10.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 320/72


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Ιουλίου 2018

σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας για το 2018 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Ουγγαρίας για το 2018

(2018/C 320/16)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 148 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 22 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, με την οποία σηματοδοτήθηκε η έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2018 σχετικά με τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Λήφθηκε δεόντως υπόψη ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017. Οι προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2018. Στις 22 Νοεμβρίου 2017, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, στην οποία η Ουγγαρία δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη επισκόπηση.

(2)

Η έκθεση χώρας του 2018 για την Ουγγαρία δημοσιεύτηκε στις 7 Μαρτίου 2018. Στην έκθεση αξιολογήθηκε η πρόοδος της Ουγγαρίας όσον αφορά την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 11 Ιουλίου 2017 (2), η συνέχεια που δόθηκε στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που είχαν εκδοθεί κατά τα προηγούμενα έτη και η πρόοδος της Ουγγαρίας ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(3)

Στις 30 Απριλίου 2018, η Ουγγαρία υπέβαλε το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το 2018 και το πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διασύνδεσή τους, τα δύο προγράμματα αξιολογήθηκαν ταυτοχρόνως.

(4)

Οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις ελήφθησαν υπόψη κατά τον προγραμματισμό των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ») για την περίοδο 2014-2020. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), όπου είναι αναγκαίο για τη στήριξη της εφαρμογής σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να προτείνει τροποποιήσεις του οικείου συμφώνου εταιρικής σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή έχει παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει χρήση αυτής της διάταξης σε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση.

(5)

Η Ουγγαρία υπάγεται επί του παρόντος στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και υπόκειται στον κανόνα για το χρέος. Στο πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018, η κυβέρνηση σχεδιάζει επιδείνωση του ονομαστικού ελλείμματος από 2,0 % το 2017 σε 2,4 % το 2018 και σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια σε 0,5 % του ΑΕΠ έως το 2022. Ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος —που συνίσταται σε διαρθρωτικό έλλειμμα 1,5 % του ΑΕΠ— σχεδιάζεται να επιτευχθεί έως το 2020. Με βάση το εκ νέου υπολογισθέν διαρθρωτικό ισοζύγιο (4), ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος αναμένεται να επιτευχθεί έως το 2022. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης, ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί σταδιακά σε επίπεδο ελαφρώς κάτω από το 60 % έως τα τέλη του 2022. Το μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο στηρίζονται οι εν λόγω δημοσιονομικές προβολές είναι ευνοϊκό, γεγονός που δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την υλοποίηση των στόχων για το έλλειμμα.

(6)

Το πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018 αναφέρει ότι η δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων ασφαλείας που ελήφθησαν το 2017 είναι σημαντική και παρέχει επαρκή στοιχεία για την έκταση και τη φύση αυτού του πρόσθετου δημοσιονομικού κόστους. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι επιλέξιμες πρόσθετες δαπάνες ανήλθαν το 2017 σε 0,17 % του ΑΕΠ για τα μέτρα ασφαλείας. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 καλύπτουν αυτές τις πρόσθετες δαπάνες, διότι η σοβαρότητα της τρομοκρατικής απειλής συνιστά ασυνήθη περίσταση, ο αντίκτυπός της στα δημόσια οικονομικά της Ουγγαρίας είναι σημαντικός και δεν θα διακυβευόταν η βιωσιμότητα με το να επιτραπεί προσωρινή απόκλιση από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου. Ως εκ τούτου, η απαιτούμενη προσαρμογή για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου για το 2017 έχει μειωθεί, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το εν λόγω πρόσθετο κόστος.

(7)

Στις 12 Ιουλίου 2016, το Συμβούλιο συνέστησε στην Ουγγαρία να επιτύχει ετήσια δημοσιονομική προσαρμογή 0,6 % του ΑΕΠ για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου το 2017 εκτός εάν ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος μπορούσε να επιτευχθεί με μικρότερη προσπάθεια. Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία για το 2017 διαπιστώθηκε ότι η Ουγγαρία παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου. Σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97, η Επιτροπή εξέδωσε προειδοποίηση προς την Ουγγαρία, στις 23 Μαΐου 2018, ότι το 2017 παρατηρήθηκε σημαντική απόκλιση από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου. Στις 22 Ιουνίου 2018, το Συμβούλιο εξέδωσε μεταγενέστερη σύσταση (5) με την οποία επιβεβαιώνει την ανάγκη η Ουγγαρία να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός ρυθμός αύξησης των καθαρών πρωτογενών δημόσιων δαπανών (6) δεν θα υπερβεί το 2,8 % το 2018, ποσοστό που αντιστοιχεί σε ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 1 % του ΑΕΠ. Με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2018, υπάρχει κίνδυνος απόκλισης από τη συνιστώμενη προσπάθεια.

