3.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 113/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/671 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Μαΐου 2018

για την υποχρέωση καταγραφής των εισαγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («ο βασικός κανονισμός αντιντάμπινγκ»), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) («ο βασικός κανονισμός κατά των επιδοτήσεων»), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 5,

Αφού ενημέρωσε τα κράτη μέλη,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 20 Οκτωβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή»), με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3) («η ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ»), ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ («διαδικασία αντιντάμπινγκ») όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση ηλεκτρικών ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ»), ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 από την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Ποδηλάτων («ο καταγγέλλων» ή «EBMA») για λογαριασμό παραγωγών που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων.

(2)

Στις 21 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή, με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4) («η ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων»), ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας κατά επιδοτήσεων («η διαδικασία κατά των επιδοτήσεων») όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση ηλεκτρικών ποδηλάτων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017 από τον καταγγέλλοντα για λογαριασμό παραγωγών που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής ηλεκτρικών ποδηλάτων.

1.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

(3)

Το προϊόν που υπόκειται σε καταγραφή («το υπό εξέταση προϊόν») και για τις δύο διαδικασίες είναι ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα, καταγωγής ΛΔΚ, τα οποία επί του παρόντος υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 8711 60 10 και ex 8711 60 90 (κωδικός TARIC 8711609010). Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ και TARIC παρέχονται μόνο για λόγους πληροφόρησης.

2.   ΑΙΤΗΣΗ

(4)

Ο καταγγέλλων αναφέρει στις καταγγελίες του, την πρόθεσή του να ζητήσει την καταγραφή. Στις 31 Ιανουαρίου 2018 ο καταγγέλλων υπέβαλλε αίτημα καταγραφής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και το άρθρο 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων. Ο καταγγέλλων ζήτησε να υποβάλλονται σε καταγραφή οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταγενέστερη επιβολή μέτρων έναντι των εισαγωγών αυτών με ισχύ από την ημερομηνία καταγραφής τους, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον βασικό κανονισμό.

3.   ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και το άρθρο 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την καταγραφή των εισαγωγών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταγενέστερη επιβολή μέτρων έναντι των εισαγωγών αυτών με ισχύ από την ημερομηνία καταγραφής τους, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον βασικό κανονισμό. Οι εισαγωγές μπορούν να υποβληθούν σε καταγραφή ύστερα από αίτηση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, η οποία περιλαμβάνει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν αυτή την ενέργεια.

(6)

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, η καταγραφή είναι δικαιολογημένη, αφού το υπό εξέταση προϊόν αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων. Σημαντική ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης προκαλείται από την αύξηση του ρυθμού των εισαγωγών σε χαμηλές τιμές οι οποίες θα εξουδετερώσουν την επανορθωτική επίδραση των δυνητικών οριστικών δασμών, επιτρέποντας την αποθήκευση πριν από την περίοδο της εποχιακής πώλησης 2018.

(7)

Η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση υπό το πρίσμα του άρθρου 10 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και του άρθρου 16 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων.

(8)

Όσον αφορά το μέρος της αίτησης που αφορά το ντάμπινγκ, η Επιτροπή εξέτασε αν οι εισαγωγείς γνώριζαν, ή όφειλαν να γνωρίζουν, την ύπαρξη ντάμπινγκ, το μέγεθός του και την εικαζόμενη ή αποδεδειγμένη ζημία. Ανέλυσε επίσης κατά πόσον σημειώθηκε περαιτέρω σημαντική αύξηση των εισαγωγών, η οποία, με βάση τον χρόνο κατά τον οποίον πραγματοποιήθηκαν, τον όγκο τους και τις λοιπές περιστάσεις, είναι πιθανό να υπονομεύσουν σε μεγάλο βαθμό το επανορθωτικό αποτέλεσμα του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που πρόκειται να επιβληθεί.

(9)

Σχετικά με το μέρος της αίτησης που αφορά τις επιδοτήσεις, η Επιτροπή έλεγξε κατά πόσον υπάρχουν κρίσιμες περιστάσεις υπό τις οποίες, για το υπό εξέταση επιδοτούμενο προϊόν, προκαλείται ζημία η οποία είναι δύσκολο να αποκατασταθεί, εξαιτίας μαζικών εισαγωγών, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, προϊόντος που τυγχάνει αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων και κατά πόσον κρίνεται αναγκαία η αναδρομική επιβολή αντισταθμιστικών δασμών στις εισαγωγές αυτές, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη της ζημίας αυτής.

3.1.   Γνώση των εισαγωγέων σχετικά με το ντάμπινγκ, το μέγεθός του και την εικαζόμενη ζημία

(10)

Όσον αφορά το ντάμπινγκ, σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τη ΛΔΚ αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. Ειδικότερα, ο καταγγέλλων παρείχε στοιχεία για την κανονική αξία με βάση τις εγχώριες τιμές και με βάση την επιλογή της Ελβετίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ.

(11)

Η πρακτική ντάμπινγκ αποδεικνύεται με βάση τη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας που καθορίστηκε με τον τρόπο αυτόν και της τιμής εξαγωγής (σε επίπεδο τιμών «εκ του εργοστασίου») του υπό εξέταση προϊόντος, όταν πωλείται για εξαγωγή στην Ένωση. Συνολικά, και δεδομένου του μεγέθους του εικαζόμενου περιθωρίου ντάμπινγκ, που φέρεται ότι κυμαίνεται από 193 % έως 430 %, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν επαρκώς, στο παρόν στάδιο, ότι οι εξαγωγείς εφαρμόζουν πρακτικές ντάμπινγκ.

(12)

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονταν στην ανακοίνωση για την έναρξη της παρούσας διαδικασίας που δημοσιεύθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017.

(13)

H Giant, ένας παραγωγός-εξαγωγέας με συνδεδεμένο εισαγωγέα, ισχυρίστηκε ότι η έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ δεν ήταν επαρκής για να αποδείξει ότι υπήρχε επίγνωση του ντάμπινγκ.

(14)

Με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας αποτελεί δημόσιο έγγραφο στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εισαγωγείς. Επιπλέον, ως ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της έρευνας, οι εισαγωγείς έχουν πρόσβαση στη μη εμπιστευτική έκδοση της καταγγελίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι εισαγωγείς γνώριζαν, ή θα έπρεπε να γνωρίζουν, τις εικαζόμενες πρακτικές ντάμπινγκ, το μέγεθός τους και την εικαζόμενη ζημία το αργότερο από εκείνη τη χρονική στιγμή.

(15)

Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί να αναμένεται ο εισαγωγέας να γνωρίζει την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και, ακόμη λιγότερο, να προβλέπει την κανονική αξία με βάση την οποία πρέπει να αξιολογηθούν οι κινεζικές τιμές εξαγωγής προς την Ένωση.

(16)

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ αναφέρθηκε στην καταγγελία και στην ανακοίνωση έναρξης της διαδικασίας.

(17)

Η καταγγελία παρείχε επίσης επαρκείς αποδείξεις για εικαζόμενη ζημία παρουσιάζοντας απότομη πτώση του μεριδίου αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής από 42,5 % το 2014 σε 28,6 % κατά τη διάρκεια της περιόδου που χρησιμοποιείται για την καταγγελία, μειωμένα και μειούμενα επίπεδα κερδοφορίας από το 3,4 % του κύκλου εργασιών το 2014 στο 2,1 % κατά τη διάρκεια της περιόδου που χρησιμοποιείται για την καταγγελία καθώς και υπολογισμούς της πώλησης σε χαμηλότερες τιμές από 153 % έως 206 %.

(18)

Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνταν το πρώτο κριτήριο για την καταγραφή όσον αφορά το μέρος της αίτησης που αφορούσε το ντάμπινγκ.

3.2.   Περαιτέρω σημαντική αύξηση των εισαγωγών

(19)

Τα στοιχεία της Eurostat δεν επιτρέπουν πλήρη ανάλυση της εξέλιξης των εισαγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Ένωση. Πράγματι, ενώ η περίοδος έρευνας ξεκινά τον Οκτώβριο του 2016, εκτιμάται ότι το 99 % των εισαγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων ταξινομήθηκαν έως τον Ιανουάριο του 2017 με κωδικό ΣΟ που κάλυπτε άλλα προϊόντα.

(20)

Σε αυτό το πλαίσιο, ο καταγγέλλων υπέβαλε λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία με βάση τα στοιχεία των κινεζικών τελωνειακών αρχών για τις εξαγωγές μεταξύ Ιανουαρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2018. Με βάση τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και τη διασταύρωση των στατιστικών στοιχείων, η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει καθυστέρηση δύο μηνών μεταξύ των εξαγωγών από τη ΛΔΚ και των εισαγωγών στην Ένωση.

