24.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 104/37


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/626 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Μαρτίου 2018

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1431 της Επιτροπής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 6, το άρθρο 31 παράγραφος 4, το άρθρο 35 παράγραφος 2, το άρθρο 38 παράγραφος 4, το άρθρο 39 παράγραφος 6, το άρθρο 44 παράγραφος 5, το άρθρο 50 παράγραφος 9, το άρθρο 51 παράγραφος 3, το άρθρο 54 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 55 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 56 παράγραφος 8, το άρθρο 57 παράγραφος 5, το άρθρο 75 παράγραφος 3, το άρθρο 84 παράγραφος 3, το άρθρο 109 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 116 παράγραφος 4, το άρθρο 117 παράγραφος 3, το άρθρο 140 παράγραφος 6, το άρθρο 146 παράγραφος 11, το άρθρο 161 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 184 παράγραφος 9, το άρθρο 186 παράγραφος 2, το άρθρο 187 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 6, το άρθρο 193 παράγραφος 8, το άρθρο 198 παράγραφος 4, το άρθρο 202 παράγραφος 10 και το άρθρο 204 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου (2), ο οποίος κωδικοποιήθηκε ως κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009, δημιούργησε ένα ειδικό για την Ένωση σύστημα για την προστασία των σημάτων που αποκτώνται σε επίπεδο Ένωσης κατόπιν αίτησης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το «Γραφείο»).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) εναρμόνισε τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να επέλθει συμμόρφωση με το νέο νομικό πλαίσιο που προέκυψε από την εν λόγω εναρμόνιση, θεσπίστηκαν ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1430 της Επιτροπής (4) και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1431 της Επιτροπής (5).

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου (6) κωδικοποιήθηκε ως κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001. Για λόγους σαφήνειας και απλότητας, οι παραπομπές που περιλαμβάνονται σε εκτελεστικό κανονισμό θα πρέπει να αντιστοιχούν στη νέα αρίθμηση των άρθρων που έχει προκύψει από τέτοια κωδικοποίηση της οικείας βασικής πράξης. Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1431 θα πρέπει να καταργηθεί και οι διατάξεις του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού θα πρέπει να ενταχθούν, με επικαιροποιημένες παραπομπές στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001, στον παρόντα κανονισμό.

(4)

Για λόγους σαφήνειας, ασφάλειας δικαίου και αποδοτικότητας, και προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάθεση αιτήσεων για σήματα της ΕΕ, έχει θεμελιώδη σημασία να καθοριστεί το υποχρεωτικό και το προαιρετικό λεπτομερές περιεχόμενο των αιτήσεων σημάτων της ΕΕ κατά τρόπο σαφή και εξαντλητικό, αποφεύγοντας παράλληλα τον περιττό διοικητικό φόρτο.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 δεν απαιτεί πλέον η αναπαράσταση σήματος να είναι γραφική, εφόσον αυτή επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας. Είναι συνεπώς αναγκαίο, για λόγους ασφάλειας δικαίου, να οριστεί σαφώς ότι το ακριβές αντικείμενο του αποκλειστικού δικαιώματος που παρέχεται με την καταχώριση καθορίζεται από την αναπαράσταση του σήματος. Η αναπαράσταση θα πρέπει, όπου ενδείκνυται, να συμπληρώνεται από ένδειξη του είδους του οικείου σήματος. Συναφώς, όπου ενδείκνυται, μπορεί να συμπληρώνεται από περιγραφή του σήματος. Κάθε τέτοια ένδειξη ή περιγραφή θα πρέπει να συνάδει με την αναπαράσταση.

(6)

Περαιτέρω, για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας της διαδικασίας υποβολής αίτησης για σήμα της ΕΕ και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ερευνών σήματος, είναι σκόπιμο να καθοριστούν γενικές αρχές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται η αναπαράσταση κάθε σήματος, καθώς και να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες και απαιτήσεις για την αναπαράσταση ορισμένων ειδών σημάτων, σύμφωνα με την ειδικότερη φύση και τις ιδιότητες του σήματος.

(7)

Την καθιέρωση εναλλακτικών τεχνικών επιλογών πέραν της γραφικής παράστασης που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες επιβάλλει η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού, ώστε η διαδικασία καταχώρισης να συμβαδίζει με τις τεχνικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα, οι τεχνικές προδιαγραφές για την υποβολή αναπαράστασης του σήματος, συμπεριλαμβανομένων των αναπαραστάσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να καθοριστούν με γνώμονα τη διατήρηση της διαλειτουργικότητας του συστήματος του σήματος της ΕΕ με το σύστημα που δημιουργήθηκε βάσει του πρωτοκόλλου που αφορά τη συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση σημάτων, που εγκρίθηκε στη Μαδρίτη στις 27 Ιουνίου 1989 (7) (πρωτόκολλο της Μαδρίτης). Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 και προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερη προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις, ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα σήματα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει να επαφίεται στον εκτελεστικό διευθυντή του Γραφείου.

(8)

Είναι σκόπιμο να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες ώστε να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος κατά την κατάθεση και διεκπεραίωση διεκδικήσεων προτεραιότητας και αρχαιότητας. Επομένως, θα πρέπει να καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων της προγενέστερης αίτησης ή καταχώρισης. Επίσης, το Γραφείο δεν θα πρέπει πλέον να καλείται να επισυνάπτει στον φάκελο αντίγραφο της προγενέστερης αίτησης σήματος σε περίπτωση διεκδίκησης προτεραιότητας.

(9)

Μετά την κατάργηση της απαίτησης για επιδεκτικότητα γραφικής αναπαράστασης του σήματος, ορισμένα είδη σημάτων μπορούν να αναπαρίστανται σε ηλεκτρονική μορφή και, κατά συνέπεια, η δημοσίευσή τους με χρήση συμβατικών μέσων δεν είναι πλέον πρόσφορη. Προκειμένου να παρέχονται εχέγγυα ως προς τη δημοσίευση όλων των πληροφοριών που αφορούν μια αίτηση, όπως επιβάλλεται για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, η πρόσβαση στην αναπαράσταση του σήματος μέσω συνδέσμου προς το ηλεκτρονικό μητρώο του Γραφείου θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως έγκυρη μορφή αναπαράστασης του σήματος για σκοπούς δημοσίευσης.

(10)

Για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται στο Γραφείο να εκδίδει πιστοποιητικά καταχώρισης στα οποία η αναπαράσταση του σήματος υποκαθίσταται από ηλεκτρονικό σύνδεσμο. Επίσης, όσον αφορά τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά την καταχώριση και για να καλύπτονται και οι περιπτώσεις αιτήσεων που υποβάλλονται σε χρόνο κατά τον οποίο ενδέχεται να έχουν αλλάξει τα στοιχεία της καταχώρισης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα έκδοσης επικαιροποιημένων εκδόσεων του πιστοποιητικού, στις οποίες θα αναγράφονται οι σχετικές μεταγενέστερες εγγραφές στο μητρώο.

(11)

Η εμπειρία από την εφαρμογή στην πράξη του προηγούμενου καθεστώτος κατέδειξε την ανάγκη αποσαφήνισης ορισμένων διατάξεων, ιδίως όσον αφορά τις μερικές μεταβιβάσεις και τις μερικές παραιτήσεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου.

(12)

Για τη διασφάλιση ασφάλειας δικαίου, με παράλληλη διατήρηση ορισμένου βαθμού ευελιξίας, είναι αναγκαίο να καθοριστεί το ελάχιστο περιεχόμενο των κανονισμών χρήσης του συλλογικού σήματος της ΕΕ και του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ που υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001, με σκοπό να δοθεί στους φορείς της αγοράς η δυνατότητα να κάνουν χρήση αυτού του νέου είδους προστασίας σημάτων.

(13)

Τα ανώτατα όρια επιβάρυνσης για τα έξοδα εκπροσώπησης στα οποία υποβάλλεται ο νικήσας διάδικος στο πλαίσιο διαδικασίας ενώπιον του Γραφείου θα πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλίζεται ότι η υποχρέωση ανάληψης των εξόδων δεν θα μπορεί να γίνεται αντικείμενο κατάχρησης, μεταξύ άλλων, από τον αντίδικο για λόγους τακτικής.

(14)

Για λόγους αποδοτικότητας, θα πρέπει να επιτρέπονται οι ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις από το Γραφείο.

(15)

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Γραφείου και των αρχών των κρατών μελών στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των περιορισμών στους οποίους υπόκειται η επιθεώρηση φακέλων.

(16)

Οι απαιτήσεις ως προς τις αιτήσεις μετατροπής θα πρέπει να διασφαλίζουν την ομαλή και αποτελεσματική διεπαφή μεταξύ του συστήματος σημάτων της ΕΕ και των εθνικών συστημάτων σημάτων.

(17)

Προς τον σκοπό του εξορθολογισμού των διαδικασιών ενώπιον του Γραφείου, θα πρέπει να είναι δυνατόν να περιορίζεται η υποβολή μεταφράσεων στα χωρία εκείνα εγγράφων που είναι συναφή προς τις διαδικασίες. Προς τον ίδιο σκοπό, το Γραφείο θα πρέπει να διαθέτει το δικαίωμα να ζητά αποδείξεις περί του ότι η μετάφραση αντιστοιχεί στο πρωτότυπο μόνον σε περίπτωση αμφιβολίας.

