9.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2225 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Νοεμβρίου 2017

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου/εξόδου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τους λεπτομερείς κανόνες για τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος καταχώρισης δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ένωσης για βραχεία παραμονή.

(3)

Για τη διεξαγωγή ελέγχων σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399, οι οποίοι περιλαμβάνουν την επαλήθευση της ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους ή και τα δύο, καθώς και επαλήθευση ότι ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών, οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του συστήματος εισόδου/εξόδου που ιδρύεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226 («ΣΕΕ»), όπου απαιτείται. Τα αποθηκευμένα στο ΣΕΕ δεδομένα θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για να επαληθεύεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι διαθέτουν θεώρηση για μία ή για δύο μόνο εισόδους δεν έχουν υπερβεί τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων εισόδων.

(4)

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να δίνουν βιομετρικά δεδομένα για να γίνει ο συνοριακός έλεγχος. Οι προϋποθέσεις εισόδου των υπηκόων αυτών θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν καθιστώντας την παροχή των εν λόγω βιομετρικών δεδομένων υποχρεωτική. Όταν υπήκοος τρίτης χώρας αρνείται να παράσχει βιομετρικά δεδομένα για τη δημιουργία του ατομικού φακέλου του ή για τη διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων, θα πρέπει να του απαγορεύεται η είσοδος.

(5)

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ, οι έλεγχοι κατά την είσοδο και την έξοδο πρέπει να διενεργούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο στα σύνορα όπου χρησιμοποιείται το ΣΕΕ.

(6)

Για τη δημιουργία του ΣΕΕ απαιτείται η προσαρμογή των διαδικασιών ελέγχου των προσώπων κατά τη διέλευση των συνόρων όπου χρησιμοποιείται το ΣΕΕ. Συγκεκριμένα, το ΣΕΕ έχει ως στόχο την κατάργηση της σφράγισης, κατά την είσοδο και την έξοδο, των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια βραχείας παραμονής και την αντικατάστασή της με την ηλεκτρονική καταχώριση εισόδου και εξόδου απευθείας στο ΣΕΕ. Επίσης, στις διαδικασίες συνοριακού ελέγχου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαλειτουργικότητα ΣΕΕ και Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) που θεσπίστηκε με την απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου (5). Τέλος, το ΣΕΕ δίνει τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών για τις συνοριακές διελεύσεις ταξιδιωτών για σκοπούς βραχείας παραμονής. Οι εν λόγω προσαρμογές των διαδικασιών συνοριακού ελέγχου θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ στα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ΣΕΕ κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΣΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226.

(7)

Για μία περίοδο έξι μηνών μετά την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΕ, οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να συνυπολογίζουν τη διάρκεια παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στην επικράτεια των κρατών μελών κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της εισόδου ή της εξόδου ελέγχοντας τις σφραγίδες στα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα δεδομένα εισόδου/εξόδου που έχουν καταχωριστεί στο ΣΕΕ. Το εν λόγω μέτρο αναμένεται να επιτρέψει τη διενέργεια των απαιτούμενων εξακριβώσεων στις περιπτώσεις που ένα πρόσωπο θα έχει λάβει άδεια βραχείας παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που προηγούνται της θέσης σε λειτουργία του ΣΕΕ. Επίσης, χρειάζονται ειδικές διατάξεις για τους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν μεν εισέλθει στην επικράτεια των κρατών μελών αλλά δεν έχουν εξέλθει από αυτήν πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τελευταία είσοδος θα πρέπει να καταχωρίζεται επίσης στο ΣΕΕ κατά την έξοδο των υπηκόων τρίτων χωρών από την επικράτεια των κρατών μελών.

(8)

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη και σε διάφορα σημεία διέλευσης των μεταξύ τους συνόρων σε ό,τι αφορά τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται από τα σύνορα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζουν αν και σε ποιο βαθμό θα κάνουν χρήση τεχνολογιών όπως τα συστήματα αυτοεξυπηρέτησης, e-gates, και συστήματα αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου. Όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες τεχνολογίες, οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα κατά την είσοδο και την έξοδο θα πρέπει να διενεργούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο και θα πρέπει να διασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας.

(9)

Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι των συνοριοφυλάκων όταν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω τεχνολογίες. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα των συνοριακών ελέγχων που διενεργούνται με αυτοματοποιημένα μέσα είναι διαθέσιμα στους συνοριοφύλακες, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Επίσης, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η εποπτεία της χρήσης των συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης, e-gates, και συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου από τους ταξιδιώτες, προκειμένου να αποτρέπονται η δόλια συμπεριφορά και οι δόλιες χρήσεις τους. Επιπροσθέτως, κατά τη διεξαγωγή αυτής της εποπτείας, οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους ανηλίκους και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πρόσωπα τα οποία χρήζουν προστασίας.

(10)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να θεσπίζουν εθνικά προγράμματα διευκόλυνσης σε εθελοντική βάση ώστε να επιτρέπουν εξαιρέσεις κατά την είσοδο από ορισμένες πτυχές ενδελεχών ελέγχων για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν υποβληθεί σε προκαταρκτικό έλεγχο. Όπου χρησιμοποιούνται τέτοια εθνικά προγράμματα διευκόλυνσης, αυτά θα πρέπει να ακολουθούν ένα εναρμονισμένο μοντέλο και να εγγυώνται ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας.

(11)

Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(12)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ο οποίος έγκειται στην τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(13)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και, συνεπώς, δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στη εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αναπτύσσει το κεκτημένο του Σένγκεν, η Δανία πρέπει να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, εντός έξι μηνών αφότου το Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, αν θα τον εφαρμόσει στο εθνικό της δίκαιο.

(14)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου (7)· ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(15)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (8)· ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(16)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (9), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (10).

(17)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (11), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (12).

(18)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια του πρωτοκόλλου που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (13), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου (14).

(19)

Όσον αφορά την Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και τη Ρουμανία, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 που αφορούν το ΣΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 . Επομένως, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν ειδικές μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη σφράγιση για τα κράτη μέλη που δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 66 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΣΕΕ, εν αναμονή της σύνδεσής τους με το ΣΕΕ. Οι εν λόγω μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων παράγει τα ίδια αποτελέσματα με την καταγραφή εισόδου/εξόδου στο ΣΕΕ.

(20)

Τα κράτη μέλη που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 κατά την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΕ θα πρέπει να συνεχίσουν να σφραγίζουν συστηματικά κατά την είσοδο και την έξοδο τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια βραχείας παραμονής. Τα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν τις σφραγίδες εισόδου και εξόδου του ταξιδιωτικού εγγράφου του εκάστοτε υπηκόου τρίτης χώρας προκειμένου να εξακριβωθεί, με σύγκριση των ημερομηνιών εισόδου και εξόδου, ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει ήδη υπερβεί την ανώτατη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής στην επικράτεια του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων και η εξέταση των σφραγίδων θα πρέπει να συνεχιστούν μέχρι το οικείο κράτος μέλος να συνδεθεί με το ΣΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

(21)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.

