30.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 133/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/773 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαΐου 2018

σχετικά με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και των προτύπων δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/306

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να αναφέρει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών όσον αφορά τον εξοπλισμό πλοίων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/90/ΕΕ, καθώς και τις ημερομηνίες από τις οποίες εφαρμόζονται τα πρότυπα δοκιμών. Οι εν λόγω απαιτήσεις και τα πρότυπα προβλέπονται στις διεθνείς νομικές πράξεις που αναφέρονται στην προαναφερθείσα οδηγία.

(2)

Ο κατάλογος των εφαρμοστέων διεθνών νομικών πράξεων θα πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πλέον πρόσφατες αλλαγές. Για την κατάρτιση συγκεντρωτικού καταλόγου στον οποίο απαριθμούνται όλα τα υπαγόμενα στην οδηγία 2014/90/ΕΕ προϊόντα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καταργήσει τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/306 της Επιτροπής (2).

(3)

Ο εξοπλισμός πλοίων, ο οποίος υπάχθηκε πρόσφατα σε εναρμονισμένες απαιτήσεις της Ένωσης βάσει της οδηγίας 2014/90/ΕΕ, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ως νέο στοιχείο στη στήλη 1 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

(4)

Είναι εύλογο και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας να προβλεφθεί ότι νέο στοιχείο το οποίο πληροί τις εθνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου που ίσχυαν σε κράτος μέλος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να εξακολουθήσει να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται στα πλοία της ΕΕ κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου.

(5)

Για να διευκολυνθεί η εναρμονισμένη, ταχεία και απλή εφαρμογή της οδηγίας 2014/90/ΕΕ, οι εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών κανονισμών.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών που προβλέπονται στις διεθνείς νομικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία 2014/90/ΕΕ εφαρμόζονται σε κάθε στοιχείο εξοπλισμού πλοίων όπως παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1.   Ο εξοπλισμός πλοίων που εμφαίνεται ως «νέο στοιχείο που εισήχθη με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/306» στη στήλη 1 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, ο οποίος πληρούσε τις εθνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου που ίσχυαν πριν από τις 16 Μαρτίου 2017 σε κράτος μέλος, επιτρέπεται να εξακολουθήσει να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται στα πλοία της ΕΕ έως τις 16 Μαρτίου 2020.

2.   Ο εξοπλισμός πλοίων που εμφαίνεται ως «νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/773» στη στήλη 1 του παραρτήματος, ο οποίος πληροί τις εθνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου που ίσχυαν πριν από τις 19 Ιουνίου 2018 σε κράτος μέλος, επιτρέπεται να εξακολουθήσει να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται στα πλοία της ΕΕ έως τις 19 Ιουνίου 2021.

Άρθρο 3

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/306 καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 146.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/306 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την αναφορά των απαιτήσεων σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και των προτύπων δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων (ΕΕ L 48 της 24.2.2017, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γενική παρατήρηση: Οι παραπομπές στους κανονισμούς SOLAS αναφέρονται στις διατάξεις της Διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, όπως τροποποιήθηκε.

Κατάλογος των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών

 

A.1, τροπολογία 1 που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ.

 

A.2, τροπολογία 2 που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ.

 

AC, διορθωτική τροπολογία που αφορά συνήθη έγγραφα εκτός εκείνων του ΙΜΟ.

 

CAT, κατηγορία εξοπλισμού ραντάρ όπως ορίζεται στο τμήμα 1.3 του IEC 62388 (2007).

 

Εγκύκλ., Εγκύκλιος.

 

COLREG, Διεθνείς κανονισμοί για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα.

 

COMSAR, Υποεπιτροπή του ΙΜΟ για τις ασύρματες επικοινωνίες και την έρευνα και τη διάσωση.

 

EN, Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

 

ETSI, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων.

 

FSS, Διεθνής κώδικας συστημάτων πυρασφάλειας.

 

FTP, Διεθνής κώδικας για την εφαρμογή διαδικασιών δοκιμών πυρός.

 

HSC, Κώδικας ταχύπλοων σκαφών.

 

IBC, Διεθνής κώδικας χημικών χύδην.

 

ΔΟΠΑ, Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας.

 

IEC, Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή.

 

IGC, Διεθνής κώδικας για τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην υγροποιημένα αέρια.

 

IMO, Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.

 

ISO, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης.

 

ΙΤU, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ).

 

LSA, Σωστικό μέσο.

 

MARPOL, Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία.

 

MED, οδηγία για τον εξοπλισμό των πλοίων.

 

MEPC, Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

 

MSC, Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας.

 

NOx, οξείδια του αζώτου.

 

Συστήματα O2/HC: Συστήματα οξυγόνου υδρογονανθράκων.

 

SOLAS, Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα.

 

SOx, οξείδια του θείου.

 

Κανον., κανονισμός.

 

Απόφ., απόφαση.

Σημειώσεις που ισχύουν για ολόκληρο το παρόν παράρτημα

α)

Γενικά: Πέραν των προτύπων δοκιμής που αναφέρονται συγκεκριμένα στο παρόν παράρτημα, για την εξέταση-τύπου (έγκριση τύπου) απαιτείται συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του IMO. Η συμμόρφωση αυτή αναφέρεται στις ενότητες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης στην οδηγία 2014/90/ΕΕ.

β)

Στήλη 3: Όταν δύο σειρές προτύπων δοκιμής χωρίζονται με «ή», κάθε σειρά πληροί όλες τις απαιτήσεις δοκιμών για την τήρηση των προτύπων επιδόσεων του IMO. Επομένως, η δοκιμή βάσει μίας εκ των δύο σειρών αρκεί για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών πράξεων. Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιούνται άλλα διαχωριστικά σημεία (όπως κόμμα), εφαρμόζονται όλα οι παρατιθέμενες παραπομπές.

γ)

Στήλη 6: Για να ληφθούν υπόψη τα χρονικά πλαίσια της ναυπήγησης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εξοπλισμού πλοίων, ισχύουν οι κάτωθι έννοιες της «τοποθέτησης σε πλοίο» (σε παρένθεση μετά τις ημερομηνίες):

I

:

η πρώτη εγκατάσταση του εξοπλισμού στη θέση λειτουργίας του σε πλοίο της ΕΕ·

II

:

η πρώτη εγκατάσταση του εξοπλισμού στη θέση λειτουργίας ή στοιβασίας του στη θέση λειτουργίας σε πλοίο της ΕΕ·

III

:

παράδοση του εξοπλισμού στο ναυπηγείο εάν αυτή πραγματοποιείται εντός 30 μηνών πριν από την πρώτη εγκατάσταση του εξοπλισμού στη θέση λειτουργίας του.

δ)

Όταν υπάρχουν δύο σειρές για μία καταχώριση εξοπλισμού πλοίων (π.χ. MED/3.12), η δεύτερη (κατώτερη) σειρά περιέχει τις επικαιροποιημένες απαιτήσεις της διεθνούς πράξης που αφορούν εκείνες που παρατίθενται στην πρώτη (ανώτερη) σειρά.

ε)

Στις περιπτώσεις του στοιχείου δ), εάν δεν αναφέρεται ημερομηνία στις στήλες 5 και 6, αυτό δείχνει ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή στα πρότυπα δοκιμών και ότι το συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού πλοίων πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στη δεύτερη (κατώτερη) σειρά.

στ)

Όταν υπάρχουν τρεις σειρές για μία καταχώριση εξοπλισμού πλοίων (π.χ. MED/3.51α), η τρίτη (κατώτερη) σειρά περιέχει τις επικαιροποιημένες απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων που αφορούν με εκείνες που παρατίθενται στις πρώτες δύο (ανώτερες) σειρές.

1.   Σωστικά μέσα

Στήλη 2: Εφαρμόζεται η εγκύκλιος 980/IMO MSC, εκτός εάν υπερισχύουν οι συγκεκριμένες πράξεις της στήλης 2.

Αριθμός και χαρακτηρισμός είδους

Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση

Πρότυπα δοκιμών

Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Πρώτη διάθεση στην αγορά

Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Κυκλικά σωσίβια

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/7 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.2α

Φώτα ένδειξης θέσης σωστικών μέσων:

α)

για σωστικά σκάφη και σωσίβιες λέμβους,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.2α

Φώτα ένδειξης θέσης σωστικών μέσων:

α)

για σωστικά σκάφη και σωσίβιες λέμβους,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου.

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.2β

Φώτα ένδειξης θέσης σωστικών μέσων:

β)

για κυκλικά σωσίβια,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/7 της SOLAS 74,

Κανον. III/22 της SOLAS 74,

Κανον. III/32 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.2γ

Φώτα ένδειξης της θέσης σωστικών μέσων:

γ)

για σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια).

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/7 της SOLAS 74,

Κανον. III/22 της SOLAS 74,

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/32 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.3

Αυτόματες καπνογόνες συσκευές κυκλικών σωσιβίων

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/7 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.4

Σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/7 της SOLAS 74,

Κανον. III/22 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.922,

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1304,

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1470.

MED/1.5α

Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ΜΕ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο)

α)

στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) χωρίς εγγενή μόνωση,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/7 της SOLAS 74,

Κανον. III/22 της SOLAS 74,

Κανον. III/32 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.1046.

MED/1.5β

Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ΜΕ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο)

β)

στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) με εγγενή μόνωση,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/7 της SOLAS 74,

Κανον. III/22 της SOLAS 74,

Κανον. III/32 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.1046.

MED/1.5γ

Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ΜΕ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο)

γ)

προστατευτικές στολές.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/7 της SOLAS 74,

Κανον. III/22 της SOLAS 74,

Κανον. III/32 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.1046.

MED/1.6α

Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ΧΩΡΙΣ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο)

α)

στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) χωρίς εγγενή μόνωση,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/7 της SOLAS 74,

Κανον. III/22 της SOLAS 74,

Κανον. III/32 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.1046.

MED/1.6β

Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ΧΩΡΙΣ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο)

β)

στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) με εγγενή μόνωση,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/7 της SOLAS 74,

Κανον. III/22 της SOLAS 74,

Κανον. III/32 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.1046.

MED/1.6γ

Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ΧΩΡΙΣ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο)

γ)

προστατευτικές στολές.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/7 της SOLAS 74,

Κανον. III/22 της SOLAS 74,

Κανον. III/32 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.1046.

MED/1.7

Θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/22 της SOLAS 74,

Κανον. III/32 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.1046.

MED/1.8

Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου (πυροτεχνήματα)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/6 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) III,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.9

Βεγγαλικά χειρός (πυροτεχνήματα)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) III,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.10

Επιπλέοντα καπνογόνα (πυροτεχνήματα)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) III.

MED/1.11

Συσκευές ρίψεως σχοινιού

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/18 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VII,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.12

Φουσκωτές σωσίβιες σχεδίες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

Και για προληπτική συντήρηση κατά μεγάλα διαστήματα:

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/13 της SOLAS 74,

Κανον. III/21 της SOLAS 74,

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/31 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.811,

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.

MED/1.13

Άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC/Εγκύκλ.1006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/21 της SOLAS 74,

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/31 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.811.

MED/1.13

Άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/21 της SOLAS 74,

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/31 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.14

Αυτομάτως αυτοανορθούμενες σωσίβιες σχεδίες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

Και για προληπτική συντήρηση κατά μεγάλα διαστήματα:

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.809,

IMO MSC/Εγκύκλ.811,

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.

MED/1.15

Καλυμμένες αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

Και για προληπτική συντήρηση κατά μεγάλα διαστήματα:

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.809,

IMO MSC/Εγκύκλ.811,

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.

MED/1.16

Διατάξεις επίπλευσης σωσίβιων σχεδιών (υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/13 της SOLAS 74,

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.811.

MED/1.17α

Σωσίβιες λέμβοι:

α)

επωτίδιες σωσίβιες λέμβοι:

μερικώς καλυπτόμενες,

πλήρως καλυπτόμενες.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC/Εγκύκλ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/21 της SOLAS 74,

Κανον. III/31 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1423.

MED/1.17β

Σωσίβιες λέμβοι:

β)

ελευθέρας πτώσης.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC/Εγκύκλ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/21 της SOLAS 74,

Κανον. III/31 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1423.

MED/1.17β

Σωσίβιες λέμβοι:

β)

Σωσίβιες λέμβοι ελευθέρας πτώσης.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC/Εγκύκλ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/31 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1423.

MED/1.18

Άκαμπτες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC/Εγκύκλ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/21 της SOLAS 74,

Κανον. III/31 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.19

Φουσκωτές λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/21 της SOLAS 74,

Κανον. III/31 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.20α

Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης):

α)

φουσκωτές,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC/Εγκύκλ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V,

IMO MSC/Εγκύκλ.1016,

IMO MSC/Εγκύκλ.1094.

MED/1.20α

Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης):

α)

φουσκωτές,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

IMO MSC/Εγκύκλ.1016,

IMO MSC/Εγκύκλ.1094.

MED/1.20β

Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης):

β)

άκαμπτες,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC/Εγκύκλ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V,

IMO MSC/Εγκύκλ.1016,

IMO MSC/Εγκύκλ.1094.

MED/1.20β

Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης):

β)

άκαμπτες,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC/Εγκύκλ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

IMO MSC/Εγκύκλ.1016,

IMO MSC/Εγκύκλ.1094.

MED/1.20γ

Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης):

γ)

άκαμπτες-φουσκωτές.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC/Εγκύκλ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V,

IMO MSC/Εγκύκλ.1016,

IMO MSC/Εγκύκλ.1094.

