24.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 166/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1017 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουνίου 2016

για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τα ανόργανα άλατα αμμωνίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1) της Επιτροπής, και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 14 Αυγούστου 2013, σύμφωνα με τη ρήτρα διασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η Γαλλική Δημοκρατία ενημέρωσε την Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός») και τα άλλα κράτη μέλη ότι είχε θεσπίσει ένα προσωρινό μέτρο στις 21 Ιουνίου 2013 (2) για την προστασία του κοινού από την έκθεση στην αμμωνία που απελευθερώνεται από μονωτικά υλικά χαρτοβάμβακα με αμμωνιακά άλατα που χρησιμοποιούνται σε κτίρια.

(2)

Το προσωρινό μέτρο εγκρίθηκε για ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου 2016 με την εκτελεστική απόφαση 2013/505/ΕΕ της Επιτροπής (3), η οποία εκδόθηκε βάσει του άρθρου 129 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η Γαλλική Δημοκρατία κίνησε τη διαδικασία επιβολής περιορισμών με την υποβολή στον Οργανισμό φακέλου σύμφωνα με το παράρτημα XV στις 18 Ιουνίου 2014.

(4)

Ο φάκελος του παραρτήματος XV (4) πρότεινε περιορισμό στα ανόργανα άλατα αμμωνίου, τα οποία προστίθενται στο μονωτικό υλικό κυτταρίνης ως επιβραδυντικά φλόγας, διότι έχουν ως αποτέλεσμα την εκπομπή αερίων αμμωνίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ο φάκελος πρότεινε την οριακή τιμή των 3 ppm για τις εκπομπές αμμωνίας από μονωτικά κυτταρίνης που υφίστανται κατεργασία με ανόργανα άλατα αμμωνίου, αντί να τεθεί όριο για το περιεχόμενο των αμμωνιακών αλάτων σε μονωτικά κυτταρίνης. Ο φάκελος δείχνει ότι απαιτείται ανάληψη δράσης στο επίπεδο της Ένωσης.

(5)

Στις 3 Μαρτίου 2015 η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων του Οργανισμού (στο εξής «RAC») ενέκρινε γνώμη σχετικά με τον περιορισμό που προτείνεται στον φάκελο του παραρτήματος XV, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία λόγω της ελευθέρωσης αμμωνίας από μονωτικά μείγματα και αντικείμενα κυτταρίνης, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η RAC δήλωσε επίσης ότι ο προτεινόμενος περιορισμός, όπως τροποποιήθηκε από τη RAC, αποτελεί το καταλληλότερο μέτρο στο επίπεδο της Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στη μείωση των κινδύνων αυτών.

(6)

Η RAC πρότεινε ο περιορισμός να καλύπτει τη διάθεση στην αγορά του μονωτικού υλικού κυτταρίνης που περιέχει ανόργανα άλατα αμμωνίου, σε μορφή τόσο μείγματος όσο και αντικειμένων. Η RAC συνέστησε ο περιορισμός να υποχρεώνει τους προμηθευτές των μονωτικών μειγμάτων κυτταρίνης να κοινοποιούν σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και, τελικά, στους τελικούς χρήστες (τους επαγγελματίες χρήστες και τους καταναλωτές), τον μέγιστο επιτρεπτό δείκτη φορτίου (5) του μονωτικού μείγματος κυτταρίνης που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή που έγινε πριν από τη διάθεσή του στην αγορά, για να αποδειχθεί η συμμόρφωση, για παράδειγμα μέσω των εγγράφων που συνοδεύουν τα μείγματα ή μέσω της επισήμανσης. Σύμφωνα με τον περιορισμό αυτόν, θα πρέπει επίσης να απαιτείται να μην υπερβαίνουν τον μέγιστο επιτρεπτό δείκτη φορτίου που κοινοποιεί ο προμηθευτής, όταν χρησιμοποιούνται μονωτικά μείγματα κυτταρίνης από μεταγενέστερους χρήστες, έτσι ώστε οι εκπομπές αμμωνίας να μην υπερβαίνουν το επίπεδο που καθορίζεται στη δοκιμή πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Η RAC συνέστησε επίσης, κατά παρέκκλιση, τα μονωτικά μείγματα κυτταρίνης που χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή μονωτικών αντικειμένων κυτταρίνης να μην πρέπει να συμμορφώνονται με την προθεσμία που καθορίζεται για την εκπομπή αμμωνίας, δεδομένου ότι το ίδιο το αντικείμενο που προκύπτει πρέπει να συμμορφώνεται με τις οριακές τιμές εκπομπών, όταν διατίθεται στην αγορά ή χρησιμοποιείται.

(7)

Στις 10 Ιουνίου 2015 η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης του Οργανισμού (στο εξής «SEAC») ενέκρινε γνώμη σχετικά με τον περιορισμό που προτείνεται στον φάκελο του παραρτήματος XV, αναφέροντας ότι ο προτεινόμενος περιορισμός, όπως τροποποιήθηκε από τη SEAC, είναι το καταλληλότερο μέτρο στο επίπεδο της Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν, σε όρους αναλογικότητας μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών οφελών και του κοινωνικοοικονομικού κόστους.

(8)

Η SEAC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αντί του ενός έτους που προτείνεται στον φάκελο του παραρτήματος XV, θα πρέπει να δοθούν δύο έτη στους οικονομικούς φορείς, ώστε να έχουν επαρκή χρόνο για να διασφαλίσουν ότι οι εκπομπές αμμωνίας από μονωτικό υλικό κυτταρίνης που περιέχει ανόργανα άλατα αμμωνίου είναι κάτω από τα καθορισμένα όρια εκπομπών.

(9)

Η RAC και η SEAC συμφώνησαν με τη Γαλλική Δημοκρατία ότι δεν θα πρέπει να χορηγηθεί εξαίρεση για το μονωτικό υλικό κυτταρίνης που έχει υποστεί επεξεργασία με ανόργανα άλατα αμμωνίου για υπαίθρια χρήση.

(10)

Ζητήθηκε η γνώμη του φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής του Οργανισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβολής περιορισμών και οι συστάσεις της ελήφθησαν υπόψη.

(11)

Στις 25 Ιουνίου 2015 ο Οργανισμός υπέβαλε τις γνώμες της RAC και της SEAC (6) στην Επιτροπή. Με βάση τις γνώμες αυτές, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προκύπτει απαράδεκτος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από το μονωτικό υλικό κυτταρίνης που υφίσταται κατεργασία με ανόργανα άλατα αμμωνίου εφόσον η εκπομπή αμμωνίας φτάνει ή υπερβαίνει τη συγκέντρωση 3 ppm στις συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμής.

(12)

Δεν διατίθεται προς το παρόν καμία ειδική μέθοδος για τη μέτρηση των εκπομπών αμμωνίας από μονωτικό υλικό κυτταρίνης που υφίσταται κατεργασία με ανόργανα άλατα αμμωνίου. Ως εκ τούτου, η υφιστάμενη μέθοδος δοκιμής, τεχνικής προδιαγραφής CEN/TS 16516, θα πρέπει να προσαρμοσθεί για χρήση κατά τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τον περιορισμό για τα ανόργανα άλατα αμμωνίου, έως ότου να αναπτυχθεί ειδική μέθοδος.

(13)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο προκειμένου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση που ανόργανα άλατα αμμωνίου χρησιμοποιούνται σε μονωτικό υλικό κυτταρίνης, οι εκπομπές αμμωνίας δεν υπερβαίνουν τα προδιαγραφόμενα όρια. Η εφαρμογή του περιορισμού σε ανόργανα άλατα αμμωνίου θα πρέπει, συνεπώς, να μετατεθεί χρονικά. Ωστόσο, για λόγους συνέχειας και ασφάλειας δικαίου, ο περιορισμός θα πρέπει να ισχύσει αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού σε κράτος μέλος που έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή εθνικά μέτρα τα οποία περιορίζουν τα αμμωνιακά άλατα σε μονωτικά κυτταρίνης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας διασφάλισης REACH.

(14)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  Journal officiel de la République française, 3 Ιουλίου 2013, «Διάταγμα της 21ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά, την εισαγωγή, την πώληση, τη διανομή και την παραγωγή μονωτικών υλικών χαρτοβάμβακα με πρόσθετα αμμωνιακών αλάτων». Το σχέδιο του διατάγματος υποβλήθηκε πρώτα στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37).

(3)  Εκτελεστική απόφαση 2013/505/ΕΕ της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2013, που επιτρέπει τα προσωρινά μέτρα τα οποία έλαβε η Γαλλική Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), ώστε να περιοριστεί η χρήση αμμωνιακών αλάτων σε μονωτικά υλικά χαρτοβάμβακα (ΕΕ L 275 της 16.10.2013, σ. 52).

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517

(5)  Ο δείκτης φορτίου του μονωτικού υλικού κυτταρίνης (αναφέρεται π.χ. σε kg/m2) εκφράζεται σε πάχος (αναφέρεται π.χ. σε m) και σε πυκνότητα (αναφέρεται π.χ. σε kg/m3).

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«65.

Ανόργανα άλατα αμμωνίου

1.

Δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά ούτε να χρησιμοποιούνται σε μονωτικά μείγματα κυτταρίνης ή μονωτικά αντικείμενα κυτταρίνης μετά τις 14 Ιουλίου 2018, εκτός αν η εκπομπή αμμωνίας από αυτά τα μείγματα ή αντικείμενα οδηγεί σε συγκέντρωση μικρότερη από 3 ppm ανά όγκο (2,12 mg/m3) υπό τις συνθήκες δοκιμής που καθορίζονται στην παράγραφο 4.

Ο προμηθευτής μονωτικού μείγματος κυτταρίνης που περιέχει ανόργανα άλατα αμμωνίου ενημερώνει τον αποδέκτη ή τον καταναλωτή για τον μέγιστο επιτρεπόμενο δείκτη φορτίου του μονωτικού μείγματος κυτταρίνης, εκφρασμένο σε πάχος και πυκνότητα.

Ο μεταγενέστερος χρήστης μονωτικού μείγματος κυτταρίνης που περιέχει ανόργανα άλατα αμμωνίου διασφαλίζει ότι δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου δείκτη φορτίου που αναφέρει ο προμηθευτής.

2.

Κατά παρέκκλιση, το σημείο 1 δεν εφαρμόζεται για τη διάθεση στην αγορά των μονωτικών μειγμάτων κυτταρίνης που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παραγωγή μονωτικών αντικειμένων κυτταρίνης ή για τη χρήση των μειγμάτων αυτών στην παραγωγή μονωτικών αντικειμένων κυτταρίνης.

3.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος στις 14 Ιουλίου 2016 έχει θεσπίσει εθνικά προσωρινά μέτρα που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 2 στοιχείο α), οι διατάξεις των σημείων 1 και 2 εφαρμόζονται από την ημερομηνία αυτή.

4.

Η συμμόρφωση με το όριο εκπομπής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του σημείου 1 πρέπει να αποδεικνύεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές CEN/TS 16516, προσαρμοσμένες ως εξής:

α)

η διάρκεια της δοκιμής είναι τουλάχιστον 14 ημέρες αντί για 28 ημέρες·

β)

οι εκπομπές αέριας αμμωνίας μετρούνται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής·

γ)

το όριο εκπομπής δεν προσεγγίζεται ούτε ξεπερνιέται σε καμία μέτρηση που γίνεται κατά τη διάρκεια της δοκιμής·

δ)

η σχετική υγρασία είναι 90 % αντί για 50 %·

ε)

χρησιμοποιείται κατάλληλη μέθοδος για τη μέτρηση των εκπομπών αέριας αμμωνίας·

στ)

ο δείκτης φορτίου, εκφραζόμενος σε πάχος και πυκνότητα, καταγράφεται κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας των ελεγχόμενων μονωτικών μειγμάτων ή αντικειμένων κυτταρίνης.»