2.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 60/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/308 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Μαρτίου 2018

για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους μορφότυπους, τα υποδείγματα και τους ορισμούς σχετικά με τον προσδιορισμό και τη διαβίβαση πληροφοριών από τις αρχές εξυγίανσης για τους σκοπούς της ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε σχέση με την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 104 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις αρχές εξυγίανσης έχει ανατεθεί το καθήκον καθορισμού, για κάθε ίδρυμα, της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, («MREL») σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που ορίζει το άρθρο 45 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όπως διευκρινίζεται αναλυτικότερα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής (2).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 16 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι αρχές εξυγίανσης οφείλουν να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, για τις απαιτήσεις που έχουν ορίσει. Οι ενιαίοι μορφότυποι, υποδείγματα και ορισμοί σχετικά με τον προσδιορισμό και τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών στην ΕΑΤ θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να διευκολύνεται η παρακολούθηση των αποφάσεων MREL από την ΕΑΤ και να εξασφαλίζεται η ουσιαστική αξιολόγηση της σύγκλισης προσεγγίσεων ανά την Ένωση.

(3)

Για τους ομίλους που υπόκεινται σε ενοποιημένη MREL, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ποια αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να διαβιβάζει στην ΕΑΤ τις πληροφορίες σχετικά με, πρώτον, τη MREL που ορίζεται για τη μητρική επιχείρηση και, δεύτερον, τη MREL που εφαρμόζεται στις θυγατρικές, βάσει είτε κοινής απόφασης εκ μέρους της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου και της αρχής εξυγίανσης που είναι υπεύθυνη για τη θυγατρική σε ατομική βάση, είτε απόφασης που λαμβάνεται από την αρχή εξυγίανσης της θυγατρικής ελλείψει κοινής απόφασης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΑΤ διαθέτει τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά τη μητρική επιχείρηση και τις θυγατρικές, η οικεία αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου θα πρέπει να υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΑΤ, σε συντονισμό με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας, τόσο για την MREL που ορίζεται σε ατομική βάση όσο και για την MREL που ορίζεται σε ενοποιημένη βάση για την οικεία μητρική επιχείρηση, οι δε αρχές εξυγίανσης που είναι αρμόδιες για τις θυγατρικές ενός ομίλου, σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΕΑΤ σχετικά με την MREL που έχει οριστεί για κάθε ίδρυμα που τελεί υπό τη δικαιοδοσία τους.

(4)

Για να προωθηθεί η σύγκλιση των πρακτικών όσον αφορά τις αποφάσεις περί MREL και να ενισχυθεί ο εποπτικός ρόλος της ΕΑΤ, θα πρέπει να καθιερωθούν ενιαίες περίοδοι αναφοράς και ημερομηνίες υποβολής για τη διαβίβαση πληροφοριών στην ΕΑΤ εκ μέρους των αρχών εξυγίανσης.

(5)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΤ στην Επιτροπή.

(6)

Η ΕΑΤ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα

1.   Για τους σκοπούς ενημέρωσης της ΕΑΤ όσον αφορά την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων («MREL»), και, όπου απαιτείται, την απαίτηση που ορίζει το άρθρο 45 παράγραφος 13 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι οποίες έχουν οριστεί για κάθε ίδρυμα που τελεί υπό τη δικαιοδοσία τους σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 16 της εν λόγω οδηγίας, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, οι αρχές εξυγίανσης, κατόπιν συντονισμού με τις αρμόδιες αρχές, διαβιβάζουν στην ΕΑΤ τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα υποδείγματα των παραρτημάτων I και II του παρόντος κανονισμού.

2.   Όσον αφορά τα ιδρύματα που αποτελούν μέρος ομίλου που υπόκειται σε ενοποιημένη MREL, οι αρχές εξυγίανσης, κατόπιν συντονισμού με τις αρμόδιες αρχές, διαβιβάζουν επίσης στην ΕΑΤ τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος III.

3.   Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, οι αρχές εξυγίανσης, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος II, παρέχουν ποιοτικές πληροφορίες εξηγώντας τους λόγους των αποφάσεων περί MREL, με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, συμπεριλαμβάνοντας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, παραπομπές σε σχέδια εξυγίανσης σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο ομίλου, δημόσιες αποφάσεις ή δηλώσεις πολιτικής της αρχής εξυγίανσης, ή άλλα δικαιολογητικά έγγραφα.