(22)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15) και εξέδωσε γνώμη στις 21 Σεπτεμβρίου 2016,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«22.   «σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)»: το σύστημα που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1)·

23.   «σύστημα αυτοεξυπηρέτησης»: αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο πραγματοποιεί όλους ή ορισμένους από τους συνοριακούς ελέγχους που εφαρμόζονται σε πρόσωπα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκ των προτέρων εγγραφή δεδομένων στο ΣΕΕ·

24.   «ηλεκτρονική θύρα»: υποδομή που λειτουργεί με ηλεκτρονικά μέσα και στην οποία πραγματοποιείται η πραγματική διέλευση από εξωτερικό σύνορο ή εσωτερικό σύνορο όπου δεν έχουν ακόμα αρθεί οι έλεγχοι·

25.   «σύστημα αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου»: σύστημα το οποίο επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διέλευση από τα σύνορα και το οποίο αποτελείται από σύστημα αυτοεξυπηρέτησης και ηλεκτρονική θύρα·

26.   «επιβεβαίωση της γνησιότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων του μικροκυκλώματος»: η διαδικασία με την οποία επαληθεύεται, μέσω πιστοποιητικών, ότι τα δεδομένα στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) προέρχονται από την εκδίδουσα αρχή και δεν έχουν αλλοιωθεί.

2)

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«στ)

παρέχουν τα βιομετρικά δεδομένα, εάν απαιτούνται για:

i)

τη δημιουργία του ατομικού φακέλου του ΣΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226·

ii)

τη διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο i) και στοιχείο ζ) σημείο i) του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2).

β)

Στο άρθρο 6 εισάγεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Η περίοδος 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται ως ενιαία περίοδος για τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ΣΕΕ με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται ξεχωριστά για καθένα από τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν το ΣΕΕ.».

3)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 6α

Υπήκοοι τρίτων χωρών τα δεδομένα των οποίων πρέπει να εισάγονται στο ΣΕΕ

1.   Εισάγονται στο ΣΕΕ τα δεδομένα εισόδου και εξόδου για τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17, 19 και 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226:

α)

υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια βραχείας παραμονής σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·

β)

υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, έναντι των οποίων εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ και οι οποίοι δεν διαθέτουν δελτίο διαμονής δυνάμει της εν λόγω οδηγίας·

γ)

υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι:

i)

είναι μέλη της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που απολαύει δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με εκείνο των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και τρίτης χώρας αφετέρου· και

ii)

δεν διαθέτουν δελτίο διαμονής σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ ή άδεια διαμονής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

2.   Τα δεδομένα υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους δεν δίνεται άδεια εισόδου για βραχεία παραμονή σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού εισάγονται στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

3.   Δεν καταχωρίζονται στο ΣΕΕ τα δεδομένα για τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α)

υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, έναντι των οποίων εφαρμόζεται η οδηγία 2004/38/ΕΚ και οι οποίοι διαθέτουν δελτίο διαμονής σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, είτε αυτοί συνοδεύουν είτε συναντούν τον εν λόγω πολίτη της Ένωσης·

β)

υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας είτε αυτοί συνοδεύουν είτε συναντούν τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας όταν:

i)

ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας απολαύει δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με εκείνο των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και τρίτης χώρας, αφετέρου, και

ii)

οι εν λόγω υπήκοοι τρίτης χώρας είναι κάτοχοι δελτίου διαμονής δυνάμει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ ή άδειας διαμονής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002·

γ)

κατόχους αδειών διαμονής που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 16, εκτός εκείνων που καλύπτονται από τα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου·

δ)

κατόχους θεώρησης για παραμονή μακράς διάρκειας·

ε)

υπηκόους τρίτων χωρών που ασκούν το δικαίωμα κινητικότητας σύμφωνα με την οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*3) ή την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*4)·

στ)

υπηκόους της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου και κατόχους διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από το κράτος της Πόλης του Βατικανού·

ζ)

πρόσωπα ή κατηγορίες προσώπων που εξαιρούνται ή επωφελούνται από συγκεκριμένους κανόνες όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους και συγκεκριμένα:

i)

αρχηγούς κρατών, αρχηγούς κυβερνήσεων και τα μέλη της εθνικής κυβέρνησης με τη συνοδεία των συζύγων τους, και μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας τους, και μονάρχες και άλλα ανώτερα μέλη βασιλικής οικογένειας σύμφωνα με το παράρτημα VII σημείο 1·

ii)

κυβερνήτες και άλλα μέλη του πληρώματος αεροσκαφών σύμφωνα με το παράρτημα VII σημείο 2·

iii)

ναυτικούς σύμφωνα με το παράρτημα VII σημείο 3 και ναυτικούς οι οποίοι παραμένουν στην επικράτεια κράτους μέλους μόνο κατά τον ελλιμενισμό του πλοίου τους και στη ζώνη του λιμένος·

iv)

διασυνοριακούς εργαζομένους σύμφωνα με το παράρτημα VII σημείο 5·

v)

υπηρεσίες διάσωσης, αστυνομίες, πυροσβεστικές δυνάμεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και συνοριοφύλακες σύμφωνα με το παράρτημα VII σημείο 7·

vi)

υπεράκτιους εργαζομένους σύμφωνα με το παράρτημα VII σημείο 8·

vii)

μέλη πληρώματος και επιβάτες κρουαζιερόπλοιων σύμφωνα με τα σημεία 3.2.1, 3.2.2 και 3.2.3 του παραρτήματος VI·

viii)

επιβάτες σκαφών αναψυχής που δεν υπόκεινται σε συνοριακούς ελέγχους σύμφωνα με τα σημεία 3.2.4, 3.2.5 και 3.2.6 του παραρτήματος VI·

η)

πρόσωπα που επωφελούνται της παρέκκλισης από την υποχρέωση διέλευσης των εξωτερικών συνόρων μόνο στα συνοριακά σημεία διέλευσης και κατά τη διάρκεια καθορισμένων ωρών λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2·

θ)

πρόσωπα που προσκομίζουν ισχύουσα άδεια τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας για τη διέλευση από τα σύνορα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*5)·

ι)

μέλη του πληρώματος επιβατικών και εμπορικών αμαξοστοιχιών που εκτελούν διεθνή δρομολόγια·

ια)

άτομα που προσκομίζουν για τη διέλευση των συνόρων:

i)

έγκυρο έγγραφο διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 693/2003 του Συμβουλίου (*6)· ή

ii)

έγκυρο έγγραφο διευκόλυνσης της διέλευσης το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 693/2003, εφόσον διέρχονται τα σύνορα σιδηροδρομικώς και δεν αποβιβάζονται εντός του εδάφους κράτους μέλους.

4)

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο στοιχείο α), το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα), η γνησιότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνονται με τη χρήση της πλήρους έγκυρης σειράς πιστοποιητικών, εκτός και αν αυτό είναι τεχνικά αδύνατο, ή, στην περίπτωση ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα, αδύνατο λόγω της έλλειψης έγκυρων πιστοποιητικών·»·

ii)

στο στοιχείο β), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«για πρόσωπα των οποίων η έξοδος υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α του παρόντος κανονισμού, διενεργείται επαλήθευση της ταυτότητάς τους σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και, κατά περίπτωση, ταυτοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού.»·

β)

η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο α) σημείο i) δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που ενσωματώνουν ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα), ελέγχεται η γνησιότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος ανάλογα με τη διαθεσιμότητα έγκυρων πιστοποιητικών.

Με εξαίρεση τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων έχει δημιουργηθεί ήδη ατομικός φάκελος στο ΣΕΕ, εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και η εν λόγω πρόσβαση στην εικόνα του προσώπου είναι τεχνικά εφικτή, η επαλήθευση περιλαμβάνει την επαλήθευση της εικόνας του προσώπου, με ηλεκτρονική αντιπαραβολή της εν λόγω εικόνας με την πραγματική εικόνα του προσώπου του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας,. Εάν αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, η εν λόγω επαλήθευση μπορεί να διενεργηθεί μέσω της αντιπαραβολής των πραγματικών δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα)·»·

ii)

στο στοιχείο α), το σημείο iii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«iii)

για πρόσωπα των οποίων η είσοδος ή η άρνηση εισόδου υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α του παρόντος κανονισμού, διενεργείται επαλήθευση της ταυτότητάς τους σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και, κατά περίπτωση, ταυτοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού·»·

iii)

στο στοιχείο α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

«iiiα)

για πρόσωπα των οποίων η είσοδος ή η άρνηση εισόδου υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α του παρόντος κανονισμού, επαλήθευση ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει ήδη συμπληρώσει ή υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών και, για υπηκόους τρίτων χωρών που διαθέτουν θεώρηση για μία ή για δύο μόνο εισόδους, επαλήθευση ότι δεν έχουν υπερβεί τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων εισόδων, με χρήση του ΣΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226,»·

iv)

στο στοιχείο ζ) το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)

επαλήθευση της ταυτότητας και της ιθαγένειας του υπηκόου τρίτης χώρας και της γνησιότητας και της ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου για τη διέλευση των συνόρων, μεταξύ άλλων με αναζήτηση στοιχείων στις οικείες βάσεις δεδομένων, ιδίως:

1)

στο SIS·

2)

στη βάση δεδομένων SLTD της Interpol·

3)

στις εθνικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα, απολεσθέντα και ακυρωθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Για τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που ενσωματώνουν ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα), ελέγχεται η γνησιότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα έγκυρων πιστοποιητικών.

Με εξαίρεση τους υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει δημιουργηθεί ήδη ατομικός φάκελος στο ΣΕΕ, εάν το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα του προσώπου που είναι εγγεγραμμένη στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και αν η εν λόγω εικόνα είναι τεχνικά εφικτή, η επαλήθευση περιλαμβάνει την επαλήθευση της εν λόγω εικόνας, με ηλεκτρονική αντιπαραβολή της με την πραγματική εικόνα του προσώπου του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας. Εάν αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, η εν λόγω επαλήθευση δύναται να διενεργείται με αντιπαραβολή των πραγματικών δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα).»·

v)

στο στοιχείο ζ) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«iii)

για πρόσωπα των οποίων η έξοδος υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α του παρόντος κανονισμού, διενεργείται επαλήθευση της ταυτότητάς τους σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και, κατά περίπτωση, ταυτοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού,

iv)

για πρόσωπα των οποίων η έξοδος υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α του παρόντος κανονισμού, επαλήθευση ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών, με αναζήτηση στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.»·

vi)

στο στοιχείο η) το σημείο ii) διαγράφεται·

vii)

το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«θ)

Για λόγους εξακρίβωσης της ταυτότητας προσώπου που δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τους όρους που διέπουν την είσοδο, την παραμονή ή τη διαμονή στην επικράτεια των κρατών μελών, μπορεί να γίνεται αναζήτηση στο VIS σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226»·

γ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«9.   Ο υπήκοος τρίτης χώρας ενημερώνεται σχετικά με τον μέγιστο αριθμό ημερών επιτρεπόμενης παραμονής, που συνυπολογίζει τον αριθμό εισόδων και τη διάρκεια παραμονής που επιτρέπεται από τη θεώρηση. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται είτε από τον συνοριοφύλακα τη στιγμή των συνοριακών ελέγχων είτε μέσω του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο σημείο διέλευσης των συνόρων και δίνει τη δυνατότητα στον υπήκοο τρίτης χώρας να χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226».

5)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 8α

Χρήση συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης για την εκ των προτέρων καταχώριση δεδομένων στο ΣΕΕ

1.   Τα πρόσωπα η διέλευση των οποίων από τα σύνορα υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α μπορούν να χρησιμοποιούν συστήματα αυτοεξυπηρέτησης για την εκ των προτέρων καταχώριση στο ΣΕΕ των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)

το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και η γνησιότητα και ακεραιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνονται με τη χρήση της πλήρους έγκυρης σειράς πιστοποιητικών·

β)

το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα προσώπου καταγεγραμμένη στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα), η οποία είναι τεχνικά προσβάσιμη από το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης, ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητα του κατόχου του ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω αντιπαραβολής της εικόνας προσώπου που είναι καταγεγραμμένη στο μικροκύκλωμα και της πραγματικής εικόνας του προσώπου· εάν αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, η επαλήθευση αυτή μπορεί να διενεργηθεί μέσω της αντιπαραβολής των πραγματικών δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) του ταξιδιωτικού εγγράφου.

2.   Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης εξακριβώνει αν το πρόσωπο έχει ήδη καταχωριστεί στο ΣΕΕ και εξακριβώνει την ταυτότητα του υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης πραγματοποιεί ταυτοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 27 του εν λόγω κανονισμού.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα το άρθρο 23 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, όταν πραγματοποιείται ταυτοποίηση στο ΣΕΕ:

α)

για υπηκόους τρίτης χώρας η διέλευση των οποίων από τα εξωτερικά σύνορα υπόκειται σε υποχρέωση θεώρησης, εάν από την αναζήτηση στο VIS με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 προκύψει ότι το πρόσωπο είναι καταγεγραμμένο στο VIS, πραγματοποιείται επαλήθευση αποτυπωμάτων με αντιπαραβολή στα δεδομένα του VIS σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση του προσώπου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται πρόσβαση στα δεδομένα του VIS για ταυτοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008,

β)

για υπηκόους τρίτης χώρας η διέλευση των οποίων από τα εξωτερικά σύνορα δεν υπόκειται σε υποχρέωση θεώρησης και οι οποίοι δεν εντοπίζονται στο ΣΕΕ κατόπιν της ταυτοποίησης που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, το VIS χρησιμοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 19α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008.

4.   Σε περίπτωση που δεδομένα σχετικά με το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν είναι καταγεγραμμένα στο ΣΕΕ σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3:

α)

οι υπήκοοι τρίτης χώρας η διέλευση των οποίων από τα εξωτερικά σύνορα υπόκειται σε υποχρέωση θεώρησης εγγράφουν εκ των προτέρων στο ΣΕΕ, μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης, τα δεδομένα που παρατίθενται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και, κατά περίπτωση, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού και οι υπήκοοι τρίτης χώρας η διέλευση των οποίων από τα εξωτερικά σύνορα δεν υπόκειται σε υποχρέωση θεώρησης εγγράφουν εκ των προτέρων στο ΣΕΕ, μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης, τα δεδομένα που παρατίθενται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του εν λόγω κανονισμού και, κατά περίπτωση, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού·

β)

στη συνέχεια, το πρόσωπο παραπέμπεται σε συνοριοφύλακα, ο οποίος:

i)

προβαίνει σε εκ των προτέρων εγγραφή των δεδομένων αυτών εάν όλα τα απαιτούμενα δεδομένα δεν ήταν δυνατόν να συλλεχθούν μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης,

ii)

επαληθεύει:

ότι το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε στο σύστημα αυτοεξυπηρέτησης αντιστοιχεί σε αυτό που προσκομίζει το πρόσωπο που βρίσκεται ενώπιον του συνοριοφύλακα,

ότι η πραγματική εικόνα του οικείου προσώπου αντιστοιχεί στην εικόνα προσώπου που καταχωρίστηκε μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης, και

για πρόσωπα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη θεώρηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001, ότι τα πραγματικά αποτυπώματα του οικείου προσώπου αντιστοιχούν στα αποτυπώματα που καταχωρίστηκαν μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης·

iii)

όταν έχει ληφθεί απόφαση που επιτρέπει ή απαγορεύει την είσοδο, επιβεβαιώνει τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου και εισάγει στο ΣΕΕ τα δεδομένα που αναφέρονται στα άρθρα 16 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) και 18 παράγραφος 6 στοιχεία α), β), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

5.   Εάν από τις ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 προκύψει ότι υπάρχουν δεδομένα καταγεγραμμένα στο ΣΕΕ για το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης αξιολογεί αν πρέπει να ενημερωθούν περισσότερα δεδομένα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο α).

6.   Εάν, η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, αποκαλύψει ότι το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαθέτει ατομικό φάκελο καταχωρισμένο στο ΣΕΕ, αλλά απαιτείται ενημέρωση των δεδομένων του, το πρόσωπο:

α)

ενημερώνει τα δεδομένα στο ΣΕΕ εγγράφοντας τα δεδομένα εκ των προτέρων στο σύστημα αυτοεξυπηρέτησης·

β)

παραπέμπεται σε συνοριοφύλακα ο οποίος εξακριβώνει την ορθότητα των ενημερωμένων δεδομένων σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου και, όταν ληφθεί απόφαση έγκρισης ή άρνησης εισόδου, ενημερώνει τον ατομικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

7.   Η λειτουργία των συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης πραγματοποιείται υπό την εποπτεία συνοριοφύλακα ο οποίος είναι υπεύθυνος να εντοπίζει τυχόν ακατάλληλη, δόλια ή αντικανονική χρήση του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης.

Άρθρο 8β

Χρήση συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης και ηλεκτρονικών θυρών για τη συνοριακή διέλευση προσώπων των οποίων η διέλευση υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ

1.   Η χρήση συστήματος αυτοεξυπηρέτησης μπορεί να επιτρέπεται σε πρόσωπα των οποίων η διέλευση από τα σύνορα υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α, για τη διενέργεια των συνοριακών ελέγχων τους, εάν πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)

το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και η γνησιότητα και ακεραιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος επιβεβαιώνονται με τη χρήση της πλήρους έγκυρης σειράς πιστοποιητικών·

β)

το ταξιδιωτικό έγγραφο περιέχει εικόνα προσώπου καταγεγραμμένη στο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα), η οποία είναι τεχνικά προσβάσιμη από το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης, ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητα του κατόχου του ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω αντιπαραβολής της εν λόγω εικόνας προσώπου ή της πραγματικής εικόνας του προσώπου· και

γ)

το πρόσωπο έχει ήδη εγγραφεί ή εγγραφεί εκ των προτέρων στο ΣΕΕ.

2.   Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι συνοριακοί έλεγχοι κατά την είσοδο που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) και οι συνοριακοί έλεγχοι κατά την έξοδο που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ζ) και η) μπορούν να διεξάγονται μέσω συστήματος αυτοεξυπηρέτησης. Όταν διεξάγονται μέσω συστήματος αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου, οι συνοριακοί έλεγχοι κατά την έξοδο περιλαμβάνουν τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο η).

Στην περίπτωση που επιτραπεί η πρόσβαση προσώπου σε εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης που έχει θεσπιστεί από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8δ, οι συνοριακοί έλεγχοι που διενεργούνται με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης κατά την είσοδο δύνανται να παραλείπουν την εξέταση των πτυχών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία iv) και v) κατά τη διέλευση του εν λόγω προσώπου των εξωτερικών συνόρων του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή των εξωτερικών συνόρων κράτους μέλους που έχει συνάψει συμφωνία με το κράτος μέλος που επέτρεψε την είσοδο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8στ παράγραφος 9.

3.   Κατά την είσοδο και την έξοδο, τα αποτελέσματα των συνοριακών ελέγχων που διεξάγονται μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης τίθενται στη διάθεση συνοριοφύλακα. Ο εν λόγω συνοριοφύλακας παρακολουθεί τα αποτελέσματα των συνοριακών ελέγχων και, λαμβάνοντάς τα υπόψη, επιτρέπει την είσοδο ή την έξοδο ή, διαφορετικά, παραπέμπει το πρόσωπο σε συνοριοφύλακα ο οποίος διενεργεί περαιτέρω ελέγχους.

4.   Το εν λόγω πρόσωπο παραπέμπεται σε συνοριοφύλακα σύμφωνα με την παράγραφο 3 σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εάν δεν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 1·

β)

εάν από τους ελέγχους κατά την είσοδο ή την έξοδο σύμφωνα με την παράγραφο 2 προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι όροι εισόδου ή εξόδου·

γ)

εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων κατά την είσοδο ή την έξοδο σύμφωνα με την παράγραφο 2 θέτουν υπό αμφισβήτηση την ταυτότητα του προσώπου ή όταν αποκαλύπτουν ότι το πρόσωπο θεωρείται απειλή κατά της εσωτερικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, των διεθνών σχέσεων οποιουδήποτε κράτους μέλους ή της δημόσιας υγείας·

δ)

στην περίπτωση που εγείρονται αμφιβολίες·

ε)

εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ηλεκτρονικές θύρες.

5.   Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4, ο συνοριοφύλακας που εποπτεύει τη διέλευση των συνόρων μπορεί να αποφασίσει, για άλλους λόγους, να παραπέμψει το πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης σε συνοριοφύλακα.

6.   Η χρήση ηλεκτρονικής θύρας μπορεί να επιτρέπεται σε πρόσωπα η διέλευση των οποίων από τα σύνορα υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α παράγραφος 1 και τα οποία χρησιμοποίησαν σύστημα αυτοεξυπηρέτησης για την πραγματοποίηση των συνοριακών ελέγχων τους. Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρονική θύρα, η αντίστοιχη καταχώριση στο μητρώο εισόδου/εξόδου και η σύνδεση αυτού του μητρώου με τον ατομικό φάκελο του αντίστοιχου προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 πραγματοποιούνται κατά τη συνοριακή διέλευση μέσω της ηλεκτρονικής θύρας. Όταν η ηλεκτρονική θύρα και το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης δεν βρίσκονται στο ίδιο φυσικό σημείο, πραγματοποιείται επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη στην ηλεκτρονική θύρα, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική θύρα είναι όντως το πρόσωπο που χρησιμοποίησε το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης. Η επαλήθευση πραγματοποιείται με τη χρήση τουλάχιστον ενός βιομετρικού αναγνωριστικού στοιχείου.

