25.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 105/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/631 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Φεβρουαρίου 2018

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την ίδρυση εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 92 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα και έγκαιρα μέτρα κατά επιβλαβών οργανισμών καραντίνας των φυτών κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), καθώς και κατά των επιβλαβών οργανισμών που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, αλλά ενδέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, να πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στον εν λόγω κατάλογο. Η αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία είναι πρωταρχικής σημασίας στο πλαίσιο αυτό.

(2)

Η αποτελεσματικότητα αυτή εξαρτάται από την ποιότητα, την ομοιομορφία και την αξιοπιστία των μεθόδων ανάλυσης, δοκιμής ή διάγνωσης που χρησιμοποιούνται από τα επίσημα εργαστήρια που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, και των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, των δοκιμών και των διαγνώσεων που διενεργούνται από τα εν λόγω επίσημα εργαστήρια.

(3)

Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να επικαιροποιούνται και, όπου είναι απαραίτητο, να βελτιώνονται προκειμένου να εξασφαλίζονται η ποιότητα, η ομοιομορφία και η αξιοπιστία των στοιχείων ανάλυσης, δοκιμής και διάγνωσης που παράγονται από αυτές.

(4)

Από τα μέτρα που λήφθηκαν για προηγούμενες προσβολές προκύπτει ότι τα επίσημα εργαστήρια που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 θα ωφελούνταν από τον συντονισμό και την παροχή υποστήριξης για τη βελτίωση και προώθηση ενιαίων πρακτικών σε σχέση με την ανάπτυξη ή τη χρήση των μεθόδων ανάλυσης, δοκιμής ή διάγνωσης που χρησιμοποιούνται από αυτά τα επίσημα εργαστήρια, και σε σχέση με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

(5)

Θα πρέπει, συνεπώς, να ιδρυθούν εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συμβάλλουν στη βελτίωση και την εναρμόνιση των μεθόδων ανάλυσης, δοκιμής ή διάγνωσης, στην ανάπτυξη επικυρωμένων μεθόδων και στη συντονισμένη παροχή υποστήριξης προς τα εν λόγω επίσημα εργαστήρια.

(6)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη εξειδίκευση, θα πρέπει να οριστεί ένα ειδικό εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε ειδική κατηγορία επιβλαβών οργανισμών. Οι κατηγορίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη φύση και τη βιολογία των επιβλαβών οργανισμών, όπως αντικατοπτρίζονται στην κατηγοριοποίησή του που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος A και στο παράρτημα II μέρος Α της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (3). Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να οριστούν εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ακόλουθες κατηγορίες επιβλαβών οργανισμών: έντομα και ακάρεα, νηματώδεις, βακτήρια, μύκητες και ωομύκητες, και ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα (επικαιροποιημένος όρος για τα «μυκοπλάσματα», όπως αναφέρεται στην εν λόγω οδηγία).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ιδρύονται εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, αλλά ενδέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, να πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αυτό, και με βάση την κατηγοριοποίηση που ορίζεται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ:

α)

εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έντομα και ακάρεα·

β)

εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νηματώδεις·

γ)

εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βακτήρια·

δ)

εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μύκητες και ωομύκητες·

ε)

εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ιούς, ιοειδή και φυτοπλάσματα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (EE) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4).

(3)  Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).