4.   Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παράρτημα II έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στη σχετική στήλη του πίνακα που περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απλουστευμένες απαιτήσεις υποβολής αναφορών για τα ιδρύματα που υπόκεινται σε απαλλαγές και τα ιδρύματα το ποσό ανακεφαλαιοποίησης των οποίων είναι μηδενικό

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, σε σχέση με τα ιδρύματα τα οποία έχουν απαλλαχθεί από την εφαρμογή της MREL σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 11 ή παράγραφος 12 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι αρχές εξυγίανσης διαβιβάζουν στην ΕΑΤ τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα I, στις στήλες 10 έως 90 του παραρτήματος II και, όσον αφορά τα ιδρύματα που αποτελούν μέρος ομίλου που υπόκειται σε ενοποιημένη MREL, στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, σε σχέση με τα ιδρύματα το ποσό ανακεφαλαιοποίησης των οποίων είναι μηδενικό σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450, οι αρχές εξυγίανσης διαβιβάζουν στην ΕΑΤ τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα I, στις στήλες 10 έως 120 του παραρτήματος II και, όσον αφορά τα ιδρύματα που αποτελούν μέρος ομίλου που υπόκειται σε ενοποιημένη MREL, στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Αρχή υποβολής αναφορών όσον αφορά τους ομίλους

Για ομίλους που υπόκεινται σε ενοποιημένη MREL, οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 υποβάλλονται ως εξής:

α)

η οικεία αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, σε συντονισμό με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας, ενημερώνει την ΕΑΤ τόσο για την MREL που ορίζεται σε ατομική βάση όσο και για την MREL που ορίζεται σε ενοποιημένη βάση για τη μητρική επιχείρηση στην Ένωση ή τη μητρική επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·

β)

οι οικείες αρχές εξυγίανσης, σε συντονισμό με την αρμόδια αρχή, ενημερώνουν την ΕΑΤ σχετικά με την MREL που πρέπει να εφαρμοστεί στις θυγατρικές του ομίλου που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους σε ατομική βάση.

Άρθρο 4

Περίοδοι αναφοράς και ημερομηνίες υποβολής

1.   Οι αρχές εξυγίανσης διαβιβάζουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη λήψη ή την επικαιροποίηση της απόφασης για τον καθορισμό της MREL.

2.   Οι αρχές εξυγίανσης διαβιβάζουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 για την MREL που έχει προσδιοριστεί και εξακολουθεί να ισχύει κατά την 1 Απριλίου κάθε έτους έως τις 30 Απριλίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια σχετικά με τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (ΕΕ L 237 της 3.9.2016, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πληροφορίες σχετικά με την αναφέρουσα αρχή εξυγίανσης

Αναφέρουσα αρχή εξυγίανσης

 

 

 

Ημερομηνία υποβολής

 

 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

Όνομα

 

Ηλ. ταχυδρομείο

 

Τηλέφωνο

 

 

 

Γενικές παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πληροφορίες περί MREL

Υποχρεωτικό

Υπόδειγμα για την υποβολή απλουστευμένων αναφορών

(εάν το 90 είναι «Ναι»)

Μη υποχρεωτικό για τα ιδρύματα για τα οποία το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης είναι μηδενικό κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Συμπληρώνεται για όλα τα ιδρύματα

Για τα ιδρύματα για τα οποία το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης είναι μηδενικό κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Τύπος απαίτησης

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

Συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο

Παρονομαστής του δείκτη μόχλευσης

Ποσό απορρόφησης των ζημιών

Ποσό ανακεφαλαιοποίησης

Προσαρμογές που συνδέονται με τα εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης, το μέγεθος, τον συστημικό κίνδυνο και τις εισφορές ΣΕΚ

Συνδυασμένη εκτίμηση της MREL

Μεταβατικές ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις μετά την εξυγίανση (κατά περίπτωση)

 

Νομική βάση

Άρθρο 45 παράγραφοι 7 και 8 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ή άρθρο 12 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Γενικές πληροφορίες

Άρθρο 45 παράγραφοι 11 και 12 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ ή άρθρο 12 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Υπόδειγμα για την υποβολή απλουστευμένων αναφορών

(κατά περίπτωση)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/962 της Επιτροπής

Άρθρο 1 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο β) σημείο i) ή/και σημείο ii) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 45 παράγραφοι 9 και 10 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Άρθρο 7 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 2 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 και άρθρο 92 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (1)

