22.11.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 306/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2169 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Νοεμβρίου 2017

για τον καθορισμό της μορφής και του τρόπου διαβίβασης των ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1952 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1952 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2008/92/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1952 θεσπίζει το κοινό πλαίσιο για την παραγωγή συγκρίσιμων ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς και τους τελικούς μη οικιακούς πελάτες στην Ένωση.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1952, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στατιστικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με κατάλληλο τεχνικό μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή.

(3)

Η πρωτοβουλία για την ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων «Statistical Data and Metadata exchange (SDMX)» παρέχει στατιστικά και τεχνικά πρότυπα για την ανταλλαγή επίσημων στατιστικών. Συνεπώς, θα πρέπει να καταρτιστεί από την Επιτροπή (Eurostat) τεχνικός μορφότυπος σύμφωνα με τα εν λόγω πρότυπα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα στοιχεία σχετικά με τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς και τους τελικούς μη οικιακούς πελάτες στην Ένωση παρέχονται στην Eurostat μέσω ενιαίου σημείου εισόδου, ώστε η Επιτροπή (Eurostat) να τα ανακτά με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 2

Η δομή που χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση των στοιχείων στην Επιτροπή (Eurostat) καθορίζεται στα παραρτήματα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος,

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 311 της 17.11.2016, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δομή για τη διαβίβαση των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις τιμές φυσικού αερίου

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στους φακέλους διαβίβασης:

Γενικές πληροφορίες

Πεδίο

Παρατηρήσεις

Συχνότητα υποβολής στοιχείων

Χώρα

Ονομασία της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία

Εξαμηνιαία

Οργανισμός

Ονομασία του οργανισμού που υποβάλλει τα στοιχεία

Εξαμηνιαία

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο του αρμοδίου για την υποβολή των στοιχείων

Εξαμηνιαία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρμοδίου για την υποβολή των στοιχείων

Εξαμηνιαία

Έτος

Έτος αναφοράς για τα στοιχεία (2018, 2017 κ.λπ.)

Εξαμηνιαία

Εξάμηνο

1 ή 2

Εξαμηνιαία

Για κάθε επίπεδο κατανάλωσης πρέπει να διαβιβάζονται τα πεδία των πινάκων 1, 2 και 4.

Τα επίπεδα κατανάλωσης για τους οικιακούς καταναλωτές είναι τα ακόλουθα:

επίπεδο-D1 (μικρή): ετήσια κατανάλωση λιγότερο από 20 GJ,

επίπεδο-D2 (μέση): ετήσια κατανάλωση 20 GJ ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 200 GJ,

επίπεδο-D3 (μεγάλη): ετήσια κατανάλωση 200 GJ ή περισσότερο.

Τα επίπεδα κατανάλωσης για τους μη οικιακούς καταναλωτές είναι τα ακόλουθα:

επίπεδο-I1: ετήσια κατανάλωση λιγότερο από 1 000 GJ,

επίπεδο-I2: ετήσια κατανάλωση 1 000 GJ ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 10 000 GJ,

επίπεδο-I3: ετήσια κατανάλωση 10 000 GJ ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 100 000 GJ,

επίπεδο-I4: ετήσια κατανάλωση 100 000 GJ ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 1 000 000 GJ,

επίπεδο-I5: ετήσια κατανάλωση 1 000 000 GJ ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 4 000 000 GJ,

επίπεδο-I6: ετήσια κατανάλωση 4 000 000 GJ ή περισσότερο.

Τα στοιχεία που παρατίθενται στον πίνακα 3 πρέπει να προσδιορίζονται ως μέσοι όροι που καλύπτουν όλα τα επίπεδα κατανάλωσης μαζί.

Πίνακας 1: Κύρια επίπεδα τιμών

Πεδίο

Παρατηρήσεις

Συχνότητα υποβολής στοιχείων

Καθεστώς εμπιστευτικότητας

 

Εξαμηνιαία

Τιμή άνευ φόρων

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Αυτό το επίπεδο τιμών περιλαμβάνει μόνο τη συνιστώσα ενέργειας και προμήθειας και τη συνιστώσα δικτύου.