MED/1.21

Μέσα καθαίρεσης με τη χρήση (επωτίδων) συρματοσχοίνων

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/23 της SOLAS 74,

Κανον. III/33 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.23

Μέσα καθαίρεσης τύπου βαρύτητας για σωσίβιες λέμβους

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/23 της SOLAS 74,

Κανον. III/33 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.24

Μέσα καθαίρεσης για σωσίβιες σχεδίες

(Επωτίδες)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/12 της SOLAS 74,

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.25

Μέσα καθαίρεσης ταχύπλοων λέμβων διάσωσης

(Επωτίδες)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI.

MED/1.26α

Μηχανισμός ελευθέρωσης για

α)

σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης (καθαιρούμενες με συρματόσχοινο ή συρματόσχοινα),

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1419.

MED/1.26α

Μηχανισμός ελευθέρωσης για

α)

σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης (καθαιρούμενες με συρματόσχοινο ή συρματόσχοινα),

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1419.

MED/1.26β

Μηχανισμός ελευθέρωσης για

β)

σωσίβιες σχεδίες (καθαιρούμενες με συρματόσχοινο ή συρματόσχοινα),

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1419.

MED/1.26β

Μηχανισμός ελευθέρωσης για

β)

σωσίβιες σχεδίες (καθαιρούμενες με συρματόσχοινο ή συρματόσχοινα),

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.26γ

Μηχανισμός ελευθέρωσης για

γ)

σωσίβιες λέμβους ελεύθερης πτώσης.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1419.

MED/1.26γ

Μηχανισμός ελευθέρωσης για

γ)

σωσίβιες λέμβους ελεύθερης πτώσης.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.27

Συστήματα εκκένωσης πλοίων

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/15 της SOLAS 74,

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.28

Μέσα περισυλλογής

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC/Εγκύκλ.810.

B+D

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/26 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI.

MED/1.29

Κλίμακες επιβίβασης

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. III/11 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/11 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994),

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA),

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000),

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1285.

MED/1.29

Κλίμακες επιβίβασης

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. III/11 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/11 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994),

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000),

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1285.

MED/1.30

Οπισθανακλαστικά υλικά

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

Είδος MED/1.31, Αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF σωστικού σκάφους, — μεταφέρθηκε στο MED/5.17 και στο MED/5.18.

Είδος MED/1.32, Αναμεταδότης SAR 9 GHz (SART), — μεταφέρθηκε στο MED/4.18.

MED/1.33

Ανακλαστήρας ραντάρ για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης

(παθητικός)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008),

Ή,

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002) συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008),

Ή,

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002), συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008),

Ή,

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002) συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO A.384(X),

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

Απόφ. IMO MSC.164(78).

MED/1.36

Κινητήρας πρόωσης σωσίβιας λέμβου/λέμβου διάσωσης

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V.

MED/1.37

Εξωλέμβιος κινητήρας πρόωσης λέμβου διάσωσης

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V.

MED/1.38

Προβολείς προς χρήση σε σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.39

Ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) Παράρτημα 10,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) Παράρτημα 11,

Και για προληπτική συντήρηση κατά μεγάλα διαστήματα:

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.

B+D

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) Παράρτημα 10,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) Παράρτημα 11,

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.

Είδος MED/1.40, Μηχανικός ανυψωτήρας πλοηγού, — μεταφέρθηκε στο MED/4.48.

MED/1.41α

Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης:

α)

επωτίδιες σωσίβιες λέμβοι,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/17 της SOLAS 74,

Κανον. III/23 της SOLAS 74,

Κανον. III/24 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.41α

Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης:

α)

επωτίδιες σωσίβιες λέμβοι

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/23 της SOLAS 74,

Κανον. III/24 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.41β

Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης:

β)

ελευθέρας πτώσης,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

Κωδικός HSC: επειδή τα ταχύπλοα σκάφη δεν φέρουν σωσίβιες λέμβους ελεύθερης πτώσης

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/17 της SOLAS 74,

Κανον. III/23 της SOLAS 74,

Κανον. III/24 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.41β

Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης:

β)

ελευθέρας πτώσης,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/23 της SOLAS 74,

Κανον. III/24 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI.

MED/1.41γ

Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης:

γ)

σωσίβιες σχεδίες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/17 της SOLAS 74,

Κανον. III/23 της SOLAS 74,

Κανον. III/24 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.41δ

Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης:

δ)

λέμβοι περισυλλογής,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/17 της SOLAS 74,

Κανον. III/23 της SOLAS 74,

Κανον. III/24 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.41δ

Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης:

δ)

λέμβοι περισυλλογής

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/17 της SOLAS 74,

Κανον. III/23 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.41ε

Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης:

ε)

ταχείες λέμβοι περισυλλογής.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/17 της SOLAS 74,

Κανον. III/23 της SOLAS 74,

Κανον. III/24 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

MED/1.41ε

Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης:

ε)

ταχείες λέμβοι περισυλλογής.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/16 της SOLAS 74,

Κανον. III/17 της SOLAS 74,

Κανον. III/23 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

Είδος MED/1.42, Κλίμακα πλοηγού, — μεταφέρθηκε στο MED/4.49.

