26.10.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1942 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Οκτωβρίου 2017

για την εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 747/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Σουδάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 747/2014 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2014 , σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Σουδάν και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 131/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1184/2005 (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 10 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 747/2014.

(2)

Στις 17 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, επικαιροποίησε τις πληροφορίες για ένα πρόσωπο που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα.

(3)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 747/2014 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 747/2014 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MAASIKAS


(1)  ΕΕ L 203 της 11.7.2014, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η καταχώριση που αφορά τον «ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla» αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση:

«2.

ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Γνωστός και ως: α) Sheikh Musa Hilal· β) Abd Allah· γ) Abdallah· δ) AlNasim· ε) Al Nasim· στ) AlNaseem· ζ) Al Naseem· η) AlNasseem· θ) Al Nasseem.

Χαρακτηρισμός: α) πρώην μέλος της National Assembly of Sudan από την Al-Waha district· β) πρώην ειδικός σύμβουλος του Υπουργείου Ομοσπονδιακών Υποθέσεων· γ) αρχηγός της φυλής Mahamid στο Βόρειο Darfur.

Ημερομηνία γεννήσεως: α) 1.1.1964· β) 1959.

Τόπος γεννήσεως: Kutum.

Υπηκοότητα: Sudan.

Διεύθυνση: α) Kabkabiya, Sudan· β) Kutum, Sudan (ζεί στην Kabkabiya και στην πόλη Kutum, Northern Darfur και έχει ζήσει στο Khartoum).

Διαβατήριο: α) διπλωματικό διαβατήριο D014433, εκδοθέν στις 21 Φεβρουαρίου 2013 (έληξε στις 21 Φεβρουαρίου 2015)· β) διπλωματικό διαβατήριο D009889, εκδοθέν στις 17 Φεβρουαρίου 2011 (έληξε στις 17 Φεβρουαρίου 2013).

Ταυτοποίηση: πιστοποιητικό εθνικότητος A0680623.

Ημερομηνία καταχώρισης ΗΕ: 25 Απριλίου 2006.

Λοιπά στοιχεία: Interpol-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Στοιχεία από την περιληπτική αιτιολογία καταχώρισης που έδωσε η Επιτροπή κυρώσεων:

Ο Alnsiem καταχωρήθηκε στις 25 Απριλίου 2006 με την παράγραφο 1 της απόφασης 1672 (2006) ως “Αρχηγός της φυλής Jalul στο Βόρειο Darfur”.

Μια αναφορά από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι έχουν ένα υπόμνημα από τις 13 Φεβρουαρίου 2004 από γραφείο της τοπικής κυβέρνησης στο Βόρειο Darfur με το οποίο διατάσσονται “οι μονάδες ασφαλείας της περιοχής” να “επιτρέψουν τις δραστηριότητες των mujahideen και των εθελοντών υπό τη διοίκηση του Sheikh Musa Hilal να προχωρήσουν στις περιοχές του [Βόρειο Darfur] και να καλύψουν τις ζωτικές τους ανάγκες”. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2005, 400 άραβες άτακτοι επετέθησαν κατά των χωριών Aro Sharrow (και κατά του τοπικού στρατοπέδου IDP), Acho, και Gozmena στο Δυτικό Darfur. Πιστεύουμε επίσης ότι ο Musa Hilal ήταν παρών στην επίθεση κατά του στρατοπέδου IDP στο Aro Sharrow: ο γιός του σκοτώθηκε κατά την επίθεση του SLA κατά του Shareia, και έτσι έχει τώρα εμπλακεί σε προσωπική βεντέτα. Πιστεύεται ευλόγως ότι ως αρχηγός έχει άμεση ευθύνη για τις ενέργειες αυτές και είναι υπεύθυνος για παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπιστικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για άλλες αγριότητες.».