28.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 58/60


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/274 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Δεκεμβρίου 2017

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως τα άρθρα 70 και 72, το άρθρο 91 στοιχεία δ) έως ζ), το άρθρο 123 και το άρθρο 145 παράγραφος 3, το άρθρο 147 παράγραφος 4 και το άρθρο 223 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 κατήργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (3). Ο τίτλος I κεφάλαιο III και το μέρος II τίτλος II κεφάλαιο II τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων και τη διαχείρισή του, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα, το βιβλίο εισερχόμενων και εξερχόμενων, τις αρχές που είναι αρμόδιες για σκοπούς ελέγχου και απαιτήσεις κοινοποίησης στον αμπελοοινικό τομέα και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις για το εν λόγω ζήτημα. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 555/2008 (4) και (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής (5), καθώς και ορισμένες διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 606/2009 (6) και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής (7), οι οποίες καταργούνται ή απαλείφονται, αντιστοίχως, από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής (8).

(2)

Το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει τη γενική απαίτηση για τα κράτη μέλη να χορηγούν άδεια για τη φύτευση αμπελώνων κατόπιν υποβολής αίτησης από τους παραγωγούς που σκοπεύουν να φυτέψουν ή να αναφυτεύσουν αμπελώνες. Το άρθρο 63 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει μηχανισμό διασφάλισης για τις νέες φυτεύσεις, σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να χορηγούν ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους, αλλά μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν χαμηλότερα όρια με βάση έγκυρη αιτιολόγηση. Το άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις και καθορίζει κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που μπορούν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη.

(3)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τα κράτη μέλη σχετικά με τις αποφάσεις για τον μηχανισμό διασφάλισης και για την επιλογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας και προτεραιότητας. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις προθεσμίες για τη λήψη αποφάσεων και τις επιπτώσεις σε περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί ορισμένες αποφάσεις.

(4)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη και να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί της Ένωσης υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όταν υποβάλλουν αίτηση για άδειες νέων φυτεύσεων, οι κανόνες για τη χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν την επεξεργασία των αιτήσεων, τη διαδικασία επιλογής και την ετήσια χορήγησή τους. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να αποσκοπούν στην εξασφάλιση διαφανούς, δίκαιου συστήματος που θα λειτουργεί εγκαίρως, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του αμπελοοινικού τομέα. Θα πρέπει επίσης να αποφευχθεί να αντιμετωπίζουν οι αιτούντες αδικαιολόγητες ανισότητες, υπερβολικές καθυστερήσεις ή δυσανάλογο διοικητικό φόρτο. Ειδικότερα, δεδομένου ότι η περίοδος εμπορίας για τον αμπελοοινικό τομέα ξεκινά την 1η Αυγούστου, η χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις από την εν λόγω ημερομηνία φαίνεται καλά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του αμπελοοινικού τομέα και διασφαλίζει ότι οι αμπελοφυτεύσεις μπορούν ακόμη να πραγματοποιηθούν στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Θα πρέπει να καθορίζεται η κατάλληλη ημερομηνία για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το κράτος μέλος δημοσιοποιούνται σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και για να επιτραπεί στους παραγωγούς να ενημερώνονται καλά για τους ισχύοντες κανόνες πριν υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

(5)

Όταν ο συνολικός αριθμός των εκταρίων που ζητούνται στις επιλέξιμες αιτήσεις υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των εκταρίων που διατίθενται από τα κράτη μέλη, μεγάλος αριθμός αιτούντων ενδέχεται να λάβουν μόνο ένα μικρό ποσοστό από τα εκτάρια για τα οποία υπέβαλαν αίτηση και, συνεπώς, να αρνούνται τις αντίστοιχες άδειες και, ως εκ τούτου, να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις. Για να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις αυτές, είναι σκόπιμο να μην επιβάλλονται οι εν λόγω κυρώσεις όταν οι άδειες που χορηγούνται αντιστοιχούν σε λιγότερο από ένα ορισμένο ποσοστό από αυτό που είχε ζητηθεί. Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια των αντίστοιχων αδειών, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη μέλη είτε να τις μεταφέρουν στο επόμενο έτος ή να τις ανακατανέμουν εντός του ίδιου έτους μεταξύ των αιτούντων οι αιτήσεις των οποίων δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως και οι οποίοι δεν απέρριψαν τις χορηγηθείσες άδειες.

(6)

Το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τα άρθρα 3 και 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής (9) θεσπίζουν κανόνες όσον αφορά τη χορήγηση αδειών για αναφύτευση στην ίδια εκμετάλλευση. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τα κράτη μέλη κατά τη χορήγηση των εν λόγω αδειών αναφύτευσης, καθώς και το χρονικό πλαίσιο για τη χορήγηση των αδειών αυτών από τα κράτη μέλη. Προκειμένου να μπορούν οι παραγωγοί να αντιμετωπίσουν τους περιορισμούς όσον αφορά την αναφύτευση στην ίδια εκμετάλλευση για φυτοϋγειονομικούς, περιβαλλοντικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους παραγωγούς να υποβάλλουν αίτηση εντός εύλογης αλλά περιορισμένης χρονικά περιόδου μετά την εκρίζωση. Επιπλέον, δεδομένου ότι η υποβολή και η επεξεργασία των αιτήσεων για άδειες αναφύτευσης δημιουργεί σημαντικό διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και για τους παραγωγούς, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η εφαρμογή απλουστευμένης διαδικασίας στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν οι εκτάσεις προς αναφύτευση αντιστοιχούν στην περιοχή που εκριζώθηκε ή όταν δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί για τις αναφυτεύσεις.

(7)

Το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χορήγηση αδειών βάσει της μετατροπής των δικαιωμάτων φύτευσης που έχουν χορηγηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών. Θα πρέπει να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή και την επεξεργασία των αιτήσεων, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τις αιτήσεις για μετατροπή με τον ενδεδειγμένο τρόπο και σε εύθετο χρόνο.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι άδειες πρέπει να χορηγούνται για συγκεκριμένη έκταση της εκμετάλλευσης του παραγωγού που προσδιορίζεται στην αίτηση. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την εν λόγω συγκεκριμένη έκταση κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.

(9)

Το άρθρο 120 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για την εξασφάλιση των διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου, ώστε να κατοχυρώνεται το αληθές των πληροφοριών που παρέχονται στην επισήμανση και την παρουσίαση των οίνων χωρίς προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και ορθή ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και η ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη διαδικασία και τα τεχνικά κριτήρια που εφαρμόζονται στη διοικητική πιστοποίηση, έγκριση και έλεγχο των αμπελοοινικών προϊόντων χωρίς προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, τα οποία προορίζονται για διάθεση στην αγορά. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες για τις δαπάνες που συνεπάγεται η διοικητική πιστοποίηση και οι όροι υπό τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να συντάσσουν πιστοποιητικά για τα προϊόντα τους υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 146 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν αμπελοοινικά προϊόντα πρέπει να τηρούν βιβλία εισερχόμενων και εξερχόμενων σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αμπελοοινικών προϊόντων και να μπορούν τα κράτη μέλη να επαληθεύουν την καταγωγή, τα χαρακτηριστικά ή τη συμμόρφωση των εν λόγω προϊόντων με εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές ή με πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων, είναι αναγκαία η θέσπιση κανόνων σχετικά με τα προϊόντα που καταχωρίζονται στο βιβλίο και τις σχετικές με αυτά πληροφορίες. Για τους ίδιους λόγους, είναι αναγκαία επίσης η θέσπιση κανόνων σχετικά με τις πληροφορίες που συνδέονται με τις εργασίες που εκτελούνται στα συγκεκριμένα προϊόντα.

(11)

Υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος δόλιας χρήσης των υλικών που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες οινολογικές πρακτικές, ιδίως για εμπλουτισμό, αύξηση της οξύτητας και γλύκανση. Συνεπώς, θα πρέπει να διατηρούνται βιβλία και λεπτομερείς ενδείξεις σχετικά με τις εν λόγω πρακτικές και ουσίες προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να παρακολουθούν την κυκλοφορία και τη χρήση τους καθ' όλη τη διαδικασία της αμπελοοινικής παραγωγής.

(12)

Εφόσον στους αφρώδεις οίνους και στους οίνους λικέρ προστίθενται άλλα προϊόντα κατά τη διαδικασία επεξεργασίας, θα πρέπει να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες πέραν των βιβλίων που τηρούνται για τους ήρεμους οίνους.

(13)

Προκειμένου να διασφαλιστεί εναρμονισμένη εφαρμογή και ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων, οι απαιτήσεις που εφαρμόζονται στην τήρηση του βιβλίου εισερχόμενων και εξερχόμενων θα πρέπει να καθορίζονται και να προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος των εργασιών και των προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει στον παρόντα κανονισμό να θεσπιστούν μέτρα σχετικά με την κατάρτιση του βιβλίου, τις προθεσμίες για την καταγραφή των ενδείξεων στο βιβλίο και το κλείσιμο του βιβλίου, καθώς και μέτρα που αφορούν τα αποδεκτά ποσοστά απωλειών λόγω εξάτμισης των προϊόντων ή άλλες αλλαγές στον όγκο τους.

(14)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση και η παρακολούθηση των εργασιών της αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστεί χρονικό όριο για την υποβολή δηλώσεων παραγωγής, αποθεμάτων και συγκομιδής. Επειδή η εποχή της συγκομιδής διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να προβλεφθεί κλιμάκωση των ημερομηνιών υποβολής των δηλώσεων από τους παραγωγούς.

(15)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή εκθέσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν τη μορφή και τον τρόπο με τον οποίο απαιτείται από τις επιχειρήσεις να παρέχουν τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις δηλώσεις παραγωγής, αποθεμάτων, συγκομιδής και επεξεργασίας ή εμπορίας.

(16)

Το κεφάλαιο VII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 σχετικά με τους ελέγχους, τις αρμόδιες αρχές, τις αρχές επαφής και την αμοιβαία συνδρομή προβλέπει τη δυνατότητα της αρχής επαφής ενός κράτους μέλους να ζητήσει από την αρχή επαφής άλλου κράτους μέλους να συλλέξει δείγματα οίνου, γλεύκους σταφυλιών ή άλλου υγρού αμπελοοινικού προϊόντος για σκοπούς ελέγχου. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στη συλλογή, την επεξεργασία, την κατοχή και τις αναλύσεις των δειγμάτων που συλλέγονται και να προσδιορίζει το εργαστήριο όπου πρέπει να πραγματοποιούνται οι αναλύσεις.

(17)

Πρέπει να τηρείται και να ενημερώνεται μια αναλυτική τράπεζα δεδομένων με ισοτοπικά στοιχεία σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273. Με σκοπό τη διευκόλυνση της ερμηνείας των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από τις ισοτοπικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε εργαστήρια της Ένωσης τα οποία είναι εξοπλισμένα για τον σκοπό αυτό, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων ανάλυσης που λαμβάνονται από τα εν λόγω εργαστήρια, θα πρέπει να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες για τη συλλογή των δειγμάτων των σταφυλιών, καθώς και για την οινοποίησή τους. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των αναλυτικών δεδομένων, είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί ένα σύστημα αναγνωρισμένων προδιαγραφών ποιότητας στα εργαστήρια που είναι επιφορτισμένα από τα κράτη μέλη με την ισοτοπική ανάλυση των δειγμάτων για την τράπεζα δεδομένων.

(18)

Η ισοτοπική ανάλυση των αμπελοοινικών προϊόντων και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους συνιστούν λεπτές διαδικασίες. Η αναλυτική τράπεζα δεδομένων θα πρέπει να συμβάλλει στην εναρμόνιση της ερμηνείας των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από τα εργαστήρια που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης. Προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφη ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εν λόγω ανάλυσης, η αναλυτική τράπεζα δεδομένων θα πρέπει να καταστεί προσβάσιμη, κατόπιν αιτήματος, στα καθορισμένα εργαστήρια που κοινοποιούν τα δεδομένα με τη χρήση μεθόδων ισοτοπικής ανάλυσης και στις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες που διέπουν τον αμπελοοινικό τομέα, με σεβασμό παράλληλα της προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων και του σκοπού δημιουργίας της τράπεζας δεδομένων.

(19)

Το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 προβλέπει την ανάγκη να θεσπιστούν διατάξεις για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από τα κράτη μέλη σε σχέση με την εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων. Απαιτούνται γενικοί κανόνες σχετικά με τους ελέγχους προκειμένου να καταστεί σαφές ότι το βασικό εργαλείο για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το καθεστώς είναι το αμπελουργικό μητρώο. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να παρέχουν στα κράτη μέλη ένα γενικό πλαίσιο ώστε να θεσπίσουν λεπτομερέστερες διατάξεις σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αποφεύγονται οι μη εγκεκριμένες φυτεύσεις και να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων που διέπουν το καθεστώς αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης της προθεσμίας για τη χρήση των αδειών και για την εκρίζωση σε περίπτωση προβλεπόμενης αναφύτευσης, καθώς και της τήρησης των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι παραγωγοί για να λάβουν την άδεια.

