16.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 11/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/61 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Μαρτίου 2017

σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αντικείμενο την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (1) («η συμφωνία»), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2011. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, οι οποίοι συμφώνησαν στο κείμενο που αποτέλεσε το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης.

(2)

Με την τροποποίηση της συμφωνίας («τροποποίηση 1») που προέκυψε από τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, επεκτείνονται τα πεδία συνεργασίας στα οποία είναι δυνατόν να εφαρμόζεται η αμοιβαία αποδοχή ευρημάτων συμμόρφωσης και εγκρίσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και η αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους και ταυτόχρονα να διατηρηθεί υψηλού βαθμού ασφάλεια στις αεροπορικές μεταφορές.

(3)

Επομένως, η τροποποίηση 1 πρέπει να υπογραφεί.

(4)

Με σκοπό να καταστεί δυνατή η έκδοση νέου παραρτήματος για την αδειοδότηση χειριστών δυνάμει της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας, η σημασία του οποίου πρέπει να εξετασθεί με βάση τις σχετικές διατάξεις περί μετατροπής των πτυχίων χειριστή αεροσκαφών τρίτης χώρας του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής (2), η τροποποίηση 1 θα πρέπει να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εξουσιοδοτείται εξ ονόματος της Ένωσης η υπογραφή της τροποποίησης 1 της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, με την επιφύλαξη της σύναψης της εν λόγω τροποποίησης.

Το κείμενο της τροποποίησης 1 επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν την τροποποίηση 1 εξ ονόματος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Η τροποποίηση 1 εφαρμόζεται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 2 της τροποποίησης 1, από την ημερομηνία της υπογραφής της μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της διαδικασίες.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. SCICLUNA


(1)  ΕΕ L 291 της 9.11.2011, σ. 3.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1).