29.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171/66


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Ιουνίου 2016

σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων»)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ·

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2·

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια·

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών·

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αναπαραγωγή βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων και ιπποειδών κατέχει, από οικονομική και κοινωνική άποψη, στρατηγική θέση στη γεωργία της Ένωσης και συμβάλλει στην πολιτιστική κληρονομιά της Ένωσης. Η γεωργική αυτή δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια της Ένωσης, αποτελεί πηγή εισοδήματος για τον γεωργικό πληθυσμό. Η αναπαραγωγή ζώων των συγκεκριμένων ειδών ενισχύεται καλύτερα με την ενθάρρυνση της χρήσης καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής ή υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής καταγεγραμμένης υψηλής γενετικής ποιότητας.

(2)

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής τους, τα κράτη μέλη καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες προώθησης της παραγωγής ζωικού κεφαλαίου συγκεκριμένων γενετικών χαρακτηριστικών, καθορίζοντας πρότυπα, ορισμένες φορές μέσω δημόσιων επενδύσεων. Οι αποκλίσεις μεταξύ των εν λόγω προτύπων ενδέχεται να εγείρουν τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους, καθώς και τεχνικά εμπόδια στην είσοδό τους στην Ένωση.

(3)

Το νομικό πλαίσιο για το ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την αναπαραγωγή καθαρόαιμων βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων και ιπποειδών αναπαραγωγής και υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής παρέχεται από τις οδηγίες 88/661/ΕΟΚ (3), 89/361/ΕΟΚ (4), 90/427/ΕΟΚ (5), 91/174/ΕΟΚ (6), 94/28/ΕΚ (7) και 2009/157/ΕΚ (8) του Συμβουλίου. Ο σκοπός των εν λόγω οδηγιών ήταν η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην Ένωση, ρυθμίζοντας παράλληλα το εμπόριο ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και την είσοδό τους στην Ένωση, και η διατήρηση κατ' αυτόν τον τρόπο της ανταγωνιστικότητας στον τομέα αναπαραγωγής ζώων στην Ένωση.

(4)

Οι οδηγίες 87/328/ΕΟΚ (9), 90/118/ΕΟΚ (10) και 90/119/ΕΟΚ (11) του Συμβουλίου εκδόθηκαν για να προλάβουν τα κράτη μέλη από τη διατήρηση ή την έκδοση εθνικών διατάξεων σχετικά με την αποδοχή για σκοπούς αναπαραγωγής βοοειδών και χοίρων αναπαραγωγής και σχετικά με την παραγωγή και τη χρήση του σπέρματος, των ωοκυττάρων και των εμβρύων τους οι οποίες θα μπορούσαν να συνιστούν απαγόρευση ή περιορισμό των συναλλαγών, είτε πρόκειται για φυσική αναπαραγωγή είτε για τεχνητή σπερματέγχυση ή συλλογή σπέρματος, ωοκυττάρων ή εμβρύων.

(5)

Με βάση τις οδηγίες 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 91/174/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ και 2009/157/ΕΚ, η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης ζωοτεχνικής επιτροπής η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 77/505/ΕΟΚ του Συμβουλίου (12), εξέδωσε μια σειρά αποφάσεων που προέβλεπαν ειδικά ανά είδος κριτήρια για την έγκριση ή την αναγνώριση οργανώσεων αναπαραγωγής και ενώσεων εκτροφέων, για την εγγραφή των ζώων αναπαραγωγής σε γενεαλογικά μητρώα, σε βιβλία αγέλης και σε βιβλία αναπαραγωγής, για την αποδοχή καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής όσον αφορά τα αιγοπρόβατα για αναπαραγωγή και τεχνητή σπερματέγχυση, για τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων αναπαραγωγής, καθώς και για την κατάρτιση γενεαλογικών ή ζωοτεχνικών πιστοποιητικών για το εμπόριο ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους.

(6)

Η Επιτροπή έχει επίσης καταρτίσει κατάλογο των φορέων αναπαραγωγής που βρίσκονται σε τρίτες χώρες και τα υποδείγματα γενεαλογικών ή ζωοτεχνικών πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής, σπέρματος, ωοκυττάρων και εμβρύων τους.

(7)

Οι οδηγίες 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 91/174/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ και 2009/157/ΕΚ παρουσιάζουν, σε μεγάλο βαθμό, ομοιότητες ως προς τη δομή και το περιεχόμενο. Πολλές από τις οδηγίες αυτές έχουν τροποποιηθεί με την πάροδο του χρόνου. Για τους σκοπούς της απλοποίησης και της συνοχής του ενωσιακού δικαίου, είναι σκόπιμος ο εξορθολογισμός των ενωσιακών κανόνων που προβλέπονται στις εν λόγω οδηγίες.

(8)

Την τελευταία εικοσαετία, η Επιτροπή χρειάστηκε να ανταποκριθεί σε έναν σημαντικό αριθμό καταγγελιών, εκ μέρους εκτροφέων και επιχειρήσεων που πραγματοποιούν προγράμματα αναπαραγωγής, οι οποίες αφορούσαν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την ερμηνεία των νομικών πράξεων της Ένωσης όσον αφορά την αναπαραγωγή των ζώων σε διάφορα κράτη μέλη. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης για τα ζώα αναπαραγωγής και για να αποφευχθούν τα εμπόδια στο εμπόριο ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους, τα οποία απορρέουν από τις αποκλίσεις στη μεταφορά των οδηγιών αυτών στο εθνικό δίκαιο, οι ζωοτεχνικοί και γενεαλογικοί όροι για το εμπόριο ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και την είσοδό τους στην Ένωση θα πρέπει να ορίζονται με κανονισμό.

(9)

Επιπλέον, η πείρα έχει δείξει ότι, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στις οδηγίες αυτές, απαιτείται σε αρκετές από τις διατάξεις τους ακριβέστερη διατύπωση, καθώς και συνεπής και τυποποιημένη για όλα τα κράτη μέλη ορολογία. Για λόγους σαφήνειας και συνέπειας του ενωσιακού δικαίου, είναι επίσης σκόπιμο να προβλέπονται περισσότεροι ορισμοί, συμπεριλαμβανομένου ορισμού για τη «φυλή».

(10)

Η επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην εξαφάνιση φυλών των οποίων τα γνωρίσματα είναι προσαρμοσμένα σε ειδικές βιοφυσικές συνθήκες. Ενδέχεται να χαθεί η γενετική ποικιλότητα τοπικών φυλών, εάν ο πληθυσμός τους είναι υπερβολικά μικρός. Ως σημαντικό μέρος της γεωργικής βιοποικιλότητας, οι ζωικοί γενετικοί πόροι αποτελούν ουσιαστική βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα του ζωικού κεφαλαίου και προσφέρουν ευκαιρίες για την προσαρμογή των ζώων σε περιβάλλοντα, συνθήκες παραγωγής και απαιτήσεις των καταναλωτών και της αγοράς που μεταβάλλονται. Οι νομικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με την αναπαραγωγή ζώων θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβάλουν στη διατήρηση των ζωικών γενετικών πόρων, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην παραγωγή περιφερειακών προϊόντων τυπικής ποιότητας που βασίζονται στα συγκεκριμένα κληρονομικά χαρακτηριστικά τοπικών φυλών οικόσιτων ζώων. Οι νομικές πράξεις της Ένωσης θα πρέπει επίσης να προωθούν βιώσιμα προγράμματα αναπαραγωγής για τη βελτίωση φυλών και, ιδίως όταν πρόκειται για φυλές που απειλούνται με εξαφάνιση ή αυτόχθονες φυλές που συνήθως δεν απαντούν στην Ένωση, για τη διατήρηση των φυλών και τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας εντός και μεταξύ των φυλών.

(11)

Μέσω της επιλογής και της αναπαραγωγής έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη χαρακτηριστικών που συνδέονται με την παραγωγικότητα εκτρεφόμενων ζώων, η οποία αποφέρει μείωση του κόστους παραγωγής σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Ωστόσο, το γεγονός αυτό είχε, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανεπιθύμητες παρενέργειες με αποτέλεσμα να διατυπωθούν ανησυχίες της κοινωνίας για την καλή μεταχείριση των ζώων και για περιβαλλοντικά ζητήματα. Η εφαρμογή της γονιδιωματικής και η χρήση προηγμένων τεχνολογιών της πληροφορίας όπως «Κτηνοτροφία με ακρίβεια» —που επιτρέπει την καταγραφή μεγάλων συνόλων δεδομένων σχετικά με εναλλακτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την καλή μεταχείριση των ζώων και με θέματα βιωσιμότητας- προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της κοινωνίας και για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ζωικής αναπαραγωγής ως προς τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ευρωστίας των ζώων. Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τα εναλλακτικά αυτά χαρακτηριστικά θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναπαραγωγής και θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον καθορισμό στόχων επιλογής. Στο πλαίσιο αυτό, οι γενετικοί πόροι φυλών που απειλούνται με εξαφάνιση θα πρέπει να θεωρούνται δεξαμενή γονιδίων που μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στην επίτευξη των εν λόγω στόχων ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων και τη βιωσιμότητα.

(12)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στα βοοειδή, τους χοίρους, τα αιγοπρόβατα και τα ιπποειδή αναπαραγωγής και στο αναπαραγωγικό υλικό τους, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εν λόγω ζώα ή οι απόγονοι που προέρχονται από το εν λόγω αναπαραγωγικό υλικό πρόκειται να εγγραφούν ως καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής σε βιβλίο αναπαραγωγής ή να καταχωριστούν ως υβριδικοί χοίροι αναπαραγωγής σε μητρώο αναπαραγωγής, ιδίως με σκοπό το εμπόριο εντός της Ένωσης, καθώς και εντός κράτους μέλους, ή την είσοδο στην Ένωση των εν λόγω ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους.

(13)

Ο όρος «ζώο αναπαραγωγής» ή «καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής» δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτει μόνο τα ζώα που διατηρούν την αναπαραγωγική λειτουργία τους. Πράγματι, ευνουχισμένα ζώα ενδέχεται να συμβάλουν με τα γενεαλογικά και ζωοτεχνικά μητρώα τους στην εκτίμηση της γενετικής ποιότητας του αναπαραγωγικού πληθυσμού και, κατ' επέκταση, στο αδιάβλητο της κατάταξης των ζώων αναπαραγωγής με βάση τα αποτελέσματα αυτά. Ανάλογα με τους στόχους του προγράμματος αναπαραγωγής, η έλλειψη ή η απώλεια στοιχείων που προκύπτουν από τον ρητό αποκλεισμό ευνουχισμένων ζώων από την εγγραφή σε βιβλίο ή μητρώο αναπαραγωγής είναι πιθανόν να έθιγε τα αποτελέσματα της εκτίμησης της γενετικής ποιότητας ζώων αναπαραγωγής τα οποία συνδέονται γενετικά με τα εν λόγω ευνουχισμένα ζώα.

(14)

Ο σκοπός των κανόνων για τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι η παροχή πρόσβασης σε συναλλαγές που βασίζονται σε συμφωνημένες αρχές οι οποίες ισχύουν για την αναγνώριση κοινωνιών εκτροφής που διαχειρίζονται φυλές ζώων και την έγκριση των αντίστοιχων προγραμμάτων αναπαραγωγής των ζώων αυτών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να θεσπίζει κανόνες που διέπουν την εγγραφή των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής στο κύριο τμήμα των βιβλίων αναπαραγωγής και, όπου υπάρχουν, στις διάφορες κλάσεις αξιολόγησης του κύριου τμήματος. Θα πρέπει επίσης να θεσπίζει κανόνες για τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση και κανόνες για την αποδοχή ζώων αναπαραγωγής για αναπαραγωγή, καθώς και για το περιεχόμενο των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών.

(15)

Ομοίως, ο σκοπός των κανόνων για τους υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι η παροχή πρόσβασης σε συναλλαγές που βασίζονται σε συμφωνημένες αρχές για την αναγνώριση των επιχειρήσεων αναπαραγωγής που διαχειρίζονται διάφορες φυλές, σειρές ή διασταυρώσεις χοίρειου είδους και στην έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής τους. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να θεσπίζει κανόνες που να διέπουν την καταχώριση υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής στα μητρώα αναπαραγωγής. Θα πρέπει επίσης να θεσπίζει κανόνες για τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση και κανόνες για την αποδοχή υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής για αναπαραγωγή, καθώς και το περιεχόμενο των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών.

(16)

Δεν προσήκει στον παρόντα κανονισμό να εξεταστούν ζητήματα σχετικά με την κλωνοποίηση.

(17)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η εξασφάλιση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης για το εμπόριο ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και την είσοδό τους στην Ένωση, καθώς και για τους επίσημους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται στα προγράμματα αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται από κοινωνίες εκτροφής και επιχειρήσεις αναπαραγωγής, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο, μπορεί όμως, λόγω των αποτελεσμάτων, της πολυπλοκότητας, του διασυνοριακού και διεθνούς χαρακτήρα του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(18)

Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τις κοινωνίες εκτροφής και τις επιχειρήσεις αναπαραγωγής και ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούν και ταξινομούν τα ζώα αναπαραγωγής επηρεάζουν την ποιότητα και την ακρίβεια των ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πληροφοριών που συλλέγονται ή καθορίζονται για τα ζώα αυτά και την αξία τους στην αγορά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την αναγνώριση των κοινωνιών εκτροφής και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής και για την έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής τους με βάση εναρμονισμένα κριτήρια της Ένωσης. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει επίσης να καλύπτουν την εποπτεία τους από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες που θεσπίζονται από κοινωνίες εκτροφής και επιχειρήσεις αναπαραγωγής δεν οδηγούν σε ανισότητες μεταξύ των προγραμμάτων αναπαραγωγής και δεν θέτουν, κατ' αυτόν τον τρόπο, τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο στην Ένωση.

(19)

Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να προβλέπονται παρόμοιες διαδικασίες με εκείνες που προβλέπονται στις οδηγίες 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 91/174/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ και 2009/157/ΕΚ για την αναγραφή των αναγνωρισμένων κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής σε κατάλογο, καθώς και για την επικαιροποίηση, τη διαβίβαση και τη δημοσίευση των καταλόγων στους οποίους αναγράφονται.

(20)

Τα προγράμματα αναπαραγωγής στα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής πραγματοποιούνται με γενικό στόχο τη βελτίωση, με βιώσιμο τρόπο, των παραγωγικών και μη παραγωγικών χαρακτηριστικών των ζώων μιας φυλής ή τη διατήρηση μιας φυλής. Τα προγράμματα αναπαραγωγής αυτά θα πρέπει να καλύπτουν έναν αρκούντως μεγάλο αριθμό καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που διατηρούνται από εκτροφείς οι οποίοι, μέσω της αναπαραγωγής και της επιλογής, προωθούν και αναπτύσσουν επιθυμητά χαρακτηριστικά των εν λόγω ζώων ή διασφαλίζουν τη διατήρηση της φυλής, σύμφωνα με στόχους που τυγχάνουν κοινής αποδοχής από τους συμμετέχοντες εκτροφείς. Ομοίως, τα προγράμματα αναπαραγωγής για τους υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής πραγματοποιούνται με σκοπό την ανάπτυξη επιθυμητών χαρακτηριστικών μέσα από τον σχεδιασμό των διασταυρώσεων μεταξύ διαφόρων φυλών, σειρών ή διασταυρώσεων χοίρων. Τα ζώα αναπαραγωγής (καθαρόαιμα ή υβριδικά) που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής εγγράφονται σε βιβλίο ή σε μητρώο αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους προγόνους τους, και υποβάλλονται, ανάλογα με τους στόχους που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής, σε έλεγχο της απόδοσης ή οποιαδήποτε άλλη αξιολόγηση που έχει ως αποτέλεσμα την καταχώριση δεδομένων που αφορούν τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τους στόχους του εν λόγω προγράμματος αναπαραγωγής. Όταν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο πρόγραμμα αναπαραγωγής, η γενετική αξιολόγηση διενεργείται για να εκτιμηθεί η αναπαραγωγική αξία των ζώων που μπορούν να κατατάσσονται αναλόγως. Οι εν λόγω αναπαραγωγικές τιμές και τα αποτελέσματα των ελέγχων απόδοσης, καθώς και οι γενεαλογικές πληροφορίες, αποτελούν τη βάση της αναπαραγωγής και της επιλογής.

(21)

Το δικαίωμα της αναγνώρισης ως κοινωνίας εκτροφής ή επιχείρησης αναπαραγωγής που πληροί τα καθορισθέντα κριτήρια θα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη αρχή του δικαίου της Ένωσης για την αναπαραγωγή ζώων και της ενιαίας αγοράς. Η προστασία της οικονομικής δραστηριότητας μιας υφιστάμενης αναγνωρισμένης κοινωνίας εκτροφής δεν θα πρέπει να δικαιολογεί την άρνηση της αρμόδιας αρχής να αναγνωρίσει μια άλλη κοινωνία εκτροφής για την ίδια φυλή ή παραβιάσεις των αρχών που διέπουν την εσωτερική αγορά. Το ίδιο ισχύει για την έγκριση επιπλέον προγράμματος αναπαραγωγής ή για την έγκριση της γεωγραφικής επέκτασης ενός υφιστάμενου προγράμματος αναπαραγωγής το οποίο πραγματοποιείται στην ίδια φυλή ή σε ζώα αναπαραγωγής της ίδιας φυλής που μπορούν να επιλεγούν από τον αναπαραγωγικό πληθυσμό της κοινωνίας εκτροφής η οποία ήδη πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής στην εν λόγω φυλή. Ωστόσο, όταν σε ένα κράτος μέλος μία ή περισσότερες αναγνωρισμένες κοινωνίες εκτροφής ήδη πραγματοποιούν εγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής για μια δεδομένη φυλή, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, να μπορεί να αρνείται να εγκρίνει ένα επιπλέον πρόγραμμα αναπαραγωγής για την ίδια φυλή, ακόμη και εάν το εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής συμμορφώνεται με όλες τις αναγκαίες για την έγκρισή του απαιτήσεις. Λόγο απόρριψης θα μπορούσε να συνιστά το γεγονός ότι η έγκριση ενός επιπλέον προγράμματος αναπαραγωγής για την ίδια φυλή θα έθετε σε κίνδυνο τη διατήρηση της εν λόγω φυλής ή της γενετικής ποικιλότητας εντός της εν λόγω φυλής στο εν λόγω κράτος μέλος. Η διατήρηση της εν λόγω φυλής θα μπορούσε ιδίως να τεθεί σε κίνδυνο λόγω του κατακερματισμού του αναπαραγωγικού πληθυσμού, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενδογαμία, σε αυξημένα κρούσματα γενετικών ελαττωμάτων, σε απώλεια δυνατοτήτων επιλογής ή σε μειωμένη πρόσβαση των εκτροφέων σε καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής ή στο αναπαραγωγικό υλικό τους. Ένας άλλος λόγος άρνησης θα μπορούσε να συνδέεται με ασυνέπειες στα καθορισμένα γνωρίσματα της φυλής ή στους κύριους στόχους των συγκεκριμένων προγραμμάτων αναπαραγωγής. Πράγματι, ανεξαρτήτως του σκοπού του προγράμματος αναπαραγωγής, δηλαδή της διατήρησης της φυλής ή της βελτίωσης της φυλής, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την έγκριση ενός επιπλέον προγράμματος αναπαραγωγής για την ίδια φυλή όταν οι διαφορές ως προς τους κύριους στόχους των δύο προγραμμάτων αναπαραγωγής ή ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά των γνωρισμάτων της φυλής που καθορίζονται στα συγκεκριμένα προγράμματα αναπαραγωγής θα οδηγούσαν σε μείωση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη γενετική πρόοδο ως προς τους εν λόγω στόχους ή τα εν λόγω χαρακτηριστικά ή οποιαδήποτε συσχετιζόμενα χαρακτηριστικά, ή όταν η ανταλλαγή ζώων μεταξύ των δύο πληθυσμών αναπαραγωγής θα ενείχε τον κίνδυνο μη επιλογής ή μη αναπαραγωγής των εν λόγω βασικών χαρακτηριστικών στον αρχικό πληθυσμό αναπαραγωγής. Τέλος, σε περίπτωση απειλούμενης φυλής ή αυτόχθονος φυλής που δεν απαντά συχνά σε ένα ή περισσότερα από τα εδάφη της Ένωσης, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να αρνηθεί την έγκριση ενός επιπλέον προγράμματος αναπαραγωγής για την ίδια φυλή, με την αιτιολογία ότι το εν λόγω επιπλέον πρόγραμμα αναπαραγωγής θα παρεμπόδιζε την αποτελεσματική εφαρμογή του υφιστάμενου προγράμματος αναπαραγωγής, ιδίως ελλείψει συντονισμού ή ανταλλαγής των γενεαλογικών και ζωοτεχνικών πληροφοριών, με αποτέλεσμα να μην αντλούνται οφέλη από την κοινή αξιολόγηση των συλλεγόμενων δεδομένων για την εν λόγω φυλή. Σε περίπτωση απόρριψης της έγκρισης ενός προγράμματος, η αρμόδια αρχή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρέχει στους αιτούντες τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και να τους εξασφαλίζει το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόρριψης.

(22)

Οι εκτροφείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής για δική τους χρήση, χωρίς το πρόγραμμα αυτό αναπαραγωγής να πρέπει να έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, καθένα από τα κράτη μέλη, ή οι αρμόδιες αρχές τους, θα πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τις δραστηριότητες αυτές, ιδίως όταν παρόμοιο πρόγραμμα αναπαραγωγής οδηγεί σε εμπορικές συναλλαγές σε σχέση με ζώα αναπαραγωγής ή του αναπαραγωγικού υλικού τους ή θέτει σε κίνδυνο ήδη υφιστάμενο, εγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής για την ίδια φυλή.

(23)

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα αναπαραγωγής έχει ως στόχο τη διατήρηση της φυλής, οι απαιτήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής θα μπορούσαν να συμπληρώνονται με ex situ και in situ μέτρα διατήρησης ή με άλλα εργαλεία για την παρακολούθηση της κατάστασης της φυλής που θα μπορούσαν να διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη, βιώσιμη διατήρηση της φυλής αυτής. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι δυνατόν να ορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

(24)

Ενώσεις εκτροφέων, οργανώσεις αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων αναπαραγωγής που είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ή δημόσιοι φορείς θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως κοινωνίες εκτροφής μόνον όταν έχουν εκτροφείς που συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής τους και διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εκτροφείς έχουν τη διακριτική ευχέρεια επιλογής και αναπαραγωγής των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής τους, το δικαίωμα να έχουν απογόνους που προέρχονται από τα ζώα αυτά που είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία αναπαραγωγής τους και τη δυνατότητα να αποκτούν την κυριότητα των ζώων αυτών.

(25)

Πριν από την εφαρμογή αλλαγών στο εγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής, μια κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής θα πρέπει να υποβάλλει τις εν λόγω αλλαγές στην αρμόδια αρχή που έχει αναγνωρίσει την εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής. Προκειμένου να αποφεύγεται περιττή διοικητική επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές και την κοινωνία εκτροφής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής, μόνον οι αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά το πρόγραμμα αναπαραγωγής θα πρέπει να κοινοποιούνται από την κοινωνία εκτροφής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής στην αρμόδια αρχή. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει, ιδίως, να αφορούν την επέκταση της γεωγραφικής περιοχής, αλλαγές στον στόχο ή στους σκοπούς επιλογής και αναπαραγωγής του προγράμματος αναπαραγωγής, αλλαγές στην περιγραφή των χαρακτηριστικών της φυλής ή στην ανάθεση καθηκόντων σε τρίτους, καθώς και σημαντικές αλλαγές στο σύστημα καταγραφής των γενεαλογιών ή στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση, καθώς και τυχόν άλλες αλλαγές τις οποίες η αρμόδια αρχή θεωρεί ως σημαντική τροποποίηση του προγράμματος αναπαραγωγής. Ανεξάρτητα από την υποχρεωτική υποβολή των σημαντικών αλλαγών στην αρμόδια αρχή, η κοινωνία εκτροφής ή η επιχείρηση αναπαραγωγής θα πρέπει, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής, να της παρέχει επικαιροποιημένη έκδοση του προγράμματος αναπαραγωγής.

(26)

Όπου υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη να διατηρηθεί ή να προαχθεί η ανάπτυξη μιας φυλής σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή σε περίπτωση απειλούμενης φυλής, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει η ίδια τη δυνατότητα να πραγματοποιεί, σε προσωρινή βάση, πρόγραμμα αναπαραγωγής για τη φυλή αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι πράγματι δεν υφίσταται ήδη πρόγραμμα αναπαραγωγής για τη φυλή αυτή. Η αρμόδια αρχή που πραγματοποιεί ένα τέτοιο πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν θα πρέπει, ωστόσο, να έχει πλέον αυτή τη δυνατότητα όταν το πρόγραμμα αναπαραγωγής μπορεί να μεταβιβαστεί σε επιχείρηση η οποία πληροί τις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος αναπαραγωγής.

(27)

Επειδή η διατήρηση απειλούμενων φυλών απαιτεί τη σύσταση και την αναγνώριση κοινωνιών εκτροφής οι οποίες έχουν περιορισμένο αριθμό ζώων αναπαραγωγής που συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής τους, το μέγεθος του πληθυσμού αναπαραγωγής θα πρέπει σε γενικές γραμμές να μη θεωρείται ουσιαστική προϋπόθεση για την αναγνώριση κοινωνιών εκτροφής που διαχειρίζονται απειλούμενες φυλές ή για την έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής τους, ιδίως δεδομένου ότι η αναγνώριση πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο.

(28)

Θα πρέπει να θεσπιστούν στον παρόντα κανονισμό ειδικοί κανόνες σχετικά ιδίως με την αναβάθμιση από το συμπληρωματικό τμήμα στο κύριο τμήμα και τις παρεκκλίσεις για τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των απειλούμενων φυλών.

(29)

Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία, που εγκρίθηκε με την απόφαση 93/626/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13) και έχει ως στόχο συγκεκριμένα τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας, τη βιώσιμη χρήση των συστατικών της μερών και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από την αξιοποίηση των γενετικών πόρων. Η εν λόγω σύμβαση ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν κυριαρχικά δικαιώματα επί των βιολογικών πόρων τους και ότι είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας τους και για τη βιώσιμη χρήση των βιολογικών τους πόρων. Η Ένωση είναι επίσης μέρος του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία, που εγκρίθηκε με την απόφαση 2014/283/ΕΕ του Συμβουλίου (14). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, ως εκ τούτου, να λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία, καθώς και το πρωτόκολλο της Ναγκόγια, και θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 511/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15).

(30)

Οι κοινωνίες εκτροφής και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής που αναγνωρίζονται σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής τους σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή χρήση, εντός της Ένωσης, των ζώων αναπαραγωγής υψηλής γενετικής αξίας. Για τον σκοπό αυτό, μια απλουστευμένη διαδικασία κοινοποίησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους έχει λάβει γνώση της πρόθεσης εκτέλεσης διασυνοριακών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι εποχιακές μετακινήσεις ζώων αναπαραγωγής εντός των συνόρων κράτους μέλους ή που λαμβάνουν χώρα σε περισσότερα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συνεπάγονται υποχρεωτικά επέκταση της γεωγραφικής περιοχής.

(31)

Θα πρέπει να διευκολύνεται η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κοινωνιών εκτροφής και μεταξύ επιχειρήσεων αναπαραγωγής που επιθυμούν να συμμετάσχουν, με παράλληλη εξασφάλιση της επιχειρηματικής ελευθερίας και της εξάλειψης των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ζώων αναπαραγωγής και του γενετικού υλικού τους.

(32)

Δεδομένου ότι μια αρμόδια αρχή ενδέχεται να πρέπει να εγκρίνει διάφορα προγράμματα αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται από μια κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής την οποία έχει αναγνωρίσει και δεδομένου ότι μια αρμόδια αρχή ενδέχεται να πρέπει να εγκρίνει την επέκταση στα εδάφη της προγραμμάτων αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται από μια κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής αναγνωρισμένη σε άλλο κράτος μέλος, η αναγνώρισης της κοινωνίας εκτροφής ή της επιχείρησης αναπαραγωγής θα πρέπει να διαχωρίζεται από την έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής της. Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση αίτησης για την αναγνώριση κοινωνίας εκτροφής ή επιχείρησης αναπαραγωγής, θα πρέπει επίσης να προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής, συνοδευόμενο από αίτηση για έγκριση.

(33)

Από διάφορες καταγγελίες τις οποίες κλήθηκε να εξετάσει η Επιτροπή κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, διαφαίνεται ότι ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει σαφείς κανόνες που να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της κοινωνίας εκτροφής η οποία καταρτίζει βιβλίο αναπαραγωγής θυγατρικής φυλής για μια συγκεκριμένη φυλή καθαρόαιμων ιπποειδών αναπαραγωγής και της κοινωνίας εκτροφής η οποία υποστηρίζει ότι έχει καταρτίσει το βιβλίο αναπαραγωγής καταγωγής της εν λόγω φυλής.