MED/1.43

Άκαμπτες/φουσκωτές λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. III/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC/Εγκύκλ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. III/21 της SOLAS 74,

Κανον. III/31 της SOLAS 74,

Κανον. III/34 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I,

Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.

2.   Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης

Αριθμός και χαρακτηρισμός είδους

Κανονισμοί MARPOL 73/78, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση

Πρότυπα δοκιμών

Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Πρώτη διάθεση στην αγορά

Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Εξοπλισμός διήθησης ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο το πολύ 15 p.p.m)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 14.

Απόφ. IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Εγκύκλ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 14.

IMO MEPC.1/Εγκύκλ. 643.

MED/2.1

Εξοπλισμός διήθησης ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο το πολύ 15 p.p.m)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 14.

Απόφ. IMO MEPC.107(49), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MEPC.1/Εγκύκλ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 14.

IMO MEPC.1/Εγκύκλ. 643.

MED/2.2

Ανιχνευτές διεπιφάνειας ύδατος/ελαίου

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 32.

Απόφ. IMO MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Μετρητές συγκέντρωσης ελαίου

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 14.

Απόφ. IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Εγκύκλ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 14.

IMO MEPC.1/Εγκύκλ. 643.

MED/2.3

Μετρητές συγκέντρωσης ελαίου

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 14.

Απόφ. IMO MEPC.107(49), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MEPC.1/Εγκύκλ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 14.

IMO MEPC.1/Εγκύκλ. 643.

MED/2.5

Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου από πετρελαιοφόρο

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 31,

IMO MEPC.1/Εγκύκλ.761 Αναθ.1,

IMO MEPC.1/Εγκύκλ.858.

Απόφ. IMO MEPC.108(49), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 31.

MED/2.5

Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου από πετρελαιοφόρο

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 31,

IMO MEPC.1/Εγκύκλ.858.

Απόφ. IMO MEPC.108(49), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 31.

MED/2.6

Συστήματα αποχέτευσης

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

MARPOL 73/78 Παράρτημα IV, Κανον. 9.

Απόφ. IMO MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

MARPOL 73/78 Παράρτημα IV, Κανον. 9.

MED/2.6

Συστήματα αποχέτευσης

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

MARPOL 73/78 Παράρτημα IV, Κανον. 9.

Απόφ. IMO MEPC.227(64), όπως τροποποιήθηκε.

α)

συμπεριλαμβανομένου του τμήματος 4.2 (για χρήση από επιβατηγά πλοία σε όλες τις ειδικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης ειδικής περιοχής του παραρτήματος IV της MARPOL),

β)

μη συμπεριλαμβανομένου του τμήματος 4.2 (για χρήση από πλοία, πλην των επιβατηγών πλοίων, σε όλες τις περιοχές και από επιβατηγά πλοία εκτός των ειδικών περιοχών του παραρτήματος IV της MARPOL),

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

MARPOL 73/78 Παράρτημα IV, Κανον. 9.

MED /2.7

Αποτεφρωτήρες επί του σκάφους

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

MARPOL 73/78 Παράρτημα VI, Κανον. 16.

Απόφ. IMO MEPC.76(40).

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

MARPOL 73/78 Παράρτημα VI, Κανον. 16.

IMO MEPC.1/Εγκύκλ.793.

MED/2.7

Αποτεφρωτήρες επί του σκάφους

(Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης με δυναμικό άνω των 1 500 kW και μέχρι 4 000 kW)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

MARPOL 73/78 Παράρτημα VI, Κανον. 16.

Απόφ. IMO MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

MARPOL 73/78 Παράρτημα VI, Κανον. 16.

MED/2.8

Συσκευή ανάλυσης οξειδίων του αζώτου προς χρήση επί του πλοίου, σύμφωνα με τον τεχνικό κώδικα NOx του 2008

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 13).

Απόφ. IMO MEPC.177(58) - (Τεχνικός κώδικας NOx του 2008), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 13).

Απόφ. IMO MEPC.177(58) - (Τεχνικός κώδικας NOx του 2008),

Απόφ. IMO MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Εγκύκλ. 638.

MED/2.8

Συσκευή ανάλυσης οξειδίων του αζώτου προς χρήση επί του πλοίου, σύμφωνα με τον τεχνικό κώδικα NOx του 2008

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 13).