(21)

Επομένως, στην ανάλυσή της η Επιτροπή έκρινε ότι τα στοιχεία των κινεζικών τελωνειακών αρχών για τις εξαγωγές παρείχαν επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη δίμηνη καθυστέρηση της αποστολής των εισαγωγών στην Ένωση. Για να καθοριστείη ποσότητα των εισαγωγών κατά την περίοδο της έρευνας (δηλαδή 1η Οκτωβρίου 2016 - 30 Σεπτεμβρίου 2017), η Επιτροπή χρησιμοποίησε τα στοιχεία των κινεζικών εξαγωγών μεταξύ Αυγούστου 2016 και Ιουλίου 2017.

(22)

Ο όγκος των εξαγωγών από τη ΛΔΚ στην Ένωση αυξήθηκε κατά 82 % κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Φεβρουαρίου 2018, σε σύγκριση με την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Φεβρουαρίου 2017. Επιπλέον, ο μέσος μηνιαίος όγκος των εξαγωγών από τη ΛΔΚ στην Ένωση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Φεβρουαρίου 2018 ήταν 64 % υψηλότερος από τον μέσο μηνιαίο όγκο εισαγωγών στην Ένωση κατά την περίοδο της έρευνας. Η Επιτροπή έκρινε ότι τα στοιχεία αυτά παρείχαν αποδείξεις για σημαντική αύξηση των εισαγωγών.

(23)

Ορισμένοι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς και η εταιρεία Giant ισχυρίστηκαν ότι τα μη επεξεργασμένα στοιχεία κινεζικών εξαγωγών που επικαλείται ο καταγγέλλων προς υποστήριξη του αιτήματός του για καταγραφή θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε μη εμπιστευτικό φάκελο, προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της πηγής και των στοιχείων που υποβλήθηκαν. Οι εισαγωγείς ισχυρίζονται ότι οι χρησιμοποιούμενοι κωδικοί δεν αναφέρθηκαν και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και άλλα προϊόντα.

(24)

Ο καταγγέλλων έθεσε στη διάθεση της Επιτροπής τα λεπτομερή στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται προς υποστήριξη του αιτήματός του. Η γνωστοποίηση των εν λόγω στοιχείων θα παραβίαζε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, ο καταγγέλλων περιέλαβε στη μη εμπιστευτική έκδοση του αιτήματος τα συγκεντρωτικά ποσοστά εξαγωγής ανά μήνα και ανά έτος. Ο καταγγέλλων δήλωσε επίσης ότι η πηγή ήταν οι κινεζικές τελωνειακές αρχές, ανέφερε τους κωδικούς που χρησιμοποιήθηκαν και εξήγησε τη μεθοδολογία του για τον αποκλεισμό άλλων προϊόντων εκτός από το υπό εξέταση προϊόν. Ως εκ τούτου, η πηγή γνωστοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε έναντι αμοιβής. Επιπλέον, τα εν λόγω στοιχεία επιβεβαιώθηκαν σε γενικές γραμμές από την Eurostat για τη διαθέσιμη περίοδο. Κανένα άλλο ενδιαφερόμενο μέρος δεν πρότεινε εναλλακτικά στοιχεία ή μεθοδολογία. Σε αυτές τις περιστάσεις και λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου γνωστοποίησης των συγκεντρωτικών στοιχείων και της μεθοδολογίας στον μη εμπιστευτικό φάκελο, η Επιτροπή κρίνει ότι τα στοιχεία εισόδου δεν είναι αναγκαία για να ασκήσει τα δικαιώματα άμυνας το ενδιαφερόμενο μέρος. Ο ισχυρισμός αυτός έπρεπε, συνεπώς, να απορριφθεί.

(25)

Ορισμένοι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς ισχυρίστηκαν επίσης ότι η δημιουργία αποθεμάτων δεν ήταν δυνατή λόγω των μεγάλων χρονικών διαστημάτων μεταξύ σχεδιασμού και παράδοσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ότι το χρονικό διάστημα από τον σχεδιασμό ηλεκτρικών ποδηλάτων έως την πραγματική παράδοση δεν εμπόδισε τη δημιουργία αποθεμάτων ηλεκτρικών ποδηλάτων που είχαν ήδη σχεδιαστεί, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στην καταγγελία σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη ΛΔΚ. Επιπλέον, τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία ενισχύουν τον ισχυρισμό ότι υπήρξε σημαντική αύξηση των εισαγωγών. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(26)

Ορισμένοι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς και η Giant αμφισβήτησαν ότι η αύξηση των κινεζικών εξαγωγών παρείχαν αποδεικτικά στοιχεία για μια περαιτέρω σημαντική αύξηση των εισαγωγών και ισχυρίστηκαν ότι αυτό αντικατοπτρίζει την εποχικότητα των πωλήσεων των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η κατ' έτος σύγκριση δεν επηρεάζεται από εποχικές επιδράσεις και προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με αύξηση της τάξεως του 82 % του όγκου των εισαγωγών μετά την έναρξη της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(27)

Η Giant αρνήθηκε ότι η αύξηση των εισαγωγών ήταν σημαντική και ισχυρίστηκε ότι ήταν κατώτερη ή σύμφωνη με τη γενική αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Ένωση. Η Giant παρέπεμψε στις δημοσιεύσεις της Συνομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Ποδηλάτων («CONEBI»), σύμφωνα με την οποία η αύξηση αυτή εκτιμάται στο 22,2 % το 2016 σε σύγκριση με το 2015, και της EBMA («ο καταγγέλλων»), η οποία υπολόγισε το ποσοστό ανάπτυξης για το 2017 στο 23 % σε σύγκριση με το 2016. Η Giant ισχυρίστηκε ότι τον Οκτώβριο του 2017 ήταν το κατάλληλο σημείο αφετηρίας για την εκτίμηση της αύξησης των εισαγωγών. Η Giant υπολόγισε ότι, με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τις εισαγωγές, οι μηνιαίες εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων αυξήθηκαν κατά 8,7 % μεταξύ Οκτωβρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018.

(28)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Giant υπέβαλε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο χρόνος αποστολής μεταξύ των εξαγωγών από τη ΛΔΚ και των εισαγωγών στην Ένωση διήρκησε «τουλάχιστον έναν ή δύο μήνες». Ως εκ τούτου, οι εισαγωγές του Οκτωβρίου 2017 αντιστοιχούσαν στις εξαγωγές από την ΛΔΚ του Αυγούστου 2017, πριν από την έναρξη της έρευνας. Επιπλέον, ο μέσος μηνιαίος όγκος των εξαγωγών από τη ΛΔΚ στην Ένωση κατά την περίοδο μεταξύ Αυγούστου 2017 και Φεβρουαρίου 2018 ήταν 36 % υψηλότερος από τον μέσο μηνιαίο όγκο εισαγωγών στην Ένωση την περίοδο της έρευνας. Ο εν λόγω ρυθμός ανάπτυξης δεν λαμβάνει υπόψη την πολύ σημαντική αύξηση των εισαγωγών που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο της έρευνας και είναι, ωστόσο, πολύ μεγαλύτερη από τον ρυθμό ανάπτυξης του 2016 και του 2017 στη ζήτηση της αγοράς της Ένωσης.

(29)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνταν και το δεύτερο κριτήριο για την καταγραφή σχετικά με το μέρος της αίτησης που αφορά το ντάμπινγκ.

3.3.   Εξουδετέρωση της επανορθωτικής επίδρασης του δασμού

(30)

Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να προκληθεί πρόσθετη ζημία από τη συνεχή αύξηση των εισαγωγών από τη ΛΔΚ σε περαιτέρω μειωμένες τιμές.

(31)

Όπως καθορίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 19 έως 29, υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για σημαντική αύξηση των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος.

(32)

Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν μια τάση μείωσης των τιμών εισαγωγής του υπό εξέταση προϊόντος. Η μέση τιμή των εισαγωγών από τη ΛΔΚ στην Ένωση σε ευρώ ήταν χαμηλότερη κατά 8 % την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Φεβρουαρίου 2018 σε σχέση με την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Φεβρουαρίου 2017 και κατά 7 % χαμηλότερη σε σύγκριση με την περίοδο έρευνας.

(33)

Πρόσθετες περιστάσεις δείχνουν ότι η περαιτέρω σημαντική αύξηση των εισαγωγών είναι πιθανό να εξουδετερώσει σε μεγάλο βαθμό την επανορθωτική επίδραση των δασμών που πρέπει να εφαρμόζονται. Είναι εύλογο να συναχθεί ότι οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω πριν από την έγκριση προσωρινών μέτρων, εάν υπάρξουν, δεδομένου ότι η έγκριση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο στις 20 Ιουλίου και θα συμπέσει με το τέλος της εποχιακής πώλησης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το 2018.

(34)

Επομένως, αυτή η περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών μετά την έναρξη της διαδικασίας είναι πιθανόν, υπό το πρίσμα του χρόνου κατά τον οποίον πραγματοποιήθηκαν, του όγκου τους και των λοιπών περιστάσεων (όπως η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη ΛΔΚ, καθώς και η τιμολογιακή συμπεριφορά των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων), να εξουδετερώσει σε μεγάλο βαθμό την επανορθωτική επίδραση τυχόν οριστικού δασμού, εκτός αν οι εν λόγω δασμοί ισχύσουν αναδρομικά.

(35)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνταν και το τρίτο κριτήριο για την καταγραφή σχετικά με το μέρος της αίτησης που αφορά το ντάμπινγκ.

3.4.   Οι μαζικές εισαγωγές ενός επιδοτούμενου προϊόντος σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα προκαλούν ζημία, η οποία αποκαθίσταται δύσκολα

(36)

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τη ΛΔΚ αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων. Οι εικαζόμενες επιδοτήσεις συνίστανται, μεταξύ άλλων, i) σε άμεση μεταφορά κεφαλαίων και υποχρεώσεων, όπως επιχορηγήσεων, προτιμησιακών δανείων, κατευθυνόμενων πιστώσεων από τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας καθώς και ιδιωτικές τράπεζες, και εξαγωγικών πιστώσεων και εγγυήσεων και ασφαλίσεων για τις εξαγωγές· ii) σε κρατικά διαφυγόντα ή μη εισπραχθέντα έσοδα, όπως απαλλαγές και εξαιρέσεις από την καταβολή φόρου εισοδήματος, επιστροφές εισαγωγικών δασμών, παρακράτηση φορολογικών εκπτώσεων και απαλλαγές και επιστροφές ΦΠΑ· και iii) σε παροχή από το κράτος πρώτων υλών, γης και ενέργειας έναντι μικρότερης από το κανονικό αμοιβής. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία ήταν διαθέσιμα στη μη εμπιστευτική έκδοση της καταγγελίας και στο υπόμνημα για τα επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

(37)

Υποστηρίζεται ότι τα παραπάνω προγράμματα αποτελούν επιδοτήσεις, δεδομένου ότι συνεπάγονται χρηματοδοτική συνεισφορά εκ μέρους της κυβέρνησης της ΛΔΚ ή άλλων περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων (συμπεριλαμβανομένων δημόσιων φορέων) και αποφέρουν όφελος στους παραγωγούς-εξαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος. Επίσης, υποστηρίζεται ότι αυτές οι επιδοτήσεις εξαρτώνται από τις εξαγωγικές επιδόσεις και/ή από τη χρήση εγχώριων αντί εισαγόμενων αγαθών και/ή ότι περιορίζονται σε ορισμένους τομείς και/ή τύπους επιχειρήσεων και/ή τοποθεσίες και ότι είναι, επομένως, ειδικές και αντισταθμίσιμες.

(38)

Ως εκ τούτου, τα διαθέσιμα στοιχεία στο στάδιο αυτό δείχνουν ότι οι εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος τυγχάνουν αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων.

(39)

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι πρακτικές επιδοτήσεων των παραγωγών εξαγωγέων προκαλούν σημαντική ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Στην καταγγελία και στις μεταγενέστερες παρατηρήσεις αναφορικά με τις αιτήσεις καταγραφής, τα στοιχεία σχετικά με τον όγκο των εισαγωγών δείχνουν μαζική αύξηση των εισαγωγών τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως προς το μερίδιο αγοράς την περίοδο μεταξύ του 2014 και της περιόδου έρευνας καθώς και τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι Κινέζοι παραγωγοί εξαγωγείς υπερτριπλασίασαν τον όγκο του υπό εξέταση προϊόντος που εξήχθη στην Ένωση, από 219 σε 703 χιλιάδες μονάδες (+ 484 χιλιάδες μονάδες), πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση του μεριδίου αγοράς από 19,2 % σε 33 %. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 22 ανωτέρω, η ίδια τάση συνεχίστηκε το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Φεβρουαρίου 2018. Συνολικά, από τα στοιχεία προκύπτει ότι η μαζική αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων από τη ΛΔΚ έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών επιπέδων κερδοφορίας. Τα στοιχεία σχετικά με τους παράγοντες ζημίας που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία περιέχονται στις καταγγελίες και στις μεταγενέστερες παρατηρήσεις σχετικά με την καταγραφή.

(40)

Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολόγησε στο στάδιο αυτό κατά πόσον η προκληθείσα ζημία είναι δύσκολο να αποκατασταθεί. Μόλις οι Κινέζοι προμηθευτές ενταχθούν στις αλυσίδες εφοδιασμού των πελατών του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ο κλάδος μπορεί να μην είναι πρόθυμος να αλλάξει προμηθευτές υπέρ των παραγωγών της Ένωσης. Επιπλέον, οι πελάτες του ενωσιακού κλάδου παραγωγής είναι απίθανο να αποδεχτούν υψηλότερες τιμές από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, ακόμη και αν υποτεθεί ότι η Επιτροπή θα επέβαλλε αντισταθμιστικά μέτρα χωρίς αναδρομική ισχύ στο μέλλον. Αυτός ο κίνδυνος μόνιμης απώλειας μεριδίου αγοράς ή μειωμένου εισοδήματος συνιστά ζημία η οποία είναι δύσκολο να αποκατασταθεί.

3.5.   Αποκλεισμός της επανάληψης της ζημίας

(41)

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 39 και τις εκτιμήσεις που εκτίθενται στην αιτιολογική σκέψη 40, η Επιτροπή θεώρησε αναγκαίο να προετοιμαστεί η πιθανή αναδρομική επιβολή των μέτρων με την επιβολή της καταγραφής, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη της ζημίας αυτής.

4.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(42)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την καταγραφή των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και το άρθρο 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων.

(43)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να παράσχουν σχετικά στοιχεία. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, αν αυτά υποβάλουν αίτηση γραπτώς και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

5.   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

(44)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και το άρθρο 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων, οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος θα πρέπει να υποβάλλονται σε καταγραφή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, αν η έρευνα καταλήξει στην επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ και/ή αντισταθμιστικών δασμών, οι εν λόγω δασμοί θα μπορούν, αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να εισπραχθούν αναδρομικά από τις καταγεγραμμένες εισαγωγές, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

(45)

Κάθε μελλοντική υποχρέωση θα εξαρτηθεί από τα πορίσματα της έρευνας αντιντάμπινγκ και της έρευνας κατά των επιδοτήσεων αντίστοιχα.

(46)

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην καταγγελία με την οποία ζητείται η έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ, εκτιμάται για το υπό εξέταση προϊόν μέσο περιθώριο ντάμπινγκ 193 % έως 430 % και μέσο επίπεδο εξάλειψης της ζημίας της τάξης του 189 %. Το ποσό της πιθανής μελλοντικής υποχρέωσης ορίζεται στο επίπεδο εξάλειψης της ζημίας που εκτιμάται με βάση την καταγγελία, δηλαδή 189 % κατ' αξία της αξίας εισαγωγής CIF του υπό εξέταση προϊόντος.

(47)

Στο παρόν στάδιο της έρευνας δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί το ποσό της επιδότησης. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην καταγγελία με την οποία ζητείται η έναρξη έρευνας κατά των επιδοτήσεων υπολογίζεται ότι το επίπεδο εξουδετέρωσης της ζημίας αντιστοιχεί στο 189 % για το υπό εξέταση προϊόν. Το ποσό της πιθανής μελλοντικής υποχρέωσης ορίζεται στο επίπεδο εξάλειψης της ζημίας που εκτιμάται με βάση την καταγγελία κατά των επιδοτήσεων, δηλαδή 189 % κατ' αξία της αξίας εισαγωγής CIF του υπό εξέταση προϊόντος.

6.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(48)

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας καταγραφής θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι τελωνειακές αρχές καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 και το άρθρο 24 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή των εισαγωγών ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα στην Ένωση, που υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 8711 60 10 και ex 8711 60 90 (κωδικός TARIC 8711609010) και κατάγονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

2.   Η καταγραφή λήγει εννέα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.   Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους, να παράσχουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ή να ζητήσουν ακρόαση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2018

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21.

(2)  ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 55.

(3)  ΕΕ C 353 της 20.10.2017, σ. 19.

(4)  ΕΕ C 440 της 21.12.2017, σ. 22.

(5)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.