7.   Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή β) του παρόντος άρθρου ή και στα δύο στοιχεία, ένα μέρος των συνοριακών ελέγχων κατά την είσοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) και ένα μέρος των συνοριακών ελέγχων κατά την έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ζ) και η) μπορεί να διεξαχθεί με τη χρήση συστήματος αυτοεξυπηρέτησης. Ο συνοριοφύλακας μπορεί να εκτελεί μόνο τις εν λόγω επαληθεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) και σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ζ) και η), που δεν ήταν δυνατόν να διενεργηθούν μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης. Επίσης, ο εν λόγω συνοριοφύλακας εξακριβώνει ότι το ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε στο σύστημα αυτοεξυπηρέτησης αντιστοιχεί σε αυτό που έχει το πρόσωπο που βρίσκεται ενώπιόν του.

8.   Η λειτουργία των συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης και των ηλεκτρονικών θυρών πραγματοποιείται υπό την εποπτεία συνοριοφύλακα ο οποίος είναι υπεύθυνος να εντοπίζει τυχόν ακατάλληλη, δόλια ή αντικανονική χρήση του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης, της ηλεκτρονικής θύρας ή και των δύο.

9.   Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να επιτρέπουν τη χρήση συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης, ηλεκτρονικών θυρών, ή και των δύο, για τη συνοριακή διέλευση πολιτών της Ένωσης, των πολιτών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, των πολιτών της Ελβετίας και υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η συνοριακή διέλευση δεν υπόκειται σε καταχώριση στο ΣΕΕ.

Άρθρο 8γ

Πρότυπα για τα συστήματα αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου

Τα συστήματα αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου σχεδιάζονται, κατά το δυνατόν, κατά τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους, με εξαίρεση τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Σχεδιάζονται επίσης κατά τρόπο ώστε να σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν ευάλωτα πρόσωπα. Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου, διασφαλίζουν την παρουσία επαρκούς προσωπικού για την παροχή βοήθειας στα άτομα που χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά.

Άρθρο 8δ

Εθνικά προγράμματα διευκόλυνσης

1.   Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει εθελοντικό πρόγραμμα («εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης»), προκειμένου να δίνει τη δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών, ή σε υπηκόους μιας συγκεκριμένης τρίτης χώρας οι οποίοι δεν απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, να επωφελούνται από τις διευκολύνσεις που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων κράτους μέλους.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α), όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης, οι ενδελεχείς έλεγχοι κατά την είσοδο δεν οφείλουν να περιλαμβάνουν υποχρεωτική εξέταση των πτυχών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημεία iv) και v) κατά τη διέλευση των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών από τα εξωτερικά σύνορα κράτους μέλους.

3.   Το κράτος μέλος διενεργεί προκαταρκτικό έλεγχο των υπηκόων τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης για να επαληθεύσει ιδιαίτερα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Ο προκαταρκτικός έλεγχος επί των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών διενεργείται από τους συνοριοφύλακες, από τις αρχές θεώρησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 ή από τις αρχές μετανάστευσης όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

4.   Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 παρέχουν πρόσβαση σε πρόσωπο στο εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)

ο αιτών πληροί τους όρους εισόδου που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1·

β)

το ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτούντος και, ενδεχομένως, η θεώρηση, η θεώρηση για παραμονή μακράς διάρκειας ή η άδεια διαμονής είναι έγκυρα και όχι πλαστά ή παραποιημένα·

γ)

ο αιτών αποδεικνύει την ανάγκη για συχνό ή τακτικό ταξίδι ή αιτιολογεί την πρόθεσή του να ταξιδεύει συχνά ή τακτικά·

δ)

o αιτών αποδεικνύει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του και ιδίως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τη νόμιμη χρήση προηγούμενων θεωρήσεων ή θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, την οικονομική του κατάσταση στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή του να εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών μελών πριν από το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου παραμονής. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου έχουν πρόσβαση στο ΣΕΕ για να εξακριβώνουν ότι ο αιτών δεν έχει προγενέστερα υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών·

ε)

ο αιτών αιτιολογεί τον σκοπό και τους όρους της προβλεπόμενης παραμονής·

στ)

ο αιτών διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης τόσο για τη διάρκεια της προβλεπόμενης παραμονής όσο και για την επιστροφή στη χώρα καταγωγής ή διαμονής ή ο αιτών είναι σε θέση να αποκτήσει αυτά τα μέσα νομίμως·

ζ)

πραγματοποιείται αναζήτηση στο SIS.

5.   Η πρώτη πρόσβαση στο εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης παρέχεται για μέγιστο διάστημα ενός έτους. Η πρόσβαση μπορεί να παραταθεί για μέγιστο διάστημα πέντε επιπλέον ετών ή έως τη λήξη της ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου, τυχόν εκδοθεισών θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων, θεωρήσεων για παραμονή μακράς διάρκειας και αδειών διαμονής, αναλόγως ποιο διάστημα είναι βραχύτερο.

Σε περίπτωση παράτασης, το κράτος μέλος επανεκτιμά κάθε χρόνο την κατάσταση κάθε υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος έχει πρόσβαση στο εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι, βάσει ενημερωμένων πληροφοριών, ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4. Η επανεκτίμηση αυτή μπορεί να διενεργείται με την ευκαιρία των συνοριακών ελέγχων.

6.   Οι ενδελεχείς έλεγχοι κατά την είσοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) και οι ενδελεχείς έλεγχοι κατά την έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) περιλαμβάνουν επίσης την επαλήθευση του γεγονότος ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει έγκυρη πρόσβαση στο εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης.

Οι συνοριοφύλακες μπορούν να προβαίνουν στην επαλήθευση των στοιχείων του υπηκόου τρίτης χώρας που επωφελείται από το εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης κατά την είσοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) και κατά την έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) χωρίς ηλεκτρονική αντιπαραβολή βιομετρικών στοιχείων, αλλά με αντιπαραβολή της εικόνας προσώπου που λαμβάνεται από το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (μικροκύκλωμα) και της εικόνας προσώπου στον ατομικό φάκελο ΣΕΕ του υπηκόου τρίτης χώρας με το πρόσωπο του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας. Πλήρης επαλήθευση των στοιχείων διενεργείται τυχαία και βάσει ανάλυσης κινδύνου.

7.   Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανακαλούν αμέσως την πρόσβαση υπηκόου τρίτης χώρας στο εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης εάν καθίσταται προφανές ότι οι όροι πρόσβασης στο εν λόγω πρόγραμμα δεν πληρούνταν ή δεν πληρούνται πλέον.

8.   Κατά την επαλήθευση σύμφωνα με την παράγραφο 3 για το αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίμηση του κατά πόσον ο αιτών παρουσιάζει κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή κίνδυνο για την ασφάλεια οποιουδήποτε κράτους μέλους και κατά πόσον ο αιτών προτίθεται να εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της επιτρεπόμενης παραμονής.

