδια που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θα πρέπει επίσης να απλουστευθούν.

(4)

Οι κανόνες σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν απλουστευθεί. Ειδικότερα, στο άρθρο 49 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, εισήχθη παρέκκλιση από την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής για τις πράξεις που λαμβάνουν στήριξη μέσω χρηματοδοτικών μέσων. Το παράρτημα I μέρος 1 παράγραφος 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την εν λόγω παρέκκλιση.

(5)

Για να αποφευχθεί η άσκοπη διοικητική επιβάρυνση και ιδίως οι συχνές τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών σχεδίων, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι το ανώτατο όριο που συνδέεται με την υπέρβαση της προγραμματισμένης συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, όπως παρουσιάζεται στο χρηματοδοτικό σχέδιο κάθε προγράμματος, υπολογίζεται στο επίπεδο του συνολικού ποσού κάθε μέτρου.

(6)

Το άρθρο 39α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 προβλέπει την παροχή στήριξης στους γεωργούς μέσω εργαλείου σταθεροποίησης εισοδήματος για γεωργούς συγκεκριμένου τομέα και το άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει στήριξη των καθεστώτων γεωργικής ασφάλισης που καλύπτουν απώλειες παραγωγής που υπερβαίνουν το 20 % του ετήσιου μέσου όρου και οι οποίες προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή ζωική ή φυτική ασθένεια ή προσβολή από παράσιτα ή περιβαλλοντικό συμβάν. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, το σχέδιο χρηματοδότησης θα πρέπει να αναφέρει την προγραμματισμένη στήριξη του ΕΓΤΑΑ και το ποσοστό συνεισφοράς.

(7)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 7 απαλείφεται·

2)

στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 απαλείφεται·

3)

το παράρτημα I, μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 8, «Περιγραφή των μέτρων που επιλέχθηκαν», τροποποιείται ως εξής:

i)

στο σημείο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από τα κάτωθι:

«γ)

το πεδίο εφαρμογής, το επίπεδο στήριξης, τους επιλέξιμους δικαιούχους και, κατά περίπτωση, τη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού ή του ποσοστού στήριξης κατανεμημένου ανά επιμέρους μέτρο και/ή τύπο πράξης, όπου κρίνεται αναγκαίο. Για κάθε τύπο πράξης, προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών, των όρων επιλεξιμότητας, των εφαρμοστέων ποσών και ποσοστών στήριξης και των αρχών που αφορούν τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής. Στην περίπτωση παροχής στήριξης σε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που υλοποιείται δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, περιγραφή του τύπου του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, τις γενικές κατηγορίες τελικών δικαιούχων, τις γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, το ανώτατο επίπεδο στήριξης.»

ii)

στο σημείο 2 στοιχείο ε), το σημείο 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«5.   Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων [άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]

ορισμός των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

καθορισμός των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (“ημερομηνία εγκατάστασης”)·

καθορισμός των ανώτατων και κατώτατων ορίων όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

ειδικοί όροι για τη στήριξη των νέων γεωργών όταν δεν εγκαθίστανται ως μοναδικοί υπεύθυνοι της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014·

πληροφορίες για την εφαρμογή της περιόδου χάριτος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014·

σύνοψη των απαιτήσεων του επιχειρηματικού σχεδίου·

Χρήση της δυνατότητας συνδυασμού διαφορετικών μέτρων στο επιχειρηματικό σχέδιο, η οποία παρέχει στους νέους γεωργούς πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέτρα·

Καλυπτόμενοι τομείς διαφοροποίησης.»

iii)

στο σημείο 2 στοιχείο ε), ο τίτλος του σημείου 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«16.    Διαχείριση κινδύνων [άρθρα 36 έως 39α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013]»

β)

η παράγραφος 10 στοιχείο γ) τροποποιείται ως εξής:

i)

στο πρώτο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο σημείο v):

«v)

όσον αφορά τις πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όπου το ελάχιστο όριο ζημίας ανέρχεται σε 20 % και για πράξεις οι οποίες υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 39 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η ενδεικτική συνολική συνεισφορά της Ένωσης και το ενδεικτικό ποσοστό συνεισφοράς.»

ii)

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για τους σκοπούς των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η πληρωμή του υπολοίπου που αναφέρεται στο άρθρο 37, και η εκκαθάριση λογαριασμών που αναφέρεται στο άρθρο 51 του εν λόγω κανονισμού, η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ που πρόκειται να καταβληθεί για την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του σχετικού προγράμματος τηρούνται σε επίπεδο μέτρου.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 18).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 69).