Άρθρο 2 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 και άρθρο 429 παράγραφοι 4 έως 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Άρθρο 1 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο β) σημείο i) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο β) σημείο ii) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

 

Άρθρο 2 παράγραφοι 5 και 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 2 παράγραφοι 7 και 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 2 παράγραφος 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 2 παράγραφος 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 2 παράγραφος 10 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

 

Άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 7 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 45 παράγραφος 13 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

 

Άρθρο 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Άρθρο 8 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (κωδικός LEI)

Ενοποιημένη ή ατομική απαίτηση;

Όνομα οντότητας

Χώρα σύστασης του νομικού προσώπου

Η αναφέρουσα αρχή εξυγίανσης είναι η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου;

Ημερομηνία της απόφασης περί MREL ή της απόφασης περί απαλλαγής

Η αρχή εξυγίανσης χορήγησε απαλλαγή από την εφαρμογή της MREL;

Σημειώσεις

Υπόδειγμα για την υποβολή απλουστευμένων αναφορών (κατά περίπτωση)

Κατηγορία του ιδρύματος (κατά περίπτωση)

MREL ίση με το προκαθορισμένο ποσό απορρόφησης των ζημιών;

Τύποι προσαρμογών στο ποσό απορρόφησης των ζημιών (κατά περίπτωση)

MREL που ορίστηκε με κοινή απόφαση

Τρέχουσα κατάσταση

Ημερομηνία αναφοράς του 140

Τρέχουσα κατάσταση

Ημερομηνία αναφοράς του 160

Προβλεπόμενο μετά την εξυγίανση

Σημειώσεις

Τρέχουσα κατάσταση

Ημερομηνία αναφοράς του 200

Προβλεπόμενο μετά την εξυγίανση

Σημειώσεις

Προκαθορισμένο ποσό απορρόφησης των ζημιών κατά το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής

Προς τα άνω προσαρμογή

Τύπος (-οι) προς τα άνω προσαρμογής

Σημειώσεις

Προς τα κάτω προσαρμογή

Τύπος (-οι) προς τα κάτω προσαρμογής

Σημειώσεις

Σύνολο (240 + 250 + 280)

Συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας

Προκαθορισμένο επιπλέον ποσό για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς με την τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας

Προσαρμογή για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς μετά από σύγκριση με ομάδα ομοτίμων

Σημειώσεις

Προς τα κάτω προσαρμογή λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που ελήφθησαν από την αρμόδια αρχή σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο του ιδρύματος, το μοντέλο χρηματοδότησης και το γενικό προφίλ κινδύνου

Σημειώσεις

Προσαρμογή στη στήλη 330 για τις θυγατρικές του ομίλου

Σημειώσεις

Σύνολο (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

Για εξαιρέσεις από τη διάσωση με ίδια μέσα

Σημειώσεις

Για το μέγεθος και τον συστημικό κίνδυνο

Σημειώσεις

Για τις συνεισφορές από ΣΕΚ στη χρηματοδότηση της εξυγίανσης

Σημειώσεις

Σύνολο (410 + 430 + 450

Σύνολο (310 + 400 + 470)

MREL ως % του συνόλου υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων (480 / 140)

Ποσοστό MREL που τηρούνται μέσω συμβατικών εργαλείων διάσωσης με ίδια μέσα

Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να πληροίται η απαίτηση που ορίζεται στο 490

Τύπος μεταβατικών ρυθμίσεων

Προγραμματισμένη MREL (ως % του συνόλου υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων)

Σκοπούμενη ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Προγραμματισμένη MREL (ως % του συνόλου υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων)

Σκοπούμενη ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Προγραμματισμένη MREL (ως % του συνόλου υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων)

Σκοπούμενη ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Προγραμματισμένη MREL (ως % του συνόλου υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων)

Σκοπούμενη ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Λογιστικό πλαίσιο

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Γεωγραφικός προσδιορισμός MREL

Ίδρυμα

Επικεφαλής μητρική επιχείρηση

Μητρική επιχείρηση της ЕЕ

Σχετική άμεση μητρική επιχείρηση

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (κωδικός LEI)

Όνομα οντότητας

Χώρα σύστασης του νομικού προσώπου

Κωδικός LEI

Όνομα οντότητας

Χώρα σύστασης του νομικού προσώπου

Κωδικός LEI

Όνομα οντότητας

Χώρα σύστασης του νομικού προσώπου

Κωδικός LEI

Όνομα οντότητας

Χώρα σύστασης του νομικού προσώπου