(8)

Το 2019, λόγω του δείκτη χρέους της γενικής κυβέρνησης της Ουγγαρίας άνω του 60 % του ΑΕΠ και του προβλεπόμενου κενού παραγωγής της τάξης του 2,3 %, ο ονομαστικός ρυθμός αύξησης των καθαρών πρωτογενών δημόσιων δαπανών δεν θα πρέπει να υπερβεί το 3,9 %, σύμφωνα με τη διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 0,75 % του ΑΕΠ που προκύπτει από τον από κοινού συμφωνηθέντα πίνακα προσαρμογής απαιτήσεων βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2018, υπάρχει κίνδυνος σημαντικής απόκλισης από την απαίτηση αυτή το 2019. Συνολικά, το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι θα χρειαστούν σημαντικά περαιτέρω μέτρα από το 2018 για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, λαμβανομένης υπόψη της έντονης επιδείνωσης των δημοσιονομικών προοπτικών, σύμφωνα με τη σύσταση που απευθύνθηκε στην Ουγγαρία στις 22 Ιουνίου 2018 με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου.

(9)

Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης έχει βελτιωθεί σημαντικά και η ευνοϊκή οικονομική τάση προσφέρει τη δυνατότητα επανένταξης ιδίως ανέργων στην αγορά εργασίας. Το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων είναι ευρύ, ιδίως στην ηλικιακή ομάδα των 25-39 ετών, το οποίο μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από την περιορισμένη προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής φροντίδας. Το ποσοστό συμμετοχής παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας βρίσκεται πολύ κάτω από τον στόχο της Βαρκελώνης και τον μέσο όρο της Ένωσης. Μολονότι το πρόγραμμα δημοσίων έργων παραμένει η κύρια ενεργητική πολιτική για την αγορά εργασίας, η σημαντική μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων σε αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη. Ωστόσο, το πρόγραμμα εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς στοχευμένο και η αποτελεσματικότητά του όσον αφορά την επανένταξη των συμμετεχόντων στην ανοικτή αγορά εργασίας συνεχίζει να είναι περιορισμένη, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης στην αγορά εργασίας. Οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας που επικεντρώνονται περισσότερο στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς.

(10)

Το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε σε 26,3 % το 2016, αλλά παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης. Τα παιδιά, σε γενικές γραμμές, είναι περισσότερο εκτεθειμένα στη φτώχεια απ' ό,τι άλλες ηλικιακές ομάδες. Το επίπεδο των παροχών ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι κάτω από το 50 % του ορίου φτώχειας για ένα μόνο νοικοκυριό, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ. Η επάρκεια των επιδομάτων ανεργίας είναι πολύ χαμηλή: η μέγιστη διάρκεια των 3 μηνών κατατάσσεται ως η μικρότερη στην ΕΕ και αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το ένα τέταρτο του μέσου χρόνου που χρειάζονται οι άνεργοι για να βρουν εργασία. Επιπλέον, τα επίπεδα πληρωμών είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ.

(11)

Οι ουγγρικές δομές και διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου εξακολουθούν να είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένες και δεν επιτρέπουν την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών. Οι ανεπάρκειες όσον αφορά τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και η περιορισμένη διαφάνεια έχουν επιπτώσεις στη βάση τεκμηρίωσης και στην ποιότητα της χάραξης πολιτικής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αβεβαιότητα για τους επενδυτές και να επιβραδύνεται η σύγκλιση.

(12)

Έχουν εφαρμοστεί μέτρα για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, αν και μειώνεται, εξακολουθεί να είναι υψηλή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, ιδίως για ορισμένες ομάδες χαμηλού εισοδήματος. Η συνολική πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ύπαρξη στρεβλωτικών τομεακών φόρων, εξακολουθεί να αποτελεί αδυναμία. Απαιτούνται μέτρα κατά των στρατηγικών επιθετικού σχεδιασμού των φορολογουμένων για να εμποδίζονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, να εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση των φορολογουμένων και να προστατεύονται τα δημόσια οικονομικά. Οι δευτερογενείς επιπτώσεις των στρατηγικών επιθετικού σχεδιασμού των φορολογουμένων μεταξύ των κρατών μελών απαιτούν συντονισμένη δράση των εθνικών πολιτικών για να συμπληρωθεί η νομοθεσία της Ένωσης. Στην Ουγγαρία σημειώνονται σχετικά υψηλές εισροές και εκροές κεφαλαίων μέσω οντοτήτων ειδικού σκοπού, που είναι αποσυνδεδεμένες από την πραγματική οικονομία. Η μη παρακράτηση φόρου στην πηγή επί εξερχόμενων (από κατοίκους της Ένωσης προς κατοίκους τρίτων χωρών) πληρωμών μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων από εταιρείες με έδρα στην Ουγγαρία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αποφυγή της φορολόγησης αυτών των καταβολών, εάν δεν υπόκεινται επίσης σε φορολογία στη δικαιοδοσία του αποδέκτη τους. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ουγγαρία αναγνωρίζει ότι οι εξερχόμενες πληρωμές μπορεί να οδηγήσουν σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό σε περίπτωση κατάχρησής τους. Με βάση τις πρόσφατες ανταλλαγές πληροφοριών, η Επιτροπή θα συνεχίσει τον εποικοδομητικό της διάλογο για την καταπολέμηση των στρατηγικών επιθετικού σχεδιασμού των φορολογουμένων.

