23.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 102/99


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/589 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τη μεθανόλη

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 99 της 19ης Απριλίου 2018 )

Στην σελίδα 9 του παραρτήματος:

αντί:

«69.

Μεθανόλη

Αριθ. CAS 67-56-1

Αριθ. EC 200-659-6

Δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά για το ευρύ κοινό μετά τις 9 Μαΐου 2018 στα υγρά υαλοκαθαριστήρων ή αποπάγωσης ανεμοθώρακα, σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,6 % κατά βάρος.»

διάβαζε:

«69.

Μεθανόλη

Αριθ. CAS 67-56-1

Αριθ. EC 200-659-6

Δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά για το ευρύ κοινό μετά τις 9 Μαΐου 2019 στα υγρά υαλοκαθαριστήρων ή αποπάγωσης ανεμοθώρακα, σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,6 % κατά βάρος.»