17.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 12/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/78 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Ιουλίου 2016

περί διοικητικών διατάξεων για την έγκριση τύπου ΕΚ μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και τους ενιαίους όρους εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των χρηστών των εν λόγω συστημάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (1) και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 13 και το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/758 θεσπίζει μια γενική υποχρέωση για νέους τύπους οχημάτων των κατηγοριών M1 και N1 να είναι εξοπλισμένα με συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, η οποία αρχίζει να ισχύει την 31η Μαρτίου 2018.

(2)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/79 (2) θεσπίζει τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιμής για την έγκριση τύπου ΕΚ μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, καθώς και για την έγκριση τύπου ΕΚ των ιδιαίτερων τεχνικών μονάδων («ITM») eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και των κατασκευαστικών στοιχείων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112.

(3)

Η οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει το γενικό πλαίσιο για την έγκριση τύπου ΕΚ μηχανοκίνητων οχημάτων και καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στα διάφορα στάδια της διαδικασίας έγκρισης. Επιπλέον, είναι ανάγκη να καθοριστούν συγκεκριμένες διοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΚ των μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, των ΙΤΜ και των κατασκευαστικών στοιχείων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112.

(4)

Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή των διαδικασιών δοκιμής για την έγκριση τύπου ΕΚ και να απλουστευθεί η αίτηση για την έγκριση αυτή, θα πρέπει να καθοριστεί τυποποιημένη σειρά ενημερωτικών εγγράφων, προτύπων για τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΚ και υποδειγμάτων για το σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ.

(5)

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 δεν είναι ανιχνεύσιμα και δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 δεν είναι διαθέσιμα για την επικοινωνία κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους και ότι τα δεδομένα στην εσωτερική τους μνήμη δεν είναι διαθέσιμα εκτός των συστημάτων σε οποιαδήποτε οντότητα πριν την ενεργοποίηση του συστήματος eCall. Οι κατασκευαστές οφείλουν επίσης να εφαρμόζουν επαρκή μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων στην εσωτερική μνήμη του συστήματος από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κακή χρήση.

(6)

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και αναλογικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία.

(7)

Θα πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω του εν λόγω συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται τα δεδομένα. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε ιδιωτικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης ή άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, εάν οι υπηρεσίες αυτές διατίθενται στο μηχανοκίνητο όχημα.

(8)

Για μια συνεπή προσέγγιση όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές για τη λειτουργία του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 θα πρέπει να θεσπιστεί πρότυπο πληροφοριών χρήστη, το οποίο να περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται μαζί με τα τεχνικά έγγραφα του οχήματος.

(9)

Οι κατασκευαστές οχημάτων θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκές χρονικό διάστημα για να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση των συστημάτων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να αναπτύξουν στο έδαφός τους υποδομή για κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης («PSAP»), η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή λήψη και διεκπεραίωση των κλήσεων eCall. Για τον λόγο αυτό, η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής των συστημάτων eCall επί των οχημάτων βάσει του αριθμού κλήσης 112, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758.

(10)

Για τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό έχει γίνει διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της τεχνικής επιτροπής για τα μηχανοκίνητα οχήματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διοικητικές διατάξεις για την έγκριση των νέων τύπων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, καθώς και των ιδιαίτερων τεχνικών μονάδων («ΙΤΜ») eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και των κατασκευαστικών στοιχείων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τα εν λόγω οχήματα.

Επίσης, θεσπίζει ενιαίους όρους για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/758 όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των χρηστών των συστημάτων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112.

Άρθρο 2

Έγκριση τύπου ΕΚ οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112

1.   Ο κατασκευαστής υποβάλλει στην αρμόδια για την έγκριση αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 29 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, αίτηση για την έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος όσον αφορά το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112.

2.   Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο που παρατίθεται στο μέρος 1 του παραρτήματος I.

3.   Όταν πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/79, η αρμόδια για την έγκριση αρχή χορηγεί έγκριση τύπου ΕΚ και εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ σύμφωνα με σύστημα αρίθμησης που ορίζεται στο παράρτημα VII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη δεν (επιτρέπεται να) αποδίδουν τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο οχήματος.

4.   Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο που παρατίθεται στο μέρος 2 του παραρτήματος I.

5.   Ο κατασκευαστής παρέχει στο εγχειρίδιο του χρήστη πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, σύμφωνα με το πρότυπο που παρατίθεται στο μέρος 3 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Έγκριση τύπου ΕΚ των ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ή των κατασκευαστικών στοιχείων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112

1.   Ο κατασκευαστής υποβάλλει στην αρμόδια για την έγκριση αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 29 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, την αίτηση για την έγκριση τύπου ΕΚ των ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ή των κατασκευαστικών στοιχείων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112.

2.   Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο που παρατίθεται στο μέρος 1 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

3.   Όταν πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/79 όσον αφορά τα κατασκευαστικά στοιχεία και στο άρθρο 7 όσον αφορά τις ΙΤΜ, η αρμόδια για την έγκριση αρχή χορηγεί έγκριση τύπου ΕΚ και εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ και αριθμό έγκρισης τύπου ο οποίος είναι σύμφωνος με σύστημα αρίθμησης που ορίζεται στο παράρτημα VII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη δεν (επιτρέπεται να) αποδίδουν τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο ΙΤΜ ή κατασκευαστικού στοιχείου.

4.   Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο που παρατίθεται στο μέρος 2 του παραρτήματος II.

Άρθρο 4

Σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ

Κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ή ITM που συμμορφώνεται με τύπο βάσει του οποίου έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΚ για το κατασκευαστικό στοιχείο ή την ΙΤΜ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό φέρει σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο μέρος 3 του παραρτήματος II.

Άρθρο 5

Προστασία ιδιωτικής ζωής και δεδομένων

1.   Ο κατασκευαστής λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ή η ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 δεν είναι ανιχνεύσιμα και δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας. Ο κατασκευαστής περαιτέρω εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη του εν λόγω συστήματος ή της ΙΤΜ απαλείφονται αυτομάτως και συνεχώς και δεν διατίθενται εκτός του συστήματος επί του οχήματος ή της ΙΤΜ σε οποιαδήποτε οντότητα πριν την ενεργοποίηση της κλήσης eCall.

2.   Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος για τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/758, χρησιμοποιώντας το πρότυπο που παρατίθεται στο μέρος 3 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

3.   Ο κατασκευαστής λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα διασφάλισης (όπως η χρήση των τεχνολογιών κρυπτογράφησης), ώστε να προστατεύσει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εσωτερική μνήμη του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ή της ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και να προληφθούν φαινόμενα παρακολούθησης και κακής χρήσης. Τα μέτρα αυτά είναι κατάλληλα, αυστηρώς ανάλογα και αναγκαία για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 31 Μαρτίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/79 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, για τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και διαδικασιών ελέγχου για την έγκριση τύπου EK μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, τις χωριστές τεχνικές μονάδες και τα κατασκευαστικά στοιχεία των συστημάτων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με τα ισχύοντα πρότυπα (βλέπε σ. 44 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία–πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Διοικητικά έγγραφα για την έγκριση τύπου ΕΚ μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την εγκατάσταση συστημάτων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112

ΜΕΡΟΣ 1

Έγγραφο πληροφοριών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Δελτίο πληροφοριών αριθ. … για την έγκριση τύπου ΕΚ μηχανοκίνητου οχήματος όσον αφορά το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112.

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα και με επαρκείς λεπτομέρειες σε μέγεθος Α4 ή σε φάκελο μορφής Α4. Τυχόν φωτογραφίες παρουσιάζουν επαρκείς λεπτομέρειες.

Αν τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών έχουν ηλεκτρονικό χειρισμό, δίνονται πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή τους.

0.   ΓΕΝΙΚΑ

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): …

0.2.   Τύπος: …

0.2.1.   Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) [εφόσον είναι διαθέσιμη(-ες)]: …

0.3.   Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα(1): …

0.3.1.   Σημείο σήμανσης: …

0.4.   Κατηγορία οχήματος (2): …

0.5.   Εταιρική επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή: …

0.8.   Επωνυμία(-ες) και διεύθυνση(-εις) των εγκαταστάσεων συναρμολόγησης: …

0.9.   Επωνυμία και διεύθυνση του αντιπροσώπου του κατασκευαστή (εάν υπάρχει): …

1.   ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1.   Φωτογραφίες και/ή σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος: …

9.   ΑΜΑΞΩΜΑ

9.1.   Τύπος αμαξώματος (4): …

9.10.   Εσωτερική διαρρύθμιση

9.10.2.   Διάταξη και αναγνώριση των χειριστηρίων, των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών

9.10.2.1.   Φωτογραφίες και/ή σχέδια διάταξης των συμβόλων και χειριστηρίων, των προειδοποιητικών λυχνιών και των δεικτών, συγκεκριμένα εκείνων που δείχνουν το σύμβολο και τη θέση της ενδεικτικής λυχνίας/δείκτη (εάν υπάρχει) ή περιγραφή άλλων μέσων που χρησιμοποιούνται για την προειδοποίηση των επιβατών των οχημάτων σε περίπτωση κρίσιμης βλάβης που θα οδηγούσε σε αδυναμία του συστήματος να πραγματοποιήσει κλήση eCall με βάση τον αριθμό 112: …

9.12.2.   Είδος και θέση συμπληρωματικών συστημάτων συγκράτησης (σημειώστε ναι/όχι/προαιρετικό)

(Α = πλευρά οδηγού, Δ = πλευρά συνοδηγού, Κ = κέντρο)

 

Εμπρόσθιος αερόσακος

Πλευρικός αερόσακος

Διάταξη προφόρτισης της ζώνης ασφαλείας

Πρώτη σειρά καθισμάτων

Α

Κ

Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεύτερη σειρά καθισμάτων (*1)

Α

Κ

Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Σύντομη περιγραφή των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχειών (εφόσον υπάρχουν): …

12.   ΔΙΑΦΟΡΑ

12.8.   σύστημα eCall

12.8.1.   Υπάρχει: ναι/όχι (3).

12.8.2.   Τεχνική περιγραφή και/ή σχηματικά διαγράμματα: …

12.8.3.   Αριθμός έγκρισης τύπου (εάν υπάρχει) της ΙΤΜ eCall επί του οχήματος: …

12.8.4.   Για το σύστημα eCall που δεν εγκρίθηκε ως ΙΤΜ:

12.8.4.1.   Λεπτομερής περιγραφή, φωτογραφίες και/ή σχέδια του συστήματος eCall και της θέσης του στο όχημα: …

12.8.4.2.   Κατάλογος των κύριων κατασκευαστικών δομοστοιχείων του συστήματος eCall: …

12.8.4.3.   Σχεδιάγραμμα όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων: …

12.8.5.   Παρουσία συστήματος eCall υπηρεσίας από τρίτους (TPS): ναι/όχι (3).

12.8.6.   Παρουσία άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας: ναι/όχι (3).

12.8.7.   Δήλωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/758: ναι/όχι (3).

Ημερομηνία, Υπογραφή

Επεξηγηματικά σημειώματα

(1)

Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας που καλύπτονται από το παρόν δελτίο πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες συμβολίζονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης με ερωτηματικό «?». (π.χ. ABC??123??).

(2)

Όπως ορίζεται στο παράρτημα II μέρος Α της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

(3)

Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις.

(4)

Να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος Γ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ 2

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Μορφή A4 (210 × 297 mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

Σφραγίδα της αρχής που χορηγεί την έγκριση τύπου

Ανακοίνωση που αφορά:

Έγκριση τύπου ΕΚ (1)

Παράταση έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

Απόρριψη έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

Ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

τύπου οχήματος όσον αφορά την εγκατάσταση των συστημάτων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) …/…

Αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ: …

Λόγος επέκτασης: …

ΤΜΗΜΑ I

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): …

0.2.   Τύπος: …

0.2.1.   Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) [εφόσον είναι διαθέσιμη(-ες)]: …

0.3.   Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (2): …

0.3.1.   Σημείο σήμανσης: …

0.4.   Κατηγορία οχήματος (3): …

0.5.   Εταιρική επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή: …

0.8.   Επωνυμία(-ες) και διεύθυνση(-εις) των εγκαταστάσεων συναρμολόγησης: …

0.9.   Επωνυμία και διεύθυνση του αντιπροσώπου του κατασκευαστή (εάν υπάρχει): …

ΤΜΗΜΑ II

1.   Συμπληρωματικές πληροφορίες (εάν υπάρχουν): βλέπε προσθήκη

2.   Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διενέργεια των δοκιμών: …

3.   Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμής: …

4.   Αριθμός της έκθεσης δοκιμής: …

5.   Παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν): βλέπε προσθήκη.