(20)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαλήθευση της συμμόρφωσης των μέτρων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης που αναφέρονται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο II τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, με το ενωσιακό δίκαιο του αμπελοοινικού τομέα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους και να προβλέπει, για τον σκοπό αυτό, τη χρήση του αμπελουργικού μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 145 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν οι όροι για την επαλήθευση των πληροφοριών στο αμπελουργικό μητρώο, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας επικαιροποιημένων πληροφοριών για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τους κανόνες που προβλέπονται στον αμπελοοινικό τομέα με τους οποίους συνδέονται οι πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί η διενέργεια διοικητικών ελέγχων και ετήσιων επιτόπιων ελέγχων σε όλους τους αμπελοκαλλιεργητές που είναι καταχωρισμένοι στο αμπελουργικό μητρώο και να οριστεί ένα ελάχιστο ποσοστό ελέγχων ανά έτος, καθώς και κοινοί κανόνες.

(21)

Σύμφωνα με το άρθρο 223 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που κοινοποιούν οι επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες, τις μεθόδους κοινοποίησης και τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των προς κοινοποίηση πληροφοριών.

(22)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή όσον αφορά όλες τις σχετικές πτυχές της διαχείρισης και του ελέγχου του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων και να προβλεφθεί η ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής του, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή, το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τις προθεσμίες των ετήσιων κοινοποιήσεων όσον αφορά το εν λόγω καθεστώς.

(23)

Για την ορθή διαχείριση του αμπελοοινικού τομέα, είναι σκόπιμο να προβλέπεται ότι όλες οι απαιτούμενες κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/273 και τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής (10) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής (11) και να καθορίζεται για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να φυλάσσονται τα συνοδευτικά έγγραφα, οι πληροφορίες, τα βιβλία και τα μητρώα.

(24)

Οι κανόνες σχετικά με την αδειοδότηση αμπελοφυτεύσεων που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής (12) συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταργηθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/561.

(25)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, αντίστοιχα, όσον αφορά:

α)

το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων·

β)

την πιστοποίηση·

γ)

το βιβλίο εισερχόμενων και εξερχόμενων·

δ)

τις υποχρεωτικές δηλώσεις·

ε)

τους ελέγχους και την αναλυτική τράπεζα δεδομένων με ισοτοπικά στοιχεία·

στ)

τις κοινοποιήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 2

Άδειες για αμπελοφυτεύσεις

1.   Οι άδειες για αμπελοφυτεύσεις που προβλέπονται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι άδειες για αμπελοφυτεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν τις νέες φυτεύσεις, τις αναφυτεύσεις και τα δικαιώματα φύτευσης προς μετατροπή.

3.   Οι άδειες νέων φυτεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 χορηγούνται σε ετήσια βάση.

Άρθρο 3

Προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με εκτάσεις που πρέπει να διατίθενται για νέες φυτεύσεις

1.   Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να περιορίσουν τη συνολική διαθέσιμη έκταση που πρόκειται να διατεθεί για νέες φυτεύσεις, με τη μορφή αδειών σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δημοσιοποιούν τις αποφάσεις αυτές και τη βασική αιτιολόγηση έως την 1η Μαρτίου του αντίστοιχου έτους.

2.   Όταν τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις των επαγγελματικών οργανώσεων ή των ενδιαφερόμενων ομάδων παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι συστάσεις αυτές υποβάλλονται αφού παρασχεθεί επαρκής χρόνος για την εξέτασή τους προτού το οικείο κράτος μέλος λάβει απόφαση για περιορισμό της συνολικής διαθέσιμης έκτασης που πρόκειται να διατεθεί για νέες φυτεύσεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι συστάσεις επίσης δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 4

Κριτήρια για τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις

1.   Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να κάνουν χρήση κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι αποφάσεις αυτές δημοσιοποιούνται έως την 1η Μαρτίου του αντίστοιχου έτους.

2.   Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν:

α)

την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και τη δέουσα αιτιολόγηση σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να εφαρμόσουν το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού, καθώς και τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273·

β)

τον αριθμό των εκταρίων που διατίθενται για τη χορήγηση αδειών σε εθνικό επίπεδο:

i)

κατ' αναλογία·

ii)

σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που απαριθμούνται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273.

3.   Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να εφαρμόσουν τα κριτήρια προτεραιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο ii), καθορίζουν ποια από τα εν λόγω κριτήρια προτεραιότητας θα εφαρμόζονται. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να προσδώσουν διαφορετική σημασία σε καθένα από τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί. Οι αποφάσεις αυτές επιτρέπουν στα κράτη μέλη να καταρτίσουν σειρά κατάταξης των μεμονωμένων αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο για τη χορήγηση του αριθμού των εκταρίων δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο β) σημείο ii), με βάση τη συμμόρφωση των αιτήσεων αυτών με τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί.

Άρθρο 5

Βασικοί κανόνες για νέες αμπελοφυτεύσεις

1.   Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν δημοσιοποιήσουν τις αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 έως την 1η Μαρτίου του αντίστοιχου έτους, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τη χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις για το δεδομένο έτος:

α)

διαθεσιμότητα αδειών για νέες φυτεύσεις που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και χωρίς άλλους περιορισμούς·

β)

κατανομή εκταρίων κατ' αναλογία σε όλους τους επιλέξιμους αιτούντες, ανάλογα με την έκταση για την οποία έχουν ζητήσει την άδεια, σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν την έκταση που διατίθεται.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται στη χορήγηση αδειών σε ορισμένο έτος δυνάμει της παραγράφου 1.

Άρθρο 6

Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις

1.   Μετά τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 ή των πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται στη χορήγηση αδειών σε ορισμένο έτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το αργότερο έως την 1η Μαΐου, τα κράτη μέλη προκηρύσσουν την περίοδο για την υποβολή των μεμονωμένων αιτήσεων, η οποία διαρκεί τουλάχιστον έναν μήνα.

2.   Στις αιτήσεις προσδιορίζονται το συγκεκριμένο μέγεθος και η τοποθεσία της έκτασης στην εκμετάλλευση του αιτούντος για την οποία ζητείται η χορήγηση άδειας.

Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση σχετικά με την εφαρμογή περιορισμών ή κριτηρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους αιτούντες από την απαίτηση αναφοράς στην αίτηση της συγκεκριμένης τοποθεσίας της έκτασης στην εκμετάλλευση για την οποία ζητείται η χορήγηση άδειας. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης, συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες.

3.   Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 4, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273: οι αιτήσεις αναφέρουν το/τα αμπελοοινικό/-ά προϊόν/-τα το/τα οποίο/-α ο αιτών προτίθεται να παραγάγει σε νεοφυτευθείσα/-ες έκταση/-εις, διευκρινίζοντας εάν προτίθεται να παραγάγει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

i)

οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης («ΠΟΠ»)·

ii)

οίνους με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη («ΠΓΕ»)·

iii)

οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη, συμπεριλαμβανομένων των οίνων με ένδειξη ποικιλίας σταφυλιών οινοποίησης·

β)

το κριτήριο προτεραιότητας του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013: οι αιτήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα που αποδεικνύουν την οικονομική βιωσιμότητα του αντίστοιχου έργου βάσει ενός ή περισσοτέρων τυποποιημένων μεθοδολογιών οικονομικής ανάλυσης για γεωργικά επενδυτικά έργα που αναφέρονται στο παράρτημα II μέρος Ε του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273·

γ)

το κριτήριο προτεραιότητας του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013: οι αιτήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα που καταδεικνύουν τις δυνατότητες για αυξημένη ανταγωνιστικότητα με βάση τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα II μέρος ΣΤ του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273·

δ)

το κριτήριο προτεραιότητας του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013: οι αιτήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που καταδεικνύουν τις δυνατότητες βελτίωσης των προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις με βάση τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα II μέρος Ζ του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273·

ε)

το κριτήριο προτεραιότητας του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013: οι αιτήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι το μέγεθος της εκμετάλλευσης του αιτούντος κατά τον χρόνο της αίτησης συμφωνεί με τα κατώτατα όρια που πρόκειται να θεσπιστούν από τα κράτη μέλη με βάση τις διατάξεις του παραρτήματος II μέρος Η του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273·

στ)

στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη απαιτούν από τους αιτούντες να αναλάβουν τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρη Α και Β και στο παράρτημα II μέρη Α, Β, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και μέρος I σημείο ΙΙ του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 σχετικά με τα αντίστοιχα κριτήρια, οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τις εν λόγω δεσμεύσεις.

Εφόσον κάποια από τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως στ) μπορούν να συγκεντρωθούν άμεσα από τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους αιτούντες να μην συμπεριλάβουν τα στοιχεία αυτά στις αιτήσεις τους.

4.   Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους μη επιλέξιμους αιτούντες σχετικά με τη μη επιλεξιμότητα των αιτήσεών τους δυνάμει της απόφασης για τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίστηκε από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι εν λόγω αιτήσεις αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Άρθρο 7

Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις

1.   Εφόσον η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν δεν υπερβαίνει την/τις έκταση/-εις που είναι διαθέσιμη/-ες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες για το σύνολο της έκτασης που αποτέλεσε αντικείμενο αίτησης που υποβλήθηκε από τους παραγωγούς.

2.   Εφόσον η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν υπερβαίνει την/τις έκταση/-εις που είναι διαθέσιμη/-ες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στο παράρτημα I.

Τα κράτη μέλη, το αργότερο έως την 1η Αυγούστου, χορηγούν τις άδειες στους επιλεγμένους αιτούντες σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως, οι αιτούντες ενημερώνονται σχετικά με τους λόγους της απόφασης αυτής.

3.   Εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50 % της έκτασης που ζητείται στην αίτηση, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια αυτή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ο αιτών δεν υπόκειται στις διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι ο αντίστοιχος αριθμός εκταρίων διατίθεται για το ίδιο έτος, το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου, για τη χορήγηση αδειών στους αιτούντες στους οποίους χορηγήθηκε μόνο ένα μέρος της έκτασης που ζήτησαν σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, και οι οποίοι δεν αρνήθηκαν τις αντίστοιχες άδειες. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να διαθέσουν τα εκτάρια αυτά κατά το επόμενο έτος, επιπλέον του 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 8

Περιορισμοί στη χορήγηση αδειών για αναφυτεύσεις

1.   Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να περιορίσουν τη χορήγηση αδειών για αναφυτεύσεις σε εκτάσεις επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και το άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, οι εν λόγω αποφάσεις δημοσιοποιούνται έως την 1η Μαρτίου.

Οι επαγγελματικές οργανώσεις ή οι ενδιαφερόμενες ομάδες παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υποβάλλουν τις συστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 66 παράγραφος 3, παρέχοντας επαρκή χρόνο για την εξέτασή τους πριν από τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Το οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί τις εν λόγω συστάσεις.

2.   Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία είχαν δημοσιοποιηθεί.

Όταν μια σύσταση από την επαγγελματική οργάνωση ή την ενδιαφερόμενη ομάδα παραγωγών γίνεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος αλλά όχι μεγαλύτερο από τρία έτη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 65 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι εν λόγω αποφάσεις μπορούν επίσης να εφαρμοστούν για χρονική περίοδο έως τριών ετών.

Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω επαγγελματικές οργανώσεις ή ενδιαφερόμενες ομάδες παραγωγών διατυπώνουν τις σχετικές συστάσεις χωρίς την παροχή επαρκούς χρονικού διαστήματος για την εξέτασή τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, ή τα κράτη μέλη δεν δημοσιοποιήσουν τις σχετικές αποφάσεις έως την 1η Μαρτίου, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την αναφύτευση αυτομάτως, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9.

Άρθρο 9

Διαδικασία χορήγησης αδειών για αναφυτεύσεις

1.   Οι αιτήσεις αδειών για αναφυτεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ίδιας αμπελουργικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι αιτήσεις χορήγησης αδειών για αναφυτεύσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος της δεύτερης αμπελουργικής περιόδου που έπεται αυτής κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση. Σε περίπτωση με τήρησης των εν λόγω προθεσμιών, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άδεια για αναφύτευση.

Στις αιτήσεις προσδιορίζονται το συγκεκριμένο μέγεθος και η τοποθεσία της/των έκτασης/-εων που εκριζώθηκε/-αν και της/των έκτασης/-εων που πρόκειται να αναφυτευθεί/-ούν στην ίδια εκμετάλλευση του αιτούντος για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Εφόσον αποφασιστεί ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί σύμφωνα με το άρθρο 8 και ο αιτών δεν έχει αναλάβει καμία από τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 2) στοιχείο β) και μέρος Β σημείο 2) στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 και στο παράρτημα II μέρος Β σημείο 4) και μέρος Δ του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους αιτούντες από την υποχρέωση να αναφέρουν στην αίτηση την ακριβή τοποθεσία της/των έκτασης/-εων προς αναφύτευση για την/τις οποία/-ες πρόκειται να χορηγηθεί η έγκριση. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης, συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες.

Τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες αυτομάτως, εντός τριών μηνών από την υποβολή των αιτήσεων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις προθεσμίες που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 για την υποβολή αιτήσεων και τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις, αντιστοίχως.

