25.5.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/57


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/892 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Μαρτίου 2017

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 38, το άρθρο 174 παράγραφος 1 στοιχείο δ), το άρθρο 181 παράγραφος 3 και το άρθρο 182 παράγραφοι 1 και 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 58 παράγραφος 4 στοιχείo α), το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και η) και το άρθρο 64 παράγραφος 7 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (3) και θεσπίζει νέους κανόνες όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών. Επίσης, εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει σχετικές κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να αντικαταστήσουν ορισμένες διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 (4). Ο εν λόγω κανονισμός τροποποιείται με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής (5).

(2)

Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τη βελτιστοποίηση της κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας της στρατηγικής, οι οποίες να προσδιορίζουν τη δομή και το περιεχόμενο της εθνικής στρατηγικής για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα και το εθνικό πλαίσιο για περιβαλλοντικές δράσεις. Θα πρέπει να καθοριστούν οι περιβαλλοντικές δράσεις που μπορεί να περιλαμβάνονται στο εν λόγω πλαίσιο και οι απαιτήσεις που θα πρέπει να τηρούνται για τη διευκόλυνση της κατάρτισης και της εφαρμογής των λόγω δράσεων.

(3)

Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθούν κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα έγγραφα προς υποβολή, τις προθεσμίες υποβολής και τις περιόδους υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του καθεστώτος ενισχύσεων για τις οργανώσεις παραγωγών, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνουν οι αιτήσεις ενίσχυσης, καθώς και για τις διαδικασίες σχετικά με την καταβολή της ενίσχυσης. Προκειμένου να αποφευχθούν δυσχέρειες ταμειακής ροής, θα πρέπει να προβλεφθεί για τις οργανώσεις παραγωγών σύστημα προκαταβολών που θα συνοδεύεται από τις κατάλληλες εγγυήσεις. Για παρόμοιους λόγους, θα πρέπει να προβλεφθεί εναλλακτικό σύστημα για την επιστροφή των δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

(5)

Καθώς η παραγωγή οπωροκηπευτικών είναι απρόβλεπτη και τα προϊόντα αλλοιώσιμα, η παρουσία πλεονασμάτων, ακόμη και αν δεν είναι υπερβολικά, είναι δυνατόν να διαταράξει σημαντικά την αγορά. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες εφαρμογής σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

(6)

Θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την εθνική χρηματοδοτική συνδρομή την οποία τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν σε περιφέρειες της Ένωσης στις οποίες ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Θα πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες για την έγκριση της εν λόγω εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και για την έγκριση και το ποσό της επιστροφής από την Ένωση. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να καθοριστεί το ποσοστό της επιστροφής.

(7)

Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν διατάξεις όσον αφορά το είδος και τη μορφή συγκεκριμένων πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2103, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 και του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να καλύπτουν τις πληροφορίες από τους παραγωγούς και τις οργανώσεις παραγωγών προς τα κράτη μέλη και από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή.

(8)

Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τους διοικητικούς και τους επιτόπιους ελέγχους που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

(9)

Για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων στις αιτήσεις ενίσχυσης, τις κοινοποιήσεις και τις λοιπές αιτήσεις ή αιτήματα.

(10)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τις χρηματικές εισφορές από παραγωγούς που δεν ανήκουν σε οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις για τις οποίες οι κανόνες είναι δεσμευτικοί και συμφωνούνται με τις οργανώσεις ή τις ενώσεις που θεωρούνται αντιπροσωπευτικές σε μια συγκεκριμένη οικονομική περιφέρεια.

(11)

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο των μέσων αντιπροσωπευτικών τιμών των εισαγόμενων προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στις εισαγωγικές αγορές ενός κράτους μέλους, με χρήση των δεδομένων σχετικά με τις εν λόγω τιμές και τις εισαγόμενες ποσότητες των σχετικών προϊόντων που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 74 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891. Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες δεν διατίθενται μέσες αντιπροσωπευτικές τιμές για τα προϊόντα δεδομένης καταγωγής.

(12)

Θα πρέπει να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τον πρόσθετο εισαγωγικό δασμό που μπορεί να επιβληθεί σε ορισμένα προϊόντα επιπλέον του προβλεπόμενου στο κοινό δασμολόγιο. Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ο πρόσθετος εισαγωγικός δασμός μπορεί να επιβληθεί εφόσον ο όγκος των εισαγωγών των σχετικών προϊόντων υπερβαίνει τα επίπεδα ενεργοποίησης που καθορίστηκαν για το προϊόν και την περίοδο εφαρμογής. Τα προϊόντα τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να μεταφέρονται προς την Ένωση εξαιρούνται από την εφαρμογή του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τα εν λόγω προϊόντα.

(13)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Εισαγωγική διάταξη

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, με εξαίρεση τα πρότυπα εμπορίας.

2.   Τα κεφάλαια I έως V εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα του τομέα των οπωροκηπευτικών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στα προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση.

ΤΜΗΜΑ 2

Επιχειρησιακά προγράμματα

Άρθρο 2

Εθνική στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα

Η δομή και το περιεχόμενο της εθνικής στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Εθνικό πλαίσιο για περιβαλλοντικές δράσεις και τις επιλέξιμες επενδύσεις

1.   Μια ξεχωριστή ενότητα για το εθνικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 36 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) που θα πρέπει να πληρούνται από τις περιβαλλοντικές δράσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος.

Το εθνικό πλαίσιο περιλαμβάνει μη εξαντλητικό κατάλογο των περιβαλλοντικών δράσεων και των συναφών όρων που έχουν εφαρμογή στο κράτος μέλος για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Ο κατάλογος στον οποίο γίνεται αναφορά στο δεύτερο εδάφιο ενδέχεται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη περιβαλλοντικών δράσεων:

α)

δράσεις που είναι πανομοιότυπες με γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις ή δεσμεύσεις για τη βιολογική γεωργία στις οποίες γίνεται αναφορά στα άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, αντιστοίχως, και οι οποίες προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης του οικείου κράτους μέλους·

β)

επενδύσεις επωφελείς για το περιβάλλον·

γ)

άλλες επωφελείς για το περιβάλλον δράσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν αφορούν άμεσα ή έμμεσα συγκεκριμένο αγροτεμάχιο αλλά σχετίζονται με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, εφόσον συμβάλλουν στην προστασία του εδάφους, στην εξοικονόμηση υδάτων ή ενέργειας, στη βελτίωση ή τη διατήρηση της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία των ενδιαιτημάτων ή της βιοποικιλότητας, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση ή τη βελτιωμένη διαχείριση των αποβλήτων.

Για κάθε περιβαλλοντική δράση στην οποία γίνεται αναφορά στα σημεία β) και γ) του τρίτου εδαφίου, το εθνικό πλαίσιο αναφέρει:

α)

την αιτιολόγηση της δράσης, βάσει του περιβαλλοντικού της αντίκτυπου· και

β)

τη συγκεκριμένη δέσμευση ή τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που συνεπάγεται.

Το εθνικό πλαίσιο περιλαμβάνει τουλάχιστον μία δράση για την εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

2.   Οι περιβαλλοντικές δράσεις που είναι πανομοιότυπες με γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις ή δεσμεύσεις για τη βιολογική γεωργία και λαμβάνουν ενίσχυση στο πλαίσιο προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης έχουν την ίδια διάρκεια με τις εν λόγω δεσμεύσεις. Στις περιπτώσεις στις οποίες η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τη διάρκεια του αρχικού επιχειρησιακού προγράμματος, η δράση συνεχίζεται σε επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν συντομότερη διάρκεια για τις περιβαλλοντικές δράσεις ή ακόμη και τη διακοπή τους σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, και ιδίως λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης κατά το προτελευταίο έτος εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος στην οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο στο άρθρο 57 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891.

3.   Οι επωφελείς για το περιβάλλον επενδύσεις στις εγκαταστάσεις οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή θυγατρικών οι οποίες συμμορφώνονται με την απαίτηση για το 90 % που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891, ή στις εγκαταστάσεις των παραγωγών-μελών είναι επιλέξιμες για υποστήριξη εφόσον:

α)

συμβάλλουν στη μείωση της τρέχουσας χρήσης εισροών παραγωγής, των εκπομπών ρύπων ή αποβλήτων από τη διαδικασία παραγωγής· ή

β)

καθιστούν δυνατή την αντικατάσταση της χρήσης ορυκτών ενεργειακών πόρων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ή

γ)

συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση συγκεκριμένων εισροών παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων φυτοπροστασίας ή λιπασμάτων· ή

δ)

συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος· ή

ε)

συνδέονται με μη παραγωγικές επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων γεωργοπεριβαλλοντικής και κλιματικής δέσμευσης ή δέσμευσης για τη βιολογική γεωργία, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω στόχοι αφορούν την προστασία των ενδιαιτημάτων και της βιοποικιλότητας.

4.   Οι επενδύσεις στις οποίες γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3 στοιχείο α) είναι επιλέξιμες για στήριξη εφόσον προβλέπουν μείωση κατά τουλάχιστον 15 %, υπολογιζόμενης για την περίοδο φορολογικής απόσβεσης της επένδυσης σε σύγκριση με την προϋπάρχουσα κατάσταση,

α)

της χρήσης παραγωγικών εισροών που αποτελούν μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, όπως ύδωρ ή ορυκτά καύσιμα, ή πιθανές πηγές περιβαλλοντικής ρύπανσης, όπως λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή ορισμένα είδη ενεργειακών πόρων·

β)

των εκπομπών ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, το έδαφος και τα ύδατα από τη διαδικασία παραγωγής· ή

γ)

της παραγωγής αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, από τη διαδικασία παραγωγής.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη δύνανται να αποδέχονται επενδύσεις που επιτρέπουν μείωση κατά τουλάχιστον 7 %, υπολογιζόμενη για την περίοδο φορολογικής απόσβεσης της επένδυσης σε σύγκριση με την προϋπάρχουσα κατάσταση, εφόσον οι εν λόγω επενδύσεις προσφέρουν τουλάχιστον ένα επιπλέον περιβαλλοντικό όφελος.

Η αναμενόμενη μείωση και, κατά περίπτωση, το αναμενόμενο πρόσθετο περιβαλλοντικό όφελος, καταδεικνύονται εκ των προτέρων μέσω των προδιαγραφών του έργου ή άλλων τεχνικών εγγράφων αυτού του είδους που παρουσιάζει η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών κατά την υποβολή του προτεινόμενου επιχειρησιακού προγράμματος ή της τροποποίησης προγράμματος αυτού του είδους για έγκριση, στα οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με την υλοποίηση της επένδυσης, όπως πιστοποιείται από τα τεχνικά έγγραφα ή από ανεξάρτητο ειδικευμένο φορέα ή εμπειρογνώμονα εγκεκριμένο από το κράτος μέλος.

Οι επενδύσεις που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ύδατος:

α)

προβλέπουν μείωση κατά τουλάχιστον 5 % της χρήσης ύδατος σε συστήματα στάγδην άρδευσης ή παρόμοια συστήματα σε σχέση με την κατανάλωση πριν από την επένδυση· και

β)

δεν προκαλούν καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης, εκτός αν η συνολική κατανάλωση ύδατος για την άρδευση ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον έκτασης, δεν υπερβαίνει τη μέση κατανάλωση ύδατος των 5 ετών που προηγούνται της επένδυσης.

5.   Οι επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), οι οποίες συνίστανται σε συστήματα παραγωγής ενέργειας, είναι επιλέξιμες για στήριξη εφόσον η ποσότητα της παραγόμενης ενέργειας δεν υπερβαίνει την ποσότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ των προτέρων σε ετήσια βάση για τις δράσεις που σχετίζονται με τα οπωροκηπευτικά από την οργάνωση παραγωγών, την ένωση οργανώσεων παραγωγών ή θυγατρικές ή τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών που επωφελούνται από την επένδυση.

