10.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 5/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/39 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2016

για τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 25 και το άρθρο 223 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και το άρθρο 64 παράγραφος 7 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το μέρος II τίτλος I κεφάλαιο II τμήμα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, προβλέπει δύο καθεστώτα ενίσχυσης που αποσκοπούν στη βελτίωση της διανομής γεωργικών προϊόντων σε παιδιά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το πρώτο καθεστώς αφορά την παροχή φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών και προϊόντων μπανάνας (καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία) και το δεύτερο αφορά τη διανομή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων (καθεστώτος διανομής γάλακτος στα σχολεία). Τα δύο αυτά καθεστώτα αντικαθίστανται από ένα ενιαίο πρόγραμμα (καθεστώς) που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/791 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) με ισχύ από το σχολικό έτος 2017/2018. Το ενιαίο πρόγραμμα προβλέπει νέο κοινό πλαίσιο για την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων προϊόντων φρούτων και λαχανικών, νωπών προϊόντων του τομέα της μπανάνας («προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία») και της παροχής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων («διανομή γάλακτος στα σχολεία») σε παιδιά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (το «πρόγραμμα για τα σχολεία»). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/791 εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος για τα σχολεία σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, ορισμένοι κανόνες πρέπει να θεσπίζονται μέσω των εν λόγω πράξεων. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1047/2014 (5) και (ΕΕ) 2016/247 (6) της Επιτροπής, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/248 (7) της Επιτροπής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 657/2008 (8) της Επιτροπής. Οι εν λόγω πράξεις καταργούνται από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπής (9).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για τα σχολεία θα πρέπει να εκπονήσουν στρατηγική για την εφαρμογή του. Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος για τα σχολεία, θα πρέπει να καθοριστούν τα στοιχεία της στρατηγικής. Για να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των στοιχείων εκείνων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη στρατηγική και αυτών που θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής κατόπιν αιτήματος, δηλαδή σε περίπτωση ελέγχων, εάν δεν περιλαμβάνονται στη στρατηγική.

(3)

Για λόγους χρηστής διοικητικής πρακτικής και δημοσιονομικής διαχείρισης, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το πρόγραμμα για τα σχολεία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενωσιακής ενίσχυσης σε ετήσια βάση. Επιπλέον, το περιεχόμενο της αίτησης αυτής θα πρέπει να καθοριστεί.

(4)

Θα πρέπει να καθοριστεί τόσο το περιεχόμενο όσο και η συχνότητα υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης από τους αιτούντες, καθώς και οι κανόνες υποβολής των αιτήσεων αυτών. Επιπλέον, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν οι κυρώσεις που θα επιβάλλει η αρμόδια αρχή σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

(5)

Οι όροι για την καταβολή της ενίσχυσης θα πρέπει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάκριση μεταξύ της ενίσχυσης για την προμήθεια και τη διανομή των προϊόντων και της ενίσχυσης για την υλοποίηση των συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την προβολή. Θα πρέπει επίσης να προσδιοριστεί επακριβώς το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης.

(6)

Θα πρέπει να καθορισθούν οι προθεσμίες για τις μεταφορές μεταξύ των χρηματοδοτικών κονδυλίων για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία, καθώς και την υποβολή, τη μορφή και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων μεταφοράς στην Επιτροπή.

(7)

Για να μεγιστοποιηθεί το πλήρες δυναμικό των διαθέσιμων πόρων, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει μέτρα για την ανακατανομή της μη ζητηθείσας ενωσιακής ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τα σχολεία τα οποία έχουν κοινοποιήσει την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο ποσό από εκείνο της διαθέσιμης κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013. Θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι για τις μεταφορές των εν λόγω πόρων μεταξύ των κρατών μελών.

(8)

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος για τα σχολεία και τη στήριξη των κρατών μελών στην περαιτέρω βελτίωση των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα και τις διαπιστώσεις τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος. Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να καθοριστεί ημερομηνία για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της ετήσιας παρακολούθησης και της έκθεσης αξιολόγησης στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει τα εν λόγω έγγραφα.

(9)

Για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου για την καταπολέμηση των παρατυπιών και των περιπτώσεων απάτης. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνουν συστηματικούς διοικητικούς ελέγχους όλων των αιτήσεων ενίσχυσης, οι οποίοι θα συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους. Θα πρέπει να καθοριστούν το πεδίο, το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων για τα εν λόγω μέτρα ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη και ομοιόμορφη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών, αφού ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής του προγράμματος για τα σχολεία.

(10)

Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να ανακτώνται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (10).

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται δεόντως για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα για τα σχολεία. Εκτός από τη διάταξη σχετικά με την αφίσα που προβλέπεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/40, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την προβολή του προγράμματος για τα σχολεία και τη χρήση του εμβλήματος της Ένωσης.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και ορισμός

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή και διανομή φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων προϊόντων φρούτων και λαχανικών και νωπών προϊόντων του τομέα της μπανάνας («προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία»), και γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων («διανομή γάλακτος στα σχολεία») σε παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, για συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα και για ορισμένες συναφείς δαπάνες εντός του πλαισίου του προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 («πρόγραμμα για τα σχολεία»).

2.   Για τους σκοπούς του προγράμματος για τα σχολεία, ως «σχολικό έτος» νοείται το χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 2

Στρατηγική των κρατών μελών

1.   Η στρατηγική των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/40, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το διοικητικό επίπεδο στο οποίο θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα για τα σχολεία·

β)

τις ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της εφαρμογής του προγράμματος για τα σχολεία και την κατάταξή τους ανάλογα με τις προτεραιότητες·

γ)

τα αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν μέσω της εφαρμογής του προγράμματος για τα σχολεία και τους δείκτες για τη μέτρηση της επίτευξής τους·

δ)

την αρχική κατάσταση σε σχέση με την οποία η πρόοδος στην επίτευξη των αποτελεσμάτων θα πρέπει να εκτιμηθεί, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων·

ε)

τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για τα κύρια στοιχεία του προγράμματος για τα σχολεία σε σχέση με την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία, καθώς και τα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό για ολόκληρο το πρόγραμμα για τα σχολεία·

στ)

την ομάδα-στόχο·

ζ)

τον κατάλογο των προϊόντων, από τις ομάδες προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 23 παράγραφοι 3, 4, 5 και, κατά περίπτωση, 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος για τα σχολεία·

η)

εάν τα προϊόντα δεν διατίθενται δωρεάν στο πλαίσιο του προγράμματος για τα σχολεία, τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης αντανακλάται δεόντως στην τιμή των εν λόγω προϊόντων·

θ)

εάν οι τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους, η κατ' αποκοπή χρηματοδότηση και/ή τα κατ' αποκοπή ποσά έχουν εγκριθεί, η δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδος υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό τους· εάν χρησιμοποιείται σύστημα με βάση το κόστος, οι ρυθμίσεις για την αξιολόγηση του ευλόγου των δαπανών που υποβλήθηκαν από τους αιτούντες ενίσχυση·

ι)

τους στόχους και το περιεχόμενο των συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων·

ια)

τις διαδικασίες για τη συμμετοχή των συναφών αρχών και των ενδιαφερομένων μερών·

ιβ)

τις διαδικασίες για την επιλογή των προμηθευτών, υλικών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος για τα σχολεία·

ιγ)

τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προβολή της παροχής ενίσχυσης από την Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για τα σχολεία.

2.   Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής, κατόπιν αιτήσεως, τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν δεν περιλαμβάνονται στη στρατηγική:

α)

τα κριτήρια για την επιλογή των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος για τα σχολεία και της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

β)

τις ρυθμίσεις για την παροχή και/ή τη διανομή των προϊόντων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες, την προβλεπόμενη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα διανομής, καθώς και, σε περίπτωση που επιτραπεί η διανομή στο πλαίσιο των συνήθων σχολικών γευμάτων, τα μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση του άρθρου 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/40·

γ)

Εάν έχουν καθοριστεί οι ανώτατες τιμές που καταβάλλονται από τους δικαιούχους για τα προϊόντα, τα υλικά και τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος για τα σχολεία, η δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδος υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό τους·

δ)

το ποσό της εθνικής ενίσχυσης, εάν αυτή παρέχεται ως συμπλήρωμα της ενωσιακής ενίσχυσης για το πρόγραμμα για τα σχολεία·

ε)

εάν πρόκειται για παράταση υφιστάμενων εθνικών προγραμμάτων ή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς με ενωσιακή ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος για τα σχολεία, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος·

στ)

εάν διανέμονται τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τις ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ότι η ενωσιακή ενίσχυση χορηγείται μόνο για το γαλακτοκομικό συστατικό των προϊόντων αυτών και δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013·

ζ)

τις δομές, τις ρυθμίσεις και τα μέσα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος για τα σχολεία σύμφωνα με το άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/40, καθώς και για τους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τις στρατηγικές των κρατών μελών.

Άρθρο 3

Αίτηση για ενωσιακή ενίσχυση των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτος την αίτησή τους για χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης για το επόμενο σχολικό έτος και, ανάλογα με την περίπτωση, την επικαιροποίηση της αίτησης για ενωσιακή ενίσχυση για το τρέχον σχολικό έτος. Η αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

πληροφορίες για το επόμενο σχολικό έτος:

i)

την ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία που ορίζονται στο παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013·

ii)

τη βούληση να μεταφέρουν μέρος της ενδεικτικής κατανομής για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία σε άλλη ενδεικτική κατανομή, μέχρι το ανώτατο ποσοστό που αναφέρεται στο άρθρο 23α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και το ποσοστό και το ποσό της μεταφοράς·

iii)

την πρόθεση να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερο ποσό από εκείνο της ενδεικτικής κατανομής για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία και το αιτούμενο μέγιστο επιπλέον ποσό σε περίπτωση που διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση·

iv)

το ποσό της ενδεικτικής κατανομής το οποίο δεν ζητήθηκε, αν δεν υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το ποσό της ενδεικτικής κατανομής για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία·

v)

το συνολικό ποσό που ζητείται για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία.

β)

Πληροφορίες για το επόμενο σχολικό έτος:

i)

τη μεταφορά μεταξύ των οριστικών κονδυλίων που αναφέρονται στο άρθρο 23α παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

ii)

αν δεν υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το ποσό της οριστικής κατανομής της ενίσχυσης για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία για το τρέχον σχολικό έτος, το ποσό το οποίο δεν ζητείται για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία·

iii)

την πρόθεση να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερο ποσό από το συνολικό ποσό της οριστικής κατανομής της ενίσχυσης για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία που διατίθεται κατά το τρέχον σχολικό έτος σε περίπτωση που διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση.

Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκφράζονται σε ευρώ.

Άρθρο 4

Αίτηση ενίσχυσης από τους αιτούντες ενίσχυση

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μορφή, το περιεχόμενο και τη συχνότητα των αιτήσεων ενίσχυσης σύμφωνα με τη στρατηγική τους και τους κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6.

2.   Οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις ποσότητες των προϊόντων που διανεμήθηκαν ανά ομάδες προϊόντων όπως αναφέρεται στις παραγράφους 5, 4, 5 και, κατά περίπτωση, 7 του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

β)

τα στοιχεία του αιτούντος καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση ή τον ενιαίο αριθμό αναγνώρισης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή των εκπαιδευτικών αρχών στις οποίες διανεμήθηκαν οι εν λόγω ποσότητες·

γ)

τον αριθμό των παιδιών που έχουν εγγραφεί στο σχολείο στην αρχή του σχολικού έτους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δικαιούνται να λάβουν τα προϊόντα που καλύπτονται από το πρόγραμμα για τα σχολεία κατά την περίοδο την οποία αφορά η αίτηση ενίσχυσης.

3.   Οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα μπορούν να καλύπτουν περίοδο από δύο εβδομάδες έως ολόκληρο το σχολικό έτος.

4.   Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται εντός τριών μηνών από τη λήξη της περιόδου την οποία αφορούν ή, στην περίπτωση αιτήσεων ενίσχυσης για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαφήμιση, για την ημερομηνία παράδοσης του υλικού ή της υπηρεσίας.

5.   Εφόσον η υπέρβαση της προβλεπομένης στην παράγραφο 4 προθεσμίας είναι μικρότερη των 60 ημερολογιακών ημερών, η ενίσχυση καταβάλλεται μεν, αλλά μειωμένη κατά:

α)

5 %, εφόσον η υπέρβαση της προθεσμίας κυμαίνεται από 1 έως 30 ημερολογιακές ημέρες·

β)

10 %, εφόσον η υπέρβαση της προθεσμίας κυμαίνεται από 31 έως 60 ημερολογιακές ημέρες·

Όταν σημειώνεται υπέρβαση της προθεσμίας κατά περισσότερες από 60 ημερολογιακές ημέρες, η ενίσχυση μειώνεται περαιτέρω κατά 1 % ανά επιπλέον ημέρα, υπολογιζόμενη επί του υπολοίπου.

6.   Για τα αιτούμενα ποσά των αιτήσεων ενίσχυσης υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά, στα οποία αναγράφεται η τιμή των προϊόντων, των υλικών ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, καθώς και απόδειξη ή άλλο αποδεικτικό πληρωμής ή ισοδύναμο. Τα κράτη μέλη διευκρινίζουν ποια έγγραφα υποβάλλονται ως δικαιολογητικά μαζί με τις αιτήσεις ενίσχυσης.

Στην περίπτωση αιτήσεων ενίσχυσης για συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα· την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαφήμιση, τα αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης τη χρηματοδοτική κατανομή ανά δραστηριότητα και λεπτομερή στοιχεία των σχετικών δαπανών.

Άρθρο 5

Καταβολή της ενίσχυσης

1.   Οι ενισχύσεις που αφορούν την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων καταβάλλονται μόνο:

α)

κατόπιν προσκόμισης απόδειξης πληρωμής για τις ποσότητες που πράγματι παραδόθηκαν και/ή διανεμήθηκαν· ή

β)

εάν το κράτος μέλος επιτρέπει τη χρήση τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, κατ' αποκοπή χρηματοδότησης και/ή κατ' αποκοπή ποσών, κατόπιν προσκόμισης άλλης απόδειξης ότι οι ποσότητες παραδόθηκαν και/ή διανεμήθηκαν για τους σκοπούς του προγράμματος για τα σχολεία και εξοφλήθηκαν.

2.   Ενισχύσεις που συνδέονται με τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαφήμιση καταβάλλονται μόνο μετά την παράδοση του σχετικού υλικού ή υπηρεσιών και κατόπιν προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές ή, εάν το κράτος μέλος επιτρέπει τη χρήση τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, κατ' αποκοπή χρηματοδότησης και/ή κατ' αποκοπή ποσών, κατόπιν προσκόμισης άλλης απόδειξης ότι το υλικό ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί και εξοφληθεί.

3.   Η ενίσχυση καταβάλλεται από την αρμόδια αρχή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εκτός και εάν έχει κινηθεί διοικητική έρευνα.

4.   Κάθε ενίσχυση όσον αφορά το σχολικό έτος 2017/2018 δεν καταβάλλεται από την αρμόδια αρχή πριν την έναρξη του υπόψη σχολικού έτους.

Άρθρο 6

Μεταφορές μεταξύ κονδυλίων

1.   Οι μεταφορές μεταξύ των ενδεικτικών κονδυλίων, σύμφωνα με το άρθρο 23α παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, πραγματοποιούνται κατόπιν αίτησης για ενωσιακή ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι μεταφορές μεταξύ των οριστικών κονδυλίων, σύμφωνα με το άρθρο 23α παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί μεταφορές μεταξύ των ενδεικτικών κονδυλίων, μπορούν να πραγματοποιούνται κατόπιν αίτησης για ενωσιακή ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το ποσό των ενδεχόμενων μεταφορών αυτών έως την 31η Ιανουαρίου του σχολικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιούνται.

Άρθρο 7

Ανακατανομή της ενωσιακής ενίσχυσης

1.   Με βάση τα ποσά των ενισχύσεων της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε ανακατανομή των μη ζητηθέντων ενδεικτικών κονδυλίων ή μη ζητηθέντων μερών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013.

Δεν χορηγείται συμπληρωματικό ποσό σε κράτος μέλος για την ομάδα προϊόντων από την οποία το οικείο κράτος μέλος έχει πραγματοποιήσει μεταφορά σε άλλη κατηγορία προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1.

Εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει αίτηση βάσει του άρθρου 3, τα ενδεικτικά κονδύλια του εν λόγω κράτους μέλους λογίζονται ως μη ζητηθέντα.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε ανακατανομή τυχόν μη ζητηθέντων οριστικών κονδυλίων ή μη ζητηθέντων μερών αυτών για το τρέχον σχολικό έτος, όπως κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο β), μεταξύ των κρατών μελών τα οποία έχουν κοινοποιήσει την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο ποσό από εκείνο των οριστικών κονδυλίων τους.

Δεν χορηγείται συμπληρωματικό ποσό σε κράτος μέλος για την ομάδα προϊόντων από την οποία το οικείο κράτος μέλος έχει πραγματοποιήσει μεταφορά σε άλλη κατηγορία προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

Αυτή η ανακατανομή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κατανομής για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία, με βάση τα ενδεικτικά κονδύλια των αιτούντων κρατών μελών. Κατά περίπτωση, τα ποσά που δεν ζητήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ίδιας κατανομής μπορούν να κατανεμηθούν στα κράτη μέλη που ζήτησαν πρόσθετα ποσά για την άλλη κατανομή.

3.   Το ποσό της οριστικής κατανομής που μπορεί να ανακατανεμηθεί σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 βασίζεται στο επίπεδο χρησιμοποίησης της οριστικής κατανομής της ενωσιακής ενίσχυσης του προηγουμένου σχολικού έτους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία, αντίστοιχα, από το εν λόγω κράτος μέλος. Λαμβανομένων υπόψη των δηλώσεων δαπανών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής (11), το ποσό της οριστικής κατανομής υπολογίζεται ως εξής:

α)

σε περίπτωση που η χρησιμοποίηση της οριστικής κατανομής είναι μικρότερη ή ίση με το 50 %, δεν χορηγείται συμπληρωματική κατανομή·

β)

σε περίπτωση που η χρησιμοποίηση της οριστικής κατανομής είναι μεγαλύτερη από το 50 % αλλά δεν υπερβαίνει το 75 %, η ανώτατη συμπληρωματική κατανομή δεν υπερβαίνει το 50 % της ενδεικτικής κατανομής·

γ)

σε περίπτωση που η χρησιμοποίηση της οριστικής κατανομής είναι μεγαλύτερη από 75 %, δεν καθορίζεται ανώτατο όριο για τη συμπληρωματική κατανομή.

Ο υπολογισμός που περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των οριστικών κονδυλίων για τα σχολικά έτη 2017/2018 και 2018/2019, καθώς και για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το πρόγραμμα για τα σχολεία ή ένα από τα στοιχεία του, κατά τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Η παρακολούθηση που αναφέρεται στο άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/40 βασίζεται στα στοιχεία που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης έως τις 31 Ιανουαρίου που έπεται της λήξης του σχετικού σχολικού έτους.

2.   Για κάθε περίοδο έξι ετών που καλύπτεται από τη στρατηγική η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/40 της περιόδου εφαρμογής που καλύπτει τα πρώτα πέντε σχολικά έτη, έως την 1η Μαρτίου του έτους που έπεται της λήξης της εν λόγω περιόδου.

Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται το αργότερο την 1η Μαρτίου 2023.

3.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα της ετήσιας παρακολούθησης και των εκθέσεων αξιολόγησης των κρατών μελών.

Άρθρο 9

Διοικητικοί έλεγχοι

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τον παρόντα κανονισμό. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν συστηματικούς διοικητικούς ελέγχους όλων των αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του προγράμματος για τα σχολεία.

2.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα δικαιολογητικά που αφορούν την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται με την αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 5. Τα κράτη μέλη διεξάγουν ελέγχους όλων των αιτήσεων ενίσχυσης, καθώς και ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβλήθηκαν με την αίτηση ενίσχυσης.

3.   Οι διοικητικοί έλεγχοι που διεξάγονται όσον αφορά τις αιτούμενες ενισχύσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη διαφήμιση και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα περιλαμβάνουν την εξακρίβωση της παράδοσης του υλικού και της παροχής των υπηρεσιών, καθώς και της ειλικρίνειας των δαπανών που έχουν δηλωθεί.

4.   Στην περίπτωση αιτούμενης ενίσχυσης που αφορά την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα, οι διοικητικοί έλεγχοι συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 10.

Άρθρο 10

Επιτόπιοι έλεγχοι

1.   Στην περίπτωση ενίσχυσης που αφορά την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων, διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι οι οποίοι περιλαμβάνουν ιδίως επαλήθευση:

α)

των αρχείων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/40, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών αρχείων, όπως τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης, τα δελτία παράδοσης ή τα αποσπάσματα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών·

β)

της χρήσης των προϊόντων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου του σχολικού έτους από 1ης Αυγούστου έως 31 Ιουλίου την οποία αφορούν (περίοδος N) ή/και εντός των επόμενων 8 μηνών (περίοδος Ν + 1).

Επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων.

Κάθε επιτόπιος έλεγχος θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόλις συνταχθεί η αντίστοιχη έκθεση ελέγχου, που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

3.   Ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων καλύπτει τουλάχιστον το 5 % της αιτούμενης ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο και τουλάχιστον το 5 % όλων των αιτούντων που ασχολούνται με την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων, καθώς και με τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα για κάθε σχολικό έτος.

Εάν ο αριθμός των αιτούντων σε ένα κράτος μέλος είναι μικρότερος από εκατό, διεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις τουλάχιστον πέντε αιτούντων.

Εάν ο αριθμός των αιτούντων σε ένα κράτος μέλος είναι μικρότερος από πέντε, διεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις όλων των αιτούντων.

Εάν ο αιτών, ο οποίος δεν είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα, υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων, ο επιτόπιος έλεγχος που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του εν λόγω αιτούντος συμπληρώνεται από επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή τουλάχιστον του 1 % των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχουν αναφερθεί από τον αιτούντα, ανάλογα με το ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/40.

Όταν ο αιτών υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης που αφορά συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα, οι επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του αιτούντος μπορούν να αντικατασταθούν, βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας, από επιτόπιους ελέγχους στους χώρους διεξαγωγής των συνοδευτικών μέτρων. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας, το επίπεδο των επιτόπιων αυτών ελέγχων.

4.   Η αρμόδια αρχή επιλέγει, βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας, τους αιτούντες που πρόκειται να υποβληθούν σε επιτόπιους ελέγχους.

Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή λαμβάνει ιδίως δεόντως υπόψη:

α)

τις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·

β)

τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των σφαλμάτων και τα πορίσματα των διεξαχθέντων κατά τα προηγούμενα έτη ελέγχων·

γ)

το ποσό της ενίσχυσης·

δ)

τον τύπο των αιτούντων·

ε)

τον τύπο του συνοδευτικού εκπαιδευτικού μέτρου, εάν έχει εκτελεστεί κάποιο.

5.   Επιτρέπεται η αναγγελία των επιτόπιων ελέγχων, περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός των ελέγχων αυτών.

6.   Η αρμόδια ελεγκτική αρχή συντάσσει έκθεση για κάθε διενεργούμενο επιτόπιο έλεγχο. Στην έκθεση αυτή περιγράφονται επακριβώς τα διάφορα στοιχεία που ελέγχθηκαν.

Η έκθεση ελέγχου απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέρη:

α)

ένα γενικό μέρος που περιλαμβάνει συγκεκριμένα τις ακόλουθες πληροφορίες:

i)

την καλυπτόμενη περίοδο, την/τις αίτηση/αιτήσεις ενίσχυσης που ελέγχθηκαν, καθώς και τις ποσότητες προϊόντων για τις οποίες ζητήθηκε η ενίσχυση στην περίπτωση αιτήσεων που αφορούν την παροχή και τη διανομή προϊόντων, τα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτίμηση βασιζόμενη στα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παιδιών για τα οποία καταβλήθηκε η ενίσχυση και τα αντίστοιχα ποσά·

ii)

τους υπεύθυνους που ήταν παρόντες·

β)

ένα μέρος που περιλαμβάνει χωριστή περιγραφή των διενεργηθέντων ελέγχων, και ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες:

i)

τα έγγραφα που ελέγχθηκαν·

ii)

το είδος και την έκταση των ελέγχων που διεξήχθησαν·

iii)

τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις.

Όλες οι εκθέσεις ελέγχου ολοκληρώνονται το αργότερο 8 μήνες μετά το τέλος του σχολικού έτους.

7.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν και τις συναφείς διαπιστώσεις έως τις 31 Οκτωβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του σχετικού σχολικού έτους.

Άρθρο 11

Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2004.

Άρθρο 12

Διαφήμιση

1.   Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να μη χρησιμοποιήσουν την αφίσα που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/40, εξηγούν σαφώς στη στρατηγική τους τον τρόπο ενημέρωσης του κοινού για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα για τα σχολεία.

2.   Τα μέσα επικοινωνίας και οι ενέργειες διαφήμισης που αναφέρονται στο άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/40, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων, προβάλλουν την ευρωπαϊκή σημαία με την ένδειξη «Πρόγραμμα για τα σχολεία» και, εκτός εάν το μέγεθος των υλικών και των μέσων το αποκλείουν, τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης.

3.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβάλλεται τουλάχιστον εξίσου με τις συνεισφορές άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων για τη στήριξη του προγράμματος κράτους μέλους.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα αποθέματα αφισών και άλλων μέσων προβολής που έχουν παραχθεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2016/248 και (ΕΚ) αριθ. 657/2008.

Άρθρο 13

Κοινοποιήσεις

1.   Οι κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή, πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα βάσει των τεχνικών προδιαγραφών μεταβίβασης δεδομένων που διατίθενται από την Επιτροπή.

2.   Η μορφή και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων καθορίζονται βάσει υποδειγμάτων που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη, αφού ενημερώσει την επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται στην ενίσχυση για το σχολικό έτος 2017/2018 και τα επόμενα σχολικά έτη.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(3)  ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 12.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/791 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 1).

(5)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1047/2014 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εθνική ή περιφερειακή στρατηγική που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του καθεστώτος διανομής γάλακτος στα σχολεία (ΕΕ L 291 της 7.10.2014, σ. 4).

(6)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/247 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή και τη διανομή φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών και προϊόντων μπανάνας στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία (ΕΕ L 46 της 23.2.2016, σ. 1).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/248 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την προμήθεια και τη διανομή φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών και προϊόντων μπανάνας στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και τον καθορισμό της ενδεικτικής κατανομής για την ενίσχυση αυτή (ΕΕ L 46 της 23.2.2016, σ. 8).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 657/2008 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές των σχολικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 183 της 11.7.2008, σ. 17).

(9)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής (βλέπε σελίδα 11 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(10)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 69).

(11)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια, ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59.