2.   Εφόσον οι εκτάσεις προς αναφύτευση αντιστοιχούν στην ίδια περιοχή που εκριζώθηκε ή εφόσον αποφασιστεί να μην υπάρχουν περιορισμοί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, μπορεί να εφαρμοστεί απλοποιημένη διαδικασία σε εθνικό επίπεδο ή για συγκεκριμένες περιοχές εντός της επικράτειας του κράτους μέλους. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια για αναφύτευση μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει χορηγηθεί την ημερομηνία εκρίζωσης της έκτασης. Για τον σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποβάλλει, το αργότερο έως το τέλος της αμπελουργικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση, εκ των υστέρων ανακοίνωση που συνιστά αίτηση χορήγησης άδειας.

3.   Οι αιτήσεις αδειών για αναφυτεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους.

Στις αιτήσεις προσδιορίζονται το συγκεκριμένο μέγεθος και η τοποθεσία της/των έκτασης/-εων προς εκρίζωση και της/των έκτασης/-εων προς αναφύτευση στην ίδια εκμετάλλευση του αιτούντος για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση εκρίζωσης της αμπελουργικής έκτασης, το αργότερο έως το τέλος του τέταρτου έτους από την ημερομηνία που φυτεύτηκαν οι νέοι αμπελώνες. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης, συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες.

Τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες αυτομάτως, εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις προθεσμίες που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 για την υποβολή αιτήσεων και τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις, αντιστοίχως.

Άρθρο 10

Διαδικασία χορήγησης αδειών σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις

1.   Εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη αποφάσισαν να παρατείνουν την προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη μετατροπή των δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015, και δημοσιοποίησαν την απόφαση αυτή έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015, οι αιτήσεις για μετατροπή από τον παραγωγό μπορούν να υποβληθούν ανά πάσα στιγμή μέχρι το τέλος της χρονικής περιόδου που καθορίζεται από τα κράτη μέλη στην εν λόγω απόφαση.

Στις αιτήσεις προσδιορίζονται το συγκεκριμένο μέγεθος και η τοποθεσία της έκτασης στην εκμετάλλευση του αιτούντος για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους αιτούντες από την απαίτηση αναφοράς στην αίτηση της συγκεκριμένης τοποθεσίας της έκτασης στην εκμετάλλευση του αιτούντος για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης, συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες.

2.   Αφού επαληθεύσουν ότι τα δικαιώματα φύτευσης για τα οποία έχει ζητηθεί μετατροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 εξακολουθούν να ισχύουν, τα κράτη μέλη εκδίδουν τις άδειες αυτομάτως. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής της αίτησης για τη μετατροπή και της χορήγησης των αδειών δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Άρθρο 11

Τροποποίηση της συγκεκριμένης έκτασης για την οποία χορηγείται η άδεια

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, κατόπιν αίτησης του αιτούντος, ότι η φύτευση αμπέλου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έκταση της εκμετάλλευσης που είναι διαφορετική από τη συγκεκριμένη έκταση για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια, υπό τον όρο ότι η νέα έκταση έχει το ίδιο μέγεθος σε εκτάρια και ότι η άδεια αυτή εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν οι άδειες έχουν χορηγηθεί με βάση τη συμμόρφωση με ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας ή προτεραιότητας που συνδέονται με την τοποθεσία η οποία αναφέρεται στην αίτηση, και η αίτηση τροποποίησης αναφέρει μια νέα συγκεκριμένη έκταση εκτός της εν λόγω τοποθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 12

Διαδικασία και τεχνικά κριτήρια που εφαρμόζονται στην πιστοποίηση

1.   Η διαδικασία πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου για οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ δυνάμει του άρθρου 120 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 απαιτεί διοικητικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το αληθές της/των οινοποιήσιμης/-ων ποικιλίας/-ιών αμπέλου ή το έτος συγκομιδής που αναγράφεται στην ετικέτα ή παρέχεται στην παρουσίαση των εν λόγω οίνων.

Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν απόφαση για τα ακόλουθα:

α)

οργανοληπτική εξέταση του οίνου με αντικείμενο την οσμή και τη γεύση, σε ανώνυμα δείγματα, για να επαληθεύεται ότι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του οίνου οφείλονται στην οινοποιήσιμη ποικιλία ή στις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που χρησιμοποιήθηκαν·

β)

αναλυτική εξέταση, σε περίπτωση οίνου που παρασκευάζεται από μία μόνο οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου.

Η διαδικασία διενεργείται στο κράτος μέλος παραγωγής του οίνου. Σε περίπτωση μειγμάτων οίνων από διαφορετικά κράτη μέλη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 120 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η πιστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

2.   Η πιστοποίηση διενεργείται βάσει δειγματοληπτικών ελέγχων και ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 και του κεφαλαίου VI του παρόντος κανονισμού.

Το κόστος της πιστοποίησης βαρύνει τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε αυτή, εκτός εάν τα κράτη μέλη έχουν λάβει διαφορετική απόφαση.

3.   Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων που παράγονται, υφίστανται επεξεργασία ή εμφιαλώνονται από αυτές αναγνωρίζονται και λαμβάνουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προκειμένου να πιστοποιήσουν την καταγωγή ή την προέλευση, τα χαρακτηριστικά, το έτος συγκομιδής ή την/τις οινοποιήσιμης/-ες ποικιλίας/-ίες αμπέλου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 146 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 13

Πεδίο εφαρμογής και μορφή του βιβλίου

1.   Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο εισερχόμενων και εξερχόμενων, το οποίο στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται ως «βιβλίο», καταχωρίζουν σε αυτό τα ακόλουθα:

α)

την είσοδο και την έξοδο κάθε παρτίδας αμπελοοινικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 147 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 στις ή από τις εγκαταστάσεις τους·

β)

την κατηγορία του προϊόντος, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14·

γ)

τις εργασίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, εφόσον εκτελούνται στις εγκαταστάσεις τους.

Για κάθε εγγραφή στο βιβλίο, οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν ένα από τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που συνόδευσε τη σχετική μεταφορά.

2.   Το βιβλίο λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές:

α)

μη αποσπώμενα φύλλα αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό·

β)

ηλεκτρονικό αρχείο που παρουσιάζεται σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές·

γ)

κατάλληλο σύγχρονο λογιστικό σύστημα, εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές·

δ)

συλλογή συνοδευτικών εγγράφων με την ημερομηνία σύνταξης ή παραλαβής τους από τους εμπόρους.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι το βιβλίο που τηρούν οι παραγωγοί μπορεί να λάβει τη μορφή σημειώσεων στην οπίσθια όψη των δηλώσεων παραγωγής, αποθεμάτων ή συγκομιδής που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273.

Άρθρο 14

Προϊόντα που πρέπει να καταχωρίζονται στο βιβλίο

1.   Για τα προϊόντα που καταχωρίζονται στο βιβλίο τηρούνται χωριστοί λογαριασμοί, για:

α)

καθεμία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VII μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, με διάκριση για τα ακόλουθα:

i)

κάθε οίνο με ΠΟΠ και για τα προϊόντα που πρόκειται να μεταποιηθούν σε οίνο του είδους αυτού·

ii)

κάθε οίνο με ΠΓΕ και για τα προϊόντα που πρόκειται να μεταποιηθούν σε οίνο του είδους αυτού·

iii)

κάθε οίνο που δεν καλύπτεται από ΠΟΠ ή ΠΓΕ ο οποίος παράγεται από μία μόνο οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου και για τα προϊόντα που πρόκειται να μεταποιηθούν σε οίνο του είδους αυτού, με αναφορά στην ταξινόμηση της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου που εγκρίθηκε από το κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 81 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και με την ένδειξη του έτους συγκομιδής·

iv)

κάθε οίνο που δεν καλύπτεται από ΠΟΠ ή ΠΓΕ ο οποίος παράγεται από δύο ή περισσότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και για τα προϊόντα που πρόκειται να μεταποιηθούν σε οίνο του είδους αυτού, με την ένδειξη του έτους συγκομιδής·

v)

κάθε οίνο που δεν συμμορφώνεται με τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 606/2009, ο οποίος πρέπει να καταστραφεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009·

β)

καθένα από τα ακόλουθα προϊόντα που διατηρούνται για οποιονδήποτε σκοπό:

i)

σακχαρόζη·

ii)

συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών·

iii)

διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών·

iv)

προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της οξύτητας·

v)

προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της οξύτητας·

vi)

αποστάγματα οίνου·

vii)

κάθε υποπροϊόν αμπελοοινικών προϊόντων το οποίο πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με το παράρτημα VIII μέρος II τμήμα Δ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τα άρθρα 14α και 14β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009, με ένδειξη για το αν πρόκειται για παράδοση με σκοπό την απόσταξη, την παραγωγή ξιδιού ή για συγκεκριμένη χρήση που δεν αφορά την οινοποίηση.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), διαφορετικοί οίνοι με ΠΟΠ ή ΠΓΕ που είναι συσκευασμένοι σε δοχεία των 60 λίτρων ή μικρότερα με επισήμανση σύμφωνη με την ενωσιακή νομοθεσία και οι οποίοι έχουν αποκτηθεί από τρίτον και κατέχονται με σκοπό την πώληση, μπορούν να εγγράφονται στον ίδιο λογαριασμό, εφόσον εμφαίνεται χωριστά η είσοδος και η έξοδος κάθε οίνου με ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

3.   Η απώλεια του δικαιώματος χρήσης της ΠΟΠ ή της ΠΓΕ καταχωρίζεται στο βιβλίο. Τα εν λόγω προϊόντα μεταφέρονται σε έναν από τους λογαριασμούς οίνων χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Άρθρο 15

Πληροφορίες σχετικά με τα αμπελοοινικά προϊόντα που πρέπει να εμφαίνονται στο βιβλίο

1.   Για κάθε είσοδο ή έξοδο προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), το βιβλίο αναφέρει:

α)

τον αριθμό παρτίδας του προϊόντος που απαιτείται [εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση] βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου·

β)

την ημερομηνία της εργασίας·

γ)

την ποσότητα εισόδου ή εξόδου·

δ)

το σχετικό προϊόν, το οποίο περιγράφεται σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο·

ε)

παραπομπή στο συνοδευτικό έγγραφο ή πιστοποιητικό που συνοδεύει ή συνόδευσε την εν λόγω μεταφορά σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 20 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού.

2.   Στην περίπτωση των οίνων που αναφέρονται στο παράρτημα VII μέρος II σημεία 1 έως 9, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η εγγραφή στο βιβλίο που τηρείται από τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει τις προαιρετικές ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 120 του εν λόγω κανονισμού, εφόσον αυτές αναγράφονται ή προβλέπεται να αναγράφονται στην επισήμανση.

3.   Στο βιβλίο προσδιορίζονται τα δοχεία αποθήκευσης των οίνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και αναγράφεται ο ονομαστικός όγκος τους. Τα δοχεία αποθήκευσης φέρουν επίσης τις συναφείς ενδείξεις που απαιτούνται από τα κράτη μέλη ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να προσδιορίζουν τα περιεχόμενά τους με τη χρήση του βιβλίου.

Ωστόσο, στην περίπτωση δοχείων χωρητικότητας έως 600 λίτρων που έχουν πληρωθεί με το ίδιο προϊόν και φυλάσσονται μαζί, ανήκοντας στην ίδια παρτίδα, η σήμανση των δοχείων στα βιβλία μπορεί να αντικαθίσταται από τη σήμανση της παρτίδας, υπό τον όρο ότι αυτή είναι σαφώς διαχωρισμένη από τις υπόλοιπες παρτίδες.

4.   Σε περιπτώσεις προηγούμενων μεταφορών ενός προϊόντος, στο βιβλίο εγγράφεται η αναφορά στο έγγραφο που συνόδευσε την προηγούμενη μεταφορά του προϊόντος.

Άρθρο 16

Πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που πρέπει να εμφαίνονται στο βιβλίο

1.   Για καθεμία από τις εργασίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, στο βιβλίο εμφαίνονται:

α)

οι εκτελεσθείσες εργασίες·

β)

στην περίπτωση εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273:

i)

η ημερομηνία της εργασίας·

ii)

το είδος και οι ποσότητες όλων των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν·

iii)

η ποσότητα του προϊόντος που ελήφθη με την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αλκοόλης που προέκυψε από τη διόρθωση της περιεκτικότητας του οίνου σε αλκοόλη και της ποσότητας ζάχαρης που περιλαμβάνεται στο διάλυμα ζάχαρης που αφαιρέθηκε από το αρχικό γλεύκος·

iv)

η ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε κατά την αύξηση του αλκοολικού τίτλου, την αύξηση και τη μείωση της οξύτητας και τη γλύκανση·

v)

ο χαρακτηρισμός των προϊόντων πριν και μετά από την επεξεργασία, σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο·

γ)

η σήμανση των δοχείων που περιείχαν τα εγγραφόμενα στο βιβλίο προϊόντα πριν από την επεξεργασία και εκείνων που τα περιέχουν μετά από αυτή·

δ)

προκειμένου για εμφιάλωση, ο αριθμός των δοχείων που πληρώθηκαν και η χωρητικότητά τους·

ε)

προκειμένου για εμφιάλωση με σύμβαση «φασόν», το όνομα και η διεύθυνση του εμφιαλωτή.