6.   Οι επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία γ) και δ) είναι επιλέξιμες για στήριξη εφόσον συμβάλλουν στην προστασία του εδάφους, στην εξοικονόμηση υδάτων ή ενέργειας, στη βελτίωση ή τη διατήρηση της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία των ενδιαιτημάτων ή της βιοποικιλότητας, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση ή τη βελτιωμένη διαχείριση των αποβλήτων, μολονότι η συμβολή τους δεν είναι ποσοτικά μετρήσιμη.

Η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αναμενόμενη θετική συμβολή σε έναν ή περισσότερους περιβαλλοντικούς στόχους κατά τη στιγμή της υποβολής προς έγκριση του προτεινόμενου επιχειρησιακού προγράμματος ή τροποποίησης προγράμματος αυτού του είδους. Η εθνική αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων με τη μορφή προδιαγραφών έργου που πιστοποιούνται από ανεξάρτητο ειδικευμένο φορέα ή εμπειρογνώμονα στους σχετικούς περιβαλλοντικούς τομείς.

7.   Στις περιβαλλοντικές δράσεις εφαρμόζονται οι εξής κανόνες:

α)

διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις μπορούν να συνδυαστούν, υπό τον όρο ότι είναι συμπληρωματικές και συμβατές. Σε περίπτωση συνδυασμού περιβαλλοντικών δράσεων, διαφορετικών από τις επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, το επίπεδο της στήριξης λαμβάνει υπόψη το συγκεκριμένο διαφυγόν εισόδημα και τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τον συνδυασμό αυτό·

β)

οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται για τον περιορισμό της χρήσης λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή άλλων εισροών γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον οι εν λόγω περιορισμοί μπορούν να αξιολογηθούν κατά τρόπο που να παρέχει εγγυήσεις ως προς την τήρηση των εν λόγω δεσμεύσεων·

γ)

οι επενδύσεις που είναι ιδιαίτερα επωφελείς για το περιβάλλον, στις οποίες γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3, είναι πλήρως επιλέξιμες για στήριξη.

Άρθρο 4

Περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων

1.   Τα επιχειρησιακά προγράμματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

περιγραφή της αρχικής κατάστασης, με βάση, ενδεχομένως, τους κοινούς δείκτες εκκίνησης που απαριθμούνται στο σημείο 5 του παραρτήματος ΙΙ·

β)

τους στόχους του προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη των προοπτικών παραγωγής και των δυνατοτήτων διάθεσης, καθώς και εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το πρόγραμμα πρόκειται να συμβάλει στην εθνική στρατηγική και είναι συνεπές με τους στόχους της, μεταξύ άλλων ως προς την ισορροπία μεταξύ των δραστηριοτήτων. Η περιγραφή των στόχων αναφέρει μετρήσιμους στόχους, με σκοπό τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της προόδου που συντελείται σταδιακά ως προς την υλοποίηση του προγράμματος·

γ)

τα προτεινόμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για την πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων·

δ)

τη διάρκεια του προγράμματος· και

ε)

τις χρηματοδοτικές πτυχές, ειδικότερα δε:

i)

τη μέθοδο υπολογισμού και το επίπεδο των χρηματικών εισφορών·

ii)

τη διαδικασία για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου·

iii)

τις πληροφορίες που απαιτούνται για να δικαιολογηθεί το διαφοροποιημένο ύψος των εισφορών· και

iv)

τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος.

2.   Τα επιχειρησιακά προγράμματα αναφέρουν:

α)

τον βαθμό στον οποίο τα διάφορα μέτρα συμπληρώνουν άλλα μέτρα και συνάδουν με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που χρηματοδοτούνται ή είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από άλλα ταμεία της Ένωσης, και ιδίως δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και προγράμματα προώθησης που εγκρίνονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Κατά περίπτωση, πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά, σε μέτρα τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο προηγούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων· και

β)

ότι δεν συνεπάγονται κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης από ταμεία της Ένωσης.

Άρθρο 5

Έγγραφα προς υποβολή μαζί με το επιχειρησιακό πρόγραμμα

Τα επιχειρησιακά προγράμματα συνοδεύονται από τα ακόλουθα:

α)

στοιχεία που αποδεικνύουν τη δημιουργία επιχειρησιακού ταμείου·

β)

γραπτή δέσμευση της οργάνωσης παραγωγών περί συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 και τον παρόντα κανονισμό· και

γ)

γραπτή δέσμευση της οργάνωσης παραγωγών ότι δεν έχει λάβει ή δεν θα λάβει, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε άλλη ενωσιακή ή εθνική χρηματοδότηση σχετικά με δράσεις επιλέξιμες για ενίσχυση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Άρθρο 6

Προθεσμία υποβολής

1.   Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται για έγκριση από οργάνωση παραγωγών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση παραγωγών, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται εκείνου της υλοποίησης του προγράμματος. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν ημερομηνία μεταγενέστερη της 15ης Σεπτεμβρίου.

2.   Σε περίπτωση που μια νομική οντότητα ή ένα σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένης ομάδας παραγωγών που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ή ομάδας παραγωγών στην οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση ως οργάνωση παραγωγών, μπορεί συγχρόνως να υποβάλει για έγκριση το επιχειρησιακό πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος υπόκειται σε αναγνώριση που χορηγείται το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891.

Άρθρο 7

Περίοδοι υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων

1.   Τα επιχειρησιακά προγράμματα υλοποιούνται σε ετήσιες περιόδους που εκτείνονται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

2.   Τα επιχειρησιακά προγράμματα που εγκρίνονται έως τις 15 Δεκεμβρίου υλοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση έγκρισης μετά τις 15 Δεκεμβρίου μετατίθεται κατά ένα έτος.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 33 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο ή το άρθρο 34 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891, η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις αρχίζει το αργότερο την 31η Ιανουαρίου που ακολουθεί την έγκρισή τους.

ΤΜΗΜΑ 3

Ενίσχυση

Άρθρο 8

Εγκριθέν ποσό ενίσχυσης

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στις οργανώσεις παραγωγών και στις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών το εγκριθέν ποσό της ενίσχυσης, το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται εκείνου για το οποίο ζητείται ενίσχυση.

Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 33 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο ή το άρθρο 34 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στις εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις το εγκριθέν ποσό της ενίσχυσης μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του έτους για το οποίο ζητείται ενίσχυση.

Άρθρο 9

Αιτήσεις ενίσχυσης

1.   Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αίτηση ενίσχυσης ή εξόφλησης υπολοίπου για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται ενίσχυση, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται εκείνου για το οποίο ζητείται η ενίσχυση.

2.   Οι αιτήσεις ενίσχυσης συνοδεύονται από δικαιολογητικά στα οποία εμφαίνονται:

α)

η αιτούμενη ενίσχυση·

β)

η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο·

γ)

οι χρηματικές εισφορές των μελών, αφενός, και της οργάνωσης παραγωγών, αφετέρου·

δ)

οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος·

ε)

οι δαπάνες που αφορούν την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων με κατανομή ανά δράση·

στ)

η αναλογία του επιχειρησιακού ταμείου που δαπανήθηκε για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων με κατανομή ανά δράση·

ζ)

η συμμόρφωση με το άρθρο 33 παράγραφος 3, το άρθρο 33 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

η)

γραπτή δέσμευση ότι δεν έχει χορηγηθεί διπλή ενωσιακή ή εθνική χρηματοδότηση σχετικά με μέτρα ή ενέργειες επιλέξιμες για ενίσχυση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 στον τομέα των οπωροκηπευτικών·

θ)

σε περίπτωση αίτησης ενίσχυσης με βάση τις κατ' αποκοπή τιμές ή τις κλίμακες μοναδιαίου κόστους, στις οποίες γίνεται αναφορά στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891, απόδειξη της υλοποίησης της σχετικής δράσης· και

ι)

η ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 21.

3.   Οι αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί, εφόσον αποδειχθεί ότι:

α)

οι σχετικές ενέργειες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου της σχετικής οργάνωσης παραγωγών·

β)

οι ενέργειες αυτές είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Απριλίου του έτους για το οποίο ζητείται ενίσχυση· και

γ)

ισοδύναμη εισφορά της οργάνωσης παραγωγών παραμένει στο επιχειρησιακό ταμείο.

Η ενίσχυση καταβάλλεται και η εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 αποδεσμεύεται, μόνον αφού προσκομιστούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι προγραμματισμένες δαπάνες οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) της εν λόγω παραγράφου έχουν πραγματοποιηθεί, βάσει αποδεδειγμένων δικαιωμάτων για ενίσχυση, το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου του έτους που έπεται εκείνου για το οποίο έχουν προγραμματιστεί οι σχετικές δαπάνες.

4.   Σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μπορεί να δεχθεί αιτήσεις μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι και έχει τηρηθεί το χρονικό όριο γα την πληρωμή που προβλέπεται στο άρθρο 10. Σε περίπτωση υποβολής των αιτήσεων μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η ενίσχυση μειώνεται κατά 1 % για κάθε ημέρα καθυστέρησης της αίτησης.

5.   Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξ ονόματος και για λογαριασμό μόνο των μελών που είναι οργανώσεις παραγωγών αναγνωρισμένες στα ίδια κράτη μέλη τα οποία αναγνώρισαν την ένωση των οργανώσεων παραγωγών και με την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υποβάλλονται για κάθε μέλος. Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι τελικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης.

6.   Οι οργανώσεις παραγωγών που αποτελούν μέλη διεθνικών οργανώσεων παραγωγών υποβάλλουν αίτηση για ενίσχυση στο κράτος μέλος στο οποίο αναγνωρίζονται όσον αφορά τις δράσεις που εφαρμόζονται στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους. Η διεθνική οργάνωση παραγωγών παρέχει στο κράτος μέλος στο οποίο διατηρεί την έδρα της αντίγραφο της αίτησης.

7.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι διεθνικές ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ενίσχυση στο κράτος μέλος στο οποίο η ένωση διατηρεί την έδρα της σχετικά με δράσεις που υλοποιούνται στο επίπεδο της ένωσης, εφόσον δεν συντρέχει κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης.

Άρθρο 10

Καταβολή των ενισχύσεων

Τα κράτη μέλη καταβάλλουν την ενίσχυση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 11

Προκαταβολές

1.   Οι αιτήσεις για προκαταβολή μπορούν να υποβάλλονται όπως ορίζει το κράτος μέλος, είτε ανά τρίμηνο τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο είτε ανά τετράμηνο τον Ιανουάριο, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο.

Το συνολικό ποσό των προκαταβολών για ένα συγκεκριμένο οικονομικό έτος δεν υπερβαίνει το 80 % του ποσού που έχει εγκριθεί αρχικά για την ενίσχυση του επιχειρησιακού προγράμματος.

2.   Οι προκαταβολές καταβάλλονται υπό τον όρο σύστασης εγγύησης ίσης με το 110 % του ποσού με βάση τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής (8).

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν ελάχιστο ποσό και προθεσμίες για τις προκαταβολές.

Άρθρο 12

Μερικές πληρωμές

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στις οργανώσεις παραγωγών να υποβάλλουν αίτηση για καταβολή μέρους της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στα ήδη δαπανηθέντα ποσά στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.

2.   Οι αιτήσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται οποτεδήποτε, αλλά όχι περισσότερο από τρεις φορές κάθε έτος. Συνοδεύονται από δικαιολογητικά, όπως τιμολόγια και έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί.

3.   Οι πληρωμές βάσει των αιτήσεων για την καταβολή μέρους της ενίσχυσης δεν υπερβαίνουν το 80 % του μέρους της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στα ποσά τα οποία έχουν ήδη δαπανηθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για τη σχετική περίοδο. Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν ελάχιστο ποσό για τις μερικές πληρωμές και προθεσμίες για τις αιτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Άρθρο 13

Μέτρα κατάρτισης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για να θεωρηθούν τα μέτρα κατάρτισης και οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων.

Άρθρο 14

Μέτρα προώθησης και επικοινωνίας

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα μέτρα προώθησης και επικοινωνίας, εφόσον τα εν λόγω μέτρα σχετίζονται με την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων. Οι εν λόγω διατάξεις επιτρέπουν την ταχεία εφαρμογή των μέτρων όταν απαιτείται.

2.   Οι δράσεις στο πλαίσιο μέτρων προώθησης και επικοινωνίας είναι συμπληρωματικές προς τυχόν εν εξελίξει δράσεις προώθησης και επικοινωνίας που δεν αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων και εφαρμόζονται από την οικεία οργάνωση παραγωγών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της προγράμματος.

Άρθρο 15

Προδιαγραφές εμπορίας για τα αποσυρόμενα προϊόντα

1.   Τα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά πληρούν τις προδιαγραφές εμπορίας στις οποίες γίνεται αναφορά στον τίτλο II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, με εξαίρεση τις διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση των προϊόντων. Σε περίπτωση που τα προϊόντα αποσύρονται χύμα, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την κατηγορία II.

Ωστόσο, τα νανόκαρπα προϊόντα, όπως ορίζονται στο σχετικό πρότυπο, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές εμπορίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση των προϊόντων.

2.   Εάν δεν υπάρχουν προδιαγραφές εμπορίας για ένα δεδομένο προϊόν, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα III. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν πρόσθετους κανόνες που συμπληρώνουν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις.

Άρθρο 16

Έξοδα μεταφοράς για δωρεάν διανομή

1.   Τα έξοδα χερσαίας μεταφοράς για τη δωρεάν διανομή όλων των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος με βάση τις κλίμακες μοναδιαίου κόστους που προκύπτουν ανάλογα με την απόσταση μεταξύ του σημείου απόσυρσης και του τόπου παράδοσης που προβλέπονται στο παράρτημα IV.

Σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν την απόσταση μεταξύ του σημείου απόσυρσης και του τόπου τελικής παράδοσης. Η αντιστάθμιση που καθορίζεται με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το κόστος της χερσαίας μεταφοράς από τη συντομότερη διαδρομή μεταξύ του τόπου φόρτωσης και του τόπου τελικής παράδοσης, εφόσον υπάρχει δυνατότητα χερσαίας μεταφοράς. Στα ποσά που παρατίθενται στο παράρτημα IV εφαρμόζεται διορθωτικός συντελεστής 0,6.

Σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, τα έξοδα μεταφοράς είναι το άθροισμα του κόστους που αντιστοιχεί στην απόσταση χερσαίας μεταφοράς συν 60 % του πρόσθετου κόστους σε περίπτωση που η μεταφορά είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με χερσαία μέσα, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV.

2.   Τα έξοδα μεταφοράς καταβάλλονται στο μέρος που αναλαμβάνει πράγματι το οικονομικό βάρος της σχετικής μεταφοράς.

Η πληρωμή υπόκειται στην υποβολή δικαιολογητικών, τα οποία πιστοποιούν ιδίως:

α)

την ονομασία των δικαιούχων οργανώσεων·

β)

την ποσότητα των σχετικών προϊόντων·

γ)

την παραλαβή από τις δικαιούχους οργανώσεις και τα χρησιμοποιηθέντα μέσα μεταφοράς· και

δ)

την απόσταση μεταξύ του τόπου απόσυρσης και του τόπου παράδοσης.

Άρθρο 17

Έξοδα διαλογής και συσκευασίας για δωρεάν διανομή

1.   Τα έξοδα διαλογής και συσκευασίας των οπωροκηπευτικών που αποσύρονται από την αγορά για δωρεάν διανομή είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων. Για προϊόντα σε συσκευασίες μικρότερες των 25 χιλιόγραμμων καθαρού βάρους ισχύουν τα κατ' αποκοπή ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα V.

2.   Οι συσκευασίες των προϊόντων που προορίζονται για δωρεάν διανομή φέρουν το ευρωπαϊκό έμβλημα με μία ή περισσότερες από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα VI.

3.   Τα έξοδα διαλογής και συσκευασίας καταβάλλονται στην οργάνωση παραγωγών η οποία εκτέλεσε τις εργασίες αυτές.

Η πληρωμή υπόκειται στην υποβολή δικαιολογητικών, τα οποία πιστοποιούν ιδίως:

α)

την ονομασία των δικαιούχων οργανώσεων·

β)

την ποσότητα των σχετικών προϊόντων· και

γ)

την παραλαβή από τις δικαιούχους οργανώσεις, διευκρινίζοντας τον τρόπο παρουσίασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Άρθρο 18

Έγκριση της καταβολής εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για την έγκριση της καταβολής εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για τα επιχειρησιακά προγράμματα που πρόκειται να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, έως τις 31 Ιανουαρίου του εν λόγω έτους.

Η αίτηση συνοδεύεται από δικαιολογητικά τα οποία:

α)

αποδεικνύουν ότι ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών στη συγκεκριμένη περιφέρεια είναι ιδιαίτερα χαμηλός, σύμφωνα με το άρθρο 52 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891·

β)

πιστοποιούν ότι χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή μόνο για οπωροκηπευτικά που παράγονται στην εν λόγω περιφέρεια· και

γ)

παρέχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών, το ποσό της σχετικής συνδρομής και το ποσοστό των χρηματοδοτικών συνδρομών που καταβάλλονται δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2.   Η Επιτροπή εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση με την έκδοση απόφασης εντός τριών μηνών. Η εν λόγω περίοδος αρχίζει την επομένη της παραλαβής από την Επιτροπή της δεόντως συμπληρωμένης αίτησης του κράτους μέλους. Εάν η Επιτροπή δεν ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες εντός της τρίμηνης προθεσμίας, η αίτηση θεωρείται πλήρης.

Άρθρο 19

Αίτηση χορήγησης και καταβολή της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής

1.   Τα άρθρα 9 και 10 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογών στις αιτήσεις χορήγησης και στην καταβολή της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν πρόσθετους κανόνες όσον αφορά την καταβολή της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προκαταβολής και της μερικής πληρωμής.

Άρθρο 20

Επιστροφή από την Ένωση της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής

1.   Πριν από την 1η Ιανουαρίου του δεύτερου έτους που έπεται του έτους εφαρμογής του προγράμματος, τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν από την Ένωση επιστροφή της εγκριθείσας εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής που καταβλήθηκε πράγματι στις οργανώσεις παραγωγών.

Η αίτηση συνοδεύεται από δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 έχουν τηρηθεί κατά τα τρία από τα προηγούμενα τέσσερα έτη.

Προκειμένου να υπολογιστεί ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, λαμβάνεται επίσης υπόψη η αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών από ομάδες παραγωγών που έχουν συσταθεί βάσει του άρθρου 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Η αίτηση επιστροφής από την Ένωση της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής περιλαμβάνει επίσης:

α)

λεπτομέρειες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών τις οποίες αφορά·

β)

το ποσό της καταβληθείσας συνδρομής, η οποία περιορίζεται για κάθε οργάνωση παραγωγών στο αρχικά εγκριθέν ποσό· και

γ)

περιγραφή του επιχειρησιακού ταμείου με το συνολικό ποσό, την χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, την εθνική χρηματοδοτική συνδρομή και τις εισφορές των οργανώσεων παραγωγών και των μελών τους.

2.   Η Επιτροπή εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση.

Η αίτηση απορρίπτεται όταν οι κανόνες σχετικά με την έγκριση και την επιστροφή της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής δεν έχουν τηρηθεί ή όταν οι κανόνες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών, το επιχειρησιακό ταμείο και τα επιχειρησιακά προγράμματα που καθορίζονται ή προβλέπονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν έχουν τηρηθεί.

3.   Σε περίπτωση που εγκρίνεται η επιστροφή από την Ένωση της συνδρομής, οι επιλέξιμες δαπάνες δηλώνονται στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής (9).

4.   Το ποσοστό της επιστροφής από την Ένωση της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής δεν υπερβαίνει το 60 % της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγήθηκε στην οργάνωση παραγωγών. Το ποσό που επιστρέφεται δεν υπερβαίνει το 48 % της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΜΗΜΑ 1

Πληροφορίες και εκθέσεις

Άρθρο 21

Πληροφορίες και ετήσιες εκθέσεις από τις ομάδες παραγωγών, τις οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και ετήσιες εκθέσεις από τα κράτη μέλη

1.   Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, οι ομάδες παραγωγών που έχουν συσταθεί βάσει του άρθρου 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών διαβιβάζουν κάθε σχετική πληροφορία η οποία είναι αναγκαία για την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 54 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μελών, τον όγκο και την αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, από οργανώσεις παραγωγών οι οποίες δεν έχουν υποβάλει επιχειρησιακά προγράμματα. Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ομάδες παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 καλούνται να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μελών, τον όγκο και την αξία τις παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο.

2.   Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων μαζί με τις αιτήσεις ενίσχυσης.

Οι εν λόγω ετήσιες εκθέσεις αφορούν τα ακόλουθα:

α)

το επιχειρησιακό πρόγραμμα που τέθηκε σε εφαρμογή κατά το προηγούμενο έτος·

β)

τις κύριες τροποποιήσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα· και

γ)

τις διαφορές μεταξύ της προβλεπόμενης ενίσχυσης και της ενίσχυσης για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση.

3.   Η ετήσια έκθεση των οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών αναφέρει:

α)

τα επιτεύγματα του επιχειρησιακού προγράμματος, με βάση τους δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα II και, κατά περίπτωση, τους πρόσθετους δείκτες που καθορίζονται στην εθνική στρατηγική ως εξής:

i)

κοινοί δείκτες εκκίνησης και (χρηματοοικονομικοί) δείκτες εισροών χρησιμοποιούνται σε κάθε ετήσια έκθεση·

ii)

δείκτες αποτελεσμάτων και επιδόσεων χρησιμοποιούνται τα δύο τελευταία έτη του επιχειρησιακού προγράμματος· και

β)

περίληψη των κυριότερων προβλημάτων που προέκυψαν για τη διαχείριση του προγράμματος και μέτρα που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος.

Κατά περίπτωση, η ετήσια έκθεση διευκρινίζει ποια μέτρα έχουν ληφθεί, σύμφωνα με την εθνική στρατηγική και κατ' εφαρμογή του άρθρου 33 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος από πιθανές αυξημένες πιέσεις που απορρέουν από επενδύσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στήριξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.

4.   Η ετήσια έκθεση των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών η οποία υποβάλλεται κατά το προτελευταίο έτος της εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος καταδεικνύει τον βαθμό επίτευξης των στόχων των προγραμμάτων. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει επίσης τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία της εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω παράγοντες ελήφθησαν υπόψη στο τρέχον πρόγραμμα ή θα ληφθούν υπόψη στο επόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Το κράτος μέλος περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του που αναφέρεται στο άρθρο 54 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 λεπτομέρειες σχετικά με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

ΤΜΗΜΑ 2

Έλεγχοι

Άρθρο 22

Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εφαρμογή ενιαίου συστήματος ταυτοποίησης στις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τις ομάδες παραγωγών που έχουν συσταθεί βάσει του άρθρου 125ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης. Το εν λόγω σύστημα ταυτοποίησης είναι συμβατό με το σύστημα ταυτοποίησης των δικαιούχων στο οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Άρθρο 23

Διαδικασίες υποβολής

Με την επιφύλαξη των άρθρων 9, 24 και 25, τα κράτη μέλη θεσπίζουν διαδικασίες για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης, των αιτήσεων αναγνώρισης ή έγκρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και των αιτήσεων πληρωμής.

Άρθρο 24

Χορήγηση αναγνώρισης

1.   Πριν από τη χορήγηση αναγνώρισης σε οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του άρθρου 154 παράγραφος 4 στοιχείο α) ή του άρθρου 156 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη διενεργούν διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους στην οργάνωση παραγωγών ή την ένωση οργανώσεων παραγωγών, προκειμένου να ελέγξουν την τήρηση των κριτηρίων αναγνώρισης.

2.   Τα κράτη μέλη διενεργούν διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους σε σχέση με τα κριτήρια αναγνώρισης που ισχύουν για όλες τις αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε έτη, ακόμη και αν οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών δεν εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Άρθρο 25

Έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων και των τροποποιήσεών τους

1.   Πριν από την έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος δυνάμει του άρθρου 33 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891, τα κράτη μέλη επαληθεύουν με κάθε ενδεδειγμένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των επιτόπιων ελέγχων, το επιχειρησιακό πρόγραμμα που υποβλήθηκε για έγκριση και, κατά περίπτωση, την αίτηση τροποποιήσεων. Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν κυρίως:

α)

την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και ε), τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος·

β)

τη συμμόρφωση του προγράμματος με τις διατάξεις του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και με την εθνική στρατηγική και το εθνικό πλαίσιο·

γ)

την επιλεξιμότητα των δράσεων και την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων δαπανών· και

δ)

τη συνέπεια και την τεχνική ποιότητα του προγράμματος, την εγκυρότητα των εκτιμήσεων και του σχεδίου ενίσχυσης, καθώς και του προγραμματισμού της υλοποίησής του.

2.   Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επαληθεύουν κατά πόσο:

α)

οι στόχοι είναι μετρήσιμοι, ενώ η παρακολούθηση και η επίτευξή τους είναι δυνατή μέσω των προτεινόμενων δράσεων· και

β)

οι ενέργειες για τις οποίες ζητείται ενίσχυση είναι σύμφωνες με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, ιδίως στους τομείς των κρατικών ενισχύσεων, της αγροτικής ανάπτυξης ή των προγραμμάτων προώθησης και άλλων υποχρεωτικών προτύπων που έχουν θεσπιστεί από την εθνική νομοθεσία ή στην εθνική στρατηγική.

Άρθρο 26

Διοικητικοί έλεγχοι

1.   Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους διοικητικούς ελέγχους προβλέπουν την καταγραφή των διενεργούμενων ελεγκτικών εργασιών, των αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των ανακολουθιών.

2.   Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, τα κράτη μέλη διενεργούν διοικητικούς ελέγχους σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης.

3.   Οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων ενίσχυσης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την επαλήθευση:

α)

της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος που διαβιβάζεται μαζί με την αίτηση ενίσχυσης·

β)

της αξίας της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο, των εισφορών στο επιχειρησιακό ταμείο και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν·

γ)

της ακριβούς συσχέτισης της δηλωθείσας δαπάνης με τα παραδοθέντα προϊόντα και υπηρεσίες·

δ)

της συμφωνίας των δράσεων που έχουν αναληφθεί προς εκείνες που περιλαμβάνονται στο εγκριθέν επιχειρησιακό πρόγραμμα· και

ε)

της τήρησης των χρηματοοικονομικών ή άλλων ορίων και ανωτάτων ορίων που επιβάλλονται.

4.   Για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος προσκομίζονται αποδείξεις πληρωμής. Τα χρησιμοποιηθέντα τιμολόγια εκδίδονται επ' ονόματι της οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή της θυγατρικής σε συμμόρφωση με την απαίτηση για το 90 % που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 ή, με την επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους μέλους, επ' ονόματι ενός ή περισσότερων των παραγωγών-μελών της. Ωστόσο, τα τιμολόγια για τα έξοδα προσωπικού που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 εκδίδονται επ' ονόματι της οργάνωσης παραγωγών, της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, της θυγατρικής σε συμμόρφωση με την απαίτηση για το 90 % που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού ή, με την επιφύλαξη της έγκρισης του κράτους μέλους, των συνεταιρισμών που είναι μέλη της οργάνωσης παραγωγών.

Άρθρο 27

Επιτόπιοι έλεγχοι των ετήσιων αιτήσεων ενίσχυσης

1.   Τα κράτη μέλη διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και των θυγατρικών τους, κατά περίπτωση, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης, τους όρους χορήγησης ενίσχυσης ή του υπολοίπου της για το συγκεκριμένο έτος, που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, οι οποίοι συμπληρώνουν τους διοικητικούς ελέγχους.

2.   Οι επιτόπιοι έλεγχοι αφορούν δείγμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30 % του συνόλου των αιτήσεων ενίσχυσης κάθε έτος. Σε κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών που υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία επίσκεψη ανά τριετία.

3.   Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν ποιες οργανώσεις παραγωγών πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου βάσει ανάλυσης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α)

το ύψος της ενίσχυσης·

β)

τις διαπιστώσεις στο πλαίσιο των ελέγχων προηγούμενων ετών·

γ)

μια τυχαία παράμετρο· και

δ)

άλλες παραμέτρους τις οποίες καθορίζουν τα κράτη μέλη.

4.   Είναι δυνατόν να γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων η πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του ελέγχου.

5.   Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν όλες τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της οργάνωσης παραγωγών ή της ένωσης οργανώσεων παραγωγών, των μελών της ή των θυγατρικών της, κατά περίπτωση, που μπορούν να ελεγχθούν κατά τον χρόνο διεξαγωγής της επίσκεψης και ο έλεγχος των οποίων δεν ήταν δυνατός κατά τους διοικητικούς ελέγχους. Οι επιτόπιοι έλεγχοι αφορούν κυρίως:

α)

τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αναγνώρισης για το συγκεκριμένο έτος·

β)

την υλοποίηση των δράσεων και τη συνέπειά τους με το εγκριθέν επιχειρησιακό πρόγραμμα·

γ)

για σχετικό αριθμό δράσεων: τη συμμόρφωση των δαπανών με την ενωσιακή νομοθεσία και την τήρηση των προβλεπόμενων σε αυτήν προθεσμιών·

δ)

τη χρήση του επιχειρησιακού ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που δηλώθηκαν σε αιτήσεις για προκαταβολές ή για μερικές πληρωμές, της αξίας της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο, των εισφορών στο επιχειρησιακό ταμείο και των δαπανών που δηλώθηκαν συνοδευόμενων από λογιστικά ή ισοδύναμα έγγραφα·

ε)

την πλήρη παράδοση των προϊόντων από τα μέλη, την παροχή των υπηρεσιών και τη γνησιότητα των δηλωθεισών δαπανών· και

στ)

τους δευτεροβάθμιους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 30 όσον αφορά τα έξοδα για τις αποσύρσεις από την αγορά, καθώς και την πρώιμη συγκομιδή και τη μη συγκομιδή.

6.   Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο επαληθεύεται με βάση τα δεδομένα του δημοσιονομικού λογιστικού συστήματος που ελέγχεται και πιστοποιείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η δήλωση της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο πιστοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο με τα δεδομένα του δημοσιονομικού λογιστικού συστήματος.

Ο έλεγχος της δήλωσης της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο είναι δυνατόν να διενεργηθεί πριν από τη διαβίβαση της σχετικής αίτησης ενίσχυσης, αλλά διενεργείται το αργότερο πριν από την καταβολή της ενίσχυσης.

7.   Εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις, οι επιτόπιοι έλεγχοι περιλαμβάνουν επίσκεψη στον τόπο υλοποίησης της δράσης ή, όταν η δράση είναι άυλη, στον ανάδοχο της δράσης. Ειδικότερα, οι δράσεις σε επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών των οργανώσεων παραγωγών που καλύπτονται από το δείγμα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αποτελούν αντικείμενο μίας τουλάχιστον επίσκεψης για την επαλήθευση της εκτέλεσής τους.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην πραγματοποιήσουν τέτοιες επισκέψεις για μικρές δράσεις ή σε περιπτώσεις στις οποίες θεωρούν ότι ο κίνδυνος να μην έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης ή να μην έχει πραγματοποιηθεί η ενέργεια είναι μικρός. Η σχετική απόφαση και η αιτιολογία της καταγράφονται. Τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που ορίζονται στην παράγραφο 3 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στην παρούσα παράγραφο.

8.   Για τη συμπλήρωση του ποσοστού ελέγχων που ορίζεται στην παράγραφο 2 μπορούν να προσμετρηθούν μόνον οι έλεγχοι που πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

9.   Τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων αξιολογούνται για να προσδιοριστεί κατά πόσο τα προβλήματα που τυχόν εντοπίστηκαν είναι συστημικού χαρακτήρα και συνεπάγονται κινδύνους για άλλες παρόμοιες δράσεις, άλλους δικαιούχους ή άλλους οργανισμούς. Η εν λόγω αξιολόγηση προσδιορίζει επίσης τις αιτίες αυτών των καταστάσεων, την περαιτέρω εξέταση που ενδεχομένως απαιτείται, καθώς και τα συνιστώμενα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα.

Εάν στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστωθούν σημαντικές παρατυπίες σε περιφέρεια, μέρος περιφέρειας ή συγκεκριμένη οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών, το κράτος μέλος διενεργεί συμπληρωματικούς ελέγχους εντός του συγκεκριμένου έτους στη σχετική περιφέρεια ή την οργάνωση ή την ένωση και αυξάνει το ποσοστό των αντίστοιχων αιτήσεων που πρέπει να ελεγχθούν το επόμενο έτος.

Άρθρο 28

Εκθέσεις των επιτόπιων ελέγχων

1.   Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται αναλυτική έκθεση που περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το καθεστώς ενισχύσεων και την αίτηση που ελέγχθηκε·

β)

τα ονόματα και τις ιδιότητες των προσώπων που ήταν παρόντα·

γ)

τις δράσεις, τα μέτρα και τα έγγραφα που ελέγχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής ελέγχου και των αποδεικτικών στοιχείων που επαληθεύτηκαν· και

δ)

τα αποτελέσματα του ελέγχου.

2.   Ο/η εκπρόσωπος της οργάνωσης παραγωγών ή της ένωσης οργανώσεων παραγωγών έχει τη δυνατότητα να υπογράψει την έκθεση για να βεβαιώσει την παρουσία του/της στον έλεγχο και να προσθέσει τις παρατηρήσεις του/της. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, ο δικαιούχος λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης.

Άρθρο 29

Πρωτοβάθμιοι έλεγχοι των ενεργειών απόσυρσης

1.   Τα κράτη μέλη διενεργούν πρωτοβάθμιους ελέγχους των ενεργειών απόσυρσης σε κάθε οργάνωση παραγωγών. Οι εν λόγω έλεγχοι περιλαμβάνουν έλεγχο εγγράφων και ταυτότητας, καθώς και φυσικό έλεγχο του βάρους των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά και έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 15, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζονται στον τίτλο II κεφάλαιο II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011. Ο έλεγχος διενεργείται μετά την παραλαβή της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.

2.   Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι αφορούν το 100 % της ποσότητας των προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά. Μετά τον έλεγχο, τα αποσυρθέντα προϊόντα πλην εκείνων που προορίζονται για δωρεάν διανομή μετουσιώνονται ή διατίθενται στη μεταποιητική βιομηχανία, υπό την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 46 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν τα προϊόντα προορίζονται για δωρεάν διανομή, τα κράτη μέλη μπορούν να ελέγξουν ποσοστό μικρότερο από το προβλεπόμενο στην εν λόγω παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι μικρότερο από το 10 % των σχετικών ποσοτήτων κατά την περίοδο εμπορίας για κάθε δεδομένη οργάνωση παραγωγών. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης παραγωγών ή στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών των αποσυρθέντων προϊόντων. Σε περίπτωση που κατά τους ελέγχους διαπιστωθούν παρατυπίες, τα κράτη μέλη διενεργούν συμπληρωματικούς ελέγχους.

Άρθρο 30

Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι των ενεργειών απόσυρσης

1.   Τα κράτη μέλη διενεργούν δευτεροβάθμιους ελέγχους των ενεργειών απόσυρσης στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης παραγωγών και των αποδεκτών των αποσυρθέντων προϊόντων βάσει ανάλυσης κινδύνου. Η ανάλυση κινδύνου περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις κατά τους προηγούμενους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους ελέγχους, καθώς και την ύπαρξη ή όχι διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας εκ μέρους της οργάνωσης παραγωγών. Η εν λόγω ανάλυση κινδύνου χρησιμεύει ως βάση για τον καθορισμό της ελάχιστης συχνότητας των δευτεροβάθμιων ελέγχων για κάθε οργάνωση παραγωγών.

2.   Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν:

α)

τα βιβλία αποθήκης και τα λογιστικά βιβλία τα οποία πρέπει να τηρεί κάθε οργάνωση παραγωγών που προβαίνει σε ενέργειες απόσυρσης κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου εμπορίας·

β)

τις ποσότητες που διατέθηκαν στο εμπόριο οι οποίες έχουν δηλωθεί στις αιτήσεις ενίσχυσης, ελέγχοντας ιδίως τα βιβλία αποθήκης και τα λογιστικά βιβλία, τα τιμολόγια, καθώς και τη συμφωνία των δηλώσεων αυτών με τα λογιστικά και τα φορολογικά στοιχεία των οικείων οργανώσεων παραγωγών·

γ)

τους λογαριασμούς, και ιδίως την ακρίβεια των καθαρών εσόδων των οργανώσεων παραγωγών που έχουν δηλωθεί στις αιτήσεις πληρωμής και την αναλογικότητα των ποσών που έχουν ενδεχομένως εισπραχθεί για δαπάνες απόσυρσης· και

δ)

τον προορισμό των αποσυρθέντων προϊόντων ο οποίος έχει δηλωθεί στις αιτήσεις πληρωμής και τη μετουσίωσή τους.

3.   Κάθε έλεγχος αφορά δείγμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5 % των ποσοτήτων που έχει αποσύρει η οργάνωση παραγωγών στη διάρκεια της περιόδου εμπορίας.

4.   Τα συγκεκριμένα βιβλία αποθήκης και λογιστικά βιβλία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) περιλαμβάνουν, για κάθε προϊόν που αποτελεί αντικείμενο απόσυρσης, τις ακόλουθες ροές ποσοτήτων (σε τόνους):

α)

την παραγωγή που παραδόθηκε από μέλη της οργάνωσης παραγωγών και μέλη άλλων οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891·

β)

τις πωλήσεις από την οργάνωση παραγωγών, προσδιορίζοντας τα προϊόντα που προορίζονται για την αγορά νωπών προϊόντων και αυτά που προορίζονται για επεξεργασία· και

γ)

τα προϊόντα που αποσύρθηκαν από την αγορά.

5.   Οι έλεγχοι όσον αφορά τον προορισμό των αποσυρθέντων προϊόντων από την αγορά περιλαμβάνουν:

α)

δειγματοληπτικό έλεγχο στα βιβλία αποθήκης που πρέπει να τηρούν οι αποδέκτες και στους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των σχετικών φιλανθρωπικών οργανώσεων και ιδρυμάτων, στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 46 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891· και

β)

έλεγχο της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

6.   Εάν κατά τους δευτεροβάθμιους ελέγχους διαπιστωθούν παρατυπίες, τα κράτη μέλη διενεργούν διεξοδικότερους δευτεροβάθμιους ελέγχους για το υπό εξέταση έτος και αυξάνουν τη συχνότητα των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στις εγκαταστάσεις των οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεών τους κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Άρθρο 31

Πρώιμη συγκομιδή και μη συγκομιδή

1.   Πριν από την πραγματοποίηση των εργασιών πρώιμης συγκομιδής, τα κράτη μέλη επαληθεύουν με επιτόπιο έλεγχο ότι τα σχετικά προϊόντα δεν έχουν υποστεί ζημίες και ότι η συγκεκριμένη έκταση έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Μετά την πρώιμη συγκομιδή, τα κράτη μέλη επαληθεύουν ότι πραγματοποιήθηκε πλήρης συγκομιδή στη σχετική έκταση και ότι το προϊόν που συγκομίστηκε έχει μετουσιωθεί.

2.   Πριν από τη μη συγκομιδή, τα κράτη μέλη επαληθεύουν με επιτόπιο έλεγχο ότι η συγκεκριμένη έκταση έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, ότι δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί μερική συγκομιδή, ότι το προϊόν έχει αναπτυχθεί επαρκώς και ότι είναι γενικά υγιούς, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η παραγωγή μετουσιώνεται. Εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, διασφαλίζουν, με επιτόπια επίσκεψη ή επιτόπιες επισκέψεις κατά την περίοδο συγκομιδής, ότι δεν πραγματοποιείται συγκομιδή.

3.   Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891:

α)

η απαίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, να μην έχει πραγματοποιηθεί μερική συγκομιδή, δεν ισχύει· και

β)

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα φυτά οπωροκηπευτικών στα οποία έχουν εφαρμοστεί μέτρα μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω παραγωγικούς σκοπούς κατά την ίδια περίοδο παραγωγής.

4.   Το άρθρο 30 παράγραφοι 1, 2, 3 και 6 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

Άρθρο 32

Διεθνικές οργανώσεις παραγωγών

1.   Το κράτος μέλη στο οποίο έχει την έδρα της μια διεθνική οργάνωση έχει τη συνολική ευθύνη για την οργάνωση των ελέγχων στην εν λόγω οργάνωση όσον αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το επιχειρησιακό ταμείο, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί κατά τους εν λόγω ελέγχους ότι οι υποχρεώσεις δεν έχουν τηρηθεί.

2.   Τα λοιπά κράτη μέλη τα οποία οφείλουν να παρέχουν τη διοικητική συνεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 διενεργούν τους εν λόγω διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που απαιτούνται από το κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και του διαβιβάζουν τα σχετικά αποτελέσματα. Τηρούν τις προθεσμίες που ορίζει το κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Όσον αφορά την οργάνωση παραγωγών, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το επιχειρησιακό ταμείο, εφαρμόζονται οι κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ωστόσο, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και φυτοϋγειονομικά θέματα καθώς και τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, εφαρμόζονται οι κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο υλοποιούνται οι αντίστοιχες δράσεις.

Άρθρο 33

Διεθνικές ενώσεις οργανώσεων παραγωγών

1.   Το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της μια οργάνωση παραγωγών η οποία είναι μέλος διεθνικής ένωσης έχει τη συνολική ευθύνη για την οργάνωση των ελέγχων όσον αφορά τις δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος που υλοποιούνται στην επικράτειά του και το επιχειρησιακό ταμείο, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί κατά τους εν λόγω ελέγχους ότι οι υποχρεώσεις δεν έχουν τηρηθεί.

2.   Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνεργάζεται στενά με το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της μια διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών και κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που ενδεχομένως επιβλήθηκαν.

3.   Το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της μια διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών έχει τη συνολική ευθύνη για την οργάνωση των ελέγχων όσον αφορά τις δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος που υλοποιούνται σε επίπεδο διεθνικής ένωσης και το επιχειρησιακό ταμείο της διεθνικής ένωσης, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί κατά τους εν λόγω ελέγχους ότι οι υποχρεώσεις δεν έχουν τηρηθεί. Διασφαλίζει επίσης τον συντονισμό των ελέγχων και των πληρωμών όσον αφορά τις δράσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται στην επικράτεια των άλλων κρατών μελών.

4.   Οι δράσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών στα οποία υλοποιούνται.

Άρθρο 34

Έλεγχοι

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ελέγχους και μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 και του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω έλεγχοι και τα μέτρα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά, ώστε να εξασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)

όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν θεσπιστεί από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, ή την εθνική στρατηγική ή το εθνικό πλαίσιο μπορούν να ελεγχθούν·

β)

οι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων αρχές του κράτους μέλους διαθέτουν επαρκές σε αριθμό προσωπικό, με κατάλληλα προσόντα και πείρα, για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων· και

γ)

προβλέπονται έλεγχοι για την αποφυγή παράτυπης διπλής χρηματοδότησης μέτρων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 στον τομέα των οπωροκηπευτικών καθώς και στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή εθνικών καθεστώτων.

Άρθρο 35

Πρόδηλα σφάλματα

Σε περίπτωση πρόδηλων σφαλμάτων τα οποία έχει αναγνωρίσει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οι κοινοποιήσεις, αιτήσεις ή αιτήματα που υποβάλλονται σε κράτος μέλος δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 ή του παρόντος κανονισμού και οι αιτήσεις ενίσχυσης, μπορούν να διορθωθούν και να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ

Άρθρο 36

Χρηματικές εισφορές

Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει, δυνάμει του άρθρου 165 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ότι οικονομικοί φορείς που δεν ανήκουν σε οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις, αλλά για τους οποίους οι κανόνες είναι δεσμευτικοί, οφείλουν να καταβάλλουν χρηματικές εισφορές, το κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή τα στοιχεία που απαιτούνται για να εκτιμηθεί η συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν ιδίως τη βάση υπολογισμού της εισφοράς, το μοναδιαίο ποσό αυτής, τις δραστηριότητες που καλύπτονται και τις συναφείς δαπάνες.

Άρθρο 37

Επεκτάσεις πέρα από ένα έτος

1.   Όταν η επέκταση των κανόνων αποφασίζεται για περίοδο που υπερβαίνει το ένα έτος, τα κράτη μέλη ελέγχουν, για κάθε έτος, κατά πόσο οι όροι αντιπροσωπευτικότητας που προβλέπονται στο άρθρο 164 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, εξακολουθούν να πληρούνται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής της εν λόγω επέκτασης.

2.   Τα κράτη μέλη ανακαλούν την επέκταση εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι σχετικοί όροι, με ισχύ από την αρχή του επομένου έτους.

3.   Σε περίπτωση ανάκλησης, τα κράτη μέλη ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την εν λόγω πληροφορία με κάθε πρόσφορο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

Άρθρο 38

Κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή

1.   Για κάθε προϊόν και για τις περιόδους εφαρμογής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VII μέρος Α του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891, η Επιτροπή καθορίζει, κάθε εργάσιμη ημέρα και για κάθε καταγωγή, μια κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή ίση με τον σταθμισμένο μέσο όρο των αντιπροσωπευτικών τιμών που αναφέρονται στο άρθρο 74 του εν λόγω κανονισμού, από την οποία αφαιρούνται ένα κατ' αποκοπή ποσό 5 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα και οι κατ' αξία δασμοί.

2.   Όταν καθορίζεται κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή για τα προϊόντα και τις περιόδους εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα VII μέρος Α του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891, σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 75 του εν λόγω κανονισμού και του παρόντος άρθρου, η τιμή μονάδας που αναφέρεται στο άρθρο 142 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (10), δεν εφαρμόζεται. Αντικαθίσταται από την κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Όταν δεν υπάρχει ισχύουσα κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή για ένα προϊόν συγκεκριμένης καταγωγής, εφαρμόζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για το εν λόγω προϊόν.

4.   Κατά τις περιόδους εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα VII μέρος Α του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι να τροποποιηθούν. Παύουν να εφαρμόζονται, ωστόσο, όταν δεν κοινοποιείται στην Επιτροπή μέση αντιπροσωπευτική τιμή για δύο διαδοχικές εβδομάδες.

Όταν, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, η εφαρμοστέα για το εν λόγω προϊόν κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή ισούται με την τελευταία μέση κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή.

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν κατέστη δυνατόν να υπολογιστεί κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή, δεν εφαρμόζεται κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή από την πρώτη ημέρα των περιόδων εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα VII μέρος A του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891.

6.   Η συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται στην κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή είναι η τελευταία ισοτιμία που έχει δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από την τελευταία ημέρα της περιόδου για την οποία διαβιβάζονται οι τιμές.

7.   Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή σε ευρώ δημοσιεύονται από την Επιτροπή μέσω του TARIC (11).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

Άρθρο 39

Επιβολή πρόσθετου εισαγωγικού δασμού

1.   Πρόσθετος εισαγωγικός δασμός, που αναφέρεται στο άρθρο 182 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, μπορεί να επιβληθεί στα προϊόντα και κατά τις περιόδους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού. Ο εν λόγω πρόσθετος δασμός επιβάλλεται εάν η ποσότητα των προϊόντων που τέθηκε σε ελεύθερη κυκλοφορία για οποιαδήποτε από τις περιόδους της εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα υπερβαίνει το αντίστοιχο επίπεδο ενεργοποίησης για το εν λόγω προϊόν.

2.   Για καθένα από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VII και κατά τις περιόδους που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία για τις ποσότητες που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με τη μέθοδο επιτήρησης των προτιμησιακών εισαγωγών που ορίζεται στο άρθρο 55 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

3.   Ο πρόσθετος εισαγωγικός δασμός επιβάλλεται για τις ποσότητες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την ημερομηνία εφαρμογής του δασμού αυτού, υπό την προϋπόθεση:

α)

ότι η δασμολογητέα αξία τους που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 74 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 συνεπάγεται την εφαρμογή των μέγιστων ειδικών δασμών κατά την εισαγωγή που προβλέπονται για τις εισαγωγές της σχετικής καταγωγής· και

β)

ότι η εισαγωγή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού.

Άρθρο 40

Ύψος του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού

Ο πρόσθετος εισαγωγικός δασμός που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 39 ισούται με το ένα τρίτο του τελωνειακού δασμού που ορίζεται στο κοινό δασμολόγιο για το εν λόγω προϊόν.

Ωστόσο, για τα προϊόντα που τυγχάνουν δασμολογικών προτιμήσεων σχετικά με τον εισαγωγικό δασμό κατ' αξία, ο πρόσθετος εισαγωγικός δασμός ισούται με το ένα τρίτο του ειδικού τελωνειακού δασμού για το σχετικό προϊόν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 39 παράγραφος 2.

Άρθρο 41

Εξαιρέσεις από τον πρόσθετο εισαγωγικό δασμό

1.   Εξαιρούνται από την εφαρμογή του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού:

α)

τα εμπορεύματα που εισάγονται στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων·

β)

τα εμπορεύματα που εξήλθαν από τη χώρα καταγωγής πριν από την επιβολή του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού και μεταφέρονται βάσει εγγράφου μεταφοράς το οποίο ισχύει από τον τόπο φόρτωσης στη χώρα καταγωγής μέχρι τον τόπο εκφόρτωσης στην Ένωση, το οποίο έχει εκδοθεί πριν από την επιβολή του εν λόγω πρόσθετου εισαγωγικού δασμού.

2.   Οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν τα στοιχεία τα οποία τους ζητούνται από τις τελωνειακές αρχές και με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να θεωρήσουν ότι τα σχετικά εμπορεύματα εξήλθαν από τη χώρα καταγωγής πριν από την ημερομηνία επιβολής του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού, όταν προσκομίζεται ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, η φορτωτική, από την οποία προκύπτει ότι η φόρτωση έλαβε χώρα πριν από την εν λόγω ημερομηνία·

β)

σε περίπτωση σιδηροδρομικής μεταφοράς, η φορτωτική την οποία έχουν αποδεχθεί οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες της χώρας καταγωγής πριν από την εν λόγω ημερομηνία·

γ)

σε περίπτωση οδικής μεταφοράς, η σύμβαση οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων (CMR) ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο διαμετακόμισης το οποίο έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής πριν από την εν λόγω ημερομηνία, εάν πληρούνται οι όροι που έχουν καθοριστεί βάσει διμερών ή πολυμερών διακανονισμών στο πλαίσιο της ενωσιακής ή κοινής διαμετακόμισης·

δ)

σε περίπτωση εναέριας μεταφοράς, η αεροπορική φορτωτική, από την οποία προκύπτει ότι η αεροπορική εταιρεία παρέλαβε τα εμπορεύματα πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017.

Για την Επιτροπή

Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1).

(5)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 543/2011 (βλέπε σ. 4 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

(7)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 56).

(8)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 18).

(9)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59).

(10)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

(11)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δομή και περιεχόμενο της εθνικής στρατηγικής για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματά που αναφέρονται στο άρθρο 2

1.   Διάρκεια της εθνικής στρατηγικής

Ορίζεται από το κράτος μέλος.

2.   Ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες και τις δυνατότητες ανάπτυξης, τη στρατηγική που έχει επιλεγεί για την ανταπόκριση στα εν λόγω πλεονεκτήματα και αδυναμίες και αιτιολόγηση των επιλεγόμενων προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2.1.   Ανάλυση της κατάστασης

Περιγραφή, με ποσοτικά στοιχεία, της επικρατούσας κατάστασης στον τομέα των οπωροκηπευτικών, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες, τις ανισότητες, τις ανάγκες, τις ελλείψεις και το δυναμικό ανάπτυξης, βάσει των σχετικών κοινών δεικτών εκκίνησης που ορίζονται στο σημείο 5 του παραρτήματος II καθώς και άλλων σχετικών πρόσθετων δεικτών, κατά περίπτωση. Η περιγραφή αφορά τουλάχιστον:

τις επιδόσεις του τομέα των οπωροκηπευτικών: τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του τομέα, την ανταγωνιστικότητα και το δυναμικό ανάπτυξης των οργανώσεων παραγωγών·

τα αποτελέσματα στο περιβάλλον (επιπτώσεις, πιέσεις και οφέλη) της παραγωγής οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών τάσεων.

2.2.   Στρατηγική που έχει επιλεγεί για την ανταπόκριση στα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες

Περιγραφή των βασικών τομέων στους οποίους η παρέμβαση αναμένεται να επιφέρει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία:

καταλληλότητα των στόχων που έχουν τεθεί για τα επιχειρησιακά προγράμματα, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και βαθμός στον οποίο μπορούν ρεαλιστικά να επιτευχθούν·

εσωτερική συνοχή της στρατηγικής, ύπαρξη αμοιβαία επωφελών αλληλεπιδράσεων και πιθανών συγκρούσεων ή αντιθέσεων μεταξύ των επιχειρησιακών στόχων των διαφόρων δράσεων που έχουν επιλεγεί·

συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των επιλεγόμενων δράσεων με άλλες εθνικές ή περιφερειακές δράσεις, και με δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη από ταμεία της Ένωσης, ιδίως με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και προώθησης·

αναμενόμενα αποτελέσματα και αντίκτυπος σε σχέση με την κατάσταση εκκίνησης, και συμβολή τους στους ενωσιακούς στόχους.

2.3.   Αντίκτυπος της προηγούμενης εθνικής στρατηγικής (κατά περίπτωση)

Περιγραφή των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν.

3.   Στόχοι των επιχειρησιακών προγραμμάτων και δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Περιγραφή των ειδών δράσεων που κρίθηκαν επιλέξιμες για ενίσχυση (μη εξαντλητικός κατάλογος), των επιδιωκόμενων στόχων, των επαληθεύσιμων ειδικών στόχων και των δεικτών για την εκτίμηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

3.1.   Απαιτήσεις για το σύνολο ή μέρος των ειδών δράσεων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην εθνική στρατηγική και στο εθνικό πλαίσιο μπορούν να επαληθευθούν και να ελεγχθούν. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαπιστωθεί ότι οι απαιτήσεις όσον αφορά τη δυνατότητα επαλήθευσης και ελέγχου δεν πληρούνται, οι εν λόγω δράσεις προσαρμόζονται αναλόγως ή διαγράφονται.

Όταν η στήριξη παρέχεται βάσει τυποποιημένων κατ' αποκοπή συντελεστών ή κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισμοί είναι κατάλληλοι και ακριβείς, και πραγματοποιούνται εκ των προτέρων βάσει σωστού, δίκαιου και επαληθεύσιμου υπολογισμού. Οι περιβαλλοντικές δράσεις συνάδουν με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα, διατάξεις και ελέγχους που διασφαλίζουν ότι οι δράσεις που κρίθηκαν επιλέξιμες για ενίσχυση δεν αποτελούν επίσης αντικείμενο στήριξης από άλλα συναφή μέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής, και ιδίως από προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και προώθησης ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά καθεστώτα.

Αποτελεσματικά μέτρα που λαμβάνονται, δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος από πιθανές αυξημένες πιέσεις που απορρέουν από επενδύσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στήριξης στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, και κριτήρια που ορίζονται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, για να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις σε επιμέρους εκμεταλλεύσεις που αποτελούν αντικείμενο στήριξης στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων τηρούν τους στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ και στο έβδομο ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον.

3.2.   Συγκεκριμένα στοιχεία που απαιτούνται για είδη δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται ή αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (συμπληρώνεται μόνο για τα είδη δράσεων που έχουν επιλεγεί)

3.2.1.   Απόκτηση πάγιων στοιχείων ενεργητικού

είδη επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για στήριξη,

άλλες μορφές αγορών που είναι επιλέξιμες για στήριξη, π.χ. μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση,

λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για στήριξη.

3.2.2.   Άλλες δράσεις

περιγραφή των ειδών δράσεων που είναι επιλέξιμες για στήριξη,

λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για στήριξη.

4.   Ορισμός των αρμόδιων αρχών και των αρμόδιων οργανισμών

Ορισμός από το κράτος μέλος της εθνικής αρχής που είναι αρμόδια για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εθνικής στρατηγικής.

5.   Περιγραφή των συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης

Οι δείκτες επιδόσεων που καθορίζει η εθνική στρατηγική περιλαμβάνουν τους κοινούς δείκτες επιδόσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 και απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Όταν κρίνεται σκόπιμο, η εθνική στρατηγική καθορίζει περιορισμένη δέσμη πρόσθετων δεικτών που αντικατοπτρίζουν τις εθνικές ή περιφερειακές ανάγκες, και τους όρους και στόχους των εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

5.1.   Αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τις οργανώσεις παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Περιγραφή των απαιτήσεων και των διαδικασιών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων από τις οργανώσεις παραγωγών.

5.2.   Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εθνικής στρατηγικής

Περιγραφή των απαιτήσεων και των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης σχετικά με την εθνική στρατηγική.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των κοινών δεικτών απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 56 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891

Το σύστημα των κοινών δεικτών απόδοσης σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τα μέλη τους στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος δεν καλύπτουν κατ' ανάγκη όλους τους παράγοντες που είναι δυνατό να υπεισέλθουν και να επηρεάσουν τις επιδόσεις, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο ενός επιχειρησιακού προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες που παρέχουν οι κοινοί δείκτες απόδοσης πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών που συνδέονται με άλλους βασικούς παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην επιτυχία ή στην αποτυχία της υλοποίησης του προγράμματος.

1.   ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ) (ΕΤΗΣΙΟΙ)

Μέτρο

Είδος δράσης

Δείκτες εισροών (ετήσιοι)

Δράσεις με στόχο τον προγραμματισμό της παραγωγής

α)

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

β)

Άλλες μορφές απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης

γ)

Άλλες δράσεις

Δαπάνες (ευρώ)

Δράσεις με στόχο τη βελτίωση ή τη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος

α)

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

β)

Άλλες μορφές απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης

γ)

Άλλες δράσεις

Δαπάνες (ευρώ)

Δράσεις με στόχο τη βελτίωση της εμπορίας

α)

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

β)

Άλλες μορφές απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης

γ)

Δραστηριότητες προώθησης και επικοινωνίας (πλην εκείνων που αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων)

δ)

Άλλες δράσεις

Δαπάνες (ευρώ)

Έρευνα και πειραματική παραγωγή

α)

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

β)

Άλλες μορφές απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης

γ)

Άλλες δράσεις

Δαπάνες (ευρώ)

Δράσεις κατάρτισης και δράσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές (πλην εκείνων που αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων) και δράσεις με στόχο την προώθηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών και τεχνικής βοήθειας

Με βάση το κύριο θέμα που καλύπτεται:

α)

Βιολογική παραγωγή

β)

Ολοκληρωμένη παραγωγή ή ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών

γ)

Άλλα περιβαλλοντικά θέματα

δ)

Ιχνηλασιμότητα

ε)

Ποιότητα του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων

στ)

Άλλα θέματα

Δαπάνες (ευρώ)

Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων

α)

Επενδύσεις που καθιστούν αποδοτικότερη τη διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά

β)

Μέτρα κατάρτισης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών

γ)

Προώθηση και επικοινωνία, είτε για λόγους πρόληψης είτε σε περίοδο κρίσης

δ)

Στήριξη για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας

ε)

Αναφύτευση οπωρώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ' υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους

στ)

Απόσυρση από την αγορά

ζ)

Πρώιμη συγκομιδή ή μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών

η)

Ασφάλιση συγκομιδής

Δαπάνες (ευρώ)

Περιβαλλοντικές δράσεις

α)

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

β)

Άλλες μορφές απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης

γ)

Βιολογική παραγωγή

δ)

Ολοκληρωμένη παραγωγή

ε)

Βελτιωμένη χρήση ή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης ύδατος και των αποστραγγίσεων

στ)

Δράσεις για τη διατήρηση του εδάφους (π.χ. τεχνικές εργασίες για την πρόληψη ή μείωση της διάβρωσης του εδάφους, φυτική κάλυψη, γεωργία διατήρησης της ποιότητας των εδαφών, κάλυψη του εδάφους)

ζ)

Δράσεις για τη δημιουργία ή τη διατήρηση ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη βιοποικιλότητα (π.χ. υγρότοποι) ή τη διατήρηση του τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης ιστορικών στοιχείων (π.χ. πέτρινοι διαχωριστικοί φράχτες, αναβαθμίδες, άλση)

η)

Δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας ή την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας· στροφή στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

θ)

Δράσεις για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων

ι)

Άλλες δράσεις

Δαπάνες (ευρώ)

Άλλες δράσεις

α)

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

β)

Άλλες μορφές απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης

γ)

Άλλες δράσεις

Δαπάνες (ευρώ)

2.   ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Μέτρο

Είδος δράσης

Δείκτες εκροών (ετήσιοι)

Δράσεις με στόχο τον προγραμματισμό της παραγωγής

α)

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

Συνολική αξία των επενδύσεων (ευρώ)

β)

Άλλες μορφές απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

γ)

Άλλες δράσεις

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

Δράσεις με στόχο τη βελτίωση ή τη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος

α)

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

Συνολική αξία των επενδύσεων (ευρώ)

β)

Άλλες μορφές απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

γ)

Άλλες δράσεις

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

Δράσεις με στόχο τη βελτίωση της εμπορίας

α)

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

Συνολική αξία των επενδύσεων (ευρώ)

β)

Άλλες μορφές απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

γ)

Δραστηριότητες προώθησης και επικοινωνίας (πλην εκείνων που αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων)

Αριθμός δράσεων που αναλήφθηκαν (1)

δ)

Άλλες δράσεις

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

Έρευνα και πειραματική παραγωγή

 

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

Αριθμός έργων

Δράσεις κατάρτισης και δράσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές (πλην εκείνων που αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων) και δράσεις με στόχο την προώθηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών και τεχνικής βοήθειας

Με βάση το κύριο θέμα που καλύπτεται:

α)

Βιολογική παραγωγή

β)

Ολοκληρωμένη παραγωγή ή ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών

γ)

Άλλα περιβαλλοντικά θέματα

δ)

Ιχνηλασιμότητα

ε)

Ποιότητα του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων

στ)

Άλλα θέματα

Αριθμός ημερών κατάρτισης των συμμετεχόντων

Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων

α)

Επενδύσεις που καθιστούν αποδοτικότερη τη διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά

Συνολική αξία των επενδύσεων (ευρώ)

β)

Μέτρα κατάρτισης και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών

Αριθμός δράσεων που αναλήφθηκαν

γ)

Προώθηση και επικοινωνία, είτε για λόγους πρόληψης είτε σε περίοδο κρίσης

Αριθμός δράσεων που αναλήφθηκαν (1)

δ)

Στήριξη για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας

Αριθμός δράσεων που αναλήφθηκαν (4)

ε)

Αναφύτευση οπωρώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ' υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

στ)

Αποσύρσεις από την αγορά

Αριθμός δράσεων που αναλήφθηκαν (2)

ζ)

Πρώιμη συγκομιδή και μη συγκομιδή

Αριθμός δράσεων που αναλήφθηκαν (3)

η)

Ασφάλιση συγκομιδής

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

Περιβαλλοντικές δράσεις

α)

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (5)

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

Συνολική αξία των επενδύσεων (ευρώ)

β)

Άλλες μορφές απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης (6)

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

γ)

Βιολογική παραγωγή

δ)

Ολοκληρωμένη παραγωγή

ε)

Βελτιωμένη χρήση και/ή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης νερού και των αποστραγγίσεων

στ)

Δράσεις για τη διατήρηση του εδάφους (π.χ. τεχνικές εργασίες για την πρόληψη/μείωση της διάβρωσης του εδάφους, φυτική κάλυψη, γεωργία διατήρησης της ποιότητας των εδαφών, κάλυψη του εδάφους)

ζ)

Δράσεις για τη δημιουργία ή τη διατήρηση ενδιαιτημάτων που ευνοούν τη βιοποικιλότητα (π.χ. υγρότοποι) ή τη διατήρηση του τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης ιστορικών στοιχείων (π.χ. πέτρινοι διαχωριστικοί φράχτες, αναβαθμίδες, άλση)

η)

Δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και/ή την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας· στροφή στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

θ)

Δράσεις για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων

ι)

Άλλες δράσεις

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις Αριθμός σχετικών εκταρίων

Άλλες δράσεις

α)

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

Συνολική αξία των επενδύσεων (ευρώ)

β)

Άλλες μορφές απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

γ)

Άλλες δράσεις

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στις δράσεις

3.   ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Μέτρο

Δείκτες αποτελεσμάτων (Μέτρηση)

Δράσεις με στόχο τον προγραμματισμό της παραγωγής

Μεταβολή του συνολικού όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (τόνοι) Μεταβολή της μοναδιαίας αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (ευρώ/kg)

Δράσεις με στόχο τη βελτίωση ή τη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος

Μεταβολή του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και που πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού «καθεστώτος ποιότητας» (τόνοι) (7)

Μεταβολή της μοναδιαίας αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (ευρώ/kg)

Δράσεις με στόχο τη βελτίωση της εμπορίας

Μεταβολή του συνολικού όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (τόνοι) Μεταβολή της μοναδιαίας αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (ευρώ/kg)

Δράσεις κατάρτισης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (πλην εκείνων που αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων) και δράσεις με στόχο την προώθηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών και τεχνικής βοήθειας

Αριθμός προσώπων που ολοκλήρωσαν την πλήρη δραστηριότητα/το πλήρες πρόγραμμα κατάρτισης Αριθμός εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες παροχής συμβουλών

Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων

 

α)

Επενδύσεις που καθιστούν αποδοτικότερη τη διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά

Συνολικός όγκος της παραγωγής που αποτελεί αντικείμενο διαχείριση των ποσοτήτων (τόνοι)

β)

Δράσεις κατάρτισης

Αριθμός προσώπων που ολοκλήρωσαν την πλήρη δραστηριότητα/το πλήρες πρόγραμμα κατάρτισης

γ)

Προώθηση και επικοινωνία

Εκτιμώμενη μεταβολή του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο όσον αφορά προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο δραστηριοτήτων προώθησης/επικοινωνίας (τόνοι)

δ)

Στήριξη για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας

Συνολική αξία του συσταθέντος ταμείου αλληλοβοήθειας (ευρώ)

ε)

Αναφύτευση οπωρώνων, όπου απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους, καθ' υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους

Συνολική έκταση την οποία αφορά η αναφύτευση οπωρώνων (ha)

στ)

Αποσύρσεις από την αγορά

Συνολικός όγκος της παραγωγής που αποτελεί αντικείμενο απόσυρσης (τόνοι)

ζ)

Πρώιμη συγκομιδή ή μη συγκομιδή

Συνολική έκταση την οποία αφορά η πρώιμη συγκομιδή ή η μη συγκομιδή (ha)

η)

Ασφάλιση συγκομιδής

Συνολική αξία των ασφαλιζόμενων κινδύνων (ευρώ)

Περιβαλλοντικές δράσεις

Εκτιμώμενη μεταβολή της ετήσιας κατανάλωσης ανόργανων λιπασμάτων/εκτάριο, ανά είδος λιπάσματος (N και P2O3) (τόνοι/ha)

Εκτιμώμενη μεταβολή της ετήσιας χρήσης υδάτων/εκτάριο (m3/ha)

Εκτιμώμενη μεταβολή της ετήσιας χρήσης ενέργειας ανά είδος πηγής ενέργειας ή είδος καυσίμου (λίτρα/m3/Kwh ανά τόνο παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο)

Εκτιμώμενη μεταβολή του ετήσιου όγκου αποβλήτων που παράγονται (τόνοι)

Άλλες δράσεις

Μεταβολή του συνολικού όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (τόνοι)

Μεταβολή της μοναδιαίας αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (ευρώ/kg)

Σημειώσεις: η κατάσταση στην αρχή του προγράμματος αποτελεί το σημείο αναφοράς για τις μεταβολές.

4.   ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Μέτρο

Γενικοί στόχοι

Δείκτες αντίκτυπου (Μέτρηση)

Δράσεις με στόχο τον προγραμματισμό της παραγωγής

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Βελτίωση της ελκυστικότητας της συμμετοχής σε οργανώσεις παραγωγών

Εκτιμώμενη μεταβολή της συνολικής αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (ευρώ)

Μεταβολή του συνολικού αριθμού παραγωγών οπωροκηπευτικών οι οποίοι είναι ενεργά μέλη (8) της σχετικής οργάνωσης παραγωγών ΟΠ/ένωσης οργανώσεων παραγωγών (ΕΟΠ) (αριθμός)

Μεταβολή της συνολικής έκτασης παραγωγής οπωροκηπευτικών που καλλιεργείται από μέλη της σχετικής ΟΠ/ΕΟΠ (ha)

Δράσεις με στόχο τη βελτίωση ή τη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος

Δράσεις με στόχο τη βελτίωση της εμπορίας

Έρευνα και πειραματική παραγωγή

Δράσεις κατάρτισης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (πλην εκείνων που αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων) και/ή δράσεις με στόχο την προώθηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών και τεχνικής βοήθειας

Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων

Περιβαλλοντικές δράσεις

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος:

 

α)

Ποιότητα των υδάτων

Εκτιμώμενη μεταβολή της συνολικής κατανάλωσης ανόργανων λιπασμάτων, ανά είδος λιπάσματος (N και P2O3) (τόνοι)

β)

Αειφόρος χρήση των υδάτινων πόρων

Εκτιμώμενη μεταβολή της συνολικής χρήσης υδάτων (m3)

γ)

Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Εκτιμώμενη μεταβολή της συνολικής χρήσης ενέργειας ανά είδος πηγής ενέργειας ή είδος καυσίμου (λίτρα/m3/Kwh)

Άλλες δράσεις

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Βελτίωση της ελκυστικότητας της συμμετοχής σε οργάνωση παραγωγών

Εκτιμώμενη μεταβολή της συνολικής αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (ευρώ)

Μεταβολή του συνολικού αριθμού παραγωγών οπωροκηπευτικών οι οποίοι είναι ενεργά μέλη (8) της σχετικής ΟΠ/ΕΟΠ (αριθμός)

Μεταβολή της συνολικής έκτασης παραγωγής οπωροκηπευτικών που καλλιεργείται από μέλη της σχετικής ΟΠ/ΕΟΠ (ha)

Σημειώσεις: η κατάσταση στην αρχή του προγράμματος αποτελεί το σημείο αναφοράς για τις μεταβολές.

5.   ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Σημείωση:

Οι δείκτες εκκίνησης είναι αναγκαίοι για την ανάλυση της κατάστασης ήδη από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού. Ορισμένοι κοινοί δείκτες εκκίνησης είναι χρήσιμοι μόνο όσον αφορά επιμέρους επιχειρησιακά προγράμματα σε επίπεδο οργάνωσης παραγωγών (π.χ. όγκος της παραγωγής που διατίθεται στην αγορά σε τιμή κατώτερη του 80 % της μέσης τιμής που λαμβάνει η ΟΠ/ΕΟΠ). Άλλοι κοινοί δείκτες εκκίνησης είναι επίσης χρήσιμοι για τις εθνικές στρατηγικές σε επίπεδο κρατών μελών (π.χ. συνολική αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο).

Κατά γενικό κανόνα, οι δείκτες εκκίνησης πρέπει να υπολογίζονται ως τριετείς μέσοι όροι. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, πρέπει να υπολογίζονται με βάση στοιχεία που αφορούν τουλάχιστον ένα έτος.

Στόχοι

Δείκτες εκκίνησης σε σχέση με τους στόχους

Γενικοί στόχοι

Δείκτης

Ορισμός (και μέτρηση)

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Συνολική αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο

Συνολική αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο της ΟΠ/ΕΟΠ (ευρώ)

Βελτίωση της ελκυστικότητας της συμμετοχής σε οργάνωση παραγωγών

Αριθμός παραγωγών οπωροκηπευτικών που είναι ενεργά μέλη της σχετικής ΟΠ/ΕΟΠ

Αριθμός παραγωγών οπωροκηπευτικών που είναι ενεργά μέλη (9) της ΟΠ/ΕΟΠ

Συνολική έκταση παραγωγής οπωροκηπευτικών που καλλιεργείται από μέλη της σχετικής ΟΠ/ΕΟΠ

Συνολική έκταση παραγωγής οπωροκηπευτικών που καλλιεργείται από μέλη της σχετικής ΟΠ/ΕΟΠ (ha)

Ειδικοί στόχοι

 

 

Προώθηση της συγκέντρωσης της προσφοράς

Συνολικός όγκος παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο

Συνολικός όγκος της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο της ΟΠ/ΕΟΠ (τόνοι)

Προώθηση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που παράγονται από τα μέλη

Εξασφάλιση της προσαρμογής της παραγωγής στη ζήτηση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα

Όγκος της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και που πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού «καθεστώτος ποιότητας» (10) ανά κύρια είδη των σχετικών «καθεστώτων ποιότητας» (τόνοι)

Προώθηση της εμπορικής αξιοποίησης των προϊόντων

Μέση μοναδιαία αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο

Συνολική αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο/Συνολικός όγκος της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο (ευρώ/kg)

Προώθηση της γνώσης και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού

Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν σε δραστηριότητες κατάρτισης

Αριθμός προσώπων που ολοκλήρωσαν δραστηριότητα/πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία τριετία (αριθμός)

 

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες παροχής συμβουλών

Αριθμός εκμεταλλεύσεων, μέλη της ΟΠ/ΕΟΠ, που χρησιμοποιούν υπηρεσίες παροχής συμβουλών (αριθμός)

Στόχοι

Δείκτες εκκίνησης σε σχέση με τους στόχους

Δείκτης

Ορισμός (και μέτρηση)

Ειδικοί στόχοι στον περιβαλλοντικό τομέα

Συμβολή στην προστασία του εδάφους

Έκταση που διατρέχει κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους στην οποία εφαρμόζονται αντιδιαβρωτικά μέτρα

Έκταση παραγωγής οπωροκηπευτικών που διατρέχει κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους (11), στην οποία εφαρμόζονται αντιδιαβρωτικά μέτρα (ha)

Συμβολή στη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων

Έκταση στην οποία εφαρμόζεται η μείωση της χρήσης/καλύτερη διαχείριση των λιπασμάτων

Έκταση παραγωγής οπωροκηπευτικών που αποτελεί αντικείμενο μείωσης της χρήσης ή καλύτερης διαχείρισης των λιπασμάτων (ha)

Συμβολή στην αειφόρο χρήση των υδάτινων πόρων

Έκταση στην οποία εφαρμόζονται μέτρα εξοικονόμησης ύδατος

Έκταση παραγωγής οπωροκηπευτικών στην οποία εφαρμόζονται μέτρα εξοικονόμησης ύδατος (ha)

Συμβολή στην προστασία των ενδιαιτημάτων και της βιοποικιλότητας και στη διατήρηση του τοπίου

Βιολογική παραγωγή

Έκταση βιολογικής παραγωγής φρούτων και/ή λαχανικών (ha)

Ολοκληρωμένη παραγωγή

Έκταση ολοκληρωμένης παραγωγής φρούτων και/ή λαχανικών (ha)

Άλλες δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία των ενδιαιτημάτων και της βιοποικιλότητας και στη διατήρηση του τοπίου

Έκταση την οποία αφορούν άλλες δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία των ενδιαιτημάτων, της βιοποικιλότητας και του τοπίου (ha)

Συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Θέρμανση θερμοκηπίων — ενεργειακή απόδοση

Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση θερμοκηπίων ανά είδος πηγής ενέργειας (τόνοι/λίτρα/m3/kwh ανά τόνο παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο)

Μείωση του όγκου των αποβλήτων που παράγονται

Ποσότητα ή όγκος αποβλήτων

Τόνοι/λίτρα/m3


(1)  Κάθε ημέρα μιας εκστρατείας προώθησης αποτελεί μία δράση.

(2)  Η απόσυρση από την αγορά του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικές περιόδους του έτους και οι αποσύρσεις από την αγορά διαφορετικών προϊόντων αποτελούν διαφορετικές δράσεις. Κάθε ενέργεια απόσυρσης από την αγορά για ένα δεδομένο προϊόν αποτελεί μία δράση.

(3)  Η πρώιμη συγκομιδή και η μη συγκομιδή διαφορετικών προϊόντων αποτελούν διαφορετικές δράσεις. Η πρώιμη συγκομιδή και η μη συγκομιδή του ίδιου προϊόντος αποτελούν μία δράση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών που διαρκούν, τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν και τον αριθμό των σχετικών αγροτεμαχίων ή εκταρίων.

(4)  Οι δράσεις που αφορούν τη σύσταση διαφορετικών ταμείων αλληλοβοήθειας αποτελούν διαφορετικές δράσεις.

(5)  Συμπεριλαμβάνονται οι μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο άλλων περιβαλλοντικών δράσεων.

(6)  Συμπεριλαμβάνονται άλλες μορφές απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με την επίτευξη των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο άλλων περιβαλλοντικών δράσεων.

(7)  Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, οι απαιτήσεις «ποιότητας» αποτελούν μια δέσμη λεπτομερών υποχρεώσεων όσον αφορά τις μεθόδους παραγωγής, α) των οποίων η τήρηση υπόκειται σε έλεγχο από ανεξάρτητο οργανισμό και β) οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα ένα τελικό προϊόν του οποίου η ποιότητα i) υπερβαίνει σε σημαντικό βαθμό τις συνήθεις εμπορικές προδιαγραφές ως προς τη δημόσια υγεία, την υγεία των φυτών ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα και ii) ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και στις προβλέψιμες ευκαιρίες στην αγορά. Προτείνεται τα κύρια είδη «καθεστώτων ποιότητας» να καλύπτουν τα εξής: α) την πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή· β) τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, γ) την πιστοποιημένη ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) τα ιδιωτικά πιστοποιημένα συστήματα ποιότητας των προϊόντων.

(8)  Τα ενεργά μέλη είναι μέλη τα οποία παραδίδουν προϊόντα στην ΟΠ/ΕΟΠ.

(9)  Τα ενεργά μέλη είναι μέλη τα οποία παραδίδουν προϊόντα στην ΟΠ/ΕΟΠ.

(10)  Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, οι απαιτήσεις «ποιότητας» αποτελούν μια δέσμη λεπτομερών υποχρεώσεων όσον αφορά τις μεθόδους παραγωγής, α) των οποίων η τήρηση υπόκειται σε έλεγχο από ανεξάρτητο οργανισμό και β) οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα ένα τελικό προϊόν του οποίου η ποιότητα i) υπερβαίνει σε σημαντικό βαθμό τις συνήθεις εμπορικές προδιαγραφές ως προς τη δημόσια υγεία, την υγεία των φυτών ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα και ii) ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και στις προβλέψιμες ευκαιρίες στην αγορά. Τα κύρια είδη «καθεστώτων ποιότητας» καλύπτουν τα εξής: α) την πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή· β) τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, γ) την πιστοποιημένη ολοκληρωμένη παραγωγή, δ) τα ιδιωτικά πιστοποιημένα συστήματα ποιότητας των προϊόντων.

(11)  Η έκφραση «που διατρέχει κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους» αφορά κάθε επικλινές αγροτεμάχιο που παρουσιάζει κλίση μεγαλύτερη του 10 %, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι ληφθεί αντιδιαβρωτικά μέτρα (π.χ. κάλυψη του εδάφους, αμειψισπορά κ.λπ.). Σε περίπτωση που υπάρχουν σχετικές πληροφορίες, το κράτος μέλος μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει τον ακόλουθο ορισμό: Η έκφραση «που διατρέχει κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους» αφορά κάθε αγροτεμάχιο για το οποίο η προβλεπόμενη απώλεια εδάφους υπερβαίνει τον φυσικό ρυθμό διαμόρφωσης του εδάφους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι ληφθεί αντιδιαβρωτικά μέτρα (π.χ. κάλυψη του εδάφους ή αμειψισπορά).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ελάχιστες απαιτήσεις για την απόσυρση προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2

1.

Τα προϊόντα είναι:

ακέραια,

υγιή· αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση,

καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από ορατές ξένες ύλες,

ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς και από φθορές που προκλήθηκαν από επιβλαβείς οργανισμούς,

απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία,

απαλλαγμένα από ξένες γεύσεις ή οσμές.

2.

Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και ώριμα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης τους.

3.

Πρέπει να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και του εμπορικού τύπου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Έξοδα μεταφοράς στο πλαίσιο της δωρεάν διανομής που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Απόσταση μεταξύ του σημείου απόσυρσης και του τόπου παράδοσης

Έξοδα μεταφοράς (ευρώ/τόνο) (1)

Μικρότερη ή ίση με 25 km

18,20

Μεγαλύτερη από 25 χιλιόμετρα αλλά μικρότερη ή ίση των 200 km

41,40

Μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα αλλά μικρότερη ή ίση των 350 km

54,30

Μεγαλύτερη από 350 χιλιόμετρα αλλά μικρότερη ή ίση των 500 km

72,60

Μεγαλύτερη από 500 χιλιόμετρα αλλά μικρότερη ή ίση των 750 km

95,30

Άνω των 750 km

108,30


(1)  Επιβάρυνση για μεταφορά προϊόντων σε ψυγείο: 8,50 ευρώ/τόνο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Έξοδα διαλογής και συσκευασίας που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1

Προϊόν

Έξοδα διαλογής και συσκευασίας (ευρώ/τόνο)

Μήλα

187,70

Αχλάδια

159,60

Πορτοκάλια

240,80

Κλημεντίνες

296,60

Ροδάκινα

175,10

Νεκταρίνια

205,80

Καρπούζια

167,00

Κουνουπίδια

169,10

Λοιπά προϊόντα

201,10


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Ένδειξη στη συσκευασία των προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) 2017/… )

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/… ]

Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) 2017/… ]

Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/… )

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/… )

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/… ]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/… ]

Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/… )

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/… ]

Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/… )

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/… ]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/… ]

Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/… ]

Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/… végrehajtási rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/… ]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/… )

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/… ]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/… ]

Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/… ]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/… ]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/… ]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/… )

Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/…)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

Προϊόντα και περίοδοι εφαρμογής πρόσθετων εισαγωγικών δασμών που αναφέρονται στο άρθρο 39

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή των εμπορευμάτων έχει μόνο ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών καθορίζεται, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, από την εμβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος κανονισμού.

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των προϊόντων

Περίοδος εφαρμογής

78.0015

0702 00 00

Ντομάτες

Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαΐου

78.0020

Από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου

78.0065

0707 00 05

Αγγούρια

Από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου

78.0075

από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου

78.0085

0709 91 00

Αγκινάρες

Από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου

78.0100

0709 93 10

Κολοκυθάκια

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

78.0110

0805 10 20

Πορτοκάλια

Από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 31 Μαΐου

78.0120

0805 20 10

Κλημεντίνες

Από την 1η Νοεμβρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου

78.0130

0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90

Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas)· wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

Από την 1η Νοεμβρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου

78.0155

0805 50 10

Λεμόνια

Από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

78.0160

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαΐου

78.0170

0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

Από τις 16 Ιουλίου έως τις 16 Νοεμβρίου

78.0175

0808 10 80

Μήλα

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου

78.0180

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

78.0220

0808 30 90

Αχλάδια

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου

78.0235

Από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

78.0250

0809 10 00

Βερίκοκα

Από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου

78.0265

0809 29 00

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

Από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Αυγούστου

78.0270

0809 30

Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα νεκταρίνια

Από τις 16 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου

78.0280

0809 40 05

Δαμάσκηνα

Από τις 16 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου