6.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/38


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Ιουνίου 2018

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazole, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 18 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ουσίες cyantraniliprole (κυαντρανιλιπρόλη), cymoxanil (κυμοξανίλη), deltamethrin (δελταμεθρίνη), fenamidone (φαιναμιδόνη), folpet (φολπέτ), mandestrobin (μανδεστροβίνη), mepiquat (μεπικουάτ), metazachlor (μεταζαχλώριο), propamocarb (προπαμοκάρβη), pyrimethanil (πυριμεθανίλη), sulfoxaflor (σουλφοξαφθόριο) και trifloxystrobin (τριφλοξυστροβίνη) έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες difenoconazole (διφαινοκοναζόλη), flubendiamide (φλουβενοδιαμίδη), fluopicolide (φθοροπικολίδη) και fosetyl (φοσετύλιο) έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο μέρος A του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού. Για την ουσία propargite (προπαργίτης) έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 11 Ιουλίου 2015 η επιτροπή του Codex Alimentarius (CAC) ενέκρινε τα ανώτατα όρια καταλοίπων του Κώδικα (CXL) για την ουσία fenamidone (2).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), όπου υπάρχουν διεθνή πρότυπα ή επίκειται η ολοκλήρωσή τους, αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη ή την προσαρμογή της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, εκτός από τις περιπτώσεις που τέτοια πρότυπα ή σχετικά μέρη αυτών αποτελούν αναποτελεσματικό ή απρόσφορο μέσο για την επίτευξη των θεμιτών στόχων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ή όταν υπάρχει επιστημονική αιτιολόγηση, ή όταν καταλήγουν σε επίπεδο προστασίας διαφορετικό από εκείνο που καθορίζεται ως πρόσφορο στην Ένωση. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού, η Ένωση πρέπει να προάγει την αντιστοιχία μεταξύ των διεθνών τεχνικών προδιαγραφών και της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα μειωθεί το υψηλό επίπεδο προστασίας που έχει υιοθετηθεί στην Ένωση.

(4)

Η Ένωση διατύπωσε επιφύλαξη ενώπιον της επιτροπής του Codex Alimentarius για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων του Codex (CXL) που προτείνονται για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου/προϊόντος: fenamidone (ανθοκράμβες· καρποφόρα λαχανικά με εξαίρεση τα κολοκυνθοειδή).

(5)

Όσον αφορά την ουσία fenamidone, τα CXL που δεν απαριθμούνται στην αιτιολογική σκέψη 4 θα πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ως ΑΟΚ, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αφορούν προϊόντα που δεν ορίζονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού ή εάν έχουν οριστεί σε επίπεδο χαμηλότερο απ' ό,τι τα ισχύοντα ΑΟΚ. Τα εν λόγω CXL είναι ασφαλή για τους καταναλωτές στην Ένωση (4).

(6)

Στο πλαίσιο διαδικασίας για την έγκριση της χρήσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία cymoxanil στα φασόλια χωρίς λοβό, υποβλήθηκε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ.

(7)

Όσον αφορά την ουσία deltamethrin, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για τη χρήση σε μη κεφαλωτές κράμβες. Όσον αφορά την ουσία difenoconazole, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για λοιπές ανθοκράμβες, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τις σκαρόλες, τη ρόκα, το σπανάκι και παρεμφερή φύλλα, τα ραδίκια witloof και το ραβέντι. Όσον αφορά την ουσία fluopicolide, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση στα σέσκουλα. Όσον αφορά την ουσία folpet, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση στα μήλα και τα αχλάδια. Όσον αφορά την ουσία fosetyl, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση στα μηλοειδή, τα ροδάκινα και τις πατάτες. Όσον αφορά την ουσία mandestrobin, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για τα βερίκοκα, τα κεράσια, τα ροδάκινα και τα δαμάσκηνα. Όσον αφορά την ουσία metazachlor, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση στο κινέζικο λάχανο. Όσον αφορά την ουσία propamocarb, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση στα σέσκουλα. Όσον αφορά την ουσία pyrimethanil, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για χρήση στα κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό. Όσον αφορά την ουσία sulfoxaflor, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για χρήση σε αμπελόφυλλα και αγκινάρες. Όσον αφορά την ουσία trifloxystrobin, ανάλογη αίτηση υποβλήθηκε για χρήση σε «άλλους μικρούς καρπούς και μούρα», τα «μαρούλια και σαλατικά», τις ανδράκλες, τα φασόλια χωρίς λοβό, τα μπιζέλια και τα όσπρια.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, υποβλήθηκαν αιτήσεις για την ουσία flubendiamide που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες στα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα δαμάσκηνα και τη σόγια, για την ουσία disodium phosphonate που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες στα ακρόδρυα (με εξαίρεση τις καρύδες), καθώς και για την ουσία propargite που χρησιμοποιείται στη Βραζιλία στα πορτοκάλια και στην Ινδία στο τσάι. Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι οι εγκεκριμένες χρήσεις των εν λόγω ουσιών στις ανωτέρω καλλιέργειες στις αντίστοιχες χώρες εξαγωγής είχαν ως αποτέλεσμα κατάλοιπα πάνω από τα ΑΟΚ που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν υψηλότερα ΑΟΚ για την αποφυγή εμπορικών φραγμών όσον αφορά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων.