2.   Όταν ένα προϊόν αλλάζει κατηγορία λόγω μεταποίησης η οποία δεν οφείλεται στις εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 29 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, ιδίως στην περίπτωση της ζύμωσης γλεύκους σταφυλιών, αναγράφονται στο βιβλίο οι ποσότητες και το είδος του προϊόντος που προέκυψε από τη μεταποίηση.

Άρθρο 17

Πληροφορίες σχετικά με τους αφρώδεις οίνους και τους οίνους λικέρ που πρέπει να εμφαίνονται στο βιβλίο

1.   Όσον αφορά την παρασκευή αφρωδών οίνων, στα βιβλία αναγράφονται, για καθένα από τα παρασκευασθέντα προϊόντα βάσης:

α)

η ημερομηνία παρασκευής·

β)

η ημερομηνία εμφιάλωσης για όλες τις κατηγορίες αφρωδών οίνων ποιότητας·

γ)

ο όγκος του προϊόντος βάσης (cuvée), με ένδειξη όλων των συστατικών του, του όγκου τους, καθώς και του αποκτημένου και του δυναμικού αλκοολικού τίτλου τους·

δ)

ο όγκος του χρησιμοποιηθέντος liqueur de tirage·

ε)

ο όγκος του liqueur d'expédition·

στ)

ο αριθμός των δοχείων που ελήφθησαν, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τον τύπο του αφρώδους οίνου, εκφραζόμενο με όρο που δηλώνει την περιεκτικότητά του σε αζύμωτα σάκχαρα, εφόσον ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στην ετικέτα.

2.   Όσον αφορά την παρασκευή οίνων λικέρ, στα βιβλία αναγράφονται, για κάθε παρτίδα οίνου λικέρ στο στάδιο της παρασκευής:

α)

η ημερομηνία προσθήκης ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VII μέρος II σημείο 3 στοιχεία ε) και στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

β)

το είδος και ο όγκος του προστεθέντος προϊόντος.

Άρθρο 18

Πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα που πρέπει να εμφαίνονται στο βιβλίο

1.   Οι χωριστοί λογαριασμοί για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) καταδεικνύουν για κάθε προϊόν:

α)

όσον αφορά τα εισερχόμενα:

i)

το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προμηθευτή, με παραπομπή, κατά περίπτωση, στο έγγραφο που συνόδευσε το προϊόν κατά τη μεταφορά·

ii)

την ποσότητα του προϊόντος·

iii)

την ημερομηνία εισόδου·

β)

όσον αφορά τα εξερχόμενα:

i)

την ποσότητα του προϊόντος·

ii)

την ημερομηνία χρησιμοποίησης ή εξόδου·

iii)

κατά περίπτωση, το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη.

2.   Όσον αφορά τα υποπροϊόντα ή τα αμπελοοινικά προϊόντα που πρόκειται να αποσυρθούν σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2 και το άρθρο 14β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009, οι ποσότητες που πρέπει να καταχωριστούν στο βιβλίο είναι οι ποσότητες που υπολογίζονται από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 14α του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 19

Απώλειες και προσωπική ή οικογενειακή κατανάλωση

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ανώτατο αποδεκτό ποσοστό απωλειών που οφείλονται σε εξάτμιση κατά την αποθήκευση, στις διάφορες επεξεργασίες ή σε αλλαγή της κατηγορίας του προϊόντος.

2.   Ο κάτοχος του βιβλίου ενημερώνει εγγράφως την κατά τόπο αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας που καθορίζουν τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που οι πραγματικές απώλειες υπερβαίνουν:

α)

κατά τη μεταφορά, τα όρια ανοχής που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος Β σημείο 2.1 στοιχείο δ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273· και

β)

στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, τα ανώτατα ποσοστά που καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διερεύνηση των απωλειών.

3.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο καταχώρισης των ενδείξεων στο βιβλίο σχετικά με τα ακόλουθα:

α)

την προσωπική και οικογενειακή κατανάλωση από τον παραγωγό·

β)

τις τυχαίες μεταβολές του όγκου των προϊόντων.

Άρθρο 20

Προθεσμίες για την καταχώριση ενδείξεων στο βιβλίο

1.   Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στα άρθρα 15 και 19 καταχωρίζονται στο βιβλίο:

α)

όσον αφορά τα εισερχόμενα, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή· και

β)

σε περίπτωση απωλειών, προσωπικής και οικογενειακής κατανάλωσης ή εξερχομένων, το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναγνώριση, την κατανάλωση ή την αποστολή.

2.   Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 και στα άρθρα 16 και 17 του παρόντος κανονισμού καταχωρίζονται στο βιβλίο:

α)

το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την εργασία· και

β)

σε περίπτωση εμπλουτισμού, αυθημερόν.

3.   Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού καταχωρίζονται στο βιβλίο:

α)

όσον αφορά τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή ή την αποστολή· και

β)

σε περίπτωση χρήσης, την ημέρα της χρήσης.

4.   Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν μεγαλύτερες προθεσμίες, έως 30 ημέρες, κυρίως όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μητρώα, υπό τον όρο ότι υπάρχει οποιαδήποτε στιγμή δυνατότητα ελέγχου των εισερχομένων και των εξερχομένων, καθώς και των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, βάσει άλλων δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον τα τελευταία κρίνονται αξιόπιστα από τις αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά τις εργασίες εμπλουτισμού που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν την καταχώρισή τους στο βιβλίο πριν από τη διενέργεια της εργασίας εμπλουτισμού.

5.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 και 3, οι έξοδοι του ίδιου προϊόντος μπορούν να καταχωρίζονται στο βιβλίο με τη μορφή μηνιαίου συνόλου όταν το προϊόν κυκλοφορεί αποκλειστικά σε δοχεία ονομαστικού όγκου έως 10 λίτρων τα οποία είναι εφοδιασμένα με σύστημα πωματισμού μιας χρήσεως, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημείο i) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273.

Άρθρο 21

Κλείσιμο του βιβλίου

Το βιβλίο κλείνει με την εκτέλεση ετήσιου ισολογισμού μία φορά τον χρόνο, σε ημερομηνία που ορίζεται από τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο του ετήσιου ισολογισμού, γίνεται απογραφή των αποθεμάτων. Τα υφιστάμενα αποθέματα μεταφέρονται στην επόμενη ετήσια περίοδο. Καταχωρίζονται στο βιβλίο ως εγγραφή με ημερομηνία μεταγενέστερη του ετήσιου ισολογισμού. Εάν ο ετήσιος ισολογισμός εμφανίζει διαφορές μεταξύ των αποθεμάτων που προκύπτουν από τον ισολογισμό και των υφιστάμενων αποθεμάτων, αυτό επισημαίνεται στα βιβλία που έχουν κλείσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο 22

Δηλώσεις παραγωγής

1.   Οι παραγωγοί υποβάλλουν τη δήλωση παραγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 31 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 σχετικά με την παραγωγή της τρέχουσας αμπελουργικής περιόδου έως τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν προγενέστερη ημερομηνία ή, για όψιμες συγκομιδές και συγκεκριμένες παραγωγές οίνου, ημερομηνία έως την 1η Μαρτίου.

2.   Η δήλωση παραγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει τουλάχιστον τα εξής πληροφοριακά στοιχεία:

α)

την ταυτότητα του παραγωγού·

β)

τον τόπο κατοχής των προϊόντων·

γ)

την κατηγορία των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οίνου: σταφύλια, γλεύκος σταφυλιών (συμπυκνωμένο, διορθωμένο συμπυκνωμένο ή μερικώς ζυμωμένο) ή νεαροί οίνοι που βρίσκονται ακόμη σε ζύμωση·

δ)

το όνομα και τη διεύθυνση των προμηθευτών·

ε)

τις εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας που έχουν παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς, από τις οποίες προέρχονται τα σταφύλια, εκφραζόμενες σε εκτάρια και με αναφορά στην τοποθεσία του αμπελοτεμαχίου·

στ)

τον όγκο, σε εκατόλιτρα ή 100 kg, των αμπελοοινικών προϊόντων που έχουν ληφθεί από την έναρξη της αμπελουργικής περιόδου και διατηρούνται κατά την ημερομηνία της δήλωσης, κατανεμημένα ανά χρώμα (κόκκινο/ροζέ ή λευκό), κατηγορία προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν (σταφύλια, νεαροί οίνοι που βρίσκονται ακόμη σε ζύμωση, γλεύκος σταφυλιών, συμπεριλαμβανομένου του γλεύκους που έχει υποστεί μερική ζύμωση, εξαιρουμένου όμως του συμπυκνωμένου και του διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους), και έναν από τους ακόλουθους τύπους:

i)

οίνο με ΠΟΠ·

ii)

οίνο με ΠΓΕ·

iii)

μονοποικιλιακό οίνο χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ·

iv)

οίνο χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ·

v)

όλα τα άλλα προϊόντα της αμπελουργικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένου του συμπυκνωμένου γλεύκους και του διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την υποβολή μίας δήλωσης ανά οινοποιείο.

3.   Η ποσότητα του οίνου που πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση παραγωγής είναι η συνολική ποσότητα που λαμβάνεται στο τέλος της κύριας αλκοολικής ζύμωσης, συμπεριλαμβανομένων των οινολασπών.

Για τη μετατροπή ποσοτήτων προϊόντων εκτός του οίνου σε εκατόλιτρα οίνου, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν συντελεστές, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που συνδέονται με τη μετατροπή. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους συντελεστές μαζί με τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III σημείο 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185.

4.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους αμπελουργούς και τους εμπόρους που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα τα οποία προορίζονται για την παραγωγή οίνου να παρέχουν στους παραγωγούς τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συμπλήρωση των δηλώσεων παραγωγής.

Άρθρο 23

Δηλώσεις αποθεμάτων

1.   Οι παραγωγοί, οι μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι υποβάλλουν τη δήλωση αποθεμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 32 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν προγενέστερη ημερομηνία.

2.   Η δήλωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ταυτότητα των παραγωγών, των μεταποιητών, των εμφιαλωτών ή των εμπόρων·

β)

τον τόπο κατοχής των προϊόντων·

γ)

όσον αφορά τους οίνους, τα συνολικά αποθέματα κατανεμημένα ανά χρώμα (κόκκινο/ροζέ ή λευκό), το είδος του οίνου (με ΠΟΠ, με ΠΓΕ, μονοποικιλιακός χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ, ή χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ), την καταγωγή (Ένωση ή τρίτες χώρες) και το είδος του κατόχου του αποθέματος (παραγωγός ή έμπορος)·

δ)

όσον αφορά το γλεύκος, τα συνολικά αποθέματα κατανεμημένα ανά χρώμα (κόκκινο/ροζέ ή λευκό), το είδος του γλεύκους σταφυλιών (συμπυκνωμένο, διορθωμένο συμπυκνωμένο ή άλλο), το είδος του κατόχου του αποθέματος (παραγωγός ή έμπορος).

Τα ενωσιακά αμπελοοινικά προϊόντα που παράγονται από σταφύλια που συγκομίζονται κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος δεν συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω δήλωση.

Άρθρο 24

Δηλώσεις συγκομιδής

1.   Εφόσον τα κράτη μέλη απαιτούν την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, οι αμπελουργοί υποβάλλουν την εν λόγω δήλωση έως τις 15 Ιανουαρίου. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν προγενέστερη ημερομηνία ή, για όψιμες συγκομιδές, ημερομηνία έως την 1η Μαρτίου.

2.   Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες, κατανεμημένες σύμφωνα με τις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα III σημείο 1.2 (3) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273:

α)

την ταυτότητα του αμπελουργού [σύμφωνα με τις πληροφορίες που απαιτούνται στο παράρτημα III σημείο 1.1 1) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273]·

β)

την αμπελουργική έκταση που έχει παραγωγή (σε εκτάρια και με αναφορά στην τοποθεσία του αμπελοτεμαχίου)·

γ)

την ποσότητα των σταφυλιών που συγκομίζονται (σε 100 kg)·

δ)

τον προορισμό των σταφυλιών (σε εκατόλιτρα ή 100 kg):

i)

οινοποίηση από τον δηλούντα, ως παραγωγό·

ii)

παράδοση σε συνεταιριστικό οινοποιείο (ως σταφύλια ή γλεύκος)·

iii)

πώληση σε οινοπαραγωγό (ως σταφύλια ή γλεύκος)·

iv)

άλλοι προορισμοί (ως σταφύλια ή γλεύκος).

Άρθρο 25

Κοινοποιήσεις και συγκέντρωση πληροφοριών

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις παραγωγής και αποθεμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 και οι δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού, καθώς και οι δηλώσεις επεξεργασίας ή εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 34 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, κατά περίπτωση, συγκεντρώνονται σε εθνικό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μορφή και τον τρόπο κοινοποίησης των εν λόγω πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ I

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 26

Δείγματα για σκοπούς ελέγχου

1.   Για τους σκοπούς του κεφαλαίου VII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, η αρχή επαφής ενός κράτους μέλους μπορεί να ζητήσει από την αρχή επαφής άλλου κράτους μέλους να συλλέξει δείγματα σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

2.   Η αρχή που υποβάλλει την αίτηση διαθέτει τα δείγματα που έχουν συγκεντρωθεί και ορίζει, μεταξύ άλλων, το εργαστήριο όπου θα αναλυθούν.

