12.10.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 256/108


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1524 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Οκτωβρίου 2018

για τον καθορισμό μεθοδολογίας παρακολούθησης και τη θέσπιση ρυθμίσεων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 6560]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 καθορίζονται κοινές απαιτήσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, με τη διευκόλυνση της αντιληπτικότητας, της χρηστικότητας, της κατανοησιμότητας και της στιβαρότητάς τους.

(2)

Η παρακολούθηση θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και να ενθαρρύνει τη μάθηση στα κράτη μέλη, ώστε να βοηθούνται οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα να τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Για τον λόγο αυτόν και για να ενισχυθεί η διαφάνεια, τα συνολικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης θα πρέπει να καθίστανται δημοσίως διαθέσιμα σε προσβάσιμη μορφή.

(3)

Για την εξαγωγή ουσιαστικών και συγκρίσιμων δεδομένων, είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης να παρουσιάζονται με διαρθρωμένο τρόπο, ώστε να προσδιορίζονται οι διαφορετικές ομάδες δημόσιων υπηρεσιών και τα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης.

(4)

Για να διευκολυνθεί η δειγματοληψία των προς παρακολούθηση ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για την τήρηση επικαιροποιημένων καταλόγων των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

(5)

Για τη βελτίωση του κοινωνικού αντίκτυπου της παρακολούθησης, κατά την επιλογή του δείγματος είναι δυνατόν να ακολουθείται προσέγγιση βάσει κινδύνων, στην οποία συνυπολογίζονται, μεταξύ άλλων, η απήχηση συγκεκριμένων ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, οι ενημερώσεις που λαμβάνονται μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων, τα αποτελέσματα προηγούμενων διαδικασιών παρακολούθησης, καθώς και τα σχόλια που συνεισφέρουν ο αρμόδιος για τη διαδικασία εκτέλεσης φορέας και οι εθνικοί ενδιαφερόμενοι φορείς.

(6)

Δεδομένου ότι η τεχνολογία για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση εφαρμογών για φορητές συσκευές προβλέπεται ότι θα βελτιωθεί σταδιακά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εφαρμόσουν τη μέθοδο απλουστευμένης παρακολούθησης —η οποία με την παρούσα απόφαση προβλέπεται να εφαρμόζεται σε ιστότοπους— και σε εφαρμογές για φορητές συσκευές, λαμβανομένων υπόψη της αποτελεσματικότητας και του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα των διαθέσιμων εργαλείων.

(7)

Τα πρότυπα και οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 θα πρέπει να αποτελούν τη βάση της μεθοδολογίας παρακολούθησης.

(8)

Για να προωθείται η καινοτομία, να αποφεύγεται η επιβολή φραγμών στην αγορά και να διασφαλίζεται ότι η μεθοδολογία παρακολούθησης είναι τεχνολογικά ουδέτερη, δεν θα πρέπει να καθορίζονται οι συγκεκριμένες δοκιμές που πρέπει να εφαρμόζονται για τη μέτρηση της προσβασιμότητας των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Αντιθέτως, η μεθοδολογία παρακολούθησης θα πρέπει να περιορίζεται στον καθορισμό των απαιτήσεων για τις μεθόδους ελέγχου της συμμόρφωσης και εντοπισμού περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

(9)

Εάν οι νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102, για να είναι η παρακολούθηση περισσότερο συγκρίσιμη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν και να υποβάλλουν εκθέσεις κατά τρόπο που να παρέχει διακριτά αποτελέσματα όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

(10)

Η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων παρακολούθησης θα πρέπει να διασφαλίζεται με τη χρήση της μεθοδολογίας παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που καθορίζεται στην παρούσα απόφαση. Προκειμένου να ευνοείται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να προάγεται η διαφάνεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιοποιούν τον τρόπο παρακολούθησης, καθώς και να διαθέτουν δημοσίως χαρτογράφηση, με τη μορφή πίνακα αντιστοιχίας, στην οποία να φαίνεται με ποιον τρόπο η παρακολούθηση και οι διενεργηθείσες δοκιμές καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

(11)

