3.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 143/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Ιουνίου 2017

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαμόρφωση του κωδικού αναγνώρισης για τα βοοειδή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 (1) και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 θεσπίζονται κανόνες συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών. Για να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των μετακινήσεων των βοοειδών, ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ότι όλα τα ζώα πρέπει να ταυτοποιούνται από δύο τουλάχιστον μέσα αναγνώρισης που καταγράφονται στο παράρτημα I και τα οποία φέρουν τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης. Τα μέσα αναγνώρισης που περιέχονται στο εν λόγω παράρτημα περιλαμβάνουν το συμβατικό ενώτιο και μια ηλεκτρονική συσκευή με τη μορφή ηλεκτρονικού ενωτίου ή ενδοστομαχικού βώλου ή ενέσιμου πομποδέκτη.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 653/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), προβλέπει τους κανόνες σχετικά με τη διαμόρφωση του κωδικού αναγνώρισης που θα καθορίζεται με εκτελεστικές πράξεις.

(3)

Η πλέον κατάλληλη διαμόρφωση του κωδικού αναγνώρισης για τα βοοειδή, ώστε να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) για την ταυτοποίηση των ζώων, είναι είτε ο αλφαβητικός κωδικός χώρας που αποτελείται από δύο γράμματα είτε ο τριψήφιος αριθμητικός κωδικός χώρας και ο ατομικός κωδικός του ζώου που αποτελείται από 12 ψηφία κατά μέγιστο όριο.

(4)

Επιπλέον, η διαμόρφωση του κωδικού αναγνώρισης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, όχι μόνο για τα βοοειδή αλλά και για τα αιγοπρόβατα, δεδομένου ότι η εν λόγω διαμόρφωση του κωδικού αναγνώρισης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου (3), ανεξάρτητα από τα μέσα αναγνώρισης που έχουν θεσπιστεί στα διάφορα κράτη μέλη.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής (4) καθορίζει την κωδικοποιημένη μορφή που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί το κράτος μέλος προέλευσης, όπως επίσης και πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζώο που πρέπει να εφαρμόζονται σε ορατά ενώτια. Η εν λόγω κωδικοποιημένη μορφή αναγνώρισης είναι ο αλφαβητικός κωδικός χώρας που αποτελείται από δύο γράμματα, μαζί με έναν ατομικό κωδικό του ζώου αποτελούμενο από 12 ψηφία κατά μέγιστο.

(6)

Η διαμόρφωση του κωδικού αναγνώρισης για τα βοοειδή θα πρέπει να ισχύει και για τα συμβατικά ενώτια και για τις ηλεκτρονικές συσκευές αναγνώρισης και οι εν λόγω κωδικοί θα πρέπει να είναι διαλειτουργικοί, ηλεκτρονικά ανταλλάξιμοι και αναγνώσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη. Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 911/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να αναφέρεται στον κωδικό αναγνώρισης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(7)

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 911/2004 προβλέπει ότι η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διατηρήσουν το σύστημά τους, δηλαδή τον αλφαριθμητικό κωδικό για τα 12 ψηφία που έπονται του κωδικού της χώρας σε σχέση με ζώα που έχουν γεννηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 1999 όσον αφορά την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία και σε σχέση με ζώα που γεννήθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 2000 όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Καθώς οι κανόνες σχετικά με τη διαμόρφωση του κωδικού αναγνώρισης για τα βοοειδή που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό έχουν στόχο να αντικαταστήσουν εκείνους που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 911/2004, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να προβλέπει την εν λόγω παρέκκλιση.

(8)

Το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα βοοειδή, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους οφείλει να καταγράφει τον κωδικό αναγνώρισης για τα βοοειδή. Επιπλέον, το άρθρο 4 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού ορίζει την ημερομηνία από την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν την πλήρη λειτουργικότητα των υποδομών που είναι αναγκαίες για τη χρήση συσκευής ηλεκτρονικής αναγνώρισης ως επίσημου μέσου ηλεκτρονικής αναγνώρισης για τα βοοειδή. Η εν λόγω υποδομή περιλαμβάνει την ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

(9)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση από τα συμβατικά ενώτια στις ηλεκτρονικές συσκευές αναγνώρισης, ενδείκνυται να καθοριστούν προσωρινά μέτρα για την αλλαγή κωδικού όσον αφορά τον κωδικό αναγνώρισης βοοειδών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων μέχρι ότου εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα των υποδομών που είναι αναγκαίες για τη χρήση συσκευής ηλεκτρονικής αναγνώρισης από τα κράτη μέλη.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη διαμόρφωση του κωδικού αναγνώρισης για τα βοοειδή, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

Άρθρο 2

Διαμόρφωση του κωδικού αναγνώρισης για τα βοοειδή

Ο κωδικός αναγνώρισης για τα βοοειδή αναγράφεται στο μέσο αναγνώρισης ως εξής:

α)

το πρώτο μέρος του κωδικού αναγνώρισης πρέπει να είναι ο κωδικός χώρας του κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το μέσο αναγνώρισης, υπό τη μορφή είτε του αλφαβητικού κωδικού δύο γραμμάτων είτε του τριψήφιου αριθμητικού κωδικού, όπως αναφέρονται στο παράρτημα·

β)

το δεύτερο στοιχείο του κωδικού αναγνώρισης πρέπει να είναι ένας αριθμητικός ατομικός κωδικός που δεν υπερβαίνει τα 12 ψηφία· ωστόσο, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διατηρήσουν το σύστημά τους, δηλαδή τον αλφαριθμητικό κωδικό για τα 12 ψηφία που έπονται του κωδικού της χώρας, για ζώα που έχουν γεννηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 1999 όσον αφορά την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία και για τα ζώα που γεννήθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 2000 όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο.

Άρθρο 3

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μπορεί να καταγράφει στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα βοοειδή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, τον κωδικό αναγνώρισης με τη μορφή είτε του αλφαβητικού κωδικού δύο γραμμάτων είτε του τριψήφιου αριθμητικού κωδικού που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, ανεξάρτητα από τον κωδικό χώρας που αναγράφεται στο μέσο αναγνώρισης, υπό την προϋπόθεση ότι η πλήρης ιχνηλασιμότητα των βοοειδών είναι εγγυημένη.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 911/2004

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 911/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι χαρακτήρες που συνθέτουν τον κωδικό αναγνώρισης στα ενώτια είναι όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/949 της Επιτροπής (*1).

(*1)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/949 της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαμόρφωση του κωδικού αναγνώρισης για τα βοοειδή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 143 της 3.6.2017, σ. 1).»."

2)

Το παράρτημα I διαγράφεται.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 653/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 όσον αφορά την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 33).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων (ΕΕ L 163 της 30.4.2004, σ. 65).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικοί χωρών όπως αναφέρονται στο άρθρο 2:

Κράτος μέλος

Αλφαβητικός κωδικός δύο γραμμάτων

Τριψήφιος αριθμητικός κωδικός

Βέλγιο

BE

056

Βουλγαρία

BG

100

Τσεχική Δημοκρατία

CZ

203

Δανία

DK

208

Γερμανία

DE

276

Εσθονία

EE

233

Ιρλανδία

IE

372

Ελλάδα

EL

300

Ισπανία

ES

724

Γαλλία

FR

250

Κροατία

HR

191

Ιταλία

IT

380

Κύπρος

CY

196

Λετονία

LV

428

Λιθουανία

LT

440

Λουξεμβούργο

LU

442

Ουγγαρία

HU

348

Μάλτα

MT

470

Κάτω Χώρες

NL

528

Αυστρία

AT

040

Πολωνία

PL

616

Πορτογαλία

PT

620

Ρουμανία

RO

642

Σλοβενία

SI

705

Σλοβακία

SK

703

Φινλανδία

FI

246

Σουηδία

SE

752

Ηνωμένο Βασίλειο

UK

826