(34)

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ των εκτροφέων και των κοινωνιών εκτροφής, ιδίως προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αναπαραγωγής εντός της γεωγραφικής περιοχής για την οποία έχει εγκριθεί και, όταν προβλέπεται η ιδιότητα του μέλους, για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εκτροφείς έχουν το δικαίωμα να γίνονται μέλη. Οι κοινωνίες εκτροφής θα πρέπει να έχουν θεσπίσει κανόνες για την επίλυση των διαφορών με τους εκτροφείς που συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής τους και για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των εν λόγω εκτροφέων. Θα πρέπει επίσης να καθορίζουν τα δικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκτροφέων που συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής τους.

(35)

Οι εκτροφείς των οποίων τα ζώα αναπαραγωγής μετακινούνται εποχιακά εντός των συνόρων κράτους μέλους ή σε μια περιοχή που εκτείνεται εκατέρωθεν εθνικών συνόρων θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναπαραγωγής εφόσον η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στη γεωγραφική περιοχή του συγκεκριμένου προγράμματος αναπαραγωγής.

(36)

Η ειδική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον παρόντα κανονισμό. Οι περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις του τομέα των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής διαθέτουν κλειστά συστήματα παραγωγής και διαχείρισης των δικών τους ζώων αναπαραγωγής. Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθούν ορισμένες παρεκκλίσεις για τις επιχειρήσεις αυτές, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμετοχή των εκτροφέων στο πρόγραμμα αναπαραγωγής και το δικαίωμα καταχώρισης υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής στα μητρώα αναπαραγωγής.

(37)

Ο ορισμός «υβριδικός χοίρος αναπαραγωγής» καλύπτει ζώα από όλα τα επίπεδα της πυραμίδας αναπαραγωγής και επιλογής που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της διασταύρωσης, με τον συνδυασμό συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων διαφόρων γονοτύπων τους και εκμεταλλευομένου του φαινομένου της ετέρωσης. Ανάλογα με το επίπεδο της πυραμίδας αναπαραγωγής και επιλογής, ο «υβριδικός χοίρος αναπαραγωγής» καλύπτει φυλές, σειρές ή διασταυρώσεις. Επομένως, δεν είναι κατ' ανάγκη όλα τα ζώα «υβριδικά» με την παραδοσιακή έννοια.

(38)

Η εμπειρία που αποκτήθηκε, ιδίως από την εφαρμογή της οδηγίας 90/427/ΕΟΚ και, σε μικρότερο βαθμό, των οδηγιών 89/361/ΕΟΚ και 2009/157/ΕΚ, δείχνει ότι απαιτούνται ακριβέστεροι κανόνες για την αποτελεσματική επίλυση διαφορών μεταξύ, αφενός, εκτροφέων και, αφετέρου, κοινωνιών εκτροφής, βάσει ενός σαφώς καθορισμένου εσωτερικού κανονισμού και σαφώς καθορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εκτροφέων. Τούτο επιτυγχάνεται καλύτερα εάν οι διαφορές επιλύονται εντός του νομικού συστήματος του κράτους μέλους στο οποίο ανακύπτουν.

(39)

Οι κοινωνίες εκτροφής που καταρτίζουν και τηρούν βιβλία αναπαραγωγής για καθαρόαιμα βοοειδή, χοίρους, αιγοπρόβατα και ιπποειδή αναπαραγωγής, καθώς και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής εκτός από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε κλειστά συστήματα παραγωγής, που καταρτίζουν και τηρούν μητρώα αναπαραγωγής για υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής, θα πρέπει να εγγράφουν τα ζώα αναπαραγωγής στα βιβλία αναπαραγωγής τους ή να τα καταχωρίζουν στα μητρώα αναπαραγωγής τους χωρίς διακρίσεις όσον αφορά το κράτος μέλος προέλευσης των ζώων ή τους ιδιοκτήτες τους και, όπου αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής, θα πρέπει να τα ταξινομούν ανάλογα με τις ιδιότητές τους.

(40)

Οι κοινωνίες εκτροφής θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν συμπληρωματικά τμήματα για την εγγραφή ζώων τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια καταγωγής αλλά, κατά την κρίση των κοινωνιών εκτροφής, συμμορφώνονται με τα γνωρίσματα της φυλής που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής της οικείας φυλής, με στόχο τη μετέπειτα αναπαραγωγή των ζώων αυτών με καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που ανήκουν στη φυλή που καλύπτεται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής, προκειμένου οι απόγονοί τους να αναβαθμιστούν στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής. Οι ειδικοί κανόνες για την αναβάθμιση των απογόνων των εν λόγω ζώων στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής θα πρέπει να καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο.

(41)

Η αναβάθμιση των απογόνων στο κύριο τμήμα των βιβλίων αναπαραγωγής θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο μέσω της μητρικής γραμμής, εκτός της περίπτωσης ιπποειδών. Ωστόσο, για απειλούμενη φυλή βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων και για «άγριες» φυλές προβάτων για τις οποίες δεν υπάρχει επαρκής αριθμός αρσενικών καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν στις κοινωνίες εκτροφής να εφαρμόζουν λιγότερο αυστηρούς κανόνες για την αναβάθμιση των απογόνων των εν λόγω ζώων που έχουν καταγραφεί σε συμπληρωματικά τμήματα του κύριου τμήματος του βιβλίου αναπαραγωγής, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της γενετικής ποικιλότητας των φυλών αυτών. Ομοίως, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ανασύσταση φυλών που έχουν εξαφανιστεί ή απειλούνται σοβαρά με εξαφάνιση. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση παρόμοιων παρεκκλίσεων θα πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά την κατάσταση κινδύνου των εν λόγω πληθυσμών αναπαραγωγής και να κατοχυρώνουν την ασφαλή διαχείριση των γενετικών πόρων.

(42)

Όταν υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία νέας φυλής με συνδυασμό χαρακτηριστικών καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής από διαφορετικές φυλές ή με τη συγκέντρωση ζώων αναπαραγωγής με επαρκή βαθμό σωματικής ομοιότητας τα οποία αναπαράγονται ήδη με επαρκή γενετική σταθερότητα ώστε να θεωρηθεί ότι έχουν εξελιχθεί σε μια νέα φυλή, οι κοινωνίες εκτροφής θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν βιβλία αναπαραγωγής και να πραγματοποιούν προγράμματα αναπαραγωγής στις εν λόγω νέες φυλές.

(43)

Τίποτε στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να εμποδίζει ζώα που έχουν εγγραφεί σε συμπληρωματικό τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής συγκεκριμένης φυλής από το να εμπίπτουν στις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του μέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα που προβλέπεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) και ότι, ως εκ τούτου, είναι επιλέξιμα για στήριξη από τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές βάσει των προγραμμάτων τους αγροτικής ανάπτυξης.

(44)

Για τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής, οι κοινωνίες εκτροφής θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν κανόνες στα προγράμματα αναπαραγωγής τους που θα απαγορεύουν ή θα περιορίζουν τη χρήση ορισμένων τεχνικών αναπαραγωγής και ορισμένων καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του αναπαραγωγικού υλικού τους. Οι κοινωνίες εκτροφής θα πρέπει να μπορούν, για παράδειγμα, να απαιτήσουν οι απόγονοι να προέρχονται μόνο από φυσική οχεία. Οι κοινωνίες εκτροφής που κάνουν χρήση αυτής της απαγόρευσης ή του περιορισμού θα πρέπει να θεσπίζουν τους εν λόγω κανόνες στο πρόγραμμα αναπαραγωγής τους σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν οριστεί από την κοινωνία εκτροφής που τηρεί το βιβλίο αναπαραγωγής στο οποίο δηλώνεται η καταγωγή.

(45)

Τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένα σε βιβλία αναπαραγωγής θα πρέπει να ταυτοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17).

(46)

Στην περίπτωση των καθαρόαιμων ιπποειδών αναπαραγωγής, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές στον τομέα της υγείας των ζώων εκδίδουν, για τα ιπποειδή, ενιαίο ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης το οποίο πρόκειται να εξειδικευθεί περαιτέρω από την Επιτροπή μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Προκειμένου το ζωοτεχνικό πιστοποιητικό να είναι, στο μέτρο του δυνατού, προσαρμοσμένο στο εν λόγω ενιαίο ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης ως προς το περιεχόμενο και τη διοικητική διαδικασία, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο του ενιαίου ισόβιου εγγράφου ταυτοποίησης για ιπποειδή.

(47)

Η επιλεξιμότητα καθαρόαιμων ιπποειδών αναπαραγωγής για διεθνείς διαγωνισμούς διέπεται από διεθνείς ιδιωτικές συμφωνίες. Δεδομένης της διεθνούς διάστασης του τομέα των ιπποειδών, η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και την εκπόνηση των σχετικών κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω συμφωνίες, ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα των εν λόγω καθαρόαιμων ιπποειδών αναπαραγωγής να διαγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο.

(48)

Η αποδοχή ζώων αναπαραγωγής για αναπαραγωγικούς σκοπούς και ιδίως για φυσική οχεία ή υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θα πρέπει να ρυθμίζεται σε επίπεδο Ένωσης για την αποφυγή τυχόν εμποδίων στις συναλλαγές, ιδίως όταν τα ζώα αναπαραγωγής έχουν υποβληθεί σε έλεγχο της απόδοσης ή σε γενετική αξιολόγηση που διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, και συγκεκριμένα στο παράρτημα III.

(49)

Εξυπακούεται ότι τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον παρόντα κανονισμό για να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εμποδίζουν τη χρήση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής ή του αναπαραγωγικού υλικού τους για την παραγωγή ζώων που δεν προορίζονται να εγγραφούν ή να καταχωριστούν ως ζώα αναπαραγωγής σε βιβλίο αναπαραγωγής ή σε μητρώο αναπαραγωγής.

(50)

Οι κανόνες για τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων αναπαραγωγής, τα οποία ελέγχονται για ορισμένο αριθμό χαρακτηριστικών, έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο Ένωσης, ωστόσο, όσον αφορά τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής, οι πολυάριθμες απαιτήσεις για τις διάφορες φυλές, χρήσεις και επιλογές έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την εναρμόνισή τους. Αντ' αυτού, επί του παρόντος, οι ειδικοί για μια φυλή κανόνες που διέπουν τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση θεσπίζονται στο γενεαλογικό βιβλίο καταγωγής της φυλής.

(51)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις ή η ανάγκη προστασίας αξιόλογων γενετικών πόρων, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για την τροποποίηση του παραρτήματος III στον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει επίσης να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, για να θεσπίζει ενιαίους και λεπτομερέστερους κανόνες σχετικά με τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση για τα καθαρόαιμα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα αναπαραγωγής.

(52)

Ο έλεγχος της απόδοσης ή η γενετική αξιολόγηση θα πρέπει να μπορούν να διενεργούνται από τρίτο που ορίζεται από την κοινωνία εκτροφής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής ή από δημόσιο φορέα, περιλαμβανομένης αρχής που ασκεί την αποστολή αυτή ως καθήκον δημόσιας αρχής. Ο εν λόγω τρίτος θα μπορούσε να εγκρίνεται και να αξιολογείται από την αρμόδια αρχή στο πλαίσιο της έγκρισης του προγράμματος αναπαραγωγής. Μια κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής που προχωρεί σε εξωτερική ανάθεση του ελέγχου απόδοσης ή της γενετικής αξιολόγησης θα πρέπει, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική απόφαση του σχετικού κράτους μέλους ή των αρμόδιων αρχών, να εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητες αυτές και θα πρέπει να προσδιορίζει τον ορισθέντα τρίτο στο πρόγραμμα αναπαραγωγής της.

(53)

Ανάλογα, μεταξύ άλλων, με το είδος ή με τη φυλή, ενδέχεται να χρειάζεται εναρμόνιση ή βελτίωση των μεθόδων ελέγχου της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που χρησιμοποιούνται από τις κοινωνίες εκτροφής ή από τρίτους που έχουν οριστεί από αυτές. Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για να ορίζει τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου, κατά περίπτωση, να τροποποιηθούν τα καθήκοντα των εν λόγω κέντρων αναφοράς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. Τα εν λόγω κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18). Στην περίπτωση των καθαρόαιμων βοοειδών αναπαραγωγής, τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται από το κέντρο Interbull, μόνιμη επιτροπή της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου των Αποδόσεων των Ζώων (ICAR), η οποία είναι το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζεται δυνάμει της απόφασης 96/463/ΕΚ του Συμβουλίου (19).

(54)

Επιπλέον, προκειμένου να παρέχεται υποστήριξη στις κοινωνίες εκτροφής που διαχειρίζονται απειλούμενες φυλές, όπου υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να ορίζει τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σκοπό την προώθηση της καθιέρωσης ή την εναρμόνιση των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εν λόγω κοινωνίες εκτροφής. Προκειμένου, κατά περίπτωση, να τροποποιηθούν τα καθήκοντα των εν λόγω κέντρων αναφοράς, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή. Κατά τον ορισμό των εν λόγω κέντρων και την περιγραφή των καθηκόντων τους, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Εστιακού Σημείου για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους (ΕΠΕΣ) που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του παγκόσμιου σχεδίου δράσης για τους ζωικούς γενετικούς πόρους στην Ευρώπη, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (ΟΤΓ). Οι μέθοδοι που θεσπίζονται από τα κέντρα αυτά δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικές.

(55)

Οι εκτροφείς που συμμετέχουν σε πρόγραμμα αναπαραγωγής θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ζωοτεχνικά πιστοποιητικά για τα ζώα αναπαραγωγής τους που καλύπτονται από το εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής και για το αναπαραγωγικό υλικό των εν λόγω ζώων. Τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά θα πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό υλικό τους όταν διατίθενται στο εμπόριο ή εισέρχονται στην Ένωση ενόψει εγγραφής ή καταχώρισης των εν λόγω ζώων ή των απογόνων που έχουν παραχθεί από το εν λόγω αναπαραγωγικό υλικό σε άλλα βιβλία αναπαραγωγής ή μητρώα αναπαραγωγής. Τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά θα πρέπει να ενημερώνουν τον εκτροφέα σχετικά με τη γενετική ποιότητα και τη γενεαλογία του αποκτηθέντος ζώου. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει, για παράδειγμα, να εκδίδονται, εφόσον απαιτείται, για να συνοδεύουν τα ζώα αναπαραγωγής για εκθεσιακούς σκοπούς ή όταν εισάγονται σε σταθμούς ελέγχου ή σε κέντρα τεχνητής σπερματέγχυσης.

(56)

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη ή τις αρμόδιες αρχές να απαιτούν, στο πλαίσιο των συναλλαγών, να συνοδεύεται το σπέρμα καθαρόαιμων βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων και ιπποειδών αναπαραγωγής που προορίζονται για τεχνητή σπερματέγχυση με σκοπό την παραγωγή ζώων που δεν προορίζονται να αποτελέσουν καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής, από τις πληροφορίες για την ποιότητα και τη γενεαλογία του εν λόγω ζώου. Σε γενικές γραμμές, αναμένεται ότι θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού τομέα αναπαραγωγής ζώων, καθιστώντας διαθέσιμο τόσο το αναπαραγωγικό υλικό των ζώων αναπαραγωγής, ιδίως το σπέρμα, όσο και τις σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, και στις επιχειρήσεις που αναπαράγουν ζώα χωρίς να σκοπεύουν να εγγράψουν τους απογόνους τους σε βιβλίο αναπαραγωγής.

(57)

Η είσοδος στην Ένωση και η εξαγωγή σε τρίτες χώρες ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους είναι σημαντική για τη γεωργία της Ένωσης. Η είσοδος στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους θα πρέπει να πραγματοποιείται με όρους που ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο εμπόριο στην Ένωση. Ωστόσο, τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους θα πρέπει να έχουν δικαίωμα εγγραφής στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής ή του μητρώου αναπαραγωγής στην Ένωση μόνον εφόσον το επίπεδο των ελέγχων που διενεργούνται στην εξάγουσα τρίτη χώρα εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο βεβαιότητας όσον αφορά τα γενεαλογικά στοιχεία και τα αποτελέσματα των ελέγχων της απόδοσης και της γενετικής αξιολόγησης με το αντίστοιχο της Ένωσης και εφόσον οι φορείς αναπαραγωγής που παρέχουν τα εν λόγω στοιχεία και αποτελέσματα περιλαμβάνονται σε κατάλογο που τηρεί η Επιτροπή. Επιπλέον, οι φορείς αναπαραγωγής σε τρίτες χώρες θα πρέπει να δέχονται χάριν αμοιβαιότητας τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους από την αντίστοιχη κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής που είναι αναγνωρισμένη στην Ένωση.

(58)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (20) προβλέπει την εκ μέρους της Επιτροπής καθιέρωση της ονοματολογίας των εμπορευμάτων, η οποία καλείται «συνδυασμένη ονοματολογία» ή κατά σύντμηση «ΣΟ», η οποία πληροί ταυτόχρονα τις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου και των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας, καθώς και άλλων πολιτικών της Ένωσης σχετικά με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων. Το παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού παραθέτει τους κωδικούς ΣΟ για τα καθαρόαιμα βοοειδή, χοίρους, αιγοπρόβατα και ιπποειδή αναπαραγωγής και του σπέρματος βοοειδών, ενώ αναφέρει ότι εξαιρούνται από τον συμβατικό συντελεστή δασμού. Στην περίπτωση αυτή, τα ζώα αυτά και το αναπαραγωγικό υλικό τους θα πρέπει να συνοδεύονται από το κατάλληλο ζωοτεχνικό πιστοποιητικό, ώστε να μπορεί να δικαιολογείται η ταξινόμησή τους ως καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής ή ως αναπαραγωγικού υλικού αυτών. Στην περίπτωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από έγγραφο στο οποίο εμφαίνεται ότι πρόκειται να εγγραφούν σε βιβλίο αναπαραγωγής το οποίο τηρείται από κοινωνία εκτροφής ή να καταχωριστούν σε μητρώο αναπαραγωγής που τηρείται από επιχείρηση αναπαραγωγής.

(59)

Κατά την είσοδό τους στην Ένωση, τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους υποβάλλονται στους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται στις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ (21) και 97/78/ΕΚ (22) του Συμβουλίου. Στην περίπτωση των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής θα πρέπει αυτά να υποβάλλονται επίσης στους απαραίτητους ελέγχους για την εφαρμογή της εξαίρεσης από τον συμβατικό συντελεστή δασμού για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής.

(60)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και σχετικά με τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που εκτελούν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στον τομέα της αναπαραγωγής των ζώων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν επίσημους ελέγχους σε όλες τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως στις κοινωνίες εκτροφής, τις επιχειρήσεις αναπαραγωγής, τους τρίτους που διενεργούν έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση και τους εκτροφείς, και, σε περίπτωση έκδοσης ζωοτεχνικών πιστοποιητικών, τα κέντρα συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος, τα κέντρα αποθήκευσης εμβρύων και τις ομάδες συλλογής ή παραγωγής εμβρύων.

(61)

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διενεργούν επίσημους ελέγχους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες του παρόντα κανονισμού και με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής. Οι εν λόγω έλεγχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της απόδοσης ή την εξακρίβωση των διαδικασιών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την καταγραφή των ζωοτεχνικών και γενεαλογικών δεδομένων ή την εξέταση εγγράφων ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με τα ζώα αναπαραγωγής. Η εν λόγω εξέταση μπορεί να λαμβάνει υπόψη τους ελέγχους ποιότητας ή τα συστήματα ελέγχου που διασφαλίζουν την ακρίβεια των καταγεγραμμένων δεδομένων όπως ελέγχους καταγωγής, προκειμένου να επαληθευτεί η γενεαλογία ενός ζώου. Οι αρμόδιες αρχές θα μπορούσαν να διενεργούν επίσημους ελέγχους στις εγκαταστάσεις και τα γραφεία και στον εξοπλισμό των εκτροφέων, των κοινωνιών εκτροφής ή των επιχειρήσεων αναπαραγωγής, καθώς και στα ζώα αναπαραγωγής ή στο αναπαραγωγικό υλικό που έχει συλλεχθεί από τα συγκεκριμένα ζώα αναπαραγωγής που καλύπτονται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής.

(62)

Όταν στον παρόντα κανονισμό γίνεται αναφορά σε «άλλες επίσημες δραστηριότητες», αυτό θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι καλύπτει την αναγνώριση κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής, την έγκριση προγραμμάτων αναπαραγωγής ή την παροχή συνδρομής σε άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.

(63)

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης για τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι απαραίτητο οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συνεργάζονται μεταξύ τους και να παρέχουν διοικητική συνδρομή, όποτε είναι απαραίτητο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν στον παρόντα κανονισμό γενικοί κανόνες σχετικά με τη διοικητική συνδρομή και τη συνεργασία, ανάλογοι με εκείνους που καθορίζονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (23), με τις αναγκαίες προσαρμογές.

(64)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, για την έκδοση, στις περιπτώσεις που υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υφίσταται σε τρίτη χώρα εκτεταμένη και σοβαρή μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης για την αναπαραγωγή ζώων, ειδικών μέτρων, ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις παρόμοιας μη συμμόρφωσης.

(65)

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες για την επιβολή των ζωοτεχνικών και γενεαλογικών κανόνων της Ένωσης για τα ζώα αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της έγκρισης ενός προγράμματος αναπαραγωγής ή της ανάκλησης της αναγνώρισης μιας κοινωνίας εκτροφής ή επιχείρησης αναπαραγωγής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού.

(66)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί ελέγχους στα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων που διεξάγονται από τα κράτη μέλη, για να διασφαλίζει την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σε όλα τα κράτη μέλη.

(67)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί ελέγχους σε τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, για την κατάρτιση του καταλόγου φορέων αναπαραγωγής από τρίτες χώρες από τις οποίες θα πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του σπέρματος, των ωοκυττάρων και των εμβρύων τους, ενόψει του καθορισμού των προϋποθέσεων για την είσοδό τους στην Ένωση και ενόψει της συγκέντρωσης των ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή συμφωνιών ισοδυναμίας. H Επιτροπή θα πρέπει ακόμη να διενεργεί ελέγχους σε τρίτες χώρες κάθε φορά που διαπιστώνεται επαναλαμβανόμενο ή νέο πρόβλημα σε σχέση με ζώα αναπαραγωγής ή με το αναπαραγωγικό υλικό τους.

(68)

Η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό μέσω επίσημων ελέγχων είναι θεμελιώδους σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού πράγματι επιτυγχάνονται σε όλη την Ένωση. Αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου ενός κράτους μέλους θα μπορούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις να παρεμποδίσουν σημαντικά την επίτευξη των στόχων αυτών και να οδηγήσουν σε καταστάσεις σοβαρής και εκτεταμένης μη συμμόρφωσης προς τους εν λόγω κανόνες. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά στις σοβαρές ανεπάρκειες στο σύστημα ελέγχου ενός κράτους μέλους με τη θέσπιση εφαρμοστέων μέτρων εν αναμονή της ανάληψης της αναγκαίας δράσης από το εν λόγω κράτος μέλος για την αποκατάσταση της διαταραχής. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την απαγόρευση ή την επιβολή ειδικών όρων για το εμπόριο ζώων αναπαραγωγής ή του αναπαραγωγικού υλικού τους ή κάθε άλλο μέτρο που η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης εκτεταμένης παράβασης.

(69)

Δεδομένου ότι οι οδηγίες 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ και 2009/157/ΕΚ πρόκειται να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από τον παρόντα κανονισμό, είναι επίσης αναγκαίο να καταργηθούν οι πράξεις της Επιτροπής που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και να αντικατασταθούν, κατά περίπτωση, είτε από κατ' εξουσιοδότηση πράξεις είτε από εκτελεστικές πράξεις που θα εκδοθούν δυνάμει των αντίστοιχων εξουσιοδοτήσεων στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω πράξεις της Επιτροπής θα πρέπει να καταργηθούν και, κατά περίπτωση, να αντικατασταθούν.

(70)

Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και τη συμπλήρωσή του ή την τροποποίηση των παραρτημάτων του, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον ορισμό των απαιτήσεων για τους ελέγχους της απόδοσης και για τη γενετική αξιολόγηση, καθώς και των καθηκόντων και των απαιτήσεων για τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το περιεχόμενο και τη μορφή των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών.

(71)

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016 (24). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(72)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα υποδείγματα εντύπων για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη στο κοινό σχετικά με τον κατάλογο των αναγνωρισμένων κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής, τις μεθόδους εξακρίβωσης της ταυτότητας των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση, τον ορισμό των κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα υποδείγματα για το ενιαίο ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης για τα ιπποειδή, τα υποδείγματα για τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους, την αναγνώριση των μέτρων ισοδυναμίας που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες, τις σοβαρές διαταραχές στο σύστημα ελέγχου ενός κράτους μέλους και τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την είσοδο στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (25). Σε περίπτωση που η μόνιμη ζωοτεχνική επιτροπή δεν εκδώσει γνωμοδότηση, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να εγκρίνει την εκτελεστική πράξη.

(73)

Οι κανόνες που προβλέπονται στις οδηγίες 87/328/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 90/118/ΕΟΚ, 90/119/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 91/174/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ και 2009/157/ΕΚ και στην απόφαση 96/463/ΕΚ πρόκειται να αντικατασταθούν από τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής που θα εκδοθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω νομικές πράξεις θα πρέπει να καταργηθούν.

(74)

Οι ακόλουθες αποφάσεις της Επιτροπής, σχετικά μεταξύ άλλων με ειδικά ανά είδος κριτήρια για την έγκριση ή την αναγνώριση των κοινωνιών εκτροφής και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής, την εγγραφή των ζώων αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής, την αποδοχή για αναπαραγωγή και τεχνητή σπερματέγχυση, για τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση, έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ και 2009/157/ΕΚ: οι αποφάσεις 84/247/ΕΟΚ (26), 84/419/ΕΟΚ (27), 89/501/ΕΟΚ (28), 89/502/ΕΟΚ (29), 89/504/ΕΟΚ (30), 89/505/ΕΟΚ (31), 89/507/ΕΟΚ (32), 90/254/ΕΟΚ (33), 90/255/ΕΟΚ (34), 90/256/ΕΟΚ (35), 90/257/ΕΟΚ (36), 92/353/ΕΟΚ (37), 96/78/ΕΚ (38) και 2006/427/ΕΚ (39) της Επιτροπής. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει κανόνες οι οποίοι αντικαθιστούν εκείνους που προβλέπονται στις εν λόγω αποφάσεις της Επιτροπής.

(75)

Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να προβλέπονται παρόμοιοι κανόνες με εκείνους που θεσπίζονται στην απόφαση 92/354/ΕΟΚ της Επιτροπής (40).

(76)

Οι ακόλουθες νομικές πράξεις της Επιτροπής έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ και 2009/157/ΕΚ: οι αποφάσεις 89/503/ΕΟΚ (41), 89/506/ΕΟΚ (42), 90/258/ΕΟΚ (43), 96/79/ΕΚ (44), 96/509/ΕΚ (45), 96/510/ΕΚ (46) και 2005/379/ΕΚ (47) της Επιτροπής και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής (48). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει κανόνες οι οποίοι αντικαθιστούν τους κανόνες που προβλέπονται στις εν λόγω νομικές πράξεις της Επιτροπής.

(77)

Για λόγους σαφήνειας του δικαίου και προς αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, οι νομικές πράξεις της Επιτροπής που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 74, 75 και 76 θα πρέπει να καταργηθούν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει, τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, να εκδώσει τις εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τον ορισμό των υποδειγμάτων εντύπων για τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής που πρέπει να δημοσιοποιούν τα κράτη μέλη και των υποδειγμάτων εντύπων για τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά για τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(78)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή μετάβαση για τις οργανώσεις εκτροφέων, τις οργανώσεις αναπαραγωγής, τις ενώσεις εκτροφέων, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ή άλλες οργανώσεις ή ενώσεις που έχουν εγκριθεί ή αναγνωριστεί με ή χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με τις καταργούμενες από τον παρόντα κανονισμό πράξεις και για τα προγράμματα αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται από τις εν λόγω επιχειρήσεις, οι εν λόγω επιχειρήσεις και τα προγράμματα αναπαραγωγής τους θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν αναγνωριστεί ή εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις διαδικασίες αναγνώρισης, έγκρισης και κοινοποίησης της επέκτασης της γεωγραφικής περιοχής σε άλλα κράτη μέλη που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, εντούτοις οι λοιπές διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως με τη διενέργεια επίσημων ελέγχων σε αυτές με βάση τον κίνδυνο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης, καθώς και, κατά περίπτωση, αναστέλλουν ή ανακαλούν την αναγνώριση των εν λόγω επιχειρήσεων ή την έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής τους.