(13)

Τα κανονιστικά εμπόδια στον τομέα των υπηρεσιών, και ιδίως στο λιανικό εμπόριο, έχουν επιπτώσεις στις επιδόσεις του τομέα και παρεμποδίζουν την αποτελεσματική ανακατανομή των πόρων, την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Υπάρχει η συνεχής τάση να ανατίθενται ορισμένες υπηρεσίες σε κρατικές επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν, σε βάρος του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ο απρόβλεπτος χαρακτήρας του νομοθετικού πλαισίου αποτελεί επίσης πρόβλημα, ιδίως στον τομέα του λιανικού εμπορίου, ο οποίος τα τελευταία έτη βρίσκεται αντιμέτωπος με συχνές αλλαγές των κανονιστικών ρυθμίσεων. Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις συχνά προσαρμόζονται με βάση τον κύκλο εργασιών ή το εμβαδόν, επηρεάζουν κυρίως τις ξένες αλυσίδες λιανικής πώλησης. Έτσι αυξάνεται η αβεβαιότητα των επιχειρήσεων και μπορεί να αποθαρρύνονται οι επενδύσεις. Είναι αναγκαία η ύπαρξη σταθερού κανονιστικού περιβάλλοντος που ευνοεί τον ανταγωνισμό. Η περιοριστική ρύθμιση επαγγελμάτων παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην Ουγγαρία, ιδίως όσον αφορά βασικά επαγγέλματα όπως οι λογιστικές και νομικές υπηρεσίες.

(14)

Εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την πρόληψη και τη δίωξη της διαφθοράς. Σύμφωνα με διάφορους δείκτες, η έκθεση της Ουγγαρίας στη διαφθορά φαίνεται να έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη και οι κίνδυνοι διαφθοράς θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας. Η λειτουργία της εισαγγελικής αρχής έχει ζωτική σημασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και, ενώ τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς μικρής κλίμακας φαίνεται να έχουν εφαρμοστεί με κάποια επιτυχία, δεν δίνεται αρκετή έμφαση στην έναρξη ερευνών σε υποθέσεις υψηλού επιπέδου. Η περιορισμένη διαφάνεια και οι περιορισμοί όσον αφορά την πρόσβαση στην πληροφόρηση εμποδίζουν περαιτέρω την εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη της διαφθοράς. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στις διαδικασίες διαγωνισμών. Ένα από τα μέτρα για να επιτευχθεί αυτό θα ήταν να επιτραπεί η πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα που αποκτώνται από το σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.

(15)

Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες είναι πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης, ιδίως για τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Οι μαθητές κατευθύνονται πρόωρα σε διάφορους τύπους σχολείων, με τεράστιες διαφορές στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και τις διαδρομές απασχόλησης. Τα μειονεκτούντα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών Ρομά, τείνουν να συγκεντρώνονται σε επαγγελματικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα επίπεδα βασικών δεξιοτήτων και υψηλότερα ποσοστά σχολικής διαρροής, και τα άτομα που τελειώνουν αυτά τα σχολεία έχουν κατά μέσο όρο χαμηλότερες αποδοχές. Το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου αυξήθηκε σε 12,4 % κατά μέσο όρο και είναι ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των παιδιών Ρομά. Οι εν λόγω προκλήσεις είναι ιδιαίτερα πιεστικές στο πλαίσιο της ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης. Η μείωση των υποψηφίων και τα υψηλά ποσοστά διαρροής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα περιορίσουν περαιτέρω τα ποσοστά πτυχιούχων σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης αυξάνεται.

(16)

Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να βελτιωθεί η δημόσια υγεία, εξακολουθούν να διαπιστώνονται πενιχρά αποτελέσματα στον τομέα της υγείας, που επιδεινώνονται από τους ανθυγιεινούς τρόπους ζωής, με αρνητικό αντίκτυπο στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Τα χαμηλά επίπεδα δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε συνδυασμό με τη μη αποδοτική κατανομή των πόρων, περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του ουγγρικού συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό εξάρτησης από τις άμεσες πληρωμές από τους ασθενείς, έχει αρνητικές επιπτώσεις από την άποψη της ισότητας στην έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, προληπτική και θεραπευτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλής ποιότητας. Η έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εμποδίζει επίσης την πρόσβαση σε περίθαλψη, παρόλο που οι πρόσφατες μισθολογικές αυξήσεις έχουν αμβλύνει αυτό το πρόβλημα. Οι τρέχουσες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες εστιάζονται στην καταπολέμηση της υπερβολικής χρήσης των υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης, η κύρια αιτία της οποίας είναι ότι οι πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να λειτουργούν ως ρυθμιστές. Ο περαιτέρω εξορθολογισμός της χρήσης των νοσοκομειακών πόρων, σε συνδυασμό με στοχευμένες επενδύσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, θα καταστήσουν δυνατή τη μείωση των διαφορών όσον αφορά την πρόσβαση σε περίθαλψη, θα οδηγήσουν σε αύξηση της αποδοτικότητας και θα βελτιώσουν ουσιαστικά τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας.

(17)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2018, η Επιτροπή προέβη σε ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής πολιτικής της Ουγγαρίας και τη δημοσίευσε στην έκθεση του 2018 για τη χώρα. Επίσης, αξιολόγησε το πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018, το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το 2018 και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που είχαν απευθυνθεί προς την Ουγγαρία κατά τα προηγούμενα έτη. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη όχι μόνον τη συνάφειά τους για την άσκηση βιώσιμης δημοσιονομικής και κοινωνικοοικονομικής πολιτικής στην Ουγγαρία αλλά και τον βαθμό στον οποίο συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις κατευθύνσεις της Ένωσης, δεδομένης της ανάγκης ενδυνάμωσης της συνολικής οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων σε ενωσιακό επίπεδο κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών εθνικών αποφάσεων.

(18)

Υπό το πρίσμα της αξιολόγησης αυτής, το Συμβούλιο εξέτασε το πρόγραμμα σύγκλισης για το 2018 και η γνώμη (7) του αποτυπώνεται ιδίως στη σύσταση 1 κατωτέρω,

ΣΥΝΙΣΤΑ στην Ουγγαρία να λάβει μέτρα το 2018 και το 2019 προκειμένου:

1.

Το 2018, να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2018 με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής απόκλισης από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου. Το 2019, να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός ρυθμός αύξησης των καθαρών πρωτογενών δημόσιων δαπανών δεν θα υπερβεί το 3,9 %, ποσοστό που αντιστοιχεί σε ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 0,75 % του ΑΕΠ.

2.

Να συνεχίσει να απλουστεύει το φορολογικό σύστημα, ιδίως με τη μείωση των τομεακών φόρων. Να βελτιώσει την ποιότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω του αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής άλλων ενδιαφερόμενων φορέων και με τακτικές, κατάλληλες εκτιμήσεις επιπτώσεων. Να ενισχύσει το πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς, να εντείνει τις προσπάθειες δίωξης και να βελτιώσει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό στις δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων, αναπτύσσοντας περαιτέρω το σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, την κανονιστική σταθερότητα και τη διαφάνεια στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως στο λιανικό εμπόριο.

3.

Να αποδεσμεύσει τα αποθέματα εργατικού δυναμικού βελτιώνοντας την ποιότητα των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας. Να βελτιώσει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και να αυξήσει τη συμμετοχή των μειονεκτουσών ομάδων, ιδίως των Ρομά, στην κανονική ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση. Να βελτιώσει την επάρκεια και την κάλυψη της κοινωνικής πρόνοιας και των επιδομάτων ανεργίας.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. LÖGER


(1)  ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 261 της 9.8.2017, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(4)  Κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο, μη συνυπολογιζομένων έκτακτων και άλλων προσωρινών μέτρων, όπως υπολογίσθηκε εκ νέου από την Επιτροπή με χρησιμοποίηση της από κοινού συμφωνηθείσας μεθοδολογίας.

(5)  Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2018, με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου στην Ουγγαρία (ΕΕ C 223 της 27.6.2018, σ. 1).

(6)  Οι καθαρές πρωτογενείς δημόσιες δαπάνες αποτελούνται από τις συνολικές δημόσιες δαπάνες εξαιρουμένων των δαπανών για τόκους, των δαπανών για προγράμματα της Ένωσης που αναπληρώνονται στο σύνολό τους από ενωσιακά κονδύλια και των αλλαγών μη διακριτικής ευχέρειας στη χρηματοδότηση των παροχών ανεργίας. Ο εθνικά χρηματοδοτούμενος ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου εξομαλύνεται σε περίοδο τεσσάρων ετών. Συνυπολογίζονται τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας ή οι αυξήσεις εσόδων που είναι υποχρεωτικές διά νόμου. Τα έκτακτα μέτρα τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών συμψηφίζονται.

(7)  Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97.