(18)

Για λόγους αποδοτικότητας, ορισμένες αποφάσεις του Γραφείου που αφορούν ανακοπές ή αιτήσεις για κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας σήματος της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται από μονομελή τμήματα.

(19)

Λόγω της προσχώρησης της Ένωσης στο πρωτόκολλο της Μαδρίτης, είναι αναγκαίο οι λεπτομερείς απαιτήσεις που διέπουν τις διαδικασίες που αφορούν τη διεθνή καταχώριση σημάτων να συνάδουν πλήρως με τους κανόνες του εν λόγω πρωτοκόλλου.

(20)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1431 αντικατέστησε τους κανόνες που ορίζονταν προηγουμένως στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής (8), ο οποίος, ως εκ τούτου, καταργήθηκε. Παρά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95, ορισμένες διαδικασίες που είχαν κινηθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1431 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διέπονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95.

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τους εκτελεστικούς κανονισμούς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που καθορίζουν:

α)

το λεπτομερές περιεχόμενο της αίτησης σήματος της ΕΕ προς κατάθεση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το «Γραφείο»)·

β)

τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διεκδίκηση προτεραιότητας προγενέστερης αίτησης και για τη διεκδίκηση αρχαιότητας, και τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται για τη διεκδίκηση προτεραιότητας σε έκθεση·

γ)

το λεπτομερές περιεχόμενο της δημοσίευσης της αίτησης σήματος της ΕΕ·

δ)

το περιεχόμενο της δήλωσης διαίρεσης της αίτησης, τη διαδικασία διεκπεραίωσης της εν λόγω δήλωσης από το Γραφείο και το λεπτομερές περιεχόμενο της δημοσίευσης της τμηματικής αίτησης·

ε)

το περιεχόμενο και τη μορφή του πιστοποιητικού καταχώρισης·

στ)

το περιεχόμενο της δήλωσης διαίρεσης της καταχώρισης και τη διαδικασία διεκπεραίωσης της εν λόγω δήλωσης από το Γραφείο·

ζ)

το λεπτομερές περιεχόμενο των αιτήσεων τροποποίησης και αλλαγής ονόματος ή διεύθυνσης·

η)

το περιεχόμενο της αίτησης καταχώρισης μεταβίβασης, τα έγγραφα που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της μεταβίβασης και τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων για μερική μεταβίβαση·

θ)

το λεπτομερές περιεχόμενο της δήλωσης παραίτησης και τα έγγραφα που απαιτούνται για την απόδειξη της συμφωνίας του τρίτου·

ι)

το λεπτομερές περιεχόμενο του κανονισμού χρήσης του συλλογικού σήματος της ΕΕ και του κανονισμού χρήσης του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ·

ια)

το ανώτατο όριο επιβάρυνσης για τα απαραίτητα δικαστικά έξοδα τα οποία πράγματι καταβάλλονται·

ιβ)

ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις δημοσιεύσεις στο Δελτίο Σημάτων της ΕΕ και στην Επίσημη Εφημερίδα του Γραφείου·

ιγ)

λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο με τον οποίο το Γραφείο και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και ανοίγουν φακέλους προς επιθεώρηση·

ιδ)

το λεπτομερές περιεχόμενο της αίτησης μετατροπής και της δημοσίευσης της αίτησης μετατροπής·

ιε)

αν τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν σε γραπτή διαδικασία ενώπιον του Γραφείου μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ένωσης και αν απαιτείται μετάφραση, καθώς και τα πρότυπα που πρέπει να πληρούν οι μεταφράσεις·

ιστ)

τις αποφάσεις που λαμβάνονται από μονομελή τμήματα των τμημάτων ανακοπών και ακύρωσης·

ιζ)

όσον αφορά τη διεθνή καταχώριση σημάτων:

i)

το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την κατάθεση διεθνούς αίτησης·

ii)

τα πραγματικά περιστατικά και τις αποφάσεις ακυρότητας που πρέπει να κοινοποιούνται στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (το «Διεθνές Γραφείο») και τη χρονική στιγμή της κοινοποίησης·

iii)

τις λεπτομερείς απαιτήσεις όσον αφορά τις αιτήσεις για εδαφική επέκταση που είναι μεταγενέστερες της διεθνούς καταχώρισης·

iv)

το λεπτομερές περιεχόμενο της διεκδίκησης αρχαιότητας ως προς μια διεθνή καταχώριση και τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται στο Διεθνές Γραφείο·

v)

το λεπτομερές περιεχόμενο της κοινοποίησης αυτεπάγγελτης προσωρινής απόρριψης της προστασίας που πρέπει να αποστέλλεται στο Διεθνές Γραφείο·

vi)

το λεπτομερές περιεχόμενο της τελικής έγκρισης ή απόρριψης της προστασίας·

vii)

το λεπτομερές περιεχόμενο της κοινοποίησης της ακύρωσης·

viii)

το λεπτομερές περιεχόμενο της αίτησης μετατροπής μιας διεθνούς καταχώρισης σε αίτηση εθνικού σήματος και της δημοσίευσης της εν λόγω αίτησης·

ix)

το λεπτομερές περιεχόμενο της αίτησης μετατροπής μιας διεθνούς καταχώρισης με επέκταση της προστασίας στην Ένωση σε αίτηση σήματος της ΕΕ.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Άρθρο 2

Περιεχόμενο της αίτησης

1.   Η αίτηση σήματος της ΕΕ περιλαμβάνει:

α)

αίτημα καταχώρισης του σήματος ως σήματος της ΕΕ·

β)

το όνομα και τη διεύθυνση του καταθέτη και το κράτος όπου έχει την κατοικία ή την έδρα ή την εγκατάστασή του. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αναφέρονται το επώνυμο και το όνομα. Επί νομικών προσώπων, καθώς και άλλων νομικών οντοτήτων που εμπίπτουν στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 αναγράφεται η επίσημη επωνυμία, περιλαμβανομένης της νομικής μορφής του προσώπου, η οποία μπορεί να μνημονεύεται με τη συνηθισμένη σύντμηση. Μπορεί επίσης να αναγράφεται ο εθνικός αριθμός μητρώου της εταιρείας, αν υπάρχει. Το Γραφείο μπορεί να ζητήσει από τον καταθέτη να υποδείξει τηλεφωνικούς αριθμούς ή άλλα στοιχεία για επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα που καθορίζονται από τον εκτελεστικό διευθυντή. Κατά προτίμηση, κάθε καταθέτης δίνει μία μόνο διεύθυνση. Εάν αναφέρονται περισσότερες διευθύνσεις, λαμβάνεται υπόψη μόνον η πρώτη, εκτός εάν ο καταθέτης ορίσει μία από τις διευθύνσεις ως διεύθυνση αντικλήτου. Εάν έχει αποδοθεί ήδη από το Γραφείο αριθμός αναγνώρισης, αρκεί ο καταθέτης να δηλώσει τον αριθμό αυτό και το όνομα του καταθέτη·

γ)

κατάλογο των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ζητείται η καταχώριση του σήματος, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001. Ο εν λόγω κατάλογος μπορεί να επιλέγεται, εν όλω ή εν μέρει, από βάση δεδομένων εγκεκριμένων όρων που διατίθεται από το Γραφείο·

δ)

αναπαράσταση του σήματος σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·

ε)

αν ο καταθέτης έχει ορίσει αντιπρόσωπο, το όνομα και την επαγγελματική διεύθυνση του αντιπροσώπου ή τον αριθμό μητρώου του σύμφωνα με το στοιχείο β)· αν ο αντιπρόσωπος έχει περισσότερες από μία επαγγελματικές διευθύνσεις ή αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αντιπρόσωποι με διαφορετικές επαγγελματικές διευθύνσεις, λαμβάνεται υπόψη ως διεύθυνση αντικλήτου μόνον η πρώτη από τις αναφερόμενες διευθύνσεις, εκτός εάν η αίτηση προσδιορίζει ποια διεύθυνση πρέπει να χρησιμοποιείται ως διεύθυνση αντικλήτου·

στ)

εάν διεκδικείται προτεραιότητα προγενέστερης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, επισυνάπτεται σχετική δήλωση, που αναφέρει την ημερομηνία και τη χώρα στην οποία ή ως προς την οποία έγινε η προγενέστερη κατάθεση·

ζ)

εάν διεκδικείται προτεραιότητα λόγω παρουσίασης σε έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, επισυνάπτεται σχετική δήλωση, που αναφέρει την ονομασία της έκθεσης καθώς και την ημερομηνία της πρώτης παρουσίασης των προϊόντων ή υπηρεσιών στην έκθεση·

η)

εάν διεκδικείται, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, αρχαιότητα ενός ή περισσοτέρων προγενεστέρων σημάτων, που έχουν καταχωριστεί σε κάποιο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων που έχουν καταχωριστεί στις χώρες Μπενελούξ ή έχουν καταχωριστεί βάσει διεθνών συμφωνιών οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης με ισχύ σε κράτος μέλος, επισυνάπτεται σχετική δήλωση, στην οποία αναφέρεται το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία ή ως προς τα οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα, η ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η σχετική καταχώριση, ο αριθμός της σχετικής καταχώρισης και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ως προς τα οποία έγινε η καταχώριση. Η εν λόγω δήλωση μπορεί επίσης να υποβληθεί εντός της προθεσμίας του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

θ)

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, μνεία ότι πρόκειται για αίτηση καταχώρισης συλλογικού σήματος της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 ή καταχώρισης σήματος πιστοποίησης της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

ι)

μνεία της γλώσσας στην οποία κατατέθηκε η αίτηση και της δεύτερης γλώσσας σύμφωνα με το άρθρο 146 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

ια)

την υπογραφή του καταθέτη ή του αντιπροσώπου του καταθέτη σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/625 της Επιτροπής (9)·

ιβ)

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, την αίτηση για έκθεση έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 ή 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001.

2.   Στην αίτηση μπορεί να περιλαμβάνεται ισχυρισμός ότι το σήμα έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης που του έχει γίνει κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, καθώς και αναφορά περί του αν ο εν λόγω ισχυρισμός έχει κύριο ή επικουρικό χαρακτήρα. Η επίκληση του εν λόγω ισχυρισμού μπορεί επίσης να γίνει εντός της προθεσμίας του άρθρου 42 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001.

3.   Η αίτηση για συλλογικό σήμα της ΕΕ ή σήμα πιστοποίησης της ΕΕ μπορεί να περιέχει τον κανονισμό χρήσης του. Στην περίπτωση που ο εν λόγω κανονισμός δεν συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση, υποβάλλεται εντός της προθεσμίας του άρθρου 75 παράγραφος 1 και του άρθρου 84 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001.

4.   Αν περισσότερα του ενός πρόσωπα καταθέσουν αίτηση, με την αίτηση μπορεί να ορίζεται ένας καταθέτης ή ένας αντιπρόσωπος ως κοινός αντιπρόσωπος.

Άρθρο 3

Αναπαράσταση του σήματος

1.   Το σήμα αναπαρίσταται σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή με τη χρήση ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας, εφόσον είναι δυνατή η αναπαράστασή του στο μητρώο κατά τρόπο σαφή, ακριβή, αυτοτελή, ευπρόσιτο, κατανοητό, διαρκή και αντικειμενικό, που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του.

2.   Η αναπαράσταση του σήματος καθορίζει το αντικείμενο της καταχώρισης. Στις περιπτώσεις που η αναπαράσταση συνοδεύεται από περιγραφή σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία δ), ε), στ) σημείο ii), η) ή την παράγραφο 4, η εν λόγω περιγραφή συνάδει με την αναπαράσταση και δεν διευρύνει το πεδίο της.

3.   Στις περιπτώσεις που η αίτηση αφορά οποιοδήποτε είδος σήματος από τα αναφερόμενα στα στοιχεία α) έως ι), περιέχει σχετική ένδειξη. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, το είδος του σήματος και η αναπαράστασή του συνάδουν μεταξύ τους ως εξής:

α)

σε περίπτωση σήματος που συνίσταται αποκλειστικά από λέξεις ή γράμματα, αριθμούς, άλλους κανονικούς τυπογραφικούς χαρακτήρες ή συνδυασμό των παραπάνω (λεκτικό σήμα), το σήμα αναπαρίσταται μέσω της υποβολής απεικόνισης του σήματος με τυποποιημένη γραμματοσειρά και διάταξη, χωρίς κάποιο γραφιστικό χαρακτηριστικό ή χρώμα·

β)

σε περίπτωση σήματος όπου χρησιμοποιούνται μη τυποποιημένοι χαρακτήρες, τρόπος απεικόνισης ή διάταξη, ή κάποιο γραφιστικό χαρακτηριστικό ή χρώμα (εικονιστικό σήμα), συμπεριλαμβανομένων των σημάτων που συνίστανται αποκλειστικά από εικονιστικά στοιχεία ή από συνδυασμό λεκτικών και εικονιστικών στοιχείων, το σήμα αναπαρίσταται μέσω της υποβολής απεικόνισης του σήματος στην οποία παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία του και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα χρώματά του·

γ)

σε περίπτωση σήματος που συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, τρισδιάστατο σχήμα, περιλαμβανομένων των περιεκτών, της συσκευασίας και του προϊόντος αυτού καθαυτού ή της όψης τους (σήμα τρισδιάστατου σχήματος), το σήμα αναπαρίσταται μέσω της υποβολής είτε γραφικής απεικόνισης του σχήματος, μεταξύ άλλων μέσω εικόνων που έχουν παραχθεί από υπολογιστή, είτε φωτογραφικής απεικόνισης. Η γραφική ή φωτογραφική απεικόνιση μπορεί να περιέχει διάφορες προοπτικές. Όταν η αναπαράσταση δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μπορεί να περιέχει έως έξι διαφορετικές προοπτικές·

δ)

σε περίπτωση σήματος που συνίσταται από τον συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης ή επίθεσης του σήματος στα προϊόντα (σήμα θέσης), το σήμα αναπαρίσταται μέσω της υποβολής απεικόνισης με την οποία προσδιορίζονται καταλλήλως η θέση του σήματος και το μέγεθος ή η αναλογία του προς τα σχετικά προϊόντα. Τα στοιχεία που δεν αποτελούν μέρος του αντικειμένου της καταχώρισης διαφοροποιούνται οπτικά, κατά προτίμηση με διακεκομμένες ή διάστικτες γραμμές. Η αναπαράσταση μπορεί να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του τρόπου επίθεσης του σήματος στα προϊόντα·

ε)

σε περίπτωση σήματος που συνίσταται αποκλειστικά από ένα σύνολο στοιχείων τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτό τρόπο (σήμα μοτίβου), το σήμα αναπαρίσταται μέσω της υποβολής απεικόνισης στην οποία παρουσιάζεται το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Η αναπαράσταση μπορεί να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του τακτού τρόπου με τον οποίο επαναλαμβάνονται τα στοιχεία του·

στ)

σε περίπτωση σήματος συνιστάμενου σε χρώμα,

i)

όταν το σήμα συνίσταται αποκλειστικά σε μεμονωμένο χρώμα χωρίς περιγράμματα, το σήμα αναπαρίσταται μέσω της υποβολής απεικόνισης του χρώματος και μνείας του εν λόγω χρώματος μέσω παραπομπής σε γενικά αναγνωρισμένο χρωματικό κωδικό·

ii)

όταν το σήμα συνίσταται αποκλειστικά από συνδυασμό χρωμάτων χωρίς περιγράμματα, το σήμα αναπαρίσταται μέσω της υποβολής απεικόνισης που παρουσιάζει τη συστηματική διάταξη του συνδυασμού χρωμάτων κατά ομοιόμορφο και προκαθορισμένο τρόπο, και μνείας των εν λόγω χρωμάτων μέσω παραπομπής σε γενικά αναγνωρισμένο χρωματικό κωδικό. Μπορεί επίσης να παρέχεται αναλυτική περιγραφή της συστηματικής διάταξης των χρωμάτων·

ζ)

σε περίπτωση σήματος που συνίσταται αποκλειστικά σε έναν ήχο ή συνδυασμό ήχων (ηχητικό σήμα), το σήμα αναπαρίσταται μέσω της υποβολής αρχείου ήχου στο οποίο αναπαράγεται ο ήχος ή μέσω της ακριβούς αναπαράστασης του ήχου με μουσική σημειογραφία·

η)

σε περίπτωση σήματος που συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, μια κίνηση ή μεταβολή της θέσης των στοιχείων του σήματος (σήμα κίνησης), το σήμα αναπαρίσταται μέσω της υποβολής αρχείου βίντεο ή μέσω σειράς διαδοχικών σταθερών εικόνων που αναπαριστούν την κίνηση ή τη μεταβολή της θέσης. Σε περίπτωση χρήσης σταθερών εικόνων, αυτές μπορεί να είναι αριθμημένες ή να συνοδεύονται από επεξηγηματική περιγραφή της σεκάνς·

θ)

σε περίπτωση σήματος που συνίσταται από, ή εκτείνεται σε, συνδυασμό εικόνας και ήχου (πολυμεσικό σήμα), το σήμα αναπαρίσταται μέσω της υποβολής οπτικοακουστικού αρχείου το οποίο περιέχει τον συνδυασμό εικόνας και ήχου·

ι)

σε περίπτωση σήματος που συνίσταται από στοιχεία με ολογραφικά χαρακτηριστικά (ολογραφικό σήμα), το σήμα αναπαρίσταται μέσω της υποβολής αρχείου βίντεο ή γραφικής ή φωτογραφικής απεικόνισης που περιέχει τις προοπτικές που απαιτούνται για τον επαρκή προσδιορισμό του ολογραφικού εφέ στην ολότητά του.

4.   Όταν το σήμα δεν ανήκει στα είδη που παρατίθενται στην παράγραφο 3, η αναπαράστασή του συμμορφώνεται προς τα πρότυπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 και μπορεί να συνοδεύεται από περιγραφή.

5.   Όταν η αναπαράσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ο εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου καθορίζει τον μορφότυπο και το μέγεθος του ηλεκτρονικού αρχείου, καθώς και κάθε άλλη σχετική τεχνική προδιαγραφή.

6.   Όταν η αναπαράσταση δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά, το σήμα αναπαρίσταται σε ένα φύλλο χαρτιού, χωριστό από εκείνο του κειμένου της αίτησης. Το φύλλο επί του οποίου αναπαρίσταται το σήμα περιλαμβάνει όλες τις συναφείς προοπτικές ή εικόνες και δεν υπερβαίνει τις διαστάσεις DIN A4 (29,7 cm ύψος Χ 21 cm πλάτος). Τηρείται περιθώριο τουλάχιστον 2,5 cm περιμετρικά της σελίδας.

7.   Ο ορθός προσανατολισμός του σήματος υποδεικνύεται με τη λέξη «άνω» σε κάθε αναπαράσταση, εφόσον βεβαίως δεν είναι προφανής.

8.   Η ποιότητα της απεικόνισης είναι τέτοια που επιτρέπει:

α)

τη σμίκρυνση σε διαστάσεις που δεν υπολείπονται των 8 cm σε πλάτος και των 8 cm σε ύψος· ή

β)

τη μεγέθυνση σε διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 8 cm πλάτος και τα 8 cm ύψος.

9.   Η προσκόμιση δείγματος δεν συνιστά δέουσα αναπαράσταση σήματος.

Άρθρο 4

Διεκδίκηση προτεραιότητας

1.   Όταν με την αίτηση διεκδικείται προτεραιότητα μίας ή περισσοτέρων προγενεστέρων αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, ο καταθέτης γνωστοποιεί τον αριθμό πρωτοκόλλου της προγενέστερης αίτησης και υποβάλλει αντίγραφο αυτής μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης. Στο εν λόγω αντίγραφο μνημονεύεται η ημερομηνία κατάθεσης της προγενέστερης αίτησης.

2.   Όταν η γλώσσα της προγενέστερης αίτησης για την οποία διεκδικείται προτεραιότητα δεν είναι μία από τις γλώσσες του Γραφείου, ο καταθέτης υποβάλλει, αν του ζητηθεί από το Γραφείο, μετάφραση της προγενέστερης αίτησης στη γλώσσα του Γραφείου που χρησιμοποιείται ως πρώτη ή δεύτερη γλώσσα της αίτησης, εντός προθεσμίας που τάσσει το Γραφείο.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται κατ' αναλογία όταν η διεκδίκηση προτεραιότητας αφορά μία ή περισσότερες προγενέστερες καταχωρίσεις.

Άρθρο 5

Προτεραιότητα έκθεσης

Όταν με την αίτηση γίνεται επίκληση της προτεραιότητας έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, ο καταθέτης καταθέτει, μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, βεβαίωση που έχει εκδοθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής. Με τη βεβαίωση αυτή πιστοποιείται ότι το σήμα χρησιμοποιήθηκε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσδιορίζονται στην αίτηση. Στη βεβαίωση δηλώνεται επίσης η ημερομηνία έναρξης της έκθεσης και η ημερομηνία πρώτης παρουσίασης στο κοινό, όταν οι δύο ημερομηνίες δεν συμπίπτουν. Η βεβαίωση συνοδεύεται από πιστοποίηση σχετικά με την πραγματική χρήση του σήματος νομίμως θεωρημένη από την υπηρεσία.

Άρθρο 6

Διεκδίκηση της αρχαιότητας εθνικού σήματος πριν από την καταχώριση σήματος της ΕΕ

Όταν η αρχαιότητα προγενέστερου καταχωρισμένου σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, διεκδικείται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, ο καταθέτης υποβάλλει αντίγραφο της σχετικής καταχώρισης εντός τριών μηνών από την παραλαβή από το Γραφείο της διεκδίκησης αρχαιότητας.

Άρθρο 7

Περιεχόμενο της δημοσίευσης της αίτησης

Η δημοσίευση της αίτησης περιλαμβάνει:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση του καταθέτη·

β)

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, το όνομα και την επαγγελματική διεύθυνση του αντιπροσώπου που έχει ορίσει ο καταθέτης, εφόσον δεν πρόκειται για αντιπρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 119 παράγραφος 3 πρώτη περίοδος του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι με την ίδια επαγγελματική διεύθυνση, δημοσιεύεται μόνον το όνομα και η επαγγελματική διεύθυνση του πρώτου κατονομαζόμενου αντιπροσώπου, με τις λέξεις «και λοιποί». Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων αντιπροσώπων με διαφορετική επαγγελματική διεύθυνση, δημοσιεύεται μόνον η επαγγελματική διεύθυνση του αντικλήτου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση ορισμού ένωσης αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/625, δημοσιεύεται μόνον η επωνυμία και η επαγγελματική διεύθυνση της ένωσης·

γ)

την αναπαράσταση του σήματος μαζί με τα στοιχεία και τις περιγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 3, κατά περίπτωση. Όταν η αναπαράσταση έχει παρασχεθεί με τη μορφή ηλεκτρονικού φακέλου, καθίσταται διαθέσιμη μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου προς τον εν λόγω φάκελο·

δ)

τον κατάλογο των προϊόντων ή των υπηρεσιών, ανά ομάδες σύμφωνα με την ταξινόμηση της Νίκαιας, κάθε δε ομάδας προηγείται ο αριθμός της κλάσης της εν λόγω ταξινόμησης στην οποία ανήκει αυτή η ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών και παρατίθεται με τη σειρά των κλάσεων αυτής της ταξινόμησης·

ε)

την ημερομηνία κατάθεσης και τον αριθμό πρωτοκόλλου·

στ)

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, στοιχεία σχετικά με τη διεκδίκηση προτεραιότητας από τον καταθέτη σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

ζ)

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, στοιχεία σχετικά με τη διεκδίκηση προτεραιότητας έκθεσης από τον καταθέτη σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

η)

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, στοιχεία σχετικά με τη διεκδίκηση αρχαιότητας από τον καταθέτη σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

θ)

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 ότι, λόγω της χρήσης που του έχει γίνει, το σήμα έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η καταχώριση·

ι)

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, δήλωση ότι η αίτηση αφορά συλλογικό σήμα της ΕΕ ή σήμα πιστοποίησης της ΕΕ·

ια)

αναφορά της γλώσσας στην οποία κατατέθηκε η αίτηση και της δεύτερης γλώσσας την οποία δήλωσε ο καταθέτης στην αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 146 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

ιβ)

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, δήλωση ότι η αίτηση προκύπτει από τη μετατροπή διεθνούς καταχώρισης με προστασία που εκτείνεται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 204 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, μαζί με την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή την ημερομηνία καταγραφής της εδαφικής επέκτασης στην Ένωση η οποία έγινε κατόπιν της διεθνούς καταχώρισης στο διεθνές μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 3β παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, την ημερομηνία προτεραιότητας της διεθνούς καταχώρισης.

Άρθρο 8

Διαίρεση της αίτησης

1.   Η δήλωση διαίρεσης της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 περιλαμβάνει:

α)

τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης·

β)

το όνομα και τη διεύθυνση του καταθέτη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·

γ)

κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών που απαρτίζουν την τμηματική αίτηση ή, στην περίπτωση που ζητείται η διαίρεση σε περισσότερες από μία τμηματικές αιτήσεις, κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών για κάθε τμηματική αίτηση·

δ)

κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών που παραμένουν στην αρχική αίτηση.

2.   Το Γραφείο καταρτίζει χωριστό φάκελο για κάθε τμηματική αίτηση, ο οποίος περιέχει πλήρες αντίγραφο του φακέλου της αρχικής αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης διαίρεσης και της σχετικής αλληλογραφίας. Το Γραφείο χορηγεί νέο αριθμό αίτησης σε κάθε τμηματική αίτηση.

3.   Η δημοσίευση κάθε τμηματικής αίτησης περιέχει τις μνείες και τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 7.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Άρθρο 9

Πιστοποιητικό καταχώρισης

Το πιστοποιητικό καταχώρισης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 περιέχει τις εγγραφές στο μητρώο που απαριθμούνται στο άρθρο 111 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 και δήλωση ότι οι εν λόγω εγγραφές έχουν καταχωριστεί στο μητρώο. Όταν η αναπαράσταση του σήματος παρέχεται με τη μορφή ηλεκτρονικού φακέλου, η σχετική εγγραφή καθίσταται διαθέσιμη μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου προς τον εν λόγω φάκελο. Το πιστοποιητικό συμπληρώνεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από απόσπασμα στο οποίο αναγράφονται όλες οι εγγραφές προς καταχώριση στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 και δήλωση ότι οι εν λόγω εγγραφές έχουν καταχωριστεί στο μητρώο.

Άρθρο 10

Περιεχόμενο της αίτησης τροποποίησης καταχώρισης

Η αίτηση τροποποίησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 περιλαμβάνει:

α)

τον αριθμό καταχώρισης του σήματος της ΕΕ·

β)

το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου του σήματος της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·

γ)

μνεία του στοιχείου της αναπαράστασης του σήματος της ΕΕ που χρήζει τροποποίησης και το εν λόγω στοιχείο στην τροποποιημένη του μορφή σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

δ)

αναπαράσταση του σήματος της ΕΕ όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Δήλωση διαίρεσης καταχώρισης

1.   Η δήλωση διαίρεσης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 περιλαμβάνει:

α)

τον αριθμό καταχώρισης του σήματος της ΕΕ·

β)

το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου του σήματος της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·

γ)

κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών που απαρτίζουν την τμηματική καταχώριση ή, στην περίπτωση που ζητείται η διαίρεση σε περισσότερες από μία τμηματικές καταχωρίσεις, κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών για κάθε τμηματική καταχώριση·

δ)

κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών που παραμένουν στην αρχική καταχώριση.

2.   Το Γραφείο καταρτίζει χωριστό φάκελο για την τμηματική καταχώριση, ο οποίος περιέχει πλήρες αντίγραφο του φακέλου της αρχικής καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης διαίρεσης και της σχετικής αλληλογραφίας. Το Γραφείο χορηγεί νέο αριθμό καταχώρισης στην τμηματική καταχώριση.

Άρθρο 12

Περιεχόμενο της αίτησης για αλλαγή του ονόματος ή της διεύθυνσης του δικαιούχου σήματος της ΕΕ ή του καταθέτη σήματος της ΕΕ

Η αίτηση για αλλαγή του ονόματος ή της διεύθυνσης του δικαιούχου καταχωρισμένου σήματος της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 περιλαμβάνει:

α)

τον αριθμό καταχώρισης του σήματος της ΕΕ·

β)

το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου του σήματος της ΕΕ όπως έχει καταχωριστεί στο μητρώο, εκτός εάν το Γραφείο έχει ήδη αποδώσει αριθμό αναγνώρισης στον δικαιούχο, περίπτωση κατά την οποία αρκεί ο καταθέτης να δηλώσει τον αριθμό αυτό και το όνομα του δικαιούχου·

γ)

μνεία του νέου ονόματος ή διεύθυνσης του δικαιούχου του σήματος της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Τα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται κατ' αναλογία για τους σκοπούς αίτησης για αλλαγή του ονόματος ή της διεύθυνσης του καταθέτη σήματος της ΕΕ. Τέτοια αίτηση περιλαμβάνει επίσης τον αριθμό της αίτησης καταχώρισης του σήματος.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Άρθρο 13

Αίτηση καταχώρισης μεταβίβασης

1.   Η αίτηση καταχώρισης της μεταβίβασης σήματος της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 περιλαμβάνει:

α)

τον αριθμό καταχώρισης του σήματος της ΕΕ·

β)

τα στοιχεία του νέου δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·

γ)

όταν η μεταβίβαση δεν αφορά όλα τα καταχωρισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, στοιχεία ως προς τα καταχωρισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που καλύπτονται από τη μεταβίβαση·

δ)

αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία συνάγεται δεόντως η μεταβίβαση σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

ε)

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, το όνομα και την επαγγελματική διεύθυνση του αντιπροσώπου του νέου δικαιούχου, αναφερόμενα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού.

2.   Τα στοιχεία β) έως ε) της παραγράφου 1 εφαρμόζονται κατ' αναλογία για τους σκοπούς αίτησης καταχώρισης της μεταβίβασης αίτησης για σήμα της ΕΕ.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο δ), οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συνιστά επαρκή απόδειξη της μεταβίβασης:

α)

υπογραφή της αίτησης για καταχώριση της μεταβίβασης από τον καταχωρισμένο ως δικαιούχο ή αντιπρόσωπο του εν λόγω δικαιούχου και τον δικαιοδόχο ή αντιπρόσωπο του εν λόγω δικαιοδόχου·

β)

εάν την αίτηση υποβάλλει ο καταχωρισμένος ως δικαιούχος ή αντιπρόσωπος του εν λόγω δικαιούχου, δήλωση που υπογράφει ο δικαιοδόχος ή αντιπρόσωπος του εν λόγω δικαιοδόχου ότι συμφωνεί στην καταχώριση της μεταβίβασης·

γ)

εάν την αίτηση καταχώρισης υποβάλλει ο δικαιοδόχος, δήλωση που υπογράφει ο καταχωρισμένος ως δικαιούχος ή αντιπρόσωπος του εν λόγω δικαιούχου ότι ο καταχωρισμένος ως δικαιούχος συμφωνεί στην καταχώριση του δικαιοδόχου·

δ)

υπογραφή συμπληρωμένης αίτησης ή εγγράφου μεταβίβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/625, από τον καταχωρισμένο ως δικαιούχο ή αντιπρόσωπο του εν λόγω δικαιούχου και τον δικαιοδόχο ή αντιπρόσωπο του εν λόγω δικαιοδόχου.

Άρθρο 14

Διεκπεραίωση αιτήσεων για καταχωρίσεις μερικής μεταβίβασης

1.   Όταν η αίτηση για καταχώριση μεταβίβασης αφορά ορισμένα μόνο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ως προς τα οποία έχει γίνει η καταχώριση του σήματος, ο καταθέτης διαχωρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιέχονται στην αρχική καταχώριση μεταξύ της εναπομένουσας καταχώρισης και της αίτησης μερικής μεταβίβασης, ώστε τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες στην εναπομένουσα καταχώριση να μη συμπίπτουν με όσα περιέχονται στη νέα καταχώριση.

2.   Το Γραφείο καταρτίζει χωριστό φάκελο για τη νέα καταχώριση, ο οποίος περιέχει πλήρες αντίγραφο του φακέλου της αρχικής καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για καταχώριση της μερικής μεταβίβασης και της σχετικής αλληλογραφίας. Το Γραφείο χορηγεί νέο αριθμό καταχώρισης στη νέα καταχώριση.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται κατ' αναλογία για τους σκοπούς αίτησης καταχώρισης της μεταβίβασης αίτησης για σήμα της ΕΕ. Το Γραφείο χορηγεί νέο αριθμό αίτησης στη νέα αίτηση για σήμα της ΕΕ.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Άρθρο 15

Παραίτηση

1.   Η δήλωση παραίτησης σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 περιλαμβάνει:

α)

τον αριθμό καταχώρισης του σήματος της ΕΕ·

β)

το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·

γ)

όταν η παραίτηση αφορά ορισμένα μόνον από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ως προς τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα, μνεία των προϊόντων ή των υπηρεσιών ως προς τα οποία εξακολουθεί να ισχύει η καταχώριση του σήματος.

2.   Όταν έχει καταχωριστεί στο μητρώο δικαίωμα τρίτου επί του σήματος της ΕΕ, η υπογραφή δήλωσης συναίνεσης ως προς την παραίτηση από τον δικαιούχο του δικαιώματος αυτού ή αντιπρόσωπό του συνιστά επαρκή απόδειξη της συναίνεσής του ως προς την παραίτηση.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρο 16

Περιεχόμενο του κανονισμού χρήσης συλλογικού σήματος της ΕΕ

Ο κανονισμός χρήσης συλλογικού σήματος της ΕΕ που μνημονεύεται στο άρθρο 75 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 αναφέρει:

α)

το ονοματεπώνυμο του καταθέτη·

β)

τον σκοπό της οργάνωσης ή τον σκοπό για τον οποίο έχει συσταθεί το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου·

γ)

τα όργανα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης της οργάνωσης ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου·

δ)

σε περίπτωση οργάνωσης, τους όρους συμμετοχής στην οργάνωση·

ε)

την αναπαράσταση του συλλογικού σήματος της ΕΕ·

στ)

τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το συλλογικό σήμα της ΕΕ·

ζ)

τις προϋποθέσεις χρήσης του συλλογικού σήματος της ΕΕ, εφόσον υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων·

η)

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτει το συλλογικό σήμα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, των περιορισμών που τυχόν ισχύουν συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχεία ι), ια) ή ιβ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

θ)

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, τη δυνατότητα συμμετοχής που προβλέπεται στο άρθρο 75 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001.

Άρθρο 17

Περιεχόμενο του κανονισμού χρήσης σήματος πιστοποίησης της ΕΕ

Ο κανονισμός χρήσης σήματος πιστοποίησης της ΕΕ που μνημονεύεται στο άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 αναφέρει:

α)

το ονοματεπώνυμο του καταθέτη·

β)

δήλωση ότι ο καταθέτης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 83 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

γ)

την αναπαράσταση του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ·

δ)

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που καλύπτει το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ·

ε)

τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών προς πιστοποίηση μέσω του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ, όπως το υλικό, ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, η ποιότητα ή η ακρίβεια·

στ)

τις προϋποθέσεις χρήσης του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων·

ζ)

τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το σήμα πιστοποίησης της ΕΕ·

η)

τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας πιστοποίησης ελέγχει τα χαρακτηριστικά αυτά και εποπτεύει τη χρήση του σήματος πιστοποίησης της ΕΕ.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΕΞΟΔΑ

Άρθρο 18

Ανώτατο όριο επιβάρυνσης για τα έξοδα

1.   Τα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 109 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 βαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο με βάση το ακόλουθο ανώτατο όριο επιβάρυνσης:

α)

εάν ο νικήσας διάδικος δεν εκπροσωπείται από αντιπρόσωπο, τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής του εν λόγω διαδίκου για ένα άτομο για μετάβαση και επιστροφή από τον τόπο κατοικίας ή την επαγγελματική έδρα του στον τόπο διεξαγωγής της προφορικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 49 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/625, ως εξής:

i)

ίσα προς το αντίτιμο σιδηροδρομικού εισιτηρίου πρώτης θέσης συμπεριλαμβανομένων των συνήθων προσαυξήσεων, εφόσον η συνολική απόσταση σιδηροδρομικώς δεν υπερβαίνει 800 χιλιόμετρα ή ίσα προς το αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου τουριστικής θέσης, εφόσον η συνολική απόσταση υπερβαίνει τα 800 χιλιόμετρα με σιδηρόδρομο ή η μετακίνηση πρέπει να γίνει διά θαλάσσης·

ii)

τα έξοδα διαμονής όπως καθορίζονται στο άρθρο 13 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ένωσης, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (10)·

β)

τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσώπων κατά την έννοια του άρθρου 120 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 στο ύψος που προβλέπεται από το στοιχείο α) σημείο i) της παρούσας παραγράφου·

γ)

τα έξοδα για την αντιπροσώπευση, κατά την έννοια του άρθρου 120 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, στα οποία υποβάλλεται ο νικήσας διάδικος, ως εξής:

i)

σε διαδικασίες ανακοπής: 300 ευρώ·

ii)

σε διαδικασίες κήρυξης έκπτωσης ή ακύρωσης σήματος της ΕΕ: 450 ευρώ·

iii)

σε διαδικασίες προσφυγής: 550 ευρώ·

iv)

σε περίπτωση διεξαγωγής προφορικής διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας κλητεύθηκαν οι διάδικοι σύμφωνα με το άρθρο 49 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/625, το ποσό που ορίζεται στα σημεία i), ii) ή iii) προσαυξημένο κατά 400 ευρώ.

