13.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 244/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1638 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Σεπτεμβρίου 2016

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θεσπίστηκε ονοματολογία εμπορευμάτων, (εφεξής καλούμενη «Συνδυασμένη Ονοματολογία» ή «ΣΟ»), η οποία παρατίθεται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το κείμενο της συμπληρωματικής σημείωσης 2 του κεφαλαίου 15 του Δευτέρου Μέρους της Συνδυασμένης Ονοματολογίας ορίζει τα χαρακτηριστικά των ελαίων τα οποία παράγονται αποκλειστικά από την επεξεργασία ελαιών, τα οποία υπάγονται στις κλάσεις 1509 και 1510. Το κείμενο της εν λόγω συμπληρωματικής σημείωσης έχει συνταχθεί βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής (2), που ορίζει τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων, καθώς και τις μεθόδους αξιολόγησης των χαρακτηριστικών αυτών. Οι εν λόγω μέθοδοι και οι οριακές τιμές για τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων επικαιροποιούνται τακτικά με βάση γνωμοδότηση των χημικών εμπειρογνωμόνων και σε συμφωνία με το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC).

(3)

Ως αποτέλεσμα διαφόρων τροποποιήσεων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, το τρέχον κείμενο της συμπληρωματικής σημείωσης 2 του κεφαλαίου 15 του Δευτέρου Μέρους της Συνδυασμένης Ονοματολογίας δεν είναι πλέον σύμφωνο με την επί του παρόντος ισχύουσα έκδοση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Για να αποφεύγονται οι συχνές τροποποιήσεις των σχετικών παραμέτρων στη συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου 15 ώστε να επικαιροποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, είναι σκόπιμο να θεσπισθεί νέο κείμενο της συμπληρωματικής σημείωσης με απευθείας αναφορά στα σχετικά μέρη του εν λόγω κανονισμού.

(5)

Δεδομένου ότι ορισμένοι νέοι κωδικοί ΣΟ θα εισαχθούν στο κεφάλαιο 15 από την 1η Ιανουαρίου 2017, το νέο κείμενο της συμπληρωματικής σημείωσης 2 του εν λόγω κεφαλαίου, που αντικατοπτρίζει τους εν λόγω νέους κωδικούς ΣΟ, θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017.

(6)

Συνεπώς, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο Δεύτερο Μέρος, κεφάλαιο 15 της συνδυασμένης ονοματολογίας, που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, η συμπληρωματική σημείωση 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

A.

Στις κλάσεις 1509 και 1510 υπάγονται μόνο τα έλαια τα οποία παράγονται αποκλειστικά με επεξεργασία ελαιών και έχουν τα χαρακτηριστικά, όσον αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα και σε στερόλες, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής  (*) . Η παρουσία τους μπορεί να προσδιορίζεται με τη χρήση των μεθόδων που περιγράφονται στα παραρτήματα V και X του εν λόγω κανονισμού.

Δεν υπάγονται στις κλάσεις 1509 και 1510 τα χημικώς τροποποιημένα ελαιόλαδα (κυρίως τα επανεστεροποιημένα ελαιόλαδα) και τα μείγματα ελαιολάδου με άλλα έλαια. Η παρουσία επανεστεροποιημένου ελαιολάδου εντοπίζεται με τη βοήθεια της μεθόδου που περιγράφεται στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

B.

Στη διάκριση 1509 10 υπάγονται μόνο τα ελαιόλαδα που ορίζονται στα ακόλουθα σημεία 1, 2 και 3, τα οποία παράγονται αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους ή με άλλες φυσικές μεθόδους υπό συνθήκες που δεν προκαλούν την αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της φυγοκέντρησης και της διήθησης. Τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται με διαλύτες, με βοηθητικές ύλες παραλαβής που έχουν χημική ή βιοχημική δράση ή με μεθόδους επανεστεροποίησης καθώς και οποιαδήποτε μείγματα με έλαια άλλης φύσης αποκλείονται από αυτή τη διάκριση.

1.

Για την εφαρμογή της διάκρισης 1509 10 10, θεωρείται ως “μειονεκτικό ελαιόλαδο” το ελαιόλαδο το οποίο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων της κατηγορίας 3, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

2.

Για την εφαρμογή της διάκρισης 1509 10 20, θεωρείται ως “εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο” το ελαιόλαδο το οποίο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

3.

Υπάγονται στη διάκριση 1509 10 80 άλλα παρθένα ελαιόλαδα τα οποία παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων της κατηγορίας 2, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

Γ.

Υπάγεται στη διάκριση 1509 90 το ελαιόλαδο το οποίο λαμβάνεται με επεξεργασία ελαιολάδων υπαγομένων στις διακρίσεις 1509 10 10, 1509 10 20 και/ή 1509 10 80, έστω και αναμεμειγμένο με παρθένο ελαιόλαδο, και παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων των κατηγοριών 4 και 5, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

Δ.

Για την εφαρμογή της διάκρισης 1510 00 10, θεωρούνται ως “ακατέργαστα έλαια” τα έλαια τα οποία παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων της κατηγορίας 6, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

E.

Υπάγονται στη διάκριση 1510 00 90 τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται με επεξεργασία ελαίων υπαγομένων στη διάκριση 1510 00 10, έστω και αναμεμειγμένα με παρθένο ελαιόλαδο, καθώς και τα έλαια που δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ελαίων τα οποία αναφέρονται στα σημεία Β, Γ και Δ της παρούσας συμπληρωματικής σημείωσης.

Τα έλαια της παρούσας διάκρισης πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων των κατηγοριών 7 και 8, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Stephen QUEST

Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού (ΕΕ L 248 της 5.9.1991, σ. 1).