ΤΜΗΜΑ II

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 27

Δείγματα για την αναλυτική τράπεζα δεδομένων

1.   Για τη δημιουργία της αναλυτικής τράπεζας δεδομένων με ισοτοπικά στοιχεία που αναφέρεται στο άρθρο 39 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, τα οριζόμενα εργαστήρια των κρατών μελών λαμβάνουν δείγματα νωπών σταφυλιών για την ανάλυση, καθώς και για την επεξεργασία και μεταποίησή τους σε οίνο σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται στο παράρτημα III μέρος I του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα δείγματα νωπών σταφυλιών συλλέγονται από αμπελώνες που βρίσκονται σε αμπελουργική έκταση με σαφή χαρακτηριστικά όσον αφορά το έδαφος, τη γεωγραφική θέση, τον τρόπο κλαδέματος της αμπέλου, την ποικιλία, την ηλικία και τις καλλιεργητικές τεχνικές.

3.   Ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται ετησίως για την τράπεζα δεδομένων καθορίζεται στο παράρτημα III μέρος II. Κατά την επιλογή των δειγμάτων λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική κατάσταση των αμπελώνων στα κράτη μέλη που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος II. Κάθε έτος, κατ' ελάχιστον 25 % των δειγμάτων λαμβάνεται από την ίδια γεωργική γη με το προηγούμενο έτος.

4.   Η ανάλυση των δειγμάτων βασίζεται στις μεθόδους που ορίζονται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 80 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και διενεργείται από εργαστήρια που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Τα εργαστήρια που ορίζονται ανταποκρίνονται στα γενικά κριτήρια λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών που περιλαμβάνονται στο πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 και, ειδικότερα, συμμετέχουν σε ένα σύστημα δοκιμών καταλληλότητας που αφορά τις μεθόδους ισοτοπικής ανάλυσης. Τα εργαστήρια υποβάλλουν γραπτώς στο ευρωπαϊκό κέντρο αναφοράς για τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα («ERC-CWS») τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα εν λόγω κριτήρια, με στόχο τον έλεγχο της ποιότητας και την επικύρωση των υποβληθέντων στοιχείων.

5.   Τα εργαστήρια συντάσσουν έκθεση ανάλυσης σύμφωνα με το παράρτημα III μέρος IV και αναγνωριστικό δελτίο για κάθε δείγμα σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο του παραρτήματος III μέρος III.

6.   Τα εργαστήρια αποστέλλουν στο ευρωπαϊκό κέντρο αναφοράς για τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα αντίγραφο της έκθεσης με τα αποτελέσματα και την ερμηνεία των αναλύσεων, συνοδευόμενο από αντίγραφο του αναγνωριστικού δελτίου.

7.   Τα κράτη μέλη και το ευρωπαϊκό κέντρο αναφοράς για τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα:

α)

διατηρούν δεδομένα στην αναλυτική τράπεζα δεδομένων·

β)

διατηρούν κάθε δείγμα επί μια τριετία τουλάχιστον μετά την ημερομηνία της δειγματοληψίας·

γ)

χρησιμοποιούν την τράπεζα δεδομένων αποκλειστικά για τον έλεγχο της εφαρμογής της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα ή για στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς·

δ)

θεσπίζουν μέτρα για την προστασία των δεδομένων, ιδίως κατά της κλοπής και των παρεμβάσεων·

ε)

καθιστούν διαθέσιμους στους ενδιαφερόμενους τους φακέλους που τους αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ή έξοδα, προκειμένου να διορθώνονται τυχόν ανακρίβειες.

8.   Το ευρωπαϊκό κέντρο αναφοράς για τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα καταρτίζει και επικαιροποιεί σε ετήσια βάση τον κατάλογο των εργαστηρίων των κρατών μελών που έχουν ορισθεί για την προετοιμασία δειγμάτων και τις μετρήσεις για την τράπεζα αναλυτικών δεδομένων.

Άρθρο 28

Κοινοποίηση πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην αναλυτική τράπεζα δεδομένων

1.   Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αναλυτική τράπεζα δεδομένων με ισοτοπικά δεδομένα διατίθενται κατόπιν αιτήματος στα εργαστήρια που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη.

2.   Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον είναι αντιπροσωπευτικές, μπορούν να διατεθούν κατόπιν αιτήματος στις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες στον αμπελοοινικό τομέα.

3.   Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται αφορούν μόνο τα συναφή αναλυτικά δεδομένα που απαιτούνται για την ερμηνεία ανάλυσης που διενεργείται σε δείγμα με συγκρίσιμα χαρακτηριστικά και καταγωγή. Κάθε κοινοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών συνοδεύεται από υπενθύμιση των όρων χρήσης της τράπεζας δεδομένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 7 στοιχείο γ).

Άρθρο 29

Εθνικές τράπεζες δεδομένων με ισοτοπικά στοιχεία

Τα αποτελέσματα των ισοτοπικών αναλύσεων που περιλαμβάνονται στις τράπεζες δεδομένων των κρατών μελών προκύπτουν από την ανάλυση δειγμάτων που έχουν ληφθεί και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 27.

ΤΜΗΜΑ III

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Άρθρο 30

Έλεγχοι του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων

Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που ορίζονται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, στο κεφάλαιο II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 και στο κεφάλαιο II του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το αμπελουργικό μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 145 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 31

Έλεγχος των πληροφοριών στο αμπελουργικό μητρώο

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα δεδομένα του αμπελουργικού μητρώου για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της επαλήθευσης των μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος στήριξης που αναφέρεται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο II τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, με το οποίο συνδέονται.

2.   Όσον αφορά τις εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας, διενεργούνται τουλάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι για την τήρηση επικαιροποιημένου αμπελουργικού μητρώου:

α)

διοικητικοί έλεγχοι σε όλους τους αμπελοκαλλιεργητές που αναφέρονται στο αμπελουργικό μητρώο οι οποίοι:

i)

έχουν ενεργοποιήσει άδεια φύτευσης ή αναφύτευσης ή έχουν καταχωρίσει ή τροποποιήσει δεδομένα στο αμπελουργικό μητρώο κατόπιν αίτησης ή κοινοποίησης που υποβλήθηκε σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων·

ii)

υποβάλλουν αίτηση για τα μέτρα «αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» ή «πρώιμης συγκομιδής» στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος στήριξης που αναφέρεται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

iii)

υποβάλλουν μία από τις δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 31, 32 και 33 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273·

β)

ετήσιοι επιτόπιοι έλεγχοι τουλάχιστον στο 5 % του συνόλου των αμπελοκαλλιεργητών που περιλαμβάνονται στο αμπελουργικό μητρώο.

Όταν οι αμπελοκαλλιεργητές που έχουν επιλεγεί για τη δειγματοληψία υποβάλλονται το ίδιο έτος σε επιτόπιους ελέγχους στο πλαίσιο των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία i) και ii), οι εν λόγω επιτόπιοι έλεγχοι υπολογίζονται για την επίτευξη του ετήσιου ορίου του 5 % χωρίς να χρειάζεται να επαναληφθούν·

γ)

συστηματικοί επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται σε αμπελουργικές εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται σε κανένα φάκελο αμπελοκαλλιεργητή, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273.

Άρθρο 32

Έλεγχοι σχετικά με τις δηλώσεις

Όσον αφορά τις δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 31 έως 34 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, τα κράτη μέλη διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την ακρίβεια των εν λόγω δηλώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 33

Κοινοποιήσεις σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους:

α)

την κοινοποίηση σχετικά με τις αμπελουργικές εκτάσεις που αναφέρεται στο άρθρο 145 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, σχετικά με την κατάσταση στις 31 Ιουλίου της προηγούμενης αμπελουργικής περιόδου. Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται με τη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα IV μέρος I του παρόντος κανονισμού·

β)

τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 4 και στο άρθρο 64 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται με τη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα IV μέρος II του παρόντος κανονισμού·

γ)

την κοινοποίηση σχετικά με τους περιορισμούς που αποφασίζονται από τα κράτη μέλη για αναφυτεύσεις στην ίδια εκμετάλλευση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται με τη μορφή που παρατίθεται στον πίνακα Α του παραρτήματος IV μέρος V του παρόντος κανονισμού·

δ)

τον επικαιροποιημένο εθνικό κατάλογο των επαγγελματικών οργανώσεων ή των ενδιαφερόμενων ομάδων παραγωγών που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 8 του παρόντος κανονισμού·

ε)

την κοινοποίηση σχετικά με το συνολικό μέγεθος των εκτάσεων στις οποίες διαπιστώνεται φύτευση αμπέλων χωρίς άδεια, καθώς και των μη εγκεκριμένων εκτάσεων που εκριζώθηκαν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308 /2013. Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την προηγούμενη αμπελουργική περίοδο. Η εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται με τη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα IV μέρος III του παρόντος κανονισμού·

στ)

εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να εφαρμόσουν το κριτήριο προτεραιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κατώτατα όρια αποφασίζονται σε σχέση με το ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II σημείο Η του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους:

α)

τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για άδειες νέων φυτεύσεων, τις άδειες που πραγματικά χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αμπελουργικής περιόδου βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ή 2 του παρόντος κανονισμού και τις άδειες που απορρίφθηκαν από τους αιτούντες, καθώς και αυτές που χορηγήθηκαν σε άλλους αιτούντες πριν από την 1η Οκτωβρίου βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα IV μέρος IV του παρόντος κανονισμού·

β)

τις άδειες για αναφυτεύσεις που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αμπελουργικής περιόδου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού. Οι κοινοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στον πίνακα Β του παραρτήματος IV μέρος V του παρόντος κανονισμού·

γ)

τις άδειες που έχουν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αμπελουργικής περιόδου με βάση τη μετατροπή ισχυόντων δικαιωμάτων φύτευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται με χρήση του εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα IV μέρος VI του παρόντος κανονισμού και μόνο μέχρι την 1η Νοεμβρίου του έτους μετά το τέλος της προθεσμίας για τη μετατροπή που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή την προθεσμία που καθορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

3.   Εάν ένα κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες των παραγράφων 1 ή 2 ή εάν οι σχετικές πληροφορίες εμφανίζονται εσφαλμένες, η Επιτροπή δύναται να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα μέχρις ότου διαβιβαστεί η σωστή κοινοποίηση.

4.   Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13).

Άρθρο 34

Γενικοί κανόνες σχετικά με τις κοινοποιήσεις και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών

Οι κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή που αναφέρονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/273 και στον παρόντα κανονισμό πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1183 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1185.

Άρθρο 35

Διατήρηση συνοδευτικών εγγράφων, πληροφοριών και βιβλίων

1.   Τα συνοδευτικά έγγραφα και τα αντίγραφά τους διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο συμπληρώθηκαν.

2.   Οι πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 33 διατηρούνται για τουλάχιστον δέκα αμπελουργικές περιόδους μετά από εκείνη κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκαν.

3.   Το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων καθώς και τα έγγραφα σχετικά με τις εργασίες που αναφέρονται σε αυτό πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον πέντε έτη μετά το κλείσιμο των λογαριασμών στους οποίους αναφέρονται. Όταν ένα βιβλίο περιέχει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς με υπόλοιπο που αντιστοιχεί σε ασήμαντες ποσότητες οίνου, οι λογαριασμοί αυτοί μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο βιβλίο, με μνεία της μεταφοράς αυτής στο αρχικό βιβλίο. Στην περίπτωση αυτή, η πενταετής περίοδος ξεκινά την ημέρα της μεταφοράς.

4.   Τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της επαλήθευσης των μέτρων ή του καθεστώτος με το οποίο συνδέονται και, οπωσδήποτε για διάρκεια, αντιστοίχως, τουλάχιστον πέντε αμπελουργικών περιόδων σε περίπτωση στοιχείων που συνδέονται με τα μέτρα ή τουλάχιστον δέκα αμπελουργικών περιόδων σε περίπτωση στοιχείων που συνδέονται με το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, μετά την αμπελουργική περίοδο στην οποία αναφέρονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Κατάργηση

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/561 καταργείται.

Άρθρο 37

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα (ΕΕ L 170 της 30.6.2008, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα (ΕΕ L 128 της 27.5.2009, σ. 15).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2009, για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται (ΕΕ L 193 της 24.7.2009, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2009, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα (ΕΕ L 193 της 24.7.2009, σ. 60).

(8)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχόμενων και εξερχόμενων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(9)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων (ΕΕ L 93 της 9.4.2015, σ. 1).

(10)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων (ΕΕ L 171 της 4.7.2017, σ. 100).

(11)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων, και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων κανονισμών της Επιτροπής (ΕΕ L 171 της 4.7.2017, σ. 113).

(12)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων (ΕΕ L 93 της 9.4.2015, σ. 12).