2.   Εάν υπάρχουν περισσότεροι καταθέτες ή δικαιούχοι αίτησης ή καταχώρισης σήματος της ΕΕ ή εάν υπάρχουν περισσότεροι ανακόπτοντες ή καταθέτες αίτησης για κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας που άσκησαν την ανακοπή ή κατέθεσαν την αίτηση για κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας από κοινού, ο ηττηθείς διάδικος φέρει τα έξοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) για ένα μόνον από τα πρόσωπα αυτά.

3.   Εάν ο νικήσας διάδικος αντιπροσωπεύεται από περισσότερους αντιπροσώπους κατά την έννοια του άρθρου 120 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος άρθρου μόνο για έναν αντιπρόσωπο.

4.   Ο ηττηθείς διάδικος δεν υποχρεούται να καταβάλει στον νικήσαντα διάδικο άλλα έξοδα, δαπάνες ή τέλη σε σχέση με τη διαδικασία ενώπιον του Γραφείου εκτός από όσα προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2 και 3.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19

Περιοδικές δημοσιεύσεις

1.   Σε περίπτωση δημοσίευσης στοιχείων στο Δελτίο Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001, τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/625 ή τον παρόντα κανονισμό, ως ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων εκλαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται στο Δελτίο Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Στον βαθμό που στα στοιχεία που αφορούν την καταχώριση σήματος δεν περιέχονται μεταβολές σε σύγκριση με τη δημοσίευση της αίτησης, η δημοσίευση τέτοιων στοιχείων γίνεται με μνεία των λεπτομερειών που περιέχονται στη δημοσίευση της αίτησης.

3.   Το Γραφείο μπορεί να θέτει στη διάθεση του κοινού εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας του Γραφείου μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

ΤΙΤΛΟΣ IX

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 20

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Γραφείου και αρχών των κρατών μελών

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 152 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, το Γραφείο και οι κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ, ανταλλάσσουν, κατόπιν σχετικής αίτησης, πληροφορίες επί των αιτήσεων καταχώρισης σημάτων της ΕΕ ή εθνικών σημάτων και επί των διαδικασιών που έχουν σχέση με αυτές τις αιτήσεις και με τα σήματα που έχουν καταχωριστεί βάσει των εν λόγω αιτήσεων.

2.   Το Γραφείο και τα δικαστήρια ή οι αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 απευθείας ή μέσω των κεντρικών υπηρεσιών βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών.

3.   Η δαπάνη για τις κοινοποιήσεις δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 βαρύνει την αρχή που προβαίνει στην κοινοποίηση. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις απαλλάσσονται των τελών.

Άρθρο 21

Άνοιγμα φακέλων προς επιθεώρηση

1.   Η επιθεώρηση φακέλων σχετικά με αιτήσεις για σήματα της ΕΕ ή καταχωρισμένα σήματα της ΕΕ από τα δικαστήρια ή τις αρχές των κρατών μελών διενεργείται είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφα ή σε τεχνικά μέσα αρχειοθέτησης, αν οι φάκελοι φυλάσσονται με τον τρόπο αυτό.

2.   Κατά τη διαβίβαση φακέλων που αφορούν αιτήσεις καταχώρισης ή καταχωρισμένα σήματα της ΕΕ, ή αντιγράφων τους, στα δικαστήρια και στις εισαγγελικές αρχές των κρατών μελών, το Γραφείο επισημαίνει τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η επιθεώρηση των φακέλων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001.

3.   Τα δικαστήρια και οι εισαγγελικές αρχές των κρατών μελών μπορούν, σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιόν τους, να επιτρέψουν σε τρίτους την επιθεώρηση του πρωτοτύπου ή αντιγράφου φακέλου που τους έχει διαβιβάσει το Γραφείο. Σε αυτή την περίπτωση, η επιθεώρηση υπόκειται στο άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001.

ΤΙΤΛΟΣ X

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Άρθρο 22

Περιεχόμενο της αίτησης μετατροπής

Η αίτηση για μετατροπή αίτησης σήματος της ΕΕ ή καταχωρισμένου σήματος της ΕΕ σε αίτηση εθνικού σήματος σύμφωνα με το άρθρο 139 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 περιλαμβάνει:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντος τη μετατροπή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·

β)

τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης σήματος της ΕΕ ή τον αριθμό καταχώρισης του σήματος της ΕΕ·

γ)

μνεία του λόγου για τον οποίο κατατίθεται η αίτηση μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 139 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

δ)

μνεία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών ως προς τα οποία ζητείται η μετατροπή·

ε)

όταν η αίτηση μετατροπής δεν αφορά όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ως προς τα οποία είχε υποβληθεί αίτηση ή ως προς τα οποία καταχωρίστηκε το σήμα, μνεία των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ζητείται μετατροπή, και, όπου η μετατροπή ζητείται σε σχέση με περισσότερα από ένα κράτη μέλη και ο κατάλογος των προϊόντων ή υπηρεσιών δεν είναι ο ίδιος για όλα τα κράτη μέλη, μνεία των αντίστοιχων προϊόντων ή υπηρεσιών για κάθε κράτος μέλος·

στ)

όταν η μετατροπή ζητείται, σύμφωνα με το άρθρο 139 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, λόγω του ότι σήμα της ΕΕ έχει παύσει να παράγει αποτελέσματα συνεπεία απόφασης δικαστηρίου σημάτων της ΕΕ, μνεία της ημερομηνίας κατά την οποία η απόφαση αυτή κατέστη τελεσίδικη και αντίγραφο αυτής της απόφασης, το οποίο μπορεί να υποβάλλεται στη γλώσσα στην οποία έχει εκδοθεί η απόφαση.

Άρθρο 23

Περιεχόμενο της δημοσίευσης αίτησης μετατροπής

Η δημοσίευση αίτησης μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 περιλαμβάνει:

α)

τον αριθμό πρωτοκόλλου ή τον αριθμό καταχώρισης του σήματος της ΕΕ ως προς το οποίο ζητείται η μετατροπή·

β)

παραπομπή στην προηγούμενη δημοσίευση της αίτησης ή της καταχώρισης στο Δελτίο Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ)

μνεία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών ως προς τα οποία έχει ζητηθεί μετατροπή·

δ)

όταν η αίτηση μετατροπής δεν αφορά όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ως προς τα οποία έχει υποβληθεί η αίτηση ή ως προς τα οποία καταχωρίστηκε το σήμα της ΕΕ, μνεία των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ζητείται μετατροπή·

ε)

όταν η μετατροπή ζητείται σε σχέση με περισσότερα από ένα κράτη μέλη και ο κατάλογος των προϊόντων ή υπηρεσιών δεν είναι ο ίδιος για όλα τα κράτη μέλη, μνεία των αντίστοιχων προϊόντων ή υπηρεσιών για κάθε κράτος μέλος·

στ)

την ημερομηνία της αίτησης μετατροπής.

ΤΙΤΛΟΣ XI

ΓΛΩΣΣΕΣ

Άρθρο 24

Υποβολή εγγράφων στο πλαίσιο γραπτών διαδικασιών

Πλην αν ορίζεται άλλως στον παρόντα κανονισμό ή στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/625, έγγραφα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε γραπτή διαδικασία ενώπιον του Γραφείου μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ένωσης. Αν η γλώσσα των εν λόγω εγγράφων δεν είναι η γλώσσα της διαδικασίας, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 146 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, το Γραφείο μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του άλλου διαδίκου, να απαιτήσει την προσκόμιση μετάφρασης, εντός προθεσμίας που τάσσει, στη γλώσσα αυτή.

Άρθρο 25

Πρότυπα που πρέπει να πληρούν οι μεταφράσεις

1.   Αν απαιτείται να προσκομιστεί μετάφραση εγγράφου στο Γραφείο, στη μετάφραση προσδιορίζεται το έγγραφο στο οποίο αυτή αναφέρεται και αναπαράγεται η δομή καθώς και το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου. Εάν το ενδιαφερόμενο μέρος υποδείξει ότι ορισμένα μόνο χωρία του εγγράφου είναι σχετικά, η μετάφραση μπορεί να περιορίζεται μόνο στα χωρία αυτά.

2.   Πλην αν ορίζεται άλλως στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001, στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/625 ή στον παρόντα κανονισμό, έγγραφο για το οποίο πρέπει να προσκομιστεί μετάφραση θα θεωρείται ότι δεν έχει παραληφθεί από το Γραφείο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εάν το Γραφείο παραλάβει τη μετάφραση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του πρωτότυπου εγγράφου ή της μετάφρασης·

β)

εάν το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας που έταξε το Γραφείο.

Άρθρο 26

Νομική ισχύς της μετάφρασης

Ελλείψει αποδείξεων ή ενδείξεων περί του αντιθέτου, το Γραφείο θεωρεί ότι η μετάφραση αποδίδει το σχετικό πρωτότυπο κείμενο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το Γραφείο μπορεί να απαιτήσει την υποβολή, εντός τασσόμενης προθεσμίας, βεβαίωσης ότι η μετάφραση αντιστοιχεί στο πρωτότυπο κείμενο.

ΤΙΤΛΟΣ XII

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Άρθρο 27

Αποφάσεις τμημάτων ανακοπών ή τμημάτων ακύρωσης που λαμβάνονται από μονομελή τμήματα

Σύμφωνα με το άρθρο 161 παράγραφος 2 και το άρθρο 163 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, μονομελή τμήματα των τμημάτων ανακοπών και των τμημάτων ακύρωσης, αντίστοιχα, λαμβάνουν τα ακόλουθα είδη αποφάσεων:

α)

αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των εξόδων·

β)

αποφάσεις που ορίζουν το ποσό των εξόδων που επιστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 7 πρώτη περίοδος του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

γ)

αποφάσεις για τη διακοπή της διαδικασίας ή αποφάσεις που διαπιστώνουν ότι δεν συντρέχει ανάγκη να εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας·

δ)

αποφάσεις απόρριψης ανακοπής ως απαράδεκτης πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/625·

ε)

αποφάσεις αναστολής της διαδικασίας·

στ)

αποφάσεις συνεκδίκασης ή χωρισμού πολλαπλών ανακοπών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/625.

ΤΙΤΛΟΣ XIII

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 28

Έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την κατάθεση διεθνούς αίτησης

Το έντυπο που παρέχει το Γραφείο για την κατάθεση διεθνούς αίτησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 184 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του επίσημου εντύπου που παρέχει το Διεθνές Γραφείο. Οι καταθέτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το επίσημο έντυπο που παρέχει το Διεθνές Γραφείο.

Άρθρο 29

Πραγματικά περιστατικά και αποφάσεις περί ακυρότητας που πρέπει να κοινοποιούνται στο Διεθνές Γραφείο

1.   Το Γραφείο αποστέλλει κοινοποίηση στο Διεθνές Γραφείο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν η αίτηση σήματος της ΕΕ στην οποία βασίστηκε η διεθνής καταχώριση έχει ανακληθεί, θεωρείται ότι έχει ανακληθεί ή έχει απορριφθεί με τελεσίδικη απόφαση ως προς το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που περιέχονται στη διεθνή καταχώριση·

β)

όταν το σήμα της ΕΕ στο οποίο βασίστηκε η διεθνής καταχώριση έχει παύσει να παράγει αποτελέσματα λόγω παραίτησης, μη ανανέωσης, έκπτωσης ή κήρυξής του ως άκυρου με τελεσίδικη απόφαση του Γραφείου ή, κατόπιν ανταγωγής στο πλαίσιο αγωγής για παραποίηση/απομίμηση, από δικαστήριο σημάτων της ΕΕ ως προς το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που περιέχονται στη διεθνή καταχώριση·

γ)

όταν η αίτηση σήματος της ΕΕ ή το σήμα της ΕΕ στο οποίο βασίστηκε η διεθνής καταχώριση έχει διαιρεθεί σε δύο αιτήσεις ή καταχωρίσεις.

2.   Η κοινοποίηση της παραγράφου 1 περιλαμβάνει:

α)

τον αριθμό της διεθνούς καταχώρισης·

β)

το όνομα του δικαιούχου της διεθνούς καταχώρισης·

γ)

τα πραγματικά περιστατικά και τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη βασική αίτηση ή την καταχώριση, καθώς και την ημερομηνία από την οποία αρχίζουν να παράγουν τα αποτελέσματά τους τα εν λόγω πραγματικά περιστατικά και οι αποφάσεις·

δ)

στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή β), το αίτημα ακύρωσης της διεθνούς καταχώρισης·

ε)

όταν η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή β) επηρεάζει τη βασική αίτηση ή τη βασική καταχώριση μόνον σε σχέση με μερικά από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, εκείνα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που δεν επηρεάζονται·

στ)

στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), τον αριθμό κάθε σχετικής αίτησης ή καταχώρισης σήματος της ΕΕ.

3.   Το Γραφείο αποστέλλει κοινοποίηση στο Διεθνές Γραφείο με την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν εκκρεμεί προσφυγή κατά της απόφασης εξεταστή να απορρίψει την αίτηση σήματος της ΕΕ στην οποία βασίστηκε η διεθνής καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

β)

όταν εκκρεμεί ανακοπή κατά της αίτησης σήματος της ΕΕ στην οποία βασίστηκε η διεθνής καταχώριση·

γ)

όταν κατά του σήματος της ΕΕ στο οποίο βασίστηκε η διεθνής καταχώριση εκκρεμεί αίτηση για κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας·

δ)

όταν στο Μητρώο Σημάτων της ΕΕ έχει γίνει μνεία ότι έχει υποβληθεί ενώπιον δικαστηρίου σημάτων της ΕΕ ανταγωγή για κήρυξη έκπτωσης ή ακυρότητας κατά σήματος της ΕΕ στο οποίο βασίστηκε η διεθνής καταχώριση, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη μνεία στο μητρώο της απόφασης του δικαστηρίου σημάτων της ΕΕ επί της ανταγωγής.

4.   Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 μέσω τελεσίδικης απόφασης ή εγγραφής στο μητρώο, το Γραφείο αποστέλλει κοινοποίηση στο Διεθνές Γραφείο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.

5.   Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 3, η έννοια του σήματος της ΕΕ στο οποίο βασίστηκε η διεθνής καταχώριση περιλαμβάνει την περίπτωση καταχώρισης σήματος της ΕΕ βάσει αίτησης σήματος της ΕΕ στην οποία βασιζόταν η διεθνής αίτηση.

Άρθρο 30

Αίτηση εδαφικής επέκτασης μεταγενέστερη της διεθνούς καταχώρισης

1.   Αίτηση εδαφικής επέκτασης που κατατίθεται στο Γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 187 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 πληροί τις εξής απαιτήσεις:

α)

κατατίθεται με τη χρήση ενός από τα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 31 του παρόντος κανονισμού και περιέχει όλες τις μνείες και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου που χρησιμοποιείται·

β)

μνημονεύει τον αριθμό της διεθνούς καταχώρισης με την οποία σχετίζεται·

γ)

ο κατάλογος προϊόντων ή υπηρεσιών καλύπτεται από τον κατάλογο προϊόντων ή υπηρεσιών που περιέχει η διεθνής καταχώριση·

δ)

ο καταθέτης έχει το δικαίωμα, βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο διεθνές έντυπο, να ζητήσει επέκταση της προστασίας μεταγενέστερη της διεθνούς καταχώρισης μέσω του Γραφείου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο ii) και το άρθρο 3β παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.

2.   Σε περίπτωση που η αίτηση εδαφικής επέκτασης δεν πληροί όλες τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, το Γραφείο καλεί τον καταθέτη να θεραπεύσει τις ελλείψεις εντός προθεσμίας που του τάσσει.

Άρθρο 31

Έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αίτηση εδαφικής επέκτασης

Το έντυπο που παρέχει το Γραφείο για την κατάθεση αίτησης εδαφικής επέκτασης μετά τη διεθνή καταχώριση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 187 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του επίσημου εντύπου που παρέχει το Διεθνές Γραφείο. Οι καταθέτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το επίσημο έντυπο που παρέχει το Διεθνές Γραφείο.

Άρθρο 32

Διεκδίκηση αρχαιότητας ενώπιον του Γραφείου

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, η διεκδίκηση αρχαιότητας σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 περιλαμβάνει:

α)

τον αριθμό της διεθνούς καταχώρισης·

β)

το όνομα και τη διεύθυνση του δικαιούχου της διεθνούς καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·

γ)

μνεία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία ή ως προς τα οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα·

δ)

τον αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής καταχώρισης·

ε)

μνεία των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα και εκείνων ως προς τα οποία διεκδικείται η αρχαιότητα·

στ)

αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού καταχώρισης.

2.   Εάν ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης υποχρεούται να εκπροσωπηθεί στο πλαίσιο διαδικασίας ενώπιον του Γραφείου σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, η διεκδίκηση αρχαιότητας περιλαμβάνει τον ορισμό αντιπροσώπου κατά την έννοια του άρθρου 120 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001.

3.   Εάν το Γραφείο κάνει δεκτή τη διεκδίκηση αρχαιότητας, ενημερώνει σχετικά το Διεθνές Γραφείο κοινοποιώντας τα ακόλουθα:

α)

τον αριθμό της σχετικής διεθνούς καταχώρισης·

β)

το όνομα του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία ή ως προς τα οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα·

γ)

τον αριθμό της σχετικής καταχώρισης·

δ)

την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η σχετική καταχώριση.

