8.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 65/43


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/342 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαρτίου 2018

για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 1509]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 της Επιτροπής (3) εκδόθηκε μετά την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5 σε ορισμένα κράτη μέλη («τα οικεία κράτη μέλη») και τον καθορισμό ζωνών προστασίας και επιτήρησης από την αρμόδια αρχή των οικείων κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (4).

(2)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 προβλέπει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που αναφέρονται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης. Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 προβλέπει επιπλέον ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 και στο άρθρο 31 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι τις ημερομηνίες που ορίζονται για τις ζώνες αυτές στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

(3)

Από την ημερομηνία της έκδοσής της, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε αρκετές φορές, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά τη γρίπη των πτηνών. Ειδικότερα, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/696 της Επιτροπής (5), προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τις αποστολές νεοσσών μίας ημέρας από τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247. Η τροποποίηση αυτή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι νεοσσοί μίας ημέρας εγκυμονούν πολύ μικρό κίνδυνο εξάπλωσης της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε σύγκριση με άλλα προϊόντα πουλερικών.

(4)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1841 της Επιτροπής (6), προκειμένου να ενισχυθούν τα εφαρμοστέα μέτρα ελέγχου της νόσου σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εξάπλωσης της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών. Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 προβλέπει τώρα τον καθορισμό, σε ενωσιακό επίπεδο, περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών στα οικεία κράτη μέλη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας ή εστιών γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, καθώς και τον προσδιορισμό της διάρκειας των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν στις ζώνες αυτές. Επίσης, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 προβλέπει τώρα κανόνες για την αποστολή ζώντων πουλερικών, νεοσσών μίας ημέρας και αυγών για επώαση από τις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες προς άλλα κράτη μέλη, υπό ορισμένους όρους.

(5)

Επιπλέον, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε επανειλημμένα, κυρίως για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στα όρια των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από τα οικεία κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ.

(6)

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε τελευταία φορά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/314 της Επιτροπής (7), μετά την κοινοποίηση, από τις Κάτω Χώρες, νέας εστίας υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στην επαρχία Groningen του εν λόγω κράτους μέλους. Οι Κάτω Χώρες ενημέρωσαν επίσης την Επιτροπή ότι, μετά την εκδήλωση αυτής της εστίας, έλαβαν δεόντως τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την προσβληθείσα εκμετάλλευση πουλερικών.

(7)

Έπειτα από την ημερομηνία κατά την οποία η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε τελευταία με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/314, η Βουλγαρία κοινοποίησε στην Επιτροπή μια νέα εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε εκμετάλλευση πουλερικών στην περιφέρεια Dobrich του εν λόγω κράτους μέλους. Επιπλέον, η Ιταλία κοινοποίησε επίσης στην Επιτροπή μια νέα εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 στην περιφέρεια Lombardia του εν λόγω κράτους μέλους.

(8)

Η Βουλγαρία και η Ιταλία ενημέρωσαν επίσης την Επιτροπή ότι μετά την εκδήλωση αυτών των πρόσφατων εστιών έλαβαν τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από τις προσβληθείσες εκμεταλλεύσεις πουλερικών σε αυτά τα κράτη μέλη.

(9)

Η Επιτροπή εξέτασε τα εν λόγω μέτρα σε συνεργασία με τη Βουλγαρία και την Ιταλία και βεβαιώθηκε ότι τα όρια των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας και της Ιταλίας βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση από τις εκμεταλλεύσεις πουλερικών όπου επιβεβαιώθηκε η εκδήλωση εστιών.

(10)

Για να προληφθεί κάθε περιττή διαταραχή του εμπορίου εντός της Ένωσης και να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων εμπορικών φραγμών από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να περιγραφούν ταχέως σε ενωσιακό επίπεδο, σε συνεργασία με τη Βουλγαρία και την Ιταλία, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν στη Βουλγαρία και την Ιταλία, σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, μετά τις πρόσφατες εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στα εν λόγω κράτη μέλη.

(11)

Επομένως, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να ληφθεί υπόψη η επικαιροποιημένη επιδημιολογική κατάσταση στη Βουλγαρία και την Ιταλία όσον αφορά την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης στη Βουλγαρία και την Ιταλία οι οποίες υπόκεινται τώρα σε περιορισμούς σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ.

(12)

Επομένως, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επικαιροποιηθεί η περιφερειοποίηση, σε ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν στη Βουλγαρία και την Ιταλία, σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, μετά τις πρόσφατες εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στα εν λόγω κράτη μέλη, και να οριστεί η διάρκεια των περιορισμών που εφαρμόζονται σ' αυτές.

(13)

Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2018.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13.

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(3)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2017, για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 36 της 11.2.2017, σ. 62).

(4)  Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16).

(5)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/696 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 101 της 13.4.2017, σ. 80).

(6)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1841 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 261 της 11.10.2017, σ. 26).

(7)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/314 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 60 της 2.3.2018, σ. 44).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το μέρος A τροποποιείται ως εξής:

α)

η εγγραφή για τη Βουλγαρία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κράτος μέλος: Βουλγαρία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ

Dobrich region, General Toshevo Municipality

General Toshevo

30.3.2018»

β)

Η καταχώριση για την Ιταλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κράτος μέλος: Ιταλία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ

Η περιοχή των τμημάτων της περιφέρειας Lombardia (ADNS 18/0001) που περιέχονται εντός κύκλου ακτίνας τριών χιλιομέτρων με κέντρο στις δεκαδικές συντεταγμένες WGS84 N45.561533 E9.752275

28.3.2018»

2)

Το μέρος B τροποποιείται ως εξής:

α)

η εγγραφή για τη Βουλγαρία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κράτος μέλος: Βουλγαρία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ

Dobrich region, General Toshevo Municipality

General Toshevo

Από 30.3.2018 έως 8.4.2018

Prisad

Yovkovo

Ravnets

Lyulyakovo

Plenimir

Petleshkovo

Malina

Preselentsi

Pisarovo

Chernookovo

Kardam

Snyagovo

Ograzhden

Kapinovo

Dubovik

8.4.2018»

β)

Η καταχώριση για την Ιταλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κράτος μέλος: Ιταλία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ

Η περιοχή των τμημάτων της περιφέρειας Lombardia (ADNS 18/0001) που περιέχονται εντός κύκλου ακτίνας τριών χιλιομέτρων με κέντρο στις δεκαδικές συντεταγμένες WGS84 N45.561533 E9.752275

Από 29.3.2018 έως 6.4.2018

Η περιοχή των τμημάτων της περιφέρειας Lombardia (ADNS 18/0001) που εκτείνονται πέραν της περιοχής που περιγράφεται στη ζώνη προστασίας και περιέχεται εντός κύκλου ακτίνας δέκα χιλιομέτρων με κέντρο στις δεκαδικές συντεταγμένες WGS84 N45.561533 E9.752275

6.4.2018»