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις μόνιμες καλλιέργειες και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 και της οδηγίας 2001/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Α.   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Το μέρος του συνολικού αριθμού των εκταρίων που διατίθενται για τις νέες φυτεύσεις που τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να χορηγήσουν κατ' αναλογία σε όλους τους αιτούντες, σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i), κατανέμεται μεταξύ των μεμονωμένων επιλέξιμων αιτήσεων σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, τηρώντας παράλληλα τους ενδεχόμενους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1:

A1 = Ar × (%Pr × Tar/Tap)

A1

=

άδεια που χορηγείται σε μεμονωμένο αιτούντα κατ' αναλογία (σε εκτάρια)

Ar

=

έκταση που ζήτησε ο παραγωγός στην αίτησή του (σε εκτάρια)

%Pr

=

ποσοστό του διαθέσιμου συνόλου που πρόκειται να χορηγηθεί κατ' αναλογία

Tar

=

συνολική έκταση που διατίθεται για τις άδειες (σε εκτάρια)

Tap

=

σύνολο όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους παραγωγούς (σε εκτάρια)

Β.   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Το μέρος του συνολικού αριθμού των εκταρίων που διατίθεται για νέες φυτεύσεις που τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να χορηγήσουν σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που επελέγησαν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii), κατανέμεται μεταξύ των μεμονωμένων επιλέξιμων αιτήσεων με τον ακόλουθο τρόπο:

α)

Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα κριτήρια προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο και μπορούν να προσδώσουν σε όλα τα κριτήρια που έχουν επιλέξει την ίδια σημασία ή να τα σταθμίσουν διαφορετικά. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τη στάθμιση αυτή κατά ενιαίο τρόπο σε εθνικό επίπεδο ή να μεταβάλλουν τη στάθμιση των κριτηρίων ανάλογα με την περιοχή εντός της επικράτειας του κράτους μέλους.

Όταν τα κράτη μέλη αποδίδουν την ίδια σημασία σε όλα τα κριτήρια που επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο, η τιμή ενός (1) συνδέεται με κάθε ένα από αυτά.

Εάν τα κράτη μέλη σταθμίσουν διαφορετικά τα κριτήρια που επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο, η τιμή που κυμαίνεται από το μηδέν (0) μέχρι το ένα (1) συνδέεται με καθένα από αυτά τα κριτήρια και το άθροισμα όλων των μεμονωμένων τιμών πρέπει να είναι πάντα ίσο με ένα (1).

Στην περίπτωση που η στάθμιση των κριτηρίων αυτών διαφέρει ανάλογα με την περιοχή εντός της επικράτειας του κράτους μέλους, μία μεμονωμένη τιμή που κυμαίνεται από το μηδέν (0) έως και το ένα (1) συνδέεται με καθένα από αυτά τα κριτήρια για κάθε περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, το άθροισμα από όλες τις μεμονωμένες σταθμίσεις των επιλεγμένων κριτηρίων για καθεμία από τις εν λόγω περιοχές πρέπει πάντα να είναι ίσο με ένα (1).

β)

Τα κράτη μέλη αξιολογούν κάθε επιλέξιμη μεμονωμένη αίτηση με βάση τη συμμόρφωση με τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί. Για να αξιολογήσουν το επίπεδο της συμμόρφωσης με καθένα από τα κριτήρια προτεραιότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν ενιαία κλίμακα σε εθνικό επίπεδο, βάσει της οποίας να αποδώσουν μια βαθμολογία σε κάθε αίτηση σε σχέση με καθένα από τα κριτήρια αυτά.

γ)

Η ενιαία κλίμακα προκαθορίζει τη βαθμολογία που αποδίδεται όσον αφορά το επίπεδο συμμόρφωσης με κάθε κριτήριο, αναφέροντας επίσης τον βαθμό που θα αποδοθεί σε σχέση με καθένα από τα στοιχεία του κάθε επιμέρους κριτηρίου.

δ)

Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε κατάταξη των μεμονωμένων αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο με βάση το σύνολο των βαθμών που έχουν αποδοθεί για κάθε αίτηση σύμφωνα με τη συμμόρφωση ή το επίπεδο συμμόρφωσης που προβλέπεται στο στοιχείο β) και, κατά περίπτωση, τη σημασία των κριτηρίων που αναφέρονται στο στοιχείο α). Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

σύνολο βαθμών που αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη μεμονωμένη αίτηση

W1, W2…, Wn

=

στάθμιση κριτηρίων 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

επίπεδο συμμόρφωσης της αίτησης με τα κριτήρια 1, 2, … n

Στις περιοχές στις οποίες η στάθμιση αντιστοιχεί σε μηδέν για όλα τα κριτήρια προτεραιότητας, όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις λαμβάνουν την ανώτατη τιμή στην κλίμακα όσον αφορά το επίπεδο συμμόρφωσης.

ε)

Τα κράτη μέλη χορηγούν άδειες στους μεμονωμένους αιτούντες σύμφωνα με τη σειρά που καθορίζεται στην κατάταξη που αναφέρεται στο στοιχείο δ) και έως ότου εξαντληθούν τα εκτάρια προς κατανομή σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας. Ο συνολικός αριθμός των εκταρίων που ζητούνται από έναν αιτούντα ικανοποιείται με τη μορφή άδειας πριν από τη χορήγηση άδειας στον επόμενο αιτούντα σύμφωνα με την κατάταξη.

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα εκτάρια εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν τον ίδιο βαθμό, τα υπόλοιπα εκτάρια κατανέμονται κατ' αναλογία στις αιτήσεις αυτές.

στ)

Σε περίπτωση που το όριο για μια συγκεκριμένη περιοχή ή επιλέξιμη έκταση για ΠΟΠ ή ΠΓΕ, ή έκταση χωρίς γεωγραφική ένδειξη, επιτευχθεί κατά τη χορήγηση αδειών σύμφωνα με το σημείο A και το παρόν σημείο Β στοιχεία α), β), γ), δ) και ε), δεν ικανοποιούνται περαιτέρω αιτήσεις που προέρχονται από την εν λόγω περιοχή ή έκταση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26

ΜΕΡΟΣ I

Μέθοδος και διαδικασία δειγματοληψίας

1.

Κατά τη λήψη δείγματος οίνου, γλεύκους σταφυλιών ή άλλου υγρού αμπελοοινικού προϊόντος στο πλαίσιο της συνδρομής μεταξύ των αρχών ελέγχου, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα δείγματα αυτά:

α)

είναι αντιπροσωπευτικά όλης της παρτίδας όσον αφορά τα προϊόντα που περιέχονται σε δοχεία 60 λίτρων ή λιγότερο και είναι τοποθετημένα όλα μαζί σε μία μοναδική παρτίδα·

β)

είναι αντιπροσωπευτικά του προϊόντος που περιέχεται στο δοχείο από το οποίο λαμβάνεται το δείγμα, όσον αφορά τα προϊόντα που περιέχονται σε δοχεία ονομαστικού όγκου που υπερβαίνει τα 60 λίτρα.

2.

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται αφού χυθεί το εν λόγω προϊόν σε πέντε τουλάχιστον καθαρά δοχεία, ονομαστικού όγκου 75 cl τουλάχιστον το καθένα. Στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο α), η δειγματοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης με την απόσυρση τουλάχιστον πέντε δοχείων ονομαστικού όγκου 75 cl τουλάχιστον, που αποτελούν μέρος της παρτίδας που πρέπει να εξεταστεί.

Στην περίπτωση που τα δείγματα αποστάγματος οίνου προορίζονται για ανάλυση με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό του δευτερίου, ο ονομαστικός όγκος των δοχείων για τα δείγματα είναι 25 cl ή και 5 cl, όταν αποστέλλονται από ένα επίσημο εργαστήριο σε ένα άλλο.

Τα δείγματα λαμβάνονται, ενδεχομένως κλεισμένα και σφραγισμένα, παρουσία ενός εκπροσώπου της μονάδας στην οποία έγινε η δειγματοληψία ή παρουσία ενός εκπροσώπου του μεταφορέα, σε περίπτωση που η δειγματοληψία έγινε κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που απουσιάζει ο εν λόγω εκπρόσωπος, η απουσία του αναφέρεται στην έκθεση που προβλέπεται στο σημείο 4.

Κάθε δείγμα είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό κλεισίματος από αδρανές υλικό, μη δυνάμενος να ξαναχρησιμοποιηθεί.

3.

Κάθε δείγμα είναι εφοδιασμένο με ετικέτα σύμφωνα με το μέρος II σημείο Α.

Όταν το μέγεθος του δοχείου δεν επιτρέπει να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη ετικέτα, τοποθετείται ένας ανεξίτηλος αριθμός επί του δοχείου και οι ενδείξεις αναγράφονται σε ξεχωριστό δελτίο.

Ο εκπρόσωπος της μονάδας όπου πραγματοποιείται η δειγματοληψία ή ενδεχομένως ο εκπρόσωπος του μεταφορέα καλείται να υπογράψει την ετικέτα ή ενδεχομένως το δελτίο.

4.

Ο υπάλληλος της αρμόδιας αρχής που είναι εξουσιοδοτημένος να πραγματοποιήσει τη δειγματοληψία συντάσσει γραπτή έκθεση στην οποία αναγράφει όλες τις παρατηρήσεις που του φαίνονται σημαντικές για την εκτίμηση των δειγμάτων. Αναφέρει σε αυτήν ενδεχομένως τις δηλώσεις του εκπροσώπου του μεταφορέα ή της μονάδας όπου πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία, και καλεί τον εκπρόσωπο να υπογράψει. Σημειώνει την ποσότητα του προϊόντος που αποτέλεσε αντικείμενο δειγματοληψίας. Η έκθεση αναφέρει εάν δεν έγιναν αποδεκτές οι υπογραφές που αναφέρονται ανωτέρω και στο σημείο 3 τρίτο εδάφιο.

5.

Από κάθε δειγματοληψία διατηρείται ένα δείγμα ελέγχου στη μονάδα όπου πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία και ένα άλλο στην υπηρεσία από την οποία εξαρτάται ο υπάλληλος που πραγματοποίησε τη δειγματοληψία. Τρία από τα δείγματα αποστέλλονται στο επίσημο εργαστήριο που πραγματοποιεί την αναλυτική και οργανοληπτική εξέταση. Ένα από τα δείγματα υποβάλλεται σε ανάλυση. Ένα άλλο διατηρείται ως δείγμα ελέγχου. Τα δείγματα ελέγχου διατηρούνται για μια περίοδο τριών ετών τουλάχιστον μετά την ημερομηνία της δειγματοληψίας.

6.

Τα κιβώτια με τα δείγματα φέρουν στην εξωτερική συσκευασία ετικέτα ερυθρού χρώματος σύμφωνα με το υπόδειγμα που αναφέρεται στο μέρος II σημείο Β. Οι διαστάσεις της ετικέτας είναι 50 mm επί 25 mm.

Κατά την αποστολή των δειγμάτων η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής αποθέτει τη σφραγίδα της κατά το ήμισυ στην εξωτερική συσκευασία της αποστολής και κατά το ήμισυ επί της ερυθράς ετικέτας.

ΜΕΡΟΣ II

Α.   Ετικέτα για την περιγραφή του δείγματος, σύμφωνα με το μέρος I σημείο 3

1.

Υποχρεωτικές ενδείξεις:

α)

επωνυμία, διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου κράτους μέλους, αριθμού τηλεφώνου, αριθμού τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αρμόδιας αρχής που ζήτησε τη δειγματοληψία·

β)

αύξων αριθμός του δείγματος·

γ)

ημερομηνία λήψης του δείγματος·

δ)

ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής που εξουσιοδοτήθηκε να πραγματοποιήσει τη δειγματοληψία·

ε)

επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μονάδας στην οποία πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία·

στ)

περιγραφή του δοχείου από το οποίο ελήφθη το δείγμα (αριθμός του δοχείου, αριθμός της παρτίδας φιαλών κ.λπ.)·

ζ)

περιγραφή του προϊόντος στην οποία περιλαμβάνεται η περιοχή που έχει παραχθεί, το έτος συγκομιδής, ο κτηθείς αλκοολικός τίτλος ή ο δυνάμει τίτλος και, εάν είναι δυνατόν, η οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου·

η)

το ακόλουθο σχόλιο: «Το δείγμα ελέγχου μπορεί να αναλυθεί μόνον από εργαστήριο που εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στις αναλύσεις ελέγχου. Η θραύση των σφραγίδων συνιστά αξιόποινη πράξη.»

2.

Παρατηρήσεις:

3.

Ελάχιστο μέγεθος: 100 mm επί 100 mm.

Β.   Υπόδειγμα της ερυθράς ετικέτας που αναφέρεται στο μέρος I σημείο 6

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Προϊόντα που πρέπει να υποβάλλονται σε αναλυτικό και οργανοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/274


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 27

ΜΕΡΟΣ I

Οδηγίες για τη λήψη δείγματος νωπών σταφυλιών, την επεξεργασία και μεταποίησή τους σε οίνο που προορίζεται για ανάλυση με τις ισοτοπικές μεθόδους όπως αναφέρεται στο άρθρο 27

Α.   Δειγματοληψία σταφυλιών

1.

Κάθε δείγμα περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα κιλά ώριμων σταφυλιών της ίδιας ποικιλίας αμπέλου. Τα σταφύλια πρέπει να λαμβάνονται στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται κατά την περίοδο του τρύγου. Τα σταφύλια που κόπηκαν πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου του εν λόγω αγροτεμαχίου. Το δείγμα νωπών σταφυλιών, ή το προκύπτον από τη συμπίεση γλεύκος, μπορεί να διατηρηθεί στην κατάψυξη μέχρι την οινοποίησή του. Στην περίπτωση μόνον που προβλέπεται μέτρηση του οξυγόνου-18 του νερού του γλεύκους, είναι δυνατόν να ληφθεί χωριστά ένα κλάσμα γλεύκους και να διατηρηθεί μετά τη συμπίεση ολόκληρου του δείγματος σταφυλιών.

2.

Κατά τη δειγματοληψία καταρτίζεται αναγνωριστικό δελτίο. Το εν λόγω δελτίο περιλαμβάνει ένα πρώτο μέρος που αφορά τη δειγματοληψία σταφυλιών και ένα δεύτερο μέρος που αφορά την οινοποίηση. Διατηρείται με το δείγμα και το συνοδεύει σε όλες τις μεταφορές. Ενημερώνεται κάθε φορά που γίνεται επεξεργασία του δείγματος. Το αναγνωριστικό δελτίο που αφορά τη δειγματοληψία καταρτίζεται σύμφωνα με το σημείο Α του ερωτηματολογίου που εμφαίνεται στο μέρος III.

Β.   Οινοποίηση

1.

Η οινοποίηση πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή ή από μια υπηρεσία που είναι εξουσιοδοτημένη για αυτόν τον σκοπό, στο μέτρο του δυνατού υπό συνθήκες παρόμοιες με τις συνήθεις συνθήκες της περιοχής παραγωγής, της οποίας είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα. Η οινοποίηση πρέπει να οδηγεί στην ολική μετατροπή της ζάχαρης σε αλκοόλη, δηλαδή σε λιγότερο από 2 γραμμάρια ανά λίτρο αζύμωτα σάκχαρα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. προκειμένου να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, μπορούν να γίνουν δεκτές μεγαλύτερες ποσότητες αναγόντων σακχάρων. Μόλις γίνει η διαύγαση και η σταθεροποίηση του οίνου με τη βοήθεια SO2, εμφιαλώνεται σε φιάλες 75 cl και τοποθετείται η σήμανση.

2.

Το αναγνωριστικό δελτίο που αφορά την οινοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το σημείο ΒΙ του ερωτηματολογίου που εμφαίνεται στο μέρος III.

ΜΕΡΟΣ II

Αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται κάθε έτος από τα κράτη μέλη για την τράπεζα αναλυτικών δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3

30 δείγματα στη Βουλγαρία,

20 δείγματα στην Τσεχική Δημοκρατία,

200 δείγματα στη Γερμανία,

50 δείγματα στην Ελλάδα,

200 δείγματα στην Ισπανία,

400 δείγματα στη Γαλλία,

30 δείγματα στην Κροατία,

400 δείγματα στην Ιταλία,

10 δείγματα στην Κύπρο,

4 δείγματα στο Λουξεμβούργο,

50 δείγματα στην Ουγγαρία,

4 δείγματα στη Μάλτα,

50 δείγματα στην Αυστρία,

50 δείγματα στην Πορτογαλία,

70 δείγματα στη Ρουμανία,

20 δείγματα στη Σλοβενία,

15 δείγματα στη Σλοβακία,

4 δείγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΜΕΡΟΣ III

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τη λήψη και την οινοποίηση δειγμάτων σταφυλιών που προορίζονται για την ανάλυση με ισοτοπικές μεθόδους όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 5

Χρησιμοποιούνται οι αναλυτικές μέθοδοι και ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων (μονάδες) που συνιστά και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου.

Α.

1.   Γενικές πληροφορίες

1.1.

Αριθμός δείγματος

1.2.

Ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου που πραγματοποίησε τη δειγματοληψία

1.3.

Επωνυμία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τη δειγματοληψία

1.4.

Επωνυμία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την οινοποίηση και την αποστολή του δείγματος, εφόσον διαφέρει από την υπηρεσία που αναφέρεται στο σημείο 1.3:

2.   Γενική περιγραφή του δείγματος

2.1.

Καταγωγή (χώρα, περιοχή):

2.2.

Έτος συγκομιδής:

2.3.

Ποικιλία αμπέλου:

2.4.

Χρώμα σταφυλιών:

3.   Περιγραφή του αμπελώνα

3.1.

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατόχου του αγροτεμαχίου:

3.2.

Τοποθεσία του αγροτεμαχίου

κοινότητα:

γεωγραφική θέση:

στοιχεία κτηματολογίου:

πλάτος, μήκος:

3.3.

Έδαφος (ασβεστώδες, αργιλώδες, αργιλοασβεστώδες, αμμώδες):

3.4.

Θέση (π.χ. λόφος, πεδιάδα, έκθεση στον ήλιο):

3.5.

Αριθμός πρέμνων ανά εκτάριο:

3.6.

Πιθανή ηλικία του αμπελώνα (κάτω των δέκα χρόνων, μεταξύ δέκα και 25 χρόνων, πλέον των 25 χρόνων):

3.7.

Υψόμετρο:

3.8.

Τρόπος κλαδέματος και μέγεθος:

3.9.

Κατηγορία οίνου στην οποία μεταποιούνται κανονικά τα σταφύλια (βλέπε τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων στο παράρτημα VII μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013):

4.   Χαρακτηριστικά του τρύγου και του γλεύκους

4.1.

Εκτιμώμενη απόδοση ανά εκτάριο του τρυγηθέντος αγροτεμαχίου: (kg/ha):

4.2.

Φυσική κατάσταση των σταφυλιών (π.χ. σε υγιή κατάσταση ή σάπια), με διευκρίνιση εάν τα σταφύλια αποξηράνθηκαν ή βράχηκαν τη στιγμή της δειγματοληψίας:

4.3.

Ημερομηνία δειγματοληψίας:

5.   Μετεωρολογικές συνθήκες που προηγούνται της συγκομιδής

5.1.

Βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των δέκα ημερών που προηγούνται της συγκομιδής: ναι/όχι

5.2.

Αν ναι, να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες εφόσον είναι διαθέσιμες.

6.   Περίπτωση αρδευομένων αμπελώνων.

Εφόσον η καλλιέργεια αρδεύεται, ημερομηνία της τελευταίας άρδευσης:

(Σφραγίδα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τη δειγματοληψία, και υπογραφή συνοδευόμενη από το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του υπαλλήλου που πραγματοποίησε τη δειγματοληψία)

Β.

1.   Οινοποίηση μικρής κλίμακας

1.1.

Βάρος του δείγματος σταφυλιών σε kg:

1.2.

Τρόπος συμπίεσης:

1.3.

Όγκος του λαμβανομένου γλεύκους:

1.4.

Χαρακτηριστικά του γλεύκους:

περιεκτικότητα σε σάκχαρα σε g/l που μετρήθηκε με διαθλασιμετρική μέθοδο:

ολική οξύτητα σε g/l τρυγικού οξέος: (προαιρετικό):

1.5.

Τρόπος επεξεργασίας του γλεύκους (αφαίρεση των στερεών καταλοίπων, φυγοκέντριση):

1.6.

Προσθήκη ζυμομυκήτων (χρησιμοποιούμενη ποικιλία ζυμομυκήτων). Να αναφερθεί εάν υπήρξε αυτόματη ζύμωση.

1.7.

Θερμοκρασία κατά τη ζύμωση:

1.8.

Τρόπος προσδιορισμού του τέλους της ζύμωσης:

1.9.

Τρόπος επεξεργασίας του οίνου (π.χ. μετάγγιση):

1.10.

Δόση του θειώδους ανυδρίτη σε mg/l:

1.11.

Ανάλυση του λαμβανομένου οίνου

ολικός και κτηθείς αλκοολικός τίτλος σε % vol:

ολικό στερεό υπόλειμμα:

ανάγοντα σάκχαρα σε g/l ιμβερτοποιημένου σακχάρου:

2.   Χρονολογικός πίνακας που αφορά την οινοποίηση του δείγματος

Ημερομηνία:

της δειγματοληψίας: (ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία του τρύγου, μέρος I σημείο 4.3)

της συμπίεσης:

της έναρξης της ζύμωσης:

του τέλους της ζύμωσης:

της εμφιάλωσης:

Ημερομηνία κατάρτισης του μέρους II:

(Σφραγίδα της αρμόδιας υπηρεσίας που πραγματοποίησε την οινοποίηση και υπογραφή ενός υπεύθυνου της υπηρεσίας)

ΜΕΡΟΣ IV

Υπόδειγμα για το δελτίο ανάλυσης των δειγμάτων οίνου και αμπελοοινικών προϊόντων, τα οποία υποβάλλονται σε ανάλυση με μέθοδο που συνιστά και δημοσιεύει ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 5

Α.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.

Χώρα:

2.

Αριθμός δείγματος:

3.

Έτος:

4.

Ποικιλία αμπέλου:

5.

Τύπος οίνου:

6.

Περιφέρεια/διαμέρισμα:

7.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εργαστηρίου που είναι υπεύθυνο για τα αποτελέσματα:

8.

Δείγμα για δεύτερη ανάλυση επαλήθευσης στο ERC-CWS: ναι/όχι

Β.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.   Οίνος (μεταφορά από το παράρτημα III μέρος III)

1.1.

Αλκοολικός τίτλος κατ' όγκο: % vol

1.2.

Ολικό στερεό υπόλειμμα: g/l

1.3.

Ανάγοντα σάκχαρα: g/l

1.4.

Ολική οξύτητα εκφραζόμενη σε τρυγικό οξύ: g/l

1.5.

Ολικός θειώδης ανυδρίτης: mg/l

2.   Απόσταξη του οίνου για SNIF-NMR

2.1.

Περιγραφή της αποστακτικής συσκευής:

2.2.

Όγκος αποσταχθέντος οίνου/βάρος του ληφθέντος αποστάγματος:

3.   Ανάλυση του αποστάγματος

3.1.

Αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος % (m/m):

4.   Αποτέλεσμα των ισοτοπικών αναλογιών δευτερίου/υδρογόνου της αιθυλικής αλκοόλης που μετρώνται μέσω NMR

4.1.

(D/H)I = ppm

4.2.

(D/H)II = ppm

4.3.

«R» =

5.   Παράμετροι NMR

Συχνότητα παρατήρησης:

6.   Αποτέλεσμα της ισοτοπικής αναλογίας 18O/16O του οίνου

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Αποτέλεσμα της ισοτοπικής αναλογίας 18O/16O του γλεύκους (όπου συντρέχει περίπτωση)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Αποτέλεσμα της ισοτοπικής αναλογίας 13C/12C της αιθανόλης του οίνου

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 33

ΜΕΡΟΣ I

Έντυπο για την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Πίνακας

Απογραφή αμπελουργικών εκτάσεων

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία κοινοποίησης:

 

Αμπελουργική περίοδος:

 

Εκτάσεις/Περιοχές

Εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας (σε εκτάρια) που είναι επιλέξιμες για την παραγωγή (*1):

οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) (*2)

οίνων με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) (*3)

οίνων χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ που βρίσκονται σε έκταση ΠΟΠ/ΠΓΕ

οίνων χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ που βρίσκονται σε έκταση χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

Σύνολο

οι οποίοι περιλαμβάνονται στη στήλη (2)

οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στη στήλη (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο κράτους μέλους

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:

τιμές που πρέπει να εισαχθούν στη στήλη (7) = (2) + (4) + (5) + (6)

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου.

ΜΕΡΟΣ II

Έντυπο για τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Πίνακας A

Άδειες για νέες φυτεύσεις — ποσοστό

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία κοινοποίησης:

 

Έτος:

 

Συνολική αμπελουργική έκταση (σε εκτάρια) (μέχρι τις 31 Ιουλίου):

 

Ποσοστό που πρέπει να εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο:

 

Συνολική έκταση (σε εκτάρια) για νέες φυτεύσεις σε εθνικό επίπεδο, με βάση το ποσοστό % που αποφασίστηκε:

 

Αιτιολόγηση για τον περιορισμό του ποσοστού σε εθνικό επίπεδο (εφόσον είναι κάτω του 1 %):

Συνολική έκταση (σε εκτάρια) που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3:

 

Συνολική έκταση (σε εκτάρια) που πρόκειται να διατεθεί για τις νέες φυτεύσεις σε εθνικό επίπεδο:

 

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου.

Πίνακας Β

Άδειες για νέες φυτεύσεις — γεωγραφικοί περιορισμοί

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία κοινοποίησης:

 

Έτος:

 

Κατά περίπτωση, περιορισμοί που αποφασίστηκαν στο σχετικό γεωγραφικό επίπεδο:

Α.

ανά περιοχή,

κατά περίπτωση

Περιορισμένη έκταση

περιοχή 1

 

περιοχή 2

 

 

B.

ανά «υποπεριοχή»,

κατά περίπτωση

Περιορισμένη έκταση

υποπεριοχή 1

 

υποπεριοχή 2

 

 

Γ.

ανά έκταση ΠΟΠ/ΠΓΕ,

κατά περίπτωση

Περιορισμένη έκταση

έκταση ΠΟΠ/ΠΓΕ 1

 

έκταση ΠΟΠ/ΠΓΕ 2

 

 

Δ.

ανά έκταση χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ,

κατά περίπτωση

Περιορισμένη έκταση

έκταση χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 1

 

έκταση χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 2

 

 

Σημείωση:

Ο παρών πίνακας συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου.

Πίνακας Γ

Άδειες για νέες φυτεύσεις — Αποφάσεις που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με κριτήρια επιλεξιμότητας στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία κοινοποίησης:

 

Έτος:

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας, κατά περίπτωση:

Κριτήρια επιλεξιμότητας — άρθρο 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273

Που έχουν επιλεγεί από τα κράτη μέλη: Ν/Ο

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, αναφέρατε το σχετικό γεωγραφικό επίπεδο, όπου ενδείκνυται:

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

 

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

 

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

 

έκταση ΠΟΠ 1·

έκταση ΠΟΠ 2·

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273

 

έκταση ΠΓΕ 1·

έκταση ΠΓΕ 2·

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Που έχουν επιλεγεί από τα κράτη μέλη: Ν/Ο

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης για το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο δ),

να αναφέρετε το συγκεκριμένο γεωγραφικό επίπεδο, όπου ενδείκνυται:

Κριτήρια προτεραιότητας — άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο α)

 

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο β)

 

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

 

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

 

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

 

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

 

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

 

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο η)

 

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·

Σημείωση:

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης για το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ο παρών πίνακας συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273.

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου.

Πίνακας Δ

Άδειες για νέες φυτεύσεις — Αποφάσεις που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με την κατανομή κατ' αναλογία και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία κοινοποίησης:

 

Έτος:

 

Συνολική έκταση (σε εκτάρια) που πρόκειται να διατεθεί για τις νέες φυτεύσεις σε εθνικό επίπεδο:

 

1.

Κατ' αναλογία κατανομή, κατά περίπτωση:

Ποσοστό της έκτασης που πρόκειται να χορηγηθεί κατ' αναλογία σε εθνικό επίπεδο:

 

Αριθμός εκταρίων:

 

2.

Κριτήρια επιλεξιμότητας, κατά περίπτωση:

Ποσοστό της έκτασης που πρόκειται να χορηγηθεί σύμφωνα με κριτήρια επιλεξιμότητας σε εθνικό επίπεδο:

 

Αριθμός εκταρίων:

 

Πληροφορίες σχετικά με την ενιαία κλίμακα που προβλέπεται σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης των μεμονωμένων αιτήσεων με τα κριτήρια προτεραιότητας που επελέγησαν (φάσμα τιμών, ελάχιστες και μέγιστες κ.λπ.):

2.1.

Εάν εφαρμόζονται τα κριτήρια προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο, χωρίς διαφοροποίηση ανά έκταση

Τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί και αντίστοιχη σημασία:

Κριτήρια προτεραιότητας: άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) (*)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) (**)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 (***)

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 (****)

Σημασία (0 έως 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Νεοεισερχόμενος (Σημείωση: τα κριτήρια «νεοεισερχόμενος» και «νέος παραγωγός» δεν μπορούν να επιλεγούν ταυτόχρονα, μόνο ένα από αυτά μπορεί να ισχύει).

(**)

Νέος παραγωγός.

(***)

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

(****)

Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωνικούς στόχους που έχουν λάβει εκτάσεις δημευμένες σε υποθέσεις τρομοκρατίας και άλλων μορφών εγκληματικότητας.

2.2.

Εάν εφαρμόζονται τα κριτήρια προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο, χωρίς διαφοροποίηση ανά έκταση

2.2.1.

Έκταση 1: (περιγράψτε τους εδαφικούς περιορισμούς της έκτασης 1)

Τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί και αντίστοιχη σημασία:

[Εάν δεν έχουν επιλεγεί κριτήρια για τη συγκεκριμένη έκταση, να αναφέρετε μηδέν σε όλες τις στήλες κατωτέρω]

Κριτήρια προτεραιότητας: Άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) (*)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) (**)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 (***)

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 (****)

Σημασία (0 έως 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Νεοεισερχόμενος (Σημείωση: τα κριτήρια «νεοεισερχόμενος» και «νέος παραγωγός» δεν μπορούν να επιλεγούν ταυτόχρονα, μόνο ένα από αυτά μπορεί να ισχύει).

(**)

Νέος παραγωγός.

(***)

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

(****)

Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωνικούς στόχους που έχουν λάβει εκτάσεις δημευμένες σε υποθέσεις τρομοκρατίας και άλλων μορφών εγκληματικότητας.

2.2.n.

Έκταση n: (περιγράψτε τους εδαφικούς περιορισμούς της έκτασης n)

Τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί και αντίστοιχη σημασία:

[Εάν δεν έχουν επιλεγεί κριτήρια για τη συγκεκριμένη έκταση, να αναφέρετε μηδέν σε όλες τις στήλες κατωτέρω]

Κριτήρια προτεραιότητας: άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) (*)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) (**)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 (***)

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 (****)

Σημασία (0 έως 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Νεοεισερχόμενος (Σημείωση: τα κριτήρια «νεοεισερχόμενος» και «νέος παραγωγός» δεν μπορούν να επιλεγούν ταυτόχρονα, μόνο ένα από αυτά μπορεί να ισχύει).

(**)

Νέος παραγωγός.

(***)

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

(****)

Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωνικούς στόχους που έχουν λάβει εκτάσεις δημευμένες σε υποθέσεις τρομοκρατίας και άλλων μορφών εγκληματικότητας.

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου.

ΜΕΡΟΣ III

Έντυπο για την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Πίνακας

Εκτάσεις που φυτεύτηκαν χωρίς τις αντίστοιχες άδειες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και εκτάσεις που εκριζώθηκαν δυνάμει του άρθρου 71 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία κοινοποίησης:

 

Αμπελουργική περίοδος (1):

 

Εκτάσεις/Περιοχές

Εκτάσεις (σε εκτάρια) που φυτεύτηκαν χωρίς την αντίστοιχη άδεια φύτευσης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015:

Εκριζωθείσες εκτάσεις από τους παραγωγούς κατά τη διάρκεια της αμπελουργικής περιόδου

Εκριζωθείσες εκτάσεις από τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της αμπελουργικής περιόδου

Απογραφή των συνολικών εκτάσεων των μη εγκεκριμένων φυτεύσεων που δεν είχαν ακόμη εκριζωθεί στο τέλος της αμπελουργικής περιόδου

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Σύνολο κράτους μέλους:

 

 

 

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου.

ΜΕΡΟΣ IV

Έντυπο για τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Πίνακας A

Άδειες για νέες φυτεύσεις που ζητήθηκαν από τους αιτούντες

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία κοινοποίησης:

 

Έτος:

 

Εκτάσεις/Περιοχές

Αριθμός των εκταρίων που ζητούνται για νέες φυτεύσεις που βρίσκονται σε έκταση επιλέξιμη για την παραγωγή:

οίνων ΠΟΠ (*4)

οίνων ΠΓΕ (*5)

μόνο οίνων χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

Σύνολο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο κράτους μέλους

 

 

 

 

Αν εφαρμόζονται περιορισμοί στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο [άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]:

ανά σχετική έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ:

Αιτούμενη έκταση (σε εκτάρια)

(1)

(2)

έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1

 

έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2

 

 

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Νοεμβρίου.

Πίνακας Β

Άδειες για νέες φυτεύσεις που πράγματι χορηγήθηκαν και εκτάσεις που απορρίφθηκαν

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία κοινοποίησης:

 

Σχετικό έτος:

 

Εκτάσεις/Περιοχές

Αριθμός των εκταρίων που ζητούνται για νέες φυτεύσεις που βρίσκονται σε έκταση επιλέξιμη για την παραγωγή:

Έκταση που απορρίφθηκε από τους αιτούντες (άρθρο 7 παράγραφος 3) (σε εκτάρια)

οίνων ΠΟΠ (*6)

οίνων ΠΓΕ (*7)

μόνο οίνων χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

Σύνολο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο κράτους μέλους

 

 

 

 

 

Έκταση που απορρίφθηκε από τους αιτούντες (άρθρο 7 παράγραφος 3):

 

 

 

 

 

Αν εφαρμόζονται περιορισμοί στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο [άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]:

ανά σχετική έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ:

Αιτούμενη έκταση (σε εκτάρια)

Έκταση που απορρίφθηκε από τους αιτούντες (άρθρο 7 παράγραφος 3) (σε εκτάρια)

Έκταση που ζητήθηκε και δεν χορηγήθηκε από το κράτος μέλος (σε εκτάρια) διότι:

πέραν των καθορισμένων ορίων

δεν πληρούσε τα κριτήρια επιλεξιμότητας

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1

 

 

 

 

Έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Νοεμβρίου.

ΜΕΡΟΣ V

Έντυπο για τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφος 2 στοιχείο β)

Πίνακας A

Οι άδειες για αναφυτεύσεις — εφαρμοζόμενοι περιορισμοί

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία κοινοποίησης:

 

Έτος:

 

Αναφέρατε, κατά περίπτωση, τους περιορισμούς για αναφυτεύσεις για τις σχετικές εκτάσεις ΠΟΠ/ΠΓΕ, που αποφασίστηκαν από το κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στο άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273.

Έκταση ΠΟΠ, κατά περίπτωση

Έκταση του περιορισμού [T (*8)/ P (*9)]

Έκταση ΠΟΠ 1

 

Έκταση ΠΟΠ 2

 

 

Έκταση ΠΓΕ, κατά περίπτωση

Έκταση του περιορισμού (T (*8)/P (*9))

Έκταση ΠΓΕ 1

 

Έκταση ΠΓΕ 2

 

 

Περαιτέρω πληροφορίες που κρίνονται χρήσιμες για να αποσαφηνιστεί η εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου.

Πίνακας B

Άδειες για αναφυτεύσεις που πράγματι χορηγήθηκαν

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία κοινοποίησης:

 

Αμπελουργική περίοδος:

 

Εκτάσεις/Περιοχές

Αριθμός των εκταρίων που πράγματι χορηγήθηκαν για φυτεύσεις σε εκτάσεις επιλέξιμες για την παραγωγή:

οίνων ΠΟΠ (*10)

οίνων ΠΓΕ (*11)

οίνων χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

Σύνολο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο κράτους μέλους

 

 

 

 

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Νοεμβρίου.

Σημείωση:

Τα δεδομένα αφορούν την αμπελουργική περίοδο που προηγείται της κοινοποίησης.

ΜΕΡΟΣ VI

Έντυπο για τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Δικαιώματα φύτευσης που χορηγήθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και μετατράπηκαν σε άδειες — Άδειες που πράγματι χορηγήθηκαν

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία κοινοποίησης:

 

Αμπελουργική περίοδος:

 

Εκτάσεις/Περιοχές

Αριθμός των εκταρίων που πράγματι χορηγήθηκαν για νέες φυτεύσεις σε εκτάσεις επιλέξιμες για την παραγωγή:

οίνων ΠΟΠ (*12)

οίνων ΠΓΕ (*13)

οίνων χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

Σύνολο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο κράτους μέλους

 

 

 

 

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Νοεμβρίου.

Σημείωση:

Ο πίνακας αυτός πρέπει να διαβιβάζεται για κάθε αμπελουργική περίοδο (από την 1η Αυγούστου του έτους n-1 έως τις 31 Ιουλίου του έτους της κοινοποίησης) έως την 1η Νοεμβρίου του έτους που έπεται της λήξης της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή την προθεσμία που καθορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.


(*1)  Τα δεδομένα αφορούν την 31η Ιουλίου της προηγούμενης αμπελουργικής περιόδου.

(*2)  Οι εκτάσεις αυτές μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων ΠΓΕ ή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη.

(*3)  Οι εκτάσεις αυτές μπορεί επίσης να επίσης επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ και οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη [στήλη (3)], ή μόνο οίνων ΠΓΕ και οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη [στήλη (4)]. Καμία από τις εκτάσεις που αναφέρονται στις στήλες (3) και (4) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις στήλες (5) και (6).

(1)  Τα δεδομένα αφορούν την αμπελουργική περίοδο που προηγείται της κοινοποίησης.

(*4)  Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων ΠΓΕ ή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη· καμία από τις εκτάσεις που αναφέρονται στη στήλη (2) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (3).

(*5)  οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη, αλλά όχι οίνων ΠΟΠ· καμία από τις εκτάσεις που αναφέρονται στη στήλη (3) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (4).

(*6)  Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων ΠΓΕ ή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη· καμία από τις εκτάσεις που αναφέρονται στη στήλη (2) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (3).

(*7)  Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη, αλλά όχι οίνων ΠΟΠ· καμία από τις εκτάσεις που αναφέρονται στη στήλη (3) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (4).

(*8)  

Συνολική (T): ο περιορισμός είναι απόλυτος, αναφυτεύσεις που ενδέχεται να συγκρούονται με τους περιορισμούς απαγορεύονται εντελώς.

(*9)  

Μερικός (P): ο περιορισμός δεν είναι απόλυτος, αναφυτεύσεις που ενδέχεται να συγκρούονται με τους περιορισμούς επιτρέπονται εν μέρει στον βαθμό που αποφασίστηκε από το κράτος μέλος.

(*10)  Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων ΠΓΕ ή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη· καμία από τις εκτάσεις που αναφέρονται στη στήλη (2) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (3).

(*11)  Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη, αλλά όχι οίνων ΠΟΠ· καμία από τις εκτάσεις που αναφέρονται στη στήλη (3) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (4).

(*12)  Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων ΠΓΕ ή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη· καμία από τις εκτάσεις που αναφέρονται στη στήλη (2) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (3).

(*13)  Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη, αλλά όχι οίνων ΠΟΠ· καμία από τις εκτάσεις που αναφέρονται στη στήλη (3) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (4).