16.11.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 308/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1997 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Νοεμβρίου 2016

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 όσον αφορά την τροποποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και την παρακολούθηση των δράσεων στήριξης της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και για τη διόρθωση του εν λόγω κανονισμού

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 12, το άρθρο 66 παράγραφος 5, το άρθρο 67 και το άρθρο 75 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής (2) ορίζει τον ανώτατο αριθμό τροποποιήσεων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που μπορούν να υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Η πείρα έχει καταδείξει ότι ο ανώτατος αριθμός τροποποιήσεων προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί ώστε να επιτρέψει στα κράτη μέλη να υποβάλλουν περιορισμένο αριθμό πρόσθετων τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ανώτατος αριθμός τροποποιήσεων του προγράμματος δεν ισχύει θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να περιλαμβάνουν τις τροποποιήσεις σχετικά με την έγκριση ορισμένων μέτρων έκτακτης ανάγκης ή τη νέα οριοθέτηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

(2)

Η επιτυχία των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης εξαρτάται όχι μόνο από τη χρηστή διακυβέρνηση και την πλήρη εφαρμογή τους, αλλά και από την ετοιμότητα προσαρμογής σε νέες προκλήσεις και σε μεταβαλλόμενες περιστάσεις, όπως η μεταναστευτική κρίση. Για να εξασφαλιστεί ο καλός συντονισμός όλων των υφιστάμενων μηχανισμών παρέμβασης, η στήριξη του ΕΓΤΑΑ στις δράσεις που έχουν στόχο την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να παρακολουθείται σε επίπεδο Ένωσης.

(3)

Στο παράρτημα III μέρος 2 σημείο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014, το λογότυπο Leader κατά λάθος δεν έχει εισαχθεί. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Στο παράρτημα IV σημείο 1, η αναφορά στις μειονεκτικές περιοχές θα πρέπει να διορθωθεί. Θα πρέπει να αντικατασταθεί από αναφορά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

(4)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τροποποιήσεις προγραμμάτων του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μπορούν να προταθούν έως και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Για όλα τα άλλα είδη τροποποιήσεων συνδυαστικά:

α)

μπορεί να υποβληθεί ενιαία πρόταση τροποποίησης ανά ημερολογιακό έτος και ανά πρόγραμμα, με εξαίρεση το 2023, έτος κατά το οποίο μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία προτάσεις για τροποποιήσεις που αφορούν αποκλειστικά την προσαρμογή του χρηματοδοτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επακόλουθων αλλαγών στο σχέδιο δεικτών·

β)

μπορούν να υποβληθούν ανά πρόγραμμα, τρεις πρόσθετες προτάσεις τροποποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Ο ανώτατος αριθμός τροποποιήσεων που αναφέρεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει:

α)

σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών συμβάντων ή δυσμενών καιρικών φαινομένων που αναγνωρίζονται επισήμως από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή, ή λόγω σημαντικής και αιφνίδιας μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους μέλους ή της περιφέρειας, καθώς και σημαντικών και αιφνίδιων δημογραφικών αλλαγών που προκύπτουν από μετανάστευση ή υποδοχή προσφύγων·

β)

σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση κατόπιν μεταβολής του νομικού πλαισίου της Ένωσης·

γ)

κατόπιν της επανεξέτασης των επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

δ)

σε περίπτωση αλλαγής στη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ που προγραμματίζεται για κάθε έτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο η) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η οποία προκύπτει από εξελίξεις στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού· οι προτεινόμενες τροποποιήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν επακόλουθες αλλαγές στην περιγραφή μέτρων·

ε)

σε περίπτωση αλλαγών που σχετίζονται με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013· ή

στ)

σε περίπτωση αλλαγών που σχετίζονται με την εισαγωγή της νέας οριοθέτησης που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.».

2)

Το άρθρο 5 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Με εξαίρεση τις περιπτώσεις λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών συμβάντων ή δυσμενών καιρικών φαινομένων που αναγνωρίζονται επισήμως από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή, ή λόγω σημαντικής και αιφνίδιας μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους μέλους ή της περιφέρειας, καθώς και σημαντικών και αιφνίδιων δημογραφικών αλλαγών που προκύπτουν από μετανάστευση ή υποδοχή προσφύγων, μεταβολών του νομικού πλαισίου ή αλλαγών που προκύπτουν από την επανεξέταση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, αιτήσεις για τροποποίηση του εθνικού πλαισίου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, μπορούν να υποβάλλονται μόνο άπαξ ανά ημερολογιακό έτος πριν από την 1η Απριλίου. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, αλλαγές στα προγράμματα οι οποίες προκύπτουν από τέτοιου είδους αναθεώρηση μπορούν να πραγματοποιούνται επιπλέον των προτάσεων τροποποίησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το εν λόγω εδάφιο.».

3)

Το άρθρο 14 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Για τύπους πράξεων για τις οποίες προσδιορίζεται πιθανή συνεισφορά σε τομείς επικέντρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 2) στοιχείο α), στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 5) στοιχεία α) έως δ) και στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 6) στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ή για τύπους πράξεων για τις οποίες προσδιορίζεται πιθανή συνεισφορά στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η ηλεκτρονική καταγραφή των πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 περιλαμβάνει επισημάνσεις με σημαία(-ες) για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες η πράξη έχει συνιστώσα που συνεισφέρει σε έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω τομείς επικέντρωσης ή στόχους.».

4)

Τα παραρτήματα III, IV και VII τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 18).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα III, IV και VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα III μέρος 2 σημείο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

για τις δράσεις και τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το Leader, το λογότυπο του Leader:

Image

».

2)

Στο παράρτημα IV σημείο 1, ο δείκτης Π32 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Π32.

Περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς».

3)

Στο παράρτημα VII σημείο 1 στοιχείο β), η ένδειξη «Πίνακας Γ» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

Πίνακας Γ: Κατανομή σχετικών εκροών και μέτρων ανά τύπο περιοχής, φύλο και/ή ηλικία, καθώς και ανά δράσεις που συμβάλλουν στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών.».