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αξιοποιούν τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 να εξαιρούν από την εφαρμογή της οδηγίας ιστότοπους ή εφαρμογές για φορητές συσκευές σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα σχετικά μέρη της μεθοδολογίας παρακολούθησης για να παρακολουθούν την προσβασιμότητα του περιεχομένου των εν λόγω ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές το οποίο σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές διοικητικές λειτουργίες.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται μεθοδολογία σχετικά με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται επίσης οι ρυθμίσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή όσον αφορά τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των μετρήσεων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «προσβάσιμη μορφή»: ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102·

2)   «περίοδος παρακολούθησης»: η χρονική περίοδος εντός της οποίας τα κράτη μέλη εκτελούν τις δραστηριότητες παρακολούθησης οι οποίες αποσκοπούν στον έλεγχο της συμμόρφωσης ή της μη συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές του δείγματος προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Στην περίοδο παρακολούθησης μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται ο καθορισμός των δειγμάτων, η ανάλυση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και οι ρυθμίσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων προς την Επιτροπή.

Άρθρο 3

Περιοδικότητα της παρακολούθησης

1.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 με βάση τη μεθοδολογία που καθορίζεται στην παρούσα απόφαση.

2.   Όσον αφορά τους ιστότοπους, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021. Μετά την πρώτη περίοδο παρακολούθησης, η παρακολούθηση διενεργείται ετησίως.

3.   Όσον αφορά τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, η πρώτη περίοδος παρακολούθησης ορίζεται από τις 23 Ιουνίου 2021 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021. Κατά την πρώτη περίοδο παρακολούθησης, η παρακολούθηση των εφαρμογών για φορητές συσκευές περιλαμβάνει αποτελέσματα με βάση περιορισμένο δείγμα όσον αφορά τις εφαρμογές για φορητές συσκευές. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες ώστε να παρακολουθούν τουλάχιστον το ένα τρίτο του αριθμού που προβλέπεται στο σημείο 2.1.5 του παραρτήματος I.

4.   Μετά την πρώτη περίοδο παρακολούθησης, η παρακολούθηση των εφαρμογών για φορητές συσκευές διενεργείται ετησίως επί δείγματος που καθορίζεται στο σημείο 2.1.5 του παραρτήματος I.

5.   Μετά την πρώτη περίοδο παρακολούθησης, η ετήσια παρακολούθηση τόσο των ιστότοπων όσο και των εφαρμογών για φορητές συσκευές ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 22 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 4

Πεδίο εφαρμογής και βάση αναφοράς της παρακολούθησης

1.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

2.   Εάν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που περιλαμβάνονται στις νομοθετικές διατάξεις κράτους μέλους υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102, η παρακολούθηση πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε τα παρεχόμενα αποτελέσματα να επιτρέπουν να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις τελευταίες.

Άρθρο 5

Μέθοδοι παρακολούθησης

Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 χρησιμοποιώντας:

α)

μέθοδο διεξοδικής παρακολούθησης για τον έλεγχο της συμμόρφωσης, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1.2 του παραρτήματος I·

β)

μέθοδο απλουστευμένης παρακολούθησης για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 1.3 του παραρτήματος I.

Άρθρο 6

Δειγματοληψία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η δειγματοληψία των προς παρακολούθηση ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές να διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 3 του παραρτήματος I.

Άρθρο 7

Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης

Σε περίπτωση εντοπισμού αδυναμιών, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα να διαθέτουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά τις αδυναμίες των οικείων αντίστοιχων ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε μορφή που επιτρέπει στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να διορθώσουν τις εν λόγω αδυναμίες.

Άρθρο 8

Μορφή της έκθεσης

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 σε προσβάσιμη μορφή και σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Στην έκθεση περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που σχετίζονται με τις απαιτήσεις των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102. Στην έκθεση μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται αποτελέσματα που σχετίζονται με απαιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις προαναφερόμενες απαιτήσεις· σε αυτή την περίπτωση, τα εν λόγω αποτελέσματα παρουσιάζονται ξεχωριστά.

Άρθρο 9

Περιεχόμενο της έκθεσης

1.   Η έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 περιλαμβάνει τα εξής:

α)

αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο διεξήχθη η παρακολούθηση·

β)

χαρτογράφηση, με τη μορφή πίνακα αντιστοιχίας, στην οποία φαίνεται με ποιον τρόπο οι εφαρμοσθείσες μέθοδοι παρακολούθησης σχετίζονται με τις απαιτήσεις των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ουσιωδών αλλαγών των μεθόδων·

γ)

τα αποτελέσματα της παρακολούθησης κάθε περιόδου παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των μετρήσεων·

δ)

τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

2.   Στις εκθέσεις τους, τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες που καθορίζονται στις οδηγίες του παραρτήματος II.

Άρθρο 10

Περιοδικότητα της υποβολής εκθέσεων

1.   Η πρώτη έκθεση καλύπτει την πρώτη περίοδο παρακολούθησης ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3.

2.   Στη συνέχεια, οι εκθέσεις καλύπτουν τις περιόδους παρακολούθησης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, οι οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ της προηγούμενης και της επόμενης προθεσμίας υποβολής εκθέσεων που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

Άρθρο 11

Πρόσθετες ρυθμίσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων

Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν την έκθεση σε προσβάσιμη μορφή.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1.1.   Οι ακόλουθες μέθοδοι παρακολούθησης δεν προστίθενται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102, δεν τις αντικαθιστούν, ούτε υπερισχύουν έναντι αυτών. Οι μέθοδοι είναι ανεξάρτητες από συγκεκριμένες δοκιμές, εργαλεία αξιολόγησης της προσβασιμότητας, λειτουργικά συστήματα, προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο ή συγκεκριμένες υποστηρικτικές τεχνολογίες.

1.2.   Διεξοδική παρακολούθηση

1.2.1.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέθοδο διεξοδικής παρακολούθησης με την οποία ελέγχεται ενδελεχώς κατά πόσον ένας ιστότοπος ή μια εφαρμογή για φορητές συσκευές πληροί όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

1.2.2.

Με τ μέθοδο διεξοδικής παρακολούθησης ελέγχονται όλα τα βήματα των διαδικασιών στο δείγμα, με βάση τουλάχιστον την προεπιλεγμένη ακολουθία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

1.2.3.

Με τη μέθοδο διεξοδικής παρακολούθησης αξιολογούνται τουλάχιστον η αλληλεπίδραση με τις φόρμες, τους ελέγχους διεπαφής και τα παράθυρα διαλόγου, τα μηνύματα επιβεβαίωσης καταχώρισης δεδομένων, τα μηνύματα σφάλματος και διάφορα άλλα σχόλια που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του χρήστη, όταν αυτό είναι δυνατόν, καθώς και η συμπεριφορά του ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές κατά την εφαρμογή διαφορετικών ρυθμίσεων ή προτιμήσεων.

1.2.4.

Η μέθοδος διεξοδικής παρακολούθησης μπορεί να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δοκιμές χρηστικότητας με τις οποίες, για παράδειγμα, παρατηρείται και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες με αναπηρίες αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο του ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές και ο βαθμός πολυπλοκότητας που συνεπάγεται γι' αυτούς η χρήση των συστατικών στοιχείων της διεπαφής, όπως τα μενού πλοήγησης ή οι φόρμες.

1.2.5.

Ο φορέας παρακολούθησης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, πλήρως ή εν μέρει, τα αποτελέσματα αξιολόγησης που παρέχονται από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα, υπό τους εξής σωρευτικούς όρους:

α)

ο οργανισμός του δημόσιου τομέα έχει υποβάλει την πλέον πρόσφατη αναλυτική έκθεση αξιολόγησης που διαθέτει·

β)

η εν λόγω αξιολόγηση διενεργήθηκε το νωρίτερο 3 έτη πριν από τον χρόνο της παρακολούθησης, σύμφωνα με τα σημεία 1.2.1 έως 1.2.4 και το σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος·

γ)

ο φορέας παρακολούθησης κρίνει την έκθεση αξιολόγησης έγκυρη για τους σκοπούς της διεξοδικής παρακολούθησης, με βάση:

i)

τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου απλουστευμένης παρακολούθησης στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή για φορητές συσκευές· και

ii)

εάν η αξιολόγηση διενεργήθηκε νωρίτερα από 1 έτος πριν από την ημερομηνία παρακολούθησης, ανάλυση της έκθεσης προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης, όπως το διάστημα που έχει παρέλθει και ο βαθμός λεπτομέρειας.

1.2.6.

Με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών νομικών διατάξεων που επιβάλλουν ορισμένες προϋποθέσεις την προστασία του απορρήτου, όπως, μεταξύ άλλων, για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα κράτη μεριμνούν ώστε να χορηγείται στον φορέα παρακολούθησης πρόσβαση σε ιστότοπους εξωδικτύου ή ενδοδικτύου για τους σκοπούς της παρακολούθησης. Αν δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί πρόσβαση αλλά ο οργανισμός του δημόσιου τομέα παρέχει αποτελέσματα αξιολόγησης, τότε ο φορέας παρακολούθησης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, πλήρως ή εν μέρει, τα εν λόγω αποτελέσματα παρακολούθησης, υπό τους εξής σωρευτικούς όρους:

α)

ο οργανισμός του δημόσιου τομέα έχει υποβάλει την πλέον πρόσφατη αναλυτική έκθεση αξιολόγησης που διαθέτει·

β)

η εν λόγω αξιολόγηση διενεργήθηκε το νωρίτερο 3 έτη πριν από την ημερομηνία της παρακολούθησης, σύμφωνα με τα σημεία 1.2.1 έως 1.2.4 και το σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος.

1.3.   Απλουστευμένη παρακολούθηση

1.3.1.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέθοδο απλουστευμένης παρακολούθησης ιστότοπων, με την οποία εντοπίζονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς υποσύνολο των απαιτήσεων των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

1.3.2.

Στη μέθοδο απλουστευμένης παρακολούθησης περιλαμβάνονται δοκιμές για καθεμία από τις απαιτήσεις αντιληπτικότητας, χρηστικότητας, κατανοησιμότητας, και στιβαρότητας που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102. Οι δοκιμές διενεργούνται για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης στους ιστότοπους. Στόχος της απλουστευμένης παρακολούθησης είναι να καλύπτονται οι ακόλουθες ανάγκες προσβασιμότητας χρήστη, στον μέγιστο βαθμό που είναι εύλογα εφικτός, με τη χρήση αυτοματοποιημένων δοκιμών:

α)

χρήση από μη βλέποντα άτομα·

β)

χρήση από άτομα με περιορισμένη όραση·

γ)

χρήση από άτομα με δυσκολία διάκρισης των χρωμάτων·

δ)

χρήση από μη ακούοντα άτομα·

ε)

χρήση από άτομα με περιορισμένη ακοή·

στ)

χρήση από άτομα χωρίς φωνητική ικανότητα·

ζ)

χρήση από άτομα με περιορισμένη ικανότητα χειρισμού αντικειμένων ή με περιορισμένη δύναμη·

η)

ανάγκη ελαχιστοποίησης του κινδύνου πρόκλησης επιληπτικών κρίσεων εξαιτίας φωτοευαισθησίας·

θ)

χρήση από άτομα με περιορισμένη γνωστική λειτουργία·

Κατά την απλουστευμένη παρακολούθηση, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δοκιμές που δεν είναι αυτοματοποιημένες.

1.3.3.

Έπειτα από κάθε προθεσμία υποβολής εκθέσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τους κανόνες των δοκιμών για τη μέθοδο απλουστευμένης παρακολούθησης.

2.   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

2.1.   Μέγεθος του δείγματος

2.1.1.

Ο αριθμός των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές προς παρακολούθηση σε κάθε περίοδο παρακολούθησης υπολογίζεται με βάση τον πληθυσμό του κράτους μέλους.

2.1.2.

Κατά την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης, το ελάχιστο μέγεθος του δείγματος για την απλουστευμένη παρακολούθηση ιστότοπων είναι 2 ιστότοποι ανά 100 000 κατοίκους, συν 75 επιπλέον ιστότοποι.

2.1.3.

Κατά τις επόμενες περιόδους παρακολούθησης, το ελάχιστο μέγεθος του δείγματος για την απλουστευμένη παρακολούθηση ιστότοπων είναι 3 ιστότοποι ανά 100 000 κατοίκους, συν 75 επιπλέον ιστότοποι.

2.1.4.

Το μέγεθος του δείγματος για τη διεξοδική παρακολούθηση ιστότοπων είναι τουλάχιστον 5 % του ελάχιστου μεγέθους δείγματος για την απλουστευμένη παρακολούθηση, όπως καθορίζεται στο σημείο 2.1.2, συν 10 επιπλέον ιστότοποι.

2.1.5.

Το ελάχιστο μέγεθος του δείγματος για τη διεξοδική παρακολούθηση εφαρμογών για φορητές συσκευές είναι 1 εφαρμογή ανά 1 000 000 κατοίκους, συν 6 επιπλέον εφαρμογές για φορητές συσκευές.

2.1.6.

Εάν ο αριθμός των ιστότοπων κράτους μέλους είναι μικρότερος από τον απαιτούμενο προς παρακολούθηση αριθμό, το κράτος μέλος παρακολουθεί τουλάχιστον το 75 % του συνόλου των ιστότοπων.

2.1.7.

Εάν ο αριθμός των εφαρμογών για φορητές συσκευές σε ένα κράτος μέλος είναι μικρότερος από τον απαιτούμενο προς παρακολούθηση αριθμό, το κράτος μέλος παρακολουθεί τουλάχιστον το 50 % του συνόλου των εφαρμογών για φορητές συσκευές.

2.2.   Επιλογή του δείγματος ιστότοπων

2.2.1.

Στόχος της επιλογής του δείγματος ιστότοπων είναι να επιτευχθεί διαφοροποιημένη, αντιπροσωπευτική και γεωγραφικά ισορροπημένη κατανομή.

2.2.2.

Το δείγμα καλύπτει ιστότοπους που ανήκουν στα διάφορα επίπεδα διοίκησης κάθε κράτους μέλους. Με σημείο αναφοράς την ονοματολογία στατιστικών εδαφικών μονάδων (NUTS) και τις τοπικές διοικητικές μονάδες (LAU) που καθορίζονται στη NUTS, το δείγμα περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα εξής:

α)

κρατικούς ιστότοπους·

β)

περιφερειακούς ιστότοπους (NUTS1, NUTS2, NUTS3)·

γ)

τοπικούς ιστότοπους (LAU1, LAU2)·

δ)

ιστότοπους οργανισμών δημοσίου δικαίου που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες α) έως γ).

2.2.3.

Το δείγμα περιλαμβάνει ιστότοπους που αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο το εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: κοινωνική προστασία, υγεία, μεταφορές, εκπαίδευση, απασχόληση και φορολογία, περιβαλλοντική προστασία, ψυχαγωγία και πολιτισμός, στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, καθώς και δημόσια τάξη και ασφάλεια.

2.2.4.

Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως με οργανώσεις εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρίες, για να καθορίσουν τη σύνθεση του δείγματος των προς παρακολούθηση ιστότοπων, και λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη γνώμη των ενδιαφερόμενων φορέων όσον αφορά συγκεκριμένους ιστότοπους προς παρακολούθηση.

2.3.   Επιλογή του δείγματος εφαρμογών για φορητές συσκευές

2.3.1.

Στόχος της επιλογής του δείγματος εφαρμογών για φορητές συσκευές είναι να επιτευχθεί διαφοροποιημένη και αντιπροσωπευτική κατανομή.

2.3.2.

Στο δείγμα συνυπολογίζονται εφαρμογές για φορητές συσκευές με συχνές λήψεις.

2.3.3.

Κατά την επιλογή εφαρμογών για φορητές συσκευές που πρέπει να συμπεριληφθούν στο δείγμα, λαμβάνονται επίσης υπόψη τα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Για τους σκοπούς της δειγματοληψίας, οι διάφορες εκδόσεις μιας εφαρμογής για φορητές συσκευές που έχουν δημιουργηθεί για διαφορετικά λειτουργικά συστήματα θεωρούνται ξεχωριστές εφαρμογές για φορητές συσκευές.

2.3.4.

Μόνο η πλέον πρόσφατη έκδοση μιας εφαρμογής για φορητές συσκευές περιλαμβάνεται στο δείγμα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η πλέον πρόσφατη έκδοση μιας εφαρμογής για φορητές συσκευές δεν είναι συμβατή με παλαιότερο, αλλά ακόμη υποστηριζόμενο, λειτουργικό σύστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιτρέπεται να περιλαμβάνεται επίσης στο δείγμα μια από τις εν λόγω προηγούμενες εκδόσεις της εφαρμογής για φορητές συσκευές.

2.3.5.

Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως με οργανώσεις εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρίες, για να καθορίσουν τη σύνθεση του δείγματος των προς παρακολούθηση εφαρμογών για φορητές συσκευές, και λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη γνώμη των ενδιαφερόμενων φορέων όσον αφορά συγκεκριμένες εφαρμογές για φορητές συσκευές προς παρακολούθηση.

2.4.   Περιοδικό δείγμα

Από τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης και έπειτα, εάν ο αριθμός των υφιστάμενων ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές το επιτρέπει, το δείγμα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 10 % των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης την προηγούμενη περίοδο παρακολούθησης και τουλάχιστον το 50 % των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης την προηγούμενη περίοδο.

3.   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ

3.1.   Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως «σελίδα» νοείται είτε η ιστοσελίδα είτε η οθόνη σε εφαρμογή για φορητές συσκευές.

3.2.   Για τη μέθοδο διεξοδικής παρακολούθησης, παρακολουθούνται, εφόσον υπάρχουν, οι ακόλουθες σελίδες και τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

η αρχική σελίδα, η σελίδα σύνδεσης, ο χάρτης ιστότοπου, η σελίδα επικοινωνίας, η σελίδα βοήθειας και η σελίδα νομικών πληροφοριών·

β)

τουλάχιστον μια σχετική σελίδα για κάθε τύπο υπηρεσίας που παρέχεται από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή για φορητές συσκευές και τυχόν άλλες κύριες προβλεπόμενες χρήσεις αυτής, όπως, μεταξύ άλλων, η λειτουργία αναζήτησης·

γ)

οι σελίδες που περιλαμβάνουν τη δήλωση ή την πολιτική προσβασιμότητας και οι σελίδες που περιλαμβάνουν τον μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων·

δ)

παραδείγματα σελίδων με ουσιωδώς διακριτή εμφάνιση ή διαφορετικό τύπο περιεχομένου·

ε)

τουλάχιστον ένα σχετικό έγγραφο με δυνατότητα λήψης, κατά περίπτωση, για κάθε τύπο υπηρεσίας που παρέχεται από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή για φορητές συσκευές και τυχόν άλλες κύριες προβλεπόμενες χρήσεις αυτού·

στ)

οποιαδήποτε άλλη σελίδα κρίνεται σχετική από τον φορέα παρακολούθησης·

ζ)

τυχαία επιλεγμένες σελίδες που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10 % του δείγματος που καθορίζεται στο σημείο 3.2 στοιχεία α) έως στ).

3.3.   Εάν οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες βάσει του σημείου 3.2 σελίδες του δείγματος περιλαμβάνουν βήμα μιας διαδικασίας, επαληθεύονται όλα τα βήματα της διαδικασίας, όπως προβλέπεται στο σημείο 1.2.2.

3.4.   Για τη μέθοδο απλουστευμένης παρακολούθησης, πέραν της αρχικής σελίδας, παρακολουθείται κατάλληλος αριθμός σελίδων κατάλληλος ανάλογα με το εκτιμώμενο μέγεθος και την πολυπλοκότητα του ιστότοπου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1.   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η έκθεση περιλαμβάνει σύνοψη του περιεχομένου της.

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στην έκθεση περιγράφονται οι δραστηριότητες παρακολούθησης που διενήργησαν τα κράτη μέλη με σαφή διάκριση μεταξύ των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, και περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

2.1.   Γενικές πληροφορίες

α)

οι ημερομηνίες κατά τις οποίες διενεργήθηκε η παρακολούθηση σε κάθε περίοδο παρακολούθησης·

β)

τα στοιχεία του αρμόδιου για την παρακολούθηση φορέα·

γ)

περιγραφή της αντιπροσωπευτικότητας και της κατανομής του δείγματος, όπως καθορίζεται στα σημεία 2.2 και 2.3 του παραρτήματος I.

2.2.   Σύνθεση του δείγματος

α)

ο συνολικός αριθμός ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που περιλήφθηκαν στο δείγμα·

β)

ο αριθμός ιστότοπων που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης με τη μέθοδο απλουστευμένης παρακολούθησης·

γ)

ο αριθμός ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης με τη μέθοδο διεξοδικής παρακολούθησης·

δ)

ο αριθμός ιστότοπων που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης από κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες που απαριθμούνται στο σημείο 2.2.2 του παραρτήματος I·

ε)

η κατανομή του δείγματος ιστότοπων με την οποία φαίνεται η κάλυψη των δημόσιων υπηρεσιών (όπως απαιτείται βάσει του σημείου 2.2.3 του παραρτήματος I)·

στ)

η κατανομή του δείγματος εφαρμογών για φορητές συσκευές σε όλο το εύρος των διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων (όπως απαιτείται βάσει του σημείου 2.3.3 του παραρτήματος I)·

ζ)

ο αριθμός ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης κατά την περίοδο παρακολούθησης και περιλαμβάνονταν επίσης στην προηγούμενη περίοδο παρακολούθησης (το περιοδικό δείγμα που περιγράφεται στο σημείο 2.4 του παραρτήματος I).

2.3.   Αντιστοιχία με τα πρότυπα, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση

α)

χαρτογράφηση, με τη μορφή πίνακα αντιστοιχίας, στην οποία φαίνεται με ποιον τρόπο οι μέθοδοι παρακολούθησης και οι διενεργούμενες δοκιμές καθιστούν εφικτή την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102·

β)

οι λεπτομέρειες σχετικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, τους ελέγχους που διενεργήθηκαν και το κατά πόσον διενεργήθηκαν δοκιμές χρηστικότητας.

3.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στην έκθεση περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που διενεργήθηκε από το κράτος μέλος.

3.1.   Αναλυτικά αποτελέσματα

Για κάθε εφαρμοσθείσα μέθοδο παρακολούθησης (διεξοδική και απλουστευμένη, για τους ιστότοπους και για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές), η έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:

α)

πλήρη περιγραφή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων μέτρησης·

β)

ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

i)

τα ευρήματα σχετικά με την ύπαρξη συχνών ή κρίσιμων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102·

ii)

όπου είναι εφικτό, η εξέλιξη από τη μια περίοδο παρακολούθησης στην άλλη όσον αφορά τη συνολική προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές υπό παρακολούθηση.

3.2.   Πρόσθετο περιεχόμενο (προαιρετικό)

Η έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τα αποτελέσματα της παρακολούθησης ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102·

β)

λεπτομέρειες σχετικά με τις επιδόσεις προσβασιμότητας των διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης·

γ)

τα αποτελέσματα παρακολούθησης τυχόν απαιτήσεων πέραν των απαιτήσεων των προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102·

δ)

διδάγματα που αντλήθηκαν από τις παρατηρήσεις που έστειλε ο φορέας παρακολούθησης στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης·

ε)

τυχόν άλλες χρήσιμες πτυχές για την παρακολούθηση της προσβασιμότητας ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102·

στ)

σύνοψη των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση·

ζ)

λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της παρέκκλισης λόγω δυσανάλογης επιβάρυνσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

4.   ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εκτέλεσης που έχουν αναπτύξει τα κράτη μέλη και της χρήσης της εν λόγω διαδικασίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν στην έκθεση τυχόν ποιοτικά ή ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τις παρατηρήσεις που έλαβαν οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.

5.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ

Η έκθεση περιλαμβάνει το περιεχόμενο που απαιτείται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102.