28.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 81/18


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/599 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2017

σχετικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Ιθαγένεια της ΕΕ για τους Ευρωπαίους: ενωμένοι στην πολυμορφία παρά το δίκαιο του εδάφους και το δίκαιο του αίματος»

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 2001]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το αντικείμενο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών με τίτλο «Ιθαγένεια της ΕΕ για τους Ευρωπαίους: ενωμένοι στην πολυμορφία παρά το δίκαιο του εδάφους και το δίκαιο του αίματος» παραπέμπει στα ακόλουθα: «Φύση και σκοπός της ιθαγένειας της Ένωσης, ιδίως σε σχέση με την ιθαγένεια κράτους μέλους. Αποχώρηση κράτους μέλους από την Ένωση και αποτελέσματά της. Δικαιώματα των πολιτών που κατοχυρώνονται από το δίκαιο της ΕΕ».

(2)

Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά. Η κατοχή της ιθαγένειας κράτους μέλους αποτελεί προϋπόθεση για να είναι κανείς πολίτης της Ένωσης. Η ιθαγένεια της Ένωσης για ένα πρόσωπο εξαρτάται επομένως από την ιδιότητα μέλους της Ένωσης ενός τουλάχιστον από τα κράτη των οποίων είναι υπήκοος το συγκεκριμένο πρόσωπο.

(3)

Αυτή η σχέση μεταξύ ιθαγένειας κράτους μέλους της Ένωσης και ιθαγένειας της Ένωσης αναγνωρίζεται στις Συνθήκες. Δεν υφίσταται νομική βάση στις Συνθήκες που να εξουσιοδοτεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκδώσουν νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών με στόχο τη χορήγηση της ιθαγένειας της Ένωσης σε πρόσωπα που δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ένωσης.

(4)

Εντούτοις, είναι δυνατόν να εκδοθεί νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών στον τομέα των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των όρων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Με την εν λόγω νομική πράξη είναι επομένως δυνατόν να χορηγηθούν ορισμένα δικαιώματα παρόμοια με εκείνα που συνδέονται με την ιθαγένεια της Ένωσης σε πολίτες κράτους που έχει αποχωρήσει από την Ένωση κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 της ΣΕΕ.

(5)

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών.

(6)

Για τον σκοπό αυτό, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και ανάλογες με τον χαρακτήρα της πρωτοβουλίας πολιτών, ώστε να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και να καθιστούν την Ένωση περισσότερο προσιτή.

(7)

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμο να θεωρηθεί ότι η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, στον βαθμό που αποσκοπεί στην υποβολή πρότασης νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών στον τομέα των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των όρων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και ιδίως τη χορήγηση ορισμένων δικαιωμάτων παρόμοιων με εκείνα που συνδέονται με την ιθαγένεια της Ένωσης σε πολίτες κράτους που έχει αποχωρήσει από την Ένωση κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 της ΣΕΕ, δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού.

(8)

Η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Ιθαγένεια της ΕΕ για τους Ευρωπαίους: ενωμένοι στην πολυμορφία παρά το δίκαιο του εδάφους και το δίκαιο του αίματος» θα πρέπει επομένως να καταχωριστεί. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν δηλώσεις υποστήριξης για την προτεινόμενη αυτή πρωτοβουλία πολιτών, στον βαθμό που αποσκοπεί στην υποβολή πρότασης νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών στον τομέα των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των όρων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και ιδίως τη χορήγηση ορισμένων δικαιωμάτων παρόμοιων με εκείνα που συνδέονται με την ιθαγένεια της Ένωσης σε πολίτες κράτους που έχει αποχωρήσει από την Ένωση κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 της ΣΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Ιθαγένεια της ΕΕ για τους Ευρωπαίους: ενωμένοι στην πολυμορφία παρά το δίκαιο του εδάφους και το δίκαιο του αίματος» καταχωρίζεται.

2.   Μπορούν να συγκεντρωθούν δηλώσεις υποστήριξης αυτής της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, με βάση την αντίληψη ότι αποσκοπεί στην υποβολή πρότασης νομικής πράξης της Ένωσης που θα διασφαλίσει ότι, μετά την αποχώρηση κράτους μέλους από την ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 50 της ΣΕΕ, οι πολίτες της εν λόγω χώρας είναι δυνατόν να εξακολουθήσουν να απολαύουν δικαιωμάτων παρόμοιων με εκείνα των οποίων απέλαυαν όσο η εν λόγω χώρα ήταν κράτος μέλος.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 27 Μαρτίου 2017.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στους διοργανωτές (μέλη της επιτροπής πολιτών) της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών με τίτλο «Ιθαγένεια της ΕΕ για τους Ευρωπαίους: ενωμένοι στην πολυμορφία παρά το δίκαιο του εδάφους και το δίκαιο του αίματος», τους οποίους εκπροσωπούν [τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφηκαν κατόπιν διαβούλευσης με τους διοργανωτές], που ενεργούν ως πρόσωπα επικοινωνίας.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017.

Για την Επιτροπή

Frans TIMMERMANS

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1.