Τα μέσα διαβίωσης για την προβλεπόμενη παραμονή αξιολογούνται ανάλογα με τη διάρκεια και τον σκοπό της προβλεπόμενης παραμονής ή παραμονών και σε σχέση με τις μέσες τιμές στέγασης και διατροφής στο ή στα οικεία κράτη μέλη, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τιμές οικονομικών ξενοδοχείων, βάσει των ποσών αναφοράς που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Απόδειξη οικονομικής κάλυψης, ιδιωτικού καταλύματος ή και των δύο μπορεί επίσης να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο επαρκών μέσων διαβίωσης.

Η εξέταση αίτησης βασίζεται ιδίως στην εγκυρότητα και αξιοπιστία των υποβληθέντων εγγράφων και στην αλήθεια και αξιοπιστία των δηλώσεων του αιτούντος. Εάν ένα κράτος μέλος που είναι αρμόδιο να εξετάσει μια αίτηση έχει αμφιβολίες σχετικά με τον αιτούντα, τις δηλώσεις του αιτούντος ή τα συνοδευτικά έγγραφα που έχουν παρασχεθεί, μπορεί να συμβουλευτεί άλλα κράτη μέλη πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την αίτηση.

9.   Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη τα οποία έχουν θεσπίσει το δικό τους εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορούν να συνάψουν μεταξύ τους συμφωνία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι των εθνικών τους προγραμμάτων διευκόλυνσης μπορούν να επωφεληθούν από τις διευκολύνσεις που αναγνωρίζονται από το άλλο ή τα άλλα εθνικά προγράμματα διευκόλυνσης. Εντός ενός μηνός από τη σύναψη της συμφωνίας, διαβιβάζεται αντίγραφό της στην Επιτροπή.

10.   Κατά τη θέσπιση παρόμοιου εθνικού προγράμματος διευκόλυνσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το λειτουργικό σύστημα του προγράμματος συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226. Τα κράτη μέλη διενεργούν κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών και οι αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, καθίστανται σαφείς.

11.   Έως το τέλος του τρίτου έτους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αξιολόγηση της εφαρμογής του. Βάσει αυτής της αξιολόγησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να καλέσουν την Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση προγράμματος της Ένωσης για τακτικούς και υποβληθέντες σε προκαταρκτικό έλεγχο ταξιδιώτες υπηκόους τρίτων χωρών.».

6)

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Ακόμη και σε περίπτωση απλούστευσης των ελέγχων, ο συνοριοφύλακας καταχωρίζει τα δεδομένα στο ΣΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6α. Όταν τα δεδομένα δεν είναι δυνατόν να καταχωριστούν με ηλεκτρονικά μέσα, καταχωρίζονται ιδιοχείρως.»·

β)

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

«3α.   Εάν είναι τεχνικά αδύνατη η εισαγωγή δεδομένων στο κεντρικό σύστημα του ΣΕΕ ή στην περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ, εφαρμόζονται όλες οι κατωτέρω διατάξεις:

i)

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6α του παρόντος κανονισμού, τα δεδομένα που αναφέρονται στα άρθρα 16 έως 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 αποθηκεύονται προσωρινά στην εθνική ενιαία διεπαφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινώς επιτόπου υπό ηλεκτρονική μορφή. Και στις δύο περιπτώσεις, τα δεδομένα εισάγονται στο κεντρικό σύστημα του ΣΕΕ μόλις διορθωθεί η τεχνική αδυναμία ή βλάβη. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και αναπτύσσουν την απαιτούμενη υποδομή, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τους απαιτούμενους πόρους, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι είναι δυνατή η εν λόγω προσωρινή αποθήκευση σε τοπικό επίπεδο οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε από τα σημεία διέλευσης των συνόρων τους.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης διενέργειας συνοριακών ελέγχων βάσει του παρόντος κανονισμού στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία είναι τεχνικώς αδύνατη η εισαγωγή δεδομένων στο κεντρικό σύστημα του ΣΕΕ και την εθνική ενιαία διεπαφή, ενώ η προσωρινή αποθήκευση σε τοπικό επίπεδο δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή είναι τεχνικώς αδύνατη, ο συνοριοφύλακας αποθηκεύει ιδιοχείρως τα δεδομένα εισόδου/εξόδου σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, με εξαίρεση τα βιομετρικά δεδομένα, και επιθέτει σφραγίδα εισόδου ή εξόδου στο ταξιδιωτικό έγγραφο του υπηκόου τρίτης χώρας. Τα δεδομένα αυτά εισάγονται στο κεντρικό σύστημα του ΣΕΕ μόλις υπάρξει η τεχνική δυνατότητα.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή κατά το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, σχετικά με τη σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων στην περίπτωση των εξαιρετικών περιπτώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος σημείου·

ii)

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο iii) και στοιχείο ζ) σημείο iv) του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που διαθέτουν θεώρηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν είναι τεχνικά δυνατόν, η επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου της θεώρησης πραγματοποιείται με απευθείας αναζήτηση στο VIS σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008.».

7)

Στο άρθρο 10, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3α.   Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών θυρών, συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης ή συστημάτων αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου, χρησιμοποιούν τις πινακίδες που προβλέπονται στο μέρος Δ του παραρτήματος III για τον προσδιορισμό των αντίστοιχων λωρίδων.

3β.   Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να δημιουργήσουν εθνικό πρόγραμμα διευκόλυνσης σύμφωνα με το άρθρο 8δ, μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν ειδικούς διαδρόμους για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επωφελούνται από το εν λόγω εθνικό πρόγραμμα. Χρησιμοποιούν τις πινακίδες που προβλέπονται στο μέρος Ε του παραρτήματος III για τον προσδιορισμό των αντίστοιχων λωρίδων.».

8)

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων

1.   Όταν προβλέπεται ρητώς από το εθνικό του δίκαιο, ένα κράτος μέλος μπορεί, κατά την είσοδο και την έξοδο, να σφραγίζει τα ταξιδιωτικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής ή θεώρηση για παραμονή μακράς διάρκειας εκδοθείσα από το εν λόγω κράτος μέλος.

2.   Το ταξιδιωτικό έγγραφο υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος εγγράφου διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 693/2003 σφραγίζεται κατά την είσοδο και την έξοδο. Επιπλέον, το ταξιδιωτικό έγγραφο υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρου εγγράφου διευκόλυνσης της διέλευσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 693/2003, και διέρχεται τα σύνορα σιδηροδρομικώς χωρίς να αποβιβάζεται στο έδαφος κράτους μέλους, σφραγίζεται κατά την είσοδο και την έξοδο.

3.   Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται ή εξέρχονται, με βάση εθνική θεώρηση βραχείας παραμονής για μία ή για δύο εισόδους, από την επικράτεια κράτους μέλους που δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, αλλά χρησιμοποιεί το ΣΕΕ, σφραγίζονται κατά την είσοδο και την έξοδο.

4.   Οι πρακτικές ρυθμίσεις της σφράγισης ορίζονται στο παράρτημα IV.».

9)

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Τεκμήριο διάρκειας βραχείας παραμονής

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 12α, εάν δεν έχει δημιουργηθεί ατομικός φάκελος στο ΣΕΕ για υπήκοο τρίτης χώρας ευρισκόμενο στην επικράτεια κράτους μέλους ή η καταχώριση εισόδου/εξόδου του υπηκόου τρίτης χώρας δεν περιλαμβάνει ημερομηνία εξόδου μετά την ημερομηνία λήξης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να τεκμαίρουν ότι ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληροί ή έχει παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών.

2.   Το τεκμήριο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δύνανται να προσκομίζουν, με οποιοδήποτε μέσο, αξιόπιστη απόδειξη ότι απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας βάσει του δικαίου της Ένωσης ή ότι διαθέτουν άδεια διαμονής ή θεώρηση για παραμονή μακράς διάρκειας. Το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 εφαρμόζεται κατά περίπτωση.

3.   Το τεκμήριο της παραγράφου 1 ανατρέπεται αν ο υπήκοος τρίτης χώρας προσκομίσει, με οποιοδήποτε μέσο, αξιόπιστη απόδειξη, όπως εισιτήρια ή αποδεικτικά στοιχεία της παρουσίας του εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους ή της ημερομηνίας λήξης προηγούμενης άδειας διαμονής ή θεώρησης για παραμονή μακράς διάρκειας, από τα οποία να συνάγεται ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις όσον αφορά τη διάρκεια βραχείας παραμονής.

Στην περίπτωση ανατροπής του τεκμηρίου οι αρμόδιες αρχές δημιουργούν ατομικό φάκελο στο ΣΕΕ, εάν χρειάζεται, ή σημειώνουν στο ΣΕΕ την ημερομηνία κατά την οποία, καθώς και τον τόπο στον οποίο, ο υπήκοος τρίτης χώρας διήλθε τα εξωτερικά σύνορα ενός από τα κράτη μέλη ή τα εσωτερικά σύνορα κράτους μέλους που δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, αλλά χρησιμοποιεί το ΣΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

4.   Σε περίπτωση μη ανατροπής του τεκμηρίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, επιτρέπεται η επιστροφή υπηκόου τρίτης χώρας ευρισκόμενου στην επικράτεια των κρατών μελών σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*7).

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης μπορεί να επιστραφεί μόνο σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ.

10)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 12α

Μεταβατική περίοδος και μεταβατικά μέτρα

1.   Για περίοδο 180 ημερών από την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΕ, προκειμένου να εξακριβώνεται κατά την είσοδο και έξοδο ότι ένα πρόσωπο που εισήλθε για βραχεία διαμονή δεν έχει υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενης παραμονής και ενδεχομένως για να ελέγχεται κατά την είσοδο ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση του αριθμού εισόδων που επιτρέπει η θεώρηση βραχείας διαμονής για μία ή δύο εισόδους, οι συνοριοφύλακες λαμβάνουν υπόψη την παραμονή στην επικράτεια των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των 180 ημερών που προηγούνται της εισόδου ή της εξόδου, ελέγχοντας τις σφραγίδες στα ταξιδιωτικά έγγραφα επιπλέον των δεδομένων εισόδου/εξόδου που έχουν καταχωριστεί στο ΣΕΕ.

2.   Όταν ένα πρόσωπο έχει εισέλθει στην επικράτεια των κρατών μελών πριν την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΕ και εξέρχεται αυτής μετά από την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΕ, δημιουργείται κατά την έξοδο ατομικό μητρώο στο ΣΕΕ και η ημερομηνία της συγκεκριμένης εισόδου καταγράφεται στο μητρώο εισόδου/εξόδου σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 . Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν υπόκειται στον περιορισμό της περιόδου των 180 ημερών από τη θέση σε λειτουργία του ΣΕΕ όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της ημερομηνίας της σφραγίδας εισόδου και των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στο ΣΕΕ, υπερισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας εισόδου.».

11)

Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα δεδομένα υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους δεν δίνεται άδεια εισόδου για βραχεία παραμονή καταχωρίζονται στο ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 6α παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.».

β)

Στην παράγραφο 3 το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου, ο υπήκοος τρίτης χώρας δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση των δεδομένων που έχουν καταχωρισθεί στο ΣΕΕ ή της ακυρωθείσας σφραγίδας εισόδου, ή και των δύο, και τυχόν άλλων ακυρώσεων ή προσθηκών, από το κράτος μέλος το οποίο του απαγόρευσε την είσοδο εφόσον αποδειχθεί, συνεπεία της προσφυγής, ότι η απόφαση περί άρνησης εισόδου ήταν αβάσιμη.».

12)

Το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Οι αρχηγοί κρατών, οι αρχηγοί κυβερνήσεων και τα μέλη της εθνικής κυβέρνησης με τη συνοδεία των συζύγων τους και τα μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας τους, οι μονάρχες και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας·».

13)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 42α

Μεταβατικά μέτρα για τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη το ΣΕΕ

1.   Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέρχονται από τα σύνορα των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 σφραγίζονται συστηματικά κατά την είσοδο και την έξοδο.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών, στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 6α παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού και οι οποίοι διέρχονται από τα σύνορα των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, σφραγίζονται συστηματικά κατά την είσοδο και την έξοδο.

Οι εν λόγω υποχρεώσεις σφράγισης εφαρμόζονται και στην περίπτωση απλούστευσης των συνοριακών ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν σφραγίζονται τα ταξιδιωτικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 6α παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και στ), στο άρθρο 6α παράγραφος 3 στοιχείο ζ) σημεία i), ii), iii) και vii) και στο άρθρο 6α παράγραφος 3 στοιχείο ι).

3.   Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν τα δεδομένα εισόδου/εξόδου που έχουν καταχωριστεί στο ΣΕΕ και την έλλειψη τέτοιων δεδομένων στο ΣΕΕ, ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο iiiα) και στοιχείο ζ) σημείο iv), το άρθρο 8δ παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 12, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στη σφραγίδα εισόδου και εξόδου.

4.   Σε περίπτωση που ανατραπεί το τεκμήριο που αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της διάρκειας παραμονής, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2, ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους που δεν εφαρμόζει ακόμη το ΣΕΕ δικαιούται να ζητήσει να αναγραφεί στο ταξιδιωτικό του έγγραφο η ημερομηνία και το σημείο διέλευσής του από τα εξωτερικά σύνορα ή τα εσωτερικά σύνορα του εν λόγω κράτους μέλους. Ο υπήκοος της τρίτης χώρας μπορεί επίσης να λάβει έντυπο όπως το προβλεπόμενο στο παράρτημα VIII.

5.   Εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη σφράγιση, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα IV.

6.   Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 σφραγίζουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων η είσοδος για βραχεία παραμονή έχει απορριφθεί στα σύνορα. Η σφράγιση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος A σημείο 1(δ).

7.   Οι υποχρεώσεις σφράγισης βάσει των παραγράφων 1 έως 6 ισχύουν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ΣΕΕ στο οικείο κράτος μέλος.».

14)

Τα παραρτήματα III, IV, V και VII τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΣΕΕ, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, από την ημερομηνία σύνδεσής τους με το ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, στα αναφερόμενα στο προαναφερθέν άρθρο κράτη μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν ακόμη το ΣΕΕ. Εν αναμονή της σύνδεσης τους με το ΣΕΕ, οι μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων που καθορίζονται στο άρθρο 42α του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, ισχύουν για τα εν λόγω κράτη μέλη.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2017.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MAASIKAS


(1)  ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 66.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2017.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (βλέπε σελίδα 20 της Επίσημης Εφημερίδας).

(5)  Απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (ΕΕ L 213 της 15.6.2004, σ. 5).

(6)  Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).

(7)  Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).

(8)  Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).

(9)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(10)  Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).

(11)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.

(12)  Απόφαση 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1).

(13)  ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.

(14)  Απόφαση 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 19).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (ΕΕ L 327 της 9.12.2017, σ. 20).».

(*2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (Κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).».

(*3)  Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης (ΕΕ L 157 της 27.5.2014, σ. 1).

(*4)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).

(*5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, περί κανόνων σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών και τροποποιήσεως των διατάξεων της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 405 της 30.12.2006, σ. 1).

(*6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 693/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, για την καθιέρωση ειδικού εγγράφου διευκόλυνσης της διέλευσης (FTD) και εγγράφου διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης (FRTD) και για την τροποποίηση της κοινής προξενικής εγκυκλίου και του κοινού εγχειριδίου (ΕΕ L 99 της 17.4.2003, σ. 8).».

(*7)  Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα III προστίθενται τα ακόλουθα μέρη:

«ΜΕΡΟΣ Δ

Μέρος Δ1: Λωρίδες αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου για τους πολίτες ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας

Image Image

Αστέρια δεν απαιτούνται για Ελβετία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ισλανδία

Μέρος Δ2: Λωρίδες αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

Image Image

Μέρος Δ3: Λωρίδες αυτοματοποιημένου συνοριακού ελέγχου για όλα τα διαβατήρια

Image Image

Μέρος E: Λωρίδες για καταχωρισμένους ταξιδιώτες

Image ».

2.

Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Το ταξιδιωτικό έγγραφο υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος εγγράφου διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 693/2003 σφραγίζεται κατά την είσοδο και την έξοδο. Το ταξιδιωτικό έγγραφο υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρου εγγράφου διευκόλυνσης της διέλευσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 693/2003, και ο οποίος διέρχεται τα σύνορα σιδηροδρομικώς και δεν αποβιβάζεται στο έδαφος κράτους μέλους, σφραγίζεται επίσης κατά την είσοδο και την έξοδο. Επιπλέον, όταν προβλέπεται ρητώς από το εθνικό του δίκαιο, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιθέτει σφραγίδα, κατά την είσοδο και την έξοδο, στα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών που διαθέτουν άδεια διαμονής ή θεώρηση για παραμονή μακράς διάρκειας που έχει χορηγήσει το ίδιο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα του υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται ή εξέρχεται, με βάση θεώρηση βραχείας παραμονής υπηκόου για μία ή για δύο εισόδους, από την επικράτεια κράτους μέλους που δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν αλλά χρησιμοποιεί το ΣΕΕ, σφραγίζονται κατά την είσοδο και την έξοδο.»·

β)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«1α.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των σφραγίδων καθορίζονται στην απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής Σένγκεν SCH/COM-EX (94) 16 αναθ. και SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).»·

γ)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«2α.

Κατά την είσοδο και έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης και στην υποχρέωση σφράγισης, η σφραγίδα τίθεται στην απέναντι σελίδα από αυτή στην οποία έχει τοποθετηθεί η θεώρηση. Ωστόσο, αν αυτή η σελίδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, η σφραγίδα τοποθετείται στην επόμενη σελίδα. Η ζώνη που προορίζεται για ανάγνωση από μηχανήματα δεν σφραγίζεται.»·

δ)

το σημείο 3 διαγράφεται.

3.

Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:

α)

το μέρος Α τροποποιείται ως εξής:

i)

το σημείο 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

για υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων δεν επιτρέπεται η είσοδος για παραμονή βραχείας διάρκειας, καταχωρίζονται στο ΣΕΕ τα δεδομένα σχετικά με την άρνηση εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 6α παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226·»·

ii)

το σημείο 1 στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

για υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η άρνηση εισόδου δεν καταχωρίζεται στο ΣΕΕ, τίθεται επί του διαβατηρίου σφραγίδα εισόδου, που διαγράφεται από σταυρό με μαύρη ανεξίτηλη μελάνη και γράφει απέναντι, στα δεξιά, επίσης με ανεξίτηλη μελάνη το ή τα γράμματα που αντιστοιχούν στον ή τους λόγους της άρνησης εισόδου, των οποίων ο κατάλογος περιλαμβάνεται στο ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου όπως αναφέρεται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος. Επιπλέον, για αυτές τις κατηγορίες προσώπων, ο συνοριοφύλακας καταχωρίζει κάθε άρνηση εισόδου σε μητρώο ή σε κατάλογο, τα οποία θα μνημονεύουν την ταυτότητα και την ιθαγένεια του υπηκόου τρίτης χώρας, τα στοιχεία του εγγράφου που επιτρέπει τη διέλευση των συνόρων από τον υπήκοο τρίτης χώρας, καθώς και τον λόγο και την ημερομηνία της άρνησης εισόδου·»·

iii)

στο σημείο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι πρακτικές ρυθμίσεις της σφράγισης ορίζονται στο παράρτημα IV.»·

β)

στο Μέρος Β, το «ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου στα σύνορα» τροποποιείται ως εξής:

i)

μετά το γράμμα I), προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Ι)

Αρνήθηκε να παράσχει τα βιομετρικά δεδομένα, εφόσον του ζητήθηκαν

για τη δημιουργία του ατομικού φακέλου στο σύστημα εισόδου/εξόδου

προς διενέργεια των συνοριακών ελέγχων.»·

ii)

στο τμήμα με τίτλο «παρατηρήσεις» προστίθεται το ακόλουθο κείμενο κάτω από τη λέξη «παρατηρήσεις»:

«

(Επισημαίνεται από τον συνοριοφύλακα, εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται στο σύστημα εισόδου/εξόδου)

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται με το παρόν ότι τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και οι πληροφορίες σχετικά με την παρούσα άρνηση εισόδου καταχωρίζονται στο σύστημα εισόδου/εξόδου σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226.

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λάβει τα δεδομένα σχετικά με την καταχώρισή του στο σύστημα εισόδου/εξόδου και μπορεί να ζητήσει να διορθωθούν τα δεδομένα που το αφορούν και είναι ανακριβή και να διαγραφούν τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί παράνομα.».

4.

Το παράρτημα VII σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων και τα μέλη της εθνικής κυβέρνησης με τη συνοδεία των συζύγων τους και τα μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας τους, και μονάρχες και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 και τα άρθρα 8 έως 14, οι αρχηγοί κρατών, οι αρχηγοί κυβερνήσεων και τα μέλη της εθνικής κυβέρνησης με τη συνοδεία των συζύγων τους και τα μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας τους καθώς και οι μονάρχες και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όταν προσκαλούνται επισήμως από κυβερνήσεις των κρατών μελών ή από διεθνείς οργανισμούς, εφόσον η άφιξη και η αναχώρησή τους έχει προαναγγελθεί επισήμως διά της διπλωματικής οδού, δεν υποβάλλονται σε συνοριακούς ελέγχους.».