4.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 88/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/524 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Μαρτίου 2018

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών Bacillus subtilis (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, πανομοιότυπο με το στέλεχος AQ 713, καθώς και clodinafop, clopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazole, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis στέλεχος: MA 342, pyrimethanil, quinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, thiram, tolclofos-methyl, triclopyr, trinexapac, triticonazole και ziram

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 17 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις δραστικές ουσίες που θεωρούνται εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(2)

Οι περίοδοι έγκρισης των δραστικών ουσιών mepanipyrim (μεπανιπυρίμη), Pseudomonas chlororaphis στέλεχος: MA 342, quinoxyfen (κινοξυφαίνη), thiacloprid (θειακλοπρίδη), thiram και ziram παρατάθηκαν πλέον πρόσφατα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2016 της Επιτροπής (3). Οι περίοδοι έγκρισης των ουσιών αυτών θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2018.

(3)

Οι περίοδοι έγκρισης των δραστικών ουσιών Bacillus subtilis (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, πανομοιότυπο με το στέλεχος AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb (πιριμικάρβη), rimsulfuron, spinosad (σπινοσάδη), thiamethoxam (θειαμεθοξάμη), tolclofos-methyl (μεθυλικό τολκλοφός) και triticonazole (τριτικοναζόλη) παρατάθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 487/2014 της Επιτροπής (4). Οι περίοδοι έγκρισης των ουσιών αυτών θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2018.

(4)

Οι περίοδοι έγκρισης των δραστικών ουσιών clopyralid (κλοπυραλίδη), cyprodinil (κυπροδινίλη), fosetyl, pyrimethanil (πυριμεθαμίνη) και trinexapac παρατάθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 678/2014 της Επιτροπής (5). Οι περίοδοι έγκρισης των ουσιών αυτών θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2018.

(5)

Οι περίοδοι έγκρισης των δραστικών ουσιών dichlorprop-P (διχλωροπρόπιο-P), metconazole (μετκοναζόλη) και triclopyr παρατάθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 878/2014 της Επιτροπής (6). Οι περίοδοι έγκρισης των ουσιών αυτών θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2018.

(6)

Υποβλήθηκαν αιτήσεις για την ανανέωση της έγκρισης των ουσιών που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 2 έως 5 σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής (7).

(7)

Επειδή η αξιολόγηση των ουσιών έχει καθυστερήσει για λόγους που βρίσκονται εκτός του ελέγχου των αιτούντων, οι εγκρίσεις αυτών των δραστικών ουσιών αναμένεται να λήξουν προτού ληφθεί απόφαση σχετικά με την ανανέωσή τους. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να παραταθούν οι περίοδοι έγκρισής τους.

(8)

Βάσει του σκοπού που αναφέρεται στο άρθρο 17 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό που προβλέπει ότι η έγκριση μιας δραστικής ουσίας που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού δεν ανανεώνεται επειδή δεν πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης, η Επιτροπή θα ορίσει ως ημερομηνία λήξης την ίδια ημερομηνία που ίσχυε πριν από τον παρόντα κανονισμό ή την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού που προβλέπει ότι η έγκριση της δραστικής ουσίας δεν ανανεώνεται, επιλέγοντας εκ των δύο τη μεταγενέστερη χρονολογικά ημερομηνία. Όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό που προβλέπει την ανανέωση δραστικής ουσίας η οποία αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα επιδιώξει να ορίσει τη συντομότερη δυνατή ημερομηνία εφαρμογής, όπως επιβάλλουν οι περιστάσεις.

(9)

Δεδομένου ότι οι εγκρίσεις των δραστικών ουσιών λήγουν στις 30 Απριλίου 2018, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

(10)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2016 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών acetamiprid, βενζοϊκό οξύ, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazon, propyzamide, propiconazole, pseudomonas chlororaphis στέλεχος: MA 342, pyraclostrobin, quinoxyfen, thiacloprid, thiram, ziram, zoxamide (ΕΕ L 312 της 18.11.2016, σ. 21).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 487/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών Bacillus subtilis (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, πανομοιότυπο με το στέλεχος AQ 713, καθώς και clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl και triticonazole (ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 72).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 678/2014 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών clopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil και trinexapac (ΕΕ L 180 της 20.6.2014, σ. 11).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 878/2014 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2014, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης των δραστικών ουσιών dichlorprop-P, metconazole και triclopyr (ΕΕ L 240 της 13.8.2014, σ. 18).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, για τον καθορισμό των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης της έγκρισης δραστικών ουσιών, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 252 της 19.9.2012, σ. 26).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται ως εξής:

1.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 73, Thiram, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

2.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 74, Ziram, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

3.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 82, Quinoxyfen, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

4.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 89, Pseudomonas chlororaphis Στέλεχος: MA 342, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

5.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 90, Mepanipyrim, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

6.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 92, Thiacloprid, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

7.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 123, Clodinafop, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

8.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 124, Pirimicarb, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

9.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 125, Rimsulfuron, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

10.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 126, Tolclofos-methyl, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

11.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 127, Triticonazole, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

12.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 129, Clopyralid, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

13.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 130, Cyprodinil, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

14.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 131, Fosetyl, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

15.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 132, Trinexapac, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

16.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 133, Dichlorprop-P, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

17.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 134, Metconazole, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

18.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 135, Pyrimethanil, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

19.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 136, Triclopyr, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

20.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 137, Metrafenone, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

21.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872), Στέλεχος QST 713, πανομοιότυπο με το στέλεχος AQ 713, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

22.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 139, Spinosad, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019»·

23.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 140, Thiamethoxam, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2019».