7.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/838 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαΐου 2018

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2018.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Stephen QUEST

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


(1)  ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Προϊόν που συνίσταται σε αναλώσιμη επένδυση, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ουροδοχείο για παιδιά, αποτελούμενο από σακούλα από πλαστικές ύλες στον πυθμένα της οποίας είναι στερεωμένο πολυστρωματικό απορροφητικό επίθεμα από χαρτί και υπεραπορροφητικό πολυμερές πολυακρυλικού σε μορφή κόκκων.

Όταν οι εν λόγω κόκκοι υπεραπορροφητικού πολυακρυλικού έρχονται σε επαφή με τα ούρα μετατρέπονται σε γέλη.

3924 90 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τους Γενικούς Κανόνες 1, 3 στοιχείο β) και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3924 και 3924 90 00 .

Η κατάταξη στην κλάση 4818 αποκλείεται, επειδή ο ουσιώδης χαρακτήρας του προϊόντος δεν προσδίδεται από τα συστατικά μέρη του χαρτιού, αλλά από το υπεραπορροφητικό πολυμερές πολυακρυλικού.

Η κατάταξη στην κλάση 9619 αποκλείεται, επειδή το προϊόν δεν είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να ταιριάζει στο ανθρώπινο σώμα [βλέπε επίσης τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣΕΣ) για την κλάση 9619 ].

Το προϊόν είναι συνδυασμός από πλαστικές και άλλες ύλες. Ένα προϊόν που συνδυάζει πλαστικές και άλλες ύλες κατατάσσεται στο κεφάλαιο 39, υπό τον όρο ότι διατηρεί τον ουσιώδη χαρακτήρα των τεχνουργημάτων από πλαστικές ύλες (βλέπε επίσης τις ΕΣΕΣ, Γενικές παρατηρήσεις του Κεφαλαίου 39).

Ο ουσιώδης χαρακτήρας του προϊόντος προσδίδεται από το υπεραπορροφητικό πολυμερές· το χαρτί θεωρείται ότι επιτελεί αποκλειστικά λειτουργία φορέα ή συσκευασίας.

Το προϊόν πρέπει συνεπώς να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 3924 90 00 ως άλλο είδος οικιακής οικονομίας και είδος υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες.