16.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/53


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1628 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Σεπτεμβρίου 2016

σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα εντός του οποίου πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Για τον σκοπό αυτό, με την οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίστηκαν μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από κινητήρες για μη οδικά κινητά μηχανήματα. Κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης.

(2)

Η εσωτερική αγορά βασίζεται σε διαφανείς, απλούς και συνεπείς κανόνες που παρέχουν νομική βεβαιότητα και σαφήνεια, από τους οποίους μπορούν να επωφελούνται εξίσου οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές.

(3)

Υιοθετήθηκε νέα κανονιστική προσέγγιση όσον αφορά την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την έγκριση τύπου κινητήρων, με σκοπό την απλούστευση και την έκδοση της εν λόγω νομοθεσίας. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, ο νομοθέτης ορίζει τους θεμελιώδεις κανόνες και τις βασικές αρχές και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις σχετικά με περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τις ουσιαστικές απαιτήσεις, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει μόνο τις ουσιώδεις διατάξεις σχετικά με τις εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα και να αναθέσει στην Επιτροπή την εξουσία καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών μέσω κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων.

(4)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θεσπίστηκε κανονιστικό πλαίσιο για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων. Δεδομένης της ομοιότητας των τομέων και της θετικής εμπειρίας από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, πολλά από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αναφορικά με τα μη οδικά κινητά μηχανήματα. Ωστόσο, έχει ουσιαστική σημασία η έγκριση χωριστής σειράς κανόνων, ώστε να ληφθούν πλήρως υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις των κινητήρων για μη οδικά κινητά μηχανήματα.

(5)

Η οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) θεσπίζει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των μηχανημάτων που διατίθενται στην αγορά. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία δεν θεσπίζει τις απαιτήσεις για τις εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων σε ό,τι αφορά κινητήρες για μη οδικά κινητά μηχανήματα. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν ορισμένες ειδικές υποχρεώσεις για τους κατασκευαστές μη οδικών κινητών μηχανημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση κινητήρων τέτοιων μηχανημάτων πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν επηρεάζει αρνητικά την επίδοση του κινητήρα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων. Είναι επίσης αναγκαίες ορισμένες υποχρεώσεις όσον αφορά πτυχές των ορίων εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες για μη οδικά κινητά μηχανήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ορίων εκπομπών για κινητήρες που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(6)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιέχει ουσιαστικές απαιτήσεις όσον αφορά τα όρια εκπομπών και τις διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ για τους κινητήρες για μη οδικά κινητά μηχανήματα. Τα κύρια στοιχεία των σχετικών απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού βασίζονται στα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων της 20ής Νοεμβρίου 2013 που διενεργήθηκε από την Επιτροπή, στην οποία αναλύονται οι διάφορες επιλογές με την καταγραφή των πιθανών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων όσον αφορά τις πτυχές που συνδέονται με την οικονομία, το περιβάλλον και την ασφάλεια και τις κοινωνικές πτυχές και όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία. Η εν λόγω ανάλυση κάλυψε τόσο τις ποιοτικές όσο και τις ποσοτικές πτυχές.

(7)

Με σκοπό να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει εναρμονισμένους κανόνες για την έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων για μη οδικά κινητά μηχανήματα. Για τον εν λόγω σκοπό, θα πρέπει να θεσπιστούν νέα όρια εκπομπών και να εφαρμοστούν σε κινητήρες για μη οδικά κινητά μηχανήματα, καθώς και για γεωργικά και δασικά μηχανήματα, που θα αντικατοπτρίζουν την τεχνολογική πρόοδο και θα διασφαλίζουν τη σύγκλιση με τις πολιτικές της Ένωσης στον τομέα των οδικών μεταφορών. Τα εν λόγω νέα όρια εκπομπών θα πρέπει να θεσπιστούν, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα και να μειωθούν οι εκπομπές από τα μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικά και δασικά οχήματα, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών που προέρχονται από μη οδικά κινητά μηχανήματα σε σχέση με τις εκπομπές από οδικά οχήματα. Αντίστοιχα, το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης στον εν λόγω τομέα θα πρέπει να διευρυνθεί, με σκοπό τη βελτίωση της εναρμόνισης της αγοράς σε επίπεδο Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου στρεβλώσεων της αγοράς και δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία.

(8)

Πέρα από τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της εναρμόνισης της αγοράς, με την παράλληλη ελαχιστοποίηση του κινδύνου στρεβλώσεων της αγοράς, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η απλούστευση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, μεταξύ άλλων προβλέποντας μέτρα για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και η βελτίωση των γενικών όρων που αφορούν την επιβολή αυτής της νομοθεσίας, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των κανόνων σχετικά με την εποπτεία της αγοράς.

(9)

Η Επιτροπή, στη λευκή βίβλο της 28ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών — Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών», υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που πρόκειται να έχουν οι σιδηρόδρομοι και οι εσωτερικές πλωτές οδοί στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για το κλίμα. Δεδομένου ότι η πρόοδος των εν λόγω τρόπων μεταφοράς είναι περισσότερη από αυτήν άλλων τομέων όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η Επιτροπή και οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να προσφέρουν διάφορους τρόπους υποστήριξης της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας των εκπομπών, ούτως ώστε η συνεχόμενη αύξηση του όγκου των εμπορευμάτων που μεταφέρονται μέσω σιδηροδρόμων και εσωτερικών πλωτών οδών να συνοδευτεί από βελτιώσεις της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη.

(10)

Οι απαιτήσεις όσον αφορά τους κινητήρες των μη οδικών κινητών μηχανημάτων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2002 με τίτλο «Σχέδιο δράσης: Απλούστευση και βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος».

(11)

Στο έβδομο γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), υπενθυμίζεται ότι η Ένωση έχει συμφωνήσει να επιτύχει επίπεδα της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η νομοθεσία της Ένωσης έχει καθιερώσει ενδεδειγμένα όρια εκπομπών σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και ειδικότερα των ευπαθών ατόμων, καθώς και σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (7). Μετά την ανακοίνωση της 4ης Μαΐου 2001, με την οποία θεσπίστηκε το πρόγραμμα «Καθαρός αέρας για την Ευρώπη» (CAFE), στις 21 Σεπτεμβρίου 2005 η Επιτροπή εξέδωσε μία ακόμα ανακοίνωση με τίτλο «Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση». Ένα από τα συμπεράσματα της εν λόγω θεματικής στρατηγικής είναι ότι, για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, απαιτούνται περαιτέρω μειώσεις των εκπομπών από τα μέσα μεταφοράς (αεροπορικά, θαλάσσια και χερσαία), από τα νοικοκυριά και από τους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και της βιομηχανίας. Στο εν λόγω πλαίσιο, η μείωση των εκπομπών από κινητήρες για μη οδικά κινητά μηχανήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής. Τα νέα όρια εκπομπών, που αναφέρονται ως «στάδιο V», αποτελούν ένα από τα μέτρα που έχουν ως στόχο τη μείωση των σημερινών εν χρήσει εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως σωματιδιακών ρύπων, καθώς και πρόδρομων ουσιών του όζοντος, όπως οξειδίων του αζώτου (NOx) και υδρογονανθράκων.

(12)

Στις 12 Ιουνίου 2012 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, μέσω του οικείου Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο, ταξινόμησε εκ νέου τις εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων ντίζελ ως «καρκινογόνες για τον άνθρωπο» (Ομάδα 1), βασιζόμενη σε επαρκή στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η έκθεση στα καυσαέρια αυτά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα.

(13)

Προκειμένου να επέλθει βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ένωση και να επιτευχθούν οι στόχοι της για την προστασία του αέρα με βιώσιμο τρόπο από σήμερα έως το 2020 και μετέπειτα, απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών από διάφορους τύπους κινητήρων. Για τον λόγο αυτό, οι κατασκευαστές θα πρέπει να λαμβάνουν εκ των προτέρων σαφή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις μελλοντικές οριακές τιμές των εκπομπών και να τους παρέχεται επαρκές χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση προς αυτές και για την επίτευξη των απαραίτητων τεχνικών εξελίξεων.

(14)

Κατά τον καθορισμό των ορίων εκπομπών είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος για την ανταγωνιστικότητα των αγορών και των κατασκευαστών, το άμεσο και έμμεσο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από άποψη ενθάρρυνσης της καινοτομίας, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, μείωσης των δαπανών για την υγεία και αύξησης του προσδόκιμου ζωής.

(15)

Για τη μείωση των εκπομπών από κινητήρες με βιώσιμο τρόπο απαιτείται να ενισχύεται διαρκώς η άμεση συνεργασία μεταξύ, αφενός, των κατασκευαστών και σχετικών επιχειρήσεων και, αφετέρου, καταξιωμένων ιδρυμάτων επιστημονικής έρευνας. Η συνεργασία αυτού του είδους συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών που έχουν θετική συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

(16)

Οι εκπομπές από κινητήρες για μη οδικά κινητά μηχανήματα συνιστούν σημαντικό ποσοστό των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών ορισμένων επιβλαβών ατμοσφαιρικών ρύπων. Οι κινητήρες που ευθύνονται για σημαντικό ποσοστό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω NOx και σωματιδιακών υλικών θα πρέπει να υπόκεινται στα νέα όρια εκπομπών.

(17)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των προσώπων που εργάζονται κοντά σε μηχανήματα και να διατηρηθεί σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα η σωρευτική έκθεση των προσώπων που εργάζονται κοντά σε πολλά διαφορετικά κινητά μηχανήματα και εξοπλισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαθέσιμη σήμερα τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών.

(18)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει σε συνεχή επανεξέταση τις εκπομπές που έως σήμερα δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις και οι οποίες προκύπτουν ως συνέπεια της ευρύτερης χρήσης νέων συνθέσεων καυσίμων, τεχνολογιών κινητήρων και συστημάτων ελέγχου εκπομπών. Εφόσον χρειαστεί, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη ρύθμιση των εκπομπών αυτών.

(19)

Είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η καθιέρωση κινητήρων που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα, τα οποία μπορεί να έχουν μειωμένες εκπομπές NOx και σωματιδιακών ρύπων. Επομένως, οι οριακές τιμές για το άθροισμα υδρογονανθράκων θα πρέπει να προσαρμοστούν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι υδρογονάνθρακες πλην του μεθανίου και οι εκπομπές μεθανίου.

(20)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν, τηρώντας τις Συνθήκες, τις απαιτήσεις που κρίνουν ενδεχομένως αναγκαίες για τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων και του κοινού κατά τη χρήση μη οδικών κινητών μηχανημάτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι απαιτήσεις δεν θίγουν τη διάθεση στην αγορά των κινητήρων για τα εν λόγω μηχανήματα.

(21)

Για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των εκπομπών πάρα πολύ μικρών σωματιδίων (μεγέθους 0,1 μm και λιγότερο), θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εγκρίνει μια προσέγγιση με βάση τον αριθμό των σωματιδίων για τις εκπομπές σωματιδιακών ρύπων, επιπλέον της χρησιμοποιούμενης επί του παρόντος προσέγγισης με βάση τη μάζα. Η προσέγγιση με βάση τον αριθμό θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα του προγράμματος μέτρησης σωματιδίων της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και θα πρέπει να συνάδει με τους υφιστάμενους φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον.

(22)

Για να επιτευχθούν οι εν λόγω περιβαλλοντικοί στόχοι, είναι σκόπιμο οι οριακές τιμές σωματιδίων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό να αντικατοπτρίζουν κατά πάσα πιθανότητα τα υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων που επιτυγχάνονται επί του παρόντος με φίλτρα σωματιδίων χρησιμοποιώντας τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία.

(23)

Δεδομένης της μακράς διάρκειας ζωής των μη οδικών κινητών μηχανημάτων, είναι σκόπιμο να εξεταστεί ο μετεξοπλισμός των κινητήρων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Η εν λόγω μετασκευή θα πρέπει ιδίως να αφορά τις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, ως μέσο το οποίο θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα του αέρα. Για να διασφαλίζεται συγκρίσιμο και φιλόδοξο επίπεδο μετεξοπλισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του κανονισμού αριθ. 132 της ΟΕΕ/ΗΕ.

(24)

Κατά περίπτωση και όταν οι τεχνολογίες συνδέονται, θα πρέπει να επιδιώκονται συνέργειες μεταξύ της μείωσης των εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες για μη οδικά κινητά μηχανήματα και των ορίων εκπομπών όπως εφαρμόζονται σε οχήματα βαρέος τύπου. Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση των οικονομιών κλίμακας και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

(25)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει εναρμονισμένους σε παγκόσμια κλίμακα κύκλους δοκιμών στο πλαίσιο των διαδικασιών δοκιμών που αποτελούν τη βάση των κανονισμών οι οποίοι αφορούν τις εκπομπές ως προς την έγκριση τύπου ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής φορητών συστημάτων μέτρησης των εκπομπών για την παρακολούθηση υφιστάμενων εν χρήσει εκπομπών.

(26)

Για την αντιμετώπιση υφιστάμενων εν χρήσει εκπομπών και για την προετοιμασία της διαδικασίας της εν χρήσει συμμόρφωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου μεθοδολογία δοκιμών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές, με βάση τη χρήση φορητών συστημάτων μέτρησης των εκπομπών.

(27)

Η ορθή λειτουργία του συστήματος μετεπεξεργασίας καυσαερίων, ειδικά στην περίπτωση των ΝΟx, είναι η ουσιώδης απαίτηση για τη συμμόρφωση προς τα καθιερωμένα όρια για τις εκπομπές ρύπων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων μετεπεξεργασίας των καυσαερίων που βασίζονται στη χρήση οποιουδήποτε αναλώσιμου ή μη ανακτήσιμου αντιδραστηρίου.

(28)

Οι φορητές αντλίες κατάσβεσης πυρκαγιών είναι απαραίτητες σε ορισμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όταν δεν υπάρχει διοχέτευση νερού. Ωστόσο, η εγκατάσταση συστημάτων μετεπεξεργασίας καυσαερίων σε κινητήρες τέτοιων μηχανημάτων θα αύξανε το βάρος και τις θερμοκρασίες λειτουργίας τους σε τέτοιο βαθμό που θα ήταν επικίνδυνο για τον χειριστή και αδύνατο να μεταφερθούν με το χέρι. Οι φορητές αντλίες κατάσβεσης πυρκαγιών θα πρέπει, επομένως, να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(29)

Οι τροποποιήσεις του κινητήρα, όπως η αδρανοποίηση του συστήματος μετεπεξεργασίας καυσαερίων ή η αύξηση της ισχύος του, θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές συνέπειες για τις επιδόσεις και τη σταθερότητα εκπομπών του κινητήρα. Τα νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν τέτοιες τροποποιήσεις θα πρέπει, επομένως, να έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της τήρησης των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών.

(30)

Θα πρέπει να επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά εντός των κρατών μελών οι κινητήρες που εμπίπτουν και ανταποκρίνονται στους νέους κανόνες για τα όρια εκπομπών και τις διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κινητήρες δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε τυχόν άλλες εθνικές απαιτήσεις για τις εκπομπές σχετικά με τη διάθεσή τους στην αγορά. Τούτο δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να ενθαρρύνουν ή να περιορίζουν τη χρήση κινητήρων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, εφόσον τα επιλεγέντα κριτήρια δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι αντικειμενικά δικαιολογημένα. Κατά τη χορήγηση των εγκρίσεων τύπου ΕΕ τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα επαλήθευσης, ώστε να διασφαλίζεται η ταυτοποίηση των κινητήρων που παράγονται βάσει των διαδικασιών έγκρισης τύπου ΕΕ.

(31)

Οι κινητήρες για εξαγωγή και για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις δεν θα πρέπει να υπόκεινται στα όρια εκπομπών που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, για να διακρίνονται οι εν λόγω κινητήρες από τους κινητήρες που υπόκεινται σε αυτές τις οριακές τιμές εκπομπών, θα πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτείται σήμανση.

(32)

Για να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί ως προς τον υλικοτεχνικό εφοδιασμό και να είναι δυνατή η ροή παραγωγής «ακριβώς στην ώρα» και για να αποφευχθούν το περιττό κόστος και η περιττή διοικητική επιβάρυνση, ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει, με τη συναίνεση του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ), κινητήρα χωριστά από το σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων του.

(33)

Ορισμένα μη οδικά κινητά μηχανήματα λειτουργούν υπό ακραίες συνθήκες που ενέχουν κινδύνους για τη ζωή ή την υγεία ή υπόκεινται σε ιδιαίτερα αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις. Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αυτών περιστάσεων και με δεδομένο τον σχετικά μικρό αριθμό κινητήρων για μη οδικά κινητά μηχανήματα, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες εξαιρέσεις στα όρια εκπομπών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τους κινητήρες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες και σε οχήματα καθέλκυσης σωσίβιων λέμβων.

(34)

Για να καταστούν δυνατές οι δραστηριότητες πρακτικής δοκιμής που εκτελούνται από κατασκευαστές και οι οποίες είναι εγγενείς στη διαδικασία ανάπτυξης κινητήρων, θα πρέπει να επιτρέπεται η προσωρινή διάθεση στην αγορά κινητήρων που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΕ σε αυτό το στάδιο. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται εξαιρέσεις για την προσωρινή διάθεση στην αγορά κινητήρων με σκοπό την επιτόπια δοκιμή πρωτοτύπων.

(35)

Για να ληφθούν υπόψη μακροπρόθεσμα έργα στον τομέα των σιδηροδρόμων που απαιτούν μεγάλες επενδύσεις, θα πρέπει να προβλέπεται εξαίρεση, σύμφωνα με την οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), για κινητήρες που περιλαμβάνονται σε έργα που ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

(36)

Είναι ουσιαστικής σημασίας να μην παρεμποδίζεται η τεχνολογική καινοτομία σε σχέση με την επίδοση εκπομπών των κινητήρων για μη οδικά κινητά μηχανήματα, με την επιβολή απαιτήσεων οι οποίες δεν προβλέπονται επί του παρόντος από τις υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες για την έγκριση τύπου. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες εξαιρέσεις και κανόνες για τους κινητήρες που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες ή νέες έννοιες.

(37)

Οι ΚΠΕ που παράγουν περιορισμένο αριθμό μονάδων ανά έτος αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις κατά τον επανασχεδιασμό του συνόλου των προϊόντων τους εντός της καθορισμένης μεταβατικής περιόδου. Οι εν λόγω κατασκευαστές είναι, κατά κανόνα, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») με περιορισμένες μηχανολογικές δυνατότητες και συχνά ενημερώνονται καθυστερημένα σε σχέση με άλλους ΚΠΕ όσον αφορά τους κινητήρες μεταγενέστερων σταδίων. Πρόκειται ιδίως για την περίπτωση των κατασκευαστών γεωργικών μηχανημάτων, οι οποίοι παράγουν περιορισμένο αριθμό μονάδων ανά έτος και θα αντιμετώπιζαν σοβαρή διαρθρωτική πρόκληση κατά τη μετάβαση στα όρια εκπομπών σταδίου V. Είναι, επομένως, αναγκαίο να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για αυτές τις περιπτώσεις.

(38)

Θα πρέπει να επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά κινητήρων που προορίζονται να αντικαταστήσουν κινητήρες που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και οι οποίοι συμμορφώνονται με λιγότερο αυστηρά όρια εκπομπών από εκείνα που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, ώστε να είναι σε θέση οι κατασκευαστές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εγγύησης και να διασφαλίσουν επαρκή διαθεσιμότητα των εν λόγω κινητήρων στην αγορά.

(39)

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, ορισμένες σιδηροδρομικές μηχανές μεγάλου εύρους θα χρειαστεί να αντικατασταθούν κατά το διάστημα από το 2016 έως το 2025. Δεν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μηχανές υψηλής ισχύος κινητήρα κατάλληλες για το σιδηροδρομικό δίκτυο 1 520 mm. Ειδικά σχεδιασμένες λύσεις θα οδηγούσαν σε σημαντική αύξηση του κόστους μιας νέας σιδηροδρομικής μηχανής και θα μπορούσε να αποθαρρύνει τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις από την ανανέωση των στόλων τους. Οι τεχνικοί και οικονομικοί περιορισμοί του σιδηροδρομικού δικτύου 1 520 mm θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ. Για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης του σιδηροδρομικού τομέα στα οικεία κράτη μέλη, καθώς και για να προαχθεί η χρήση της βέλτιστης δυνατής τεχνολογίας που διατίθεται σήμερα στην αγορά, θα πρέπει να χορηγηθεί προσωρινή εξαίρεση από ορισμένες απαιτήσεις για τις εν λόγω μηχανές στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτή η εξαίρεση θα μπορούσε να επιτρέψει τη μείωση της επίπτωσης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο περιβάλλον.

(40)

Η παραγωγή βαμβακιού εντός της Ένωσης περιορίζεται σε πολύ λίγα κράτη μέλη. Λόγω του υψηλού κόστους των νέων μηχανημάτων συγκομιδής βαμβακιού και προκειμένου να αποφευχθεί η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον τομέα της παραγωγής βαμβακιού, η οποία θα απειλούσε περαιτέρω την οικονομική βιωσιμότητά του, θα πρέπει να δοθεί στους χειριστές πρόσβαση σε ευρύ φάσμα μεταχειρισμένων μηχανημάτων για τη συγκομιδή βαμβακιού. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το εθνικό δίκαιο σε κινητήρες τοποθετούμενους σε τέτοια μηχανήματα.

(41)

Σχετικά με την εποπτεία της αγοράς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιβάλει υποχρεώσεις σε εθνικές αρχές οι οποίες θα είναι περισσότερο συγκεκριμένες από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

(42)

Για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης της παραγωγής, που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος έγκρισης τύπου ΕΕ, εφαρμόζεται ορθά και λειτουργεί εύρυθμα, οι κατασκευαστές θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά από τη διορισμένη αρμόδια αρχή ή από διορισμένη για τον σκοπό αυτό τεχνική υπηρεσία που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.

(43)

Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία της ΟΕΕ/ΗΕ σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν και/ή να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και με τους όρους για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958»). Κατά συνέπεια, οι εγκρίσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο των κανονισμών της ΟΕΕ/ΗΕ και των τροποποιήσεων αυτών, τα οποία έχει υπερψηφίσει ή στα οποία έχει προσχωρήσει η Ένωση, κατ' εφαρμογή της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου (10), θα πρέπει να αναγνωριστούν ως ισοδύναμες με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Αντιστοίχως, προκειμένου να διασφαλιστούν η συνέπεια και η ευθυγράμμιση μεταξύ των νομοθεσιών της Ένωσης και της ΟΕΕ/ΗΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των κανονισμών εκείνων της ΟΕΕ/ΗΕ που θα ισχύουν για τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ.

(44)

Για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την παρακολούθηση των επιδόσεων όσον αφορά τις εν χρήσει εκπομπές, τις τεχνικές δοκιμές και τις διαδικασίες μέτρησης, τη συμμόρφωση της παραγωγής, τη χωριστή παροχή συστημάτων μετεπεξεργασίας καυσαερίων κινητήρα, τους κινητήρες που χρησιμοποιούνται για επιτόπιες δοκιμές, τους κινητήρες που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, την ισοδυναμία των εγκρίσεων τύπου ΕΕ των κινητήρων, πληροφορίες για τους ΚΠΕ και τους τελικούς χρήστες, καθώς και τα πρότυπα και την αξιολόγηση των τεχνικών υπηρεσιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας (11). Πιο συγκεκριμένα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(45)

Για να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Αυτές οι εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

(46)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(47)

Για να ληφθούν υπόψη η διαρκής τεχνολογική πρόοδος και τα πλέον πρόσφατα ευρήματα στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, το δυναμικό περαιτέρω μείωσης των εκπομπών ρύπων από κινητήρες τοποθετημένους σε μη οδικά κινητά μηχανήματα θα πρέπει να προσδιοριστεί. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις κατηγορίες κινητήρων που εμπίπτουν για πρώτη φορά εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και σε εκείνες για τις οποίες οι οριακές τιμές εκπομπών παραμένουν αμετάβλητες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(48)

Οι ειδικές οριακές τιμές, οι διαδικασίες δοκιμών και οι απαιτήσεις για ρυπογόνες εκπομπές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης και στους κινητήρες για γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013. Δεδομένων των συνδυασμένων επιδράσεων της αναβολής του σταδίου IV για τους γεωργικούς ελκυστήρες των κατηγοριών T2, T4.1 και C2 και τις ημερομηνίες εφαρμογής του σταδίου V, το στάδιο IV θα είχε πολύ μικρή διάρκεια σε ό,τι αφορά το εύρος ισχύος 56-130 kW. Προκειμένου να αποφευχθούν οι ανεπάρκειες και οι περιττές επιβαρύνσεις, η υποχρεωτική ημερομηνία έγκρισης τύπου ΕΕ του σταδίου IV θα πρέπει να αναβληθεί κατά ένα έτος και να αυξηθεί καταλλήλως η ποσότητα ευελιξίας. Περαιτέρω, οι μεταβατικές ρήτρες του παρόντος κανονισμού σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις εφαρμογής του σταδίου V θα πρέπει να εφαρμόζονται και στους κινητήρες του σταδίου IIIB. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/96 της Επιτροπής (13) θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(49)

Για να εξασφαλιστούν η σαφήνεια, η προβλεψιμότητα, ο ορθολογισμός και η απλούστευση, καθώς και για να μειωθεί ο φόρτος για τους κατασκευαστές κινητήρων και μη οδικών κινητών μηχανημάτων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμένο μόνο αριθμό σταδίων εφαρμογής των νέων επιπέδων εκπομπών και των διαδικασιών έγκρισης τύπου ΕΕ. Ο έγκαιρος καθορισμός των απαιτήσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση επαρκών χρονικών περιθωρίων, ώστε οι κατασκευαστές να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να υλοποιήσουν τεχνικές λύσεις για τους κινητήρες που παράγονται μαζικά και ώστε οι κατασκευαστές και οι εγκρίνουσες αρχές να θέσουν σε εφαρμογή τα απαραίτητα διοικητικά συστήματα.