(9)

Δυνάμει του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), στις 8 Αυγούστου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ενέκρινε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιείχε τη δραστική ουσία cyantraniliprole για χρήση στα βατόμουρα και τα σμέουρα λόγω απροσδόκητης εκδήλωσης εστιών ασθενειών οφειλόμενων σε Drosophila suzukii. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε, σύμφωνα με το άρθρο 53, την Επιτροπή ότι είχε εγκρίνει φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιείχε τη δραστική ουσία cyantraniliprole για χρήση στα πράσα λόγω της απροσδόκητης εκδήλωσης εστιών ασθενειών οφειλόμενων σε Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua και Phytomyza gymnostoma. Οι εγκρίσεις αυτές φάνηκαν αναγκαίες, καθώς η εμφάνιση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών συνιστούσε κίνδυνο που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε τις εγκρίσεις στα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και υπέβαλε αιτήσεις με σκοπό να καθοριστούν προσωρινά ΑΟΚ για τις εν λόγω καλλιέργειες.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 η Ελλάδα ενημέρωσε την Επιτροπή ότι είχε εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιείχε τη δραστική ουσία mepiquat για χρήση στο βαμβάκι ως ρυθμιστή της ανάπτυξης των φυτών. Η έγκριση αυτή φάνηκε αναγκαία για να αποφευχθούν απώλειες στη συγκομιδή. Η Ελλάδα κοινοποίησε την έγκριση στα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και υπέβαλε αίτηση με σκοπό να καθοριστεί προσωρινό ΑΟΚ για τα σπέρματα βαμβακιού.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.

(12)

Η Αρχή αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξετάζοντας ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ (6). Η Αρχή διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στους αιτούντες, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε.

(13)

Η Αρχή κατέληξε στην αιτιολογημένη γνώμη της ότι, όσον αφορά τη χρήση της ουσίας deltamethrin στις μη κεφαλωτές κράμβες, η εκτίμηση της επικινδυνότητας επηρεάζεται από ασυνήθεις αβεβαιότητες. Ωστόσο, δεδομένης της χαμηλής συμβολής των μη κεφαλωτών κραμβών στη γενική έκθεση μέσω της διατροφής, κρίνεται πρόσφορο να καθοριστούν ΑΟΚ στο επίπεδο του 0,15 mg/kg.

(14)

Όσον αφορά την ουσία trifloxystrobin, ο αιτών υπέβαλε τις πληροφορίες που έλειπαν σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους για προϊόντα ζωικής προέλευσης και κατέστησε εμπορικά διαθέσιμο το πρότυπο αναφοράς για το CGA321113.

(15)

Όσον αφορά τη χρήση της ουσίας flubendiamide στη σόγια, το υφιστάμενο ΑΟΚ ανέρχεται σε 0,25 mg/kg στη χώρα εξαγωγής. Καθώς το ανώτατο κατάλοιπο που μετρήθηκε σε εποπτευόμενες επιτόπιες δοκιμές υπερβαίνει ελαφρώς την εν λόγω τιμή, κρίνεται σκόπιμο τα ΑΟΚ να στρογγυλοποιηθούν στην τιμή του 0,3 mg/kg.