(79)

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα πρόταση νέου κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες. Ο νέος αυτός κανονισμός προορίζεται να καταργήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, την οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου (49), την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου (50) και τις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ. Προορίζεται επίσης να ενσωματώσει, με τις απαραίτητες προσαρμογές, ορισμένους από τους κανόνες που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και στις οδηγίες αυτές. Ωστόσο, η αναπαραγωγή ζώων δεν πρόκειται να υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής αυτού του νέου κανονισμού. Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας του δικαίου και εν αναμονή της κατάργησης των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ από τον εν λόγω νέο κανονισμό, είναι αναγκαίο να απαλειφθούν οι παραπομπές στον όρο «ζωοτεχνικός» από τις οδηγίες 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ, ενώ οι οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ δεν χρειάζονται καμία τέτοια τροποποίηση. Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(80)

Έως την ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 110 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, οι κοινωνίες εκτροφής που πραγματοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα αναπαραγωγής στα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν να εκδίδουν έγγραφα ταυτοποίησης για τα εν λόγω καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/427/ΕΟΚ.

(81)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την πρώτη μέρα του εικοστού όγδοου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ·

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει:

α)

ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς κανόνες για το εμπόριο ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την είσοδό τους στην Ένωση·

β)

κανόνες για την αναγνώριση κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής και για την έγκριση προγραμμάτων αναπαραγωγής·

γ)

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκτροφέων, των κοινωνιών εκτροφής και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής·

δ)

κανόνες για την εγγραφή των ζώων αναπαραγωγής στα βιβλία αναπαραγωγής και τα μητρώα αναπαραγωγής και για την αποδοχή για αναπαραγωγή ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους·

ε)

κανόνες για τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση ζώων αναπαραγωγής·

στ)

κανόνες για την έκδοση ζωοτεχνικών πιστοποιητικών για τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους·

ζ)

κανόνες για την εκτέλεση επίσημων ελέγχων και ιδίως στις κοινωνίες εκτροφής και τις επιχειρήσεις αναπαραγωγής και κανόνες για την εκτέλεση άλλων επίσημων δραστηριοτήτων·

η)

κανόνες για τη διοικητική συνδρομή και συνεργασία και κανόνες για την επιβολή από τα κράτη μέλη·

θ)

κανόνες για την εκτέλεση ελέγχων από την Επιτροπή σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους στις περιπτώσεις που τα εν λόγω ζώα ή οι απόγονοι που προέρχονται από το εν λόγω αναπαραγωγικό υλικό πρόκειται να εγγραφούν ως καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής σε βιβλίο αναπαραγωγής ή να καταχωριστούν ως υβριδικοί χοίροι αναπαραγωγής σε μητρώο αναπαραγωγής.

3.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους στις περιπτώσεις που τα εν λόγω ζώα και το αναπαραγωγικό υλικό προορίζονται για τεχνικά ή επιστημονικά πειράματα τα οποία διενεργούνται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής.

4.   Το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 13, το άρθρο 14 παράγραφοι 3 και 4, τα άρθρα 23 και 24, το άρθρο 28 παράγραφος 2 και το άρθρο 36 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αναγνωρισμένες ως επιχειρήσεις αναπαραγωγής που λειτουργούν σε κλειστά συστήματα παραγωγής.

5.   Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν εθνικά μέτρα για να ρυθμίσουν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων αναπαραγωγής που δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «ζώο»: οικόσιτο ζώο που ανήκει

α)

στα είδη των βοοειδών (Bos taurus, Bos indicus και Bubalus bubalis

β)

στο είδος του χοίρου (Sus scrofa

γ)

στο είδος του προβάτου (Ovis aries

δ)

στο είδος της αίγας (Capra hircus)· ή

ε)

στα είδη των ιπποειδών (Equus caballus και Equus asinus

2)   «φυλή»: πληθυσμός ζώων επαρκώς ομοιόμορφος ώστε να διακρίνεται από άλλα ζώα του ιδίου είδους από μία ή περισσότερες ομάδες εκτροφέων που συμφωνούν για την εγγραφή των συγκεκριμένων ζώων αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής με λεπτομέρειες σχετικά με τους γνωστούς προγόνους τους, προκειμένου να αναπαράγουν τα κληρονομηθέντα χαρακτηριστικά τους, μέσω αναπαραγωγής, ανταλλαγής και επιλογής στο πλαίσιο προγράμματος αναπαραγωγής·

3)   «ζώο αναπαραγωγής»: καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής ή υβριδικός χοίρος αναπαραγωγής·

4)   «αναπαραγωγικό υλικό»: το σπέρμα, τα ωοκύτταρα και τα έμβρυα που συλλέγονται ή παράγονται από τα ζώα αναπαραγωγής για τον σκοπό της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής·

5)   «κοινωνία εκτροφής»: κάθε ένωση εκτροφέων, οργάνωση αναπαραγωγής ή δημόσιος φορέας εξαιρουμένων των αρμόδιων αρχών, που έχει λάβει αναγνώριση από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 για την εκτέλεση ενός προγράμματος αναπαραγωγής στα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένα στο βιβλίο ή τα βιβλία αναπαραγωγής που τηρεί ή καταρτίζει·

6)   «επιχείρηση αναπαραγωγής»: κάθε ένωση εκτροφέων, οργάνωση αναπαραγωγής, ιδιωτική επιχείρηση που λειτουργεί σε κλειστό σύστημα παραγωγής ή δημόσιος φορέας, εξαιρουμένων των αρμόδιων αρχών, που έχει λάβει αναγνώριση από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 για την εκτέλεση ενός προγράμματος αναπαραγωγής στους υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό μητρώο ή τα μητρώα αναπαραγωγής που τηρεί ή καταρτίζει·

7)   «φορέας αναπαραγωγής»: κάθε ένωση εκτροφέων, οργάνωση αναπαραγωγής, ιδιωτική επιχείρηση, κτηνοτροφική οργάνωση ή επίσημη υπηρεσία σε τρίτη χώρα που, όσον αφορά τα ζώα αναπαραγωγής καθαρής φυλής που ανήκουν στα είδη της οικογένειας των βοοειδών, στο είδος του χοίρου, του προβάτου ή της αίγας και στα είδη των ιπποειδών ή στους υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής, έχει γίνει αποδεκτός από την οικεία τρίτη χώρα για την είσοδο στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής με σκοπό την αναπαραγωγή·

8)   «αρμόδιες αρχές»: οι αρχές ενός κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, για:

α)

την αναγνώριση κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής και την έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής που διενεργούν σε ζώα αναπαραγωγής·

β)

τους επίσημους ελέγχους σε επιχειρήσεις·

γ)

την παροχή συνδρομής σε άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες σε περίπτωση διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης·

δ)

επίσημες δραστηριότητες άλλες από αυτές που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ)·

9)   «καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής»: ζώο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ή καταχωρισμένο και δυνάμενο να εγγραφεί στο κύριο τμήμα βιβλίου αναπαραγωγής·

10)   «υβριδικός χοίρος αναπαραγωγής»: ζώο του είδους του χοίρου που είναι εγγεγραμμένο σε μητρώο αναπαραγωγής και το οποίο προέρχεται από σχεδιασμένη διασταύρωση ή χρησιμοποιείται για σχεδιασμένη διασταύρωση μεταξύ:

α)

καθαρόαιμων χοίρων αναπαραγωγής που ανήκουν σε διαφορετικές φυλές ή σειρές·

β)

χοίρων αναπαραγωγής που προέρχονται από διασταύρωση (υβρίδιο) μεταξύ διαφορετικών φυλών ή σειρών·

γ)

χοίρων αναπαραγωγής που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β),

11)   «σειρά»: γενετικά καθορισμένος σταθερός και ενιαίος υποπληθυσμός καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής μιας συγκεκριμένης φυλής·

12)   «βιβλίο αναπαραγωγής»:

α)

κάθε γενεαλογικό βιβλίο, βιβλίο αγέλης, αρχείο ή μέσο δεδομένων τηρούμενο από μια κοινωνία εκτροφής που αποτελείται από ένα κεντρικό τμήμα και, στις περιπτώσεις που η κοινωνία εκτροφής λάβει σχετική απόφαση, ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά τμήματα για τα ζώα του ίδιου είδους που δεν είναι επιλέξιμα για εγγραφή στο κύριο τμήμα·

β)

κατά περίπτωση, κάθε αντίστοιχο βιβλίο τηρούμενο από φορέα αναπαραγωγής·

13)   «κύριο τμήμα»: το τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής στο οποίο εγγράφονται ή καταχωρίζονται και είναι επιλέξιμα προς εγγραφή τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής με στοιχεία των προγόνων τους και, κατά περίπτωση, των ιδιοτήτων αυτών·

14)   «κλάση»: οριζόντια διαίρεση του κύριου τμήματος στην οποία εγγράφονται καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής ανάλογα με τις ιδιότητές τους·

15)   «ιδιότητα»: μετρήσιμο κληρονομικό γνώρισμα ή γενετική ιδιαιτερότητα ενός ζώου αναπαραγωγής·

16)   «αναπαραγωγική αξία»: εκτίμηση της προσδοκώμενης επίπτωσης του γενοτύπου ενός ζώου αναπαραγωγής σε ένα συγκεκριμένο γνώρισμα των απογόνων του·

17)   «μητρώο αναπαραγωγής»:

α)

κάθε αρχείο ή μέσο δεδομένων που τηρείται από επιχείρηση αναπαραγωγής στο οποίο καταχωρίζονται οι υβριδικοί χοίροι αναπαραγωγής με τα στοιχεία των προγόνων τους·

β)

κατά περίπτωση, κάθε αντίστοιχο μητρώο που τηρείται από φορέα αναπαραγωγής·

18)   «επίσημος έλεγχος»: κάθε τύπος ελέγχου που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες του παρόντα κανονισμού·

19)   «άλλες επίσημες δραστηριότητες»: κάθε δραστηριότητα πέραν του επίσημου ελέγχου η οποία πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των κανόνων του παρόντα κανονισμού·

20)   «ζωοτεχνικό πιστοποιητικό»: κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή εμπορικό έγγραφο που εκδίδεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη γενεαλογία, την ταυτοποίηση και, όπου υπάρχουν, τα αποτελέσματα του ελέγχου της απόδοσης ή της γενετικής αξιολόγησης·

21)   «εισέρχεται στην Ένωση» ή «είσοδος στην Ένωση»: η ενέργεια της εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους σε ένα από τα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα VI από περιοχές εκτός των εν λόγων εδαφών, εξαιρουμένης της διέλευσης·

22)   «εμπόριο»: η ενέργεια της αγοράς, πώλησης, ανταλλαγής ή με άλλο τρόπο απόκτησης ή διάθεσης ζώων ή του αναπαραγωγικού υλικού τους εντός της Ένωσης, καθώς και εντός κράτους μέλους·

23)   «επιχείρηση»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπόκειται στους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, όπως κοινωνίες εκτροφής, επιχειρήσεις αναπαραγωγής, τρίτοι που έχουν οριστεί από κοινωνίες εκτροφής ή επιχειρήσεις αναπαραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), κέντρα συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος, κέντρα αποθήκευσης εμβρύων, ομάδες συλλογής ή παραγωγής εμβρύων και εκτροφείς·

24)   «απειλούμενη φυλή»: τοπική φυλή, η οποία έχει αναγνωριστεί από κράτος μέλος ως απειλούμενη με εξαφάνιση, γενετικά προσαρμοσμένη σε ένα ή περισσότερα παραδοσιακά συστήματα ή περιβάλλοντα παραγωγής στο εν λόγω κράτος μέλος και εφόσον το καθεστώς της απειλούμενης φυλής έχει αποδειχθεί επιστημονικά από φορέα που διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα των απειλούμενων φυλών·

25)   «ιδιωτική επιχείρηση που λειτουργεί σε κλειστό σύστημα παραγωγής»: ιδιωτική επιχείρηση που έχει πρόγραμμα αναπαραγωγής στο οποίο είτε δεν συμμετέχουν εκτροφείς είτε συμμετέχει περιορισμένος αριθμός εκτροφέων οι οποίοι συνδέονται με τη συγκεκριμένη ιδιωτική επιχείρηση έχοντας αποδεχθεί να εφοδιάζονται από αυτήν με υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής ή να την εφοδιάζουν με υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής·

26)   «πρόγραμμα αναπαραγωγής»: σύνολο συστηματικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων της καταγραφής, επιλογής, αναπαραγωγής και ανταλλαγής ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους, που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με στόχο τη διατήρηση ή την ενίσχυση των επιθυμητών φαινοτυπικών και/ή γενοτυπικών χαρακτηριστικών μεταξύ του αναπαραγωγικού πληθυσμού-στόχου.

Άρθρο 3

Γενικοί ζωοτεχνικοί και γενεαλογικοί κανόνες για το εμπόριο στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την είσοδό τους στην Ένωση

1.   Το εμπόριο ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και η είσοδος ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους στην Ένωση δεν απαγορεύονται, περιορίζονται ή παρεμποδίζονται για ζωοτεχνικούς ή γενεαλογικούς λόγους πέραν εκείνων των λόγων που απορρέουν από τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Δεν εφαρμόζονται διακρίσεις, βάσει της χώρας προέλευσης ή της χώρας καταγωγής των ζώων αναπαραγωγής τους ή του αναπαραγωγικού υλικού τους έναντι των εκτροφέων ζώων αναπαραγωγής, των κοινωνιών εκτροφής, των επιχειρήσεων αναπαραγωγής ή των φορέων αναπαραγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Αναγνώριση των κοινωνιών εκτροφής και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής στα κράτη μέλη και έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής

Τμήμα 1

Αναγνώριση των κοινωνιών εκτροφής και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής

Άρθρο 4

Αναγνώριση των κοινωνιών εκτροφής και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής

1.   Όσον αφορά καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής, ενώσεις εκτροφέων, οργανώσεις αναπαραγωγής ή δημόσιοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές για αναγνώριση ως κοινωνίες εκτροφής.

Όσον αφορά υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής, ενώσεις εκτροφέων, οργανώσεις αναπαραγωγής ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε κλειστό σύστημα παραγωγής ή δημόσιοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές για αναγνώριση ως επιχειρήσεις αναπαραγωγής.

2.   Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γίνεται εγγράφως, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

3.   Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τις αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Αναγνωρίζουν ως κοινωνία εκτροφής κάθε αιτούντα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο και ως επιχείρηση αναπαραγωγής κάθε αιτούντα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο ο οποίος πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

έχει την έδρα του στο έδαφος του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η αρμόδια αρχή·

β)

αποδεικνύει στην αίτησή του ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος 1, όσον αφορά τα προγράμματα αναπαραγωγής της για τα οποία σκοπεύει να υποβάλει αίτηση προς έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12·

γ)

η αίτησή του περιλαμβάνει, για κάθε σχεδιαζόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής, σχέδιο του προγράμματος αναπαραγωγής που πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος 2 και, επιπλέον, στις περιπτώσεις των καθαρόαιμων ιπποειδών, στο παράρτημα I μέρος 3·

δ)

κατά την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλει αίτηση για την έγκριση ενός τουλάχιστον από τα σχεδιαζόμενα προγράμματα αναπαραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Άρνηση αναγνώρισης κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1, όταν η αρμόδια αρχή σκοπεύει να αρνηθεί να αναγνωρίσει αιτούντα ως κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής, παρέχει στον εν λόγω αιτούντα τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για αυτό. Ο εν λόγω αιτών έχει το δικαίωμα να ζητήσει να επανεξετάσει η αρμόδια αρχή τη σχεδιαζόμενη άρνηση εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της τεκμηριωμένης αιτιολόγησης ή νωρίτερα, εάν οι εθνικοί κανόνες προβλέπουν συντομότερες προθεσμίες.

2.   Εφόσον, με βάση τα στοιχεία της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή αποφασίσει να επιβεβαιώσει την άρνησή της, παρέχει στον αιτούντα τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της απόφασής της για άρνηση της αναγνώρισης εντός 90 ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε την αίτηση επανεξέτασης του αιτούντος ή νωρίτερα, εάν οι εθνικοί κανόνες προβλέπουν συντομότερες προθεσμίες. Ταυτόχρονα, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την απόφασή της να αρνηθεί την αναγνώριση, καθώς και τους συντρέχοντες λόγους.

Άρθρο 6

Υποβολή τροποποιημένων προγραμμάτων αναπαραγωγής σε περίπτωση άρνησης και ανάκλησης της αναγνώρισης κοινωνιών εκτροφής ή επιχειρήσεων αναπαραγωγής ελλείψει εγκεκριμένων προγραμμάτων αναπαραγωγής

1.   Όταν η αρμόδια αρχή που αναγνωρίζεται ως κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 αρνηθεί να εγκρίνει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει υποβληθεί από την εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 8, η εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τροποποιημένη έκδοση του συγκεκριμένου προγράμματος αναπαραγωγής εντός διαστήματος έξι μηνών από την εν λόγω άρνηση.

2.   Η αρμόδια αρχή ανακαλεί την αναγνώριση της εν λόγω κοινωνίας εκτροφής ή επιχείρησης αναπαραγωγής εάν, έως το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν έχει υποβληθεί τροποποιημένη έκδοση του προγράμματος αναπαραγωγής και εφόσον η εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής δεν έχει κανένα άλλο πρόγραμμα αναπαραγωγής εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

Άρθρο 7

Κατάλογος των αναγνωρισμένων κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής

1.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο των κοινωνιών εκτροφής και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής που έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες αρχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και οι οποίες έχουν τουλάχιστον ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3. Τα κράτη μέλη θέτουν τον κατάλογο αυτό στη διάθεση του κοινού.

2.   Ο κατάλογος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την επωνυμία, τα στοιχεία επικοινωνίας και, κατά περίπτωση, τον δικτυακό τόπο της κοινωνίας εκτροφής ή της επιχείρησης αναπαραγωγής·

β)

για κάθε κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής που περιλαμβάνεται στον κατάλογο:

i)

στην περίπτωση των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, την ονομασία της φυλής ή, στην περίπτωση των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής, της φυλής, της σειράς ή της διασταύρωσης, που καλύπτονται από καθένα από τα προγράμματα αναπαραγωγής τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, και, εφόσον η κοινωνία εκτροφής κάνει χρήση των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 ή στο παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο III σημείο 2, αναφορά στις εν λόγω παρεκκλίσεις·

ii)

τη γεωγραφική περιοχή στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί καθένα από τα προγράμματα αναπαραγωγής·

iii)

στην περίπτωση καθαρόαιμων ιπποειδών αναπαραγωγής, κατά περίπτωση, την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της κοινωνίας εκτροφής η οποία τηρεί το βιβλίο αναπαραγωγής για την καταγωγή της φυλής·

iv)

για καθένα από τα προγράμματα αναπαραγωγής, κατά περίπτωση, αναφορά σε δικτυακό τόπο που παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω προγράμματα αναπαραγωγής.

3.   Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν επίσης στον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου κάθε αρμόδια αρχή η οποία πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 38.

4.   Όταν η αναγνώριση μιας κοινωνίας εκτροφής ή μιας επιχείρησης αναπαραγωγής ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο ε) ή η έγκριση ενός προγράμματος αναπαραγωγής ανασταλεί ή ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο δ), τα κράτη μέλη δηλώνουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την εν λόγω αναστολή ή ανάκληση στον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Εάν, εντός περιόδου 24 μηνών, η εν λόγω αναγνώριση παραμένει υπό ανάκληση ή η εν λόγω έγκριση παραμένει υπό αναστολή ή ανάκληση, τα κράτη μέλη αφαιρούν οριστικά την εν λόγω κοινωνία εκτροφής, επιχείρηση αναπαραγωγής ή πρόγραμμα αναπαραγωγής από τον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

5.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την κατάρτιση υποδειγμάτων εντύπων σχετικά με την παρουσίαση των πληροφοριών που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

Τμήμα 2

Έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής

Άρθρο 8

Έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται από τις κοινωνίες εκτροφής και τις επιχειρήσεις αναπαραγωγής

1.   Μία κοινωνία εκτροφής ή μία επιχείρηση αναπαραγωγής υποβάλλει αιτήσεις για την έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής της στην αρμόδια αρχή η οποία έχει αναγνωρίσει την εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

2.   Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται εγγράφως, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

3.   Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αξιολογεί τα εν λόγω προγράμματα αναπαραγωγής και τα εγκρίνει, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

έχουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

i)

στην περίπτωση των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής:

βελτίωση της φυλής,

διατήρηση της φυλής,

δημιουργία νέας φυλής,

ανασύσταση μιας φυλής,

ii)

στην περίπτωση των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής:

βελτίωση της φυλής, της σειράς ή της διασταύρωσης,

δημιουργία νέας φυλής, σειράς ή διασταύρωσης·

β)

περιγράφουν λεπτομερώς τους στόχους επιλογής και αναπαραγωγής·

γ)

συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος 2 και επιπλέον, όσον αφορά τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής, στο παράρτημα I μέρος 3.

4.   Οι κοινωνίες εκτροφής ή οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής μπορούν να αναθέτουν σε τρίτο συγκεκριμένες τεχνικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής τους, καθώς και τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

οι κοινωνίες εκτροφής και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής παραμένουν υπεύθυνες έναντι της αρμόδιας αρχής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρη 2 και 3·

β)

δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του εν λόγω τρίτου και των οικονομικών δραστηριοτήτων των εκτροφέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναπαραγωγής·

γ)

ο εν λόγω τρίτος πληροί όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών·

δ)

οι εν λόγω κοινωνίες εκτροφής και επιχειρήσεις αναπαραγωγής έχουν επισημάνει στις αιτήσεις τους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 τις δραστηριότητες που σκοπεύουν να αναθέσουν σε τρίτο και την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του εν λόγω τρίτου.

5.   Σε περίπτωση που, για περίοδο τουλάχιστον 24 μηνών, δεν υπάρχουν εκτροφείς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις, στις οποίες τηρούν τα ζώα αναπαραγωγής τους, βρίσκονται σε ένα δεδομένο τμήμα της γεωγραφικής περιοχής και οι οποίοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα αναπαραγωγής εγκεκριμένο σύμφωνα με την παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη κοινωνία εκτροφής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής να αναπροσαρμόσει τη γεωγραφική περιοχή του προγράμματος αναπαραγωγής της ώστε να μην περιλαμβάνει το δεδομένο αυτό τμήμα.

Άρθρο 9

Αλλαγές σε εγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής

1.   Πριν από την εφαρμογή οιωνδήποτε σημαντικών αλλαγών όσον αφορά τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στο πρόγραμμα αναπαραγωγής της που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η κοινωνία εκτροφής ή η επιχείρηση αναπαραγωγής κοινοποιεί τις αλλαγές αυτές στην αρμόδια αρχή που έχει αναγνωρίσει την εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

2.   Η κοινοποίηση πραγματοποιείται εγγράφως είτε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

3.   Εντός προθεσμίας 90 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης οι εν λόγω αλλαγές θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική δήλωση από την αρμόδια αρχή.

4.   Οι κοινωνίες εκτροφής και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής ενημερώνουν εγκαίρως και με διαφανή τρόπο τους εκτροφείς που συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής τους για τις αλλαγές στο πρόγραμμα αναπαραγωγής τους που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Άρθρο 10

Παρεκκλίσεις από το άρθρο 8 παράγραφος 3 σχετικά με την έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 3, η αρμόδια αρχή που έχει αναγνωρίσει μια κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει πρόγραμμα αναπαραγωγής της εν λόγω κοινωνίας εκτροφής που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα I μέρος 2, και επιπλέον, όσον αφορά τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής, στο παράρτημα I μέρος 3, με το σκεπτικό ότι το πρόγραμμα αναπαραγωγής θα έθετε σε κίνδυνο το πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιεί άλλη κοινωνία εκτροφής για την ίδια φυλή το οποίο έχει ήδη εγκριθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, σε σχέση με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

α)

τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των γνωρισμάτων της φυλής ή τους κύριους στόχους του εν λόγω προγράμματος αναπαραγωγής·

β)

τη διατήρηση της εν λόγω φυλής ή της γενετικής ποικιλότητας εντός της φυλής· ή

γ)

όταν το πρόγραμμα αναπαραγωγής στοχεύει στη διατήρηση της εν λόγω φυλής, την αποτελεσματική εκτέλεση του εν λόγω προγράμματος αναπαραγωγής:

i)

όταν πρόκειται για απειλούμενη φυλή· ή

ii)

όταν πρόκειται για αυτόχθονα φυλή η οποία δεν απαντά συχνά σε ένα ή περισσότερα από τα εδάφη της Ένωσης.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη τα ακόλουθα:

α)

τον αριθμό των προγραμμάτων αναπαραγωγής τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί για τη φυλή αυτή στο εν λόγω κράτος μέλος·

β)

το μέγεθος των πληθυσμών αναπαραγωγής που καλύπτονται από τα συγκεκριμένα προγράμματα αναπαραγωγής·

γ)

την πιθανή συνεισφορά γενετικού υλικού από άλλα προγράμματα που πραγματοποιούν άλλες κοινωνίες εκτροφής για την ίδια φυλή σε άλλα κράτη μέλη ή φορείς αναπαραγωγής σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 11

Άρνηση έγκρισης των προγραμμάτων αναπαραγωγής

Όταν η αρμόδια αρχή που έχει αναγνωρίσει μια κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 απορρίψει την έγκριση προγράμματος αναπαραγωγής που έχει υποβάλει μια τέτοια κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, ή απορρίψει την έγκριση αλλαγών στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, παρέχει στην εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για την άρνησή της.

Άρθρο 12

Κοινοποίηση και έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος στο οποίο είναι αναγνωρισμένη η κοινωνία εκτροφής ή η επιχείρηση αναπαραγωγής

1.   Όταν μια κοινωνία εκτροφής ή μια επιχείρηση αναπαραγωγής προτίθεται να πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και σε ζώα αναπαραγωγής που διατηρούνται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο είναι αναγνωρισμένη η εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή η επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 («το εν λόγω άλλο κράτος μέλος» για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου), η εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής κοινοποιεί την προβλεπόμενη επέκταση της γεωγραφικής περιοχής της στην αρμόδια αρχή που έχει αναγνωρίσει την εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

2.   Η αρμόδια αρχή που έχει αναγνωρίσει την εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3:

α)

απευθύνει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους, τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος αναπαραγωγής στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος και, μετά από αίτηση της αρχής προς την οποία γίνεται η κοινοποίηση, προσκομίζει μετάφραση της κοινοποίησης σε μια από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω άλλου κράτους μέλους·

β)

εφόσον το ζητήσει η αρχή προς την οποία γίνεται η κοινοποίηση, προσκομίζει, τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος αναπαραγωγής στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, αντίγραφο του προγράμματος αναπαραγωγής όπως έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, το οποίο συνοδεύεται, εάν ζητηθεί από την εν λόγω αρχή, από μετάφραση σε μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω άλλου κράτους μέλους, την οποία προσκομίζει η αιτούσα κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής.

3.   Η αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους μέλους μπορεί, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), να αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης για την επί του εδάφους της διενέργεια προγράμματος αναπαραγωγής, σε περίπτωση που:

α)

διεξάγεται ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής της ίδιας φυλής· και

β)

η έγκριση ενός επιπλέον προγράμματος αναπαραγωγής θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιεί άλλη κοινωνία εκτροφής για την ίδια φυλή το οποίο έχει ήδη εγκριθεί στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, σε σχέση με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

i)

τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των γνωρισμάτων της φυλής ή τους κύριους στόχους του εν λόγω προγράμματος αναπαραγωγής·

ii)

τη διατήρηση της εν λόγω φυλής ή της γενετικής ποικιλότητας εντός της φυλής·

iii)

στην περίπτωση που το εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής στοχεύει στη διατήρηση της συγκεκριμένης φυλής, την αποτελεσματική εκτέλεση του εν λόγω προγράμματος αναπαραγωγής:

όταν πρόκειται για απειλούμενη φυλή ή

όταν πρόκειται για αυτόχθονα φυλή η οποία δεν απαντά συχνά σε ένα ή περισσότερα από τα εδάφη της Ένωσης.

4.   Η αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους μέλους ενημερώνει την αρμόδια αρχή που έχει αναγνωρίσει την κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 σχετικά με την έκβαση της κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και, εφόσον αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης για τη διεξαγωγή του προγράμματος αναπαραγωγής στο έδαφός της, παρέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για την άρνησή της.

5.   Η απουσία απάντησης εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του εν λόγω άλλου κράτους μέλους στην κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) εντός 90 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω κοινοποίησης συνιστά έγκριση.

6.   Η αρμόδια αρχή που έχει αναγνωρίσει την κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την κοινωνία εκτροφής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής σχετικά με την έκβαση της κοινοποίησης που προβλέπεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και, σε περίπτωση άρνησης, παρέχει στην εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για την άρνησή της που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

7.   Εφόσον η αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους μέλους αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης σύμφωνα με την παράγραφο 3, ενημερώνει την Επιτροπή για την άρνησή της, την οποία συνοδεύει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση σχετικά με την εν λόγω άρνηση.

8.   Όταν η αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους μέλους αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και η κοινωνία εκτροφής ή η επιχείρηση αναπαραγωγής που προτίθεται να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα αναπαραγωγής στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος ζητήσει επανεξέταση της άρνησης αυτής, η αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους μέλους και η αρμόδια αρχή που έχει αναγνωρίσει την κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 συνεργάζονται μεταξύ τους όσον αφορά την αίτηση επανεξέτασης.

9.   Η αρμόδια αρχή που έχει αναγνωρίσει την κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 ενημερώνει την αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους μέλους σχετικά με τις αλλαγές στα προγράμματα αναπαραγωγής τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3.

10.   Μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής του εν λόγω άλλου κράτους μέλους, η κοινωνία εκτροφής ή η επιχείρηση αναπαραγωγής που λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο στο έδαφος του εν λόγω άλλου κράτους μέλους παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες στην εν λόγω αρμόδια αρχή, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των εκτροφέων και των ζώων αναπαραγωγής στα οποία πραγματοποιείται το πρόγραμμα αναπαραγωγής στο εν λόγω έδαφος. Κάθε παρόμοια αίτηση υποβάλλεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι αιτήσεις προς τις κοινωνίες εκτροφής ή τις επιχειρήσεις αναπαραγωγής που είναι αναγνωρισμένες στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος.

11.   Η αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους μέλους μπορεί να αποσύρει την έγκριση του προγράμματος αναπαραγωγής που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, εφόσον, για τουλάχιστον 12 μήνες, κανένας εκτροφέας στο έδαφος του εν λόγω άλλου κράτους μέλους δεν συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εκτροφέων, των κοινωνιών εκτροφής και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής

Άρθρο 13

Δικαιώματα των εκτροφέων που συμμετέχουν σε προγράμματα αναπαραγωγής τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12

1.   Οι εκτροφείς έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

τα ζώα αναπαραγωγής τους διατηρούνται σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής του εν λόγω προγράμματος αναπαραγωγής·

β)

τα ζώα αναπαραγωγής τους ανήκουν, όσον αφορά τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής, στη φυλή ή, όσον αφορά τους υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής, στη φυλή, σειρά ή διασταύρωση, η οποία καλύπτεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

2.   Οι εκτροφείς που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, έχουν το δικαίωμα:

α)

εγγραφής των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής τους στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής που έχει καταρτιστεί για τη φυλή από την κοινωνία εκτροφής σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 20·

β)

καταγραφής των ζώων τους σε συμπληρωματικό τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής που έχει καταρτιστεί για τη φυλή από την κοινωνία εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 20·

γ)

καταχώρισης των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής τους στο μητρώο αναπαραγωγής που έχει καταρτιστεί για τη φυλή, τη σειρά ή τη διασταύρωση από την επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 23·

δ)

συμμετοχής σε έλεγχο της απόδοσης και γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 25·

ε)

εφοδιασμού με ζωοτεχνικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 4·

στ)

κατόπιν αιτήσεως, απόκτησης των επικαιροποιημένων αποτελεσμάτων του ελέγχου της απόδοσης και της γενετικής αξιολόγησης για τα ζώα αναπαραγωγής τους, εφόσον τα εν λόγω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα·

ζ)

πρόσβασης σε όλες τις άλλες υπηρεσίες που παρέχει στους συμμετέχοντες εκτροφείς σε σχέση με το εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής η κοινωνία εκτροφής ή η επιχείρηση αναπαραγωγής που πραγματοποιεί το εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής.

3.   Εκτός από τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, σε περίπτωση που οι κανόνες μιας κοινωνίας εκτροφής ή επιχείρησης αναπαραγωγής προβλέπουν τη συμμετοχή υπό την ιδιότητα του μέλους, οι εκτροφείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν επίσης το δικαίωμα:

α)

να γίνουν μέλη της εν λόγω κοινωνίας εκτροφής ή επιχείρησης αναπαραγωγής·

β)

να συμμετέχουν στον καθορισμό και την ανάπτυξη του προγράμματος αναπαραγωγής σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος 1 στοιχείο Β παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 14

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των κοινωνιών εκτροφής και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής

1.   Όσον αφορά τα προγράμματα αναπαραγωγής τους τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, οι κοινωνίες εκτροφής και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής έχουν το δικαίωμα να ορίζουν και να διεξάγουν τα εν λόγω προγράμματα αναπαραγωγής αυτόνομα, με παράλληλη τήρηση του παρόντος κανονισμού και των προϋποθέσεων για την έγκρισή τους.

2.   Οι κοινωνίες εκτροφής ή οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής έχουν το δικαίωμα να αποκλείουν τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής σε εκτροφείς στις περιπτώσεις που οι εν λόγω εκτροφείς δεν συμμορφώνονται προς τους κανόνες του εν λόγω προγράμματος αναπαραγωγής ή προς τις υποχρεώσεις όπως αυτές απορρέουν από τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος 1 στοιχείο Β παράγραφος 1 στοιχείο β).

3.   Εκτός από το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι κοινωνίες εκτροφής και επιχειρήσεις αναπαραγωγής που προβλέπουν συμμετοχή υπό την ιδιότητα του μέλους έχουν το δικαίωμα να αποκλείουν τη συμμετοχή σε εκτροφείς, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω εκτροφείς δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος 1 στοιχείο Β παράγραφος 1 στοιχείο β).

4.   Οι κοινωνίες εκτροφής και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής έχουν, με την επιφύλαξη του ρόλου των δικαστηρίων, ευθύνη για την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να ανακύψουν μεταξύ των εκτροφέων, καθώς και μεταξύ των εκτροφέων και της κοινωνίας εκτροφής ή της επιχείρησης αναπαραγωγής, κατά τη διεξαγωγή των προγραμμάτων αναπαραγωγής που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος 1 στοιχείο Β παράγραφος 1 στοιχείο β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Εγγραφή των ζώων αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής και μητρώα αναπαραγωγής και αποδοχή για αναπαραγωγή

Τμήμα 1

Εγγραφή των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής και αποδοχή για αναπαραγωγή

Άρθρο 15

Δομή των βιβλίων αναπαραγωγής

Τα βιβλία αναπαραγωγής αποτελούνται από ένα κεντρικό τμήμα και, όπου προβλέπεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, από ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά τμήματα.

Άρθρο 16

Κύριο τμήμα των βιβλίων αναπαραγωγής

1.   Όταν οι κοινωνίες εκτροφής καθορίζουν διαφορετικά κριτήρια ή διαδικασίες για την εγγραφή των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής σε διαφορετικές κλάσεις, οι εν λόγω κοινωνίες εκτροφής μπορούν να διαιρούν το κύριο τμήμα των βιβλίων αναπαραγωγής σε δύο κλάσεις:

α)

ανάλογα με τις ιδιότητες των εν λόγω ζώων και να υποδιαιρούν τις κλάσεις αυτές ανάλογα με την ηλικία ή το φύλο τους· ή

β)

ανάλογα με την ηλικία ή το φύλο των εν λόγω ζώων υπό τον όρο ότι οι κλάσεις αυτές υποδιαιρούνται επίσης με βάση τις ιδιότητές τους.

Τα εν λόγω κριτήρια και διαδικασίες μπορεί να απαιτούν την υποβολή του καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής σε έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 ή σε οιαδήποτε άλλη αξιολόγηση που περιγράφεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12 πριν από την εγγραφή του σε μια συγκεκριμένη κλάση του κύριου τμήματος.

2.   Σε περίπτωση που το πρόγραμμα αναπαραγωγής καθορίζει συμπληρωματικές προϋποθέσεις εγγραφής στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής πέραν των προβλεπομένων στο παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο I, η κοινωνία εκτροφής που πραγματοποιεί το πρόγραμμα αναπαραγωγής καθορίζει, στο εν λόγω κύριο τμήμα, τουλάχιστον μία κλάση στην οποία καταχωρίζονται κατόπιν αιτήσεως του εκτροφέα μόνο τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος II μέρος 1 κεφάλαιο I και του άρθρου 21.

Άρθρο 17

Συμπληρωματικά τμήματα των βιβλίων αναπαραγωγής

Οι κοινωνίες εκτροφής μπορούν να καταρτίζουν ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά τμήματα στο βιβλίο αναπαραγωγής για τα ζώα του ίδιου είδους που δεν είναι επιλέξιμα για εγγραφή στο κύριο τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής επιτρέπουν να εγγράφονται στο κύριο τμήμα οι απόγονοι των ζώων αυτών σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται:

α)

όταν πρόκειται για θηλυκά βοοειδή, χοίρους, πρόβατα και αίγες, στο παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο III σημείο 1 στοιχείο α)·

β)

όταν πρόκειται για βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα απειλούμενων φυλών ή για «άγριες» φυλές προβάτων, στο παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο III σημείο 2· ή

γ)

όταν πρόκειται για αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή, στο παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο III σημείο 1 στοιχείο β).

Άρθρο 18

Εγγραφή των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής

1.   Κατόπιν αίτησης των εκτροφέων, οι κοινωνίες εκτροφής εγγράφουν ή καταχωρίζουν προς εγγραφή στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής τους κάθε καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής της φυλής που καλύπτεται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο I και, κατά περίπτωση, ότι τα ζώα αυτά προέρχονται από τους απογόνους ζώων αναπαραγωγής ή προέρχονται από αναπαραγωγικό υλικό τους, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 21.

2.   Οι κοινωνίες εκτροφής δεν αρνούνται την εγγραφή ενός καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής στο κύριο τμήμα των βιβλίων αναπαραγωγής τους με την αιτιολογία ότι είναι ήδη εγγεγραμμένο στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής της ίδιας φυλής ή, στην περίπτωση προγράμματος διασταύρωσης που πραγματοποιείται για τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής, για διαφορετική φυλή, βιβλίο το οποίο έχει καταρτιστεί από άλλη κοινωνία εκτροφής που είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 ή από φορέα αναπαραγωγής σε τρίτη χώρα ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 34.

3.   Όταν το κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής είναι χωρισμένο σε κλάσεις, τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που πληρούν τα κριτήρια για την εγγραφή στο κύριο τμήμα εγγράφονται από την κοινωνία εκτροφής στην κλάση που αντιστοιχεί στις ιδιότητες των συγκεκριμένων καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής.

Άρθρο 19

Παρεκκλίσεις από τις προϋποθέσεις για την εγγραφή ζώων στο κύριο τμήμα των βιβλίων αναπαραγωγής στην περίπτωση δημιουργίας νέας φυλής ή ανασύστασης μιας φυλής

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 1, σε περίπτωση που μια κοινωνία εκτροφής εκτελεί πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, για μια φυλή για την οποία δεν υπάρχει βιβλίο αναπαραγωγής σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 34, η εν λόγω κοινωνία εκτροφής μπορεί να εγγράφει στο κύριο τμήμα του νεοκαταρτισθέντος βιβλίου αναπαραγωγής καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής ή απογόνους καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής από διαφορετικές φυλές ή οποιοδήποτε ζώο διαθέτει, κατά την κρίση της κοινωνίας εκτροφής, τα χαρακτηριστικά της εν λόγω νέας φυλής και, ανάλογα με την περίπτωση, πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Οι κοινωνίες εκτροφής που κάνουν χρήση της παρέκκλισης αυτής:

α)

καθορίζουν στο πρόγραμμα αναπαραγωγής τους χρονική περίοδο για την κατάρτιση του νέου βιβλίου αναπαραγωγής η οποία είναι κατάλληλη για το διάστημα γενεάς του είδους ή της φυλής που καλύπτει·

β)

παραπέμπουν σε οποιοδήποτε υφιστάμενο βιβλίο αναπαραγωγής στο οποίο έχουν εγγραφεί τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής ή οι γεννήτορές τους για πρώτη φορά μετά τη γέννηση, μαζί με τον αρχικό αριθμό καταχώρισης στο εν λόγω βιβλίο αναπαραγωγής·

γ)

επισημαίνουν, στο σύστημα καταγραφής των γενεαλογιών, τα ζώα τα οποία θεωρούν οι ίδιες ότι αποτελούν το αρχικό γενετικό υλικό της φυλής.

2.   Όταν μια κοινωνία εκτροφής προτίθεται να ανασυστήσει μια φυλή η οποία έχει εξαφανιστεί ή απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση, ένα κράτος μέλος ή, εάν έτσι αποφασίσει, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει στην κοινωνία εκτροφής να εγγράφει στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής τους απογόνους των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής της προς ανασύσταση φυλής ή τους απογόνους καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής άλλων φυλών που συμμετέχουν στην ανασύσταση της εν λόγω φυλής ή κάθε ζώο το οποίο, κατά την κρίση της κοινωνίας εκτροφής, διαθέτει τα γνωρίσματα της προς ανασύσταση φυλής και, ανάλογα με την περίπτωση, πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

στο πρόγραμμα αναπαραγωγής ορίζεται μια περίοδος για την αρχική ή την εκ νέου κατάρτιση του εν λόγω βιβλίου αναπαραγωγής, κατάλληλη για τη συγκεκριμένη φυλή·

β)

ανάλογα με την περίπτωση, γίνεται αναφορά σε οιοδήποτε βιβλίο αναπαραγωγής στο οποίο έχουν εγγραφεί τα εν λόγω καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής ή οι πρόγονοί τους μαζί με τον αρχικό αριθμό καταχώρισης στο βιβλίο αυτό αναπαραγωγής·

γ)

τα ζώα τα οποία, κατά την κρίση της εν λόγω κοινωνίας εκτροφής, αποτελούν υλικό ανασύστασης της φυλής επισημαίνονται στο σύστημα καταγραφής των γενεαλογιών.

3.   Κοινωνία εκτροφής που προτίθεται να κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή της παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καθορίζει ένα λεπτομερές σχέδιο για τη δημιουργία ή την ανασύσταση της φυλής στο πρόγραμμα αναπαραγωγής της που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

4.   Έως το τέλος της περιόδου κατάρτισης που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή διενεργεί επίσημο έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 43.

5.   Όταν φυλή δημιουργείται ή ανασυσταίνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις σχετικές πληροφορίες συμπεριλαμβάνοντας σχετική ένδειξη στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 7.

Άρθρο 20

Καταγραφή ζώων σε συμπληρωματικά τμήματα και αναβάθμιση των απογόνων τους στο κύριο τμήμα

1.   Στην περίπτωση που μια κοινωνία εκτροφής καταρτίζει συμπληρωματικά τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 17, κατόπιν αίτησης των εκτροφέων, η εν λόγω κοινωνία εκτροφής καταγράφει στα κατάλληλα συμπληρωματικά τμήματα που προβλέπονται στο άρθρο 17 τα ζώα των ειδών που καλύπτονται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής τους, τα οποία δεν είναι επιλέξιμα για εγγραφή στο κύριο τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω ζώα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο II.

2.   Οι κοινωνίες εκτροφής, κατόπιν αίτησης των εκτροφέων, εγγράφουν τους απογόνους των ζώων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στο κύριο τμήμα που προβλέπεται στο άρθρο 16 και θεωρούν τους απογόνους αυτούς ως καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι οι απόγονοι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο III.

Άρθρο 21

Αποδοχή καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους για αναπαραγωγή

1.   Κοινωνία εκτροφής η οποία πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής για μια φυλή το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, αποδέχεται:

α)

για φυσική οχεία, κάθε καθαρόαιμο ζώο της φυλής αυτής·

β)

για τεχνητή σπερματέγχυση, σπέρμα που έχει συλλεχθεί από καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής που έχουν υποβληθεί σε γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 25·

γ)

για τεχνητή σπερματέγχυση, σπέρμα που έχει συλλεχθεί από καθαρόαιμους χοίρους ή καθαρόαιμα αιγοπρόβατα αναπαραγωγής που έχουν υποβληθεί σε γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 25·

δ)

για τεχνητή σπερματέγχυση, σπέρμα που έχει συλλεχθεί από καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής που έχουν υποβληθεί, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, σε έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 25·

ε)

για μεταφορά εμβρύου, ωοκυττάρων που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για παραγωγή εμβρύων in vitro και εμβρύων in vivo που έχουν συλληφθεί με τη χρήση σπέρματος που αναφέρεται στο στοιχείο β) ή γ) της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι τα ωοκύτταρα και τα έμβρυα αυτά έχουν συλλεχθεί από καθαρόαιμα βοοειδή, χοίρους ή αιγοπρόβατα που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 25·

στ)

για μεταφορά εμβρύου, ωοκυττάρων που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για παραγωγή εμβρύων in vitro και εμβρύων in vivo που έχουν συλληφθεί με τη χρήση σπέρματος που αναφέρεται στο στοιχείο δ) της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι τα ωοκύτταρα και τα έμβρυα αυτά έχουν συλλεχθεί από καθαρόαιμα ιπποειδή που έχουν υποβληθεί, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, σε έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 25·

ζ)

για έλεγχο αρσενικών καθαρόαιμων βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων αναπαραγωγής, το σπέρμα που έχει συλλεχθεί από καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση, υπό την προϋπόθεση ότι το σπέρμα αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς του εν λόγω ελέγχου των συγκεκριμένων αρσενικών καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής εντός των ποσοτικών ορίων που απαιτούνται ώστε η εν λόγω κοινωνία εκτροφής να διεξαγάγει τον έλεγχο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 25.

2.   Όσον αφορά τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μια κοινωνία εκτροφής μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη χρήση μιας ή περισσότερων τεχνικών αναπαραγωγής που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο ή τη χρήση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής για μία ή περισσότερες από τις εν λόγω τεχνικές αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του αναπαραγωγικού υλικού τους, υπό την προϋπόθεση ότι η απαγόρευση ή ο περιορισμός αυτός προβλέπεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής της που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

Κάθε τέτοια απαγόρευση ή περιορισμός που προβλέπεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μιας κοινωνίας εκτροφής η οποία έχει καταρτίσει το βιβλίο αναπαραγωγής καταγωγής της φυλής σύμφωνα με το παράρτημα I μέρος 3 σημείο 3 στοιχείο α) είναι δεσμευτικός για τα προγράμματα αναπαραγωγής των κοινωνιών εκτροφής που καταρτίζουν βιβλία αναπαραγωγής θυγατρικής φυλής για την ίδια φυλή σύμφωνα με το παράρτημα I μέρος 3 σημείο 3 στοιχείο β).

3.   Σε περίπτωση απειλούμενης φυλής, μια κοινωνία εκτροφής μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη χρήση καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής της φυλής αυτής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του αναπαραγωγικού υλικού του, εφόσον η χρήση αυτή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση ή τη γενετική ποικιλότητα της συγκεκριμένης φυλής.

4.   Το σπέρμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ) που συλλέγεται από καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής εγγεγραμμένα στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής που έχει καταρτιστεί από κοινωνία εκτροφής η οποία πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, γίνεται αποδεκτό από άλλη κοινωνία εκτροφής που πραγματοποιεί εγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής στην ίδια φυλή στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος υπό τους ίδιους όρους και ποσοτικούς περιορισμούς όσον αφορά τον έλεγχο της απόδοσης, και, κατά περίπτωση, τη γενετική αξιολόγηση με αυτούς που εφαρμόζει στα δικά της αρσενικά καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής.

5.   Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 4, το αναπαραγωγικό υλικό των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που αναφέρεται στις παραγράφους αυτές συλλέγεται, παράγεται, υφίσταται επεξεργασία και αποθηκεύεται σε κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος, ή από ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων, που έχουν λάβει έγκριση για ενδοενωσιακές συναλλαγές των εμπορευμάτων αυτών, σύμφωνα με το ζωοϋγειονομικό δίκαιο της Ένωσης.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη συλλογή, την παραγωγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση για χρήση εντός της επικράτειας τους αναπαραγωγικού υλικού καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής σε κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος, σε κέντρο αποθήκευσης εμβρύων, από ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων ή από εξειδικευμένο προσωπικό, που έχουν λάβει επίσημη έγκριση σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους.

7.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και ε), όταν ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12 έχει ως στόχο τη διατήρηση της φυλής ή τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας που υπάρχει εντός της φυλής, ο έλεγχος της απόδοσης ή η γενετική αξιολόγηση διενεργείται μόνον όταν το εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής απαιτεί τη διενέργεια ελέγχου της απόδοσης ή γενετικής αξιολόγησης.

Άρθρο 22

Μέθοδοι εξακρίβωσης της ταυτότητας

1.   Στις περιπτώσεις που καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής των ειδών των βοοειδών, των αιγοπροβάτων και των ιπποειδών αναπαραγωγής χρησιμοποιούνται για τη συλλογή σπέρματος για τεχνητή σπερματέγχυση, οι κοινωνίες εκτροφής απαιτούν την ταυτοποίηση αυτών των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής μέσω ανάλυσης της ομάδας αίματος ή με κάθε άλλη κατάλληλη μέθοδο που παρέχει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό βεβαιότητας όπως η ανάλυση DNA.

2.   Όταν βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα και ιπποειδή αναπαραγωγής χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ωοκυττάρων και εμβρύων και όταν χοίροι αναπαραγωγής χρησιμοποιούνται για τη συλλογή σπέρματος για τεχνητή σπερματέγχυση, οι κοινωνίες εκτροφής και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής μπορούν να απαιτούν την ταυτοποίηση των εν λόγω ζώων αναπαραγωγής με μία από τις μεθόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή ευρωπαϊκής ένωσης για τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής των οικείων ειδών, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, για τις μεθόδους εξακρίβωσης της ταυτότητας ζώων αναπαραγωγής οι οποίες παρέχουν τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό βεβαιότητας με την ανάλυση της ομάδας αίματος των εν λόγω ζώων αναπαραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις και τις συστάσεις των κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 29, της ICAR ή της Διεθνούς οργάνωσης γενετικής των ζώων (ISAG). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

Τμήμα 2

Καταχώριση υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής στα μητρώα αναπαραγωγής και αποδοχή για αναπαραγωγή

Άρθρο 23

Καταχώριση υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής σε μητρώα αναπαραγωγής

1.   Οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής, κατόπιν αιτήσεως των εκτροφέων τους, καταχωρίζουν στο μητρώο αναπαραγωγής τους κάθε υβριδικό χοίρο αναπαραγωγής της ίδιας φυλής, σειράς ή διασταύρωσης ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II μέρος 2.

2.   Οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής δεν αρνούνται να καταχωρίσουν στα μητρώα αναπαραγωγής τους υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής που είναι καταχωρισμένοι σύμφωνα με το παράρτημα II μέρος 2 σε μητρώο αναπαραγωγής που έχει καταρτιστεί για την ίδια φυλή, σειρά ή διασταύρωση από μια επιχείρηση αναπαραγωγής που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 24

Αποδοχή υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους για αναπαραγωγή

1.   Επιχείρηση αναπαραγωγής η οποία πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, σε υβριδικούς χοίρους μιας φυλής, σειράς ή διασταύρωσης αποδέχεται:

α)

για φυσική οχεία, κάθε υβριδικό χοίρο αναπαραγωγής της ίδιας φυλής, σειράς ή διασταύρωσης όπως ορίζεται στο σχετικό πρόγραμμα αναπαραγωγής·

β)

για τεχνητή σπερματέγχυση, σπέρμα που συλλέγεται από υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής που έχουν υποβληθεί, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, σε έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 25·

γ)

για μεταφορά εμβρύου, ωοκύτταρα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για παραγωγή εμβρύων in vitro και εμβρύων in vivo που έχουν συλληφθεί με τη χρήση σπέρματος που αναφέρεται στο στοιχείο β), υπό την προϋπόθεση ότι τα ωοκύτταρα και τα έμβρυα αυτά έχουν συλλεχθεί από υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής που έχουν υποβληθεί, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, σε έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 25·

δ)

για έλεγχο αρσενικών υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής, το σπέρμα που συλλέγεται από τέτοιους υβριδικούς χοίρους οι οποίοι δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση, υπό την προϋπόθεση ότι το σπέρμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ελέγχου των συγκεκριμένων υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής εντός των ποσοτικών ορίων που απαιτούνται προκειμένου η εν λόγω επιχείρηση αναπαραγωγής να διεξαγάγει τον έλεγχο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 25.

2.   Αρσενικοί υβριδικοί χοίροι αναπαραγωγής που είναι καταχωρισμένοι σε μητρώο αναπαραγωγής που καταρτίζεται από επιχείρηση αναπαραγωγής που πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, και το αναπαραγωγικό υλικό τους, γίνονται δεκτοί από άλλη επιχείρηση αναπαραγωγής που διενεργεί πρόγραμμα αναπαραγωγής στην ίδια φυλή, σειρά ή διασταύρωση στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος υπό τους ίδιους όρους και ποσοτικούς περιορισμούς για τον έλεγχο της απόδοσης, και, κατά περίπτωση, τη γενετική αξιολόγηση με αυτούς που εφαρμόζει στους δικούς της υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής.

3.   Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, το αναπαραγωγικό υλικό των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής που αναφέρεται στις παραγράφους αυτές συλλέγεται, παράγεται, υφίσταται επεξεργασία και αποθηκεύεται σε κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος ή από ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων που έχουν λάβει επίσημη έγκριση για ενδοενωσιακές συναλλαγές των εμπορευμάτων αυτών, σύμφωνα με το ζωοϋγειονομικό δίκαιο της Ένωσης.

4.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει τη συλλογή, την παραγωγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση για χρήση εντός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους αναπαραγωγικού υλικού υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής σε κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος, σε κέντρο αποθήκευσης εμβρύων, από ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων ή από εξειδικευμένο προσωπικό, που έχουν λάβει επίσημη έγκριση σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Έλεγχος της απόδοσης και γενετική αξιολόγηση

Άρθρο 25

Μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης

Όταν μια κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής ή τρίτος που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) διενεργεί έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση ζώων αναπαραγωγής, η εν λόγω κοινωνία εκτροφής, επιχείρηση αναπαραγωγής ή ο εν λόγω τρίτος διασφαλίζει ότι ο εν λόγω έλεγχος της απόδοσης ή η γενετική αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες, όπως ορίζονται:

α)

όσον αφορά τα καθαρόαιμα βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα αναπαραγωγής και τους υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής, στο παράρτημα III·

β)

όσον αφορά τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής, στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιεί η εν λόγω κοινωνία εκτροφής όπως έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

Άρθρο 26

Κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τις απαιτήσεις για τη διενέργεια ελέγχου της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 61 σχετικά με τις τροποποιήσεις στο παράρτημα III όσον αφορά τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση καθαρόαιμων βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων αναπαραγωγής, οι οποίες απαιτούνται ώστε να λαμβάνει υπόψη:

α)

την επιστημονική πρόοδο·

β)

τις τεχνικές εξελίξεις· ή

γ)

την ανάγκη διατήρησης αξιόλογων γενετικών πόρων.

2.   Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση καθαρόαιμων βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων αναπαραγωγής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, καθώς και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους. Όταν πράττει τούτο, λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις ή τις συστάσεις των σχετικών κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 ή, εάν δεν υπάρχουν, τις αρχές που συμφωνούνται από την ICAR. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

Άρθρο 27

Διενέργεια ελέγχου της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης

1.   Όταν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση βάσει του προγράμματος αναπαραγωγής τους το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, οι κοινωνίες εκτροφής και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής:

α)

διενεργούν οι ίδιες τον έλεγχο της απόδοσης ή τη γενετική αξιολόγηση· ή

β)

ορίζουν τους τρίτους στους οποίους ανατίθεται ο έλεγχος της απόδοσης ή η γενετική αξιολόγηση.

2.   Ένα κράτος μέλος ή, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος το αποφασίσει, οι αρμόδιες αρχές του μπορεί να αποφασίσουν ότι, για τον ορισμό των τρίτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), οι εν λόγω τρίτοι υποχρεούνται να λαμβάνουν έγκριση για τη διενέργεια ελέγχου της απόδοσης ή γενετικής αξιολόγησης των ζώων αναπαραγωγής από το εν λόγω κράτος μέλος ή από τις αρμόδιες αρχές του, εκτός εάν ο συγκεκριμένος ορισθείς τρίτος είναι δημόσιος φορέας που υπόκειται σε έλεγχο από το εν λόγω κράτος μέλος ή τις αρμόδιες αρχές του.