(50)

H οδηγία 97/68/ΕΚ έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές κατά τρόπο ουσιώδη. Για να εξασφαλιστούν η σαφήνεια, η προβλεψιμότητα, ο ορθολογισμός και η απλούστευση, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από κανονισμό και από περιορισμένο αριθμό κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Η έκδοση κανονισμού διασφαλίζει την άμεση εφαρμογή των διατάξεών του, ιδίως σε κατασκευαστές, εγκρίνουσες αρχές και τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και τη δυνατότητα πολύ ταχύτερης και αποτελεσματικότερης τροποποίησής τους, ώστε να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η τεχνολογική πρόοδος.

(51)

Η οδηγία 97/68/ΕΚ θα πρέπει, επομένως, να καταργηθεί, αρχής γενομένης από ημερομηνία που θα παράσχει στη βιομηχανία επαρκές χρονικό περιθώριο για να προσαρμοστεί στον παρόντα κανονισμό και στις τεχνικές προδιαγραφές και τις διοικητικές διατάξεις οι οποίες θα θεσπιστούν στις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που θα εκδοθούν δυνάμει αυτού.

(52)

Η οδηγία 97/68/ΕΚ δεν προβλέπει παρέκκλιση για κινητήρες για μη οδικά κινητά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Για να ληφθούν υπόψη οι αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια λειτουργίας αυτών των κινητήρων, η οδηγία 97/68/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να επιτρέψει παρεκκλίσεις για τους κινητήρες αυτούς έως ότου η εν λόγω οδηγία καταργηθεί.

(53)

Η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ είναι ανάγκη να βελτιωθεί, ώστε ο παρών κανονισμός να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και ταχέως. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαιτηθεί από τις εθνικές αρχές να συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους και με την Επιτροπή και να ανταλλάσσουν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά («IMI»), το οποίο δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14). Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια μονάδα του ΙΜΙ ειδικά προσαρμοσμένη για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατό για τους κατασκευαστές και τις τεχνικές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν το ΙΜΙ για την ανταλλαγή των δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με κινητήρες για μη οδικά κινητά μηχανήματα.

(54)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή ο καθορισμός εναρμονισμένων κανόνων για τις διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τα όρια των εκπομπών και τις διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ σε ό,τι αφορά κινητήρες για μη οδικά κινητά μηχανήματα, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται, για όλους τους κινητήρες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους, καθώς και οι διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΕ.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης ορισμένες υποχρεώσεις σε σχέση με μη οδικά κινητά μηχανήματα στα οποία τοποθετείται ή έχει τοποθετηθεί κινητήρας όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, σε ό,τι αφορά τα όρια εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες αυτούς.

2.   Στον παρόντα κανονισμό ορίζονται επίσης οι απαιτήσεις για την εποπτεία της αγοράς κινητήρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και οι οποίοι τοποθετούνται ή προορίζονται να τοποθετηθούν σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και υπόκεινται σε έγκριση τύπου ΕΕ.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους κινητήρες που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και οι οποίοι τοποθετούνται ή προορίζονται να τοποθετηθούν σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και, σε ό,τι αφορά τα όρια εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες αυτούς, στα εν λόγω μη οδικά κινητά μηχανήματα.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε κινητήρες για:

α)

την πρόωση οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15)·

β)

την πρόωση γεωργικών και δασικών ελκυστήρων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013·

γ)

την πρόωση οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16)·

δ)

ακινητοποιημένα μηχανήματα·

ε)

ποντοπόρα πλοία για τα οποία απαιτείται έγκυρο πιστοποιητικό ναυσιπλοΐας ή ασφάλειας·

στ)

σκάφη όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1629 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17) τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της·

ζ)

την πρόωση ή τους βοηθητικούς σκοπούς σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας καθαρής ισχύος μικρότερης των 19 kW·

η)

σκάφη όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 1) της οδηγίας 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18)·

θ)

αεροσκάφη όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής (19)·

ι)

όχημα αναψυχής, εκτός των χιονοέλκηθρων, των οχημάτων παντός εδάφους και των οχημάτων εκτός δρόμου·

ια)

οχήματα και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε αγώνες·

ιβ)

φορητές αντλίες κατάσβεσης πυρκαγιών όπως ορίζονται και καλύπτονται από το ευρωπαϊκό πρότυπο για τις φορητές αντλίες κατάσβεσης (20)·

ιγ)

μικρής κλίμακας μοντέλα ή μικρής κλίμακας αντίγραφα οχημάτων ή μηχανημάτων που κατασκευάζονται, για σκοπούς αναψυχής, σε μικρότερη κλίμακα από το πρωτότυπο και διαθέτουν καθαρή ισχύ μικρότερη των 19 kW.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «μη οδικό κινητό μηχάνημα» νοείται κάθε κινητή μηχανή, φορητός εξοπλισμός ή όχημα με ή χωρίς αμάξωμα ή τροχούς που δεν προορίζεται για οδικές επιβατικές ή εμπορευματικές μεταφορές και περιλαμβάνει μηχανήματα τοποθετημένα στο πλαίσιο οχημάτων που προορίζονται για οδικές επιβατικές ή εμπορευματικές μεταφορές·

2)

ως «έγκριση τύπου ΕΕ» νοείται η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος κινητήρα ή μια σειρά κινητήρων πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

3)

ως «αέριοι ρύποι» νοούνται οι ακόλουθοι ρύποι στην αέρια μορφή τους που εκπέμπονται από κινητήρα: μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το άθροισμα υδρογονανθράκων (HC) και τα οξείδια του αζώτου (NOx)· τα NOx είναι το μονοξείδιο του αζώτου (NO) και το διοξείδιο του αζώτου (NO2), εκφραζόμενα σε ισοδύναμο του NO2·

4)

ως «σωματιδιακό υλικό» ή «PM» νοείται η μάζα κάθε μορφής υλικού ευρισκόμενου στα αέρια που εκπέμπονται από κινητήρα και τα οποία συλλέγονται σε ένα ειδικών προδιαγραφών φίλτρο μετά από αραίωση των αερίων με καθαρό διηθημένο αέρα, έτσι ώστε η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 325 Κ (52 °C)·

5)

ως «αριθμός σωματιδίων» ή «PN» νοείται ο αριθμός των στερεών σωματιδίων που εκπέμπονται από κινητήρα με διάμετρο μεγαλύτερη των 23 nm·

6)

ως «σωματιδιακοί ρύποι» νοείται κάθε μορφής υλικό που εκπέμπεται από κινητήρα και μετράται ως PM ή PN·

7)

ως «κινητήρας εσωτερικής καύσης» ή «κινητήρας» νοείται ο μετατροπέας ενέργειας εκτός αεριοστρόβιλου που είναι σχεδιασμένος να μετατρέπει τη χημική ενέργεια (εισροή) σε μηχανική (εκροή) μέσω διαδικασίας εσωτερικής καύσης· περιλαμβάνει δε, εφόσον αυτά έχουν τοποθετηθεί, το σύστημα ελέγχου εκπομπών και τη διεπαφή επικοινωνίας (υλικό και μηνύματα) μεταξύ της μονάδας ή των μονάδων ηλεκτρονικού ελέγχου του κινητήρα και οποιουδήποτε άλλου συστήματος ισχύος ή μονάδας ελέγχου του μη οδικού κινητού μηχανήματος που είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ·

8)

ως «τύπος κινητήρα» νοείται μια ομάδα κινητήρων που δεν διαφέρουν ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους·

9)

ως «σειρά κινητήρων» νοείται ομάδα κινητήρων ενός κατασκευαστή οι οποίοι, βάσει του σχεδιασμού τους, παρουσιάζουν παρεμφερή χαρακτηριστικά εκπομπών καυσαερίων και συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες οριακές τιμές εκπομπών·

10)

ως «μητρικός κινητήρας» νοείται ο τύπος κινητήρα που επιλέγεται από σειρά κινητήρων κατά τρόπο ώστε τα χαρακτηριστικά των εκπομπών του να είναι αντιπροσωπευτικά της συγκεκριμένης σειράς κινητήρων·

11)

ως «κινητήρας αντικατάστασης» νοείται ο κινητήρας ο οποίος:

α)

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντικατάσταση κινητήρα ο οποίος διατίθεται ήδη στην αγορά και είναι τοποθετημένος σε μη οδικό κινητό μηχάνημα· και

β)

συμμορφώνεται με στάδιο εκπομπών το οποίο είναι χαμηλότερο από το εφαρμοστέο κατά την ημερομηνία αντικατάστασης του κινητήρα·

12)

ως «εν χρήσει κινητήρας» νοείται ο κινητήρας που λειτουργεί σε μη οδικά κινητά μηχανήματα κατά τα συνήθη πρότυπα, τις συνθήκες λειτουργίας και τα ωφέλιμα φορτία του και χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των δοκιμών παρακολούθησης των εκπομπών όπως αναφέρονται στο άρθρο 19·

13)

ως «κινητήρας CI» νοείται ο κινητήρας που λειτουργεί βάσει της αρχής της συμπίεσης-ανάφλεξης («CI»)·

14)

ως «κινητήρας ΑΣπ» νοείται ο κινητήρας που λειτουργεί βάσει της αρχής της ανάφλεξης με σπινθήρα («ΑΣπ»)·

15)

ως «φορητός κινητήρας ΑΣπ» νοείται ο κινητήρας ΑΣπ με ισχύ αναφοράς μικρότερη των 19 kW, ο οποίος χρησιμοποιείται σε κομμάτι εξοπλισμού το οποίο πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

το κρατά ο χειριστής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προβλεπόμενης ή των προβλεπόμενων λειτουργιών του·

β)

κατά τη λειτουργία του φέρεται σε διάφορες θέσεις, όπως πάνω-κάτω ή αριστερά-δεξιά, για την εκτέλεση της προβλεπόμενης ή των προβλεπόμενων λειτουργιών του·

γ)

το χωρίς υγρά βάρος του, συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα, δεν υπερβαίνει τα 20 kg και πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

ο χειριστής του φέρει ή, εναλλακτικά, κρατά τον εξοπλισμό καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προβλεπόμενης ή των προβλεπόμενων λειτουργιών του·

ii)

ο χειριστής του φέρει ή ελέγχει σε μια ορισμένη στάση τον εξοπλισμό καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προβλεπόμενης ή των προβλεπόμενων λειτουργιών του·

iii)

χρησιμοποιείται σε γεννήτρια ή σε αντλία·

16)

ως «υγρό καύσιμο» νοείται το καύσιμο σε υγρή μορφή υπό κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες (θερμοκρασία 298 K και απόλυτη ατμοσφαιρική πίεση 101,3 kPa)·

17)

ως «αέριο καύσιμο» νοείται κάθε καύσιμο σε εξ ολοκλήρου αέρια μορφή υπό κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες (θερμοκρασία 298 K και απόλυτη ατμοσφαιρική πίεση 101,3 kPa)·

18)

ως «κινητήρας διπλού καυσίμου» νοείται ο κινητήρας που είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ταυτόχρονα με υγρό και αέριο καύσιμο, όπου τα δύο καύσιμα μετρώνται χωριστά και η καταναλωθείσα ποσότητα ενός καυσίμου σε σχέση με το άλλο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία·

19)

ως «κινητήρας ενιαίου καυσίμου» νοείται ο κινητήρας εκτός των κινητήρων διπλού καυσίμου·

20)

ως «GER» (λόγος αερίου/ενέργειας) νοείται, στην περίπτωση κινητήρα διπλού καυσίμου, ο λόγος του ενεργειακού περιεχομένου του αέριου καυσίμου προς το ενεργειακό περιεχόμενο και των δύο καυσίμων· στην περίπτωση κινητήρα ενιαίου καυσίμου, ο GER ορίζεται είτε ως 1 είτε ως 0, ανάλογα με τον τύπο καυσίμου·

21)

ως «κινητήρας σταθερών στροφών» νοείται κινητήρας του οποίου η έγκριση τύπου ΕΕ περιορίζεται σε λειτουργία με σταθερό αριθμό στροφών, εξαιρουμένων των κινητήρων στους οποίους η λειτουργία του ρυθμιστή σταθερού αριθμού στροφών έχει αφαιρεθεί ή απενεργοποιηθεί· ο κινητήρας αυτός μπορεί να διαθέτει στροφές βραδείας λειτουργίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την έναρξη ή τη λήξη της λειτουργίας και μπορεί να είναι εξοπλισμένος με ρυθμιστή στροφών που μπορεί να ρυθμίζεται σε εναλλακτικό αριθμό στροφών όταν ο κινητήρας τίθεται εκτός λειτουργίας·

22)

ως «κινητήρας μεταβλητών στροφών» νοείται ο κινητήρας εκτός των κινητήρων σταθερών στροφών·

23)

ως «λειτουργία σε σταθερές στροφές» νοείται η λειτουργία κινητήρα με ρυθμιστή στροφών που ελέγχει αυτομάτως το αίτημα του χειριστή για διατήρηση του αριθμού στροφών του κινητήρα, ακόμα και υπό συνθήκες μεταβαλλόμενου φορτίου·

24)

ως «βοηθητικός κινητήρας» νοείται ο κινητήρας που είναι τοποθετημένος ή προορίζεται να τοποθετηθεί σε μη οδικό κινητό μηχάνημα και ο οποίος δεν παρέχει άμεσα ή έμμεσα πρόωση·

25)

ως «καθαρή ισχύς» νοείται η ισχύς του κινητήρα σε kW που διαπιστώνεται σε πάγκο δοκιμών στην απόληξη του στροφαλοφόρου άξονα ή η ισοδύναμη της ισχύος αυτής ισχύς, μετρούμενη σύμφωνα με τη μέθοδο για τη μέτρηση της ισχύος των κινητήρων εσωτερικής καύσης που ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 120 της ΟΕΕ/ΗΕ, με χρήση καυσίμου αναφοράς ή συνδυασμού καυσίμων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 2·

26)

ως «ισχύς αναφοράς» νοείται η καθαρή ισχύς που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των εφαρμοστέων οριακών τιμών εκπομπών για τον κινητήρα·

27)

ως «ονομαστική καθαρή ισχύς» νοείται η καθαρή ισχύς σε kW όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή ενός κινητήρα σε ονομαστικές στροφές·

28)

ως «μέγιστη καθαρή ισχύς» νοείται η υψηλότερη τιμή της καθαρής ισχύος στην καμπύλη ονομαστικής ισχύος υπό πλήρες φορτίο για τον συγκεκριμένο τύπο κινητήρα·

29)

ως «ονομαστικές στροφές» νοείται ο μέγιστος υπό πλήρες φορτίο αριθμός στροφών που επιτρέπεται από τον ρυθμιστή στροφών ενός κινητήρα, όπως έχει σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή, ή, εάν δεν υπάρχει ρυθμιστής στροφών, οι στροφές στις οποίες αποδίδεται η μέγιστη καθαρή ισχύς του κινητήρα, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή·

30)

ως «ημερομηνία παραγωγής κινητήρα» νοείται η ημερομηνία, εκπεφρασμένη ως μήνας και έτος, κατά την οποία διενεργείται ο τελικός έλεγχος του κινητήρα, αφού βγει από τη γραμμή παραγωγής και είναι πλέον έτοιμος να παραδοθεί ή να προστεθεί στα αποθέματα·

31)

ως «μεταβατική περίοδος» νοούνται οι πρώτοι 24 μήνες που έπονται των ημερομηνιών που ορίζονται στο παράρτημα III για τη διάθεση κινητήρων του σταδίου V στην αγορά·

32)

ως «κινητήρας μετάβασης» νοείται ο κινητήρας ο οποίος έχει ημερομηνία παραγωγής προγενέστερη της ημερομηνίας που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ για τη διάθεση των κινητήρων του σταδίου V και ο οποίος:

α)

είναι σύμφωνος με τα πλέον πρόσφατα εφαρμοστέα όρια εκπομπών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία που ίσχυε στις 5 Οκτωβρίου 2016· ή

β)

εμπίπτει στο εύρος ισχύος ή χρησιμοποιείται ή προορίζεται για χρήση σε εφαρμογή που δεν υπόκειται σε όρια εκπομπών ρύπων και την έγκριση τύπου σε επίπεδο Ένωσης στις 5 Οκτωβρίου 2016·

33)

ως «ημερομηνία παραγωγής μη οδικής κινητής μηχανής» νοείται ο μήνας και το έτος που αναφέρεται στην υποχρεωτική επισήμανση στη μηχανή ή, ελλείψει υποχρεωτικής επισήμανσης, ο μήνας και το έτος κατά το οποίο υποβάλλεται σε τελικό έλεγχο αφού βγει από τη γραμμή παραγωγής·

34)

ως «σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας» νοείται σκάφος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629·

35)

ως «ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος» νοείται ανεξάρτητη μη οδική κινητή μηχανή που δεν αποτελεί τμήμα συστήματος κίνησης και προορίζεται κυρίως για ηλεκτροπαραγωγή·

36)

ως «ακινητοποιημένο μηχάνημα» νοείται το μηχάνημα που προορίζεται να εγκατασταθεί μόνιμα σε μια τοποθεσία κατά την πρώτη του χρήση και να μη μετακινηθεί, οδικώς ή άλλως, με μόνη εξαίρεση τη μεταφορά του από τον τόπο παραγωγής στον τόπο πρώτης εγκατάστασης·

37)

ως «μόνιμα τοποθετημένος» νοείται στερεωμένος με κοχλίες ή με άλλο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να μην μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς τη χρήση εργαλείων ή εξοπλισμού, σε βάση ή εναλλακτικό περιοριστικό μέσο με στόχο να λειτουργεί ο κινητήρας από μία συγκεκριμένη θέση σε ένα κτίριο, δομή, εγκατάσταση ή τοποθεσία·

38)

ως «χιονοέλκηθρο» νοείται η αυτοπροωθούμενη μηχανή που προορίζεται για εκτός δρόμου μετακίνηση, κυρίως σε χιόνι, κινείται σε ερπύστριες που έρχονται σε επαφή με το χιόνι και κατευθύνεται μέσω χιονοπέδιλου ή χιονοπέδιλων που έρχονται ομοίως σε επαφή με το χιόνι και διαθέτει μέγιστη μάζα άνευ φορτίου, εν κινήσει, που ανέρχεται σε 454 kg (συμπεριλαμβανομένου του βασικού εξοπλισμού, του ψυκτικού υγρού, των λιπαντικών, των καυσίμων και των εργαλείων, αλλά εξαιρουμένων τυχόν προαιρετικών εξαρτημάτων και του οδηγού)·

39)

ως «όχημα παντός εδάφους» ή «ATV» νοείται η μηχανοκίνητη μηχανή που προωθείται από κινητήρα και προορίζεται κατά κύριο λόγο για κίνηση σε μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες σε τέσσερις ή περισσότερους τροχούς με ελαστικά χαμηλής πίεσης και διαθέτει είτε μόνο ένα κάθισμα τύπου σέλας για τον οδηγό είτε ένα κάθισμα τύπου σέλας για τον οδηγό και ένα κάθισμα για έναν μόνο συνεπιβάτη, καθώς και χειριστήρια διεύθυνσης·

40)

ως «όχημα εκτός δρόμου» ή «SbS» νοείται το αυτοπροωθούμενο, ελεγχόμενο από χειριστή και μη αρθρωτό όχημα που προορίζεται κατά κύριο λόγο για μετακίνηση σε μη ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια σε τέσσερις ή περισσότερους τροχούς, με ελάχιστη μάζα 300 kg άνευ φορτίου και εν κινήσει (συμπεριλαμβανομένου του βασικού εξοπλισμού, του ψυκτικού υγρού, των λιπαντικών, των καυσίμων και των εργαλείων, αλλά εξαιρουμένων τυχόν προαιρετικών εξαρτημάτων και του οδηγού) και μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 25 km/ώρα και άνω· τέτοιο όχημα είναι επίσης σχεδιασμένο για να μεταφέρει επιβάτες και/ή αγαθά και/ή παλετοφόρο-περονοφόρο εξοπλισμό, ελέγχεται από σύστημα διεύθυνσης που δεν είναι χειριστήριο και προορίζεται για σκοπούς αναψυχής ή εκτέλεσης εργασιών και μεταφέρει έως έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, τα οποία κάθονται το ένα δίπλα στο άλλο σε ένα ή περισσότερα καθίσματα που δεν είναι τύπου σέλας·

41)

ως «σιδηροδρομικό όχημα» νοείται μη οδικό κινητό μηχάνημα που κινείται αποκλειστικά σε σιδηροτροχιές·

42)

ως «σιδηροδρομική μηχανή» νοείται το σιδηροδρομικό όχημα που είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει, είτε άμεσα μέσω των τροχών του είτε έμμεσα μέσω των τροχών άλλων σιδηροδρομικών οχημάτων, την προωθητική ισχύ για την αυτοπροώθησή του και για την προώθηση άλλων σιδηροδρομικών οχημάτων που είναι σχεδιασμένα για τη μεταφορά φορτίου, επιβατών και λοιπού εξοπλισμού και το οποίο είναι σχεδιασμένο ή προορίζεται για σκοπό άλλο από τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, εκτός των χειριστών του·

43)

ως «αυτοκινητάμαξα» νοείται το σιδηροδρομικό όχημα που είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει, είτε άμεσα μέσω των τροχών του είτε έμμεσα μέσω των τροχών άλλων σιδηροδρομικών οχημάτων, την προωθητική ισχύ για την αυτοπροώθησή του και είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών ή και των δύο και δεν είναι σιδηροδρομική μηχανή·

44)

ως «βοηθητικό σιδηροδρομικό όχημα» νοείται το σιδηροδρομικό όχημα το οποίο δεν είναι αυτοκινητάμαξα ούτε σιδηροδρομική μηχανή, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, σιδηροδρομικού οχήματος ειδικά σχεδιασμένου για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατασκευής ή ανύψωσης που συνδέονται με τις σιδηροτροχιές ή τη λοιπή σιδηροδρομική υποδομή·

45)

ως «κινητός γερανός» νοείται ο αυτοπροωθούμενος γερανός με κεραία που μπορεί να κινηθεί εντός ή εκτός δρόμου ή και στα δύο και του οποίου η ευστάθεια εξασφαλίζεται με τη βαρύτητα και ο οποίος μετακινείται επί ελαστικών επισώτρων, ερπυστριών ή άλλων διατάξεων μετακίνησης·

46)

ως «εκχιονιστήρας» νοείται αυτοπροωθούμενη μηχανή που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εργασίες εκχιονισμού σε ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια με τη συλλογή ποσότητας χιονιού και την εκτίναξή της με δύναμη μέσω σωλήνα εκτίναξης·

47)

ως «διαθεσιμότητα στην αγορά» νοείται κάθε προσφορά κινητήρα ή μη οδικού κινητού μηχανήματος για διανομή ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

48)

ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η πρώτη φορά που κινητήρας ή μη οδικό κινητό μηχάνημα διατίθεται στην αγορά της Ένωσης·

49)

ως «κατασκευαστής» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο έναντι της εγκρίνουσας αρχής για όλα τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΕ ή αδειοδότησης του κινητήρα και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής του κινητήρα και το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο για θέματα εποπτείας της αγοράς όσον αφορά τους κινητήρες που παράγει, ανεξαρτήτως του εάν συμμετέχει απευθείας σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής του κινητήρα που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΕ·

50)

ως «αντιπρόσωπος του κατασκευαστή» ή «αντιπρόσωπος» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή με γραπτή εντολή, ώστε να τον εκπροσωπεί για τα ζητήματα που αφορούν την εγκρίνουσα αρχή ή την αρχή εποπτείας της αγοράς και να ενεργεί για λογαριασμό του για τα ζητήματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός·

51)

ως «εισαγωγέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση το οποίο διαθέτει στην αγορά κινητήρα προερχόμενο από τρίτη χώρα, είτε ο κινητήρας είναι ήδη τοποθετημένος σε μη οδικό κινητό μηχάνημα είτε όχι·

52)

ως «διανομέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, εκτός του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, το οποίο καθιστά έναν κινητήρα διαθέσιμο στην αγορά·

53)

ως «οικονομικός φορέας» νοείται ο κατασκευαστής, ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας·

54)

ως «κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού» ή «ΚΠΕ» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει μη οδικά κινητά μηχανήματα·

55)

ως «εγκρίνουσα αρχή» νοείται η αρχή κράτους μέλους η οποία έχει θεσπιστεί ή οριστεί από ένα κράτος μέλος και έχει κοινοποιηθεί από αυτό στην Επιτροπή και η οποία έχει αρμοδιότητα ως προς τα ακόλουθα:

α)

όλες τις πτυχές της έγκρισης τύπου ΕΕ ενός τύπου κινητήρα ή σειράς κινητήρων·

β)

τη διαδικασία έγκρισης·

γ)

τη χορήγηση και, εφόσον είναι σκόπιμο, την ανάκληση ή την άρνηση έγκρισης τύπου ΕΕ και την έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ·

δ)

να λειτουργεί ως σημείο επαφής με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών·

ε)

να διορίζει τις τεχνικές υπηρεσίες· και

στ)

να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής·

56)

ως «τεχνική υπηρεσία» νοείται ο οργανισμός ή ο φορέας ο οποίος ορίζεται από την εγκρίνουσα αρχή ως εργαστήριο για τη διεξαγωγή δοκιμών ή ως φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και λοιπών δοκιμών ή επιθεωρήσεων, εξ ονόματος της εγκρίνουσας αρχής, ή η ίδια η αρχή όταν εκτελεί τα εν λόγω καθήκοντα·

57)

ως «εποπτεία της αγοράς» νοούνται οι δραστηριότητες που διεξάγονται και τα μέτρα που λαμβάνονται από εθνικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κινητήρες που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης·

58)

ως «αρχή εποπτείας της αγοράς» νοείται η αρχή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της εποπτείας της αγοράς στην επικράτειά του·

59)

ως «εθνική αρχή» νοείται η εγκρίνουσα αρχή ή κάθε άλλη αρχή η οποία συμμετέχει και είναι υπεύθυνη, σε σχέση με τους κινητήρες που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα ή με τα μη οδικά κινητά μηχανήματα στα οποία είναι τοποθετημένοι κινητήρες, για την εποπτεία της αγοράς, τον έλεγχο των συνόρων ή τη διάθεση στην αγορά σε κράτος μέλος·

60)

ως «τελικός χρήστης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός του κατασκευαστή, του ΚΠΕ, του εισαγωγέα ή του διανομέα, το οποίο είναι αρμόδιο για τον χειρισμό του κινητήρα που είναι τοποθετημένος σε μη οδικά κινητά μηχανήματα·

61)

ως «στρατηγική ελέγχου των εκπομπών» νοείται ένα στοιχείο ή ένα σύνολο στοιχείων σχεδιασμού που ενσωματώνεται στον συνολικό σχεδιασμό ενός κινητήρα, ή σε μη οδικό κινητό μηχάνημα στο οποίο τοποθετείται κινητήρας, και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των εκπομπών·

62)

ως «σύστημα ελέγχου εκπομπών» νοείται κάθε διάταξη, σύστημα ή στοιχείο σχεδιασμού, το οποίο ελέγχει ή μειώνει τις εκπομπές·

63)

ως «στρατηγική αναστολής» νοείται στρατηγική ελέγχου των εκπομπών η οποία μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό συνθήκες περιβάλλοντος ή λειτουργίας του κινητήρα, οι οποίες προκύπτουν είτε κατά τη συνήθη λειτουργία της μηχανής, είτε εκτός των διαδικασιών δοκιμής για την έγκριση τύπου ΕΕ·

64)

ως «μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου» νοείται η ηλεκτρονική διάταξη κινητήρα που αποτελεί μέρος του συστήματος ελέγχου των εκπομπών και χρησιμοποιεί δεδομένα από αισθητήρες του κινητήρα για τον έλεγχο των παραμέτρων του·

65)

ως «ανακυκλοφορία των καυσαερίων» ή «EGR» νοείται τεχνική διάταξη που αποτελεί μέρος του συστήματος ελέγχου των εκπομπών και μειώνει τις εκπομπές διοχετεύοντας τα καυσαέρια που εκλύονται από τον θάλαμο ή τους θαλάμους καύσης πίσω στον κινητήρα, ώστε να αναμειχθούν με τον εισερχόμενο αέρα πριν ή κατά τη διάρκεια της καύσης, εξαιρουμένης της χρήσης χρονισμού βαλβίδων για την αύξηση της ποσότητας των υπολειπόμενων καυσαερίων στον θάλαμο ή στους θαλάμους καύσης που αναμειγνύονται με τον εισερχόμενο αέρα πριν ή κατά τη διάρκεια της καύσης·

66)

ως «σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων» νοείται ο καταλύτης, το φίλτρο σωματιδίων, το σύστημα deNOx, το συνδυασμένο φίλτρο σωματιδίων deNOx ή κάθε άλλη διάταξη για τη μείωση των εκπομπών, εξαιρουμένης της ανακυκλοφορίας των καυσαερίων και των στροβιλοσυμπιεστών, που αποτελεί μέρος του συστήματος ελέγχου εκπομπών αλλά είναι τοποθετημένο μετά τις θυρίδες εξαγωγής του κινητήρα·

67)

ως «παραποίηση» νοείται κάθε αδρανοποίηση, προσαρμογή ή τροποποίηση του συστήματος ελέγχου των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων λογικών στοιχείων ελέγχου αυτού του συστήματος, κατά τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα, είτε σκόπιμα είτε όχι, την επιδείνωση των επιδόσεων του κινητήρα όσον αφορά τις εκπομπές·

68)

ως «κύκλος δοκιμής» νοείται μια ακολουθία σημείων δοκιμής, το καθένα με καθορισμένο αριθμό στροφών και καθορισμένη ροπή, στην οποία υποβάλλεται ο κινητήρας όταν υποβάλλεται σε δοκιμή υπό σταθερές ή μεταβατικές συνθήκες λειτουργίας·

69)

ως «κύκλος δοκιμής υπό σταθερές συνθήκες» νοείται ο κύκλος δοκιμής κατά τον οποίο οι στροφές του κινητήρα και η ροπή διατηρούνται εντός πεπερασμένου συνόλου ονομαστικά σταθερών τιμών· οι δοκιμές υπό σταθερές συνθήκες είναι είτε δοκιμές διακριτών φάσεων είτε δοκιμές κατά βαθμίδες·

70)

ως «κύκλος δοκιμής υπό μεταβατικές συνθήκες» νοείται ο κύκλος δοκιμής με ακολουθία ομαλοποιημένων τιμών στροφών και ροπής που μεταβάλλονται ανά δευτερόλεπτο στον χρόνο·

71)

ως «στροφαλοθάλαμος» νοούνται οι εσωτερικοί ή εξωτερικοί χώροι ενός κινητήρα που συνδέονται με τη δεξαμενή λαδιού με εσωτερικούς ή εξωτερικούς αγωγούς, μέσω των οποίων μπορούν να διαφύγουν αέρια και ατμοί·

72)

ως «αναγέννηση» νοείται το συμβάν κατά τη διάρκεια του οποίου μεταβάλλονται τα επίπεδα εκπομπών, ενώ οι επιδόσεις μετεπεξεργασίας καυσαερίων του συστήματος αποκαθίστανται βάσει σχεδιασμού, και το οποίο μπορεί να καταχωρίζεται ως συνεχής αναγέννηση ή ως σπάνια (περιοδική) αναγέννηση·

73)

ως «περίοδος σταθερότητας των εκπομπών» ή «EDP» νοείται ο αριθμός των ωρών ή, όπου ενδείκνυται, η απόσταση που απαιτείται για τον καθορισμό των συντελεστών υποβάθμισης·

74)

ως «συντελεστές υποβάθμισης» νοείται το σύνολο των συντελεστών που καταδεικνύουν τη σχέση μεταξύ των εκπομπών κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου σταθερότητας των εκπομπών·

75)

ως «εικονικές δοκιμές» νοούνται οι προσομοιώσεις μέσω υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των υπολογισμών, που εκτελούνται για να καταδειχθεί το επίπεδο επιδόσεων ενός κινητήρα ως βοηθητικό μέσο για τη λήψη των αποφάσεων, χωρίς να απαιτείται η χρήση πραγματικού κινητήρα.

Άρθρο 4

Κατηγορίες οχημάτων

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθες κατηγορίες κινητήρων, οι οποίες μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω στις υποκατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα Ι:

1)   «κατηγορία NRE»:

α)

κινητήρες για μη οδικά κινητά μηχανήματα που προορίζονται ή είναι κατάλληλα να εκτελέσουν οδικές ή άλλες μεταφορές ή να μεταφερθούν, οδικώς ή με άλλο τρόπο, και οι οποίοι δεν υπόκεινται σε εξαίρεση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 2 και δεν εμπίπτουν σε καμία άλλη κατηγορία από αυτές που προβλέπονται στα σημεία 2) έως 10) της παρούσας παραγράφου·

β)

κινητήρες που διαθέτουν ισχύ αναφοράς μικρότερη των 560 kW και χρησιμοποιούνται στη θέση κινητήρων του σταδίου V των κατηγοριών IWP, IWA, RLL ή RLR·

2)   «κατηγορία NRG»: κινητήρες που διαθέτουν ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη των 560 kW και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη· κινητήρες που προορίζονται για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη εκτός εκείνων που φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στις κατηγορίες NRE ή NRS, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους·

3)   «κατηγορία NRSh»: φορητοί κινητήρες ΑΣπ που διαθέτουν ισχύ αναφοράς μικρότερη των 19 kW και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε φορητά μηχανήματα·

4)   «κατηγορία NRS»: κινητήρες ΑΣπ που διαθέτουν ισχύ αναφοράς μικρότερη των 56 kW και δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία NRSh·

5)   «κατηγορία IWP»:

α)

κινητήρες για αποκλειστική χρήση σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, για την άμεση ή έμμεση πρόωση τους ή όταν προορίζονται για την άμεση ή έμμεση πρόωση τους, οι οποίοι διαθέτουν ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη από ή ίση με 19 kW·

β)

κινητήρες που χρησιμοποιούνται αντί για τους κινητήρες της κατηγορίας IWA, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με το άρθρο 24 παράγραφος 8·

6)   «κατηγορία IWA»: βοηθητικοί κινητήρες για αποκλειστική χρήση σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας οι οποίοι διαθέτουν ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη από ή ίση με 19 kW·

7)   «κατηγορία RLL»: κινητήρες για αποκλειστική χρήση σε σιδηροδρομικές μηχανές, για την πρόωσή τους ή όταν προορίζονται για την πρόωσή τους·

8)   «κατηγορία RLR»:

α)

κινητήρες για αποκλειστική χρήση σε αυτοκινητάμαξες, για την πρόωσή τους ή όταν προορίζονται για την πρόωσή τους·

β)

κινητήρες που χρησιμοποιούνται αντί για τους κινητήρες σταδίου V της κατηγορίας RLL·

9)   «κατηγορία SMB»: κινητήρες ΑΣπ για αποκλειστική χρήση σε χιονοέλκηθρα· κινητήρες που προορίζονται για χιονοέλκηθρα εκτός των κινητήρων ΑΣπ περιλαμβάνονται στην κατηγορία NRE·

10)   «κατηγορία ATS»: κινητήρες ΑΣπ που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε ATV και SbS· κινητήρες που προορίζονται για ATV και SbS εκτός των κινητήρων ΑΣπ περιλαμβάνονται στην κατηγορία NRE.

2.   Κινητήρας μεταβλητών στροφών που ανήκει σε ειδική κατηγορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για κινητήρα σταθερών στροφών της ίδιας κατηγορίας.

Οι κινητήρες μεταβλητών στροφών της κατηγορίας IWP που χρησιμοποιούνται για λειτουργία σταθερών στροφών συμμορφώνονται επιπροσθέτως με τις απαιτήσεις του άρθρου 24 παράγραφος 7 ή του άρθρου 24 παράγραφος 8, κατά περίπτωση.

3.   Κινητήρες που προορίζονται για βοηθητικά σιδηροδρομικά οχήματα και βοηθητικοί κινητήρες για αυτοκινητάμαξες και σιδηροδρομικές μηχανές περιλαμβάνονται στις κατηγορίες NRE ή NRS, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

1.   Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή ορίζουν εγκρίνουσες αρχές και αρχές εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη συγκρότηση και τον διορισμό των εγκρινουσών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας τους, της ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, καθώς και των τομέων αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο και τα στοιχεία των εγκρινουσών αρχών στην ιστοσελίδα της.

3.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά μόνο:

α)

των κινητήρων που καλύπτονται από έγκυρη έγκριση τύπου ΕΕ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, είτε είναι ήδη τοποθετημένοι σε μη οδικό κινητό μηχάνημα είτε όχι· και

β)

των μη οδικών κινητών μηχανημάτων στα οποία είναι εγκατεστημένοι κινητήρες όπως αναφέρονται στο στοιχείο α).

4.   Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά:

α)

κινητήρων για λόγους που σχετίζονται με πτυχές της κατασκευής και της λειτουργίας τους οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, εφόσον οι κινητήρες αυτοί πληρούν τις απαιτήσεις του·

β)

μη οδικών κινητών μηχανημάτων για λόγους που σχετίζονται με τις εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες που τοποθετούνται σε τέτοια μηχανήματα, όταν οι εν λόγω κινητήρες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και πληρούν τις απαιτήσεις του.

5.   Τα κράτη μέλη οργανώνουν και εκτελούν την εποπτεία της αγοράς και τον έλεγχο των κινητήρων που βρίσκονται στην αγορά σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των εγκρινουσών αρχών

1.   Οι εγκρίνουσες αρχές μεριμνούν ώστε οι κατασκευαστές που ζητούν έγκριση τύπου ΕΕ να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι εγκρίνουσες αρχές χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ μόνο στους τύπους ή τις σειρές κινητήρων που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Οι εγκρίνουσες αρχές δημοσιοποιούν, μέσω του IMI, μητρώο όλων των τύπων και των σειρών κινητήρων για τα οποία έχει χορηγηθεί, επεκταθεί ή αποσυρθεί έγκριση τύπου ΕΕ ή για τους οποίους η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΕ έχει απορριφθεί.

Το εν λόγω μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και την επωνυμία της εταιρείας, εάν είναι διαφορετική·

β)

το εμπορικό όνομα ή τα εμπορικά ονόματα ή το εμπορικό σήμα ή τα εμπορικά σήματα, κατά περίπτωση, του κατασκευαστή·

γ)

τον ορισμό των τύπων κινητήρα που καλύπτονται από την έγκριση τύπου ΕΕ του τύπου κινητήρα ή, κατά περίπτωση, από την έγκριση τύπου ΕΕ της σειράς κινητήρων·

δ)

την κατηγορία κινητήρα·

ε)

τον αριθμό της έγκρισης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού οποιωνδήποτε επεκτάσεων·

στ)

την ημερομηνία χορήγησης, επέκτασης, άρνησης ή ανάκλησης της έγκρισης τύπου ΕΕ· και

ζ)

το περιεχόμενο των τμημάτων «Γενικές πληροφορίες κινητήρα» και «Τελικό αποτέλεσμα εκπομπών» της έκθεσης δοκιμής που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 12.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς

1.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς εκτελούν ελέγχους εγγράφων και, κατά περίπτωση, φυσικούς και εργαστηριακούς ελέγχους των κινητήρων, σε επαρκή κλίμακα και με βάση κατάλληλο ποσοστό δειγμάτων. Κατά τους ελέγχους αυτούς, λαμβάνουν υπόψη τις καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης κινδύνου, τυχόν καταγγελίες και οποιεσδήποτε άλλες συναφείς πληροφορίες.

2.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να απαιτήσουν από τους οικονομικούς φορείς να θέσουν στη διάθεσή τους εκείνα τα έγγραφα και στοιχεία που κρίνουν ότι είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων των αρχών.

Άρθρο 8

Γενικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.   Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι, όταν οι κινητήρες τους διατίθενται στην αγορά, έχουν κατασκευαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Σε περίπτωση που οι κατασκευαστές τροποποιήσουν κινητήρα ο οποίος υπόκειται σε έγκριση τύπου ΕΕ κατά τρόπο ώστε, στη συνέχεια, να πληροί τα κριτήρια για κατάταξη σε διαφορετική κατηγορία ή υποκατηγορία, είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του κινητήρα με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στην εν λόγω κατηγορία ή υποκατηγορία.

Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο τροποποιήσει κινητήρα κατά τρόπο ώστε να μη συμμορφώνεται πλέον με τα όρια εκπομπών που εφαρμόζονται σε αυτόν σύμφωνα με την οικεία κατηγορία ή υποκατηγορία, το εν λόγω πρόσωπο θεωρείται υπεύθυνο για τη συμμόρφωση εκ νέου με τα συγκεκριμένα όρια εκπομπών.

3.   Οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι έναντι της εγκρίνουσας αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΕ και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, είτε συμμετέχουν απευθείας σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός κινητήρα είτε όχι.

4.   Οι κατασκευαστές μεριμνούν για την ύπαρξη διαδικασιών που εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή των σειρών παραμένει σε συμμόρφωση με τον εγκεκριμένο τύπο και για την παρακολούθηση των εκπομπών των κινητήρων εν χρήσει σύμφωνα με το άρθρο 19.

Αλλαγές στον σχεδιασμό ή στα χαρακτηριστικά ενός τύπου κινητήρα και αλλαγές στις απαιτήσεις προς τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση ενός τύπου κινητήρα λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με το κεφάλαιο VI.

5.   Επιπλέον των υποχρεωτικών επισημάνσεων που αναφέρονται στο άρθρο 32, οι κατασκευαστές αναγράφουν, στους κινητήρες που έχουν κατασκευάσει και που έχουν διαθέσει στην αγορά ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, σε έγγραφο που συνοδεύει τον κινητήρα, την επωνυμία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθέν εμπορικό σήμα τους, καθώς και τη διεύθυνση στην Ένωση μέσω της οποίας μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μαζί τους.

6.   Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, οι κατασκευαστές παρέχουν στον ΚΠΕ αντίγραφο της υποχρεωτικής επισήμανσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4.

7.   Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι, για τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο κινητήρας βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με το παρόν κεφάλαιο και το κεφάλαιο III.

8.   Οι κατασκευαστές φυλάσσουν το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ, καθώς και τα συνημμένα έγγραφά του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, και, κατά περίπτωση, αντίγραφο της διακήρυξης συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 31, προκειμένου να είναι διαθέσιμα στις εγκρίνουσες αρχές για περίοδο 10 ετών από τη διάθεση κινητήρα στην αγορά.

9.   Οι κατασκευαστές παρέχουν στις εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος και μέσω της εγκρίνουσας αρχής, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ κινητήρα. Το εν λόγω αντίγραφο είναι σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την αιτούσα εθνική αρχή.

10.   Για τον σκοπό της έγκρισης τύπου ΕΕ των κινητήρων, οι κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης διορίζουν έναν μόνο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, για να τους εκπροσωπεί στις επαφές τους με την εγκρίνουσα αρχή.

11.   Για τον σκοπό της εποπτείας της αγοράς, οι κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης διορίζουν έναν μόνο αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, ο οποίος μπορεί να είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 10.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών όσον αφορά κινητήρες που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις

1.   Κατασκευαστής που έχει λόγο να πιστεύει ή θεωρεί ότι ένας από τους κινητήρες του που διέθεσε στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό διενεργεί άμεσα έρευνα σχετικά με τη φύση της μη συμμόρφωσης για την οποία υπάρχουν υπόνοιες και το ενδεχόμενο εύρος της.

Με βάση το αποτέλεσμα της έρευνας, ο κατασκευαστής λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κινητήρες που παράγει θα συμμορφωθούν εγκαίρως με τον εγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή την εγκεκριμένη σειρά κινητήρων.

Ο κατασκευαστής ενημερώνει αμέσως την εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ της έρευνας, παρέχοντας λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ενδεχομένως ληφθεί.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, δεν απαιτείται από τον κατασκευαστή να λάβει διορθωτικά μέτρα σχετικά με κινητήρα που δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό ως αποτέλεσμα τροποποιήσεων που επήλθαν μετά τη διάθεσή του στην αγορά και οι οποίες δεν εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις των αντιπροσώπων του κατασκευαστή για τον σκοπό της εποπτείας της αγοράς

Κατ' ελάχιστο, οι αντιπρόσωποι των κατασκευαστών για τον σκοπό της εποπτείας της αγοράς εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα, τα οποία προσδιορίζονται στη γραπτή εντολή που λαμβάνουν από τον κατασκευαστή:

α)

μεριμνούν ώστε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ με τα συνημμένα έγγραφά του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, και, κατά περίπτωση, αντίγραφο της διακήρυξης συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 31 να μπορούν να καθίστανται διαθέσιμα στις εγκρίνουσες αρχές, για περίοδο δέκα ετών από τη διάθεση ενός κινητήρα στην αγορά·

β)

παρέχουν στην εγκρίνουσα αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για την απόδειξη της συμμόρφωσης της παραγωγής του κινητήρα·

γ)

συνεργάζονται με τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματος τους, σε σχέση με οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται δυνάμει της εντολής.

Άρθρο 11

Γενικές υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1.   Οι εισαγωγείς θέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενους κινητήρες που έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΕ.

2.   Προτού διατεθεί στην αγορά κινητήρας που έχει λάβει έγκριση τύπου ΕΕ, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι:

α)

το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ με τα συνημμένα έγγραφά του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, είναι διαθέσιμο·

β)

ο κινητήρας φέρει την υποχρεωτική επισήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 32·

γ)

ο κινητήρας συμμορφώνεται με το άρθρο 8 παράγραφος 5.

3.   Οι εισαγωγείς φυλάσσουν, κατά περίπτωση, για περίοδο δέκα ετών από τη διάθεση του κινητήρα στην αγορά, αντίγραφο της διακήρυξης συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 31, προκειμένου να είναι διαθέσιμο στις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, και διασφαλίζουν ότι το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ με τα συνημμένα έγγραφά του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, μπορεί να διατεθεί στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.

4.   Οι εισαγωγείς αναγράφουν, επί του κινητήρα ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, σε συνοδευτικό έγγραφο του κινητήρα, την επωνυμία, την καταχωρισμένη εμπορική ονομασία ή το κατατεθέν εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους.

5.   Οι εισαγωγείς μεριμνούν ώστε ο κινητήρας να συνοδεύεται από τις πληροφορίες και τις οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 43.

6.   Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι, για τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο κινητήρας βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με το παρόν κεφάλαιο ή το κεφάλαιο III.

7.   Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχτεί η συμμόρφωση ενός κινητήρα. Οι εν λόγω πληροφορίες και η τεκμηρίωση είναι σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την αιτούσα εθνική αρχή.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων όσον αφορά τους κινητήρες που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις

1.   Εισαγωγέας που έχει λόγο να πιστεύει ή θεωρεί ότι ένας κινητήρας δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και ιδίως ότι δεν αντιστοιχεί στην έγκριση τύπου ΕΕ που έχει λάβει, δεν διαθέτει τον κινητήρα στην αγορά έως ότου εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή του.

Ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τον κατασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, καθώς και την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ.

2.   Εισαγωγέας που έχει λόγο να πιστεύει ή θεωρεί ότι ένας κινητήρας που διέθεσε στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού διενεργεί άμεσα έρευνα σχετικά με τη φύση της μη συμμόρφωσης για την οποία υπάρχουν υπόνοιες και το ενδεχόμενο εύρος της.

Με βάση το αποτέλεσμα της έρευνας, ο εισαγωγέας λαμβάνει διορθωτικά μέτρα και ενημερώνει τον κατασκευαστή σχετικά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κινητήρες που παράγονται θα συμμορφωθούν εγκαίρως με τον εγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή την εγκεκριμένη σειρά κινητήρων.

Άρθρο 13

Γενικές υποχρεώσεις των διανομέων

1.   Όταν οι διανομείς καθιστούν έναν κινητήρα διαθέσιμο στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή όσον αφορά τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Προτού καταστήσουν έναν κινητήρα διαθέσιμο στην αγορά, οι διανομείς οφείλουν να επαληθεύσουν ότι:

α)

ο κατασκευαστής έχει συμμορφωθεί με το άρθρο 8 παράγραφος 5·

β)

ανάλογα με την περίπτωση, ο εισαγωγέας έχει συμμορφωθεί με το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 4·

γ)

ο κινητήρας φέρει την υποχρεωτική επισήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 32·

δ)

οι πληροφορίες και οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 43 διατίθενται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τον ΚΠΕ.

3.   Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι, για τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο κινητήρας βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με το παρόν κεφάλαιο ή το κεφάλαιο III.

4.   Οι διανομείς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, μεριμνούν για την παροχή στην αιτούσα εθνική αρχή εκ μέρους του κατασκευαστή των εγγράφων που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 8 ή για την παροχή στην αιτούσα εθνική αρχή εκ μέρους του εισαγωγέα των εγγράφων που προσδιορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις των διανομέων όσον αφορά κινητήρες που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις

1.   Όταν διανομέας έχει λόγο να πιστεύει ή θεωρεί ότι ένας κινητήρας δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, δεν καθιστά τον κινητήρα διαθέσιμο στην αγορά μέχρις ότου εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή του.

2.   Ο διανομέας ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή εάν έχει λόγο να πιστεύει ή θεωρεί ότι ένας κινητήρας που έχει καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 9 ή το άρθρο 12, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση των κινητήρων που παράγονται με τον εγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή την εγκεκριμένη σειρά κινητήρων.

Άρθρο 15

Υποχρεώσεις των ΚΠΕ όσον αφορά την εγκατάσταση κινητήρων

1.   Οι ΚΠΕ εγκαθιστούν τους κινητήρες που έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΕ σε μη οδικά κινητά μηχανήματα όπως προβλέπεται στις οδηγίες που παρέχει ο κατασκευαστής σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και κατά τρόπο που δεν επηρεάζει αρνητικά την επίδοση του κινητήρα όσον αφορά τις εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων.

2.   Εάν ένας ΚΠΕ δεν ακολουθήσει τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή εάν τροποποιήσει τον κινητήρα κατά την εγκατάστασή του σε μη οδικό κινητό μηχάνημα κατά τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις του κινητήρα όσον αφορά τις εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων, ο εν λόγω ΚΠΕ θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και, ειδικότερα, υπόκειται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9.

3.   Οι ΚΠΕ εγκαθιστούν τους κινητήρες που έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΕ σε μη οδικά κινητά μηχανήματα μόνο σύμφωνα με τα είδη αποκλειστικής χρήσης που προβλέπονται στο άρθρο 4.

4.   Σε περίπτωση που η υποχρεωτική επισήμανση του κινητήρα που αναφέρεται στο άρθρο 32 δεν είναι ορατή χωρίς αφαίρεση τμημάτων, ο ΚΠΕ επιθέτει στα μη οδικά κινητά μηχανήματα, κατά τρόπο εμφανή, αντίγραφο της σήμανσης, όπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο και στη σχετική εκτελεστική πράξη, που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

5.   Όταν διατίθεται στην αγορά μη οδικό κινητό μηχάνημα με εγκατεστημένο μεταβατικό κινητήρα σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 5, οι ΚΠΕ αναφέρουν την ημερομηνία παραγωγής της μη οδικής κινητής μηχανής ως τμήμα της επισήμανσης επί της μηχανής.

6.   Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής παραδίδει σε ΚΠΕ κινητήρα χωριστά από το σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων του σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3, ο ΚΠΕ παρέχει στον κατασκευαστή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν τη συναρμολόγηση του κινητήρα και του συστήματος μετεπεξεργασίας καυσαερίων.

Άρθρο 16

Εφαρμογή των υποχρεώσεων των κατασκευαστών σε εισαγωγείς και διανομείς

Εισαγωγέας ή διανομέας ο οποίος καθιστά διαθέσιμο στην αγορά κινητήρα με την επωνυμία του ή το εμπορικό σήμα του ή ο οποίος τροποποιεί τον εν λόγω κινητήρα κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωσή του με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και, ειδικότερα, υπόκειται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9.

Άρθρο 17

Υποχρέωση γνωστοποίησης για τους οικονομικούς φορείς και ΚΠΕ

Οι οικονομικοί φορείς και οι ΚΠΕ γνωστοποιούν, κατόπιν αιτήματος, τα εξής στις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία διάθεσης στην αγορά:

α)

κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει κινητήρα·

β)

κάθε οικονομικό φορέα ή, εφόσον είναι δυνατή η ταυτοποίησή του, κάθε ΚΠΕ στον οποίο έχουν προμηθεύσει κινητήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Απαιτήσεις όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων για έγκριση τύπου ΕΕ

1.   Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι οι τύποι και οι σειρές κινητήρων σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ και στο παρόν κεφάλαιο.

2.   Από τις ημερομηνίες διάθεσης κινητήρων στην αγορά κατά τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ, οι τύποι και οι σειρές κινητήρων δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών καυσαερίων που αναφέρονται ως στάδιο V και ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Στην περίπτωση που, σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζουν τη σειρά κινητήρων που προβλέπεται στη σχετική εκτελεστική πράξη, μία σειρά κινητήρων καλύπτει περισσότερα από ένα εύρη ισχύος, ο μητρικός κινητήρας (για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου EE) και όλοι οι τύποι κινητήρων εντός της ίδιας σειράς (για τους σκοπούς της συμμόρφωσης της παραγωγής) πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, όσον αφορά τα ισχύοντα εύρη ισχύος:

α)

συμμορφώνονται με τις πλέον αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών·

β)

υποβάλλονται σε δοκιμές χρησιμοποιώντας τους κύκλους δοκιμών που αντιστοιχούν στις πλέον αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών·

γ)

υποβάλλονται σε διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΕ και διατίθενται στην αγορά όσο το δυνατόν συντομότερα βάσει των ισχυουσών ημερομηνιών του παραρτήματος ΙΙΙ.

3.   Οι εκπομπές καυσαερίων των τύπων και των σειρών κινητήρων μετρώνται βάσει των κύκλων δοκιμής που ορίζονται στο άρθρο 24 και σύμφωνα με το άρθρο 25.

4.   Οι τύποι και οι σειρές κινητήρων σχεδιάζονται και εξοπλίζονται με στρατηγικές ελέγχου των εκπομπών κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η παραποίηση στον βαθμό που είναι δυνατόν. Απαγορεύεται η χρήση στρατηγικών αναστολής.

5.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες ορίζονται οι λεπτομέρειες για τις παραμέτρους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των τύπων και των σειρών κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων λειτουργίας αυτών, και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την αποτροπή παραποίησης κατά την έννοια της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

Παρακολούθηση των εκπομπών των κινητήρων εν χρήσει

1.   Οι εκπομπές αέριων ρύπων από κινητήρες που ανήκουν σε τύπους ή σειρές κινητήρων του σταδίου εκπομπών V που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό παρακολουθούνται μέσω δοκιμών εν χρήσει των κινητήρων που είναι εγκατεστημένοι σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και που λειτουργούν κατά τη διάρκεια των κανονικών κύκλων λειτουργίας τους. Τέτοιου είδους δοκιμές διενεργούνται, με ευθύνη του κατασκευαστή και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εγκρίνουσας αρχής, σε κινητήρες που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη συντήρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις όσον αφορά την επιλογή των κινητήρων, τις διαδικασίες δοκιμών και την αναφορά των αποτελεσμάτων για τις διάφορες κατηγορίες κινητήρων.

Η Επιτροπή εκτελεί πιλοτικά προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών δοκιμών για τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες κινητήρων για τις οποίες δεν υφίστανται τέτοιου είδους διαδικασίες δοκιμών.

Η Επιτροπή εκτελεί προγράμματα παρακολούθησης για κάθε κατηγορία κινητήρων, ώστε να καθορίζεται σε ποιο βαθμό οι εκπομπές που μετρώνται από τον κύκλο δοκιμών αντιστοιχούν στις εκπομπές που μετρώνται κατά την πραγματική λειτουργία. Τα προγράμματα αυτά, καθώς και τα αποτελέσματά τους, παρουσιάζονται, σε ετήσια βάση, στα κράτη μέλη και, στη συνέχεια, δημοσιοποιούνται μέσω ανακοίνωσης.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με λεπτομερείς ρυθμίσεις όσον αφορά την επιλογή των κινητήρων, τις διαδικασίες δοκιμών και την αναφορά των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 20

Αίτηση έγκρισης τύπου ΕΕ

1.   Οι κατασκευαστές υποβάλλουν χωριστή αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ για κάθε τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων στην εγκρίνουσα αρχή κράτους μέλους και κάθε αίτηση συνοδεύεται από τον πληροφοριακό φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 21. Για συγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή, κατά περίπτωση, σειρά κινητήρων, επιτρέπεται να υποβάλλεται μία μόνο αίτηση και σε μία μόνο εγκρίνουσα αρχή.

2.   Οι κατασκευαστές διαθέτουν στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των δοκιμών έγκρισης τύπου ΕΕ κινητήρα που συμμορφώνεται με τα χαρακτηριστικά του τύπου κινητήρα ή, σε περίπτωση σειράς κινητήρων, με τα χαρακτηριστικά του μητρικού κινητήρα που περιγράφονται στον πληροφοριακό φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 21.

3.   Στην περίπτωση υποβολής αίτησης έγκρισης τύπου ΕΕ για σειρά κινητήρων, εφόσον η εγκρίνουσα αρχή αποφασίσει, όσον αφορά τον επιλεγμένο μητρικό κινητήρα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ότι η υποβαλλόμενη αίτηση δεν αντιπροσωπεύει πλήρως τη σειρά κινητήρων που περιγράφεται στον πληροφοριακό φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 21, οι κατασκευαστές διαθέτουν εναλλακτικό κινητήρα και, αν παραστεί ανάγκη, πρόσθετο μητρικό κινητήρα που θεωρείται από την εγκρίνουσα αρχή ότι είναι αντιπροσωπευτικός της σειράς κινητήρων.

4.   Εντός ενός μηνός από την έναρξη της παραγωγής του εγκεκριμένου τύπου κινητήρα ή σειράς κινητήρων, οι κατασκευαστές υποβάλλουν το αρχικό σχέδιο παρακολούθησης εν χρήσει κινητήρων στην εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ του εν λόγω τύπου κινητήρα ή, κατά περίπτωση, μιας σειράς κινητήρων.

Άρθρο 21

Πληροφοριακός φάκελος

1.   Ο αιτών παρέχει πληροφοριακό φάκελο στην εγκρίνουσα αρχή, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

έγγραφο πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των καυσίμων αναφοράς και, εφόσον ζητηθεί από τον κατασκευαστή, οποιωνδήποτε άλλων συγκεκριμένων καυσίμων, μειγμάτων καυσίμων ή γαλακτωμάτων καυσίμων που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και των οποίων η περιγραφή προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 («έγγραφο πληροφοριών»)·

β)

όλα τα σχετικά στοιχεία, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες και λοιπές πληροφορίες που αφορούν τον τύπο κινητήρα ή, κατά περίπτωση, τον μητρικό κινητήρα·

γ)

τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται από την εγκρίνουσα αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης για έγκριση τύπου ΕΕ.

2.   Ο πληροφοριακός φάκελος μπορεί να παρέχεται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή που θεωρείται αποδεκτή από την τεχνική υπηρεσία και την εγκρίνουσα αρχή.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν υποδείγματα για το πληροφοριακό έγγραφο και για τον πληροφοριακό φάκελο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 22

Γενικές διατάξεις

1.   Η εγκρίνουσα αρχή που λαμβάνει την αίτηση χορηγεί έγκριση τύπου ΕΕ σε όλους τους τύπους ή τις σειρές κινητήρων που συμμορφώνονται με καθένα από τα ακόλουθα:

α)

τα στοιχεία του πληροφοριακού φακέλου·

β)

τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ιδίως τη συμμόρφωση των ρυθμίσεων παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 26.

2.   Εφόσον ο κινητήρας πληροί τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό, οι εγκρίνουσες αρχές δεν επιβάλλουν καμία άλλη απαίτηση για την έγκριση τύπου ΕΕ όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα στα οποία έχει εγκατασταθεί τέτοιος κινητήρας.

3.   Μετά το πέρας των ημερομηνιών για την έγκριση τύπου ΕΕ οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ για κάθε υποκατηγορία κινητήρα, οι εγκρίνουσες αρχές δεν χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ σε τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων που δεν πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

4.   Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ αριθμούνται σύμφωνα με εναρμονισμένο σύστημα που πρόκειται να προσδιοριστεί από την Επιτροπή.

5.   Μέσω του IMI, η εγκρίνουσα αρχή:

α)

θέτει στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών των λοιπών κρατών μελών κατάλογο των εγκρίσεων τύπου ΕΕ που έχει χορηγήσει ή, κατά περίπτωση, που έχει επεκτείνει, εντός ενός μηνός από την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ·

β)

θέτει χωρίς καθυστέρηση στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών των λοιπών κρατών μελών κατάλογο των εγκρίσεων τύπου ΕΕ που έχει αρνηθεί να χορηγήσει ή έχει ανακαλέσει, καθώς και τους λόγους της απόφασής της·

γ)

εντός ενός μηνός από τη λήψη σχετικής αίτησης από την εγκρίνουσα αρχή άλλου κράτους μέλους, αποστέλλει στην εν λόγω εγκρίνουσα αρχή αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ για τύπο ή σειρά κινητήρων, εφόσον υπάρχει, μαζί με το πληροφοριακό τεύχος που αναφέρεται στην παράγραφο 6 για κάθε τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων που έχει εγκρίνει, έχει αρνηθεί να εγκρίνει ή την έγκριση τύπου ΕΕ που έχει ανακαλέσει.

6.   Η εγκρίνουσα αρχή καταρτίζει πληροφοριακό τεύχος αποτελούμενο από τον πληροφοριακό φάκελο συνοδευόμενο από την έκθεση δοκιμών, καθώς και από οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία η τεχνική υπηρεσία ή η εγκρίνουσα αρχή έχει προσθέσει στον πληροφοριακό φάκελο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της («πληροφοριακό τεύχος»).

Το πληροφοριακό τεύχος περιλαμβάνει ευρετήριο όπου απαριθμούνται τα περιεχόμενά του, με κατάλληλη αρίθμηση ή άλλη σήμανση ώστε να αναγνωρίζονται σαφώς όλες οι σελίδες και η μορφή κάθε εγγράφου, προκειμένου να παρουσιάζεται μια καταγραφή των διαδοχικών σταδίων διαχείρισης της έγκρισης τύπου ΕΕ, ιδίως δε οι ημερομηνίες αναθεωρήσεων και ενημέρωσης.

Η εγκρίνουσα αρχή διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό τεύχος είναι διαθέσιμες για περίοδο τουλάχιστον 25 ετών μετά το τέλος της περιόδου ισχύος της σχετικής έγκρισης τύπου ΕΕ.

7.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν:

α)

τη μέθοδο καθιέρωσης του εναρμονισμένου συστήματος αρίθμησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4·

β)

τα υποδείγματα και τη διάρθρωση των δεδομένων για την ανταλλαγή δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 23

Ειδικές διατάξεις που αφορούν το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ

1.   Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ περιέχει, ως συνημμένα, τα εξής:

α)

το πληροφοριακό τεύχος·

β)

κατά περίπτωση, τα ονοματεπώνυμα και τα δείγματα της υπογραφής των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν δηλώσεις συμμόρφωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 και αναφορά της θέσης τους στην εταιρεία.

2.   Η Επιτροπή ορίζει υπόδειγμα για το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ.

3.   Για κάθε τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων που έχουν εγκριθεί, η εγκρίνουσα αρχή:

α)

συμπληρώνει όλες τις σχετικές ενότητες του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ και επισυνάπτει την έκθεση δοκιμών·

β)

συντάσσει το ευρετήριο περιεχομένων του πληροφοριακού τεύχους·

γ)

χορηγεί στον αιτούντα, αμελλητί, το συμπληρωμένο πιστοποιητικό μαζί με τα συνημμένα έγγραφά του.

4.   Εάν μια έγκριση τύπου ΕΕ έχει υπαχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 35, σε περιορισμούς ως προς την περίοδο ισχύος της ή εάν ο τύπος κινητήρα ή η σειρά κινητήρων έχει εξαιρεθεί από ορισμένες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ επισημαίνει τους εν λόγω περιορισμούς ή εξαιρέσεις.

5.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν το υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 24

Δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ

1.   Η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού καταδεικνύεται με κατάλληλες δοκιμές που διενεργούν οι οριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες. Οι διαδικασίες μετρήσεων και δοκιμών και ο ειδικός εξοπλισμός και τα εργαλεία για τη διενέργεια των εν λόγω δοκιμών περιγράφονται στο άρθρο 25.

2.   Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της εγκρίνουσας αρχής όσους κινητήρες απαιτούνται δυνάμει των σχετικών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών.

3.   Οι απαιτούμενες δοκιμές διενεργούνται σε κινητήρες που είναι αντιπροσωπευτικοί του προς έγκριση τύπου κινητήρα ή, κατά περίπτωση, του προς έγκριση μητρικού κινητήρα σειράς κινητήρων.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέγει, με τη σύμφωνη γνώμη της εγκρίνουσας αρχής, κινητήρα ο οποίος, μολονότι δεν είναι αντιπροσωπευτικός του προς έγκριση τύπου κινητήρα ή, κατά περίπτωση, του προς έγκριση μητρικού κινητήρα σειράς κινητήρων, συνδυάζει ορισμένα από τα πλέον δυσμενή χαρακτηριστικά σε σχέση με το απαιτούμενο επίπεδο επιδόσεων. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την επιλογή, μπορούν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι εικονικής δοκιμής.

4.   Για τους σκοπούς της διενέργειας των δοκιμών έγκρισης τύπου ΕΕ, εφαρμόζονται οι κύκλοι δοκιμών που ορίζονται στο παράρτημα IV. Οι κύκλοι δοκιμών που εφαρμόζονται για κάθε τύπο κινητήρα που περιλαμβάνεται στην έγκριση τύπου ΕΕ αναφέρονται στο πληροφοριακό έγγραφο.

5.   Ο κινητήρας που θεωρείται αντιπροσωπευτικός του τύπου κινητήρα ή, κατά περίπτωση, του μητρικού κινητήρα σειράς κινητήρων ή ο κινητήρας που επιλέγεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο δοκιμάζεται σε δυναμόμετρο με χρήση του εφαρμοστέου κύκλου δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό σταθερές συνθήκες που αναφέρεται στους πίνακες IV-1 έως IV-10 του παραρτήματος IV. Ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει αν θα διενεργήσει την εν λόγω δοκιμή με χρήση μεθόδου δοκιμών διακριτών φάσεων ή μεθόδου δοκιμών κατά βαθμίδες. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8, για κινητήρα μεταβλητών στροφών που ανήκει σε ειδική κατηγορία και χρησιμοποιείται σε λειτουργία συνεχών στροφών της ίδιας κατηγορίας δεν απαιτείται η διενέργεια δοκιμής με χρήση του εφαρμοστέου κύκλου δοκιμής σε σταθερές στροφές και υπό σταθερές συνθήκες.

6.   Στην περίπτωση κινητήρα σταθερών στροφών με ρυθμιστή που μπορεί να οριστεί σε εναλλακτικό αριθμό στροφών, οι απαιτήσεις της παραγράφου 5 πληρούνται σε όλους τους εφαρμοστέους σταθερούς αριθμούς στροφών, στο δε πληροφοριακό έγγραφο αναφέρονται οι αριθμοί στροφών που ισχύουν για κάθε τύπο κινητήρα.

7.   Στην περίπτωση κινητήρα κατηγορίας IWP που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία τόσο μεταβλητών όσο και σταθερών στροφών, οι απαιτήσεις της παραγράφου 5 πληρούνται χωριστά για κάθε εφαρμοστέο κύκλο δοκιμής υπό σταθερές συνθήκες, στο δε πληροφοριακό έγγραφο αναφέρεται κάθε κύκλος δοκιμών υπό σταθερές συνθήκες για τον οποίο πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις.

8.   Στην περίπτωση κινητήρα της κατηγορίας IWP που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στη θέση κινητήρα της κατηγορίας IWA σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου πληρούνται για κάθε εφαρμοστέο κύκλο δοκιμής υπό σταθερές συνθήκες που προβλέπεται στους πίνακες IV-5 και IV-6 του παραρτήματος IV, στο δε πληροφοριακό έγγραφο αναφέρεται κάθε κύκλος δοκιμών υπό σταθερές συνθήκες για τον οποίο πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις.

9.   Εξαιρουμένων των κινητήρων που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφοι 5 και 6, κινητήρες μεταβλητών στροφών της κατηγορίας NRE που διαθέτουν καθαρή ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 19 kW αλλά όχι μεγαλύτερη από 560 kW υποβάλλονται, πέραν του ελέγχου συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, και σε δοκιμές με δυναμόμετρο με τη χρήση του κύκλου δοκιμής υπό μεταβατικές συνθήκες που ορίζεται στον πίνακα IV-11 του παραρτήματος IV.

10.   Κινητήρες των υποκατηγοριών NRS-v-2b και NRS-v-3 με μέγιστο αριθμό στροφών μικρότερο ή ίσο με 3 400 rpm υποβάλλονται, πέραν του ελέγχου συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5, και σε δοκιμές με δυναμόμετρο με τη χρήση του κύκλου δοκιμής υπό μεταβατικές συνθήκες που ορίζεται στον πίνακα IV-12 του παραρτήματος IV.

11.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό με λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των κύκλων δοκιμής υπό σταθερές και μεταβατικές συνθήκες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης μεθόδου για τον καθορισμό των ρυθμίσεων φορτίου και στροφών κινητήρα. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

12.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν την ενιαία μορφή της έκθεσης δοκιμής που απαιτείται για την έγκριση τύπου ΕΕ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 25

Διενέργεια μετρήσεων και δοκιμών για την έγκριση τύπου ΕΕ

1.   Τα τελικά αποτελέσματα των δοκιμών εκπομπών καυσαερίων για τους κινητήρες που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό υπολογίζονται με την εφαρμογή όλων των ακολούθων στα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών:

α)

στις περιπτώσεις που απαιτείται από την παράγραφο 3 και εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στην εργαστηριακή μέτρηση, των εκπομπών αερίων από τον στροφαλοθάλαμο·

β)

στις περιπτώσεις που απαιτείται από την παράγραφο 3 και εφόσον ο κινητήρας περιλαμβάνει σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων με αναγέννηση, κάθε απαιτούμενου συντελεστή προσαρμογής·

γ)

για όλους τους κινητήρες, συντελεστών υποβάθμισης κατάλληλων για τις περιόδους σταθερότητας των εκπομπών που ορίζονται στο παράρτημα V.

2.   Η δοκιμή τύπου κινητήρα ή σειράς κινητήρων για να καθοριστεί εάν συμμορφώνεται με τα όρια εκπομπών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό διενεργείται με χρήση των ακόλουθων καυσίμων αναφοράς ή συνδυασμών καυσίμων, κατά περίπτωση:

α)

πετρελαίου κίνησης·

β)

βενζίνης·

γ)

μείγματος βενζίνης / ελαίου για δίχρονους κινητήρες ΑΣπ·

δ)

φυσικού αερίου / βιομεθανίου·

ε)

υγραερίου (LPG)·

στ)

αιθυλικής αλκοόλης.

Ο τύπος κινητήρα ή η σειρά κινητήρων πληροί, επιπλέον, τα όρια εκπομπών καυσαερίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό σχετικά με οποιαδήποτε άλλα συγκεκριμένα καύσιμα, μείγματα καυσίμων ή γαλακτώματα καυσίμων που περιλαμβάνονται από κατασκευαστή σε αίτηση έγκρισης τύπου ΕΕ και περιγράφονται στον πληροφοριακό φάκελο.

3.   Όσον αφορά τη διενέργεια των μετρήσεων και των δοκιμών, πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά:

α)

τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες για τη διενέργεια των δοκιμών·

β)

τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες μέτρησης και δειγματοληψίας των εκπομπών·

γ)

τις μεθόδους αξιολόγησης και υπολογισμού των δεδομένων·

δ)

τη μέθοδο προσδιορισμού των συντελεστών υποβάθμισης·

ε)

σχετικά με τους κινητήρες στις κατηγορίες NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB και ATS που συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών του σταδίου V τα οποία προβλέπονται στο παράρτημα II:

i)

τις μεθόδους λήψης υπόψη των εκπομπών αερίων του στροφαλοθαλάμου·

ii)

τις μεθόδους καθορισμού και λήψης υπόψη της συνεχούς ή σπάνιας αναγέννησης των συστημάτων μετεπεξεργασίας των καυσαερίων·

στ)

σχετικά με ηλεκτρονικά ελεγχόμενους κινητήρες στις κατηγορίες NRE, NRG, IWP, IWA, RLL και RLR που συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών του σταδίου V που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ και χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό έλεγχο για τον προσδιορισμό τόσο της ποσότητας όσο και του χρονισμού της έγχυσης καυσίμου ή χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό έλεγχο για την ενεργοποίηση, την απενεργοποίηση ή τη ρύθμιση του συστήματος ελέγχου εκπομπών που χρησιμοποιείται για τη μείωση των NOx:

i)

στρατηγικές ελέγχου των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που απαιτούνται για να καταδειχθούν οι εν λόγω στρατηγικές·

ii)

μέτρα ελέγχου των NOx, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου που χρησιμοποιείται για να καταδειχθούν τα εν λόγω μέτρα ελέγχου·

iii)

περιοχή που συνδέεται με τον σχετικό κύκλο δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό σταθερές συνθήκες, εντός της οποίας ελέγχεται το ποσοστό κατά το οποίο οι εκπομπές επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών καυσαερίων που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ·

iv)

την επιλογή από την τεχνική υπηρεσία των επιπλέον σημείων μέτρησης εντός της περιοχής ελέγχου κατά τη διάρκεια της δοκιμής των εκπομπών σε πάγκο δοκιμών.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας:

α)

τη μεθοδολογία για την προσαρμογή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών των εκπομπών, ούτως ώστε να περιλαμβάνουν τους συντελεστές υποβάθμισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ)·

β)

τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καυσίμων αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις απαιτήσεις για την περιγραφή οποιωνδήποτε άλλων προσδιορισμένων καυσίμων, μειγμάτων καυσίμων ή γαλακτωμάτων καυσίμων που περιγράφονται στον πληροφοριακό φάκελο·

γ)

τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά για τη διενέργεια των μετρήσεων και των δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

δ)

τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των PN, λαμβανομένων υπόψη των προδιαγραφών που παρέχονται στη σειρά 06 του κανονισμού αριθ. 49 της ΟΕΕ/ΗΕ·

ε)

τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στη δοκιμή των κινητήρων διπλού καυσίμου ή των τροφοδοτούμενων με αέρια καύσιμα κινητήρων ενιαίου καυσίμου που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 26

Συμμόρφωση των ρυθμίσεων παραγωγής

1.   Η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε σχέση με την εν λόγω έγκριση τύπου ΕΕ, ώστε να επαληθεύει, εφόσον απαιτείται σε συνεργασία με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, ότι έχουν εφαρμοστεί επαρκείς ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κινητήρες που παράγονται θα συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο ως προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε σχέση με την έγκριση τύπου ΕΕ, ώστε να επαληθεύει ότι οι διακηρύξεις συμμόρφωσης που εκδίδονται από τον κατασκευαστή συμμορφώνονται με το άρθρο 31.

3.   Η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε σχέση με την έγκριση τύπου ΕΕ, ώστε να επαληθεύει, εφόσον απαιτείται σε συνεργασία με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, ότι οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να είναι επαρκείς, ώστε οι κινητήρες που παράγονται να εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο, και ότι οι διακηρύξεις συμμόρφωσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα εξακολουθούν να συνάδουν με το άρθρο 31.

4.   Για να επαληθεύσει ότι ένας κινητήρας συμμορφώνεται με τον εγκεκριμένο τύπο, η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ μπορεί να διενεργεί οποιονδήποτε έλεγχο ή οποιαδήποτε δοκιμή απαιτείται για την έγκριση τύπου ΕΕ σε δείγματα που λαμβάνει από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, μεταξύ άλλων στις εγκαταστάσεις παραγωγής του κατασκευαστή.

5.   Όταν μια εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ διαπιστώνει ότι οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζονται, αποκλίνουν σημαντικά από τις ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν εφαρμόζονται πλέον ή δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς, μολονότι συνεχίζεται η παραγωγή, είτε λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τηρείται ορθώς η διαδικασία για τη συμμόρφωση της παραγωγής είτε ανακαλεί την έγκριση τύπου ΕΕ.

6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τα λεπτομερή μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τις εγκρίνουσες αρχές ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κινητήρες που παράγονται συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

Άρθρο 27

Γενικές διατάξεις

1.   Ο κατασκευαστής ενημερώνει αμελλητί την εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που καταγράφονται στο πληροφοριακό τεύχος.

Σε περίπτωση παρόμοιας αλλαγής, η εγκρίνουσα αρχή αποφασίζει ποιες από τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 28 θα ακολουθηθούν.

Εάν απαιτείται, η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον κατασκευαστή, τη χορήγηση νέας έγκρισης τύπου ΕΕ.

2.   Η αίτηση τροποποίησης έγκρισης τύπου ΕΕ υποβάλλεται αποκλειστικά στην εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την αρχική έγκριση τύπου ΕΕ.

3.   Εάν η εγκρίνουσα αρχή διαπιστώσει ότι, για να γίνει τροποποίηση, πρέπει να επαναληφθούν επιθεωρήσεις ή δοκιμές, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή.

Οι διαδικασίες που προσδιορίζονται στο άρθρο 28 εφαρμόζονται μόνο εάν, βάσει των εν λόγω επιθεωρήσεων ή δοκιμών, η εγκρίνουσα αρχή διαπιστώσει ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΕ.

Άρθρο 28

Αναθεωρήσεις και επεκτάσεις των εγκρίσεων τύπου ΕΕ

1.   Σε περίπτωση που τα στοιχεία που καταγράφονται στο πληροφοριακό τεύχος έχουν αλλάξει, χωρίς να απαιτείται επανάληψη επιθεωρήσεων ή δοκιμών, η τροποποίηση αυτή καλείται «αναθεώρηση».

Στην περίπτωση τέτοιας αναθεώρησης, η εγκρίνουσα αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αναθεωρεί τις σχετικές σελίδες του πληροφοριακού τεύχους όπως απαιτείται, σημειώνοντας σαφώς, σε κάθε αναθεωρημένη σελίδα, τη φύση της τροποποίησης, και δηλώνει σαφώς την ημερομηνία αναθεώρησης και συμπεριλαμβάνει το αναθεωρημένο ευρετήριο του πληροφοριακού τεύχους. Μια ενοποιημένη και επικαιροποιημένη έκδοση του πληροφοριακού τεύχους, συνοδευόμενη από λεπτομερή περιγραφή των τροποποιήσεων, θεωρείται ότι πληροί την απαίτηση της παρούσας παραγράφου.

2.   Η τροποποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλείται «επέκταση» στις περιπτώσεις που τα στοιχεία που περιέχονται στο πληροφοριακό τεύχος έχουν αλλάξει και συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

απαιτούνται περαιτέρω επιθεωρήσεις ή δοκιμές·

β)

έχει αλλάξει οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ, πλην των συνημμένων εγγράφων του·

γ)

μια νέα απαίτηση που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό ή σε κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό καθίσταται εφαρμοστέα για τον εγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή την εγκεκριμένη σειρά κινητήρων.

Στην περίπτωση επέκτασης, η εγκρίνουσα αρχή συντάσσει επικαιροποιημένο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ που φέρει αύξοντα αριθμό επέκτασης ανάλογα με τον αριθμό των διαδοχικών επεκτάσεων που έχουν προηγουμένως χορηγηθεί. Το εν λόγω πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ κάνει σαφή μνεία στον λόγο της επέκτασης και στην ημερομηνία επέκτασης.

3.   Όποτε τροποποιούνται σελίδες του πληροφοριακού τεύχους ή συντάσσεται ενοποιημένη και επικαιροποιημένη έκδοση, τροποποιείται αναλόγως το ευρετήριο του πληροφοριακού τεύχους το οποίο επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ, ώστε να εμφαίνεται η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης επέκτασης ή αναθεώρησης ή η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης ενοποίησης της ενημερωμένης έκδοσης.

4.   Δεν απαιτείται τροποποίηση της έγκρισης τύπου ΕΕ για τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων, εάν μια νέα απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) δεν αφορά, από τεχνική άποψη, τον συγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή τη συγκεκριμένη σειρά κινητήρων αναφορικά με τις επιδόσεις του ως προς τις εκπομπές.

Άρθρο 29

Έκδοση και κοινοποίηση τροποποιήσεων

1.   Σε περίπτωση επέκτασης έγκρισης τύπου ΕΕ, η εγκρίνουσα αρχή χορηγεί στον αιτούντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το ενημερωμένο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων εγγράφων του, καθώς και το ευρετήριο του πληροφοριακού τεύχους.

2.   Σε περίπτωση αναθεώρησης έγκρισης τύπου ΕΕ, η εγκρίνουσα αρχή χορηγεί στον αιτούντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα αναθεωρημένα έγγραφα ή την ενοποιημένη και επικαιροποιημένη έκδοση, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του αναθεωρημένου ευρετηρίου του πληροφοριακού τεύχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

3.   Η εγκρίνουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω του IMI, κάθε τροποποίηση των εγκρίσεων τύπου ΕΕ στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5.

Άρθρο 30

Ισχύς της έγκρισης τύπου ΕΕ

1.   Η έγκριση τύπου ΕΕ εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος.

2.   Η έγκριση τύπου ΕΕ για κινητήρα παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν νέες απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τον εγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή, κατά περίπτωση, για τη σειρά κινητήρων, καθίστανται υποχρεωτικές για τη διάθεση στην αγορά και δεν είναι δυνατόν να παραταθεί ή να αναθεωρηθεί αντιστοίχως η έγκριση τύπου ΕΕ·

β)

όταν διακόπτεται οριστικά και εθελοντικά η παραγωγή του εγκεκριμένου τύπου κινητήρα ή της εγκεκριμένης σειράς κινητήρων·

γ)

όταν η ισχύς της έγκρισης τύπου ΕΕ λήγει δυνάμει περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3·

δ)

όταν η έγκριση τύπου ΕΕ έχει ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5, το άρθρο 39 παράγραφος 1 ή το άρθρο 40 παράγραφος 3.

3.   Όταν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ισχύος μιας έγκρισης τύπου ΕΕ ως προς έναν από τους τύπους κινητήρα της σειράς κινητήρων, η έγκριση τύπου ΕΕ της συγκεκριμένης σειράς κινητήρων παύει να ισχύει μόνο στον βαθμό που αφορά τον εν λόγω τύπο κινητήρα.

4.   Όταν διακόπτεται οριστικά η παραγωγή τύπου κινητήρα ή, κατά περίπτωση, σειράς κινητήρων, ο κατασκευαστής ενημερώνει την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την αντίστοιχη έγκριση τύπου ΕΕ για τη διακοπή αυτή.

Η εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ για τον τύπο ή τη σειρά κινητήρων ενημερώνει σχετικά τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών εντός διαστήματος ενός μηνός από την εν λόγω κοινοποίηση.

5.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, όταν επίκειται η λήξη ισχύος μιας έγκρισης τύπου ΕΕ για τύπο κινητήρα ή, κατά περίπτωση, σειρά κινητήρων, ο κατασκευαστής ενημερώνει για το γεγονός την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την αντίστοιχη έγκριση τύπου ΕΕ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ κοινοποιεί, αμελλητί, όλες τις σχετικές πληροφορίες στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Στην εν λόγω κοινοποίηση σημειώνονται, ιδίως, η ημερομηνία παραγωγής και ο αριθμός αναγνώρισης του τελευταίου κινητήρα που παρήχθη.

6.   Οι απαιτήσεις της κοινοποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 θεωρείται ότι πληρούνται όταν οι σχετικές πληροφορίες έχουν φορτωθεί στο IMI.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Άρθρο 31

Διακήρυξη συμμόρφωσης

1.   Ο κατασκευαστής, υπό την ιδιότητα του κατόχου έγκρισης τύπου ΕΕ για τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων, παρέχει διακήρυξη συμμόρφωσης («διακήρυξη συμμόρφωσης») που συνοδεύει τους κινητήρες που διατίθενται στην αγορά, βάσει:

α)

εξαίρεσης που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2, 4, 5, 6, 7 ή 8, στο άρθρο 35 παράγραφος 4· ή

β)

μεταβατικής διάταξης που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 9, 10 ή 11.

Η διακήρυξη συμμόρφωσης αναφέρει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιορισμούς που πρέπει να ισχύουν για τον κινητήρα και χορηγείται δωρεάν μαζί με τον κινητήρα, συνοδεύει δε, κατά περίπτωση, τη μη οδική κινητή μηχανή στην οποία έχει εγκατασταθεί ο κινητήρας. Η χορήγησή της δεν προϋποθέτει ρητό αίτημα ή υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών στον κατασκευαστή. Η διακήρυξη συμμόρφωσης μπορεί επίσης να παραδοθεί με τη μορφή ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου.

Για περίοδο 10 ετών μετά την ημερομηνία παραγωγής του κινητήρα, ο κατασκευαστής εκδίδει, κατόπιν αιτήματος του τελικού χρήστη του κινητήρα, αντίγραφο της διακήρυξης συμμόρφωσης, έναντι ποσού που δεν υπερβαίνει το κόστος έκδοσης αυτού. Κάθε τέτοιο αντίγραφο διακήρυξης συμμόρφωσης φέρει εμφανώς την ένδειξη «αντίγραφο».

2.   Η διακήρυξη συμμόρφωσης συντάσσεται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τον κατασκευαστή να μεταφράσει τη διακήρυξη συμμόρφωσης στην επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους.

3.   Το άτομο ή τα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να υπογράφουν διακηρύξεις συμμόρφωσης ανήκουν στον οργανισμό του κατασκευαστή και είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από τη διοίκηση του εν λόγω οργανισμού να επιφέρουν πλήρως τη νομική ευθύνη του κατασκευαστή όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του κινητήρα ή όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής του κινητήρα.

4.   Η διακήρυξη συμμόρφωσης συμπληρώνεται στο σύνολό της και δεν περιέχει περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του κινητήρα, εκτός από τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

5.   Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν το υπόδειγμα της διακήρυξης συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που στοχεύουν στην αποτροπή της παραποίησης και επιτρέπουν την επαλήθευση του ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου. Για τον σκοπό αυτό, στις εκτελεστικές πράξεις προβλέπονται τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία της διακήρυξης συμμόρφωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 32

Υποχρεωτική επισήμανση κινητήρων

1.   Ο κατασκευαστής επιθέτει επισήμανση σε κάθε κινητήρα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο («υποχρεωτική επισήμανση»).

2.   Όσον αφορά τους ακόλουθους κινητήρες, η υποχρεωτική επισήμανση περιλαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι ο κινητήρας υπόκειται στη σχετική εξαίρεση ή μεταβατική διάταξη:

α)

κινητήρες που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 και οι οποίοι κατασκευάζονται είτε στην Ένωση είτε εκτός της Ένωσης και η επακολουθούσα εγκατάστασή τους σε μη οδικά κινητά μηχανήματα γίνεται στην Ένωση·

β)

κινητήρες που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2, 5, 6 ή 8·

γ)

κινητήρες που διατίθενται προσωρινά στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4·

δ)

κινητήρες μετάβασης που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 5·

ε)

κινητήρες αντικατάστασης που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 ή το άρθρο 58 παράγραφος 10 ή 11.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν το υπόδειγμα της υποχρεωτικής επισήμανσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ουσιωδών πληροφοριών που απαιτούνται όταν ο κινητήρας εξέρχεται από τη γραμμή παραγωγής, τις υποχρεωτικές ουσιώδεις πληροφορίες που απαιτούνται προτού ο κινητήρας διατεθεί στην αγορά και, κατά περίπτωση, τις συμπληρωματικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 33

Προσωρινή επισήμανση κινητήρων

1.   Ο κατασκευαστής επιθέτει προσωρινή επισήμανση σε κάθε κινητήρα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο και διατίθεται στην αγορά βάσει του άρθρου 34 παράγραφος 3.

2.   Κινητήρας που δεν συμμορφώνεται με τον εγκεκριμένο τύπο πριν την παράδοσή του και παραδίδεται στον κατασκευαστή του εν λόγω κινητήρα φέρει μόνο προσωρινή επισήμανση.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν το υπόδειγμα των προσωρινών επισημάνσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ουσιωδών πληροφοριών που πρέπει να υποδεικνύονται επ' αυτών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 34

Γενικές εξαιρέσεις

1.   Εκτός όσον αφορά το άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο α), κινητήρες που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Εκτός όσον αφορά το άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο β), κινητήρες για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, οι δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης και οι ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν θεωρούνται μέρος των ενόπλων δυνάμεων.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 32 και με τη συναίνεση του ΚΠΕ, ένας κατασκευαστής μπορεί να διαθέσει κινητήρα στον εν λόγω ΚΠΕ χωριστά από το σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων του.

4.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την προσωρινή διάθεση στην αγορά, για σκοπούς επιτόπιων δοκιμών, κινητήρων που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΕ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

5.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 18 παράγραφος 2 και του άρθρου 22 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ και επιτρέπουν να διατίθενται στην αγορά κινητήρες που συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ρύπων για κινητήρες ειδικής χρήσης που ορίζονται στο παράρτημα VΙ, υπό την προϋπόθεση ότι οι κινητήρες προορίζονται να τοποθετηθούν σε μη οδικά κινητά μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 5) της οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21).

6.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 18 παράγραφος 2 και του άρθρου 22 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ και να επιτρέπουν να διατίθενται στην αγορά κινητήρες που συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ρύπων για κινητήρες ειδικής χρήσης που ορίζονται στο παράρτημα VI, υπό την προϋπόθεση ότι οι κινητήρες προορίζονται να τοποθετηθούν σε μη οδικό κινητό μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καθέλκυση και ανέλκυση σωστικών λέμβων που χειρίζεται εθνική υπηρεσία διάσωσης.

7.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 3 και του άρθρου 18 παράγραφος 2, όσον αφορά τους κινητήρες των κατηγοριών RLL ή RLR οι οποίοι έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να διατίθενται στην αγορά κινητήρες αντικατάστασης, εάν η εγκρίνουσα αρχή, έπειτα από εξέταση, αναγνωρίζει και συμπεραίνει ότι η εγκατάσταση κινητήρα ο οποίος συμμορφώνεται με τα εφαρμοστέα όρια εκπομπών που ορίζονται στους πίνακες II-7 και II-8 του παραρτήματος II ενέχει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες. Στην περίπτωση αυτή, οι κινητήρες αντικατάστασης είτε συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών που θα έπρεπε να πληρούν για να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2011 είτε συμμορφώνονται με πιο αυστηρά όρια εκπομπών.

Όσον αφορά κινητήρες στις κατηγορίες RLL και RLR που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να διατίθενται στην αγορά κινητήρες αντικατάστασης που συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών τα οποία έπρεπε να τηρούν οι προς αντικατάσταση κινητήρες όταν διατέθηκαν για πρώτη φορά στην αγορά της Ένωσης.

8.   Όσον αφορά κινητήρες στις κατηγορίες RLL ή RLR, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να διατίθενται στην αγορά κινητήρες που συμμορφώνονται με τα πλέον πρόσφατα εφαρμοστέα όρια εκπομπών που καθορίζει η σχετική νομοθεσία η οποία ισχύει στις 5 Οκτωβρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

οι κινητήρες αυτοί είναι μέρος έργου το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης στις 6 Οκτωβρίου 2016, όπως ορίζει η οδηγία 2008/57/ΕΚ· και

β)

η χρήση κινητήρων οι οποίοι συμμορφώνονται με τα εφαρμοστέα όρια εκπομπών που καθορίζονται στους πίνακες ΙΙ-7 ή ΙΙ-8 του παραρτήματος ΙΙ θα συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος.

Έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τον κατάλογο των εν λόγω έργων.

9.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τις λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους για:

α)

την παράδοση κινητήρα σε ΚΠΕ από κατασκευαστή χωριστά από το σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3·

β)

τη διάθεση προσωρινά στην αγορά, για σκοπούς επιτόπιων δοκιμών, κινητήρων που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΕ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4·

γ)

τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ για κινητήρες που συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ρύπων για κινητήρες ειδικής χρήσης που ορίζονται στο παράρτημα VΙ, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6, καθώς και για την έγκριση της διάθεσής τους στην αγορά.

Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 35

Εξαιρέσεις για νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια

1.   Ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ όσον αφορά τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες ή νέα σχέδια και α οποία, ως αποτέλεσμα των εν λόγω νέων τεχνολογιών ή νέων σχεδίων, δεν είναι συμβατά με μία ή περισσότερες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Η εγκρίνουσα αρχή χορηγεί την έγκριση τύπου ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 1, όταν συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η αίτηση αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι νέες τεχνολογίες ή τα νέα σχέδια καθιστούν τον τύπο κινητήρα ή τη σειρά κινητήρων μη συμβατά με μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

β)

η αίτηση περιγράφει τις περιβαλλοντικές συνέπειες των νέων τεχνολογιών ή των νέων σχεδίων και τα μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας το οποίο είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που παρέχουν οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού από τις οποίες ζητείται εξαίρεση·

γ)

προσκομίζονται περιγραφές και αποτελέσματα δοκιμών που αποδεικνύουν ότι συντρέχει η προϋπόθεση του στοιχείου β).

3.   Η χορήγηση της έγκρισης τύπου ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξαρτάται από την έγκριση της Επιτροπής.

Κατά περίπτωση, η έγκριση της Επιτροπής προσδιορίζει εάν αυτή υπόκειται σε τυχόν περιορισμούς.

Η έγκριση παρέχεται μέσω εκτελεστικής πράξης.

4.   Όσο εκκρεμεί η απόφαση έγκρισης από την Επιτροπή βάσει της παραγράφου 3, η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να εκδίδει προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ η οποία θα ισχύει:

α)

μόνο στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους·

β)

μόνο σχετικά με τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων που καλύπτεται από την αιτούμενη εξαίρεση· και

γ)

για τουλάχιστον 36 μήνες.

Όταν εκδίδεται προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ, η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση, με φάκελο που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Ο προσωρινός χαρακτήρας και η εδαφικά περιορισμένη ισχύς αυτής της προσωρινής έγκρισης τύπου ΕΕ εμφαίνονται στον τίτλο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ και στον τίτλο της αντίστοιχης διακήρυξης συμμόρφωσης.

5.   Όταν η εγκρίνουσα αρχή αποφασίζει να δεχθεί στην επικράτειά της προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 4, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εγκρίνουσα αρχή και την Επιτροπή εγγράφως.

6.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να μη χορηγήσει την έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η εγκρίνουσα αρχή ειδοποιεί αμέσως τον κάτοχο της προσωρινής έγκρισης τύπου ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 4, ότι η προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ θα ανακληθεί έξι μήνες μετά την ημερομηνία της άρνησης της Επιτροπής.

Παρά την απόφαση της Επιτροπής να μη χορηγήσει την έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, κινητήρες που κατασκευάζονται σύμφωνα με την προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ πριν αυτή παύσει να ισχύει μπορούν να διατίθενται στην αγορά σε κάθε κράτος μέλος οι αρχές έγκρισης του οποίου έχουν δεχθεί την προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ.

7.   Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο και στην παράγραφο 5 θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον οι συναφείς πληροφορίες έχουν φορτωθεί στο IMI.

8.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν την έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

9.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τα εναρμονισμένα υποδείγματα για το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ και τη διακήρυξη συμμόρφωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ουσιωδών πληροφοριών τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 36

Μεταγενέστερη προσαρμογή των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων

1.   Όταν η Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 35, λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει τις σχετικές κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Όταν η εξαίρεση που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 35 αφορά ζήτημα που ρυθμίζεται από κανονισμό της ΟΕΕ/ΗΕ, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της αναθεωρημένης συμφωνίας του 1958.

2.   Μόλις τροποποιηθούν οι σχετικές κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή αίρει κάθε περιορισμό που επιβλήθηκε με την απόφαση που επέτρεπε την εξαίρεση.

Σε περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κράτους μέλους που χορήγησε την προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ, να επιτρέψει στο εν λόγω κράτος μέλος να την επεκτείνει με απόφαση υπό τη μορφή εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Άρθρο 37

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων περί παραγωγής

1.   Οι κατασκευαστές υποβάλλουν στην εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ κατάλογο που περιέχει τον αριθμό κινητήρων που παρήχθησαν για κάθε τύπο κινητήρα και υποκατηγορία κινητήρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με την έγκριση τύπου ΕΕ από την υποβολή της τελευταίας έκθεσης περί παραγωγής ή από τότε που ίσχυσαν για πρώτη φορά οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Ο εν λόγω κατάλογος υποβάλλεται:

α)

εντός 45 ημερών μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους·

β)

αμέσως μετά από κάθε ημερομηνία διάθεσης των κινητήρων στην αγορά που αναφέρεται στο παράρτημα III και

γ)

μέχρι οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίσει η εγκρίνουσα αρχή.

2.   Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζει τον τρόπο συσχετισμού των αριθμών αναγνώρισης προς τους αντίστοιχους τύπους και, κατά περίπτωση, σειρές κινητήρων και προς τους αριθμούς έγκρισης τύπου ΕΕ σε περίπτωση που οι εν λόγω συσχετισμοί δεν προσδιορίζονται από το σύστημα κωδικοποίησης των κινητήρων.

3.   Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναφέρει κάθε περίπτωση κατά την οποία ο κατασκευαστής παύει να παράγει εγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή εγκεκριμένη σειρά κινητήρων.

4.   Ο κατασκευαστής φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για ελάχιστο διάστημα 20 ετών μετά το τέλος της περιόδου ισχύος της σχετικής έγκρισης τύπου ΕΕ.

5.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τον μορφότυπο του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

Άρθρο 38

Μέτρα επαλήθευσης

1.   Η εγκρίνουσα αρχή κράτους μέλους που χορήγησε έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί, όπου συντρέχει περίπτωση σε συνεργασία με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, ότι οι αριθμοί αναγνώρισης σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΕ κατανέμονται ορθά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα από τους κατασκευαστές προτού ο κινητήρας με έγκριση τύπου διατεθεί ή γίνει διαθέσιμος στην αγορά.

2.   Μπορεί να διενεργείται επιπρόσθετη επαλήθευση των αριθμών αναγνώρισης σε συνδυασμό με τον έλεγχο συμμόρφωσης της παραγωγής που ορίζεται στο άρθρο 26.

3.   Σχετικά με την επαλήθευση των αριθμών αναγνώρισης, ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή παρέχει, κατόπιν αιτήματος, χωρίς καθυστέρηση στην υπεύθυνη εγκρίνουσα αρχή κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τους αγοραστές του κατασκευαστή, καθώς και τους αριθμούς αναγνώρισης των κινητήρων που έχουν δηλωθεί ότι παρήχθησαν σύμφωνα με το άρθρο 37. Όταν διατίθενται κινητήρες σε ΚΠΕ, δεν απαιτούνται από τον κατασκευαστή περαιτέρω πληροφορίες.

4.   Εάν, κατόπιν αιτήματος της εγκρίνουσας αρχής, ο κατασκευαστής δεν είναι σε θέση να αποδείξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις υποχρεωτικής επισήμανσης, η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε για τον αντίστοιχο τύπο κινητήρα ή την αντίστοιχη σειρά κινητήρων. Οι εγκρίνουσες αρχές ενημερώνουν η μία την άλλη εντός μηνός για τυχόν έγκριση τύπου ΕΕ που έχει ανακληθεί και για την αιτιολογία της εν λόγω ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 39

Κινητήρες που δεν συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο

1.   Εάν κινητήρες που φέρουν υποχρεωτική επισήμανση και, όπου συντρέχει περίπτωση, συνοδεύονται από διακήρυξη συμμόρφωσης δεν συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή την εγκεκριμένη σειρά κινητήρων, η εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι οι κινητήρες που παράγονται θα συμμορφωθούν με τον εγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή την εγκεκριμένη σειρά κινητήρων. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάκληση της έγκρισης τύπου ΕΕ, εάν οι διορθωτικές ενέργειες του κατασκευαστή είναι ανεπαρκείς.

Η σχετική εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών για τα ληφθέντα μέτρα.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αποκλίσεις από τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ ή στο πληροφοριακό τεύχος, όταν οι εν λόγω αποκλίσεις δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο VI, θεωρείται ότι συνιστούν περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον εγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή την εγκεκριμένη σειρά κινητήρων.

3.   Σε περίπτωση που μια εγκρίνουσα αρχή διαπιστώσει ότι κινητήρες που συνοδεύονται από διακήρυξη συμμόρφωσης, κατά περίπτωση, ή φέρουν σήμα έγκρισης τύπου που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος δεν συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή την εγκεκριμένη σειρά κινητήρων, μπορεί να ζητήσει από την εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ να επαληθεύσει ότι οι κινητήρες που παράγονται εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο κινητήρα ή την εγκεκριμένη σειρά κινητήρων. Μετά την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, η εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

4.   Οι εγκρίνουσες αρχές ενημερώνουν η μία την άλλη εντός μηνός για τυχόν έγκριση τύπου ΕΕ που έχει ανακληθεί και για την αιτιολογία της εν λόγω ανάκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5.

5.   Όταν η εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ αμφισβητεί τη μη συμμόρφωση που της κοινοποιήθηκε, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μεριμνούν για την επίλυση της διαφοράς.

Η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και, εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή οργανώνει κατάλληλες διαβουλεύσεις προς επίλυση της διαφοράς.

Άρθρο 40

Ανάκληση κινητήρων

1.   Όταν κατασκευαστής στον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΕ υποχρεούται, δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, να ανακαλέσει κινητήρες που έχουν διατεθεί στην αγορά, είτε είναι τοποθετημένοι σε μη οδικά κινητά μηχανήματα είτε όχι, διότι οι κινητήρες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος ή τη δημόσια υγεία, ο εν λόγω κατασκευαστής:

α)

ενημερώνει αμέσως την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ· και

β)

προτείνει σε αυτή την εγκρίνουσα αρχή σειρά κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του σοβαρού κινδύνου.

2.   Η εγκρίνουσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή.

Οι εγκρίνουσες αρχές διασφαλίζουν την ουσιαστική εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων στα οικεία κράτη μέλη.

3.   Όταν η εγκρίνουσα αρχή θεωρεί ότι τα διορθωτικά μέτρα είναι ανεπαρκή ή δεν έχουν εφαρμοστεί αρκετά γρήγορα, ενημερώνει σχετικά χωρίς καθυστέρηση την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ.

Εάν στη συνέχεια ο κατασκευαστής δεν προτείνει και δεν εφαρμόσει αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει κάθε απαιτούμενο προστατευτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της έγκρισης τύπου ΕΕ.

Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης τύπου ΕΕ, η εγκρίνουσα αρχή, εντός μηνός από την εν λόγω ανάκληση, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 41

Κοινοποίηση αποφάσεων και δυνατότητες προσβολής τους

1.   Αποφάσεις του ακόλουθου τύπου ή του ακόλουθου σκοπού αιτιολογούνται:

α)

που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

β)

που απορρίπτουν ή ανακαλούν έγκριση τύπου ΕΕ·

γ)

που επιβάλλουν την ανάκληση κινητήρα από την αγορά·

δ)

που απαγορεύουν, περιορίζουν ή εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά κινητήρα ή

ε)

που απαγορεύουν, περιορίζουν ή εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά μη οδικών κινητών μηχανημάτων στα οποία είναι εγκατεστημένος κινητήρας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι εγκρίνουσες αρχές κοινοποιούν στον ενδιαφερόμενο:

α)

κάθε απόφαση της παραγράφου 1·

β)

τις δυνατότητες προσβολής που διαθέτει βάσει των νόμων που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος και για τους χρονικούς περιορισμούς που ισχύουν για τις εν λόγω δυνατότητες προσβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 42

Αποδοχή ισοδύναμων εγκρίσεων τύπου για κινητήρες

1.   Η Ένωση μπορεί, στο πλαίσιο πολυμερών ή διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, να αναγνωρίσει την ισοδυναμία μεταξύ των όρων και των διατάξεων για την έγκριση τύπου ΕΕ για κινητήρες που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού και των διαδικασιών που θεσπίζονται βάσει διεθνών κανονισμών ή κανονισμών τρίτων χωρών.

2.   Εγκρίσεις τύπου και υποχρεωτικές επισημάνσεις που χορηγούνται και συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της ΟΕΕ/ΗΕ ή τις τροποποιήσεις τους, τους οποίους έχει υπερψηφίσει ή στους οποίους έχει προσχωρήσει η Ένωση όπως προβλέπεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α), αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ που χορηγούνται και τις υποχρεωτικές επισημάνσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Οι εγκρίσεις τύπου ΕΕ που χορηγούνται βάσει πράξεων της Ένωσης όπως απαριθμούνται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ που χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 55, που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας:

α)

τον κατάλογο των κανονισμών της ΟΕΕ/ΗΕ ή των τροποποιήσεών τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων που ορίζονται σε αυτούς περί της εφαρμογής τους, τους οποίους έχει υπερψηφίσει ή στους οποίους έχει προσχωρήσει η Ένωση και οι οποίοι πρόκειται να ισχύσουν για την έγκριση τύπου ΕΕ που αφορά τύπους και σειρές κινητήρων που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα·

β)

τον κατάλογο των πράξεων της Ένωσης δυνάμει των οποίων χορηγούνται εγκρίσεις τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων που ορίζονται σε αυτές περί της εφαρμογής τους.

Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 43

Πληροφορίες και οδηγίες που προορίζονται για τους ΚΠΕ και τους τελικούς χρήστες

1.   Ένας κατασκευαστής δεν παρέχει σε ΚΠΕ ή τελικούς χρήστες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό οι οποίες αποκλίνουν από τα στοιχεία που έχουν εγκριθεί από την εγκρίνουσα αρχή.

2.   Ο κατασκευαστής παρέχει στους ΚΠΕ κάθε συναφή πληροφορία, καθώς και τις οδηγίες που είναι αναγκαίες για την ορθή τοποθέτηση του κινητήρα στο μη οδικό κινητό μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής τυχόν ειδικών όρων ή περιορισμών που συνδέονται με την τοποθέτηση ή τη χρήση του κινητήρα.

3.   Ο κατασκευαστής διαθέτει στους ΚΠΕ κάθε συναφή πληροφορία και κάθε αναγκαία οδηγία που προορίζεται για τον τελικό χρήστη, συμπεριλαμβάνοντας περιγραφή κάθε ειδικού όρου ή περιορισμού που συνδέεται με τη χρήση ενός κινητήρα.

4.   Οι κατασκευαστές διαθέτουν στους ΚΠΕ την τιμή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που προσδιορίστηκε κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΕ και αναθέτουν στους ΚΠΕ να κοινοποιήσουν την πληροφορία αυτή, μαζί με επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της δοκιμής, στον τελικό χρήστη του μη οδικού κινητού μηχανήματος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί ο κινητήρας.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις λεπτομέρειες των πληροφοριών και των οδηγιών που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 44

Ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μέσω του ΙΜΙ

1.   Η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ μεταξύ εθνικών αρχών ή μεταξύ εθνικών αρχών και της Επιτροπής, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΙΜΙ.

2.   Όλες οι πληροφορίες που είναι συναφείς με τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό συγκεντρώνονται κεντρικά και καθίστανται διαθέσιμες στις εθνικές αρχές και στην Επιτροπή μέσω του ΙMΙ.

3.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το IMI επίσης:

α)

καθιστά δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ, αφενός, κατασκευαστών ή τεχνικών υπηρεσιών και, αφετέρου, εθνικών αρχών ή της Επιτροπής·

β)

παρέχει δημόσια πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα και πληροφορίες που συνδέονται με τα αποτελέσματα εγκρίσεων τύπου και τα αποτελέσματα παρακολούθησης κινητήρων εν χρήσει·

γ)

όπου ενδείκνυται και είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό και σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, παρέχει δομές για την αυτόματη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των υφιστάμενων εθνικών βάσεων δεδομένων και του IMI.

4.   Οι χρήσεις του ΙΜΙ που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι προαιρετικές.

5.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη διασύνδεση του ΙΜΙ με τις υφιστάμενες εθνικές βάσεις δεδομένων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 56 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 45

Απαιτήσεις που αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες

1.   Η τεχνική υπηρεσία ορίζεται από εγκρίνουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 47 και πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.

2.   Συγκροτείται τεχνική υπηρεσία βάσει του εθνικού δικαίου κράτους μέλους η οποία έχει νομική προσωπικότητα.

3.   Η τεχνική υπηρεσία αποτελεί οργανισμό ανεξάρτητο από τη διαδικασία σχεδιασμού, κατασκευής, προμήθειας ή συντήρησης των κινητήρων που αξιολογεί.

Οργανισμός που ανήκει σε επιχειρηματική ένωση ή επαγγελματική ομοσπονδία η οποία εκπροσωπεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, τη συναρμολόγηση, την τοποθέτηση, τη χρήση ή τη συντήρηση των κινητήρων που αξιολογεί, δοκιμάζει ή επιθεωρεί μπορεί, εφόσον καταδειχθεί η ανεξαρτησία του και η απουσία τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου.

4.   Η τεχνική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της ανώτερης διοίκησης αυτής και του προσωπικού της που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια δραστηριοτήτων που ανήκουν στις κατηγορίες για τις οποίες η τεχνική υπηρεσία έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1, δεν είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής, ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής των κινητήρων τους οποίους αξιολογεί και δεν εκπροσωπεί μέρη που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Ο περιορισμός αυτός δεν αποκλείει τη χρήση αξιολογημένων κινητήρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας ή τη χρήση των εν λόγω κινητήρων για ιδιωτικούς σκοπούς.

Η τεχνική υπηρεσία διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων της δεν επηρεάζουν την εχεμύθεια, την αντικειμενικότητα ή την αμεροληψία σε σχέση με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί.

5.   Η τεχνική υπηρεσία ασκεί τις δραστηριότητες που ανήκουν στις κατηγορίες για τις οποίες έχει οριστεί με τον μεγαλύτερο βαθμό επαγγελματικής ακεραιότητας και την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα στον συγκεκριμένο τομέα, το δε προσωπικό της είναι απαλλαγμένο από κάθε πίεση ή δέλεαρ, ιδίως οικονομικής φύσεως, που ενδέχεται να επηρεάσει την κρίση του ή τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών του, ιδιαίτερα πίεση ή δέλεαρ που να προέρχεται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που μπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών.

6.   Η τεχνική υπηρεσία αποδεικνύει στην εγκρίνουσα αρχή ορισμού της ότι είναι σε θέση να ασκεί όλες τις δραστηριότητες που ανήκουν στις κατηγορίες για τις οποίες επιδιώκει να οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1, διασφαλίζοντας ότι διαθέτει τα εξής:

α)

προσωπικό με κατάλληλες δεξιότητες, ειδικές τεχνικές γνώσεις και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων·

β)

περιγραφές των διαδικασιών σχετικά με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες επιδιώκει να οριστεί, γεγονός που εξασφαλίζει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα αναπαραγωγής των διαδικασιών αυτών·

γ)

διαδικασίες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που ανήκουν στις κατηγορίες για τις οποίες επιδιώκει να οριστεί, οι οποίες λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του εκάστοτε κινητήρα, καθώς και κατά πόσον ο κινητήρας κατασκευάζεται σύμφωνα με μαζική ή σειριακή διαδικασία παραγωγής· και

δ)

τα απαραίτητα μέσα για την κατάλληλη εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες επιδιώκει να οριστεί, καθώς και ότι έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

7.   Η τεχνική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης διοίκησής της και του προσωπικού αξιολόγησής της, είναι αμερόληπτη και δεν συμμετέχει σε καμία δραστηριότητα που θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με την ανεξαρτησία της κρίσης τους ή την ακεραιότητά τους όσον αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί η τεχνική υπηρεσία.

8.   Η τεχνική υπηρεσία συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης που καλύπτει τις δραστηριότητές της, εκτός εάν την ευθύνη αναλαμβάνει το κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή εάν το ίδιο το κράτος μέλος είναι απευθείας υπεύθυνο για την αξιολόγηση.

9.   Το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο όσον αφορά το σύνολο των πληροφοριών που λαμβάνει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή κάθε εκτελεστικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας.

Το προσωπικό μιας τεχνικής υπηρεσίας δεν δεσμεύεται από την υποχρέωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με την εγκρίνουσα αρχή ορισμού ή όταν αυτή η ανταλλαγή απαιτείται βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται.

Άρθρο 46

Θυγατρικές και υπεργολάβοι των τεχνικών υπηρεσιών

1.   Η τεχνική υπηρεσία μπορεί, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της εγκρίνουσας αρχής ορισμού της, να αναθέτει σε υπεργολάβο ορισμένες εργασίες που συνδέονται με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 ή σε θυγατρική.

Στις περιπτώσεις αυτές, η τεχνική υπηρεσία διασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 45 και ενημερώνει σχετικά την εγκρίνουσα αρχή ορισμού.

2.   Η τεχνική υπηρεσία αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές της, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους.

3.   Η τεχνική υπηρεσία θέτει στη διάθεση της εγκρίνουσας αρχής ορισμού τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και των καθηκόντων που εκτελούν.

Άρθρο 47

Ορισμός τεχνικών υπηρεσιών

1.   Οι εγκρίνουσες αρχές ορίζουν τεχνικές υπηρεσίες για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το πεδίο αρμοδιοτήτων τους:

α)   κατηγορία Α: διεξαγωγή των δοκιμών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό στις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην οικεία τεχνική υπηρεσία·

β)   κατηγορία Β: εποπτεία των δοκιμών που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, όταν οι εν λόγω δοκιμές διενεργούνται στις εγκαταστάσεις κατασκευαστή ή τρίτου·

γ)   κατηγορία Γ: αξιολόγηση και παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των διαδικασιών του κατασκευαστή για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής·

δ)   κατηγορία Δ: εποπτεία ή διενέργεια δοκιμών ή επιθεωρήσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής.

2.   Μια εγκρίνουσα αρχή μπορεί να ενεργεί ως τεχνική υπηρεσία για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Στις τεχνικές υπηρεσίες τρίτης χώρας, πλην αυτών που ορίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να γίνεται κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 50, εφόσον μια τέτοια αναγνώριση τεχνικών υπηρεσιών προβλέπεται από διμερή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας.

Ωστόσο, τεχνική υπηρεσία που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 μπορεί να ιδρύει θυγατρικές σε τρίτες χώρες, εφόσον οι θυγατρικές είναι υπό την άμεση διαχείριση και τον έλεγχο της εν λόγω τεχνικής υπηρεσίας.

Άρθρο 48

Διαδικασίες για τα πρότυπα επιδόσεων και την αξιολόγηση τεχνικών υπηρεσιών

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 55 που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας:

α)

τα πρότυπα με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι τεχνικές υπηρεσίες· και

β)

τη διαδικασία για την αξιολόγηση των τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 49.

Άρθρο 49

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών

1.   Η ορίζουσα αρχή έγκρισης καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης που αποδεικνύει ότι η υποψήφια τεχνική υπηρεσία έχει αξιολογηθεί όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν. Η έκθεση αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικό διαπίστευσης που εκδίδεται από εθνικό φορέα διαπίστευσης ο οποίος πιστοποιεί ότι η τεχνική υπηρεσία πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Η αξιολόγηση στην οποία βασίζεται η έκθεση αξιολόγησης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 48.

2.   Η ορίζουσα αρχή έγκρισης εξετάζει την έκθεση αξιολόγησης τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία έτη.

3.   Η ορίζουσα αρχή έγκρισης κοινοποιεί την έκθεση αξιολόγησης στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος αυτής. Σε τέτοιες περιπτώσεις και όταν η αξιολόγηση δεν βασίζεται σε πιστοποιητικό διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα διαπίστευσης, η ορίζουσα αρχή έγκρισης διαβιβάζει στην Επιτροπή τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν τα ακόλουθα:

α)

την ικανότητα της τεχνικής υπηρεσίας·

β)

τις ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η τεχνική υπηρεσία παρακολουθείται τακτικά από την ορίζουσα αρχή έγκρισης· και

γ)

ότι η τεχνική υπηρεσία πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.

4.   Εγκρίνουσα αρχή που πρόκειται να ενεργήσει ως τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 τεκμηριώνει τη συμμόρφωσή της με αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν ελεγκτές ανεξάρτητοι από την αξιολογούμενη δραστηριότητα. Οι ελεγκτές αυτοί μπορούν να προέρχονται από τον ίδιο οργανισμό, αρκεί να υπάγονται σε χωριστή διοίκηση από το προσωπικό που εκτελεί την αξιολογούμενη δραστηριότητα.

Άρθρο 50

Διαδικασίες κοινοποίησης

1.   Για κάθε τεχνική υπηρεσία την οποία έχουν ορίσει, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

α)

την ονομασία της τεχνικής υπηρεσίας·

β)

τη διεύθυνση, ταχυδρομική και ηλεκτρονική·

γ)

τους υπευθύνους·

δ)

την κατηγορία δραστηριοτήτων· και

ε)

τυχόν τροποποιήσεις σχετικές με τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 47.

2.   Μια τεχνική υπηρεσία μπορεί να διεξάγει μόνο τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 εξ ονόματος της ορίζουσας αρχής έγκρισης, εάν η εν λόγω τεχνική υπηρεσία έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Η ίδια τεχνική υπηρεσία επιτρέπεται να ορίζεται από περισσότερες από μία ορίζουσες αρχές έγκρισης και να κοινοποιείται από τα κράτη μέλη που αντιστοιχούν στις εν λόγω ορίζουσες αρχές έγκρισης, ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που πρόκειται να διεξάγει σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1.

4.   Όταν συγκεκριμένος οργανισμός ή αρμόδιος φορέας ο οποίος εκτελεί δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 είναι ανάγκη να οριστεί κατ' εφαρμογή μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, τα οικεία κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

5.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον κατάλογο και τα στοιχεία των τεχνικών υπηρεσιών στις οποίες γίνεται κοινοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 51

Αλλαγές των ορισμών

1.   Όταν μια ορίζουσα αρχή έγκρισης διαπιστώσει ή ενημερωθεί ότι μια τεχνική υπηρεσία που έχει οριστεί από αυτήν είτε δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός είτε δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τον ορισμό κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων.

Το κράτος μέλος που έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή την εν λόγω τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή σχετικά με τυχόν τέτοιο περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση.

Η Επιτροπή τροποποιεί αντίστοιχα τις δημοσιευθείσες πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 5.

2.   Στην περίπτωση του περιορισμού, της αναστολής ή της ανάκλησης του ορισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή εάν η τεχνική υπηρεσία διακόψει τη δραστηριότητά της, η ορίζουσα αρχή έγκρισης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι άλλη τεχνική υπηρεσία αναλαμβάνει την επεξεργασία των φακέλων της εν λόγω τεχνικής υπηρεσίας ή ότι οι φάκελοι παραμένουν στη διάθεση της ορίζουσας αρχής έγκρισης ή των αρχών εποπτείας της αγοράς κατόπιν αιτήματός τους.

Άρθρο 52

Αμφισβήτηση της επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών

1.   Η Επιτροπή διερευνά κάθε περίπτωση για την οποία διατηρεί η ίδια αμφιβολίες ή για την οποία εφιστάται η προσοχή της σε αμφιβολίες, σχετικά με την επάρκεια τεχνικής υπηρεσίας ή την αδιάλειπτη εκπλήρωση εκ μέρους της εν λόγω υπηρεσίας των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει.

2.   Το κράτος μέλος της ορίζουσας αρχής έγκρισης, κατόπιν αιτήματος, παρέχει στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση του ορισμού ή της διατήρησης του ορισμού της οικείας τεχνικής υπηρεσίας.

3.   Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει στο πλαίσιο των ερευνών αυτών.

4.   Στην περίπτωση που η Επιτροπή βεβαιωθεί ότι η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για τον ορισμό της, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος της ορίζουσας αρχής έγκρισης, με σκοπό τη λήψη, σε συνεργασία με το εν λόγω κράτος μέλος, των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων, και ζητεί από το εν λόγω κράτος μέλος να λάβει τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, περιλαμβανομένης της ανάκλησης του ορισμού, εάν κρίνεται αναγκαία.

Άρθρο 53

Λειτουργικές υποχρεώσεις των τεχνικών υπηρεσιών

1.   Οι τεχνικές υπηρεσίες διενεργούν τις δραστηριότητες που ανήκουν στις κατηγορίες για τις οποίες έχουν οριστεί εξ ονόματος της ορίζουσας αρχής έγκρισης και σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης και δοκιμών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις του.

Οι τεχνικές υπηρεσίες εποπτεύουν ή διενεργούν οι ίδιες τις δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ ή τις επιθεωρήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός ή κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστική πράξη αυτού, εκτός εάν επιτρέπονται εναλλακτικές διαδικασίες.

Οι τεχνικές υπηρεσίες δεν διενεργούν δοκιμές, αξιολογήσεις ή επιθεωρήσεις για τις οποίες δεν έχουν οριστεί.

2.   Ανά πάσα στιγμή, οι τεχνικές υπηρεσίες:

α)

επιτρέπουν στην αντίστοιχη ορίζουσα αρχή έγκρισης να παρακολουθεί τη διεξαγωγή της αξιολόγησής τους, εάν κριθεί απαραίτητο από την εν λόγω αρχή· και

β)

με την επιφύλαξη του άρθρου 45 παράγραφος 9 και του άρθρου 54, παρέχουν στην ορίζουσα αρχή έγκρισης οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν σχετικά με κατηγορίες δραστηριοτήτων τις οποίες πραγματοποιούν και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

3.   Όταν τεχνική υπηρεσία διαπιστώνει ότι κατασκευαστής δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, αναφέρει το γεγονός αυτό στην ορίζουσα αρχή έγκρισης, η οποία, ακολούθως, απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Η ορίζουσα αρχή έγκρισης δεν εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ μέχρις ότου ο κατασκευαστής λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα που να ικανοποιούν την εν λόγω αρχή έγκρισης.

4.   Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της παραγωγής ύστερα από την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, τεχνική υπηρεσία, ενεργώντας εξ ονόματος της ορίζουσας αρχής έγκρισης, διαπιστώσει ότι ένας τύπος κινητήρα ή σειρά κινητήρων δεν συμμορφώνεται πλέον με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει σχετικά με το εν λόγω γεγονός την ορίζουσα αρχή έγκρισης.

Η αρχή έγκρισης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 26.

Άρθρο 54

Υποχρεώσεις ενημέρωσης των τεχνικών υπηρεσιών

1.   Οι τεχνικές υπηρεσίες ενημερώνουν την αντίστοιχη ορίζουσα αρχή έγκρισης για τυχόν:

α)

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης η οποία ενδέχεται να συνεπάγεται άρνηση χορήγησης, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΕ·

β)

περιπτώσεις που επηρεάζουν το πεδίο ή τους όρους του ορισμού τους·

γ)

αιτήματα ενημέρωσης από τις αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με τις δραστηριότητές τους.

2.   Κατόπιν αιτήματος της αντίστοιχης ορίζουσας αρχής έγκρισης, οι τεχνικές υπηρεσίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες εντός του πεδίου του ορισμού τους και με κάθε άλλη δραστηριότητα που εκτελούν, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της υπεργολαβίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 19 παράγραφος 2, στο άρθρο 24 παράγραφος 11, στο άρθρο 25 παράγραφος 4, στο άρθρο 26 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 παράγραφος 9, στο άρθρο 42 παράγραφος 4, στο άρθρο 43 παράγραφος 5 και στο άρθρο 48 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 6 Οκτωβρίου 2016.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, στο άρθρο 24 παράγραφος 11, στο άρθρο 25 παράγραφος 4, στο άρθρο 26 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 παράγραφος 9, στο άρθρο 42 παράγραφος 4, στο άρθρο 43 παράγραφος 5 και στο άρθρο 48 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

5.   Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.   Κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2, του άρθρου 24 παράγραφος 11, του άρθρου 25 παράγραφος 4, του άρθρου 26 παράγραφος 6, του άρθρου 34 παράγραφος 9, του άρθρου 42 παράγραφος 4, του άρθρου 43 παράγραφος 5 και του άρθρου 48 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει η εν λόγω περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 56

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την «Τεχνική επιτροπή — Μηχανοκίνητα οχήματα» (ΤΕΜΟ), που θεσπίστηκε με το άρθρο 40 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Στις περιπτώσεις που η επιτροπή δεν εκφέρει γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 57

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κυρώσεις για την παράβαση του παρόντος κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από οικονομικούς φορείς ή ΚΠΕ. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εν λόγω διατάξεις το αργότερο έως τις 7 Οκτωβρίου 2018, καθώς και οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση που τις επηρεάζει χωρίς καθυστέρηση.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την επιβολή των κυρώσεων.

2.   Οι παραβάσεις που υπόκεινται σε κυρώσεις περιλαμβάνουν:

α)

την υποβολή ψευδών δηλώσεων, ιδίως κατά τις διαδικασίες έγκρισης τύπου ΕΕ, τις διαδικασίες που οδηγούν σε ανάκληση ή τις διαδικασίες που συνδέονται με εξαιρέσεις·

β)

την παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΕ ή την παρακολούθηση εν χρήσει κινητήρων·

γ)

την απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση των κινητήρων ή στην άρνηση χορήγησης ή την απόσυρση έγκρισης τύπου ΕΕ·

δ)

τη χρήση στρατηγικών αναστολής·

ε)

την άρνηση παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες·

στ)

τη διάθεση στην αγορά κινητήρων που αποτελούν αντικείμενο έγκρισης τύπου ΕΕ χωρίς να έχει χορηγηθεί τέτοια έγκριση τύπου ΕΕ ή την παραποίηση εγγράφων ή υποχρεωτικών σημάτων με την πρόθεση αυτή·

ζ)

τη διάθεση στην αγορά μεταβατικών κινητήρων και μη οδικών κινητών μηχανημάτων στα οποία είναι τοποθετημένοι τέτοιου είδους κινητήρες κατά παράβαση των διατάξεων που προβλέπουν εξαιρέσεις·

η)

την παράβαση των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 3 και 4·

θ)

τη διάθεση στην αγορά κινητήρα που έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο που να μη συμμορφώνεται πλέον με τις προδιαγραφές της αντίστοιχης έγκρισης τύπου ΕΕ·

ι)

την τοποθέτηση κινητήρα σε μη οδικό κινητό μηχάνημα που προορίζεται για χρήση άλλη από την αποκλειστική χρήση που προβλέπεται στο άρθρο 4·

ια)

τη διάθεση στην αγορά κινητήρα ειδικού σκοπού δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 5 ή 6 για χρήση σε μη οδικό κινητό μηχάνημα διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται στις εν λόγω παραγράφους·

ιβ)

τη διάθεση στην αγορά κινητήρα δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 7 ή 8 και του άρθρου 58 παράγραφος 9, 10 ή 11 για χρήση σε μηχάνημα διαφορετική από εκείνη που προβλέπεται στις εν λόγω παραγράφους·

ιγ)

τη διάθεση στην αγορά μη οδικών κινητών μηχανημάτων στα οποία έχουν τοποθετηθεί κινητήρες που υποβάλλονται σε έγκριση τύπου ΕΕ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, χωρίς την έγκριση αυτή·

ιδ)

τη διάθεση στην αγορά μη οδικών κινητών μηχανημάτων κατά παράβαση περιορισμού σχετικά με μη οδικά κινητά μηχανήματα που ορίζεται στο άρθρο 34 παράγραφος 8.

Άρθρο 58

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Με την επιφύλαξη των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ, ο παρών κανονισμός δεν ακυρώνει, πριν από τις ημερομηνίες διάθεσης στην αγορά των κινητήρων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, καμία έγκριση τύπου ΕΕ ούτε εξαίρεση.

2.   Οι εγκρίνουσες αρχές μπορούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που ισχύει στις 5 Οκτωβρίου 2016, να συνεχίσουν να χορηγούν εγκρίσεις τύπου ΕΕ έως τις υποχρεωτικές ημερομηνίες για την έγκριση τύπου ΕΕ των κινητήρων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και να συνεχίσουν να χορηγούν εξαιρέσεις σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία έως τις υποχρεωτικές ημερομηνίες για τη διάθεση στην αγορά των κινητήρων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που ισχύει στις 5 Οκτωβρίου 2016, να συνεχίσουν να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά κινητήρων έως τις υποχρεωτικές ημερομηνίες για τη διάθεση στην αγορά των κινητήρων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.   Κατά παρέκκλιση του παρόντος κανονισμού, κινητήρες που έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΕ σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία που ισχύει στις 5 Οκτωβρίου 2016 ή που πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί από την κεντρική επιτροπή ναυσιπλοΐας του Ρήνου (CCNR) και έχουν εγκριθεί ως CCNR στάδιο II, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα του Ρήνου, μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά έως τις ημερομηνίες που προβλέπονται για τη διάθεση στην αγορά κινητήρων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι εθνικές αρχές δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά κινητήρων που συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο.

4.   Κινητήρες οι οποίοι στις 5 Οκτωβρίου 2016 δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 97/68/ΕΚ μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά βάσει των ισχυόντων εθνικών κανόνων, εφόσον υπάρχουν, έως τις ημερομηνίες διάθεσης στην αγορά των κινητήρων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

5.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 3, του άρθρου 18 παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, της οδηγίας 2008/57/EΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1302/2014 της Επιτροπής (22), οι μεταβατικοί κινητήρες και, κατά περίπτωση, τα μη οδικά κινητά μηχανήματα στα οποία είναι τοποθετημένοι αυτοί οι μεταβατικοί κινητήρες μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, υπό τον όρο ότι το μηχάνημα στο οποίο είναι τοποθετημένος ο μεταβατικός κινητήρας διαθέτει ημερομηνία παραγωγής όχι μεγαλύτερη από 18 μήνες από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου.

Για τους κινητήρες της κατηγορίας NRE, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την παράταση της μεταβατικής περιόδου και της δεκαοκτάμηνης περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο κατά 12 επιπλέον μήνες για τους ΚΠΕ με συνολική ετήσια παραγωγή μικρότερη των 100 μονάδων μη οδικών κινητών μηχανημάτων εξοπλισμένων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού της εν λόγω συνολικής ετήσιας παραγωγής, όλοι οι ΚΠΕ υπό τον έλεγχο του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου θεωρούνται ενιαίος ΚΠΕ.

Για τους κινητήρες της κατηγορίας NRE που χρησιμοποιούνται για κινητούς γερανούς, η μεταβατική περίοδος και η δεκαοκτάμηνη περίοδος που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο παρατείνονται κατά 12 μήνες.

Για τους κινητήρες της κατηγορίας NRE με ισχύ κινητήρα κάτω των 19 kW που χρησιμοποιούνται σε εκχιονιστήρες, η μεταβατική περίοδος και η δεκαοκτάμηνη περίοδος που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο παρατείνονται κατά 24 μήνες.

6.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, οι μεταβατικοί κινητήρες πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

συμμορφώνονται με τους τύπους ή τις σειρές κινητήρων η έγκριση τύπου ΕΕ των οποίων δεν ισχύει πλέον δυνάμει του άρθρου 30 παράγραφος 2 στοιχείο α) και καλύπτονται, κατά τις ημερομηνίες παραγωγής των κινητήρων, από έγκυρη έγκριση τύπου ΕΕ που συμμορφώνεται με τα πλέον πρόσφατα εφαρμοστέα όρια εκπομπών τα οποία καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία η οποία ισχύει στις 5 Οκτωβρίου 2016·

β)

ανήκουν σε εύρος ισχύος που δεν υπόκειται σε όρια εκπομπών ρύπων και την έγκριση τύπου σε επίπεδο Ένωσης στις 5 Οκτωβρίου 2016· ή

γ)

χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για χρήση σε εφαρμογή που δεν υπόκειται σε όρια εκπομπών ρύπων και την έγκριση τύπου σε επίπεδο Ένωσης στις 5 Οκτωβρίου 2016.

7.   Η χρονική περίοδος διάθεσης των μεταβατικών κινητήρων στην αγορά περιορίζεται στα ακόλουθα διαστήματα:

α)

24 μήνες από την εφαρμοστέα ημερομηνία διάθεσης στην αγορά κινητήρων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο·

β)

36 μήνες από την εφαρμοστέα ημερομηνία διάθεσης στην αγορά κινητήρων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 δεύτερο και τρίτο εδάφιο·

γ)

48 μήνες από την εφαρμοστέα ημερομηνία διάθεσης στην αγορά κινητήρων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 τέταρτο εδάφιο.

8.   Οι κατασκευαστές μεριμνούν ώστε οι μεταβατικοί κινητήρες που διατίθενται στην αγορά κατά τη μεταβατική περίοδο να συμμορφώνονται με τη σήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

9.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 3, του άρθρου 18 παράγραφος 2 και του άρθρου 22, τα κράτη μέλη μπορούν, για χρονικό διάστημα που λήγει το αργότερο στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά κινητήρων της κατηγορίας RLL με μέγιστη καθαρή ισχύ άνω των 2 000 kW που δεν συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II, για τοποθέτηση σε σιδηροδρομικές μηχανές που κινούνται μόνο σε τεχνικώς απομονωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο εύρους 1 520 mm. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος, οι κινητήρες που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται κατ' ελάχιστον με τις οριακές τιμές εκπομπών που έπρεπε να πληρούν για κινητήρες για να διατεθούν στην αγορά στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Οι εγκρίνουσες αρχές των κρατών μελών χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ και επιτρέπουν να διατίθενται στην αγορά τέτοιου είδους κινητήρες.

10.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 3 και του άρθρου 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη επιτρέπουν να διατίθενται στην αγορά κινητήρες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 15 έτη, αρχής γενομένης από τις εφαρμοστέες ημερομηνίες για τη διάθεση στην αγορά κινητήρων του σταδίου V που ορίζονται στο παράρτημα III, υπό την προϋπόθεση ότι οι κινητήρες ανήκουν σε κατηγορία ισοδύναμη με την κατηγορία NRS και διαθέτουν ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη από ή ίση με 19 kW ή ανήκουν σε κατηγορία ισοδύναμη με την κατηγορία NRG, εφόσον ο κινητήρας αντικατάστασης και ο αρχικός κινητήρας ανήκουν σε κατηγορία κινητήρα ή εύρος ισχύος για τα οποία δεν ίσχυε απαίτηση έγκρισης τύπου σε επίπεδο Ένωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

11.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 3 και του άρθρου 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη επιτρέπουν να διατίθενται στην αγορά κινητήρες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 20 έτη, αρχής γενομένης από τις εφαρμοστέες ημερομηνίες για τη διάθεση στην αγορά κινητήρων του σταδίου V που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι οι κινητήρες:

α)

ανήκουν στην κατηγορία NRE και διαθέτουν ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη από ή ίση με 19 kW και μικρότερη από ή ίση με 560 kW, συμμορφώνονται δε με στάδιο εκπομπών που έληξε έως και 20 έτη προτού διατεθούν οι κινητήρες αυτοί στην αγορά και προβλέπει τουλάχιστον εξίσου αυστηρά όρια εκπομπών με τα όρια εκπομπών τα οποία έπρεπε να τηρεί ο προς αντικατάσταση κινητήρας όταν διατέθηκε για πρώτη φορά στην αγορά·

β)

ανήκουν σε κατηγορία ισοδύναμη με την κατηγορία NRE και διαθέτουν ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη των 560 kW, εφόσον ο κινητήρας αντικατάστασης και ο αρχικός κινητήρας ανήκουν σε κατηγορία κινητήρα ή εύρος ισχύος για τα οποία δεν ίσχυε απαίτηση έγκρισης τύπου σε επίπεδο Ένωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

12.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό, για χρονικό διάστημα που λήγει το αργότερο στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, για κινητήρες που τοποθετούνται σε μηχανήματα συγκομιδής βαμβακιού.

13.   Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι οι κινητήρες αντικατάστασης συμμορφώνονται με την επισήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο ε).

Άρθρο 59

Έκθεση

1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών έγκρισης τύπου ΕΕ που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, με βάση τις παρασχεθείσες σύμφωνα με την παράγραφο 1 πληροφορίες, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 60

Επανεξέταση

1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά την εκτίμηση της δυνατότητας θέσπισης εναρμονισμένων μέτρων για την εγκατάσταση διατάξεων μετεξοπλισμού για τον έλεγχο εκπομπών σε κινητήρες μη οδικών κινητών μηχανημάτων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά της Ένωσης. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης τεχνικά μέτρα και συστήματα οικονομικών κινήτρων, ως μέσα τα οποία θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα, με την αξιολόγηση πιθανών δράσεων κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και τηρουμένων δεόντως των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

2.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με:

α)

την αξιολόγηση των δυνητικών περαιτέρω μειώσεων των εκπομπών ρύπων βάσει των διαθέσιμων τεχνολογιών και ανάλυσης κόστους/οφέλους.

Ειδικότερα, για τους κινητήρες των κατηγοριών IWP και IWA, υποβάλλει έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της τεχνολογικής και οικονομικής σκοπιμότητας:

i)

περαιτέρω μείωσης της οριακής τιμής για τις εκπομπές PN και NOx·

ii)

περαιτέρω μείωσης του παράγοντα A για κινητήρες που τροφοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με αέρια καύσιμα στο πλαίσιο μιας λειτουργίας που είναι ουδέτερη από απόψεως περιβάλλοντος σε σύγκριση με τους κινητήρες που τροφοδοτούνται με πετρέλαιο κίνησης· και

iii)

της προσθήκης οριακών τιμών εκπομπών PN σε κατηγορίες κινητήρων για τις οποίες δεν έχει καθοριστεί αντίστοιχη οριακή τιμή στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού·

β)

τον προσδιορισμό των δυνητικά σημαντικών τύπων ρύπων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

3.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των ρητρών εξαίρεσης που προβλέπονται στο άρθρο 34 παράγραφοι 4 και 5 και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών εκπομπών που ορίζονται στο άρθρο 19 και τα σχετικά συμπεράσματα.

Επιπλέον, η έκθεση αξιολογεί τις δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25, με ιδιαίτερη έμφαση στον βαθμό στον οποίο οι εν λόγω δοκιμές αντιστοιχούν σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα, και αξιολογεί επίσης τη σκοπιμότητα της εισαγωγής δοκιμών για τις εκπομπές σωματιδιακών ρύπων, ως μέρος των δοκιμών εν χρήσει που καθορίζονται στο άρθρο 19.

4.   Οι εκθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3:

α)

βασίζονται σε διαβούλευση με τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς·

β)

λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες σχετικές ενωσιακές και διεθνείς προδιαγραφές· και

γ)

συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις.

Άρθρο 61

Τροποποιήσεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ

Η οδηγία 97/68/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 9 παράγραφος 4α, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, κατόπιν αίτησης ενός ΚΠΕ, τη διάθεση στην αγορά κινητήρων που συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές εκπομπών του σταδίου III A, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητήρες προορίζονται για τοποθέτηση σε μη οδικά κινητά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος σημείο 5) της οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

Οι κατασκευαστές παρέχουν στην εγκρίνουσα αρχή αποδείξεις ότι οι κινητήρες τοποθετούνται αποκλειστικά σε μη οδικά κινητά μηχανήματα που έχουν πιστοποίηση ότι πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις. Επικολλάται ετικέτα με το κείμενο «Κινητήρας για περιορισμένη χρήση σε μηχανές που κατασκευάζονται από», ακολουθούμενο από το όνομα του ΚΠΕ και τον ενιαίο αριθμό αναφοράς της σχετικής παρέκκλισης, σε κάθε τέτοιο κινητήρα, δίπλα από την υποχρεωτική επισήμανση του κινητήρα που καθορίζεται στο παράρτημα I τμήμα 3.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΕ και να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά κινητήρων της κατηγορίας RLL με μέγιστη καθαρή ισχύ άνω των 2 000 kW που δεν συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών του παραρτήματος II και που πρόκειται να τοποθετηθούν σε σιδηροδρομικές μηχανές που κινούνται μόνο σε τεχνικώς απομονωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο 1 520 mm. Οι εν λόγω κινητήρες συμμορφώνονται κατ' ελάχιστον με τα όρια εκπομπών που έπρεπε να τηρούν οι κινητήρες ώστε να διατεθούν στην αγορά στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

(*)  Οδηγία 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 309).»·"

2)

στο άρθρο 10, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«8.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία σε κινητήρες που τοποθετούνται σε μηχανήματα συγκομιδής βαμβακιού.».

Άρθρο 62

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012

Στο παράρτημα του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1024/2012, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«9.

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ (**): Άρθρο 44.

Άρθρο 63

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013

Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με τις κατηγορίες κινητήρων, τα όρια εκπομπών καυσαερίων, τους κύκλους δοκιμής, τις περιόδους σταθερότητας εκπομπών, τις απαιτήσεις για τις εκπομπές καυσαερίων, την παρακολούθηση των εκπομπών των κινητήρων εν χρήσει και τη διενέργεια μετρήσεων και δοκιμών, καθώς και οι μεταβατικές διατάξεις και οι διατάξεις που επιτρέπουν την έγκριση τύπου ΕΕ και τη διάθεση στην αγορά κινητήρων του σταδίου V που προβλέπονται για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (***) και στις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.

Για τους σκοπούς της διάθεσης στην αγορά, της ταξινόμησης ή της θέσης σε λειτουργία ελκυστήρων των κατηγοριών T2, T4.1 και C2, οι κινητήρες με εύρος ισχύος 56-130 kW που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σταδίου IIIB θεωρούνται μεταβατικοί κινητήρες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 32) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628.

(***)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ (ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 53.)»·"

2)

στην παράγραφο 6, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση από την αρχή που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιήσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/96 της Επιτροπής (****), ούτως ώστε:

α)

για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ για ελκυστήρες των κατηγοριών T2, T4.1 και C2, η περίοδος αναβολής που καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/96 να είναι τέσσερα έτη· και

β)

στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/96, η ευελιξία που επιτρέπεται σύμφωνα με το σημείο 1.1.1 του παραρτήματος V του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού να αυξηθεί στο 150 % για ελκυστήρες των κατηγοριών T2, T4.1 και C2.

(****)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/96 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 16 της 23.1.2015, σ. 1).»."

Άρθρο 64

Κατάργηση

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 58 παράγραφοι 1 έως 4 του παρόντος κανονισμού, η οδηγία 97/68/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2017.

2.   Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 65

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017, με εξαίρεση το άρθρο 61, το οποίο εφαρμόζεται από τις 6 Οκτωβρίου 2016.

Από τις 6 Οκτωβρίου 2016, οι εγκρίνουσες αρχές δεν αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ για νέο τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων και δεν απαγορεύουν τη διάθεσή τους στην αγορά όταν ο εν λόγω τύπος κινητήρα ή η σειρά κινητήρων συμμορφώνεται με τα κεφάλαια II, III, IV και VIII και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. KORČOK


(1)  Γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2015 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2016.

(3)  Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1).

(5)  Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24).

(6)  Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).

(7)  Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1), οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).

(8)  Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1)

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

(10)  Απόφαση 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») (ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78).

(11)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(13)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/96 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 16 της 23.1.2015, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1).

(15)  Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία — πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 52).

(17)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/1629 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ (βλέπε σ. 118 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(18)  Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 90).

(19)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (ΕΕ L 362 της 17.12.2014, σ. 1).

(20)  Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14466+A1: 2009 (αντλίες κατάσβεσης, φορητές αντλίες, απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης, έλεγχοι).

(21)  Οδηγία 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 309).

(22)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1302/2014 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό — Μηχανές και επιβατικό τροχαίο υλικό» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 228).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισμός των υποκατηγοριών κινητήρων που αναφέρονται στο άρθρο 4

Πίνακας I-1: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων NRE που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1)

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Ισχύς αναφοράς

NRE

CI

μεταβλητές

0 < Ρ < 8

NRE-v-1

Μέγιστη καθαρή ισχύς

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

όλοι

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

CI

σταθερές

0 < Ρ < 8

NRE-c-1

Ονομαστική καθαρή ισχύς

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

όλοι

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7


Πίνακας I-2: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων NRG που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2)

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Ισχύς αναφοράς

NRG

όλοι

μεταβλητές

P > 560

NRG-v-1

Μέγιστη καθαρή ισχύς

σταθερές

P > 560

NRG-c-1

Ονομαστική καθαρή ισχύς


Πίνακας I-3: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων NRSh που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 3)

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Κυβισμός κινητήρα (cm3)

Υποκατηγορία

Ισχύς αναφοράς

NRSh

SI

μεταβλητές ή σταθερές

0 < Ρ < 19

SV < 50

NRSh-v-1a

Μέγιστη καθαρή ισχύς

SV ≥ 50

NRSh-v-1b


Πίνακας I-4: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων NRS που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 4)

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Κυβισμός κινητήρα (cm3)

Υποκατηγορία

Ισχύς αναφοράς

NRS

SI

μεταβλητές ≥ 3 600  rpm·ή σταθερές

0 < Ρ < 19

80 ≤ SV < 225

NRS-vr-1a

Μέγιστη καθαρή ισχύς

SV ≥ 225

NRS-vr-1b

μεταβλητές < 3 600 rpm

80 ≤ SV < 225

NRS-vi-1a

SV ≥ 225

NRS-vi-1b

μεταβλητές ή σταθερές

19 ≤ P < 30

SV ≤ 1 000

NRS-v-2a

Μέγιστη καθαρή ισχύς

SV > 1 000

NRS-v-2b

30 ≤ P < 56

οποιοσδήποτε

NRS-v-3

Μέγιστη καθαρή ισχύς

Για κινητήρες < 19 kW με SV < 80 cm3 σε μηχάνημα πλην φορητού μηχανήματος, χρησιμοποιούνται κινητήρες της κατηγορίας NRSh.

Πίνακας I-5: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων IWP που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 5)

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Ισχύς αναφοράς

IWP

όλοι

μεταβλητές

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

Μέγιστη καθαρή ισχύς

75 ≤ P < 130

IWP-v-2

130 ≤ P < 300

IWP-v-3

P ≥ 300

IWP-v-4

σταθερές

19 ≤ P < 75

IWP-c-1

Ονομαστική καθαρή ισχύς

75 ≤ P < 130

IWP-c-2

130 ≤ P < 300

IWP-c-3

P ≥ 300

IWP-c-4


Πίνακας I-6: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων IWA που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 6)

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Ισχύς αναφοράς

IWA

όλοι

μεταβλητές

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

Μέγιστη καθαρή ισχύς

75 ≤ P < 130

IWA-v-2

130 ≤ P < 300

IWA-v-3

P ≥ 300

IWA-v-4

σταθερές

19 ≤ P < 75

IWA-c-1

Ονομαστική καθαρή ισχύς

75 ≤ P < 130

IWA-c-2

130 ≤ P < 300

IWA-c-3

P ≥ 300

IWA-c-4


Πίνακας I-7: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων RLL που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 7)

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Ισχύς αναφοράς

RLL

όλοι

μεταβλητές

P > 0

RLL-v-1

Μέγιστη καθαρή ισχύς

σταθερές

P > 0

RLL-c-1

Ονομαστική καθαρή ισχύς


Πίνακας I-8: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων RLR που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8)

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Ισχύς αναφοράς

RLR

όλοι

μεταβλητές

P > 0

RLR-v-1

Μέγιστη καθαρή ισχύς

σταθερές

P > 0

RLR-c-1

Ονομαστική καθαρή ισχύς


Πίνακας I-9: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων SMB που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 9)

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Ισχύς αναφοράς

SMB

SI

μεταβλητές ή σταθερές

P > 0

SMB-v-1

Μέγιστη καθαρή ισχύς


Πίνακας I-10: Υποκατηγορίες της κατηγορίας κινητήρων ATS που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10)

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Ισχύς αναφοράς

ATS

SI

μεταβλητές ή σταθερές

P > 0

ATS-v-1

Μέγιστη καθαρή ισχύς


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

Όρια εκπομπών καυσαερίων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2

Πίνακας II-1: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων NRE που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1)

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

HC

ΝΟx

Μάζα PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Στάδιο V

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < Ρ < 8

CI

8,00

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40 (1)

1,10

Στάδιο V

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P < 19

CI

6,60

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40

1,10

Στάδιο V

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Στάδιο V

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Στάδιο V

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

όλοι

5,00

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Στάδιο V

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P ≤ 560

όλοι

3,50

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Στάδιο V

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

όλοι

3,50

0,19

3,50

0,045

6,00


Πίνακας II-2: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων NRG που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2)

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

HC

ΝΟx

Μάζα PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Στάδιο V

NRG-v-1

NRG-c-1

P > 560

όλοι

3,50

0,19

0,67

0,035

6,00


Πίνακας II-3: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων NRSh που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 3)

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Στάδιο V

NRSh-v-1a

0 < Ρ < 19

SI

805

50

Στάδιο V

NRSh-v-1b

603

72


Πίνακας II-4: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων NRS που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 4)

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Στάδιο V

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

0 < Ρ < 19

SI

610

10

Στάδιο V

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

610

8

Στάδιο V

NRS-v-2a

19 ≤ P ≤ 30

610

8

Στάδιο V

NRS-v-2b

NRS-v-3

19 ≤ P < 56

4,40 (*)

2,70 (*)


Πίνακας II-5: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων IWP που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 5)

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

HC

ΝΟx

Μάζα PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Στάδιο V

IWP-v-1

IWP-c-1

19 ≤ P < 75

όλοι

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

Στάδιο V

IWP-v-2

IWP-c-2

75 ≤ P < 130

όλοι

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

Στάδιο V

IWP-v-3

IWP-c-3

130 ≤ P < 300

όλοι

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

Στάδιο V

IWP-v-4

IWP-c-4

P ≥ 300

όλοι

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00


Πίνακας II-6: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων IWA που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 6)

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

HC

ΝΟx

Μάζα PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Στάδιο V

IWA-v-1

IWA-c-1

19 ≤ P < 75

όλοι

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

Στάδιο V

IWA-v-2

IWA-c-2

75 ≤ P < 130

όλοι

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

Στάδιο V

IWA-v-3

IWA-c-3

130 ≤ P < 300

όλοι

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

Στάδιο V

IWA-v-4

IWA-c-4

P ≥ 300

όλοι

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00


Πίνακας II-7: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων RLL που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 7)

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

HC

ΝΟx

Μάζα PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Στάδιο V

RLL-c-1

RLL-v-1

P > 0

όλοι

3,50

(HC + NOx ≤ 4,00)

0,025

6,00


Πίνακας II-8: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων RLR που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8)

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

HC

ΝΟx

Μάζα PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Στάδιο V

RLR-c-1

RLR-v-1

P > 0

όλοι

3,50

0,19

2,00

0,015

1 × 1012

6,00


Πίνακας II-9: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων SMB που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 9)

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

ΝΟx

HC

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

Στάδιο V

SMB-v-1

P > 0

SI

275

75


Πίνακας II-10: Όρια εκπομπών σταδίου V για την κατηγορία κινητήρων ATS που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10)

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Στάδιο V

ATS-v-1

P > 0

SI

400

8

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τα συνολικά όρια υδρογονανθράκων (HC) για εξ ολοκλήρου και εν μέρει τροφοδοτούμενων με αέρια καύσιμα κινητήρων

1.

Για τις υποκατηγορίες για τις οποίες ορίζεται συντελεστής Α, το όριο HC για εξ ολοκλήρου και εν μέρει τροφοδοτούμενους με αέρια καύσιμα κινητήρες που αναγράφεται στους πίνακες II-1 έως II-10 αντικαθίσταται από όριο που υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

HC = 0,19 + (1,5 × A × GER)

όπου GER είναι η μέση τιμή του λόγου αερίου/ενέργειας κατά τη διάρκεια του κατάλληλου κύκλου δοκιμής. Στις περιπτώσεις όπου ισχύουν και κύκλος δοκιμών υπό σταθερές συνθήκες και κύκλος δοκιμών υπό μεταβατικές συνθήκες, η τιμή του GER καθορίζεται από τον κύκλο δοκιμών θερμής εκκίνησης υπό μεταβατικές συνθήκες. Στις περιπτώσεις που ισχύουν περισσότεροι του ενός κύκλοι δοκιμών υπό σταθερές συνθήκες, η μέση τιμή GER καθορίζεται για κάθε κύκλο χωριστά.

Εάν το υπολογιζόμενο όριο για τους HC υπερβαίνει την τιμή του 0,19 + A, το όριο για τους υδρογονάνθρακες ορίζεται σε 0,19 + A.

Image

2.

Για τις υποκατηγορίες με συνδυαστικό όριο HC και NOx, η τιμή του συνδυαστικού ορίου για τις εκπομπές HC και NOx μειώνεται κατά 0,19 g/kWh και ισχύει μόνο για τις εκπομπές NOx.

3.

Ο τύπος δεν εφαρμόζεται για μη τροφοδοτούμενους με αέρια καύσιμα κινητήρες.


(1)  0,60 για αερόψυκτους κινητήρες απευθείας έγχυσης με χειροκίνητη εκκίνηση.

(*)  Προαιρετικά, ως εναλλακτική επιλογή, οποιοσδήποτε συνδυασμός των τιμών που ικανοποιούν την εξίσωση ((HC + NOX) × CO0,784 ≤ 8,57 όπως και οι ακόλουθες συνθήκες: CO ≤ 20,6 g/kWh και ((HC + NOX) ≤ 2,7 g/kWh.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις εγκρίσεις τύπου ΕΕ και τη διάθεση στην αγορά

Πίνακας III-1: Ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για την κατηγορία κινητήρων NRE

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για

Έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων

Διάθεση των κινητήρων στην αγορά

NRE

CI

0 < Ρ < 8

NRE-v-1

NRE-c-1

1η Ιανουαρίου 2018

1η Ιανουαρίου 2019

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

NRE-c-3

1η Ιανουαρίου 2018

1η Ιανουαρίου 2019

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

NRE-c-4

όλοι

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

NRE-c-5

1η Ιανουαρίου 2019

1η Ιανουαρίου 2020

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

NRE-c-6

1η Ιανουαρίου 2018

1η Ιανουαρίου 2019

P > 560

NRE-v-7

NRE-c-7

1η Ιανουαρίου 2018

1η Ιανουαρίου 2019


Πίνακας III-2: Ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για την κατηγορία κινητήρων NRG

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για

 

 

 

 

Έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων

Διάθεση των κινητήρων στην αγορά

NRG

όλοι

P > 560

NRG-v-1

NRG-c-1

1η Ιανουαρίου 2018

1η Ιανουαρίου 2019


Πίνακας III-3: Ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για την κατηγορία κινητήρων NRSh

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για

 

 

 

 

Έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων

Διάθεση των κινητήρων στην αγορά

NRSh

SI

0 < Ρ < 19

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

1η Ιανουαρίου 2018

1η Ιανουαρίου 2019


Πίνακας III-4: Ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για την κατηγορία κινητήρων NRS

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για

 

 

 

 

Έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων

Διάθεση των κινητήρων στην αγορά

NRS

SI

0 < Ρ < 56

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

NRS-v-2a

NRS-v-2b

NRS-v-3

1η Ιανουαρίου 2018

1η Ιανουαρίου 2019


Πίνακας III-5: Ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για την κατηγορία κινητήρων IWP

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για

 

 

 

 

Έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων

Διάθεση των κινητήρων στην αγορά

IWP

όλοι

19 ≤ Ρ < 300

IWP-v-1

IWP-c-1

IWP-v-2

IWP-c-2

IWP-v-3

IWP-c-3

1η Ιανουαρίου 2018

1η Ιανουαρίου 2019

P ≥ 300

IWP-v-4

IWP-c-4

1η Ιανουαρίου 2019

1η Ιανουαρίου 2020


Πίνακας III-6: Ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για την κατηγορία κινητήρων IWA

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για

 

 

 

 

Έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων

Διάθεση των κινητήρων στην αγορά

IWA

όλοι

19 ≤ P < 300

IWA-v-1

IWA-c-1

IWA-v-2

IWA-c-2

IWA-v-3

IWA-c-3

1η Ιανουαρίου 2018

1η Ιανουαρίου 2019

P ≥ 300

IWA-v-4

IWA-c-4

1η Ιανουαρίου 2019

1η Ιανουαρίου 2020


Πίνακας III-7: Ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για την κατηγορία κινητήρων RLL

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για

 

 

 

 

Έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων

Διάθεση των κινητήρων στην αγορά

RLL

όλοι

P > 0

RLL-v-1

RLL-c-1

1η Ιανουαρίου 2020

1η Ιανουαρίου 2021


Πίνακας III-8: Ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για την κατηγορία κινητήρων RLR

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για

 

 

 

 

Έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων

Διάθεση των κινητήρων στην αγορά

RLR

όλοι

P > 0

RLR-v-1

RLR-c-1

1η Ιανουαρίου 2020

1η Ιανουαρίου 2021


Πίνακας III-9: Ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για την κατηγορία κινητήρων SMB

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για

 

 

 

 

Έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων

Διάθεση των κινητήρων στην αγορά

SMB

SI

P > 0

SMB-v-1

1η Ιανουαρίου 2018

1η Ιανουαρίου 2019


Πίνακας III-10: Ημερομηνίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για την κατηγορία κινητήρων ATS

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

Υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για

 

 

 

 

Έγκριση τύπου ΕΕ κινητήρων

Διάθεση των κινητήρων στην αγορά

ATS

SI

P > 0

ATS-v-1

1η Ιανουαρίου 2018

1η Ιανουαρίου 2019


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κύκλοι δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό σταθερές συνθήκες (NRSC)

Πίνακας IV-1: Κύκλοι δοκιμής NRSC για κινητήρες της κατηγορίας NRE

Κατηγορία

Λειτουργία στροφών

Σκοπός

Υποκατηγορία

NRSC

NRE

μεταβλητές

Κινητήρας μεταβλητών στροφών με ισχύ αναφοράς μικρότερη των 19 kW

NRE-v-1

NRE-v-2

G2 ή C1

Κινητήρας μεταβλητών στροφών με ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη ή ίση με 19 kW αλλά όχι μεγαλύτερη από 560 kW

NRE-v-3

NRE-v-4

NRE-v-5

NRE-v-6

C1

Κινητήρας μεταβλητών στροφών με ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη των 560 kW

NRE-v-7

C1

σταθερές

Κινητήρας σταθερών στροφών

NRE-c-1

NRE-c-2

NRE-c-3

NRE-c-4

NRE-c-5

NRE-c-6

NRE-c-7

D2


Πίνακας IV-2: Κύκλοι δοκιμής NRSC για κινητήρες της κατηγορίας NRG

Κατηγορία

Λειτουργία στροφών

Σκοπός

Υποκατηγορία

NRSC

NRG

μεταβλητές

Κινητήρας μεταβλητών στροφών για ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

NRG-v-1

C1

σταθερές

Κινητήρας σταθερών στροφών για ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

NRG-c-1

D2


Πίνακας IV-3: Κύκλοι δοκιμής NRSC για κινητήρες της κατηγορίας NRSh

Κατηγορία

Λειτουργία στροφών

Σκοπός

Υποκατηγορία

NRSC

NRSh

μεταβλητές ή σταθερές

Κινητήρας με ισχύ αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 19 kW, για χρήση σε φορητό μηχάνημα

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

G3


Πίνακας IV-4: Κύκλοι δοκιμής NRSC για κινητήρες της κατηγορίας NRS

Κατηγορία

Λειτουργία στροφών

Σκοπός

Υποκατηγορία

NRSC

NRS

μεταβλητές < 3 600  rpm

Κινητήρας μεταβλητών στροφών με ισχύ αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 19 kW και προορίζεται για λειτουργία στροφών < 3 600  rpm

NRS-vi-1a

NRS-vi-1b

G1

μεταβλητές ≥ 3 600  rpm·ή σταθερές

Κινητήρας μεταβλητών στροφών με ισχύ αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 19 kW και προορίζεται για λειτουργία στροφών ≥ 3 600  rpm· κινητήρας σταθερών στροφών με ισχύ αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 19 kW

NRS-vr-1a

NRS-vr-1b

G2

μεταβλητές ή σταθερές

Κινητήρας με ισχύ αναφοράς μεταξύ 19 kW και 30 kW και συνολικό κυβισμό κινητήρα μικρότερο του 1 λίτρου

NRS-v-2a

G2

Κινητήρας με ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη των 19 kW, πλην κινητήρα με ισχύ αναφοράς μεταξύ 19 kW και 30 kW και συνολικό κυβισμό κινητήρα μικρότερο του 1 λίτρου

NRS-v-2b

NRS-v-3

C2


Πίνακας IV-5: Κύκλοι δοκιμής NRSC για κινητήρες της κατηγορίας IWP

Κατηγορία

Λειτουργία στροφών

Σκοπός

Υποκατηγορία

NRSC

IWP

μεταβλητές

Κινητήρας μεταβλητών στροφών που προορίζεται για πρόωση και λειτουργεί βάσει καμπύλης έλικα σταθερού βήματος

IWP-v-1

IWP-v-2

IWP-v-3

IWP-v-4

E3

σταθερές

Κινητήρας σταθερών στροφών που προορίζεται για πρόωση και λειτουργεί με έλικα ελεγχόμενου βήματος ή ηλεκτρικά συζευγμένο έλικα

IWP-c-1

IWP-c-2

IWP-c-3

IWP-c-4

E2


Πίνακας IV-6: Κύκλοι δοκιμής NRSC για κινητήρες της κατηγορίας IWA

Κατηγορία

Λειτουργία στροφών

Σκοπός

Υποκατηγορία

NRSC

IWA

μεταβλητές

Κινητήρας μεταβλητών στροφών που προορίζεται για βοηθητική χρήση σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας

IWA-v-1

IWA-v-2

IWA-v-3

IWA-v-4

C1

σταθερές

Κινητήρας μεταβλητών στροφών που προορίζεται για βοηθητική χρήση σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας

IWA-c-1

IWA-c-2

IWA-c-3

IWA-c-4

D2


Πίνακας IV-7: Κύκλοι δοκιμής NRSC για κινητήρες της κατηγορίας RLL

Κατηγορία

Λειτουργία στροφών

Σκοπός

Υποκατηγορία

NRSC

RLL

μεταβλητές

Κινητήρας μεταβλητών στροφών για πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών

RLL-v-1

F

σταθερές

Κινητήρας σταθερών στροφών για πρόωση σιδηροδρομικών μηχανών

RLL-c-1

D2


Πίνακας IV-8: Κύκλοι δοκιμής NRSC για κινητήρες της κατηγορίας RLR

Κατηγορία

Λειτουργία στροφών

Σκοπός

Υποκατηγορία

NRSC

RLR

μεταβλητές

Κινητήρας μεταβλητών στροφών για πρόωση αυτοκινηταμαξών

RLR-v-1

C1

σταθερές

Κινητήρας σταθερών στροφών για πρόωση αυτοκινηταμαξών

RLR-c-1

D2


Πίνακας IV-9: Κύκλοι δοκιμής NRSC για κινητήρες της κατηγορίας SMB

Κατηγορία

Λειτουργία στροφών

Σκοπός

Υποκατηγορία

NRSC

SMB

μεταβλητές ή σταθερές

Κινητήρες πρόωσης χιονοέλκηθρων

SMB-v-1

H


Πίνακας IV-10: Κύκλοι δοκιμής NRSC για κινητήρες της κατηγορίας ATS

Κατηγορία

Λειτουργία στροφών

Σκοπός

Υποκατηγορία

NRSC

ATS

μεταβλητές ή σταθερές

Κινητήρες πρόωσης ATV ή SbS

ATS-v-1

G1

Κύκλοι δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό μεταβατικές συνθήκες

Πίνακας IV-11: Κύκλος δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό μεταβατικές συνθήκες για κινητήρες της κατηγορίας NRE

Κατηγορία

Λειτουργία στροφών

Σκοπός

Υποκατηγορία

 

NRE

μεταβλητές

Κινητήρας μεταβλητών στροφών με ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη ή ίση με 19 kW αλλά όχι μεγαλύτερη από 560 kW

NRE-v-3

NRE-v-4

NRE-v-5

NRE-v-6

NRTC


Πίνακας IV-12: Κύκλος δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό μεταβατικές συνθήκες για κινητήρες της κατηγορίας NRS (1)

Κατηγορία

Λειτουργία στροφών

Σκοπός

Υποκατηγορία

 

NRS

μεταβλητές ή σταθερές

Κινητήρας με ισχύ αναφοράς μεγαλύτερη των 19 kW, πλην κινητήρα με ισχύ αναφοράς μεταξύ 19 kW και 30 kW και συνολικό κυβισμό κινητήρα μικρότερο του 1 λίτρου

NRS-v-2b

NRS-v-3

LSI-NRTC


(1)  Ισχύει μόνο για κινητήρες με μέγιστες στροφές δοκιμής ≤ 3 400 rpm.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Περίοδοι σταθερότητας εκπομπών (ΠΣΕ) που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1

Πίνακας V-1: ΠΣΕ για την κατηγορία κινητήρων NRE

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

ΠΣΕ (σε ώρες)

NRE

CI

μεταβλητές

0 < Ρ < 8

NRE-v-1

3 000

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

5 000

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

8 000

όλοι

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

CI

σταθερές

0 < Ρ < 8

NRE-c-1

3 000

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

8 000

όλοι

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7


Πίνακας V-2: ΠΣΕ για την κατηγορία κινητήρων NRG

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

ΠΣΕ (σε ώρες)

NRG

όλοι

σταθερές

P > 560

NRG-v-1

8 000

μεταβλητές

NRG-c-1


Πίνακας V-3: ΠΣΕ για την κατηγορία κινητήρων NRSh

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Κυβισμός κινητήρα (cm3)

Υποκατηγορία

ΠΣΕ (σε ώρες)

NRSh

SI

μεταβλητές ή σταθερές

0 < Ρ < 19

SV < 50

NRSh-v-1a

50/125/300 (1)

SV ≥ 50

NRSh-v-1b


Πίνακας V-4: ΠΣΕ για την κατηγορία κινητήρων NRS

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Κυβισμός κινητήρα (cm3)

Υποκατηγορία

ΠΣΕ (σε ώρες)

NRS

SI

μεταβλητές ≥ 3 600  rpm· ή σταθερές

0 < Ρ < 19

80 ≤ SV < 225

NRS-vr-1a

125/250/500 (2)

μεταβλητές < 3 600 rpm

NRS-vi-1a

μεταβλητές ≥ 3 600 rpm· ή σταθερές

SV ≥ 225

NRS-vr-1b

250/500/1 000  (2)

μεταβλητές < 3 600 rpm

NRS-vi-1b

μεταβλητές ή σταθερές

19 ≤ P < 30

SV ≤ 1 000

NRS-v-2a

1 000

SV > 1 000

NRS-v-2b

5 000

30 ≤ P < 56

οποιοσδήποτε

NRS-v-3

5 000


Πίνακας V-5: ΠΣΕ για την κατηγορία κινητήρων IWP

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

ΠΣΕ (σε ώρες)

IWP

όλοι

μεταβλητές

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWP -v-2

130 ≤ P < 300

IWP -v-3

P ≥ 300

IWP -v-4

σταθερές

19 ≤ P < 75

IWP -c-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWP -c-2

130 ≤ P < 300

IWP -c-3

P ≥ 300

IWP -c-4


Πίνακας V-6: ΠΣΕ για την κατηγορία κινητήρων IWA

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

ΠΣΕ (σε ώρες)

IWA

όλοι

μεταβλητές

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWA -v-2

130 ≤ P < 300

IWA -v-3

P ≥ 300

IWA -v-4

σταθερές

19 ≤ P < 75

IWA -c-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWA -c-2

130 ≤ P < 300

IWA -c-3

P ≥ 300

IWA -c-4


Πίνακας V-7: ΠΣΕ για την κατηγορία κινητήρων RLL

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

ΠΣΕ (σε ώρες)

RLL

όλοι

μεταβλητές

P > 0

RLL-v-1

10 000

σταθερές

P > 0

RLL-c-1


Πίνακας V-8: ΠΣΕ για την κατηγορία κινητήρων RLR

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

ΠΣΕ (σε ώρες)

RLR

όλοι

μεταβλητές

P > 0

RLR-v-1

10 000

σταθερές

P > 0

RLR-c-1


Πίνακας V-9: ΠΣΕ για την κατηγορία κινητήρων SMB

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

ΠΣΕ (σε ώρες)

SMB

SI

μεταβλητές ή σταθερές

P > 0

SMB-v-1

400 (3)


Πίνακας V-10: ΠΣΕ για την κατηγορία κινητήρων ATS

Κατηγορία

Τύπος ανάφλεξης

Λειτουργία στροφών

Εύρος ισχύος (σε kW)

Υποκατηγορία

ΠΣΕ (σε ώρες)

ATS

SI

μεταβλητές ή σταθερές

P > 0

ATS-v-1

500/1 000  (4)


(1)  Η ΠΣΕ σε ώρες αντιστοιχεί στις κατηγορίες ΠΣΕ Κατ 1 / Κατ 2 / Κατ 3 όπως ορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(2)  Η ΠΣΕ σε ώρες αντιστοιχεί στις κατηγορίες ΠΣΕ Κατ 1 /Κατ 2 /Κατ 3 όπως ορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(3)  Εναλλακτικώς, επιτρέπεται μια περίοδος σταθερότητας εκπομπών των 8 000 km.

(4)  Ώρες ΠΣΕ που αντιστοιχούν στις ακόλουθες τιμές συνολικού κυβισμού κινητήρα: < 100 cm3 / ≥ 100 cm3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Οριακές τιμές εκπομπών κινητήρων ειδικής χρήσης (SPE) που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 5

Πίνακας VI-1: Οριακές τιμές εκπομπών SPE για την κατηγορία κινητήρων NRE

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

HC

ΝΟx

Μάζα PM

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

SPE

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < Ρ < 8

CI

8

7,5

0,4

6,0

SPE

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P < 19

CI

6,6

7,5

0,4

6,0

SPE

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,5

7,5

0,6

6,0

SPE

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,0

4,7

0,4

6,0

SPE

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

όλοι

5,0

4,0

0,3

6,0

SPE

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P ≤ 560

όλοι

3,5

4,0

0,2

6,0

SPE

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

όλοι

3,5

6,4

0,2

6,0


Πίνακας VI-2: Οριακές τιμές εκπομπών SPE για την κατηγορία κινητήρων NRG

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

HC

ΝΟx

Μάζα PM

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

SPE

NRG-c-1

P > 560

όλοι

3,5

6,4

0,2

6,0

NRG-v-1


Πίνακας VI-3: Οριακές τιμές εκπομπών SPE για την κατηγορία κινητήρων RLL

Στάδιο εκπομπών

Υποκατηγορία κινητήρα

Εύρος ισχύος

Τύπος ανάφλεξης

CO

HC

ΝΟx

Μάζα PM

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P ≤ 560

όλοι

3,5

(HC + ΝΟx ≤ 4,0)

0,2

6,0

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 560 kW

όλοι

3,5

0,5

6,0

0,2

6,0

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 2 000 kW και SVc (1) > 5 λίτρα

όλοι

3,5

0,4

7,4

0,2

6,0


(1)  Κυβισμός κινητήρα ανά κύλινδρο.