27.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/65


ΣΫΣΤΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1140 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουνίου 2017

για τα προσωπικά δεδομένα που μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης (ΣΕΠΑ), που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τους σκοπούς του συντονισμού των μέτρων ιχνηλάτησης επαφών σε σχέση με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 4197]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) θέσπισε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης (εφεξής «ΣΕΠΑ») ως μόνιμο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων για τη δημόσια υγεία αρχών των κρατών μελών με στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων κατηγοριών μεταδοτικών νόσων. Οι διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του ΣΕΠΑ καθορίστηκαν στην απόφαση 2000/57/ΕΚ της Επιτροπής (2).

(2)

Η απόφαση 2119/98/ΕΚ καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Η νέα απόφαση επανενεργοποίησε το ΣΕΠΑ. Επεξέτεινε επίσης το πεδίο εφαρμογής του μόνιμου δικτύου επικοινωνιών, ούτως ώστε να καλυφθούν και άλλα είδη βιολογικών απειλών, καθώς επίσης και άλλες κατηγορίες σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των απειλών χημικής, περιβαλλοντικής ή άγνωστης προέλευσης. Επιπλέον, θέσπισε κανόνες για την επιδημιολογική επιτήρηση, την παρακολούθηση, την έγκαιρη προειδοποίηση και την καταπολέμηση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.

(3)

Η απόφαση 2000/57/ΕΚ καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/253 της Επιτροπής (4).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο θ) της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ, η κοινοποίηση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας μέσω του ΣΕΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση των μολυσμένων προσώπων και των προσώπων που ενδεχομένως κινδυνεύουν («στοιχεία ιχνηλάτησης επαφών»). Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 9 στοιχείο β) της εν λόγω απόφασης και προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των κοινοποιήσεων, είναι σκόπιμο να εκδοθεί σύσταση με ενδεικτικό κατάλογο των προσωπικών δεδομένων που μπορούν να γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για το ΣΕΠΑ αρχές.

(5)

Η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μέσω του ΣΕΠΑ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Μολονότι, κατά κανόνα, η οδηγία 95/46/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 απαγορεύουν την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την υγεία ενός ατόμου, ωστόσο, η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται αν είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ και το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, όπως επίσης και για λόγους σοβαρού δημοσίου συμφέροντος, εφόσον παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους, σύμφωνα, αντιστοίχως, με τα άρθρα 8 παράγραφος 4 και 10 παράγραφος 4 των εν λόγω πράξεων.

(6)

Μέσω του ΣΕΠΑ θα πρέπει να ανταλλάσσονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους ανωτέρω σκοπούς, όπως θα ορίζεται στις εκάστοτε ατομικές περιπτώσεις, ενώ η παρούσα σύσταση δεν θα πρέπει να αποτελεί άδεια ανταλλαγής όλων των ειδών προσωπικών δεδομένων τα οποία αφορά.

(7)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 24 Αυγούστου 2015 (C 2015-0629),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.

Στο παράρτημα της παρούσας σύστασης παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των προσωπικών δεδομένων που μπορούν να ανταλλάσσονται με σκοπό τον συντονισμό των μέτρων ιχνηλάτησης επαφών.

2.

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  Απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, για τη δημιουργία δικτύου επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα (ΕΕ L 268 της 3.10.1998, σ. 1).

(2)  Απόφαση 2000/57/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης για την πρόληψη και τον έλεγχο μεταδοτικών ασθενειών δυνάμει της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 21 της 26.1.2000, σ. 32).

(3)  Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).

(4)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/253 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση διαδικασιών για την κοινοποίηση συναγερμών στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης που συστάθηκε σε σχέση με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διαβούλευση και τον συντονισμό των αντιδράσεων στις εν λόγω απειλές σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 37 της 14.2.2017, σ. 23).

(5)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδεικτικός κατάλογος των προσωπικών δεδομένων που μπορούν να ανταλλάσσονται με σκοπό τον συντονισμό των μέτρων ιχνηλατήσεις επαφών

1.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο,

Ιθαγένεια, ημερομηνία γέννησης, φύλο

Χώρα κατοικίας,

Είδος ταυτότητας, αριθμός και αρχή έκδοσης,

Τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας/διαμονής (οδός και αριθμός, πόλη, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας),

Αριθμοί τηλεφώνου (κινητό, οικίας, εργασίας),

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (οικίας, εργασίας).

2.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Στοιχεία μεταφορών (π.χ. αριθμός πτήσης, ημερομηνία και διάρκεια της πτήσης, όνομα πλοίου, αριθμός κυκλοφορίας).

Αριθμός θέσης/θέσεων.

Αριθμός καμπίνας/καμπινών.

3.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ονόματα προσώπων που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων / τόποι παραμονής,

Ημερομηνίες παραμονής και διευθύνσεις τόπων παραμονής (οδός και αριθμός, πόλη, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας),

Αριθμοί τηλεφώνου (κινητό, οικίας, εργασίας),

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (οικίας, εργασίας).

4.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ονοματεπώνυμο,

Ιθαγένεια,

Χώρα κατοικίας,

Είδος ταυτότητας, αριθμός και αρχή έκδοσης,

Τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθμός, πόλη, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας),

Αριθμοί τηλεφώνου (κινητό, οικίας, εργασίας),

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (οικίας, εργασίας).

5.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Όνομα προσώπου που πρέπει να ειδοποιηθεί,

Διεύθυνση (οδός και αριθμός, πόλη, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας),

Αριθμοί τηλεφώνου (κινητό, οικίας, εργασίας),

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (οικίας, εργασίας).