(16)

Όσον αφορά τη χρήση της ουσίας cyantraniliprole στα βατόμουρα, τα σμέουρα και τα πράσα, θα πρέπει να καθοριστούν προσωρινά ΑΟΚ με ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021.

(17)

Όσον αφορά τη χρήση της ουσίας mepiquat στο βαμβάκι, θα πρέπει να καθοριστούν προσωρινά ΑΟΚ για τα σπέρματα βαμβακιού με ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021.

(18)

Όσον αφορά όλες τις άλλες αιτήσεις, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ικανοποιούσαν όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και ότι οι τροποποιήσεις των ΑΟΚ που ζήτησαν οι αιτούντες ήταν αποδεκτές όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή με βάση την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαίων καταναλωτών. Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Ούτε η έκθεση, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, στις εν λόγω ουσίες μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να τις περιέχουν ούτε η βραχυχρόνια έκθεση μέσω μεγάλης κατανάλωσης των σχετικών προϊόντων έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης ή της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης.

(19)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(20)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Κοινό πρόγραμμα FAO/WHO για τα πρότυπα τροφίμων, επιτροπή του Codex Alimentarius. Προσαρτήματα III και IV. Τριακοστή όγδοη συνεδρίαση. Γενεύη, Ελβετία, 6-11 Ιουλίου 2015.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

(4)  Επιστημονική υποστήριξη για τη διατύπωση της θέσης της ΕΕ στην 46η συνεδρίαση της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τα κατάλοιπα των παρασιτοκτόνων (CCPR). EFSA Journal 2014·12(7):3737 [182 σ.].

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

(6)  Επιστημονικές εκθέσεις της EFSA διαθέσιμες στο διαδίκτυο: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries. EFSA Journal 2017·15(11):5061 [24 σ.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks. EFSA Journal 2018·16(1):5124 [24 σ.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods. EFSA Journal 2017·15(11):5066 [19 σ.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale. EFSA Journal 2018·16(1):4683 [28 σ.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal 2018·16(1):5143[28 σ.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans. EFSA Journal 2018·16(1):5128 [31 σ.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards. EFSA Journal 2018·16(1):5135 [21 σ.].

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears. EFSA Journal 2017·15(10):5041 [21 σ.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato. EFSA Journal 2018·16(2):5161 [36 σ.]

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums. EFSA Journal 2018·16(1):5148 [22 σ.]

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton. EFSA Journal 2018·16(2):5162 [25 σ.]

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage. EFSA Journal 2018·16(1):5127 [20 σ.]

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves. EFSA Journal 2017·15(11):5055 [22 σ.]

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea. EFSA Journal 2018·16(2):5193 [25 σ.]

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018·16(2):5145 [20 σ.]

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes. EFSA Journal 2017·15(11):5070 [23 σ.]

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops. EFSA Journal 2018·16(1):5154 [33 σ.]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II, ΙΙΙ και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

Οι στήλες για τις ουσίες cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, fenamidone, folpet, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, pyrimethanil, sulfoxaflor and trifloxystrobin αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (1)

Cyantraniliprole (κυαντρανιλιπρόλη)

Cymoxanil (κυμοξανίλη)

Deltamethrin (δελταμεθρίνη) [cis-deltamethrin (cis-δελταμεθρίνη)] (Λ)

Fenamidone (φαιναμιδόνη)

Folpet (φολπέτ) (άθροισμα της ουσίας folpet και του φθαλιμιδίου, εκφραζόμενο ως folpet) (K)

Mandestrobin (μανδεστροβίνη)

Mepiquat (μεπικουάτ) [άθροισμα της ουσίας mepiquat και των αλάτων του, εκφραζόμενο ως mepiquat chloride (χλωριούχο μεπικουάτ)]

Metazachlor (μεταζαχλώριο) (άθροισμα των μεταβολιτών 479M04, 479M08 και 479M16, εκφραζόμενο ως metazachlor) (K)

Propamocarb (προπαμοκάρβη) (άθροισμα της ουσίας propamocarb και των αλάτων της, εκφραζόμενο ως propamocarb) (K)

Pyrimethanil (πυριμεθανίλη) (K)

Sulfoxaflor (σουλφοξαφθόριο) (άθροισμα ισομερών)

Trifloxystrobin (τριφλοξυστροβίνη) (Λ) (Κ)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Εσπεριδοειδή

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Μανταρίνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Ακρόδρυα

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Αμύγδαλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Κάστανα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Καρύδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Φουντούκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Μακαντάμια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Κουκουνάρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Φιστίκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Μηλοειδή

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Μήλα

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Αχλάδια

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Κυδώνια

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Μούσμουλα

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Άλλα (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Βερίκοκα

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Κεράσια (γλυκά)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Ροδάκινα

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Δαμάσκηνα

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

α)

σταφύλια

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

β)

φράουλες

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

γ)

καρποί βάτου

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Βατόμουρα

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

δ)

άλλοι μικροί καρποί και μούρα

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Μύρτιλλα

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Χουρμάδες

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Σύκα

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Κουμκουάτ

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Καράμβολες

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kaki/Λωτός

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Λίτσι

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Φραγκόσυκα

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Αβοκάντο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Μπανάνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Μάνγκο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Παπάγια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Ρόδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Cherimoyas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Γκουάβα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ανανάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Αρτόκαρπος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

α)

πατάτες

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Κοκκινογούλια

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Καρότα

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Χρένα

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Λαγόχορτα

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Γογγύλια

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Άλλα (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Βολβώδη λαχανικά

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Σκόρδα

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Κρεμμύδια

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Ασκαλώνια

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/σιμπούλα

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Άλλα (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

α)

Σολανώδη και μαλαχοειδή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Ντομάτες

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Μελιτζάνες

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Μπάμιες

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Άλλα (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Αγγούρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Κολοκύθια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Πεπόνια

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Κολοκύθες

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Καρπούζια

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Άλλα (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

α)

ανθοκράμβες

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Μπρόκολα

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Κουνουπίδια

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Λάχανα

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Λυκοτρίβολο

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Μαρούλια

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Ρόκα

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Σπανάκι

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Ανδράκλα

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Άλλα (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

δ)

νεροκάρδαμο

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Φύλλα σέλινου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Μαϊντανός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Φασκόμηλο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Θυμάρι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Βασιλικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Ψυχανθή

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Φακές

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Σπαράγγια

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Άγριες αγκινάρες

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Σέλινο

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Αγκινάρες

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Πράσα

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Ραβέντι

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Φύτρα μπαμπού

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Καρδιές φοινίκων

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Άγρια μανιτάρια

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Βρύα και λειχήνες

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Φασόλια

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Φακές

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Μπιζέλια

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Λιναρόσπορος

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Σπόροι σησαμιού

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Σόγια

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Σπέρματα σιναπιού

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Σπόροι κολοκύθας

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Σπέρματα κνήκου

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Σπόροι βόραγου

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Κανναβόσπορος

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Ελαιούχοι καρποί

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Καπόκ

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Άλλα (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Κριθάρι

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Καλαμπόκι

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Κεχρί

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Βρώμη

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Ρύζι

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Σίκαλη

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Σόργο

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Σίτος

 

 

1

 

0,4 (+)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

Άλλα (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Τέια

0,05 (*1)

 

5 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0620000

Κόκκοι καφέ

0,05

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

α)

άνθη

0,05 (*1)

(+)

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

Χαμομήλι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ιβίσκος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Τριανταφυλλιά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Γιασεμί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Τίλιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

β)

φύλλα και βότανα

0,05 (*1)

 

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

Φράουλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Μάτε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

γ)

ρίζες

0,2

 

0,3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Βαλεριάνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0633020

Πάναξ η γινσένη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

0633990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0639000

δ)

οποιαδήποτε άλλα μέρη του φυτού

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Κόκκοι κακάο

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0650000

Χαρούπια

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

0,05 (*1)

0,1 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

400 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Γλυκάνισο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Σέλινο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Κορίανδρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Κύμινο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Άνηθος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Μάραθο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Μπαχάρι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Αγριοκύμινο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Καρδάμωμο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Βανίλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Κανέλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Γλυκόριζα

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ζιγγίβερι (10)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Κουρκουμάς

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Άλλα (2)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)