28.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/24


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1370 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 4ης Ιουλίου 2017

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου (2) καθιέρωσε τη θεώρηση ενιαίου τύπου.

(2)

Το τρέχον κοινό σχέδιο για την αυτοκόλλητη ετικέτα θεώρησης, το οποίο κυκλοφορεί επί 20 έτη, θεωρείται ότι έχει υπονομευτεί εξαιτίας σοβαρών περιστατικών παραποίησης και απάτης.

(3)

Θα πρέπει συνεπώς να εκπονηθεί νέο κοινό σχέδιο με περισσότερο σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να καταστεί ασφαλέστερη η αυτοκόλλητη ετικέτα θεώρησης και για την πρόληψη της πλαστογράφησης.

(4)

Μετά από αίτηση της Ιρλανδίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή θα πρέπει να συνάψει τις δέουσες συμφωνίες με το αιτούν κράτος μέλος για την ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών με το εν λόγω κράτος μέλος με σκοπό την έκδοση εθνικών θεωρήσεων από το εν λόγω κράτος μέλος.

(5)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου (3)· ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(7)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (4)· ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(8)

Ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή που συνδέεται με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2003, του άρθρου 4 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2005 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2011 αντίστοιχα.

(9)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας η οποία συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατίας της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (5), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (6).

(10)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (7), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 στοιχείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (8).

(11)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (9), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 στοιχείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου (10).

(12)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 1683/95 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 7, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Μετά από αίτημα της Ιρλανδίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή συνάπτει τις δέουσες συμφωνίες με το αιτούν κράτος μέλος για την ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 με σκοπό την έκδοση εθνικών θεωρήσεων από το αιτούν κράτος μέλος.

Οι δαπάνες στις οποίες η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτονται από την Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα, εφόσον υποβάλουν μια τέτοια αίτηση.».

2)

Το παράρτημα αντικαθίσταται από την εικόνα και το κείμενο που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες θεώρησης που πληρούν τις προδιαγραφές οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 και οι οποίες ισχύουν έως την ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού μπορούν να χρησιμοποιούνται για θεωρήσεις που εκδίδονται κατά τη διάρκεια εξαμήνου μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό το αργότερο 15 μήνες μετά τη θέσπιση των περαιτέρω τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Στρασβούργο, 4 Ιουλίου 2017.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MAASIKAS


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2017.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1995, για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου (ΕΕ L 164 της 14.7.1995, σ. 1).

(3)  Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).

(4)  Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).

(5)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(6)  Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).

(7)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008 σ. 52.

(8)  Απόφαση 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.

(10)  Απόφαση 2011/350/ΕE του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 19).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Image

Στοιχεία ασφαλείας

1.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ασφάλειας ενσωματωμένη έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου.

2.

Στη θέση αυτή υπάρχει περιθλαστική οπτικά μεταβλητή διάταξη (“Κινησιόγραμμα” ή αντίστοιχη). Ανάλογα με τη γωνία παρατήρησης, διακρίνονται τα γράμματα “EU”, “EUE” και κινηματικές γραμμές με γραμμοκοσμήματα σε ποικίλα μεγέθη και χρώματα.

3.

Η θέση αυτή περιλαμβάνει τον τριψήφιο κωδικό χώρας όπως εκτίθεται στο έγγραφο 9303 του ICAO για τα μηχαναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα του κράτους μέλους έκδοσης ή το ακρώνυμο “BNL” εάν εκδίδεται από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο ή τις Κάτω Χώρες, με οπτικά μεταβλητό χρωματισμό. Ανάλογα με τη γωνία παρατήρησης, εμφανίζεται σε διάφορα χρώματα.

4.

Στη θέση αυτή εμφανίζονται, με κεφαλαία γράμματα, τα ακόλουθα:

α)

η λέξη “VISA”. Το κράτος μέλος έκδοσης μπορεί να συμπεριλάβει τον ταυτόσημο όρο σε άλλη επίσημη γλώσσα των οργάνων της Ένωσης,

β)

το όνομα του κράτους μέλους έκδοσης, στα αγγλικά, στα γαλλικά και σε μια άλλη επίσημη γλώσσα των οργάνων της Ένωσης,

γ)

τον τριψήφιο κωδικό χώρας του κράτους μέλους έκδοσης, όπως εκτίθεται στο έγγραφο 9303 του ICAO.

5.

Η θέση αυτή περιλαμβάνει τον εννεαψήφιο εθνικό αριθμό της αυτοκόλλητης ετικέτας θεώρησης σε οριζόντιο προσανατολισμό, ο οποίος προτυπώνεται με μαύρο χρώμα. Χρησιμοποιείται ειδικός τύπος γραμματοσειράς.

6.

Η θέση αυτή περιλαμβάνει τον εννεαψήφιο εθνικό αριθμό της αυτοκόλλητης ετικέτας θεώρησης σε κατακόρυφη θέση, ο οποίος προτυπώνεται με κόκκινο χρώμα. Χρησιμοποιείται ειδικός τύπος γραμματοσειράς, διαφορετικός από εκείνον που χρησιμοποιείται στη θέση 5. Ο “αριθμός της αυτοκόλλητης ετικέτας θεώρησης” είναι ο αποτελούμενος εκ τριών γραμμάτων κωδικός χώρας όπως εκτίθεται στο έγγραφο 9303 του ICAO και ο εθνικός αριθμός που αναφέρεται στις θέσεις 5 και 6.

7.

Η θέση αυτή περιέχει τα γράμματα “EU”, τυπωμένα ως λανθάνουσα εικόνα. Τα εν λόγω γράμματα εμφανίζονται σκούρα όταν παρατηρούνται υπό κλίση μακριά από τον θεατή και ανοιχτόχρωμα όταν μετά στραφούν κατά 90o.

8.

Η θέση αυτή περιλαμβάνει τον κωδικό που αναφέρεται στη θέση 3 τυπωμένους υπό μορφή λανθάνουσας εικόνας. Ο εν λόγω κωδικός εμφανίζεται σκούρος όταν παρατηρείται υπό κλίση μακριά από τον θεατή και ανοιχτόχρωμος όταν μετά στραφεί κατά 90o.

Τμήματα προς συμπλήρωση

Τα επεξηγηματικά κείμενα για τις θέσεις είναι στα αγγλικά και γαλλικά. Το κράτος μέλος έκδοσης μπορεί να προσθέσει μετάφραση σε μια άλλη επίσημη γλώσσα των οργάνων της Ένωσης.

9.

Στη θέση αυτή υπάρχουν οι λέξεις “ισχύει για”. Η εκδίδουσα αρχή σημειώνει το έδαφος εντός του οποίου δικαιούται να ταξιδεύει ο κάτοχος της θεώρησης.

10.

Στη θέση αυτή υπάρχει η λέξη “από” και παρακάτω στην ίδια σειρά εμφανίζεται η λέξη “μέχρι”. Η εκδίδουσα αρχή σημειώνει την περίοδο της παραμονής του κατόχου της θεώρησης που επιτρέπεται από τη θεώρηση. Παρακάτω στην ίδια σειρά υπάρχουν οι λέξεις “διάρκεια παραμονής” (δηλαδή η διάρκεια της προβλεπόμενης παραμονής του αιτούντος) και πάλι η λέξη “ημέρες”.

11.

Στη θέση αυτή υπάρχουν οι λέξεις “είδος θεώρησης”. Η εκδίδουσα αρχή σημειώνει την κατηγορία της θεώρησης. Παρακάτω στην ίδια σειρά αναγράφονται οι λέξεις “Αριθ. διαβατηρίου” και “αριθμός εισόδων”.

12.

Στη θέση αυτή υπάρχουν οι λέξεις “εκδοθείσα σε” και χρησιμοποιούνται για να σημειώνεται ο τόπος της εκδίδουσας αρχής. Παρακάτω στην ίδια σειρά αναγράφεται η λέξη “την” (μετά την οποία συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης από την εκδίδουσα αρχή).

13.

Στη θέση αυτή υπάρχουν οι λέξεις “Επώνυμο, Όνομα”.

14.

Στη θέση αυτή υπάρχει η λέξη “παρατηρήσεις”. Η περιοχή κάτω από τη λέξη “παρατηρήσεις” χρησιμοποιείται από την εκδίδουσα αρχή για να συμπληρωθούν τυχόν περαιτέρω στοιχεία.

15.

Στη θέση αυτή υπάρχουν οι σχετικές μηχαναγνώσιμες πληροφορίες για να διευκολύνονται οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα. Η μηχαναγνώσιμη ζώνη περιλαμβάνει ένα τυπωμένο κείμενο στην ορατή εκτύπωση δαπέδου με τις λέξεις “Ευρωπαϊκή Ένωση” σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Το κείμενο αυτό δεν επηρεάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχαναγνώσιμης ζώνης ή την ικανότητά της να αναγνωστεί.

16.

Η θέση αυτή προορίζεται για την ενδεχόμενη προσθήκη ενός κοινού δισδιάστατου γραμμικού κώδικα.

».