Απόφ. IMO MEPC.177(58) - (Τεχνικός κώδικας NOx του 2008), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 13).

Απόφ. IMO MEPC.177(58) - (Τεχνικός κώδικας NOx του 2008),

Απόφ. IMO MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Εγκύκλ. 638.

MED/2.10

Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων επί του σκάφους

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4),

Απόφ. IMO MEPC.184(59).

Απόφ. IMO MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4),

MED/2.10

Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων επί του σκάφους

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4),

Απόφ. IMO MEPC.259(68).

Απόφ. IMO MEPC.259(68).

Καθεστώς Α

B+F

G

19.6.2018

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Απόφ. IMO MEPC.176(58) - (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4).

Καθεστώς Β

G

3.   Εξοπλισμός πυροπροστασίας

Αριθμός και χαρακτηρισμός είδους

Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση

Πρότυπα δοκιμών

Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Πρώτη διάθεση στην αγορά

Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Βασική επίστρωση καταστρωμάτων (πράιμερ)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/6 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/6 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.

MED/3.2

Φορητοί πυροσβεστήρες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4.

EN 3-7:2004 συμπεριλαμβανομένης της A1:2007,

EN 3-8:2006 συμπεριλαμβανομένης της AC:2007,

EN 3-9:2006 συμπεριλαμβανομένης της AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/18 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/19 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/20 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO A.951(23),

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4.

IMO MSC/Εγκύκλ.1239,

IMO MSC/Εγκύκλ.1275.

MED/3.2

Φορητοί πυροσβεστήρες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4.

EN 3-7:2004 συμπεριλαμβανομένης της A1:2007,

EN 3-8:2006 συμπεριλαμβανομένης της AC:2007,

EN 3-9:2006 συμπεριλαμβανομένης της AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/18 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/19 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/20 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO A.951(23),

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4.

Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11,

IMO MSC/Εγκύκλ.1239,

IMO MSC/Εγκύκλ.1275.

MED/3.3

Εξάρτυση πυροσβέστη: προστατευτική ενδυμασία (ενδυμασία προσέγγισης)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.

Προστατευτική ενδυμασία εξάρτυσης πυροσβέστη:,

EN 469:2005 συμπεριλαμβανομένης της A1:2006 και της AC:2006,

Ή,

Προστατευτική ενδυμασία εξάρτυσης πυροσβέστη - ανακλαστικός ιματισμός για ειδική πυρόσβεση:,

EN 1486:2007,

Ή,

Προστατευτική ενδυμασία εξάρτυσης πυροσβέστη - προστατευτική ενδυμασία με ανακλαστική εξωτερική επιφάνεια:,

ISO 15538:2001.

Σημείωση: Επίπεδο 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.

MED/3.4

Εξάρτυση πυροσβέστη: μπότες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.

MED/3.5

Εξάρτυση πυροσβέστη: γάντια

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.

EN 659:2003 συμπεριλαμβανομένης της A1:2008 και της AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.

MED/3.6

Εξάρτυση πυροσβέστη: κράνος

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.

MED/3.7

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα

Σημείωση: Για χρήση σε ατυχήματα όπου υπάρχουν επικίνδυνα εμπορεύματα απαιτείται μάσκα θετικής πίεσης.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.

EN 136:1998 συμπεριλαμβανομένης της AC:2003,

EN 137:2006,

Kαι όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ατυχήματα με φορτίο:,

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.

Kαι όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ατυχήματα με φορτίο:,

Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC) 14,

Απόφ. IMO MSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 14,

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1499.

MED/3.7

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα

Σημείωση: Για χρήση σε ατυχήματα όπου υπάρχουν επικίνδυνα εμπορεύματα απαιτείται μάσκα θετικής πίεσης.

(Βλ. είδος 7.1)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.

ISO 23269-2:2011 (μόνο πυρόσβεση - θαλάσσια χρήση)

Δεν επιτρέπεται η χρήση μάσκας τύπου 1 για το είδος MED/3.7 ούτε για το είδος MED/7.1

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/15 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.

MED/3.8

Αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Σημείωση: Ο εξοπλισμός αυτός προορίζεται μόνον για ταχύπλοα σκάφη που έχουν κατασκευαστεί βάσει των διατάξεων του κώδικα HSC του 1994.

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005 συμπεριλαμβανομένης της AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

MED/3.8

Αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Σημείωση: Ο εξοπλισμός αυτός προορίζεται μόνον για ταχύπλοα σκάφη που έχουν κατασκευαστεί βάσει των διατάξεων του κώδικα HSC του 1994.

EN 14593-1:2005,

ή:

EN 14594:2005, συμπεριλαμβανομένης της AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

MED/3.9

Εξαρτήματα συστημάτων καταιονιστήρων για χώρους ενδιαίτησης, χώρους εγκαταστάσεων και σταθμούς ελέγχου, ισοδύναμα με τα αναφερόμενα στον κανονισμό II-2/12 της SOLAS 74 (περιορίζεται στα ακροφύσια και τις επιδόσεις τους).

(Στο παρόν είδος περιλαμβάνονται ακροφύσια σταθερών συστημάτων καταιονισμού για ταχύπλοα σκάφη (HSC))

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/7 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8.

Απόφ. IMO A.800(19), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/7 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.44(65),

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8.

IMO MSC/Εγκύκλ.912,

IMO MSC/Εγκύκλ. 1556.

MED/3.10

Ακροφύσια μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης με καταιονισμό νερού υπό πίεση, σε μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7.

IMO MSC/Εγκύκλ.1165, Προσάρτημα A, όπως τροποποιήθηκε

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7.

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1313.

MED/3.10

Ακροφύσια μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης με καταιονισμό νερού υπό πίεση, σε μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7.

IMO MSC/Εγκύκλ.1165, όπως τροποποιήθηκε

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7,

Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11.

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1313.

MED/3.11α

Πυροστεγανότητα χωρισμάτων κλάσεως «A» και «B»

α)

Χωρίσματα κλάσεως «A»,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3.2 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3.2 της SOLAS 74.

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

IMO MSC/Εγκύκλ.1120,

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1434.

MED/3.11β

Πυροστεγανότητα χωρισμάτων κλάσεως «A» και «B»

β)

Χωρίσματα κλάσεως «B».

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3.4 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3.4 της SOLAS 74.

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

MED/3.12

Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/16 της SOLAS 74.

α)

Βαλβίδες ασφαλείας:

IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως τροποποιήθηκε,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

β)

Φλογοπαγίδες:

IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως τροποποιήθηκε,

EN ISO 16852:2010.

γ)

Φλογοπαγίδες εκπυρσοκρότησης

IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως τροποποιήθηκε.

EN ISO 16852:2010.

δ)

Βαλβίδες ατμοσφαιρικής αποκατάστασης υψηλής ταχύτητας

IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως τροποποιήθηκε,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Για εξοπλισμό άλλο από βαλβίδες:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Για βαλβίδες

B+F

 

23.5.2019

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/16 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15.

MED/3.12

Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/16 της SOLAS 74.

α)

Βαλβίδες ασφαλείας:

IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως τροποποιήθηκε,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

β)

Φλογοπαγίδες:

IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως τροποποιήθηκε,

EN ISO 16852:2016,

γ)

Φλογοπαγίδες εκπυρσοκρότησης

IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως τροποποιήθηκε,

EN ISO 16852:2016,

δ)

Βαλβίδες ατμοσφαιρικής αποκατάστασης υψηλής ταχύτητας:

IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως τροποποιήθηκε,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Για εξοπλισμό άλλο από βαλβίδες:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Για βαλβίδες

B+F

19.6.2018

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/16 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15.

MED/3.13

Άκαυστα υλικά

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.

MED/3.15α

Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ

α)

πλαστικοί σωλήνες και εξαρτήματα

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Σωληνώσεις και εξαρτήματα:

Απόφ. IMO A.753(18), όπως τροποποιήθηκε,

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10.

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.15α

Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ

πλαστικοί σωλήνες και εξαρτήματα

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO A.753(18), όπως τροποποιήθηκε,

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10.

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.15β

Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ

β)

βαλβίδες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Βαλβίδες:

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10.

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.15β

Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ

βαλβίδες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10.

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.15γ

Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ

γ)

συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων και αντισταθμιστές

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B+D

B+E

B+F

 

1.7.2019

(III)

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10.

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.15γ

Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ

συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων και αντισταθμιστές

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016,

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10.

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.15δ

Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ

δ)

εξαρτήματα μεταλλικών σωλήνων με ανθεκτικούς και ελαστομερείς σφραγίσεις

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Εξαρτήματα μεταλλικών σωλήνων με ανθεκτικές και ελαστομερείς σφραγίσεις:

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10.

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.15δ

Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ

εξαρτήματα μεταλλικών σωλήνων με ανθεκτικούς και ελαστομερείς σφραγίσεις

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10.

IMO MSC/Εγκύκλ.1120,

IMO MSC/Εγκύκλ.1527.

MED/3.16

Πυρίμαχες πόρτες

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1319

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1511.

MED/3.17

Εξαρτήματα συστημάτων ελέγχου πυρίμαχων θυρών.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται ο όρος «εξαρτήματα συστήματος», αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμή ή ένα μόνο εξάρτημα ή μια ομάδα εξαρτημάτων ή ολόκληρο το σύστημα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι διεθνείς απαιτήσεις.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.

MED/3.18α

Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας

διακοσμητικές επιστρώσεις,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/6 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/6 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.18β

Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας

συστήματα βαφής,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/6 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/6 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.18γ

Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας

επενδύσεις δαπέδων.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/6 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/6 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.18δ

Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας

μονωτικά καλύμματα σωλήνων,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.18ε

Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας

ε)

κόλλες χρησιμοποιούμενες στην κατασκευή χωρισμάτων κλάσεως «Α» και «Β» και «C»,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

MED/3.18ε

Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας

κόλλες χρησιμοποιούμενες στην κατασκευή χωρισμάτων των κλάσεων «Α» και «Β» και «C»,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.18στ

Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας

μεμβράνη εύφλεκτων αγωγών

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.19

Υφάσματα, κουρτίνες και άλλα αναρτώμενα υφαντά υλικά και φιλμ

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1456, όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.

MED/3.20

Ταπετσαρισμένα έπιπλα

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/5 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.

MED/3.21

Είδη κλινοστρωμνής

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/3 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.

MED/3.22

Πυροφραγές

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

Είδος MED/3.23, Διελεύσεις άκαυστων αγωγών από χωρίσματα κλάσεως «A» — Το είδος αφήνεται σκοπίμως κενό.

Είδος MED/3.24, Διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων από χωρίσματα κλάσεως «A» — Το είδος αφήνεται σκοπίμως κενό.

MED/3.25

Πυρίμαχα παράθυρα και φινιστρίνια κλάσεως «A» και «Β»

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

IMO MSC/Εγκύκλ.1120.

MED/3.26α

Διελεύσεις από χωρίσματα κλάσεως «A»

διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε,

MSC.1/Εγκύκλ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

MED/3.26β

Διελεύσεις από χωρίσματα κλάσεως «A»

διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κ.λπ.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε,

IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74,

IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1276.

MED/3.27α

Διελεύσεις κλάσεως «Β»

διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων,

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

MED/3.27β

Διελεύσεις κλάσεως «Β»

διελεύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κ.λπ.

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως τροποποιήθηκε.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.

MED/3.28

Συστήματα καταιονισμού (μόνον οι κεφαλές καταιονισμού).

(Στο παρόν είδος περιλαμβάνονται ακροφύσια σταθερών συστημάτων καταιονισμού για ταχύπλοα σκάφη (HSC))

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/7 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

ISO 6182-1:2014.

Ή,

EN 12259-1:1999 συμπεριλαμβανομένων των A1:2001, A2:2004 και A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/7 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.44(65),

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8,

IMO MSC/Εγκύκλ.912,

MED/3.28

Συστήματα καταιονισμού (μόνον οι κεφαλές καταιονισμού).

(Στο παρόν είδος περιλαμβάνονται ακροφύσια σταθερών συστημάτων καταιονισμού για ταχύπλοα σκάφη (HSC))

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/7 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

ISO 6182-1:2014.

Ή,

EN 12259-1:1999 συμπεριλαμβανομένων των A1:2001, A2:2004 και A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/7 της SOLAS 74,

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.44(65),

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7,

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8,

IMO MSC/Εγκύκλ.912,

MSC.1/Εγκύκλ.1556.

MED/3.29

Σωλήνες πυρόσβεσης

α)

Στεγανοί επιπεδούμενοι σωλήνες (τιμές εσωτερικής διαμέτρου από 25 mm έως 52 mm)

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Κανον. X/3 της SOLAS 74.

EN 14540:2014.

B+D

B+E

B+F

 

 

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/10 της SOLAS 74,

Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7,

Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.

MED/3.30

Φορητός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. VI/3 της SOLAS 74,

Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74.

EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, ή IEC 60945 (2002) συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008),

IEC 60092-504:2001, συμπεριλαμβανομένου του IEC 60092-504 διορθωτικό 1:2011

IEC 60533:1999,

Και, κατά περίπτωση, για την:

α)

Κατηγορία 1: (ασφαλής περιοχή):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

β)

Κατηγορία 2: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων):,

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012 συμπεριλαμβανομένης της A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

 

1.6.2019

(II)

Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. VI/3 της SOLAS 74,

Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74.

Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15,

IMO MSC.1/Εγκύκλ.1477.

MED/3.30

Φορητός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου

Κανον. II-2/4 της SOLAS 74,

Κανον. VI/3 της SOLAS 74,

Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74.

EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, ή IEC 60945 (2002) συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1 (2008),

IEC 60092-504:2016,