5.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 2/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/5 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Ιανουαρίου 2018

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2012/270/ΕΕ όσον αφορά τα συμπτώματα των οργανισμών Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) και Epitrix tuberis (Gentner) και τον καθορισμό σχετικών οριοθετημένων περιοχών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8788]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τέταρτη περίοδος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μετά την τελευταία τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2012/270/ΕΕ της Επιτροπής (2) με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1359 (3), η πείρα έχει δείξει ότι οι επιφανειακές στοές και οι συναφείς μικρές οπές τις οποίες σκάβουν οι προνύμφες κάτω από την επιδερμίδα των κονδύλων πατάτας είναι αξιόπιστες ενδείξεις προσβολής από τους συγκεκριμένους οργανισμούς. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση 2012/270/ΕΕ όσον αφορά τα μέτρα επιθεώρησης, έρευνας, κοινοποίησης και οριοθέτησης δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις παρουσίας των συγκεκριμένων οργανισμών στους κονδύλους πατάτας, αλλά και σε περιπτώσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί οι εν λόγω ενδείξεις χωρίς τους συγκεκριμένους οργανισμούς.

(2)

Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση 2012/270/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της εκτελεστικής απόφασης 2012/270/ΕΕ

Η εκτελεστική απόφαση 2012/270/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το στοιχείο α) του τρίτου εδαφίου του άρθρου 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

εντατική παρακολούθηση για το ενδεχόμενο παρουσίας των συγκεκριμένων οργανισμών και ενδείξεων προσβολής από τους οργανισμούς αυτούς σε κονδύλους πατάτας, μέσω κατάλληλων επιθεωρήσεων σε φυτά πατάτας και, όταν κρίνεται σκόπιμο, σε άλλα φυτά-ξενιστές, συμπεριλαμβανομένων των αγρών στους οποίους αναπτύσσονται τα φυτά αυτά, σε ακτίνα τουλάχιστον 100 m από την εγκατάσταση συσκευασίας·»

2)

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Επισκοπήσεις και κοινοποιήσεις σχετικά με τους συγκεκριμένους οργανισμούς

1.   Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ετήσιες επίσημες επισκοπήσεις για την παρουσία των συγκεκριμένων οργανισμών και τις ενδείξεις προσβολής από τους εν λόγω οργανισμούς σε κονδύλους πατάτας και, όταν κρίνεται σκόπιμο, σε άλλα φυτά-ξενιστές, συμπεριλαμβανομένων των αγρών στους οποίους καλλιεργούνται κόνδυλοι πατάτας στην επικράτειά τους.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων αυτών στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

2.   Κάθε παρουσία ή υπόνοια παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού ή των ενδείξεων προσβολής από τον εν λόγω οργανισμό σε κονδύλους πατάτας κοινοποιείται αμέσως στους αρμόδιους επίσημους οργανισμούς.»

3)

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Αν, με βάση τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, το κράτος μέλος επιβεβαιώνει την παρουσία συγκεκριμένου οργανισμού ή ενδείξεων προσβολής από τον εν λόγω οργανισμό σε κονδύλους πατάτας σε μέρος της επικράτειάς του, το εν λόγω κράτος μέλος καθορίζει χωρίς καθυστέρηση οριοθετημένη περιοχή που αποτελείται από μια προσβεβλημένη ζώνη και μια ουδέτερη ζώνη, όπως ορίζεται στο παράρτημα II τμήμα 1.

Λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το παράρτημα II τμήμα 2.»

4)

Τα παραρτήματα I και II τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  Εκτελεστική απόφαση 2012/270/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2012, σχετικά με μέτρα έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης μέσα στην Ένωση των οργανισμών Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) και Epitrix tuberis (Gentner) (ΕΕ L 132 της 23.5.2012, σ. 18).

(3)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1359, της 8ης Αυγούστου 2016, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2012/270/ΕΕ σχετικά με μέτρα έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης μέσα στην Ένωση των οργανισμών Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) και Epitrix tuberis (Gentner) (ΕΕ L 215 της 10.8.2016, σ. 29).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I και II της εκτελεστικής απόφασης 2012/270/ΕΕ τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα Ι, τμήμα 1, σημείο 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

περιλαμβάνει την πληροφορία ότι, σε επίσημη εξέταση που πραγματοποιήθηκε αμέσως πριν από την εξαγωγή, διαπιστώθηκε ότι οι κόνδυλοι πατάτας είναι απαλλαγμένοι από τους συγκεκριμένους οργανισμούς ή από ενδείξεις προσβολής από τους οργανισμούς αυτούς και ότι δεν περιέχουν περισσότερο από 0,1 % χώμα·»

2)

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

Το τμήμα 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

Στο σημείο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

προσβεβλημένη ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αγροτεμάχια στα οποία έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού σε κονδύλους πατάτας ή των ενδείξεων προσβολής των κονδύλων πατάτας από τον εν λόγω οργανισμό, καθώς και τα αγροτεμάχια στα οποία έχουν καλλιεργηθεί προσβεβλημένοι κόνδυλοι πατάτας· και»

ii)

Τα σημεία 3, 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

Κατά τον καθορισμό της προσβεβλημένης ζώνης και της ουδέτερης ζώνης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: τη βιολογία των συγκεκριμένων οργανισμών, τον βαθμό προσβολής, την κατανομή των φυτών-ξενιστών, τα αποδεικτικά στοιχεία της παρουσίας των συγκεκριμένων οργανισμών και την ικανότητα των συγκεκριμένων οργανισμών να εξαπλώνονται με φυσικό τρόπο.

4.

Αν η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού σε κονδύλους πατάτας ή των ενδείξεων προσβολής των κονδύλων πατάτας από τον εν λόγω οργανισμό επιβεβαιωθεί εκτός της προσβεβλημένης ζώνης, τα όρια της προσβεβλημένης ζώνης και της ουδέτερης ζώνης επανεξετάζονται και τροποποιούνται ανάλογα.

5.

Αν, με βάση τις επισκοπήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, δεν εντοπιστούν επί δύο έτη σε μια οριοθετημένη περιοχή ούτε ο εν λόγω συγκεκριμένος οργανισμός ούτε οι ενδείξεις προσβολής των κονδύλων πατάτας από τον εν λόγω οργανισμό, το οικείο κράτος μέλος επιβεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν είναι πλέον παρών στην εν λόγω περιοχή και ότι η περιοχή παύει να είναι οριοθετημένη. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.»

β)

Στο τμήμα 2, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

εντατική παρακολούθηση, μέσω κατάλληλων επιθεωρήσεων, για το ενδεχόμενο παρουσίας των συγκεκριμένων οργανισμών ή ενδείξεων προσβολής από τους οργανισμούς αυτούς σε κονδύλους πατάτας·».