11.10.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 255/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1511 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Οκτωβρίου 2018

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 όσον αφορά μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 6452]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τέταρτη περίοδος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 9 παράγραφος 8 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής (2) καθορίζει όρους για τη διακίνηση ορισμένων φυτών-ξενιστών που δεν έχουν καλλιεργηθεί ποτέ εντός των οριοθετημένων περιοχών, καθώς και πιο συγκεκριμένους όρους για ορισμένα φυτά-ξενιστές, συμπεριλαμβανομένων των φυτών για φύτευση Polygala myrtifolia L.

(2)

Η πείρα έχει δείξει ότι τα φυτά για φύτευση Polygala myrtifolia L. έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ευπαθή στον οργανισμό Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ο «συγκεκριμένος οργανισμός»). Για να εξασφαλιστεί υψηλότερη φυτοϋγειονομική προστασία στο έδαφος της Ένωσης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο οπτικός (μακροσκοπικός) έλεγχος, η δειγματοληψία και οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τον χρόνο της πρώτης διακίνησης των φυτών έξω από τον τόπο παραγωγής τους. Η ίδια απαίτηση θα πρέπει να ισχύει και για τα εισαγόμενα στην Ένωση φυτά για φύτευση Polygala myrtifolia L. τα οποία κατάγονται από τρίτη χώρα στην οποία δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος οργανισμός.

(3)

Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/789 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/789 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 9 παράγραφος 8, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ωστόσο, τα φυτά για φύτευση, εκτός των σπόρων για σπορά, των ειδών Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. και Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb διακινούνται εντός της Ένωσης μόνο αν έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο που υπόκειται σε ετήσια επίσημη επιθεώρηση και σε δειγματοληψία, που λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την έρευνα του Xylella fastidiosa που παρατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής, καθώς και σε δοκιμές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, οι οποίες επιβεβαιώνουν την απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, με την εφαρμογή προγράμματος δειγματοληψίας ικανού να διαπιστώνει με αξιοπιστία 99 % επίπεδο παρουσίας προσβεβλημένων φυτών ίσο με 5 %. Επιπλέον, και πριν από την πρώτη διακίνησή της έξω από τον τόπο παραγωγής της, κάθε παρτίδα φυτών για φύτευση Polygala myrtifolia L. που πρόκειται να διακινηθεί εντός της Ένωσης υποβάλλεται σε επίσημο οπτικό έλεγχο και δειγματοληψία, όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τον χρόνο της εν λόγω διακίνησης, που λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την έρευνα του Xylella fastidiosa που παρατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής, καθώς και σε δοκιμές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, οι οποίες επιβεβαιώνουν την απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, με την εφαρμογή προγράμματος δειγματοληψίας ικανού να διαπιστώνει με αξιοπιστία 99 % επίπεδο παρουσίας προσβεβλημένων φυτών ίσο με 5 %. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 2, η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού ελέγχεται με μία δοκιμή και, σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, η παρουσία του εξακριβώνεται με τη διενέργεια τουλάχιστον μίας θετικής μοριακής δοκιμής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι εν λόγω δοκιμές πρέπει να καταγράφονται στη βάση δεδομένων της Επιτροπής για τις δοκιμές με σκοπό την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου οργανισμού και των υποειδών του.»

2)

Στο άρθρο 16, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα φυτά για φύτευση, εκτός των σπόρων για σπορά, των ειδών Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. και Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb διακινούνται εντός της Ένωσης μόνο αν έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο που υπόκειται σε ετήσια επίσημη επιθεώρηση, καθώς και σε δειγματοληψία και δοκιμές που πραγματοποιούνται την κατάλληλη χρονική στιγμή στα εν λόγω φυτά για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οι οποίες επιβεβαιώνουν την απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, με την εφαρμογή προγράμματος δειγματοληψίας ικανού να διαπιστώνει με αξιοπιστία 99 % επίπεδο παρουσίας προσβεβλημένων φυτών ίσο με 5 %. Επιπλέον, και πριν από την πρώτη διακίνησή της έξω από τον τόπο παραγωγής της και όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τον χρόνο της εν λόγω διακίνησης, κάθε παρτίδα φυτών για φύτευση Polygala myrtifolia L. υποβάλλεται σε επίσημο οπτικό έλεγχο και δειγματοληψία, καθώς και σε δοκιμές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, οι οποίες επιβεβαιώνουν την απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, με την εφαρμογή προγράμματος δειγματοληψίας ικανού να διαπιστώνει με αξιοπιστία 99 % επίπεδο παρουσίας προσβεβλημένων φυτών ίσο με 5 %.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2015, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ΕΕ L 125 της 21.5.2015, σ. 36).