20.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 77/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/455 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Μαρτίου 2018

για τον καθορισμό πρόσθετων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων για το εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νόσους των ιχθύων και των καρκινοειδών και για την τροποποίηση του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφοι 5 και 6,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων (2), και ιδίως το άρθρο 55 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 καθορίζει τα γενικά καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις απαιτήσεις των εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, καθώς και για την υγεία των ζώων. Τα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ για την υγεία των ζώων και για τα ζωντανά ζώα παρατίθενται στο μέρος II του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Στο σημείο 15 του μέρους II του εν λόγω παραρτήματος παρατίθεται το Centre for Environment Fisheries Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, Ηνωμένο Βασίλειο, ως εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τις νόσους των καρκινοειδών.

(2)

Η οδηγία 2006/88/ΕΚ θεσπίζει, αφενός, τις απαιτήσεις για την υγεία των ζώων όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά, καθώς και την εισαγωγή και διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ζώων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων τους και, αφετέρου, ορισμένα ελάχιστα προληπτικά μέτρα και μέτρα καταπολέμησης ορισμένων νόσων που προσβάλλουν αυτά τα ζώα. Το άρθρο 55 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ προβλέπει τον ορισμό των εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ για τις νόσους των υδρόβιων ζώων που είναι συναφείς με την εν λόγω οδηγία.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 737/2008 της Επιτροπής (3) καθόρισε το Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Ηνωμένο Βασίλειο, ως το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τις νόσους των καρκινοειδών για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2008 έως τις 30 Ιουνίου 2018. Το άρθρο 55 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ προβλέπει επανεξέταση των λειτουργιών του εν λόγω εργαστηρίου.

(4)

Ως συνέπεια της κοινοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η λειτουργία του CEFAS ως εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για τις νόσους των καρκινοειδών δεν μπορεί να συνεχιστεί για μια περαιτέρω περίοδο που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2018.

(5)

Λαμβανομένων υπόψη των συνεργειών στην τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, της εργαστηριακής ικανότητας και της δικτύωσης με εθνικά εργαστήρια αναφοράς, το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τις νόσους των ιχθύων θα πρέπει επίσης να αναλάβει τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για τις νόσους των καρκινοειδών.

(6)

Επομένως, το «Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark», το οποίο έχει καθοριστεί ως εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τις νόσους των ιχθύων, θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για τις νόσους των καρκινοειδών.

(7)

Το DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, το οποίο αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για τις νόσους των ιχθύων και των καρκινοειδών, θα πρέπει να αναφέρεται ως εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τις νόσους των καρκινοειδών για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2018 έως τις 30 Ιουνίου 2023. Επιπλέον, θα πρέπει να παρατίθεται στο μέρος II του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Ως εκ τούτου, το μέρος II του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(8)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νόσους των καρκινοειδών, είναι σκόπιμο να προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία εφαρμογής για τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Δανία, θα έχει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εργαστηρίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νόσους των καρκινοειδών από την 1η Ιουλίου 2018 έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Άρθρο 2

Το μέρος II του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)

το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.

Εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τις νόσους των ιχθύων και των καρκινοειδών

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Δανία».

2)

Το σημείο 15 διαγράφεται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 14.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 737/2008 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2008, για τον ορισμό των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς όσον αφορά τις νόσους καρκινοειδών, τη λύσσα και τη φυματίωση των βοοειδών, για τον καθορισμό επιπλέον αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς όσον αφορά τη λύσσα και τη φυματίωση των βοοειδών και για την τροποποίηση του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 201 της 30.7.2008, σ. 29).