Εξαμηνιαία

ΦΠΑ και λοιποί ανακτήσιμοι φόροι

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Αυτό το επίπεδο τιμών περιλαμβάνει τη συνιστώσα ενέργειας και προμήθειας, τη συνιστώσα δικτύου και τους φόρους, τα τέλη, τις εισφορές και χρεώσεις που θεωρούνται μη ανακτήσιμοι/-ες για τους τελικούς μη οικιακούς πελάτες. Αυτό το επίπεδο τιμών για τους οικιακούς πελάτες περιλαμβάνει τις συνιστώσες ενέργειας και δικτύου και τους φόρους, τα τέλη, τις εισφορές και τις χρεώσεις, αλλά δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ.

Εξαμηνιαία

Τιμή συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και του ΦΠΑ (ανακτήσιμων και μη ανακτήσιμων)

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Αυτό το επίπεδο τιμών περιλαμβάνει τη συνιστώσα ενέργειας και προμήθειας, τη συνιστώσα δικτύου, και όλους τους μη ανακτήσιμους φόρους, τέλη, εισφορές και χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Εξαμηνιαία

Οι τιμές καθορίζονται στο εθνικό νόμισμα ανά Gigajoule (ακαθάριστη θερμογόνος δύναμη).

Τα καθεστώτα εμπιστευτικότητας και παρατήρησης καθορίζονται με τη χρήση τυποποιημένων καταλόγων κωδικών.

Πίνακας 2: Λεπτομερής ανάλυση των τιμών σε συνιστώσες και υποσυνιστώσες

Πεδίο

Παρατηρήσεις

Συχνότητα υποβολής στοιχείων

Καθεστώς εμπιστευτικότητας

 

 

Τιμή ενέργειας και προμήθειας

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει την τιμή του βασικού προϊόντος για το φυσικό αέριο η οποία καταβλήθηκε από τον προμηθευτή ή την τιμή του φυσικού αερίου στο σημείο εισόδου στο σύστημα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου, ανάλογα με την περίπτωση, των ακόλουθων στοιχείων κόστους του τελικού καταναλωτή: κόστος αποθήκευσης συν τις δαπάνες που συνδέονται με την πώληση φυσικού αερίου στους τελικούς πελάτες.

Ετήσια

Τιμή δικτύου

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Η τιμή δικτύου περιλαμβάνει τις εξής δαπάνες τελικού καταναλωτή: τιμολόγια μεταφοράς και διανομής, απώλειες μεταφοράς και διανομής, δαπάνες δικτύου, δαπάνες για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, δαπάνες εξυπηρέτησης συστήματος και δαπάνες μίσθωσης μετρητή και δαπάνες μέτρησης.

Ετήσια

Φόρος προστιθέμενης αξίας

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Φόρος προστιθέμενης αξίας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (1).

Ετήσια

Φόροι ανανεώσιμων πηγών

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που σχετίζονται με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τη συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Ετήσια

Φόροι δυναμικότητας

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που σχετίζονται με στρατηγικά αποθέματα, πληρωμές δυναμικότητας και την ενεργειακή ασφάλεια· φόροι διανομής φυσικού αερίου· λανθάνον κόστος και εισφορές για τη χρηματοδότηση ρυθμιστικών αρχών ενέργειας ή των φορέων εκμετάλλευσης της αγοράς και των διαχειριστών συστημάτων.

Ετήσια

Λοιποί φόροι

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα και με άλλους περιβαλλοντικούς σκοπούς· φόροι επί των εκπομπών CO2 ή άλλων αερίων του θερμοκηπίου.

Ετήσια

Λοιποί φόροι

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Όλοι οι λοιποί φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που δεν υπάγονται σε καμία από τις προηγούμενες τέσσερις κατηγορίες: στήριξη για την τηλεθέρμανση· τοπικές ή περιφερειακές φορολογικές επιβαρύνσεις· νησιωτικό αντισταθμιστικό τέλος· τέλη παραχώρησης που αφορούν συνήθως τις άδειες και τα τέλη για την κατάληψη γης και δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας από δίκτυα ή άλλα μηχανήματα.

Ετήσια

Η περίοδος αναφοράς για όλες τις συνιστώσες και τις υποσυνιστώσες είναι ετήσια.

Οι τιμές καθορίζονται στο εθνικό νόμισμα ανά Gigajoule (GJ), με βάση την ακαθάριστη θερμογόνο δύναμη (ΑΘΔ).

Τα καθεστώτα εμπιστευτικότητας και παρατήρησης καθορίζονται με τη χρήση τυποποιημένων καταλόγων κωδικών.

Πίνακας 3: Κόστος δικτύου

Πεδίο

Παρατηρήσεις

Συχνότητα υποβολής στοιχείων

Καθεστώς εμπιστευτικότητας

 

 

Κόστος μεταφοράς

ποσοστό

καθεστώς παρατήρησης

Μέσο σχετικό μερίδιο του κόστους μεταφοράς για οικιακούς πελάτες και μέσο σχετικό μερίδιο του κόστους μεταφοράς για τελικούς μη οικιακούς πελάτες, εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού κόστους του δικτύου.

Ετήσια

Κόστος διανομής

ποσοστό

καθεστώς παρατήρησης

Μέσο σχετικό μερίδιο του κόστους διανομής για οικιακούς πελάτες και μέσο σχετικό μερίδιο του κόστους διανομής για τελικούς μη οικιακούς πελάτες, εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού κόστους του δικτύου.

Ετήσια

Η περίοδος αναφοράς για το κόστος μεταφοράς και διανομής είναι ετήσια.

Οι τιμές καθορίζονται σε εκατοστιαία ποσοστά.

Τα καθεστώτα εμπιστευτικότητας και παρατήρησης καθορίζονται με τη χρήση τυποποιημένων καταλόγων κωδικών.

Πίνακας 4: Όγκοι κατανάλωσης

Πεδίο

Παρατηρήσεις

Συχνότητα υποβολής στοιχείων

Καθεστώς εμπιστευτικότητας

 

 

Όγκοι κατανάλωσης

ποσοστό

καθεστώς παρατήρησης

Σχετικό μερίδιο του φυσικού αερίου ανά επίπεδο κατανάλωσης με βάση τον συνολικό όγκο στον οποίο αναφέρονται οι τιμές.

Ετήσια

Η περίοδος αναφοράς για τους όγκους κατανάλωσης είναι ετήσια.

Οι τιμές καθορίζονται σε εκατοστιαία ποσοστά.

Τα καθεστώτα εμπιστευτικότητας και παρατήρησης καθορίζονται με τη χρήση τυποποιημένων καταλόγων κωδικών.


(1)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δομή για τη διαβίβαση των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στους φακέλους διαβίβασης:

Γενικές πληροφορίες

Πεδίο

Παρατηρήσεις

Συχνότητα υποβολής στοιχείων

Χώρα

Ονομασία της χώρας που υποβάλλει τα στοιχεία

Εξαμηνιαία

Οργανισμός

Ονομασία του οργανισμού που υποβάλλει τα στοιχεία

Εξαμηνιαία

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο του αρμοδίου για την υποβολή των στοιχείων

Εξαμηνιαία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρμοδίου για την υποβολή των στοιχείων

Εξαμηνιαία

Έτος

Έτος αναφοράς για τα στοιχεία (2018, 2017 κ.λπ.)

Εξαμηνιαία

Εξάμηνο

1 ή 2

Εξαμηνιαία

Για κάθε επίπεδο κατανάλωσης πρέπει να διαβιβάζονται τα πεδία των πινάκων 1, 2 και 4.

Τα επίπεδα κατανάλωσης για τους οικιακούς καταναλωτές είναι τα ακόλουθα:

επίπεδο-DA (πολύ μικρή): ετήσια κατανάλωση λιγότερο από 1 000 kWh,

επίπεδο-DB (μικρή): ετήσια κατανάλωση 1 000 kWh ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 2 500 kWh,

επίπεδο-DC (μέση): ετήσια κατανάλωση 2 500 kWh ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 5 000 kWh,

επίπεδο-DD (μεγάλη): ετήσια κατανάλωση 5 000 kWh ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 15 000 kWh,

επίπεδο-DE (πολύ μεγάλη): ετήσια κατανάλωση 15 000 kWh ή περισσότερο.

Τα επίπεδα κατανάλωσης για τους μη οικιακούς καταναλωτές είναι τα ακόλουθα:

επίπεδο-IA: ετήσια κατανάλωση λιγότερο από 20 MWh,

επίπεδο-IB: ετήσια κατανάλωση 20 kWh ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 500 MWh,

επίπεδο-IC: ετήσια κατανάλωση 500 kWh ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 2 000 MWh,

επίπεδο-ID: ετήσια κατανάλωση 2 000 kWh ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 20 000 MWh,

επίπεδο-IE: ετήσια κατανάλωση 20 000 kWh ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 70 000 MWh,

επίπεδο-IF: ετήσια κατανάλωση 70 000 kWh ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 150 000 MWh,

επίπεδο-IG: ετήσια κατανάλωση 150 000 MWh ή περισσότερο.

Τα στοιχεία που παρατίθενται στον πίνακα 3 πρέπει να προσδιορίζονται ως μέσοι όροι που καλύπτουν όλα τα επίπεδα κατανάλωσης μαζί.

Πίνακας 1: Κύρια επίπεδα τιμών

Πεδίο

Παρατηρήσεις

Συχνότητα υποβολής στοιχείων

Καθεστώς εμπιστευτικότητας

 

Εξαμηνιαία

Τιμή άνευ φόρων

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Αυτό το επίπεδο τιμών περιλαμβάνει μόνο τη συνιστώσα ενέργειας και προμήθειας και τη συνιστώσα δικτύου.

Εξαμηνιαία

ΦΠΑ και λοιποί ανακτήσιμοι φόροι

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Αυτό το επίπεδο τιμών περιλαμβάνει τη συνιστώσα ενέργειας και προμήθειας, τη συνιστώσα δικτύου και τους φόρους, τα τέλη, τις εισφορές και χρεώσεις που θεωρούνται μη ανακτήσιμοι/-ες για τους τελικούς μη οικιακούς πελάτες. Αυτό το επίπεδο τιμών για τους οικιακούς πελάτες περιλαμβάνει τις συνιστώσες ενέργειας και δικτύου και τους φόρους, τα τέλη, τις εισφορές και τις χρεώσεις, αλλά δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ.

Εξαμηνιαία

Τιμή συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και του ΦΠΑ (ανακτήσιμων και μη ανακτήσιμων)

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Αυτό το επίπεδο τιμών περιλαμβάνει τη συνιστώσα ενέργειας και προμήθειας, τη συνιστώσα δικτύου, και όλους τους μη ανακτήσιμους φόρους, τέλη, εισφορές και χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Εξαμηνιαία

Οι τιμές καθορίζονται στο εθνικό νόμισμα ανά κιλοβατώρα.

Τα καθεστώτα εμπιστευτικότητας και παρατήρησης καθορίζονται με τη χρήση τυποποιημένων καταλόγων κωδικών.

Πίνακας 2: Λεπτομερής ανάλυση των τιμών σε συνιστώσες και υποσυνιστώσες

Πεδίο

Παρατηρήσεις

Συχνότητα υποβολής στοιχείων

Καθεστώς εμπιστευτικότητας

 

 

Τιμή ενέργειας και προμήθειας

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Η συνιστώσα της συνολικής τιμής που αφορά την ενέργεια και την προμήθεια, μη συμπεριλαμβανομένων των φόρων.

Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει τις εξής δαπάνες τελικού καταναλωτή: ηλεκτροπαραγωγή, συγκέντρωση, ενέργεια εξισορρόπησης, κόστος παρεχόμενης ενέργειας, υπηρεσίες στους πελάτες, διαχείριση εξυπηρέτησης πελατών και άλλες δαπάνες προμήθειας.

Εξαμηνιαία

Τιμή δικτύου

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Η συνιστώσα της συνολικής τιμής που αφορά τις τιμές δικτύου, μη συμπεριλαμβανομένων των φόρων.

Η τιμή δικτύου περιλαμβάνει τις εξής δαπάνες τελικού καταναλωτή: τιμολόγια μεταφοράς και διανομής, απώλειες μεταφοράς και διανομής, δαπάνες δικτύου, δαπάνες για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, δαπάνες εξυπηρέτησης συστήματος και δαπάνες μίσθωσης μετρητή και δαπάνες μέτρησης.

Ετήσια

Φόρος προστιθέμενης αξίας

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Φόρος προστιθέμενης αξίας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ.

Ετήσια

Φόροι ανανεώσιμων πηγών

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που σχετίζονται με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τη συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Ετήσια

Φόροι δυναμικότητας

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που σχετίζονται με πληρωμές δυναμικότητας, την ενεργειακή ασφάλεια και την επάρκεια της παραγωγής· φόροι επί της αναδιάρθρωσης της ανθρακοβιομηχανίας· φόροι επί της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας· λανθάνον κόστος και εισφορές για τη χρηματοδότηση ρυθμιστικών αρχών ενέργειας ή των φορέων εκμετάλλευσης της αγοράς και των διαχειριστών συστημάτων.

Ετήσια

Περιβαλλοντικοί φόροι

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα και με άλλους περιβαλλοντικούς σκοπούς· φόροι επί των εκπομπών CO2 ή άλλων αερίων του θερμοκηπίου.

Ετήσια

Λοιποί φόροι

αξία

καθεστώς παρατήρησης

Φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που σχετίζονται με τον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, μεταξύ άλλων, για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων, τις επιθεωρήσεις και τα τέλη για πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ετήσια

Καθεστώς εμπιστευτικότητας

Όλοι οι λοιποί φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που δεν υπάγονται σε καμία από τις προηγούμενες πέντε κατηγορίες: στήριξη για την τηλεθέρμανση· τοπικές ή περιφερειακές φορολογικές επιβαρύνσεις· νησιωτικό αντισταθμιστικό τέλος· τέλη παραχώρησης που αφορούν συνήθως τις άδειες και τα τέλη για την κατάληψη γης και δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας από δίκτυα ή άλλα μηχανήματα.

Ετήσια

Η περίοδος αναφοράς για όλες τις συνιστώσες και όλες τις υποσυνιστώσες είναι ετήσια.

Οι τιμές καθορίζονται στο εθνικό νόμισμα ανά κιλοβατώρα.

Τα καθεστώτα εμπιστευτικότητας και παρατήρησης καθορίζονται με τη χρήση τυποποιημένων καταλόγων κωδικών.

Πίνακας 3: Κόστος δικτύου

Πεδίο

Παρατηρήσεις

Συχνότητα υποβολής στοιχείων

Καθεστώς εμπιστευτικότητας

 

 

Κόστος μεταφοράς

ποσοστό

καθεστώς παρατήρησης

Μέσο σχετικό μερίδιο του κόστους μεταφοράς για οικιακούς πελάτες και μέσο σχετικό μερίδιο του κόστους μεταφοράς για τελικούς μη οικιακούς πελάτες, εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού κόστους του δικτύου.

Ετήσια

Κόστος διανομής

ποσοστό

καθεστώς παρατήρησης

Μέσο σχετικό μερίδιο του κόστους διανομής για οικιακούς πελάτες και μέσο σχετικό μερίδιο του κόστους διανομής για τελικούς μη οικιακούς πελάτες, εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού κόστους του δικτύου.

Ετήσια

Η περίοδος αναφοράς για τους όγκους κατανάλωσης είναι ετήσια.

Οι τιμές καθορίζονται σε εκατοστιαία ποσοστά.

Τα καθεστώτα εμπιστευτικότητας και παρατήρησης καθορίζονται με τη χρήση τυποποιημένων καταλόγων κωδικών.

Πίνακας 4: Όγκοι κατανάλωσης

Πεδίο

Παρατηρήσεις

Συχνότητα υποβολής στοιχείων

Καθεστώς εμπιστευτικότητας

 

 

Όγκοι κατανάλωσης

ποσοστό

καθεστώς παρατήρησης

Σχετικό μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας ανά επίπεδο κατανάλωσης με βάση τον συνολικό όγκο στον οποίο αναφέρονται οι τιμές.

Ετήσια

Η περίοδος αναφοράς για τους όγκους κατανάλωσης είναι ετήσια.

Οι τιμές καθορίζονται σε εκατοστιαία ποσοστά.

Τα καθεστώτα εμπιστευτικότητας και παρατήρησης καθορίζονται με τη χρήση τυποποιημένων καταλόγων κωδικών.