6.   Τόπος: …

7.   Ημερομηνία: …

8.   Υπογραφή: …

Συνημμένα:

1.

Πακέτο πληροφοριών.

2.

Έκθεση δοκιμής.

Επεξηγηματικά σημειώματα

(1)

Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις.

(2)

Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας που καλύπτονται από το παρόν δελτίο πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες συμβολίζονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης με ερωτηματικό «?». (π.χ. ABC??123??).

(3)

Όπως ορίζεται στο παράρτημα II μέρος Α της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Προσθήκη

στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ. …

1.   Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1.   Σύντομη περιγραφή του συστήματος eCall που είναι τοποθετημένο στο όχημα: …

1.2.   Τοποθεσία του συστήματος eCall: …

1.3.   Μέσα ενεργοποίησης του συστήματος eCall: …

1.4.   Ηλεκτρική τροφοδότηση του συστήματος eCall: …

1.5.   Σύστημα eCall υπηρεσίας από τρίτους (TPS) τοποθετημένο στο όχημα: ναι/όχι (1).

1.6.   Άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: ναι/όχι (1).

2.   Αριθμός έγκρισης τύπου ΙΤΜ/κατασκευαστικού στοιχείου eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 (1) που έχει εγκατασταθεί στο όχημα (εάν υπάρχει) για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758 και των εκτελεστικών πράξεων: …

3.   Παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν): …

ΜΕΡΟΣ 3

Πρότυπο πληροφοριών χρήστη

Η τεχνική τεκμηρίωση που παραδίδεται μαζί με το όχημα (εγχειρίδιο ιδιοκτήτη) περιέχει σαφείς, πλήρεις και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 του οχήματος και σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του, καθώς και για το σύστημα eCall υποστηριζόμενο από υπηρεσίες τρίτων (TPS) ή άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για το εν λόγω όχημα και τις συμπληρωματικές τους λειτουργίες.

Οι διαφορές μεταξύ των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και του συστήματος TPS ή άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, εφόσον υπάρχουν, διατυπώνονται με σαφήνεια.

Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων παρέχονται χωριστά για τα συστήματα βάσει του κλήσης 112 και τα συστήματα TPS πριν από τη χρήση τους για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης όσον αφορά τους επιδιωκόμενους σκοπούς και την προστιθέμενη αξία της επεξεργασίας δεδομένων.

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον χρήστη και μπορούν να συμπληρώνονται από άλλες κατάλληλες πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα δεδομένα συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία.

1.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ECALL ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1.   Επισκόπηση του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, της λειτουργίας του και των λειτουργικών του δυνατοτήτων: …

1.2.   Η υπηρεσία eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 αποτελεί δημόσια υπηρεσία κοινής ωφέλειας και είναι προσβάσιμη δωρεάν.

1.3.   Το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ενεργοποιείται αυτόματα. Ενεργοποιείται αυτόματα, με την ενεργοποίηση αισθητήρων επί του οχήματος, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος. Επίσης, θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν το όχημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα TPS το οποίο δεν λειτουργεί σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.

1.4.   Το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 μπορεί επίσης να ενεργοποιείται χειροκίνητα, εάν χρειαστεί. Οδηγίες χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήματος: …

1.5.   Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του συστήματος η οποία θα απενεργοποιήσει το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, θα δίνεται το εξής προειδοποιητικό μήνυμα στους επιβάτες του οχήματος: …

2.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1.   Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 θα πρέπει τηρεί τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στις οδηγίες 95/46/ΕΚ (2) και 2002/58/ΕΚ (3) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και, ειδικότερα, βασίζεται στην ανάγκη να προστατευθούν τα ζωτικά συμφέροντα των φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ (4).

2.2.   Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς χειρισμού της κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

2.3.   Κατηγορίες δεδομένων και οι αποδέκτες τους

2.3.1.   Το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται μόνο τα ακόλουθα δεδομένα:

Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος

Τύπος οχήματος (επιβατικό αυτοκίνητο ή ελαφρύ εμπορικό όχημα)

Τύπος καυσίμου (βενζίνη/ντίζελ/πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG)/υγραέριο (LPG)/ηλεκτρικό/υδρογόνο)

Τελευταίες τρεις τοποθεσίες του οχήματος και κατεύθυνση διαδρομής

Αρχείο καταγραφής της αυτόματης ενεργοποίησης του συστήματος και της χρονοσφραγίδας του

