16.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 288/15


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1733 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Νοεμβρίου 2018

σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού, αφετέρου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/735/ΕΕ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2012, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (2), (εφεξής «η συμφωνία»), εφαρμόζεται προσωρινά με το Περού από την 1η Μαρτίου 2013 (3) και με την Κολομβία από την 1η Αυγούστου 2013 (4). Ο Ισημερινός προσχώρησε στη συμφωνία μέσω ενός πρωτοκόλλου προσχώρησης (5), το οποίο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2017.

(2)

Το άρθρο 209 της συμφωνίας προβλέπει τη δυνατότητα να προστεθούν νέες γεωγραφικές ενδείξεις στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης και κατόπιν εξέτασης των γεωγραφικών ενδείξεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 208.

(3)

Η Κολομβία υπέβαλε στην Ένωση αίτημα να προστεθούν νέες γεωγραφικές ενδείξεις στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας. Η Ένωση έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ένστασης και την εξέταση εννέα νέων γεωγραφικών ενδείξεων της Κολομβίας.

(4)

Το άρθρο 257 παράγραφος 2 της συμφωνίας προβλέπει ότι η Υποεπιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας, η οποία συστάθηκε από τα Μέρη σύμφωνα με το άρθρο 257 παράγραφος 1 της συμφωνίας, είναι αρμόδια να εξετάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 209 της συμφωνίας και να προτείνει στην Επιτροπή Εμπορίου, που έχει συσταθεί από τα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 της συμφωνίας, την τροποποίηση του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας.

(5)

Στις 5 Οκτωβρίου 2018, η Υποεπιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας εξέτασε τις πληροφορίες σχετικά με τις εννέα νέες γεωγραφικές ενδείξεις της Κολομβίας και πρότεινε στην Επιτροπή Εμπορίου να τροποποιηθεί αναλόγως το προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας.

(6)

Το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας προβλέπει ότι η Επιτροπή Εμπορίου είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και την έκδοση αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα στη συμφωνία, σχετικά με κάθε θέμα που της υποβάλλεται από τα εξειδικευμένα όργανα τα οποία συγκροτούνται δυνάμει της συμφωνίας.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 της συμφωνίας, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4, η απόφαση εγκρίνεται από το Μέρος ΕΕ και την εκάστοτε υπογράφουσα χώρα των Άνδεων και ισχύει μόνο μεταξύ των συγκεκριμένων μερών. Το θέμα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 4, δεδομένου ότι αφορά αποκλειστικά τη διμερή σχέση μεταξύ του Μέρους ΕΕ και της Κολομβίας, και έχει συζητηθεί σε διμερή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για τη Διανοητική Ιδιοκτησία.

(8)

Το προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί και οι τροποποιήσεις θα πρέπει να εγκριθούν εξ ονόματος της Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι τροποποιήσεις του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού, αφετέρου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής Εμπορίου, εγκρίνονται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής Εμπορίου παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Εξουσιοδοτείται ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ένωσης στην Επιτροπή Εμπορίου να εγκρίνει την απόφαση της εν λόγω επιτροπής εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Μετά την έκδοσή της, η απόφαση της Επιτροπής Εμπορίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 354 της 21.12.2012, σ. 1.

(2)  Συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (ΕΕ L 354 της 21.12.2012, σ. 3).

(3)  Κοινοποίηση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Περού, της συμφωνίας εμπορίου, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (ΕΕ L 56 της 28.2.2013, σ. 1).

(4)  Κοινοποίηση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κολομβίας, της συμφωνίας εμπορίου, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (ΕΕ L 201 της 26.7.2013, σ. 7).

(5)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/2369 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού (ΕΕ L 356 της 24.12.2016, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

της […] 2018

σχετικά με την τροποποίηση του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού, αφετέρου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού, αφετέρου, και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 11 Φεβρουαρίου 2014, η Κολομβία υπέβαλε στην Ένωση το αίτημά της να προστεθούν νέες γεωγραφικές ενδείξεις στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 209 της συμφωνίας. Η Ένωση έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ένστασης και την εξέταση εννέα νέων γεωγραφικών ενδείξεων της Κολομβίας.

(2)

Στις 5 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 257 παράγραφος 2 της συμφωνίας, η Υποεπιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σε συνεδρίαση μεταξύ του Μέρους ΕΕ και της Κολομβίας, εξέτασε τις πληροφορίες σε σχέση με τις εννέα νέες γεωγραφικές ενδείξεις της Κολομβίας και πρότεινε στην Επιτροπή Εμπορίου να τροποποιηθεί αναλόγως το προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας.

(3)

Θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί το προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας.

(4)

Η απόφαση για την τροποποίηση του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας μπορεί να εγκριθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορίου μεταξύ του Μέρους ΕΕ και της Κολομβίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 της συμφωνίας εμπορίου, δεδομένου ότι αφορά αποκλειστικά τη μεταξύ τους διμερή σχέση και δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις άλλης υπογράφουσας χώρας των Άνδεων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Στον πίνακα του σημείου α) «Γεωγραφικές ενδείξεις της Κολομβίας για γεωργικά προϊόντα και ζωοτροφές, οίνους, οινοπνευματώδη ποτά και αρωματικούς οίνους» στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος XIII της συμφωνίας, προστίθενται οι ενδείξεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση, που εκδίδεται εις διπλούν, υπογράφεται από αντιπροσώπους της Επιτροπής Εμπορίου οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να ενεργούν για λογαριασμό των μερών όσον αφορά την τροποποίηση της συμφωνίας. H παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται η τελευταία των εν λόγω υπογραφών.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Τόπος

Για την Επιτροπή Εμπορίου

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κολομβίας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Café de Nariño

Καφές

Café de Cauca

Καφές

Café del Huila

Καφές

Bizcocho de Achira del Huila

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα και προϊόντα μπισκοτοποιίας

Queso Paipa

Τυρί

Queso del Caquetá

Τυρί

Clavel de Colombia

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά

Rosa de Colombia

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά

Crisantemo de Colombia

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά