19.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/60


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/2374 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2017

για τον καθορισμό των όρων διακίνησης, αποθήκευσης και μεταποίησης ορισμένων καρπών και των υβριδίων τους, καταγωγής τρίτων χωρών, με σκοπό την αποτροπή της εισαγωγής ορισμένων επιβλαβών οργανισμών στην Ένωση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 8395]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το σημείο 16.2 στοιχείο ε) και το σημείο 16.4 στοιχείο ε) του κεφαλαίου Ι του μέρους Α του παραρτήματος IV,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την εισαγωγή και τη διακίνηση φυτών και φυτικών προϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη.

(2)

Με την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2017/1279 της Επιτροπής (2) εισάγεται σημείο 16.2 στοιχείο ε) και σημείο 16.4 στοιχείο ε) στο κεφάλαιο I του μέρους A του παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Τα εν λόγω σημεία καθορίζουν ειδικές απαιτήσεις για ορισμένους καρπούς (καρποί Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., και τα υβρίδιά τους) που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση (στο εξής: «οι εν λόγω καρποί»). Σύμφωνα με τα σημεία αυτά, η Επιτροπή θεσπίζει όρους για τη διακίνηση εντός της Ένωσης, την αποθήκευση και τη μεταποίηση των εν λόγω καρπών.

(3)

Για να μπορούν οι αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί και οι επαγγελματίες υπεύθυνοι επιχειρήσεων να συμμορφωθούν με τους όρους που ισχύουν για τους εν λόγω καρπούς, είναι σκόπιμο να απαιτείται η κοινοποίηση των στοιχείων των εν λόγω καρπών πριν επιτραπεί η διακίνησή τους στο εσωτερικό της Ένωσης.

(4)

Η διακίνηση των εν λόγω καρπών εντός της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται στην εποπτεία των αρμόδιων επίσημων οργανισμών, προκειμένου να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της συμμόρφωσης με τους σχετικούς όρους.

(5)

Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί όροι για τη βιομηχανική μεταποίηση των εν λόγω καρπών, που να εξασφαλίζουν τη φυτοϋγειονομική προστασία του εδάφους της Ένωσης από επιβλαβείς οργανισμούς. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις, τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα, καθώς και την τήρηση αρχείων.

(6)

Προκειμένου να διασφαλίζεται η φυτοϋγειονομική προστασία της Ένωσης και ο έλεγχος, εφόσον απαιτείται, της δραστηριότητας αποθήκευσης, οι εν λόγω καρποί θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καταχωρισμένη εγκατάσταση, εγκεκριμένη για τον σκοπό αυτό από το κράτος μέλος όπου βρίσκεται η εγκατάσταση και κατά τρόπο που να αποκλείει κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο εξάπλωσης των συγκεκριμένων οργανισμών. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί όροι σχετικά με την αποθήκευση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα των εν λόγω προϊόντων, ο έλεγχος της δραστηριότητας αυτής και η φυτοϋγειονομική προστασία του εδάφους της Ένωσης.

(7)

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τις αναγκαίες εθνικές τους διατάξεις για να συμμορφωθούν με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1279 από την 1η Ιανουαρίου 2018, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους για τη διακίνηση, την αποθήκευση και τη μεταποίηση των καρπών Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. and Swinglea Merr. και των υβριδίων τους, καταγωγής τρίτων χωρών, για τους σκοπούς του σημείου 16.2 στοιχείο ε) και του σημείου 16.4 στοιχείο ε) του κεφαλαίου Ι του μέρους Α του παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «συγκεκριμένοι οργανισμοί»: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Xanthomonas citri pv. citri και Xanthomonas citri pv. aurantifolii.

β)   «εν λόγω καρποί»: καρποί Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. και Swinglea Merr. και τα υβρίδιά τους, καταγωγής τρίτων χωρών.

Άρθρο 3

Διακίνηση των εν λόγω καρπών εντός της Ένωσης

1.   Οι εν λόγω καρποί επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον αν ο εισαγωγέας έχει κοινοποιήσει τα στοιχεία κάθε εμπορευματοκιβωτίου στον αρμόδιο επίσημο οργανισμό του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το σημείο εισόδου και, κατά περίπτωση, στον αρμόδιο επίσημο οργανισμό του κράτους μέλους όπου θα πραγματοποιηθεί η βιομηχανική μεταποίηση.

Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τον όγκο των εν λόγω καρπών·

β)

τους αριθμούς ταυτοποίησης των εμπορευματοκιβωτίων·

γ)

την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής και το σημείο εισόδου στην Ένωση·

δ)

τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τις τοποθεσίες των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4.

2.   Οι εισαγωγείς ενημερώνουν τους αρμόδιους επίσημους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση αυτή μόλις τα ανωτέρω γίνουν γνωστά.

3.   Η διακίνηση των εν λόγω καρπών σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος μέσω του οποίου εισήχθησαν στην Ένωση επιτρέπεται μόνον εάν οι αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί των οικείων κρατών μελών συμφωνούν για τη διακίνηση αυτή.

4.   Οι εν λόγω καρποί μεταφέρονται απευθείας και χωρίς καθυστέρηση στις εγκαταστάσεις μεταποίησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 ή σε εγκατάσταση αποθήκευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5. Οι μετακινήσεις των εν λόγω καρπών πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του αρμόδιου επίσημου οργανισμού του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διακίνηση.

5.   Τα οικεία κράτη μέλη διακίνησης συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις σχετικά με τη βιομηχανική μεταποίηση των εν λόγω καρπών

1.   Οι εν λόγω καρποί μεταποιούνται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχή όπου δεν παράγονται οι εν λόγω καρποί. Οι εγκαταστάσεις είναι επίσημα καταχωρισμένες και εγκεκριμένες για τον συγκεκριμένο σκοπό από τον αρμόδιο επίσημο οργανισμό του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις.

2.   Τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα των εν λόγω καρπών χρησιμοποιούνται ή καταστρέφονται σε περιοχή όπου δεν παράγονται οι εν λόγω καρποί εντός του κράτους μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η μεταποίηση των εν λόγω καρπών.

3.   Τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα καταστρέφονται με οποιαδήποτε μέθοδο δικαιολογημένη από τεχνική άποψη και εγκεκριμένη από τον αρμόδιο επίσημο οργανισμό του κράτους μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η μεταποίηση των εν λόγω καρπών και υπό την εποπτεία του εν λόγω επίσημου οργανισμού, με τρόπο που αποτρέπει κάθε δυνητικό κίνδυνο εξάπλωσης των συγκεκριμένων οργανισμών.

4.   Οι επιχειρήσεις μεταποίησης τηρούν αρχεία των μεταποιημένων εν λόγω καρπών επί τρία τουλάχιστον έτη και τα θέτουν, κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση του αρμόδιου επίσημου οργανισμού του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η μεταποίηση. Στα εν λόγω αρχεία αναγράφονται οι αριθμοί και τα διακριτικά χαρακτηριστικά των εμπορευματοκιβωτίων, οι παραληφθείσες ποσότητες των εν λόγω καρπών, καθώς και οι ποσότητες και άλλες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ή την καταστροφή των αποβλήτων και των υποπροϊόντων.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις σχετικά με την αποθήκευση των εν λόγω καρπών

1.   Όταν οι εν λόγω καρποί δεν μεταποιούνται αμέσως, αποθηκεύονται σε μονάδα καταχωρισμένη και εγκεκριμένη για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο επίσημο οργανισμό του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η εγκατάσταση.

2.   Διατηρείται η δυνατότητα χωριστής ταυτοποίησης των παρτίδων των εν λόγω καρπών.

3.   Οι εν λόγω καρποί αποθηκεύονται κατά τρόπο που αποκλείει κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο εξάπλωσης των συγκεκριμένων οργανισμών.

Άρθρο 6

Ημερομηνία εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Άρθρο 7

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  Εκτελεστική οδηγία (EE) 2017/1279 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2017, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 184 της 15.7.2017, σ. 33).