Άρθρο 33

Κοινοποίηση αυτεπάγγελτης προσωρινής απόρριψης προς το Διεθνές Γραφείο

1.   Η κοινοποίηση αυτεπάγγελτης προσωρινής απόρριψης της προστασίας της διεθνούς καταχώρισης ολικώς ή μερικώς που πρέπει να απευθύνεται στο Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 193 παράγραφοι 2 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 περιλαμβάνει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του άρθρου 193 παράγραφοι 3 και 4 του εν λόγω κανονισμού, τα εξής:

α)

τον αριθμό της διεθνούς καταχώρισης·

β)

παραπομπή στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 που είναι συναφείς με την προσωρινή απόρριψη·

γ)

μνεία ότι η προσωρινή απόρριψη της προστασίας θα επιβεβαιωθεί με απόφαση του Γραφείου εάν ο δικαιούχος της διεθνούς καταχώρισης δεν θεραπεύσει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η απόρριψη υποβάλλοντας παρατηρήσεις στο Γραφείο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της προσωρινής απόρριψης από το Γραφείο·

δ)

εάν η προσωρινή απόρριψη αφορά μέρος μόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών, μνεία των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.

2.   Στο πλαίσιο κάθε κοινοποίησης αυτεπάγγελτης προσωρινής απόρριψης που απευθύνει στο Διεθνές Γραφείο, και εφόσον παρέλθει η προθεσμία άσκησης ανακοπής και δεν εκδοθεί κοινοποίηση προσωρινής απόρριψης βάσει ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/625, το Γραφείο γνωστοποιεί στο Διεθνές Γραφείο τα εξής:

α)

εάν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ενώπιον του Γραφείου ανακληθεί η προσωρινή απόρριψη, το γεγονός ότι το σήμα προστατεύεται στην Ένωση·

β)

εάν η απόφαση απόρριψης της προστασίας του σήματος τελεσιδικήσει, κατά περίπτωση, κατόπιν άσκησης προσφυγής βάσει του άρθρου 66 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 ή προσφυγής βάσει του άρθρου 72 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, το γεγονός ότι η προστασία του σήματος στην Ένωση απορρίπτεται·

γ)

εάν η απόρριψη βάσει του στοιχείου β) αφορά μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία το σήμα προστατεύεται στην Ένωση.

Άρθρο 34

Κοινοποίηση της ακύρωσης των αποτελεσμάτων διεθνούς καταχώρισης προς το Διεθνές Γραφείο

Η κοινοποίηση του άρθρου 198 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 φέρει ημερομηνία και περιλαμβάνει:

α)

μνεία της κήρυξης της ακυρότητας από το Γραφείο ή μνεία του δικαστηρίου σημάτων της ΕΕ που κήρυξε την ακυρότητα·

β)

μνεία εάν η ακυρότητα κηρύχθηκε με τη μορφή έκπτωσης του δικαιούχου της διεθνούς καταχώρισης, ακυρότητας του σήματος βάσει απόλυτων λόγων απαράδεκτου ή ακυρότητας του σήματος βάσει σχετικών λόγων απαράδεκτου·

γ)

δήλωση ότι η ακυρότητα δεν υπόκειται πλέον σε προσφυγή·

δ)

τον αριθμό της διεθνούς καταχώρισης·

ε)

το όνομα του δικαιούχου της διεθνούς καταχώρισης·

στ)

όταν η ακυρότητα δεν αφορά όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, μνεία των προϊόντων ή των υπηρεσιών ως προς τα οποία έχει κηρυχθεί ακυρότητα ή εκείνων ως προς τα οποία δεν έχει κηρυχθεί ακυρότητα·

ζ)

την ημερομηνία κατά την οποία κηρύχθηκε η ακυρότητα, καθώς και μνεία της ημερομηνίας από την οποία η ακυρότητα παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 35

Αίτηση μετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε αίτηση εθνικού σήματος ή σε επέκταση της προστασίας στα κράτη μέλη

1.   Η αίτηση μετατροπής διεθνούς καταχώρισης με προστασία που εκτείνεται στην Ένωση σε αίτηση εθνικού σήματος ή σε επέκταση της προστασίας στα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 202 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του άρθρου 202 παράγραφοι 4 έως 7 του εν λόγω κανονισμού, περιλαμβάνει:

α)

τον αριθμό της διεθνούς καταχώρισης·

β)

την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης ή την ημερομηνία επέκτασης της προστασίας στην Ένωση σε συνέχεια διεθνούς καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 3β παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα στοιχεία σχετικά με τη διεκδίκηση προτεραιότητας ως προς τη διεθνή καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 και τα στοιχεία σχετικά με τη διεκδίκηση αρχαιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 ή 191 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001·

γ)

τις μνείες και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 140 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 και στο άρθρο 22 στοιχεία α), γ) και δ) του παρόντος κανονισμού.

2.   Η δημοσίευση της αίτησης μετατροπής της παραγράφου 1 περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 23.

Άρθρο 36

Μετατροπή διεθνούς καταχώρισης με προστασία που εκτείνεται στην Ένωση σε αίτηση σήματος της ΕΕ

Η αίτηση μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 204 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 περιέχει, πέραν των μνειών και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, τα εξής:

α)

τον αριθμό της διεθνούς καταχώρισης που έχει ακυρωθεί·

β)

την ημερομηνία κατά την οποία η διεθνής καταχώριση ακυρώθηκε από το Διεθνές Γραφείο·

γ)

αναλόγως την περίπτωση, την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης ή την ημερομηνία καταγραφής της εδαφικής επέκτασης στην Ένωση σε συνέχεια της διεθνούς καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 3β παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης·

δ)

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, την ημερομηνία προτεραιότητας που διεκδικείται με τη διεθνή καταχώριση όπως καταχωρίστηκε στο διεθνές μητρώο που τηρεί το Διεθνές Γραφείο.

ΤΙΤΛΟΣ XIV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Μεταβατικά μέτρα

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εν εξελίξει διαδικασίες στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 39, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Άρθρο 38

Κατάργηση

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1431 καταργείται.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

α)

ο τίτλος II δεν εφαρμόζεται σε αιτήσεις σήματος της ΕΕ που έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017, καθώς και σε διεθνείς καταχωρίσεις για τις οποίες η επέκταση της προστασίας στην Ένωση πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία αυτή·

β)

το άρθρο 9 δεν εφαρμόζεται σε σήματα της ΕΕ που έχουν καταχωριστεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017·

γ)

το άρθρο 10 δεν εφαρμόζεται σε αιτήσεις τροποποίησης που έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017·

δ)

το άρθρο 11 δεν εφαρμόζεται σε δηλώσεις διαίρεσης που έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017·

ε)

το άρθρο 12 δεν εφαρμόζεται σε αιτήσεις αλλαγής ονόματος ή διεύθυνσης που έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017·

στ)

ο τίτλος IV δεν εφαρμόζεται σε αιτήσεις καταχώρισης μεταβίβασης που έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017·

ζ)

ο τίτλος V δεν εφαρμόζεται σε δηλώσεις παραίτησης που έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017·

η)

ο τίτλος VI δεν εφαρμόζεται σε αιτήσεις για συλλογικό σήμα της ΕΕ ή σήμα πιστοποίησης της ΕΕ που έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017, καθώς και σε διεθνείς καταχωρίσεις για τις οποίες η επέκταση της προστασίας στην Ένωση πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία αυτή·

θ)

ο τίτλος VII δεν εφαρμόζεται ως προς έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών που έχουν κινηθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017·

ι)

ο τίτλος VIII δεν εφαρμόζεται σε δημοσιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017·

ια)

ο τίτλος IX δεν εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληροφοριών ή επιθεώρησης που έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017·

ιβ)

ο τίτλος X δεν εφαρμόζεται σε αιτήσεις μετατροπής που έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017·

ιγ)

ο τίτλος XI δεν εφαρμόζεται ως προς δικαιολογητικά έγγραφα ή μεταφράσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017·

ιδ)

ο τίτλος XII δεν εφαρμόζεται σε αποφάσεις που έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017·

ιε)

ο τίτλος XIII δεν εφαρμόζεται σε διεθνείς αιτήσεις, κοινοποιήσεις πραγματικών περιστατικών και αποφάσεων ακυρότητας αίτησης ή καταχώρισης σήματος της ΕΕ επί της οποίας βασίστηκε διεθνής καταχώριση, αιτήσεις εδαφικής επέκτασης, διεκδικήσεις αρχαιότητας, κοινοποιήσεις αυτεπάγγελτης προσωρινής απόρριψης, κοινοποιήσεις της ακύρωσης των αποτελεσμάτων διεθνούς καταχώρισης, αιτήσεις μετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε αίτηση εθνικού σήματος και αιτήσεις μετατροπής διεθνούς καταχώρισης με προστασία που εκτείνεται στην Ένωση σε αίτηση σήματος της ΕΕ που έχουν υποβληθεί ή πραγματοποιηθεί, ανάλογα με την περίπτωση, πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 154 της 16.6.2017, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΕΕ L 341 της 24.12.2015, σ. 21).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1430 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το σήμα της ΕΕ και για την κατάργηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2868/95 και (ΕΚ) αριθ. 216/96 (ΕΕ L 205 της 8.8.2017, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1431 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το σήμα της ΕΕ (ΕΕ L 205 της 8.8.2017, σ. 39).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 78 της 24.3.2009, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 296 της 14.11.2003, σ. 22.

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1995, περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 303 της 15.12.1995, σ. 1).

(9)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/625 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1430 (ΕΕ L 104 της 24.4.2018, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων) (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).