11.10.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 274/48


EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1793 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Οκτωβρίου 2016

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 όσον αφορά την εισαγωγή στην Ένωση ζελατίνης και κολλαγόνου και επεξεργασμένων πρώτων υλών για τα προϊόντα αυτά από την Ταϊβάν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (2), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/759 της Επιτροπής (3) περιέχει καταλόγους τρίτων χωρών, τμημάτων τρίτων χωρών και εδαφών από όπου τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή στην Ένωση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων της ζελατίνης και του κολλαγόνου.

(2)

Για τη ζελατίνη και το κολλαγόνο, το μέρος III του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 υποδιαιρεί σε τέσσερις κατηγορίες τα είδη από τα οποία προέρχονται η ζελατίνη και το κολλαγόνο. Για τις επεξεργασμένες πρώτες ύλες για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου, το μέρος V του εν λόγω παραρτήματος περιέχει επίσης ανάλογη κατανομή. Στα εν λόγω μέρη, η Ταϊβάν δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αφορά τις εισαγωγές ζελατίνης ή κολλαγόνου που προέρχονται από πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των στρουθιονιδών και των εκτρεφόμενων φτερωτών θηραμάτων, ούτε στον κατάλογο που αφορά τις εισαγωγές επεξεργασμένων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης ή κολλαγόνου αυτής της κατηγορίας.

(3)

Η Ταϊβάν πληροί τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο που αφορά τις εισαγωγές ζελατίνης και κολλαγόνου αυτής της κατηγορίας στην Ένωση και στον κατάλογο που αφορά τις εισαγωγές επεξεργασμένων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης ή κολλαγόνου αυτής της κατηγορίας και, επομένως, θα πρέπει να περιληφθεί στους σχετικούς καταλόγους στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759.

(4)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/759 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Για να αποφευχθεί τυχόν διαταραχή των εισαγωγών μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος III, το τμήμα Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΤΜΗΜΑ B

Ζελατίνη και κολλαγόνο που προέρχονται από πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των στρουθιονιδών και των εκτρεφόμενων φτερωτών θηραμάτων

Τρίτες χώρες και εδάφη που απαριθμούνται στη στήλη 1 του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 και οι ακόλουθες χώρες ή εδάφη:

ΚΩΔΙΚΟΣ ISO ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΧΩΡΑ/ΕΔΑΦΟΣ

TW

Ταϊβάν»

β)

Στο μέρος V, το τμήμα Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΤΜΗΜΑ B

Επεξεργασμένες πρώτες ύλες που προέρχονται από πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων των στρουθιονιδών και των εκτρεφόμενων φτερωτών θηραμάτων

Τρίτες χώρες και εδάφη που απαριθμούνται στη στήλη 1 του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 και οι ακόλουθες χώρες ή εδάφη:

ΚΩΔΙΚΟΣ ISO ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΧΩΡΑ/ΕΔΑΦΟΣ

TW

Ταϊβάν»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/759 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών, τμημάτων τρίτων χωρών και εδαφών από όπου τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή στην Ένωση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων πιστοποιητικών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 και την κατάργηση της απόφασης 2003/812/ΕΚ (ΕΕ L 126 της 14.5.2016, σ. 13).