Τυχόν πρόσθετα στοιχεία (κατά περίπτωση): …

2.3.2.   Οι αποδέκτες των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 είναι τα σχετικά κέντρα λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης («PSAP») τα οποία ορίζουν οι αντίστοιχες αρμόδιες δημόσιες αρχές του κράτους στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένα, να λαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν πρώτα τις κλήσεις eCall στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Πρόσθετες πληροφορίες (εφόσον υπάρχουν): …

2.4.   Ρυθμίσεις για την επεξεργασία δεδομένων

2.4.1.   Το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία που περιέχονται στη μνήμη του συστήματος δεν είναι διαθέσιμα εκτός του συστήματος πριν από την ενεργοποίηση του eCall.

Πρόσθετες παρατηρήσεις (αν υπάρχουν): …

2.4.2.   Το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν είναι ανιχνεύσιμο και ούτε αποτελεί αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

Πρόσθετες παρατηρήσεις (αν υπάρχουν): …

2.4.3.   Το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη του συστήματος απαλείφονται αυτομάτως και συνεχώς.

2.4.3.1.   Τα δεδομένα θέσης του οχήματος αντικαθίστανται συνεχώς στην εσωτερική μνήμη του συστήματος έτσι ώστε πάντοτε να κρατούν το πολύ τις τελευταίες τρεις τοποθεσίες του οχήματος που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

2.4.3.2.   Η καταχώριση των δεδομένων δραστηριότητας στο σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 διατηρείται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον χειρισμό των επειγουσών κλήσεων eCall και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από τις 13 ώρες από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε κλήση έκτακτης ανάγκης eCall.

Πρόσθετες παρατηρήσεις (αν υπάρχουν): …

2.5.   Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων που έχουν οι χρήστες ως προς τα δεδομένα τους

2.5.1.   Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (ο/η ιδιοκτήτης/-τρια του οχήματος) έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και, κατά περίπτωση, έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων που το αφορούν, η επεξεργασία των οποίων δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Τα τρίτα μέρη στα οποία έχουν αποκαλυφθεί τα δεδομένα, πρέπει να ειδοποιηθούν για κάθε διόρθωση, διαγραφή ή κλείδωμα που διενεργείται σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.

2.5.2.   Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, εάν θεωρεί ότι τα δικαιώματά του παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

2.5.3.   Υπηρεσία επαφής που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πρόσβασης (εάν υπάρχει): …

3.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

3.1.   Περιγραφή της λειτουργίας και των λειτουργικών δυνατοτήτων του συστήματος TPS/της υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας: …

3.2.   Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του συστήματος TPS/άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

3.2.1.   Νομική βάση για τη χρήση του συστήματος TPS και/ή των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και για την επεξεργασία δεδομένων μέσω αυτών: …

3.3.   Το σύστημα TPS και/ή άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά με βάση τη ρητή συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (ο/η/οι ιδιοκτήτης/-τρια/-τες/-τριες του οχήματος).

3.4.   Λεπτομέρειες για την επεξεργασία δεδομένων μέσω του συστήματος TPS και/ή άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων πληροφοριών όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα, τον εντοπισμό και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων: …

3.5.   Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια οχήματος εξοπλισμένου με σύστημα TPS eCall και/ή άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, παράλληλα με το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 έχει το δικαίωμα να επιλέγει να χρησιμοποιεί το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 αντί του συστήματος TPS eCall και των άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

3.5.1.   Στοιχεία επικοινωνίας για τον χειρισμό αιτήσεων απενεργοποίησης του συστήματος TPS eCall: …


(*1)  Ο πίνακας μπορεί να επεκταθεί για οχήματα με πάνω από δύο σειρές καθισμάτων ή για οχήματα που διαθέτουν άνω των τριών καθισμάτων κατά πλάτος.

(1)  Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις.

(2)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(3)  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

(4)  Η οδηγία 95/46/EΚ καταργείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1). Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διοικητικά έγγραφα για την έγκριση τύπου ΕΚ ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ή κατασκευαστικών στοιχείων eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112

ΜΕΡΟΣ 1

Έγγραφο πληροφοριών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Δελτίο πληροφοριών αριθ. … για την έγκριση τύπου ΕΚ ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ή κατασκευαστικών στοιχείων eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 (3).

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα και με επαρκείς λεπτομέρειες σε μέγεθος Α4 ή σε φάκελο μορφής Α4. Τυχόν φωτογραφίες παρουσιάζουν επαρκείς λεπτομέρειες.

Αν η ιδιαίτερη τεχνική μονάδα ή το κατασκευαστικό στοιχείο που αναφέρεται στο παρόν δελτίο πληροφοριών έχει ηλεκτρονικό χειρισμό, δίνονται πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή τους.

0.   ΓΕΝΙΚΑ

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): …

0.2.   Τύπος: …

0.3.   Μέσα ταυτοποίησης του τύπου, εφόσον σημειώνονται στην ιδιαίτερη τεχνική μονάδα (1): …

0.3.1.   Σημείο σήμανσης: …

0.4.   Στην περίπτωση της ΙΤΜ, προορίζεται για την κατηγορία οχήματος (2): …

0.5.   Εταιρική επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή: …

0.7.   Θέση και τρόπος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης ΕΚ: …

0.9.   Επωνυμία και διεύθυνση του αντιπροσώπου του κατασκευαστή (εάν υπάρχει): …

12.8.   Σύστημα eCall

12.8.2.   Τεχνική περιγραφή και/ή σχηματικά διαγράμματα: …

12.8.3.1.   Φωτογραφίες και/ή σχέδια με επαρκή λεπτομέρεια και σε κατάλληλη κλίμακα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της ΙΤΜ ή του κατασκευαστικού στοιχείου. Τα σχέδια πρέπει να δείχνουν την προβλεπόμενη θέση της ΙΤΜ ή του κατασκευαστικού στοιχείου στο όχημα και τον χώρο που προβλέπεται για το σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ της ΙΤΜ ή του κατασκευαστικού στοιχείου: …

12.8.3.1.1.   Οδηγίες για την εγκατάσταση εντός του οχήματος, καθώς και θέση και προσανατολισμός του κατασκευαστικού στοιχείου eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112: …

12.8.3.1.2.   Θέση και μέθοδος στερέωσης της ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 εντός του οχήματος: …

12.8.3.2.   Κατάλογος των κύριων συστατικών μερών της ΙΤΜ ή του κατασκευαστικού στοιχείου: …

12.8.7.   Δήλωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/758: ναι/όχι (3).

Επεξηγηματικά σημειώματα

(1)

Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας που καλύπτονται από το παρόν δελτίο πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες συμβολίζονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης με ερωτηματικό «?». (π.χ. ABC??123??).

(2)

Όπως ορίζεται στο παράρτημα II τμήμα Α της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

(3)

Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις.

ΜΕΡΟΣ 2

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Μορφή A4 (210 × 297 mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

Σφραγίδα της αρχής που χορηγεί την έγκριση τύπου

Ανακοίνωση που αφορά:

Έγκριση τύπου ΕΚ (1)

Παράταση έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

Απόρριψη έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

Ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112/ κατασκευαστικού στοιχείου eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 (1)

τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758.

Αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ: …

Λόγος επέκτασης: …

ΤΜΗΜΑ I

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): …

0.2.   Τύπος: …

0.3.   Μέσο αναγνώρισης του τύπου, εάν υπάρχει σχετική σήμανση στο κατασκευαστικό στοιχείο/χωριστή τεχνική μονάδα (2): …

0.3.1.   Θέση αυτής της σήμανσης: …

0.4.   Για τις ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες, που προορίζονται για την κατηγορία οχήματος (3): …

0.5.   Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή: …

0.7.   Θέση και τρόπος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης ΕΚ: …

0.9.   Επωνυμία και διεύθυνση του αντιπροσώπου του κατασκευαστή (εάν υπάρχει): …

ΤΜΗΜΑ II

1.   Συμπληρωματικές πληροφορίες (εάν υπάρχουν): βλέπε προσθήκη

2.   Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διενέργεια των δοκιμών: …

3.   Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμής: …

4.   Αριθμός της έκθεσης δοκιμής: …

5.   Παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν): βλέπε προσθήκη.

6.   Τόπος: …

7.   Ημερομηνία: …

8.   Υπογραφή: …

Συνημμένα:

1.

Πακέτο πληροφοριών.

2.

Έκθεση δοκιμής.

Προσθήκη

στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ. …

1.   Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1.   Σύντομη περιγραφή της ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112/του κατασκευαστικού στοιχείου eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 (3): …

1.1.1.   Οδηγίες για την εγκατάσταση εντός του οχήματος, καθώς και θέση και προσανατολισμός του κατασκευαστικού στοιχείου eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112: …

1.1.2.   Παράδειγμα του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ στην ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112/στο κατασκευαστικό στοιχείο eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 (3): …

1.2.   Θέση και μέθοδος στερέωσης της ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 εντός του οχήματος: …

1.3.   Μέσα ενεργοποίησης: …

1.4.   Ηλεκτρική τροφοδότηση: …

2.   Το κατασκευαστικό στοιχείο eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/79 της Επιτροπής. Επιπλέον, είναι επίσης σύμφωνο με τις τεχνικές απαιτήσεις που καλύπτονται από:

2.1.   Παράρτημα IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/79: ναι/όχι (3).

2.2.   Παράρτημα VI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 22017/79: ναι/όχι (3).

2.3.   Παράρτημα VII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/79: ναι/όχι (3).

3.   Παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν): …

ΜΕΡΟΣ 3

Σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ για ΙΤΜ και κατασκευαστικά στοιχεία

1.   Το σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής τεχνικής μονάδας συνίσταται σε:

1.1.   Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που πλαισιώνει το πεζό στοιχείο «e» ακολουθούμενο από τον διακριτικό αριθμό του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΚ για το κατασκευαστικό στοιχείο ή την ιδιαίτερη τεχνική μονάδα:

1

για τη Γερμανία

12

για την Αυστρία

26

για τη Σλοβενία

2

για τη Γαλλία

13

για το Λουξεμβούργο

27

για τη Σλοβακία

3

για την Ιταλία

17

για τη Φινλανδία

29

για την Εσθονία

4

για τις Κάτω Χώρες

18

για τη Δανία

32

για τη Λετονία

5

για τη Σουηδία

19

για τη Ρουμανία

34

Για τη Βουλγαρία

6

για το Βέλγιο

20

για την Πολωνία

36

Για τη Λιθουανία

7

για την Ουγγαρία

21

για την Πορτογαλία

49

Για την Κύπρο

8

για την Τσεχική Δημοκρατία

23

για την Ελλάδα

50

Για τη Μάλτα

9

για την Ισπανία

24

για την Ιρλανδία

 

 

11

για το Ηνωμένο Βασίλειο

25

για την Κροατία

 

 

1.2.   Κοντά στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο υπάρχει ο «βασικός αριθμός έγκρισης» που περιέχεται στο τμήμα 4 του αριθμού έγκρισης τύπου, του οποίου προτάσσονται δύο αριθμοί που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό που αποδόθηκε στον παρόντα κανονισμό. Προς το παρόν ο αύξοντας αριθμός είναι «00».

1.3.   Σε περίπτωση ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, κοντά στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο πριν από τον αριθμό σειράς πρέπει να προηγείται το σύμβολο «ECALL».

2.   Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου τοποθετείται σε ένα βασικό τμήμα της ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ή του κατασκευαστικού στοιχείου eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 κατά τρόπο ανεξίτηλο, σαφή και ευανάγνωστο.

3.   Παραδείγματα σημάτων έγκρισης τύπου ΕΚ για ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και κατασκευαστικά στοιχεία eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 απεικονίζονται στο σχήμα 1 και σχήμα 2 αντίστοιχα.

Σχήμα 1

Παράδειγμα σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ για ΙΤΜ eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112

Image

Επεξηγηματικό σημείωμα

Υπόμνημα

Η έγκριση τύπου ΕΚ της ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας εκδόθηκε από τη Βουλγαρία και φέρει τον αριθμό 0046. Τα δύο πρώτα ψηφία «00» δηλώνουν ότι η χωριστή τεχνική μονάδα εγκρίθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Σχήμα 2

Παράδειγμα σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ για κατασκευαστικό στοιχείο eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112

Image

Επεξηγηματικό σημείωμα

Υπόμνημα

Η έγκριση τύπου ΕΚ κατασκευαστικού στοιχείου εκδόθηκε από τη Γερμανία και φέρει τον αριθμό 00026. Τα δύο πρώτα ψηφία «00» δηλώνουν ότι το κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.


(1)  Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις

(2)  Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας που καλύπτονται από το παρόν δελτίο πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες συμβολίζονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης με ερωτηματικό «?». (π.χ. ABC??123??).

(3)  Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις.