31.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 87/166


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/576 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιουνίου 2016

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ετήσια δημοσίευση από επιχειρήσεις επενδύσεων των πληροφοριών για την ταυτότητα των τόπων εκτέλεσης και την ποιότητα της εκτέλεσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 10 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σημαντικό το κοινό και οι επενδυτές να μπορούν να αξιολογούν την ποιότητα των πρακτικών εκτέλεσης μιας επιχείρησης επενδύσεων και να εντοπίζουν τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών στους οποίους οι επιχειρήσεις επενδύσεων εκτέλεσαν εντολές πελατών κατά το προηγούμενο έτος. Προκειμένου να γίνονται ουσιαστικές συγκρίσεις και να αναλύεται η επιλογή των πέντε πρώτων τόπων εκτέλεσης, οι πληροφορίες θα πρέπει να δημοσιεύονται από επιχειρήσεις επενδύσεων συγκεκριμένα για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων. Προκειμένου να μπορούν να αξιολογήσουν πλήρως τη ροή εντολών πελατών προς τους τόπους εκτέλεσης, οι επενδυτές και το κοινό θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν σαφώς αν η ίδια η επιχείρηση επενδύσεων ήταν ένας από τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

(2)

Προκειμένου να αξιολογείται πλήρως ο βαθμός της ποιότητας εκτέλεσης που επιτυγχάνεται σε τόπους εκτέλεσης από επιχειρήσεις επενδύσεων που εκτελούν εντολές πελατών, καθώς και από τόπους εκτέλεσης σε τρίτες χώρες, ενδείκνυται να δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τόπους διαπραγμάτευσης, συστηματικούς εσωτερικοποιητές, ειδικούς διαπραγματευτές ή άλλους παρόχους ρευστότητας ή κάθε οντότητα που επιτελεί σε τρίτη χώρα παρόμοιες λειτουργίες με αυτές που επιτελούνται από οποιονδήποτε από τους παραπάνω φορείς.

(3)

Προκειμένου να παρέχονται ακριβή και συγκρίσιμα στοιχεία, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων βάσει των χαρακτηριστικών τους που είναι κατάλληλα για σκοπούς δημοσίευσης. Μια κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει να είναι αρκετά περιορισμένη, ώστε να αποκαλύπτει διαφορές στη συμπεριφορά εκτέλεσης εντολών μεταξύ κατηγοριών, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά ευρεία, ώστε να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα της υποχρέωσης υποβολής αναφορών από επιχειρήσεις επενδύσεων. Δεδομένου του εύρους της κατηγορίας μετοχών μεταξύ των χρηματοπιστωτικών μέσων, κρίνεται σκόπιμος ο διαχωρισμός της κατηγορίας αυτής σε υποκατηγορίες βάσει της ρευστότητας. Καθώς η ρευστότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα που διέπει τις συμπεριφορές εκτέλεσης, και δεδομένου ότι οι τόποι διαπραγμάτευσης συχνά ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσέλκυση ροών από τους συχνότερα συναλλασσόμενους τίτλους, κρίνεται σκόπιμη η κατηγοριοποίηση των μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με τη ρευστότητά τους, όπως προσδιορίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος βήματος τιμής, όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ.

(4)

Κατά τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας των πέντε πρώτων τόπων εκτέλεσης στους οποίους επιχειρήσεις επενδύσεων εκτελούν εντολές πελατών κρίνεται σκόπιμο οι επιχειρήσεις αυτές να δημοσιεύουν πληροφορίες για τον όγκο και τον αριθμό των εντολών που εκτελούνται σε κάθε τόπο εκτέλεσης, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να διαμορφώνουν άποψη σχετικά με τη ροή εντολών πελατών από την επιχείρηση προς τον τόπο εκτέλεσης. Όταν, για μία ή περισσότερες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων, μια επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί μικρό μόνον αριθμό εντολών, οι πληροφορίες για τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης δεν θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές ούτε αντιπροσωπευτικές όσον αφορά τις ρυθμίσεις εκτέλεσης εντολών. Επομένως, ενδείκνυται να απαιτείται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να προσδιορίζουν σαφώς τις κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων για τις οποίες εκτελούν πολύ μικρό αριθμό εντολών.

(5)

Για την αποτροπή αποκάλυψης πιθανώς ευαίσθητων για την αγορά πληροφοριών για τον όγκο εργασιών που εκτελεί η επιχείρηση επενδύσεων, ο όγκος εκτελέσεων και ο αριθμός εκτελεσθεισών εντολών θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου εκτελέσεων και του συνολικού αριθμού εκτελεσθεισών εντολών που πραγματοποίησε η επιχείρηση επενδύσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, αντί ως απόλυτες τιμές.

(6)

Ενδείκνυται να απαιτείται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να δημοσιεύουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν τη συμπεριφορά τους κατά την εκτέλεση εντολών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν θεωρούνται υπόλογες για αποφάσεις εκτέλεσης εντολών για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνες, ενδείκνυται να γνωστοποιούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων το ποσοστό των εντολών που εκτελέστηκαν σε καθέναν από τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης όπου η επιλογή τόπου εκτέλεσης είχε καθοριστεί από πελάτες.

(7)

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσουν τη συμπεριφορά εκτέλεσης εντολών των επιχειρήσεων επενδύσεων, όπως οι στενοί δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων επενδύσεων και τόπων εκτέλεσης. Δεδομένης της δυνητικής σημασίας αυτών των παραγόντων, είναι σκόπιμο να απαιτείται ανάλυσή τους κατά την αξιολόγηση της ποιότητας εκτέλεσης που επιτυγχάνεται σε όλους τους τόπους εκτέλεσης.

(8)

Οι διάφοροι τύποι εντολών μπορεί να είναι σημαντικός παράγοντας για την επεξήγηση του τρόπου και του λόγου για τον οποίο οι επιχειρήσεις επενδύσεων εκτελούν εντολές σε έναν συγκεκριμένο τόπο εκτέλεσης. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση επενδύσεων θα καταρτίσει τις οικείες στρατηγικές εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού έξυπνων δρομολογητών εντολών για την εκπλήρωση των ειδικών στόχων των εν λόγω εντολών. Ενδείκνυται επομένως στην υποβολή αναφοράς να προσδιορίζεται σαφώς η διάκριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών τύπων εντολών.

(9)

Προκειμένου να αναλύονται σωστά οι πληροφορίες, είναι σημαντικό να είναι σε θέση οι χρήστες να διακρίνουν μεταξύ τόπων εκτέλεσης που χρησιμοποιούνται για εντολές επαγγελματιών πελατών και τόπων εκτέλεσης που χρησιμοποιούνται για εντολές ιδιωτών πελατών, δεδομένων των αξιοσημείωτων διαφορών στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επενδύσεων λαμβάνουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για ιδιώτες πελάτες σε σύγκριση με επαγγελματίες πελάτες, δηλαδή οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει πρωτίστως να αξιολογούν τους παράγοντες της τιμής και του κόστους κατά την εκτέλεση εντολών από ιδιώτες πελάτες. Επομένως, ενδείκνυται να παρέχονται οι πληροφορίες για τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης χωριστά για τους ιδιώτες πελάτες και για τους επαγγελματίες πελάτες αντίστοιχα, ώστε να επιτρέπεται ποιοτική αξιολόγηση της ροής εντολών σε αυτούς τους τόπους εκτέλεσης.

(10)

Προκειμένου να συμμορφώνονται με την υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης που προβλέπεται στη νομοθεσία, οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όταν εφαρμόζουν τα κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης για επαγγελματίες πελάτες, κατά κανόνα δεν θα χρησιμοποιούν τους ίδιους τόπους εκτέλεσης για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) και άλλες συναλλαγές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΣΧΤ χρησιμοποιούνται ως πηγή χρηματοδότησης που υπόκειται στη δέσμευση ότι ο δανειστής θα επιστρέψει ισοδύναμους τίτλους σε μελλοντική ημερομηνία, και οι όροι των ΣΧΤ κατά κανόνα καθορίζονται διμερώς μεταξύ των αντισυμβαλλομένων πριν από την εκτέλεση. Επομένως, η επιλογή τόπων εκτέλεσης για ΣΧΤ είναι πιο περιορισμένη από ό,τι στην περίπτωση άλλων συναλλαγών, δεδομένου ότι εξαρτάται από τους ειδικούς όρους που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και από το κατά πόσον υπάρχει συγκεκριμένη ζήτηση στους εν λόγω τόπους εκτέλεσης για τα σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα. Ενδείκνυται, συνεπώς, να συνοψίζουν και να δημοσιοποιούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης, από άποψη όγκου συναλλαγών, στους οποίους εκτέλεσαν ΣΧΤ σε χωριστή αναφορά, ώστε να μπορεί να διενεργείται ποιοτική αξιολόγηση της ροής εντολών σε αυτούς τους τόπους εκτέλεσης. Λόγω της ειδικής φύσης των ΣΧΤ, και δεδομένου ότι το μεγάλο τους μέγεθος πιθανώς να στρεβλώσει το πιο αντιπροσωπευτικό σύνολο συναλλαγών πελατών (δηλαδή, εκείνες που δεν περιλαμβάνουν ΣΧΤ), είναι επίσης αναγκαίο να αποκλειστούν από τους πίνακες που αφορούν τους πέντε πρώτους τόπους συναλλαγών στους οποίους οι επιχειρήσεις επενδύσεων εκτελούν άλλες εντολές πελατών.

(11)

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων είναι σκόπιμο να δημοσιεύουν αξιολόγηση της ποιότητας της εκτέλεσης που επιτυγχάνεται σε όλους τους τόπους που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχουν σαφή εικόνα των στρατηγικών εκτέλεσης και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας της εκτέλεσης που επιτυγχάνεται στους εν λόγω τόπους. Οι πληροφορίες αυτές θα επιτρέπουν επίσης στους επενδυτές να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης που διενεργούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων σε σχέση με τους εν λόγω τόπους εκτέλεσης.

(12)

Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση της ποιότητας της εκτέλεσης που επιτυγχάνεται σε όλους τους τόπους εκτέλεσης σε σχέση με το κόστος η επιχείρηση επενδύσεων είναι σκόπιμο να διενεργεί επίσης ανάλυση των ρυθμίσεων που εφαρμόζει η επιχείρηση σε σχέση με τους εν λόγω τόπους όσον αφορά τις πληρωμές που καταβάλλονται ή εισπράττονται και τις εκπτώσεις, επιστροφές τιμήματος ή μη χρηματικά οφέλη που λαμβάνονται. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στο κοινό να εξετάζει κατά πόσον αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν το κόστος που βαρύνει τον επενδυτή και με ποιον τρόπο συμμορφώνονται με το άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(13)

Ενδείκνυται επίσης να προσδιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω δημοσίευσης και τα βασικά της χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις επενδύσεων χρησιμοποιούν τα δεδομένα για την ποιότητα της εκτέλεσης τα οποία καθιστούν διαθέσιμα οι τόποι εκτέλεσης βάσει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/575 της Επιτροπής (2).

(14)

Οι πληροφορίες για την ταυτότητα των τόπων εκτέλεσης και για την ποιότητα της εκτέλεσης θα πρέπει να δημοσιεύονται ετησίως και θα πρέπει να αφορούν τη συμπεριφορά εκτέλεσης εντολών για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις σχετικές αλλαγές εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

(15)

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν θα πρέπει να αποτρέπονται από το να υιοθετούν ένα επιπρόσθετο επίπεδο υποβολής αναφορών το οποίο είναι πιο αναλυτικό, εφόσον σε αυτή την περίπτωση η επιπρόσθετη αναφορά συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά όσα απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(16)

Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι αναγκαίο οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και οι σχετικές εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας 2014/65/ΕΕ να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία.

(17)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.

(18)

Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για το περιεχόμενο και τη μορφή των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων σε ετήσια βάση, σε σχέση με τις εντολές πελατών που εκτελούνται σε τόπους διαπραγμάτευσης, συστηματικούς εσωτερικοποιητές, ειδικούς διαπραγματευτές ή άλλους παρόχους ρευστότητας ή οντότητες που επιτελούν σε τρίτη χώρα παρόμοιες λειτουργίες με αυτές που επιτελούνται από οποιονδήποτε από τους παραπάνω φορείς.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «παθητική εντολή»: εντολή η οποία έχει καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών και η οποία αύξησε τη ρευστότητα·

β)   «επιθετική εντολή»: εντολή η οποία έχει καταχωριστεί στο βιβλίο εντολών και η οποία μείωσε τη ρευστότητα·

γ)   «κατευθυνόμενη εντολή»: εντολή στην οποία προσδιορίστηκε ένας συγκεκριμένος τόπος εκτέλεσης από τον πελάτη πριν από την εκτέλεσή της.

Άρθρο 3

Πληροφορίες για τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης και την ποιότητα εκτέλεσης που επιτυγχάνεται

1.   Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δημοσιοποιούν τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών για όλες τις εκτελεσθείσες εντολές πελατών ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρεται στο παράρτημα I. Οι πληροφορίες που αφορούν τους ιδιώτες πελάτες δημοσιεύονται με τη μορφή που καθορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II και οι πληροφορίες που αφορούν τους επαγγελματίες πελάτες δημοσιεύονται με τη μορφή που καθορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος II. Η δημοσίευση δεν περιλαμβάνει εντολές σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ), και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την κατηγορία των χρηματοπιστωτικών μέσων·

β)

το όνομα και τον αναγνωριστικό κωδικό του τόπου·

γ)

τον όγκο των εντολών πελατών που εκτελέστηκαν στον συγκεκριμένο τόπο εκτέλεσης, εκφρασμένο ως ποσοστό επί του συνολικού εκτελεσμένου όγκου·

δ)

τον αριθμό των εντολών πελατών που εκτελέστηκαν στον συγκεκριμένο τόπο εκτέλεσης, εκφρασμένο ως ποσοστό επί των συνολικών εκτελεσθεισών εντολών·

ε)

το ποσοστό των εκτελεσθεισών εντολών που αναφέρονται στο στοιχείο δ) οι οποίες ήταν παθητικές και επιθετικές εντολές·

στ)

το ποσοστό των εντολών που αναφέρονται στο στοιχείο δ) οι οποίες ήταν κατευθυνόμενες εντολές·

ζ)

επιβεβαίωση σχετικά με το αν εκτέλεσε κατά μέσο όρο λιγότερες από μία συναλλαγές ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

2.   Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δημοσιεύουν τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών για όλες τις εκτελεσθείσες εντολές πελατών σε ΣΧΤ ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρεται στο παράρτημα I με τη μορφή που καθορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος II. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τον όγκο των εντολών πελατών που εκτελέστηκαν στον συγκεκριμένο τόπο εκτέλεσης, εκφρασμένο ως ποσοστό επί του συνολικού εκτελεσμένου όγκου·

β)

τον αριθμό των εντολών πελατών που εκτελέστηκαν στον συγκεκριμένο τόπο εκτέλεσης, εκφρασμένο ως ποσοστό επί των συνολικών εκτελεσθεισών εντολών·

γ)

επιβεβαίωση σχετικά με το αν η επιχείρηση επενδύσεων εκτέλεσε κατά μέσο όρο λιγότερες από μία συναλλαγές ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

3.   Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δημοσιεύουν για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων σύνοψη της ανάλυσης και των συμπερασμάτων που συνάγουν από την αναλυτική παρακολούθηση της ποιότητας της εκτέλεσης που επιτυγχάνεται στους τόπους εκτέλεσης όπου εκτέλεσαν όλες τις εντολές πελατών κατά το προηγούμενο έτος. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

επεξήγηση της σχετικής σημασίας που έδωσε η επιχείρηση στους ακόλουθους παράγοντες εκτέλεσης: τιμή, κόστος, ταχύτητα, πιθανότητα εκτέλεσης ή κάθε άλλον παράγοντα, συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών παραγόντων κατά την αξιολόγηση της ποιότητας της εκτέλεσης·

β)

περιγραφή τυχόν στενών δεσμών, συγκρούσεων συμφερόντων και κοινών ιδιοκτησιών σε σχέση με τόπους εκτέλεσης που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση εντολών·

γ)

περιγραφή τυχόν συγκεκριμένων ρυθμίσεων με κάθε τόπο εκτέλεσης όσον αφορά πληρωμές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν, εκπτώσεις, επιστροφές τιμήματος ή μη χρηματικά οφέλη που ελήφθησαν·

δ)

επεξήγηση των παραγόντων που οδήγησαν σε τροποποίηση του καταλόγου τόπων εκτέλεσης που αναφέρονται στην πολιτική εκτέλεσης της επιχείρησης, εάν προέκυψε τέτοια τροποποίηση·

ε)

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διαφέρει η εκτέλεση εντολής σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των πελατών, εάν η επιχείρηση αντιμετωπίζει διαφορετικά τις κατηγορίες πελατών και εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει τις ρυθμίσεις για την εκτέλεση εντολών·

στ)

επεξήγηση για το αν δόθηκε προτεραιότητα σε άλλα κριτήρια έναντι της άμεσης τιμής και του κόστους κατά την εκτέλεση εντολών ιδιωτών πελατών και του πώς αυτά τα άλλα κριτήρια ήταν καθοριστικά για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων όσον αφορά το συνολικό αντάλλαγμα για τον πελάτη·

ζ)

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση επενδύσεων χρησιμοποίησε δεδομένα ή εργαλεία όσον αφορά την ποιότητα της εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένου κάθε δεδομένου που δημοσιεύεται βάσει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/575·

η)

όπου ισχύει, επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση επενδύσεων χρησιμοποίησε αποτελέσματα από πάροχο ενοποιημένου δελτίου που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 65 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Άρθρο 4

Μορφή

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δημοσιεύουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 στους δικτυακούς τόπους τους, συμπληρώνοντας τα υποδείγματα που καθορίζονται στο παράρτημα II, σε ηλεκτρονική μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα, διαθέσιμη για μεταφόρτωση από το κοινό, οι δε πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους τους σε ηλεκτρονική μορφή διαθέσιμη για μεταφόρτωση από το κοινό.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/575 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα δεδομένα που δημοσιεύονται από τους τόπους εκτέλεσης για την ποιότητα της εκτέλεσης των συναλλαγών (βλέπε σελίδα 152 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων

α)

Μετοχές — Μερίδια και πιστοποιητικά αποθετηρίου

i)

Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 5 και 6 (από 2 000 συναλλαγές ημερησίως)

ii)

Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 3 και 4 (από 80 έως 1 999 συναλλαγές ημερησίως)

iii)

Ζώνες ρευστότητας βήματος τιμής 1 και 2 (από 0 έως 79 συναλλαγές ημερησίως)

β)

Χρεωστικοί τίτλοι

i)

Ομόλογα

ii)

Μέσα χρηματαγοράς

γ)

Παράγωγα επί επιτοκίων

i)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης

ii)

Συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακά συμβόλαια και άλλα παράγωγα επί επιτοκίων

δ)

Πιστωτικά παράγωγα

i)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης

ii)

Άλλα πιστωτικά παράγωγα

ε)

Παράγωγα επί συναλλάγματος

i)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης

ii)

Συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακά συμβόλαια και άλλα παράγωγα επί συναλλάγματος

στ)

Δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα

ζ)

Παράγωγα επί μετοχών

i)

Δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης

ii)

Συμφωνίες ανταλλαγής και άλλα παράγωγα επί μετοχών

η)

Τιτλοποιημένα παράγωγα

i)

Τίτλοι επιλογής και παράγωγα πιστοποιητικών

ii)

Άλλα τιτλοποιημένα παράγωγα

θ)

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής

i)

Δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης

ii)

Άλλα παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής

ι)

Συμβάσεις επί διαφοράς

ια)

Προϊόντα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, διαπραγματεύσιμα ομόλογα και διαπραγματεύσιμα βασικά εμπορεύματα)

ιβ)

Δικαιώματα εκπομπής

ιγ)

Λοιπά μέσα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας 1

Κατηγορία μέσου

 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Ν/Ο

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία

Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία

Ποσοστό παθητικών εντολών

Ποσοστό επιθετικών εντολών

Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

 

 

 

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

 

 

 

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

 

 

 

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

 

 

 

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

 

 

 


Πίνακας 2

Κατηγορία μέσου

 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Ν/Ο

Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία

Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία

Ποσοστό παθητικών εντολών

Ποσοστό επιθετικών εντολών

Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

 

 

 

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

 

 

 

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

 

 

 

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

 

 

 

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

 

 

 


Πίνακας 3

Κατηγορία μέσου

 

Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος

Ν/Ο

Πέντε πρώτοι τόποι από άποψη όγκων (κατά φθίνουσα σειρά)

Αναλογία όγκου που εκτελέστηκε ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία

Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)

 

 

Όνομα και αναγνωριστικός κωδικός τόπου (MIC ή LEI)