3.   Ένα κράτος μέλος ή, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος το αποφασίσει, οι αρμόδιες αρχές του, που κάνουν χρήση της διάταξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, διασφαλίζουν ότι χορηγείται έγκριση στους τρίτους που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, αν αυτοί διαθέτουν:

α)

τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου της απόδοσης ή της γενετικής αξιολόγησης·

β)

κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό· και

γ)

τη δυνατότητα να διενεργήσουν τον έλεγχο της απόδοσης ή τη γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 25.

4.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο α), ένα κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή του μπορεί να αποφασίσει ότι ένας τρίτος ο οποίος έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή ο ορισθείς δημόσιος φορέας που υπόκειται σε έλεγχο από το κράτος μέλος ή τις οικείες αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι υπεύθυνος έναντι της εν λόγω αρμόδιας αρχής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό που εφαρμόζονται στον εν λόγω ανατεθέντα έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση.

5.   Οι κοινωνίες εκτροφής ή οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής που διενεργούν οι ίδιες έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση ή τρίτοι που ορίζονται από κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή που έχουν λάβει έγκριση από ένα κράτος μέλος ή τις οικείες αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να δεσμεύονται από τους κανόνες και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ICAR ή να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διεξάγονται από τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 29.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω δεσμεύσεων ή η συμμετοχή σε δραστηριότητες αυτού του είδους μπορούν να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές κατά την αναγνώριση των εν λόγω κοινωνιών εκτροφής ή επιχειρήσεων αναπαραγωγής, την έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής τους, την έγκριση των εν λόγω τρίτων ή τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στις εν λόγω επιχειρήσεις.

6.   Οι κοινωνίες εκτροφής και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής δημοσιοποιούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ποιος διενεργεί τον έλεγχο της απόδοσης ή τη γενετική αξιολόγηση.

Άρθρο 28

Υποχρεώσεις των κοινωνιών εκτροφής, των επιχειρήσεων αναπαραγωγής και των τρίτων που διενεργούν έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση

1.   Όταν μια κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής διενεργεί έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση των ζώων αναπαραγωγής ή αναθέτει σε τρίτους τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), η εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής παρέχει στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 12 παράγραφος 5, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

αρχεία όλων των στοιχείων που προκύπτουν από τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση που αφορούν ζώα αναπαραγωγής από εκμεταλλεύσεις στο έδαφος στο οποίο η αρμόδια αρχή ασκεί τις δραστηριότητές της·

β)

λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους καταγραφής των χαρακτηριστικών·

γ)

λεπτομέρειες σχετικά με το περιγραφικό πρότυπο όσον αφορά τις αποδόσεις, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ελέγχου της απόδοσης·

δ)

λεπτομέρειες σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ελέγχου της απόδοσης για κάθε αξιολογούμενο χαρακτηριστικό·

ε)

λεπτομέρειες σχετικά με τις γενετικές παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε αξιολογούμενο χαρακτηριστικό, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, λεπτομερειών για τη γονιδιωματική αξιολόγηση.

2.   Η κοινωνία εκτροφής ή η επιχείρηση αναπαραγωγής ή, κατόπιν αίτησης της εν λόγω κοινωνίας εκτροφής ή επιχείρησης αναπαραγωγής, ο τρίτος που ορίζεται από την εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), δημοσιοποιεί και επικαιροποιεί τα αποτελέσματα της γενετικής αξιολόγησης των ζώων αναπαραγωγής των οποίων το σπέρμα χρησιμοποιείται για τεχνητή σπερματέγχυση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) και το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 29

Κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   Όπου υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη για την προαγωγή της εναρμόνισης ή τη βελτίωση των μεθόδων ελέγχου της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που χρησιμοποιούνται από κοινωνίες εκτροφής ή από τρίτους που ορίζονται από κοινωνίες εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για να ορίζει τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για την επιστημονική και τεχνική συμβολή στην εναρμόνιση ή τη βελτίωση των μεθόδων αυτών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

2.   Όταν υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη για την προαγωγή της καθιέρωσης ή την εναρμόνιση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από κοινωνίες εκτροφής, τρίτους που ορίζονται από κοινωνίες εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), τις αρμόδιες αρχές ή άλλες αρχές των κρατών μελών για τη διατήρηση απειλούμενων φυλών ή τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας που υπάρχει εντός των εν λόγω φυλών, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για τον ορισμό των κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για την επιστημονική και τεχνική συμβολή στην καθιέρωση ή τη βελτίωση των μεθόδων αυτών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

3.   Οι ορισμοί που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 γίνονται σύμφωνα με δημόσια διαδικασία επιλογής και έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια ή επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

4.   Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου:

α)

συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 1· και

β)

είναι αρμόδια για τα καθήκοντα που ορίζονται:

i)

όσον αφορά τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 2·

ii)

όσον αφορά τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, όπως ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 3·

εφόσον τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνονται στα ετήσια ή πολυετή προγράμματα εργασίας των κέντρων αναφοράς που θεσπίζονται σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες των σχετικών προγραμμάτων εργασίας που εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 61 για τις τροποποιήσεις:

α)

των απαιτήσεων για τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 1·

β)

των καθηκόντων των κέντρων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται στο παράρτημα IV σημεία 2 και 3.

Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις της παρούσας παραγράφου λαμβάνουν δεόντως υπόψη:

α)

τα είδη των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής για τα οποία πρέπει να εναρμονιστούν ή να βελτιωθούν οι μέθοδοι ελέγχου της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης, καθώς και τις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις στον τομέα του ελέγχου της απόδοσης ή της γενετικής αξιολόγησης· ή

β)

τις απειλούμενες φυλές για τις οποίες πρόκειται να καθοριστούν ή να εναρμονιστούν οι μέθοδοι διατήρησής τους ή διατήρησης της γενετικής ποικιλότητας εντός των φυλών, και τις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις στους τομείς αυτούς.

6.   Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2 υπόκεινται σε ελέγχους που διενεργεί η Επιτροπή προκειμένου να εξακριβώσει ότι:

α)

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 1·

β)

εκπληρώνουν τα καθήκοντα που αναφέρονται:

i)

όσον αφορά τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπως ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 2·

ii)

όσον αφορά τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, όπως ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 3.

Εάν από τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών αποκαλυφθεί ότι ένα κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 1 ή δεν εκπληρώνει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτημα IV σημείο 2 ή 3, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για να μειώσει τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης η οποία χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014 ή να ανακαλέσει τον ορισμό του εργαστηρίου ως κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται βάσει της διαδικασίας εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ζωοτεχνικά πιστοποιητικά

Άρθρο 30

Έκδοση, περιεχόμενο και μορφή των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους

1.   Όταν εκτροφείς που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12 υποβάλλουν αίτηση για ζωοτεχνικά πιστοποιητικά για τα ζώα αναπαραγωγής τους ή το αναπαραγωγικό υλικό τους, τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από την κοινωνία εκτροφής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής που πραγματοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

2.   Τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα ζώα αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό υλικό τους εκδίδονται μόνο από:

α)

κοινωνίες εκτροφής ή επιχειρήσεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούν τα προγράμματα αναπαραγωγής που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12 στα συγκεκριμένα ζώα αναπαραγωγής· ή

β)

τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α), εάν έτσι αποφασίσουν οι εν λόγω αρχές· ή

γ)

φορείς αναπαραγωγής που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 34 οι οποίοι πραγματοποιούν προγράμματα αναπαραγωγής στα συγκεκριμένα ζώα αναπαραγωγής.

3.   Οι κοινωνίες εκτροφής ή οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής διασφαλίζουν την έγκαιρη διαβίβαση των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών.

4.   Όταν ζώα αναπαραγωγής που έχουν εγγραφεί σε βιβλίο αναπαραγωγής το οποίο τηρείται από κοινωνία εκτροφής ή καταχωρισμένα σε μητρώο που τηρείται από επιχείρηση αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό υλικό τους αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής και τα εν λόγω ζώα αναπαραγωγής ή οι απόγονοι που παράγονται από το εν λόγω αναπαραγωγικό υλικό πρόκειται να εγγραφούν ή να καταχωριστούν σε άλλο βιβλίο αναπαραγωγής ή μητρώο αναπαραγωγής, τα εν λόγω ζώα αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό υλικό συνοδεύονται από ζωοτεχνικό πιστοποιητικό.

Το ζωοτεχνικό πιστοποιητικό εκδίδεται από την κοινωνία εκτροφής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής αποστολής των ζώων αναπαραγωγής ή του αναπαραγωγικού υλικού αυτού που τηρεί το βιβλίο αναπαραγωγής ή το μητρώο αναπαραγωγής όπου εγγράφονται ή καταχωρίζονται τα συγκεκριμένα ζώα αναπαραγωγής.

5.   Όταν τα ζώα αναπαραγωγής που έχουν εγγραφεί σε βιβλίο αναπαραγωγής ή καταχωριστεί σε μητρώο αναπαραγωγής το οποίο τηρείται από φορέα αναπαραγωγής που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 34, ή των οποίων το αναπαραγωγικό υλικό εισέρχεται στην Ένωση και τα εν λόγω ζώα αναπαραγωγής ή οι απόγονοι που παράγονται από το εν λόγω αναπαραγωγικό υλικό πρόκειται να εγγραφούν σε βιβλίο αναπαραγωγής που τηρεί μια κοινωνία εκτροφής ή να καταχωριστούν σε μητρώο εκτροφής που τηρεί μια επιχείρηση αναπαραγωγής, τα εν λόγω ζώα αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό υλικό συνοδεύονται από ζωοτεχνικό πιστοποιητικό.

Το εν λόγω ζωοτεχνικό πιστοποιητικό εκδίδεται από τον φορέα αναπαραγωγής που είναι καταγεγραμμένος σύμφωνα με το άρθρο 34 και ο οποίος τηρεί το βιβλίο αναπαραγωγής ή το μητρώο αναπαραγωγής όπου τα εν λόγω ζώα αναπαραγωγής εγγράφονται ή καταχωρίζονται, ή από την επίσημη υπηρεσία της τρίτης χώρας αποστολής.

6.   Τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5:

α)

περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στα αντίστοιχα μέρη και κεφάλαια του παραρτήματος V·

β)

συμμορφώνονται προς τα αντίστοιχα υποδείγματα των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών που προβλέπονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 10.

7.   Μια κοινωνία εκτροφής ή φορέας αναπαραγωγής που διενεργεί έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση σύμφωνα με το πρόγραμμα αναπαραγωγής του ή αναθέτει τις δραστηριότητες αυτές σε τρίτους, στην περίπτωση κοινωνίας εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), αναφέρει στο ζωοτεχνικό πιστοποιητικό που εκδίδεται για καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό υλικό του τα εξής:

α)

τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου απόδοσης·

β)

επικαιροποιημένα αποτελέσματα της εν λόγω γενετικής αξιολόγησης· και

γ)

γενετικά ελαττώματα και γενετικές ιδιομορφίες σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής που επηρεάζουν το εν λόγω ζώο αναπαραγωγής ή τους δότες του συγκεκριμένου αναπαραγωγικού υλικού.

8.   Επιχείρηση αναπαραγωγής ή φορέας αναπαραγωγής που διενεργεί έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση ή και τα δύο σύμφωνα με το πρόγραμμα αναπαραγωγής του ή αναθέτει τις δραστηριότητες αυτές σε τρίτους, στην περίπτωση επιχείρησης αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), αναφέρει, όπου απαιτείται από το εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής, στο ζωοτεχνικό πιστοποιητικό που εκδίδεται για υβριδικό χοίρο αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό υλικό του τα εξής:

α)

τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου απόδοσης·

β)

επικαιροποιημένα αποτελέσματα της εν λόγω γενετικής αξιολόγησης· και

γ)

γενετικά ελαττώματα και γενετικές ιδιομορφίες σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής που επηρεάζουν το εν λόγω ζώο αναπαραγωγής ή τους δότες του συγκεκριμένου αναπαραγωγικού υλικού.

9.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 61 σχετικά με τις τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών που ορίζονται στο παράρτημα V, προκειμένου να τα ενημερώνει λαμβάνοντας υπόψη:

α)

την επιστημονική πρόοδο·

β)

τις τεχνικές εξελίξεις·

γ)

τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· ή

δ)

την ανάγκη διατήρησης αξιόλογων γενετικών πόρων.

10.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, για να καταρτίζει υποδείγματα εντύπων των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών για τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

Άρθρο 31

Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις για την έκδοση, το περιεχόμενο και τη μορφή των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών για τις συναλλαγές ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει να συνοδεύεται το αναπαραγωγικό υλικό από ζωοτεχνικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής, από κέντρο συλλογής σπέρματος ή κέντρο αποθήκευσης ή από ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων που έχουν εγκριθεί για ενδοενωσιακές συναλλαγές του αναπαραγωγικού αυτού υλικού, σύμφωνα με το ζωοϋγειονομικό δίκαιο της Ένωσης.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 30 παράγραφος 6 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει να μη χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα των εντύπων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 6 στοιχείο β) υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

όσον αφορά τα βοοειδή, τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα αναπαραγωγής, οι πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος 2 κεφάλαιο I ή στο παράρτημα V μέρος 3 κεφάλαιο I συμπεριλαμβάνονται σε άλλα έγγραφα που συνοδεύουν τα εν λόγω ζώα αναπαραγωγής, που εκδίδονται από την κοινωνία εκτροφής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής·

β)

όσον αφορά το αναπαραγωγικό υλικό των βοοειδών, των χοίρων, των αιγοπροβάτων και των ιπποειδών:

i)

οι πληροφορίες που αφορούν τους δότες του εν λόγω αναπαραγωγικού υλικού συμπεριλαμβάνονται σε άλλα έγγραφα ή σε αντίγραφα του πρωτότυπου ζωοτεχνικού πιστοποιητικού που συνοδεύει το εν λόγω ζωικό αναπαραγωγικό υλικό ή, πριν ή μετά την αποστολή του εν λόγω αναπαραγωγικού υλικού, διατίθενται, κατόπιν αιτήσεως, από την κοινωνία εκτροφής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής ή τις άλλες επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

ii)

οι πληροφορίες που αφορούν το σπέρμα, τα ωοκύτταρα ή τα έμβρυα συμπεριλαμβάνονται σε άλλα έγγραφα που συνοδεύουν το συγκεκριμένο σπέρμα, τα ωοκύτταρα ή τα έμβρυα, που εκδίδονται από την κοινωνία εκτροφής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής ή τις άλλες επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 30 παράγραφος 7 στοιχεία α) και β) και του άρθρου 30 παράγραφος 8 στοιχεία α) και β), όταν τα αποτελέσματα της γενετικής αξιολόγησης δημοσιοποιούνται σε δικτυακό τόπο, οι κοινωνίες εκτροφής, οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής ή οι άλλες επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να αναφέρουν στο ζωοτεχνικό πιστοποιητικό ή στα έγγραφα που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τον δικτυακό τόπο στον οποίο είναι προσβάσιμα τα εν λόγω αποτελέσματα.

Άρθρο 32

Παρεκκλίσεις από απαιτήσεις που αφορούν τη μορφή των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών που εκδίδονται για τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 30 παράγραφος 6, όσον αφορά τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής, οι πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα V μέρος 2 κεφάλαιο I συμπεριλαμβάνονται σε μοναδικό ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης για τα ιπποειδή. Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 61 σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή των εν λόγω εγγράφων ταυτοποίησης.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, για να καταρτίζει υποδείγματα εντύπων του μοναδικού ισόβιου εγγράφου ταυτοποίησης για τα ιπποειδή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δημοσιοποιούνται σε δικτυακό τόπο επικαιροποιημένα αποτελέσματα του ελέγχου της απόδοσης και της γενετικής αξιολόγησης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν να μη συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος 2 κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχείο ιγ) στο έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινωνία εκτροφής στο εν λόγω έγγραφο ταυτοποίησης παραπέμπει στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος 2 κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχεία ιγ) και ιδ) να συμπεριλαμβάνονται σε άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την κοινωνία εκτροφής για τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο βιβλίο αναπαραγωγής που τηρεί η εν λόγω κοινωνία εκτροφής.

Άρθρο 33

Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις για την έκδοση, το περιεχόμενο και τη μορφή των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 30 παράγραφος 5, το αναπαραγωγικό υλικό μπορεί να συνοδεύεται από ζωοτεχνικό πιστοποιητικό που εκδίδεται για λογαριασμό του φορέα αναπαραγωγής με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τον εν λόγω φορέα αναπαραγωγής, από κέντρο συλλογής σπέρματος ή κέντρο αποθήκευσης, ή από ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων, που έχουν εγκριθεί για την είσοδο του εν λόγω αναπαραγωγικού υλικού στην Ένωση σύμφωνα με το ζωοϋγειονομικό δίκαιο της Ένωσης.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 30 παράγραφος 6 στοιχείο β), δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα εντύπων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 6 στοιχείο β), εάν:

α)

οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σχετικά μέρη και κεφάλαια του παραρτήματος V συμπεριλαμβάνονται σε άλλα έγγραφα που συνοδεύουν το ζώο αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό υλικό του·

β)

ο φορέας αναπαραγωγής που πραγματοποιεί το πρόγραμμα αναπαραγωγής ή μια άλλη επιχείρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχουν αναλυτικό κατάλογο των εν λόγω εγγράφων, δηλώνουν ότι οι πληροφορίες που προβλέπονται στα σχετικά τμήματα και κεφάλαια του παραρτήματος V συμπεριλαμβάνονται στα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιούν το περιεχόμενο των εν λόγω εγγράφων.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 30 παράγραφος 7 στοιχεία α) και β) και από το άρθρο 30 παράγραφος 8 στοιχεία α) και β), όταν τα αποτελέσματα της γενετικής αξιολόγησης δημοσιοποιούνται σε δικτυακό τόπο, οι φορείς αναπαραγωγής ή οι άλλες επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να αναφέρουν στο ζωοτεχνικό πιστοποιητικό ή στα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τον δικτυακό τόπο στον οποίο είναι προσβάσιμα τα εν λόγω αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Είσοδος στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους

Άρθρο 34

Καταγραφή των φορέων αναπαραγωγής

1.   Η Επιτροπή τηρεί, επικαιροποιεί και δημοσιεύει κατάλογο των φορέων αναπαραγωγής.

2.   Η Επιτροπή καταγράφει στον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μόνο τον φορέα αναπαραγωγής για τον οποίο έχει λάβει από επίσημη υπηρεσία της τρίτης χώρας έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο φορέας αναπαραγωγής πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής που είναι ισοδύναμο με προγράμματα αναπαραγωγής που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και πραγματοποιούνται από κοινωνίες εκτροφής στην ίδια φυλή ή πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις αναπαραγωγής στην ίδια φυλή, σειρά ή διασταύρωση όσον αφορά:

i)

την εγγραφή των ζώων αναπαραγωγής στα βιβλία αναπαραγωγής ή την καταχώρισή τους στα μητρώα αναπαραγωγής·

ii)

την αποδοχή ζώων αναπαραγωγής για αναπαραγωγή·

iii)

τη χρήση αναπαραγωγικού υλικού των ζώων αναπαραγωγής για έλεγχο και αναπαραγωγή·

iv)

τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια ελέγχου της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης·

β)

εποπτεύεται ή ελέγχεται από επίσημη υπηρεσία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας·

γ)

έχει θεσπίσει εσωτερικό κανονισμό προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα ζώα αναπαραγωγής που εγγράφονται στα βιβλία αναπαραγωγής από κοινωνίες εκτροφής ή καταχωρίζονται στα μητρώα αναπαραγωγής από επιχειρήσεις αναπαραγωγής και οι απόγονοι που παράγονται από αναπαραγωγικό υλικό των εν λόγω ζώων αναπαραγωγής εγγράφονται ή δύνανται να εγγραφούν χωρίς διάκριση με βάση τη χώρα καταγωγής τους στο βιβλίο αναπαραγωγής της ίδιας φυλής, όσον αφορά τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής, ή στο μητρώο αναπαραγωγής της ίδια φυλής, σειράς ή διασταύρωσης, όσον αφορά τους υβριδικούς χοίρους, τα οποία διατηρεί ο εν λόγω φορέας αναπαραγωγής.

3.   Η Επιτροπή περιλαμβάνει επίσης στον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναφορά σε εκείνες τις τρίτες χώρες οι οποίες έχουν θέσει μέτρα που θεωρούνται ισοδύναμα σύμφωνα με το άρθρο 35, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς σε όλους τους φορείς αναπαραγωγής στις εν λόγω τρίτες χώρες.

4.   Η Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφαιρεί από τον κατάλογο κάθε φορέα αναπαραγωγής που παύει να πληροί τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 35

Ισοδυναμία των μέτρων που εφαρμόζονται στην αναπαραγωγή ζώων σε τρίτες χώρες

1.   Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται σε μια τρίτη χώρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό σε σχέση με:

α)

την αναγνώριση κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4·

β)

την έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής των κοινωνιών εκτροφής και των επιχειρήσεων αναπαραγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8·

γ)

την εγγραφή των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής και την καταχώριση υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής σε μητρώα αναπαραγωγής όπως προβλέπεται στα άρθρα 18, 20 και 23·

δ)

την αποδοχή ζώων αναπαραγωγής για αναπαραγωγή, όπως προβλέπεται στα άρθρα 21, 22 και 24·

ε)

τη χρήση αναπαραγωγικού υλικού των ζώων αναπαραγωγής για έλεγχο και αναπαραγωγή όπως προβλέπεται στα άρθρα 21 και 24·

στ)

τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 25·

ζ)

τους επίσημους ελέγχους στις επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

2.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται με βάση:

α)

τη διεξοδική εξέταση των πληροφοριών και των δεδομένων που παρέχονται από την τρίτη χώρα η οποία επιδιώκει την αναγνώριση των μέτρων της ως ισοδύναμων με τα μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός·

β)

κατά περίπτωση, την ικανοποιητική έκβαση ελέγχου που έχει διενεργηθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 57.

3.   Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να καθορίζουν τις λεπτομέρειες που διέπουν την είσοδο των ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους στην Ένωση από την εν λόγω τρίτη χώρα και ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

α)

τη μορφή και το περιεχόμενο των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών τα οποία συνοδεύουν τα συγκεκριμένα ζώα αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό υλικό τους·

β)

ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν για την είσοδο στην Ένωση των συγκεκριμένων ζώων αναπαραγωγής ή του αναπαραγωγικού υλικού τους και για τους επίσημους ελέγχους που πρέπει να εκτελούνται στα συγκεκριμένα ζώα αναπαραγωγής ή στο αναπαραγωγικό υλικό τους κατά την είσοδο στην Ένωση·

γ)

όπου απαιτείται, διαδικασίες για την κατάρτιση και την τροποποίηση των καταλόγων των φορέων αναπαραγωγής, που βρίσκονται στην εν λόγω τρίτη χώρα, από την οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση των ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκτελεστικές πράξεις για την κατάργηση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παύει να πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ισοδυναμίας των μέτρων που έχουν θεσπιστεί κατά τη στιγμή της έκδοσής τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

Άρθρο 36

Εγγραφή στα βιβλία αναπαραγωγής και καταχώριση στα μητρώα αναπαραγωγής ζώων αναπαραγωγής και των απογόνων τους που παράγονται από αναπαραγωγικό υλικό που έχει εισέλθει στην Ένωση

1.   Κατόπιν αίτησης ενός εκτροφέα, η κοινωνία εκτροφής ή η επιχείρηση αναπαραγωγής εγγράφει στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής της ή καταχωρίζει στο μητρώο αναπαραγωγής της ζώα αναπαραγωγής που έχουν εισέλθει στην Ένωση και τους απογόνους που παράγονται από αναπαραγωγικό υλικό που έχει εισέλθει στην Ένωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

το συγκεκριμένο ζώο αναπαραγωγής ή οι δότες του συγκεκριμένου ζωικού αναπαραγωγικού υλικού είναι εγγεγραμμένοι σε βιβλίο αναπαραγωγής ή καταχωρισμένοι σε μητρώο αναπαραγωγής που τηρεί φορέας αναπαραγωγής στην τρίτη χώρα αποστολής·

β)

το συγκεκριμένο αναπαραγωγικό υλικό πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 ή 2, εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιεί η εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή η εν λόγω επιχείρηση αναπαραγωγής·

γ)

το συγκεκριμένο ζώο αναπαραγωγής πληροί τα χαρακτηριστικά της φυλής ή, όσον αφορά τους υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής, τα χαρακτηριστικά της φυλής, της σειράς ή της διασταύρωσης που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιεί η εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής·

δ)

ο φορέας αναπαραγωγής που αναφέρεται στο στοιχείο α) συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των φορέων αναπαραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 34.

2.   Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές δεν απαγορεύουν, δεν περιορίζουν ούτε παρεμποδίζουν για ζωοτεχνικούς ή γενεαλογικούς λόγους την είσοδο στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής ή του αναπαραγωγικού υλικού τους και τη μετέπειτα χρήση των εν λόγω ζώων ή του αναπαραγωγικού υλικού τους, όταν τα συγκεκριμένα ζώα αναπαραγωγής ή οι δότες του συγκεκριμένου αναπαραγωγικού υλικού είναι εγγεγραμμένοι σε βιβλίο αναπαραγωγής ή καταχωρισμένοι σε μητρώο αναπαραγωγής που τηρείται από φορέα αναπαραγωγής ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των φορέων αναπαραγωγής που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 34.

Άρθρο 37

Έλεγχοι για το δικαίωμα στον συμβατικό συντελεστή δασμού για τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που εισέρχονται στην Ένωση

1.   Όταν η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για ένα φορτίο καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής ζητά την εφαρμογή του συμβατικού συντελεστή δασμού για τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τα ζώα του εν λόγω φορτίου:

α)

τα συγκεκριμένα ζώα συνοδεύονται από:

i)

το ζωοτεχνικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 ή στο άρθρο 32·

ii)

έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι πρόκειται να εγγραφούν σε βιβλίο αναπαραγωγής το οποίο τηρείται από κοινωνία εκτροφής ή να καταχωριστούν σε μητρώο αναπαραγωγής που τηρείται από επιχείρηση αναπαραγωγής·

β)

διενεργούνται έλεγχοι στο συγκεκριμένο φορτίο στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου όπου διενεργούνται οι έλεγχοι εγγράφων, ταυτότητας και οι φυσικοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ.

2.   Ο σκοπός των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) συνίσταται σε επαλήθευση όσον αφορά τα εξής:

α)

ότι το φορτίο συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·

β)

ότι το περιεχόμενο και η επισήμανση του φορτίου αντιστοιχούν στις πληροφορίες που παρέχονται στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Αρμόδιες αρχές που πραγματοποιούν πρόγραμμα αναπαραγωγής σε καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής

Άρθρο 38

Αρμόδιες αρχές που πραγματοποιούν πρόγραμμα αναπαραγωγής σε καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής

1.   Εάν, σε κράτος μέλος ή σε έδαφος στο οποίο η αρμόδια αρχή ασκεί τις δραστηριότητές της, δεν υπάρχει οργάνωση αναπαραγωγής, ένωση εκτροφέων ή δημόσιος οργανισμός που πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής σε καθαρόαιμα βοοειδή, χοίρους, αιγοπρόβατα και ιπποειδή αναπαραγωγής, η εν λόγω αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να διεξαγάγει πρόγραμμα αναπαραγωγής στη συγκεκριμένη φυλή, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

είναι αναγκαία η διατήρηση της φυλής αυτής ή η δημιουργία της φυλής αυτής στο κράτος μέλος ή στο έδαφος στο οποίο η εν λόγω αρμόδια αρχή ασκεί τις δραστηριότητές της· ή

β)

η συγκεκριμένη φυλή είναι απειλούμενη φυλή.

2.   Αρμόδια αρχή η οποία πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής σύμφωνα με το παρόν άρθρο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα δεν έχει αρνητικές συνέπειες όσον αφορά τη δυνατότητα:

α)

των οργανώσεων αναπαραγωγής, ενώσεων εκτροφέων ή δημόσιων φορέων να αναγνωριστούν ως κοινωνίες εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3·

β)

των κοινωνιών εκτροφής να έχουν τα δικά τους προγράμματα αναπαραγωγής τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

3.   Όταν μια αρμόδια αρχή πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής σε καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής, η αρμόδια αρχή:

α)

διαθέτει επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την αποτελεσματική εκτέλεση του προγράμματος αναπαραγωγής·

β)

είναι σε θέση να διενεργεί τους αναγκαίους ελέγχους για την καταγραφή της γενεαλογίας των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που καλύπτονται από το εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής·

γ)

διαθέτει αρκούντως μεγάλο πληθυσμό καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής και επαρκή αριθμό εκτροφέων εντός της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει το εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής·

δ)

είναι σε θέση να παράγει ή έχει παραγάγει για αυτά και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέγονται από τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του εν λόγω προγράμματος αναπαραγωγής·

ε)

έχει θεσπίσει εσωτερικό κανονισμό:

i)

ο οποίος ρυθμίζει την επίλυση των διαφορών με τους εκτροφείς που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής·

ii)

ο οποίος διασφαλίζει ίση μεταχείριση στους εκτροφείς που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής·

iii)

ο οποίος καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκτροφέων που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής.

4.   Το πρόγραμμα αναπαραγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει:

α)

πληροφορίες σχετικά με τον στόχο ο οποίος είναι η διατήρηση της φυλής, η βελτίωση της φυλής, η δημιουργία νέας φυλής ή η ανασύσταση μιας φυλής ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών·

β)

την ονομασία της φυλής που καλύπτεται από το εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση με παρόμοια καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής άλλων φυλών εγγεγραμμένα σε άλλα υφιστάμενα βιβλία αναπαραγωγής·

γ)

τα λεπτομερή γνωρίσματα της φυλής, συμπεριλαμβανομένης μνείας των ουσιωδών χαρακτηριστικών, που καλύπτονται από το εν λόγω πρόγραμμα αναπαραγωγής·

δ)

πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία πραγματοποιείται το πρόγραμμα·

ε)

πληροφορίες σχετικά με το σύστημα για την ταυτοποίηση των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής η οποία πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ζώα αναπαραγωγής εγγράφονται σε βιβλίο αναπαραγωγής μόνον όταν έχουν ταυτοποιηθεί ατομικά και σύμφωνα με το ζωοϋγειονομικό δίκαιο της Ένωσης όσον αφορά την ταυτοποίηση και την καταχώριση των ζώων του οικείου είδους·

στ)

πληροφορίες σχετικά με το σύστημα καταγραφής της γενεαλογίας των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένα και επιλέξιμα προς εγγραφή στα βιβλία αναπαραγωγής·

ζ)

τους στόχους επιλογής και αναπαραγωγής του προγράμματος αναπαραγωγής, καθώς και μνεία των κύριων στόχων του εν λόγω προγράμματος αναπαραγωγής, και, κατά περίπτωση, τα λεπτομερή κριτήρια αξιολόγησης σχετικά με τους εν λόγω στόχους για την επιλογή των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής·

η)

σε περίπτωση που το πρόγραμμα αναπαραγωγής απαιτεί έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση:

i)

τις πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, καταγραφή, κοινοποίηση και χρήση των αποτελεσμάτων του ελέγχου της απόδοσης·

ii)

τις πληροφορίες για το σύστημα σχετικά με τη γενετική αξιολόγηση και, κατά περίπτωση, για τη γονιδιωματική αξιολόγηση των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής·

θ)

όταν καταρτίζονται συμπληρωματικά τμήματα όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 ή όταν το κύριο τμήμα υποδιαιρείται σε κλάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16, τους κανόνες για τη διαίρεση του βιβλίου αναπαραγωγής και τα κριτήρια ή τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την καταχώριση των ζώων σε αυτά τα τμήματα ή την ταξινόμησή τους στις συγκεκριμένες κατηγορίες·

ι)

όταν, όσον αφορά τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής, το πρόγραμμα αναπαραγωγής απαγορεύει ή περιορίζει τη χρήση μιας ή περισσότερων τεχνικών αναπαραγωγής ή τη χρήση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής για μία ή περισσότερες τεχνικές αναπαραγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, πληροφορίες σχετικά με παρόμοιες απαγορεύσεις ή περιορισμούς·

ια)

όταν η αρμόδια αρχή αναθέτει ειδικές τεχνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση του προγράμματος αναπαραγωγής της σε τρίτους, πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες, καθώς και το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας των ορισθέντων τρίτων.

5.   Όταν μια αρμόδια αρχή πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής σε καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος 3 σημεία 1, 2 και 3 και στο παράρτημα I μέρος 3 σημείο 4 στοιχεία α) και γ) ισχύουν παράλληλα με αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4.

6.   Όταν μια αρμόδια αρχή πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής σε καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής, η εν λόγω αρμόδια αρχή ενημερώνει εγκαίρως και με διαφανή τρόπο τους εκτροφείς που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα.

7.   Όταν μια αρμόδια αρχή πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής, το άρθρο 3, τα άρθρα 13 έως 22, τα άρθρα 25 και 27, το άρθρο 28 παράγραφος 2, τα άρθρα 30, 31 και 32 και το άρθρο 36 παράγραφος 1 εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Επίσημοι έλεγχοι και άλλες επίσημες δραστηριότητες, διοικητική συνδρομή, συνεργασία και επιβολή από τα κράτη μέλη

Άρθρο 39

Ορισμός αρμόδιων αρχών

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές στις οποίες αναθέτουν την αρμοδιότητα να διενεργούν επίσημους ελέγχους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, και για τη διενέργεια άλλων επίσημων δραστηριοτήτων για τη διασφάλιση της εφαρμογής των εν λόγω κανόνων.

2.   Κάθε κράτος μέλος:

α)

καταρτίζει και ενημερώνει κατάλογο των αρμόδιων αρχών που έχει ορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας τους·

β)

επισημαίνει, στον κατάλογο που προβλέπεται στο στοιχείο α), τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται τα ακόλουθα:

i)

οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12· ή

ii)

οι πληροφορίες, αιτήσεις ή κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 48 και 49·

γ)

δημοσιοποιεί τον κατάλογο που προβλέπεται στο στοιχείο α) σε δικτυακό τόπο τον οποίο και κοινοποιεί στην Επιτροπή.

3.   Η Επιτροπή καταρτίζει και ενημερώνει κατάλογο των δικτυακών τόπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) τον οποίο και δημοσιοποιεί.

Άρθρο 40

Συμμόρφωση των αρμόδιων αρχών που πραγματοποιούν προγράμματα αναπαραγωγής

Κατά παρέκκλιση από το παρόν κεφάλαιο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξακριβώνουν ότι οι αρμόδιες αρχές που πραγματοποιούν προγράμματα αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 38, συμμορφώνονται προς τους κανόνες που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 41

Γενικές υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών

Οι αρμόδιες αρχές:

α)

διαθέτουν διαδικασίες ή ρυθμίσεις, ή και τα δύο, για να διασφαλίζουν και να εξακριβώνουν την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα, την αμεροληψία, την ποιότητα και τη συνέπεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που εκτελούν·

β)

διαθέτουν διαδικασίες ή ρυθμίσεις, ή και τα δύο, για να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους που διενεργεί τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις στις οποίες διενεργεί τους εν λόγω επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες·

γ)

διαθέτουν, ή έχουν πρόσβαση σε, κατάλληλα ειδικευμένο, καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό σε επαρκή αριθμό ώστε οι επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες επίσημες δραστηριότητες να μπορούν να πραγματοποιούνται με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο·

δ)

διαθέτουν κατάλληλα και ορθά συντηρούμενες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ώστε να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό μπορεί να διενεργεί τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο·

ε)

διαθέτουν τις νομικές εξουσίες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων και για την ανάληψη της δράσης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό·

στ)

διαθέτουν νομικές διαδικασίες για να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους έχει πρόσβαση στους χώρους και στα έγγραφα και στα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών των επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του.

Άρθρο 42

Υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας των αρμόδιων αρχών

1.   Με την επιφύλαξη περιπτώσεων στις οποίες το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο απαιτεί την αποκάλυψή τους, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τα μέλη του προσωπικού τους να δεσμευθούν μην αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες που αποκτούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στο πλαίσιο επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων οι οποίες από τη φύση τους καλύπτονται από επαγγελματικό απόρρητο, εκτός εάν υπάρχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που να δικαιολογεί την αποκάλυψή τους.

2.   Στις πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο περιλαμβάνονται πληροφορίες των οποίων η αποκάλυψη θα μπορούσε να υπονομεύσει:

α)

τον σκοπό των επίσημων ελέγχων ή ερευνών·

β)

την προστασία εμπορικών συμφερόντων μιας επιχείρησης ή κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου·

γ)

την προστασία δικαστικών διαδικασιών και νομικών συμβουλών.

Άρθρο 43

Κανόνες για τους επίσημους ελέγχους

1.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επίσημους ελέγχους στις επιχειρήσεις ανά τακτά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη:

α)

τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

β)

το ιστορικό των επιχειρήσεων όσον αφορά τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων στους οποίους υποβλήθηκαν και τη συμμόρφωσή τους προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

γ)

την αξιοπιστία και τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από τις επιχειρήσεις ή από τρίτους κατ' αίτησή τους, με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

δ)

κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να δηλώνει μη συμμόρφωση προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επίσημους ελέγχους σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν οδηγίες για το προσωπικό που διενεργεί τους επίσημους ελέγχους.

3.   Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης της επιχείρησης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι διενέργειας των επίσημων ελέγχων χωρίς προειδοποίηση.

4.   Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται, κατά το δυνατόν, με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση των επιχειρήσεων χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η ποιότητα των εν λόγω επίσημων ελέγχων.

5.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επίσημους ελέγχους με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το εάν τα ζώα αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό υλικό τους:

α)

προέρχονται από το κράτος μέλος στο οποίο εκτελούνται οι επίσημοι έλεγχοι ή από άλλο κράτος μέλος· ή

β)

εισέρχονται στην Ένωση.

Άρθρο 44

Διαφάνεια των επίσημων ελέγχων

Η αρμόδια αρχή διενεργεί επίσημους ελέγχους με υψηλό επίπεδο διαφάνειας και δημοσιοποιεί τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση και την εκτέλεση των επίσημων ελέγχων.

Άρθρο 45

Γραπτές εκθέσεις των επίσημων ελέγχων

1.   Οι αρμόδιες αρχές συντάσσουν γραπτές εκθέσεις για κάθε επίσημο έλεγχο που διενεργούν.

Στις γραπτές εκθέσεις περιλαμβάνονται:

α)

η περιγραφή του σκοπού του επίσημου ελέγχου·

β)

οι μέθοδοι ελέγχου που εφαρμόστηκαν·

γ)

τα αποτελέσματα του επίσημου ελέγχου·

δ)

όπου απαιτείται, τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις κατ' απαίτηση των αρμόδιων αρχών ως αποτέλεσμα του επίσημου ελέγχου.

2.   Εκτός εάν οι σκοποί δικαστικών ερευνών ή η προστασία δικαστικών διαδικασιών επιτάσσουν διαφορετικά, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στις επιχειρήσεις που υποβάλλονται σε επίσημο έλεγχο αντίγραφο της γραπτής έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 46

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους ή άλλες επίσημες δραστηριότητες

1.   Στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των επίσημων ελέγχων ή άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, οι επιχειρήσεις παρέχουν, όταν το ζητούν οι αρμόδιες αρχές, στο προσωπικό των εν λόγω αρμόδιων αρχών την απαραίτητη πρόσβαση:

α)

στον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και σε άλλους χώρους που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους·

β)

στα μηχανογραφικά τους συστήματα διαχείρισης πληροφοριών·

γ)

στα ζώα αναπαραγωγής τους και το αναπαραγωγικό υλικό τους που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους·

δ)

στα έγγραφά τους και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

2.   Κατά τη διάρκεια των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, οι επιχειρήσεις επικουρούν το προσωπικό των αρμόδιων αρχών στην εκτέλεση των καθηκόντων του και συνεργάζονται με αυτό.

Άρθρο 47

Ενέργειες σε περίπτωση διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης

1.   Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση, οι αρμόδιες αρχές:

α)

προβαίνουν σε κάθε ενέργεια για να προσδιορίσουν την αιτία και την έκταση της εν λόγω μη συμμόρφωσης και να καθορίσουν τις ευθύνες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων·

β)

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις αποκαθιστούν τη συμμόρφωση και αποτρέπουν περαιτέρω επανάληψή της.

Στην απόφαση για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τη φύση της μη συμμόρφωσης και το ιστορικό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων όσον αφορά τη συμμόρφωση.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές, κατά περίπτωση:

α)

διατάσσουν την κοινωνία εκτροφής να αναβάλει την εγγραφή των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής στα βιβλία αναπαραγωγής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής να αναβάλει την καταχώριση των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής στα μητρώα αναπαραγωγής·

β)

διατάσσουν να μη χρησιμοποιηθούν τα ζώα αναπαραγωγής ή το αναπαραγωγικό υλικό τους για αναπαραγωγή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

γ)

αναστέλλουν την έκδοση ζωοτεχνικών πιστοποιητικών από την κοινωνία εκτροφής ή την επιχείρηση αναπαραγωγής·

δ)

αναστέλλουν ή ανακαλούν την έγκριση προγράμματος αναπαραγωγής που πραγματοποιείται από κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής, στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητες της εν λόγω κοινωνίας εκτροφής ή επιχείρησης αναπαραγωγής κατ' επανάληψη, συνεχώς ή κατά κανόνα δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του προγράμματος αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12·

ε)

ανακαλούν την αναγνώριση της κοινωνίας εκτροφής ή της επιχείρησης αναπαραγωγής η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, εάν η εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής κατ' επανάληψη, συνεχώς ή κατά κανόνα δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 3·

στ)

λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο που κρίνουν κατάλληλο για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή στους εκπροσώπους τους:

α)

γραπτή κοινοποίηση της απόφασής τους, σχετικά με τη δράση ή το μέτρο που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή·

β)

πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων αυτών, καθώς και σχετικά με την εφαρμοστέα διαδικασία και τις προθεσμίες.

3.   Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και τροποποιούν, αναστέλλουν ή αποσύρουν τα μέτρα που έλαβαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο ανάλογα με τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης και την ύπαρξη σαφών αποδεικτικών στοιχείων για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι το σύνολο ή μέρος των δαπανών που πραγματοποιούνται βάσει του παρόντος άρθρου από τις οικείες αρμόδιες αρχές βαρύνουν τις σχετικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 48

Συνεργασία και διοικητική συνδρομή

1.   Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οι οποίες είτε πηγάζουν είτε εκτείνονται είτε επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ τους και επίσης παρέχουν αμοιβαία διοικητική συνδρομή προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Η συνεργασία και η διοικητική συνδρομή που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνουν:

α)

την αιτιολογημένη αίτηση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους («αιτούσα αρμόδια αρχή») για την παροχή πληροφοριών από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους («αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση») οι οποίες απαιτούνται για τη διενέργεια ή την παρακολούθηση επίσημων ελέγχων·

β)

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που μπορεί να έχει επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη, την κοινοποίηση των αρμόδιων αρχών των εν λόγω άλλων κρατών μελών από την αρμόδια αρχή που εντόπισε τη μη συμμόρφωση·

γ)

την παροχή, από την αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση, των απαραίτητων πληροφοριών και εγγράφων στην αιτούσα αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις οι σχετικές πληροφορίες και έγγραφα είναι διαθέσιμες·

δ)

τη διενέργεια ερευνών ή επίσημων ελέγχων από την αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση που απαιτούνται προκειμένου να:

i)

παρασχεθούν στην αιτούσα αρμόδια αρχή όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα, μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών ή επίσημων ελέγχων και, ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα που ελήφθησαν·

ii)

να εξακριβωθεί επιτόπου, όπου απαιτείται, η συμμόρφωση προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της·

ε)

με συμφωνία μεταξύ των οικείων αρμόδιων αρχών, τη συμμετοχή αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους στους επίσημους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους.

3.   Εάν από επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σε ζώα αναπαραγωγής ή στο αναπαραγωγικό υλικό τους που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος προκύψουν επανειλημμένα περιστατικά μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διενήργησε τους επίσημους αυτούς ελέγχους ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

4.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων:

α)

που ισχύουν για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας ή συνδέονται με δικαστική διαδικασία·

β)

που αποσκοπούν στην προστασία εμπορικών συμφερόντων που αναγνωρίζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

5.   Όλες οι κοινοποιήσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο πραγματοποιούνται εγγράφως, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 49

Ενημέρωση της Επιτροπής και των κρατών μελών με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τρίτες χώρες

1.   Όταν οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν ενημέρωση από τρίτη χώρα που αφορά μη συμμόρφωση προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

α)

γνωστοποιούν τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τα οποία είναι γνωστό ότι αφορά η εν λόγω μη συμμόρφωση·

β)

όταν πρόκειται για ζήτημα που είναι ή ενδέχεται να είναι σημαντικό σε επίπεδο Ένωσης, κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

2.   Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω επίσημων ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είναι δυνατόν να κοινοποιούνται στην τρίτη χώρα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

οι αρμόδιες αρχές που τις έχουν παράσχει συναινούν στην κοινοποίησή τους·

β)

τηρούνται οι σχετικοί ενωσιακοί και εθνικοί κανόνες που ισχύουν για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων προς τρίτες χώρες.

Άρθρο 50

Συντονισμένη συνδρομή και παρακολούθηση από την Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή συντονίζει, χωρίς καθυστέρηση, τα μέτρα και τις δράσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, στην περίπτωση που:

α)

οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή επισημαίνουν την ύπαρξη δραστηριοτήτων οι οποίες δεν συμμορφώνονται ή φαίνεται να μην συμμορφώνονται προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και οποίες αφορούν περισσότερα από ένα κράτη μέλη·

β)

οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν σχετικά με τις κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί:

α)

να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τα οποία αφορούν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν συμμορφώνονται, ή φαίνεται να μη συμμορφώνονται, προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, να της υποβάλουν έκθεση για τα μέτρα που έλαβαν·

β)

σε συνεργασία με τα κράτη μέλη τα οποία αφορούν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν συμμορφώνονται, ή φαίνεται να μη συμμορφώνονται, προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, να αποστείλει ομάδα επιθεώρησης για τη διενέργεια επιτόπιου επίσημου ελέγχου της Επιτροπής·

γ)

να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, και κατά περίπτωση, άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών, να εντείνουν όπως ενδείκνυται τους επίσημους ελέγχους που διενεργούν και να της υποβάλουν έκθεση για τα μέτρα που έλαβαν·

δ)

να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τις περιπτώσεις αυτές στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1, μαζί με πρόταση για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου·

ε)

να λάβει κάθε άλλο ενδεδειγμένο μέτρο.

Άρθρο 51

Γενική αρχή για τη χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί πόροι προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν τους ανθρώπινους και άλλους πόρους που απαιτούνται για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων.

Άρθρο 52

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως την 1η Νοεμβρίου 2018 και κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

Έλεγχοι της Επιτροπής

Τμήμα 1

Έλεγχοι της Επιτροπής στα κράτη μέλη

Άρθρο 53

Έλεγχοι της Επιτροπής στα κράτη μέλη

1.   Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν, εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, να διενεργούν ελέγχους στα κράτη μέλη με σκοπό, κατά περίπτωση:

α)

να εξακριβώσουν την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

β)

να εξακριβώσουν τις πρακτικές επιβολής και τη λειτουργία των επίσημων συστημάτων ελέγχου και των αρμόδιων αρχών που τα εφαρμόζουν·

γ)

να διερευνήσουν και να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με:

i)

σημαντικά ή επαναλαμβανόμενα προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή ή την επιβολή των κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

ii)

ανακύπτοντα προβλήματα ή νέες εξελίξεις σε σχέση με συγκεκριμένες πρακτικές των επιχειρήσεων.

2.   Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 οργανώνονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

3.   Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνουν επιτόπιες επαληθεύσεις, διενεργούμενες σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που διενεργούν τους επίσημους ελέγχους.

4.   Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών μπορούν να επικουρούν τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής. Στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που συνοδεύουν τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής παρέχονται τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης με αυτά που παρέχονται στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής.

Άρθρο 54

Εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούν οι εμπειρογνώμονές της στα κράτη μέλη

1.   Η Επιτροπή:

α)

εκπονεί σχέδιο έκθεσης σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντόπισαν οι εμπειρογνώμονές της στο πλαίσιο των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1·

β)

αποστέλλει στο κράτος μέλος στα οποία διενεργήθηκαν οι εν λόγω έλεγχοι, αντίγραφο του σχεδίου έκθεσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) για να υποβάλει τις παρατηρήσεις του·

γ)

λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του κράτους μέλους που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου κατά την εκπόνηση της τελικής έκθεσης σχετικά με τα πορίσματα των ελέγχων που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 τους οποίους διενήργησαν οι εμπειρογνώμονές της στο εν λόγω κράτος μέλος·

δ)

δημοσιοποιεί την τελική έκθεση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) και τις παρατηρήσεις του κράτους μέλους που αναφέρονται στο στοιχείο β).

2.   Κατά περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει συστάσεις στην τελική έκθεσή της, που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σχετικά με διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν τις ειδικές ή συστημικές ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων της Επιτροπής που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1.

Άρθρο 55

Υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τους ελέγχους της Επιτροπής

1.   Τα κράτη μέλη:

α)

μετά από αίτηση των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, παρέχουν την απαιτούμενη τεχνική συνδρομή και τη διαθέσιμη τεκμηρίωση και λοιπή τεχνική υποστήριξη για να μπορέσουν οι εν λόγω εμπειρογνώμονες να διεξαγάγουν αποδοτικά και αποτελεσματικά τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1·

β)

παρέχουν την απαιτούμενη συνδρομή ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής διαθέτουν πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων τους, και σε άλλους χώρους, στον εξοπλισμό και στις πληροφορίες, μεταξύ άλλων στα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών καθώς και, κατά περίπτωση, στα ζώα αναπαραγωγής και στο αναπαραγωγικό υλικό τους, που απαιτούνται για τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης, λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων που διατυπώνονται στην τελική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο γ), προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 56

Σοβαρή διαταραχή στο σύστημα ελέγχου κράτους μέλους

1.   Όταν η Επιτροπή διαθέτει αποδείξεις σχετικά με σοβαρή διαταραχή στο σύστημα ελέγχου κράτους μέλους η οποία μπορεί να συνεπάγεται εκτεταμένη παράβαση των κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να καθορίσει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

ειδικούς όρους για την εμπορία ζώων αναπαραγωγής ή του αναπαραγωγικού υλικού τους, ή την απαγόρευσή της, τα οποία αφορά η διαταραχή του συστήματος επίσημων ελέγχων·

β)

κάθε άλλο ενδεδειγμένο προσωρινό μέτρο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εφαρμόζονται μόνον η εν λόγω διαταραχή εκλείψει.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

2.   Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εγκρίνονται μόνον εφόσον η Επιτροπή ζήτησε από το οικείο κράτος μέλος να επανορθώσει την κατάσταση εντός της ενδεδειγμένης προθεσμίας και το κράτος μέλος παρέλειψε να το πράξει.

3.   Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, με τις οποίες τροποποιεί ή καταργεί τα εγκριθέντα μέτρα, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

Τμήμα 2

Έλεγχοι της Επιτροπής σε τρίτες χώρες

Άρθρο 57

Έλεγχοι της Επιτροπής σε τρίτες χώρες

1.   Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν ελέγχους σε τρίτη χώρα προκειμένου, κατά περίπτωση:

α)

να εξακριβώσουν τη συμμόρφωση ή την ισοδυναμία της νομοθεσίας και των συστημάτων της τρίτης χώρας προς τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό·

β)

να εξακριβώσουν την ικανότητα του συστήματος ελέγχου της τρίτης χώρας να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των φορτίων ζώων αναπαραγωγής και αναπαραγωγικού υλικού τους τα οποία εισέρχονται στην Ένωση προς τις σχετικές απαιτήσεις του κεφαλαίου VIΙΙ του παρόντος κανονισμού·

γ)

να συλλέξουν πληροφορίες και δεδομένα με σκοπό να διευκρινίσουν τα αίτια προβλημάτων που επαναλαμβάνονται ή ανακύπτουν σε σχέση με ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους που προέρχονται από την τρίτη χώρα και εισέρχονται στην Ένωση.

2.   Οι έλεγχοι της Επιτροπής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν ιδιαιτέρως:

α)

τη ζωοτεχνική και γενεαλογική νομοθεσία της τρίτης χώρας για τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους·

β)

την οργάνωση των αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας, τις εξουσίες και την ανεξαρτησία τους, την εποπτεία στην οποία υπόκεινται και την αρμοδιότητα που διαθέτουν για την ουσιαστική επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας·

γ)

την κατάρτιση του προσωπικού στην τρίτη χώρα που είναι αρμόδιο για τη διενέργεια των ελέγχων στους φορείς αναπαραγωγής ή για την εποπτεία των φορέων αυτών·

δ)

τους πόρους που διατίθενται στις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας·

ε)

την ύπαρξη και τη λειτουργία τεκμηριωμένων διαδικασιών ελέγχου και συστημάτων ελέγχου βάσει προτεραιοτήτων·

στ)

το φάσμα και τη λειτουργία των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας σε ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους τα οποία φθάνουν από άλλες τρίτες χώρες·

ζ)

τις διαβεβαιώσεις τις οποίες μπορεί να δώσει η τρίτη χώρα όσον αφορά τη συμμόρφωση ή την ισοδυναμία προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 58

Συχνότητα και οργάνωση των ελέγχων της Επιτροπής σε τρίτες χώρες

1.   Η συχνότητα των ελέγχων σε τρίτες χώρες που αναφέρονται από το άρθρο 57 παράγραφος 1 καθορίζεται με βάση:

α)

τις αρχές και τους στόχους των κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

β)

τον όγκο και τη φύση των ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους που εισέρχονται στην Ένωση από τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα·

γ)

τα αποτελέσματα ήδη διενεργηθέντων ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1·

δ)

τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που διενεργούνται σε ζώα αναπαραγωγής και στο αναπαραγωγικό υλικό τους που εισέρχονται στην Ένωση από την τρίτη χώρα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων επίσημων ελέγχων που έχουν διενεργήσει οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

ε)

κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη η Επιτροπή.

2.   Για να διευκολύνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1, η Επιτροπή μπορεί, πριν από τη διενέργεια των ελέγχων αυτών, να ζητήσει από την οικεία τρίτη χώρα να παράσχει:

α)

τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

β)

όταν κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο, τις γραπτές εκθέσεις των ελέγχων που έχουν διενεργήσει οι αρμόδιες αρχές της οικείας τρίτης χώρας.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη για να επικουρούν τους δικούς της εμπειρογνώμονες κατά τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1.

Άρθρο 59

Εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούν οι εμπειρογνώμονές της σε τρίτες χώρες

Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με τα πορίσματα κάθε ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58.

Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, συστάσεις. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εκθέσεις αυτές.

Άρθρο 60

Θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την είσοδο στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους

1.   Εφόσον υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υφίσταται εκτεταμένη σοβαρή μη συμμόρφωση προς τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σε μια τρίτη χώρα, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

α)

την απαγόρευση της εισόδου στην Ένωση, ως ζώων αναπαραγωγής, ζώων ή του σπέρματος, των ωοκυττάρων ή των εμβρύων τους, ή αναπαραγωγικού υλικού τους, που προέρχονται από τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα·

β)

την απαγόρευση της εγγραφής στα βιβλία αναπαραγωγής που τηρούνται από κοινωνίες εκτροφής ή την καταχώριση σε μητρώα αναπαραγωγής που τηρούνται από επιχειρήσεις αναπαραγωγής ζώων αναπαραγωγής και των απογόνων που παράγονται από αναπαραγωγικό υλικό τους που προέρχεται από τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 62 παράγραφος 2.

Επιπλέον ή αντί των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

στη διαγραφή της συγκεκριμένης τρίτης χώρας ή των φορέων αναπαραγωγής της συγκεκριμένης τρίτης χώρας από τον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1·

β)

στη λήψη κάθε άλλου ενδεδειγμένου μέτρου.

2.   Οι εκτελεστικές πράξεις και τα άλλα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσδιορίζουν τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους με τους κώδικές τους στη συνδυασμένη ονοματολογία.

3.   Κατά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεως και των άλλων μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα εξής:

α)

πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2·

β)

οιαδήποτε άλλη πληροφορία έχει παράσχει η τρίτη χώρα την οποία αφορά η μη συμμόρφωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

γ)

εφόσον είναι σκόπιμο, τα αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1.

4.   Η Επιτροπή παρακολουθεί τη μη συμμόρφωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και, με βάση την ίδια διαδικασία που ισχύει για την έγκριση, τροποποιεί ή καταργεί τα εγκριθέντα μέτρα, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

Εξουσιοδότηση και εφαρμογή

Άρθρο 61

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.   Η εξουσία έκδοσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, στο άρθρο 29 παράγραφος 5, στο άρθρο 30 παράγραφος 9 και στο άρθρο 32 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 19 Ιουλίου 2016. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1, στο άρθρο 29 παράγραφος 5, στο άρθρο 30 παράγραφος 9 και στο άρθρο 32 παράγραφος 1, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της ημέρας δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.   Πριν την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

5.   Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.   Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, το άρθρο 29 παράγραφος 5, το άρθρο 30 παράγραφος 9 και το άρθρο 32 παράγραφος 1, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν προβληθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 62

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη ζωοτεχνική επιτροπή η οποία συστάθηκε με την απόφαση 77/505/ΕΟΚ. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Κάθε φορά που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Κάθε φορά που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 αυτού.

Άρθρο 63

Μεταβατικά μέτρα σχετικά με την ημερομηνία έκδοσης ορισμένων εκτελεστικών πράξεων

Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 και στο άρθρο 30 παράγραφος 10 έως την 1η Μαΐου 2017. Σύμφωνα με το άρθρο 69, οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εφαρμόζονται από την 1η Νοεμβρίου 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 64

Καταργήσεις και μεταβατικά μέτρα

1.   Καταργούνται οι οδηγίες 87/328/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 90/118/ΕΟΚ, 90/119/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 91/174/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ και 2009/157/ΕΚ και η απόφαση 96/463/ΕΚ.

2.   Οι παραπομπές στις καταργούμενες οδηγίες και στην καταργούμενη απόφαση ερμηνεύονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII του παρόντος κανονισμού.

3.   Το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/427/ΕΟΚ εξακολουθεί να ισχύει έως την 21η Απριλίου 2021.

4.   Οι οργανώσεις εκτροφέων, οι οργανώσεις αναπαραγωγής, οι ενώσεις εκτροφέων, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, άλλες οργανώσεις ή ενώσεις που έχουν εγκριθεί ή αναγνωριστεί σύμφωνα με τις καταργούμενες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· κατά τα άλλα, υπόκεινται στους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

5.   Τα προγράμματα αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· κατά τα άλλα, υπόκεινται στους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

6.   Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πραγματοποιούν ήδη προγράμματα αναπαραγωγής σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο τους χορηγήθηκε η έγκριση ή η αναγνώριση βάσει των καταργούμενων πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι εν λόγω επιχειρήσεις ενημερώνουν την αρμόδια αρχή η οποία έχει χορηγήσει την έγκριση ή την αναγνώριση για τις δραστηριότητες αυτές.

Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ενημερώνει τη σχετική αρμόδια αρχή αυτού του άλλου κράτους μέλους για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων αυτών.

7.   Εάν, πριν από τις 19 Ιουλίου 2016, επιχείρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 τηρεί, σύμφωνα με τις καταργούμενες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, βιβλίο αναπαραγωγής με ειδικό τμήμα όπου εγγράφονται οι καθαρόαιμοι χοίροι αναπαραγωγής μιας φυλής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που έχουν ειδικά γνωρίσματα που τους διακρίνουν από τον πληθυσμό της συγκεκριμένης φυλής που καλύπτεται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής που πραγματοποιεί η εν λόγω επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή μπορεί να συνεχίσει να τηρεί το εν λόγω ειδικό τμήμα.

Άρθρο 65

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014

Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εργαστήρια και κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης»·

2)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Είναι δυνατή η χορήγηση επιδοτήσεων στα εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και στα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν για την εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.

(*)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων (“Κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων”) (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 66).»·"

3)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

δαπάνες για τα μέλη του προσωπικού τα οποία, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, εμπλέκονται άμεσα στις δραστηριότητες που εκτελούν τα εργαστήρια ή τα κέντρα ως εργαστήρια ή κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης·».

Άρθρο 66

Τροποποιήσεις στην οδηγία 89/608/ΕΟΚ

Η οδηγία 89/608/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

1)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1989, για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κτηνιατρικής νομοθεσίας»·

2)

το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους οι διοικητικές αρχές των κρατών μελών στις οποίες έχει ανατεθεί ο έλεγχος της κτηνιατρικής νομοθεσίας, συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, με σκοπό τη διασφάλιση της τηρήσεως αυτών των νομοθεσιών.»·

3)

στο άρθρο 2 παράγραφος 1, η δεύτερη περίπτωση διαγράφεται·

4)

στο άρθρο 4 παράγραφος 1, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

ανακοινώνει στην αιτούσα αρχή πάσης φύσεως πληροφορίες πιστοποιητικά και έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα τα οποία έχει στη διάθεσή της, ή τα οποία αποκτά κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2, βάσει των οποίων η εν λόγω αρχή να δύναται να εξακριβώσει κατά πόσον εφαρμόζονται πιστά οι διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας,»·

5)

το άρθρο 5 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Μετά από αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρμόδια αρχή, τηρώντας τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της, γνωστοποιεί ή δίνει εντολή να γνωστοποιηθούν στον παραλήπτη οι πράξεις ή αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις διοικητικές αρχές για τον τρόπο εφαρμογής της κτηνιατρικής νομοθεσίας.»·

6)

το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Μετά από αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρμόδια αρχή της γνωστοποιεί, ιδίως υπό μορφή εκθέσεων και άλλων εγγράφων, ή επικυρωμένων αντιγράφων ή αποσπασμάτων τους, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες τις οποίες διαθέτει ή αποκτά σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, σχετικά με πράγματι διαπιστωμένες πράξεις που η αρμόδια αρχή θεωρεί αντίθετες προς την κτηνιατρική νομοθεσία.»·

7)

το άρθρο 8 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι κτηνιατρικές αρχές κάθε κράτους μέλους εφόσον το κρίνουν σκόπιμο για την τήρηση της κτηνιατρικής νομοθεσίας:

α)

ασκούν ή δίνουν εντολή για την άσκηση, στο μέτρο του δυνατού, της εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6·

β)

γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατό στις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών, ιδίως υπό μορφή εκθέσεων και άλλων εγγράφων, ή επικυρωμένων αντιγράφων ή αποσπασμάτων τους, όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με πράξεις που είναι ή τις οποίες θεωρούν αντίθετες προς την κτηνιατρική νομοθεσία, και κυρίως τα μέσα ή τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση αυτών των πράξεων.»·

8)

το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών γνωστοποιούν στην Επιτροπή, μόλις περιέλθουν σε γνώση τους:

α)

κάθε πληροφορία που θεωρούν χρήσιμη σχετικά με:

τα εμπορεύματα που αποτέλεσαν ή για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων αντιθέτων προς την κτηνιατρική νομοθεσία,

τις μεθόδους και τρόπους που χρησιμοποιήθηκαν ή για τους οποίους υπάρχει υπόνοια ότι χρησιμοποιήθηκαν για την παράβαση της προαναφερόμενης νομοθεσίας·

β)

κάθε πληροφορία σχετικά με ανεπάρκειες ή κενά της προαναφερόμενης νομοθεσίας τα οποία καταδείχθηκαν ή θεωρήθηκαν πιθανά κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.

2.   Η Επιτροπή γνωστοποιεί στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των κρατών μελών, μόλις περιέλθουν σε γνώση της, κάθε πληροφορία που είναι δυνατόν να τους επιτρέψει τη διασφάλιση της τηρήσεως της κτηνιατρικής νομοθεσίας.»·

9)

το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Όταν πράξεις που είναι ή φαίνεται να είναι αντίθετες με τους κανόνες επί κτηνιατρικών ζητημάτων διαπιστώνονται από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε επίπεδο Ένωσης, και ειδικότερα:»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Πληροφορίες σχετικές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα περιέχονται στις γνωστοποιήσεις της παραγράφου 1 μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για να διαπιστωθούν οι πράξεις που είναι αντίθετες προς την κτηνιατρική νομοθεσία.»·

10)

στο άρθρο 11, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη που συνέρχονται στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής:»·

11)

στο άρθρο 15 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η παράγραφος 1 δεν αντιτίθεται στη χρησιμοποίηση πληροφοριών που ελήφθησαν κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα πλαίσια δικαστικών αγωγών ή διώξεων που συνελήφθησαν στη συνέχεια λόγω της μη τηρήσεως της κτηνιατρικής νομοθεσίας και στην περίπτωση της πρόληψης ή της διερεύνησης παρατυπιών εις βάρος ενωσιακών κεφαλαίων.».

Άρθρο 67

Τροποποιήσεις στην οδηγία 90/425/ΕΟΚ

Η οδηγία 90/425/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοενωσιακό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς»·

2)

στο άρθρο 1, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται·

3)

το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 2) διαγράφεται·

β)

το σημείο 6) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6)   “αρμόδια αρχή”: η κεντρική αρχή κράτους μέλους που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων ή κάθε αρχή στην οποία η κεντρική αρχή έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή·»·

4)

στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα εν λόγω πιστοποιητικά ή έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από τον επίσημο κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, το κέντρο ή τον οργανισμό καταγωγής, πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα και τα προϊόντα μέχρι τον προορισμό τους.»·

5)

το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

οι κάτοχοι ζώων και προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 τηρούν τις εθνικές ή ενωσιακές υγειονομικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της εμπορίας των ζώων·»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα κράτη μέλη αποστολής λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να επιβάλουν κυρώσεις για κάθε παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται παραβάσεις των ενωσιακών κανόνων, και ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι τα σχετικά πιστοποιητικά, έγγραφα ή σήματα αναγνώρισης δεν ανταποκρίνονται στο καθεστώς των ζώων ή των εκμεταλλεύσεων προέλευσής τους ή στα πραγματικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.»·

6)

το άρθρο 19 διαγράφεται·

7)

στο παράρτημα Α, το κεφάλαιο II διαγράφεται.

Άρθρο 68

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα άρθρα 66 και 67 έως την 1η Νοεμβρίου 2018. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω μέτρων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, τα μέτρα αυτά περιέχουν αναφορά στον παρόντα κανονισμό ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Επίσης περιλαμβάνουν δήλωση ότι οι αναφορές σε υπάρχουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις στις οδηγίες που καταργούνται από τον παρόντα κανονισμό νοούνται και ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό. Ο τρόπος αναφοράς και η διατύπωσή του αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 69

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2018.

Το άρθρο 65 εφαρμόζεται από τις 19 Ιουλίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 8 Ιουνίου 2016.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.G. KOENDERS


(1)  ΕΕ C 226 της 16.7.2014, σ. 70.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Απριλίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2016.

(3)  Οδηγία 88/661/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με τους ζωοτεχνικούς κανόνες που εφαρμόζονται στα αναπαραγωγά χοιροειδή (ΕΕ L 382 της 31.12.1988, σ. 36).

(4)  Οδηγία 89/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1989, που αφορά τα αιγοειδή και προβατοειδή αναπαραγωγής καθαράς φυλής (ΕΕ L 153 της 6.6.1989, σ. 30).

(5)  Οδηγία 90/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού χαρακτήρα που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ιπποειδών (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 55).

(6)  Οδηγία 91/174/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 1991, σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που διέπουν την εμπορία ζώων φυλής (ράτσας), και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 77/504/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 85 της 5.4.1991, σ. 37).

(7)  Οδηγία 94/28/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 1994, για τον καθορισμό των αρχών σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές προελεύσεως τρίτων χωρών ζώων, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους και για την τροποποίηση της οδηγίας 77/504/ΕΟΚ περί των ζώων αναπαραγωγής του βοείου είδους καθαρόαιμου γένους (ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 66).

(8)  Οδηγία 2009/157/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί των καθαρόαιμων βοοειδών αναπαραγωγής (ΕΕ L 323 της 10.12.2009, σ. 1).

(9)  Οδηγία 87/328/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1987, για την αποδοχή στην αναπαραγωγή βοοειδών αναπαραγωγής καθαρόαιμου γένους (ΕΕ L 167 της 26.6.1987, σ. 54).

(10)  Οδηγία 90/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 1990, σχετικά με την αποδοχή για αναπαραγωγή των αναπαραγωγών χοιροειδών καθαρής φυλής (ΕΕ L 71 της 17.3.1990, σ. 34).

(11)  Οδηγία 90/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 1990, σχετικά με την αποδοχή για αναπαραγωγή των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής (ΕΕ L 71 της 17.3.1990, σ. 36).

(12)  Απόφαση 77/505/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1977, περί συστάσεως Μονίμου Ζωοτεχνικής Επιτροπής (ΕΕ L 206 της 12.8.1977, σ. 11).

(13)  Απόφαση 93/626/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (ΕΕ L 309 της 13.12.1993, σ. 1).

(14)  Απόφαση 2014/283/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 231).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 511/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τα μέτρα συμμόρφωσης των χρηστών βάσει του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 59).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).

(18)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1).

(19)  Απόφαση 96/463/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για τον ορισμό του οργανισμού αναφοράς που αναλαμβάνει να συνεργαστεί στο θέμα της ομοιομορφίας των μεθόδων δοκιμής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής (ΕΕ L 192 της 2.8.1996, σ. 19).

(20)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(21)  Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56).

(22)  Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9).

(23)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).

(24)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(25)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(26)  Απόφαση 84/247/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 1984, για καθορισμό των κριτηρίων αναγνώρισης των οργανώσεων και ενώσεων κτηνοτρόφων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία για τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαρόαιμου γένους (ΕΕ L 125 της 12.5.1984, σ. 58).

(27)  Απόφαση 84/419/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 1984, για τον καθορισμό των κριτηρίων εγγραφής των βοοειδών στα γενεαλογικά βιβλία (ΕΕ L 237 της 5.9.1984, σ. 11).

(28)  Απόφαση της Επιτροπής 89/501/ΕΟΚ, της 18ης Ιουλίου 1989, περί καθορισμού των κριτηρίων αναγνώρισης και εποπτείας των ενώσεων και οργανώσεων κτηνοτρόφων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία για τα χοιροειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής (ΕΕ L 247 της 23.8.1989, σ. 19).

(29)  Απόφαση 89/502/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 1989, περί καθορισμού των κριτηρίων εγγραφής στα γενεαλογικά βιβλία των αναπαραγωγών χοιροειδών καθαρής φυλής (ΕΕ L 247 της 23.8.1989, σ. 21).

(30)  Απόφαση 89/504/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 1989, περί καθορισμού των κριτηρίων αναγνώρισης και εποπτείας των ενώσεων ή οργανώσεων κτηνοτρόφων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που τηρούν ή καταρτίζουν μητρώα για τους υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής (ΕΕ L 247 της 23.8.1989, σ. 31).

(31)  Απόφαση 89/505/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 1989, περί καθορισμού των κριτηρίων εγγραφής στα μητρώα των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής (ΕΕ L 247 της 23.8.1989, σ. 33).

(32)  Απόφαση 89/507/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 1989, περί καθορισμού των μεθόδων ελέγχου των αποδόσεων και των μεθόδων εκτίμησης της γενετικής αξίας των αναπαραγωγών χοιροειδών καθαρής φυλής και των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής (ΕΕ L 247 της 23.8.1989, σ. 43).

(33)  Απόφαση 90/254/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 1990, για τον καθορισμό των κριτηρίων αναγνώρισης και εποπτείας των ενώσεων και οργανώσεων κτηνοτρόφων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία για τα αιγοειδή και προβατοειδή αναπαραγωγής καθαράς φυλής (ΕΕ L 145 της 8.6.1990, σ. 30).

(34)  Απόφαση 90/255/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 1990, που καθορίζει τα κριτήρια εγγραφής στα γενεαλογικά βιβλία αιγοειδών και προβατοειδών αναπαραγωγής καθαράς φυλής (ΕΕ L 145 της 8.6.1990, σ. 32).

(35)  Απόφαση 90/256/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 1990, που καθορίζει τις μεθόδους ελέγχου των επιδόσεων και τις μεθόδους εκτίμησης της γενετικής αξίας των αναπαραγωγών αιγοειδών και προβατοειδών καθαράς φυλής (ΕΕ L 145 της 8.6.1990, σ. 35).

(36)  Απόφαση 90/257/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 1990, για τον καθορισμό των κριτηρίων αποδοχής των αναπαραγωγών αιγοειδών και προβατοειδών, όσον αφορά την αναπαραγωγή και χρησιμοποίηση του σπέρματός τους, των ωαρίων και των εμβρύων τους (ΕΕ L 145 της 8.6.1990, σ. 38).

(37)  Απόφαση 92/353/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 1992, για τον καθορισμό των κριτηρίων έγκρισης ή αναγνώρισης των οργανώσεων και ενώσεων που τηρούν ή συντάσσουν γενεαλογικά βιβλία για τα καταχωρημένα ιπποειδή (ΕΕ L 192 της 11.7.1992, σ. 63).

(38)  Απόφαση 96/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 1996, για τον καθορισμό των κριτηρίων για την εγγραφή και την καταχώρηση των ιπποειδών σε γενεαλογικά βιβλία για τους σκοπούς της αναπαραγωγής (ΕΕ L 19 της 25.1.1996, σ. 39).

(39)  Απόφαση 2006/427/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό των μεθόδων ελέγχου των αποδόσεων και των μεθόδων εκτιμήσεως της γενετικής αξίας των αναπαραγωγικών βοοειδών καθαράς φυλής (ΕΕ L 169 της 22.6.2006, σ. 56).

(40)  Απόφαση 92/354/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 1992, για τον καθορισμό ορισμένων κανόνων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ οργανώσεων ή ενώσεων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία για τα καταχωρισμένα ιπποειδή (ΕΕ L 192 της 11.7.1992, σ. 66).

(41)  Απόφαση 89/503/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 1989, περί καθορισμού του τύπου πιστοποιητικού για τα αναπαραγωγά χοιροειδή καθαρής φυλής, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυά τους (ΕΕ L 247 της 23.8.1989, σ. 22).

(42)  Απόφαση 89/506/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 1989, περί καθορισμού του τύπου του πιστοποιητικού για τους υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυά τους (ΕΕ L 247 της 23.8.1989, σ. 34).

(43)  Απόφαση 90/258/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 1990, για τον καθορισμό του ζωοτεχνικού πιστοποιητικού των αναπαραγωγών αιγοειδών και προβατοειδών καθαράς φυλής, του σπέρματός τους, των ωαρίων και των εμβρύων τους (ΕΕ L 145 της 8.6.1990, σ. 39).

(44)  Απόφαση 96/79/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 1996, για τον καθορισμό των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών όσον αφορά το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα καταχωρημένων ιπποειδών (ΕΕ L 19 της 25.1.1996, σ. 41).

(45)  Απόφαση 96/509/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 1996, για τον καθορισμό γενεαλογικών και ζωοτεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά την εισαγωγή σπέρματος ορισμένων ζώων (ΕΕ L 210 της 20.8.1996, σ. 47).

(46)  Απόφαση 96/510/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 1996, για καθορισμό των ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πιστοποιητικών εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους (ΕΕ L 210 της 20.8.1996, σ. 53).

(47)  Απόφαση 2005/379/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2005, για τα γενεαλογικά πιστοποιητικά και τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται για τα καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυά τους (ΕΕ L 125 της 18.5.2005, σ. 15).

(48)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών) (ΕΕ L 59 της 3.3.2015, σ. 1).

(49)  Οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1989, για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας (ΕΕ L 351 της 2.12.1989, σ. 34).

(50)  Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΡΟΣ 1

Απαιτήσεις για την αναγνώριση κοινωνιών εκτροφής και επιχειρήσεων αναπαραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Α.

Οι ενώσεις εκτροφέων, οι οργανώσεις αναπαραγωγής, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε κλειστό σύστημα παραγωγής και οι δημόσιοι φορείς:

1.

έχουν νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος όπου υποβάλλεται η αίτηση για αναγνώριση·

2.

διαθέτουν επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων αναπαραγωγής για τα οποία σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12·

3.

είναι σε θέση να διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους για την καταγραφή της γενεαλογίας των ζώων αναπαραγωγής που πρόκειται να καλύπτονται από τα εν λόγω προγράμματα αναπαραγωγής·

4.

διαθέτουν για κάθε πρόγραμμα αναπαραγωγής αρκούντως μεγάλο πληθυσμό ζώων αναπαραγωγής εντός των γεωγραφικών περιοχών που πρόκειται να καλύπτονται από τα εν λόγω προγράμματα αναπαραγωγής·

5.

είναι σε θέση να παράγουν ή έχουν παραγάγει και χρησιμοποιούν δεδομένα που συλλέγονται από τα ζώα αναπαραγωγής που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή των εν λόγω προγραμμάτων αναπαραγωγής.

Β.

Εκτός από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο Α:

1.

οι ενώσεις εκτροφέων, οι οργανώσεις αναπαραγωγής και οι δημόσιοι φορείς:

α)

διαθέτουν επαρκή αριθμό εκτροφέων που συμμετέχουν σε καθένα από τα προγράμματα αναπαραγωγής τους·

β)

έχουν θεσπίσει εσωτερικό κανονισμό:

i)

ο οποίος ρυθμίζει την επίλυση των διαφορών με τους εκτροφείς που συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής τους·

ii)

ο οποίος διασφαλίζει ίση μεταχείριση στους εκτροφείς που συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής τους·

iii)

ο οποίος ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκτροφέων οι οποίοι συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής τους και της κοινωνίας εκτροφής ή της επιχείρησης αναπαραγωγής·

iv)

ο οποίος ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκτροφέων που έχουν την ιδιότητα του μέλους, όταν αυτή προβλέπεται για τους εκτροφείς·

2.

καμία διάταξη των εσωτερικών κανονισμών που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο β) δεν εμποδίζει τους εκτροφείς που συμμετέχουν στα προγράμματα αναπαραγωγής από το να έχουν:

α)

διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την επιλογή και την αναπαραγωγή των ζώων αναπαραγωγής τους·

β)

το δικαίωμα να εγγράφουν τους απογόνους που προέρχονται από τα εν λόγω ζώα αναπαραγωγής στα βιβλία αναπαραγωγής ή να τους καταχωρίζουν στα μητρώα αναπαραγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού·

γ)

τη δυνατότητα να έχουν την κυριότητα των ζώων αναπαραγωγής τους.

ΜΕΡΟΣ 2

Απαιτήσεις για την έγκριση των προγραμμάτων αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται από κοινωνίες εκτροφής και επιχειρήσεις αναπαραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12

1.

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 12 περιλαμβάνει:

α)

πληροφορίες σχετικά με τον στόχο, ο οποίος είναι η διατήρηση της φυλής, η βελτίωση της φυλής, της σειράς ή της διασταύρωσης, η δημιουργία νέας φυλής, σειράς ή διασταύρωσης ή η ανασύσταση μιας φυλής ή ο συνδυασμός αυτών·

β)

την ονομασία της φυλής, στην περίπτωση των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, ή της φυλής, της σειράς ή της διασταύρωσης, στην περίπτωση των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση με παρόμοια ζώα αναπαραγωγής από άλλες φυλές, σειρές ή διασταυρώσεις που είναι εγγεγραμμένα ή καταχωρισμένα σε άλλα υφιστάμενα βιβλία αναπαραγωγής ή μητρώα αναπαραγωγής·

γ)

στην περίπτωση των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, τα λεπτομερή γνωρίσματα της φυλής η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της μνείας των ουσιωδών χαρακτηριστικών της·

δ)

στην περίπτωση των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής, τα λεπτομερή γνωρίσματα της φυλής, της σειράς ή της διασταύρωσης η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής·

ε)

τις πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα·

στ)

τις πληροφορίες σχετικά με το σύστημα για την ταυτοποίηση των ζώων αναπαραγωγής που πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω ζώα αναπαραγωγής εγγράφονται σε βιβλίο αναπαραγωγής ή καταχωρίζονται σε μητρώο αναπαραγωγής μόνο όταν έχουν ταυτοποιηθεί ατομικά και σύμφωνα με το ζωοϋγειονομικό δίκαιο της Ένωσης όσον αφορά την ταυτοποίηση και την καταχώριση των ζώων του οικείου είδους·

ζ)

πληροφορίες για το σύστημα καταγραφής των γενεαλογιών των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένα ή καταχωρισμένα και επιλέξιμα για εγγραφή σε βιβλία αναπαραγωγής ή των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής που είναι καταχωρισμένοι σε μητρώα αναπαραγωγής·

η)

τους στόχους επιλογής και αναπαραγωγής του προγράμματος αναπαραγωγής, καθώς και μνεία των κύριων στόχων του εν λόγω προγράμματος αναπαραγωγής και, κατά περίπτωση, τα λεπτομερή κριτήρια αξιολόγησης σχετικά με τους εν λόγω στόχους για την επιλογή των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής·

θ)

στην περίπτωση της δημιουργίας νέας φυλής ή στην περίπτωση της ανασύστασης μιας φυλής όπως αναφέρεται στο άρθρο 19, τις πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές περιστάσεις που δικαιολογούν τη δημιουργία της συγκεκριμένης νέας φυλής ή την ανασύσταση της συγκεκριμένης φυλής·

ι)

σε περίπτωση που το πρόγραμμα αναπαραγωγής απαιτεί έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση:

i)

τις πληροφορίες για το σύστημα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, καταγραφή, κοινοποίηση και χρήση των αποτελεσμάτων του ελέγχου της απόδοσης·

ii)

τις πληροφορίες για τα συστήματα γενετικής αξιολόγησης και, κατά περίπτωση, για τη γονιδιωματική αξιολόγηση των ζώων αναπαραγωγής·

ια)

όταν καταρτίζονται συμπληρωματικά τμήματα ή το κύριο τμήμα υποδιαιρείται σε κλάσεις, τους κανόνες για τη διαίρεση του βιβλίου αναπαραγωγής και τα κριτήρια ή τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την καταχώριση των ζώων σε αυτά τα τμήματα ή την ταξινόμησή τους στις συγκεκριμένες κατηγορίες·

ιβ)

όταν η κοινωνία εκτροφής ή η επιχείρηση αναπαραγωγής αναθέτει ειδικές τεχνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση του προγράμματος αναπαραγωγής της σε τρίτους όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4, πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες, καθώς και το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας των ορισθέντων τρίτων·

ιγ)

όταν η κοινωνία εκτροφής ή η επιχείρηση αναπαραγωγής προτίθεται να κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, πληροφορίες για το κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος ή την ομάδα συλλογής ή παραγωγής εμβρύων που εκδίδει τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά και πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της έκδοσης αυτών των ζωοτεχνικών πιστοποιητικών·

ιδ)

όταν η επιχείρηση αναπαραγωγής αποφασίσει να αναφέρει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου της απόδοσης ή της γενετικής αξιολόγησης, τα γενετικά ελαττώματα και τις γενετικές ιδιομορφίες που περιλαμβάνονται στα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για τους υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 8, πληροφορίες σχετικά με την απόφαση αυτή.

2.

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής καλύπτει αρκούντως μεγάλο πληθυσμό ζώων αναπαραγωγής και επαρκή αριθμό εκτροφέων εντός της γεωγραφικής περιοχής όπου πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

ΜΕΡΟΣ 3

Συμπληρωματικές απαιτήσεις για κοινωνίες εκτροφής που καταρτίζουν ή τηρούν βιβλία αναπαραγωγής για καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής

1.

Εκτός από τις απαιτήσεις ταυτοποίησης που ορίζονται στο μέρος 2 σημείο 1 στοιχείο στ), τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής εγγράφονται σε βιβλίο αναπαραγωγής όταν ταυτοποιούνται με συνοδευτικό πιστοποιητικό και όταν το απαιτεί το πρόγραμμα αναπαραγωγής ταυτοποιούνται ως«νεογέννητα πουλάρια».

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, ένα κράτος μέλος ή, εάν έτσι αποφασίσει, η αρμόδια αρχή του, μπορεί να επιτρέπει σε μια κοινωνία εκτροφής να εγγράψει καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής στο βιβλίο αναπαραγωγής που τηρεί η εν λόγω κοινωνία εκτροφής, όταν τα εν λόγω ζώα ταυτοποιούνται με οιαδήποτε άλλη κατάλληλη μέθοδο που παρέχει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό βεβαιότητας με ένα συνοδευτικό πιστοποιητικό ελέγχου όπως ο έλεγχος καταγωγής με βάση ανάλυση DNA ή ανάλυση των ομάδων αίματος, υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση αυτή είναι σύμφωνη με τις αρχές που καθορίζονται από την κοινωνία εκτροφής που τηρεί το βιβλίο αναπαραγωγής καταγωγής της εν λόγω φυλής.

2.

Εκτός από τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος 2, τα προγράμματα αναπαραγωγής τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12 που πραγματοποιούνται στα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής φυλής ιπποειδών περιλαμβάνουν:

α)

κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις για την εγγραφή στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που ανήκουν σε άλλη φυλή ή σε ειδική σειρά επιβήτορα ή σε οικογένεια φοράδας εντός της εν λόγω φυλής·

β)

όταν το πρόγραμμα αναπαραγωγής απαγορεύει ή περιορίζει τη χρήση μιας ή περισσότερων τεχνικών αναπαραγωγής ή τη χρήση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής για μία ή περισσότερες τεχνικές αναπαραγωγής όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, πληροφορίες για την εν λόγω απαγόρευση ή περιορισμό·

γ)

κανόνες σχετικά με την έκδοση συνοδευτικών πιστοποιητικών, με άλλες κατάλληλες μεθόδους που αναφέρονται στο σημείο 1 και, όταν το απαιτεί το πρόγραμμα αναπαραγωγής, με την ταυτοποίηση ως «νεογέννητου πουλαριού».

3.

Οι ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής, πέραν εκείνων που ορίζονται στα μέρη 1 και 2:

α)

όταν μια κοινωνία εκτροφής δηλώνει στην αρμόδια αρχή ότι το βιβλίο αναπαραγωγής που έχει καταρτίσει είναι το βιβλίο αναπαραγωγής καταγωγής της φυλής η οποία καλύπτεται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής της, η εν λόγω κοινωνία εκτροφής:

i)

διαθέτει ιστορικά αρχεία όσον αφορά την κατάρτιση του εν λόγω βιβλίου αναπαραγωγής και έχει δημοσιοποιήσει τις αρχές του συγκεκριμένου προγράμματος αναπαραγωγής·

ii)

καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει, κατά τη στιγμή της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, καμία άλλη γνωστή κοινωνία εκτροφής ή φορέας αναπαραγωγής, αναγνωρισμένος στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ο οποίος να έχει καταρτίσει βιβλίο αναπαραγωγής για την ίδια φυλή ή να πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής στην ίδια φυλή με βάση τις αρχές που αναφέρονται στο σημείο i)·

iii)

συνεργάζεται στενά με τις κοινωνίες εκτροφής που αναφέρονται στο στοιχείο β) και ιδίως ενημερώνει, κατά τρόπο διαφανή και εγκαίρως, τις εν λόγω κοινωνίες εκτροφής για τυχόν αλλαγές στις αρχές που αναφέρονται στο σημείο i)·

iv)

έχει καθορίσει, εφόσον είναι αναγκαίο, αμερόληπτους κανόνες όσον αφορά τις δραστηριότητές της σε σχέση με τα βιβλία αναπαραγωγής που έχουν καταρτιστεί για την ίδια φυλή από φορείς αναπαραγωγής που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 34·

β)

όταν μια κοινωνία εκτροφής δηλώνει στην αρμόδια αρχή ότι το βιβλίο αναπαραγωγής που έχει καταρτίσει είναι βιβλίο αναπαραγωγής που αφορά τη θυγατρική φυλή της φυλής που καλύπτεται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής της, η εν λόγω κοινωνία εκτροφής:

i)

ενσωματώνει στο δικό της πρόγραμμα αναπαραγωγής τις αρχές που έχουν καθοριστεί από την αναφερόμενη στο στοιχείο α) κοινωνία εκτροφής που τηρεί το βιβλίο αναπαραγωγής καταγωγής της ίδιας φυλής·

ii)

δημοσιοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των αρχών που αναφέρονται στο σημείο i), καθώς και την πηγή τους·

iii)

διαθέτει μηχανισμούς για να διασφαλίζει τις αναγκαίες προσαρμογές των κανόνων που έχει ορίσει στο πρόγραμμα αναπαραγωγής της που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, στις αλλαγές που έχει επιφέρει στις αρχές αυτές η κοινωνία εκτροφής που αναφέρεται στο στοιχείο α) του παρόντος σημείου η οποία τηρεί το βιβλίο αναπαραγωγής καταγωγής της φυλής.

4.

Για την αναγνώριση των κοινωνιών εκτροφής καθαρόαιμων ιπποειδών αναπαραγωγής εφαρμόζονται οι ακόλουθες παρεκκλίσεις:

α)

κατά παρέκκλιση από το μέρος 1 στοιχείο Β σημείο 1 στοιχείο β), σε περίπτωση που στα εδάφη της Ένωσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI, υπάρχουν πολλές κοινωνίες εκτροφής που τηρούν βιβλία αναπαραγωγής για την ίδια φυλή, και τα προγράμματα αναπαραγωγής τους που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 καλύπτουν από κοινού το σύνολο των εδαφών που απαριθμούνται στο παράρτημα VI, οι κανόνες διαδικασίας που αναφέρονται στο μέρος 1 στοιχείο Β σημείο 1 στοιχείο β) οι οποίοι έχουν καθοριστεί από τις εν λόγω κοινωνίες εκτροφής:

i)

μπορούν να προβλέπουν ότι τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής της φυλής αυτής πρέπει να γεννηθούν σε καθορισμένο έδαφος που αναφέρεται στο παράρτημα IV προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους στο βιβλίο αναπαραγωγής της φυλής αυτής για τον σκοπό της δήλωσης της γέννησης·

ii)

πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο περιορισμός που προβλέπεται στο σημείο i) δεν ισχύει για την εγγραφή σε βιβλίο αναπαραγωγής της εν λόγω φυλής για σκοπούς αναπαραγωγής·

β)

κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) του σημείου 3 του παρόντος μέρους, εάν οι αρχές του προγράμματος αναπαραγωγής καθορίζονται κατ' αποκλειστικότητα από διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται παγκοσμίως και δεν υπάρχει καμία κοινωνία εκτροφής σε κράτος μέλος ή φορέας αναπαραγωγής σε τρίτη χώρα που να διατηρεί το βιβλίο αναπαραγωγής καταγωγής της συγκεκριμένης φυλής, η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους αναγνωρίζει κοινωνίες εκτροφής που τηρούν βιβλίο αναπαραγωγής θυγατρικής φυλής για τη συγκεκριμένη φυλή, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζουν τους στόχους και τα κριτήρια που αναφέρονται στο μέρος 2 σημείο 1 στοιχείο η) σύμφωνα με τις αρχές που έχουν καθοριστεί από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό και ότι οι αρχές αυτές:

i)

διατίθενται από την εν λόγω κοινωνία εκτροφής στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 για σκοπούς επαλήθευσης·

ii)

έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα αναπαραγωγής της εν λόγω κοινωνίας εκτροφής.

γ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) του σημείου 3 του παρόντος μέρους, μια κοινωνία εκτροφής που τηρεί βιβλίο αναπαραγωγής για θυγατρική φυλή μπορεί να δημιουργεί πρόσθετες κλάσεις ανάλογα με τις ιδιότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τα καθαρόαιμα ιπποειδή αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένα στις κλάσεις του κύριου τμήματος του βιβλίου αναπαραγωγής καταγωγής της φυλής ή άλλων βιβλίων αναπαραγωγής θυγατρικής φυλής της φυλής είναι δυνατό να εγγραφούν στις αντίστοιχες κλάσεις του κύριου τμήματος του εν λόγω βιβλίου αναπαραγωγής της θυγατρικής φυλής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΕ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΡΟΣ 1

Εγγραφή καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής σε βιβλία αναπαραγωγής και καταγραφή ζώων σε συμπληρωματικά τμήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Εγγραφή καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής στο κύριο τμήμα

1.

Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 είναι οι εξής:

α)

το ζώο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια καταγωγής:

i)

για τα βοοειδή, τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα, το ζώο κατάγεται από γεννήτορες και προγεννήτορες εγγεγραμμένους στο κύριο τμήμα βιβλίου αναπαραγωγής της ίδιας φυλής·

ii)

για τα ιπποειδή, το ζώο κατάγεται από γεννήτορες και προγεννήτορες εγγεγραμμένους στο κύριο τμήμα βιβλίου αναπαραγωγής της ίδιας φυλής·

β)

η γενεαλογία του ζώου καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 12·

γ)

το ζώο ταυτοποιείται σύμφωνα με το ζωοϋγειονομικό δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την ταυτοποίηση και καταχώριση ζώων του συγκεκριμένου είδους και με τους κανόνες που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12·

δ)

στην περίπτωση εμπορίου ή εισόδου ζώου στην Ένωση και εφόσον το ζώο πρόκειται να εγγραφεί ή να καταχωριστεί για εγγραφή στο βιβλίο αναπαραγωγής, το εν λόγω ζώο συνοδεύεται από ζωοτεχνικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 30·

ε)

στην περίπτωση που ένα ζώο παράγεται από αναπαραγωγικό υλικό που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας ή εισέρχεται στην Ένωση και όταν το ζώο αυτό πρόκειται να εγγραφεί ή να καταχωριστεί για εγγραφή σε βιβλίο αναπαραγωγής, το συγκεκριμένο αναπαραγωγικό υλικό συνοδεύεται από ζωοτεχνικό πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 30.

2.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο ii) του στοιχείου α) του σημείου 1 του παρόντος κεφαλαίου, μια κοινωνία εκτροφής που εκτελεί πρόγραμμα σε καθαρόαιμα ιπποειδή μπορεί να εγγράφει στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής της ένα καθαρόαιμο ιπποειδές αναπαραγωγής:

α)

το οποίο, σε περίπτωση διασταύρωσης, εγγράφεται στο κύριο τμήμα βιβλίου αναπαραγωγής μιας διαφορετικής φυλής, υπό την προϋπόθεση ότι η άλλη αυτή φυλή και τα κριτήρια για την εγγραφή του εν λόγω καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής ορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12· ή

β)

το οποίο, σε περίπτωση αναπαραγωγής σειράς συγγένειας, ανήκει σε ειδική σειρά επιβήτορα ή σε οικογένεια φοράδας διαφορετικής φυλής, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω σειρές και οικογένειες και τα κριτήρια για την εγγραφή του συγκεκριμένου καθαρόαιμου ζώου ορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

3.

Επιπλέον των κανόνων που ορίζονται στο στοιχείο γ) του σημείου 1 του παρόντος κεφαλαίου, κοινωνία εκτροφής η οποία εγγράφει στο βιβλίο αναπαραγωγής της ένα καθαρόαιμο ιπποειδές αναπαραγωγής ήδη εγγεγραμμένο σε βιβλίο αναπαραγωγής που έχει καταρτιστεί από άλλη κοινωνία εκτροφής που πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, εγγράφει το εν λόγω καθαρόαιμο ιπποειδές αναπαραγωγής με τον αριθμό ταυτοποίησης που του καταλογίζεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, ο οποίος εξασφαλίζει τη μοναδικότητα και τη συνέχεια της ταυτοποίησης του συγκεκριμένου ζώου και, εκτός εάν οι δύο κοινωνίες εκτροφής έχουν ορίσει κάποια παρέκκλιση, το ίδιο όνομα με την ένδειξη, σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες για την εν λόγω φυλή, του κωδικού της χώρας γέννησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Καταγραφή ζώων σε συμπληρωματικά τμήματα

1.

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 είναι οι εξής:

α)

το ζώο ταυτοποιείται σύμφωνα με τη ζωοϋγειονομική νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την ταυτοποίηση και καταχώριση ζώων του συγκεκριμένου είδους και με τους κανόνες που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12·

β)

το ζώο έχει κριθεί από την κοινωνία εκτροφής ότι διαθέτει το χαρακτηριστικό της φυλής που αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος 2 σημείο 1 στοιχείο γ)·

γ)

το ζώο, ανάλογα με την περίπτωση, πληροί τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12 όσον αφορά τα χαρακτηριστικά για τα οποία τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένα στο κύριο τμήμα υποβάλλονται σε έλεγχο σύμφωνα με το παράρτημα III.

2.

Η κοινωνία εκτροφής μπορεί να εφαρμόζει διαφορετικές απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με τα χαρακτηριστικά της φυλής που αναφέρεται στο στοιχείο β) του σημείου 1 του παρόντος κεφαλαίου ή τις απαιτήσεις απόδοσης που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του σημείου 1 του παρόντος κεφαλαίου ανάλογα με το εάν το ζώο:

α)

ανήκει στη φυλή, μολονότι δεν είναι γνωστή η καταγωγή του· ή

β)

έχει ληφθεί από πρόγραμμα διασταύρωσης που αναφέρεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Αναβάθμιση των απογόνων ζώων που έχουν καταγραφεί σε συμπληρωματικά τμήματα του κύριου τμήματος

1.

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 είναι οι εξής:

α)

για τα βοοειδή, τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα, το θηλυκό ζώο κατάγεται από:

i)

μητέρα και εκ μητρός μάμμη που είναι καταγεγραμμένες στο συμπληρωματικό τμήμα βιβλίου αναπαραγωγής της ίδιας φυλής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1·

ii)

πατέρα και δύο πάππους που είναι εγγεγραμμένοι στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής της ίδιας φυλής.

Οι απόγονοι πρώτης γενεάς που κατάγονται από το θηλυκό ζώο που αναφέρεται στην εισαγωγική φράση του πρώτου εδαφίου και από αρσενικό καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένο στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής της ίδιας φυλής θεωρούνται επίσης καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής και εγγράφονται ή καταχωρίζονται και είναι επιλέξιμοι για εγγραφή στο κύριο τμήμα του εν λόγω βιβλίου αναπαραγωγής·

β)

για τα ιπποειδή, το ζώο πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο κύριο τμήμα των αρσενικών και θηλυκών ζώων που κατάγονται από ζώα που έχουν καταγραφεί στο συμπληρωματικό τμήμα, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

2.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1 του παρόντος κεφαλαίου και από το κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχείο α) σημείο i), ένα κράτος μέλος ή, εάν έτσι αποφασίσει, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 μπορεί να επιτρέψει σε μια κοινωνία εκτροφής που πραγματοποιεί πρόγραμμα αναπαραγωγής για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής μιας απειλούμενης φυλής βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων ή «άγριας» φυλής προβάτων να εγγράψει στο κύριο τμήμα του βιβλίου αναπαραγωγής της ένα ζώο που κατάγεται από γεννήτορες και προγεννήτορες εγγεγραμμένους ή καταχωρισμένους στο κύριο ή στα συμπληρωματικά τμήματα του βιβλίου αναπαραγωγής της συγκεκριμένης φυλής.

Ένα κράτος μέλος ή, εάν έτσι αποφασίσει, η αρμόδια αρχή που επιτρέπει σε μια κοινωνία εκτροφής να κάνει χρήση της παρέκκλισης αυτής διασφαλίζει ότι:

α)

η εν λόγω κοινωνία εκτροφής έχει αιτιολογήσει την ανάγκη να κάνει χρήση της εν λόγω παρέκκλισης, ιδίως αποδεικνύοντας την έλλειψη αρσενικών καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής της συγκεκριμένης φυλής διαθέσιμων για αναπαραγωγή·

β)

η εν λόγω κοινωνία εκτροφής έχει καταρτίσει ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά τμήματα στο βιβλίο αναπαραγωγής της·

γ)

οι κανόνες βάσει των οποίων η κοινωνία εκτροφής εγγράφει ή καταγράφει στο κύριο ή σε συμπληρωματικά τμήματα του εν λόγω βιβλίου αναπαραγωγής καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της παρούσας παρέκκλισης δημοσιοποιούν τις φυλές στις οποίες χορηγείται η εν λόγω παρέκκλιση στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7.

ΜΕΡΟΣ 2

Καταχώριση υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής σε μητρώα αναπαραγωγής

Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 είναι οι εξής:

α)

ο υβριδικός χοίρος αναπαραγωγής κατάγεται από γεννήτορες και προγεννήτορες εγγεγραμμένους σε βιβλία αναπαραγωγής ή καταχωρισμένους σε μητρώα αναπαραγωγής·

β)

ο υβριδικός χοίρος αναπαραγωγής ταυτοποιείται μετά τη γέννησή του σύμφωνα με το ζωοϋγειονομικό δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την ταυτοποίηση και καταχώριση χοίρων και με τους κανόνες που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12·

γ)

η γενεαλογία του υβριδικού χοίρου αναπαραγωγής καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρου 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12·

δ)

ο υβριδικός χοίρος αναπαραγωγής συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από ζωοτεχνικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 30.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25

ΜΕΡΟΣ 1

Γενικές απαιτήσεις

Όταν οι κοινωνίες εκτροφής ή οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής ή τρίτοι που ορίζονται από τις εν λόγω κοινωνίες εκτροφής ή τις επιχειρήσεις αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) διενεργούν έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση, καθορίζουν και χρησιμοποιούν μεθόδους για τον έλεγχο της απόδοσης ή τη γενετική αξιολόγηση που είναι επιστημονικά αποδεκτές σύμφωνα με τις καθιερωμένες ζωοτεχνικές αρχές και λαμβάνουν υπόψη, εφόσον υπάρχουν:

α)

τους κανόνες και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τα σχετικά κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1· ή

β)

ελλείψει των κανόνων και των προδιαγραφών αυτών, τις αρχές που έχουν συμφωνηθεί από την ICAR.

ΜΕΡΟΣ 2

Απαιτήσεις για τον έλεγχο της απόδοσης

1.

Ο έλεγχος της απόδοσης διενεργείται με βάση ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συστήματα ελέγχου της απόδοσης που ορίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στο μέρος 1:

α)

ατομικός έλεγχος της απόδοσης των ίδιων των ζώων αναπαραγωγής ή ζώων αναπαραγωγής βάσει των απογόνων, αδελφών («sib») ή συγγενών πλάγιας γραμμής σε σταθμούς ελέγχου·

β)

ατομικός έλεγχος της απόδοσης των ίδιων των ζώων αναπαραγωγής ή ζώων αναπαραγωγής βάσει των απογόνων, αδελφών («sib»), συγγενών πλάγιας γραμμής και άλλων συγγενών σε εκμεταλλεύσεις·

γ)

έλεγχος της απόδοσης μέσω δεδομένων από έρευνες τα οποία συγκεντρώθηκαν από εκμεταλλεύσεις, σημεία πώλησης ή σφαγής ή άλλες επιχειρήσεις·

δ)

έλεγχος της απόδοσης σύγχρονων ομάδων ζώων αναπαραγωγής (σύγκριση σύγχρονης ομάδας)·

ε)

κάθε άλλο πρόγραμμα ελέγχου της απόδοσης που διενεργείται σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στο μέρος 1.

Τα προγράμματα ελέγχου της απόδοσης καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται η έγκυρη σύγκριση μεταξύ των ζώων αναπαραγωγής. Οι απόγονοι, αδελφοί ή συγγενείς πλάγιας γραμμής που πρόκειται να ελεγχθούν σε σταθμούς ελέγχου ή σε εκμετάλλευση επιλέγονται κατά τρόπο αμερόληπτο και δεν έχουν επιλεκτική μεταχείριση. Σε περίπτωση ελέγχου στην εκμετάλλευση, τα ζώα κατανέμονται μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή μια έγκυρη σύγκριση μεταξύ των ελεγχόμενων ζώων αναπαραγωγής.

Οι κοινωνίες εκτροφής και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούν τα εν λόγω προγράμματα ελέγχου της απόδοσης σε σταθμούς ελέγχου καθορίζουν, σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο μέρος 1, σε πρωτόκολλο ελέγχου τους όρους εισδοχής ζώων αναπαραγωγής, τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και προηγούμενα συναφή αποτελέσματα ελέγχων των συμμετεχόντων ζώων, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να καταγράφονται, τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους ελέγχου και κάθε άλλη συναφή πληροφορία.

2.

Οι κοινωνίες εκτροφής και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής καθορίζουν στα προγράμματα αναπαραγωγής τους που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να καταγράφονται σε σχέση με τους στόχους επιλογής που ορίζονται στα συγκεκριμένα προγράμματα αναπαραγωγής.

3.

Όταν πρόκειται να καταγραφούν χαρακτηριστικά γαλακτοπαραγωγής, καταγράφονται τα δεδομένα για τη γαλακτοπαραγωγή, τη σύνθεση του γάλακτος και άλλα συναφή χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις μεθόδους που αναφέρονται στο μέρος 1. Μπορούν να καταγράφονται πρόσθετα δεδομένα για άλλα χαρακτηριστικά του γάλακτος ή της ποιότητας του γάλακτος.

4.

Όταν πρόκειται να καταγραφούν χαρακτηριστικά για την παραγωγή κρέατος, καταγράφονται τα δεδομένα για την παραγωγή κρέατος και άλλα συναφή χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις μεθόδους που αναφέρονται στο μέρος 1. Μπορούν να καταγράφονται πρόσθετα δεδομένα για άλλα χαρακτηριστικά του κρέατος ή της ποιότητας του κρέατος.

5.

Όταν πρόκειται να καταγραφούν χαρακτηριστικά άλλα από εκείνα στα σημεία 3 και 4 του παρόντος μέρους, τα χαρακτηριστικά αυτά καταγράφονται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο μέρος 1. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικά χαρακτηριστικά του είδους και της φυλής όπως σωματική διάπλαση, γονιμότητα, ευτοκία, χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την υγεία, τη βιωσιμότητα των απογόνων, τη μακροζωία, την ποιότητα της ίνας, την απόδοση της ζωοτροφής, την πραότητα, χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και κάθε άλλο συναφές χαρακτηριστικό σε σχέση με τους στόχους επιλογής του προγράμματος αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

6.

Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τα χαρακτηριστικά των σημείων 3, 4 και 5 περιλαμβάνονται στη γενετική αξιολόγηση μόνον εάν παράγονται βάσει συστήματος καταγραφής που ορίζεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

7.

Για καθένα από τα καταγραφόμενα χαρακτηριστικά των σημείων 3, 4 και 5, οι πληροφορίες σχετικά με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα ελέγχου της απόδοσης, το εφαρμοζόμενο πρωτόκολλο ελέγχου και, ανάλογα με την περίπτωση, τη μέθοδο που εφαρμόζεται για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων ορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

8.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διενεργείται γενετική αξιολόγηση σχετικά με τα εν λόγω χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα σημεία 3, 4 και 5, στην καταγραφή των εν λόγω χαρακτηριστικών διασφαλίζεται ότι, μετά το πέρας του ελέγχου, μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα οι αναπαραγωγικές τιμές για τα χαρακτηριστικά αυτά.

9.

Τα δεδομένα της έρευνας που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του σημείου 1 του παρόντος μέρους μπορούν να καταγράφονται και να περιλαμβάνονται στη γενετική αξιολόγηση μόνο στην περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο μέρος 1.

ΜΕΡΟΣ 3

Απαιτήσεις για τη γενετική αξιολόγηση

1.

Η γενετική αξιολόγηση ζώων αναπαραγωγής περιλαμβάνει τα συναφή παραγωγικά και μη παραγωγικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο μέρος 2 σε σχέση με τους στόχους επιλογής που ορίζονται στα προγράμματα αναπαραγωγής τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

2.

Η γενετική αξιολόγηση περιλαμβάνει μόνο χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο μέρος 2 των οποίων η καταγραφή πραγματοποιείται όπως ορίζεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12.

3.

Οι αναπαραγωγικές τιμές των ζώων αναπαραγωγής υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο μέρος 1 με βάση:

α)

δεδομένα που συλλέγονται από ζώα αναπαραγωγής μέσω του ελέγχου της απόδοσης, που αναφέρεται στο μέρος 2·

β)

γονιδιωματικές πληροφορίες που συλλέγονται από ζώα αναπαραγωγής·

γ)

δεδομένα που παράγονται με οιαδήποτε άλλη μέθοδο σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο μέρος 1· ή

δ)

συνδυασμό των πληροφοριών και των δεδομένων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).

4.

Οι στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για τη γενετική αξιολόγηση είναι σύμφωνες με τις μεθόδους που αναφέρονται στο μέρος 1. Οι εν λόγω στατιστικές μέθοδοι εγγυώνται την αμεροληψία της γενετικής αξιολόγησης όσον αφορά τις κυριότερες περιβαλλοντικές επιδράσεις και τη δομής δεδομένων και λαμβάνουν υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το ζώο αναπαραγωγής, τους απογόνους του, τα αδέλφια, τους συγγενείς πλάγιας σειράς και άλλους συγγενείς ανάλογα με το πρόγραμμα ελέγχου της απόδοσης.

5.

Η αξιοπιστία των εκτιμώμενων αναπαραγωγικών τιμών υπολογίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο μέρος 1. Κατά τη δημοσίευση των εκτιμώμενων αναπαραγωγικών τιμών για τα ζώα αναπαραγωγής, αναφέρεται η αξιοπιστία των εν λόγω δημοσιευμένων αναπαραγωγικών τιμών και η ημερομηνία αξιολόγησης.

6.

Τα αρσενικά καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής το σπέρμα των οποίων προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τεχνητή σπερματέγχυση υποβάλλονται σε γενετική αξιολόγηση. Η γενετική αξιολόγηση αυτή διενεργείται για τα κύρια παραγωγικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το πρόγραμμα αναπαραγωγής όπως καθορίζεται στις μεθόδους που αναφέρονται στο μέρος 1 και μπορεί να διενεργείται σε άλλα συναφή παραγωγικά και μη παραγωγικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις μεθόδους που αναφέρονται στο μέρος 1. Στις περιπτώσεις που για τα εν λόγω χαρακτηριστικά διενεργείται γενετική αξιολόγηση σε αρσενικά καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής το σπέρμα των οποίων προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τεχνητή σπερματέγχυση, οι αναπαραγωγικές τιμές που αφορούν τα χαρακτηριστικά αυτά δημοσιοποιούνται με εξαίρεση τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) (απογονικά μη ελεγμένοι ταύροι).

7.

Για τα αρσενικά καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής το σπέρμα των οποίων προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τεχνητή σπερματέγχυση, ο ελάχιστος βαθμός αξιοπιστίας των αναπαραγωγικών τιμών είναι τουλάχιστον:

α)

στην περίπτωση ταύρων που ανήκουν σε γαλακτοπαραγωγικές φυλές (συμπεριλαμβανομένων των φυλών διπλής παραγωγικής κατεύθυνσης), 0,5 για τα κύρια χαρακτηριστικά γαλακτοπαραγωγής ή για τους κύριους σύνθετους δείκτες που συνδυάζουν αναπαραγωγικές τιμές για διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά·

β)

στην περίπτωση ταύρων που ανήκουν σε κρεατοπαραγωγικές φυλές (συμπεριλαμβανομένων των φυλών διπλής παραγωγικής κατεύθυνσης), 0,3 για τα κύρια χαρακτηριστικά κρεατοπαραγωγής ή για τους κύριους σύνθετους δείκτες που συνδυάζουν αναπαραγωγικές τιμές για διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά.

8.

Οι απαιτήσεις για τους ελάχιστους βαθμούς αξιοπιστίας που αναφέρονται στο σημείο 7 δεν ισχύουν για αρσενικά καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής τα οποία:

α)

χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του ελέγχου εντός των ποσοτικών ορίων που είναι απαιτούνται προκειμένου μια κοινωνία εκτροφής να διενεργεί τους ελέγχους αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) (απογονικά μη ελεγμένοι ταύροι)· ή

β)

συμμετέχουν σε πρόγραμμα αναπαραγωγής το οποίο απαιτεί έλεγχο της απόδοσης και γενετική αξιολόγηση και το οποίο έχει στόχο τη διατήρηση της φυλής ή τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας εντός της φυλής.

9.

Τα αρσενικά καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής που έχουν αξιολογηθεί γονιδιωματικά θεωρούνται κατάλληλα για τεχνητή σπερματέγχυση εάν η γονιδιωματική αξιολόγησή τους:

α)

επικυρώνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στο μέρος 1 για κάθε χαρακτηριστικό που έχει αξιολογηθεί γονιδιωματικά·

β)

επικυρώνεται εκ νέου για καθένα από τα χαρακτηριστικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και ανά πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη γονιδιωματική αξιολόγηση ή στη γενετική αξιολόγηση ή στον πληθυσμό αναφοράς.

10.

Η κοινωνία εκτροφής ή η επιχείρηση αναπαραγωγής ή, κατόπιν αιτήσεως της εν λόγω κοινωνίας εκτροφής ή επιχείρησης αναπαραγωγής, ο τρίτος που ορίζεται από την εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή επιχείρηση αναπαραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), δημοσιοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τα γενετικά ελαττώματα και τις γενετικές ιδιομορφίες των ζώων αναπαραγωγής τα οποία έχουν σχέση με το πρόγραμμα αναπαραγωγής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 29

1.   Απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29:

α)

διαθέτουν κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό:

i)

που έχει επαρκή κατάρτιση:

όταν τα κέντρα αυτά έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1, στον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής·

όταν τα κέντρα αυτά έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2, στη διατήρηση απειλούμενων φυλών·

ii)

που έχει λάβει την εντολή να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα ορισμένων θεμάτων, αποτελεσμάτων ή επικοινωνίας· και

iii)

που έχει επαρκή γνώση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο·

β)

διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση στην υποδομή, τον εξοπλισμό και τα προϊόντα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων:

i)

που αναφέρονται στο σημείο 2, όταν τα εν λόγω κέντρα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1· και

ii)

που αναφέρονται στο σημείο 3, όταν τα εν λόγω κέντρα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2.

2.   Καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο i) για τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1

Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1:

α)

συνεργάζονται με κοινωνίες εκτροφής και τρίτους που ορίζονται από κοινωνίες εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) προκειμένου να διευκολύνουν την ομοιόμορφη εφαρμογή των μεθόδων ελέγχου της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής, που αναφέρονται στο άρθρο 25·

β)

ενημερώνουν τις κοινωνίες εκτροφής, τους τρίτους που ορίζουν οι εν λόγω κοινωνίες εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις μεθόδους για τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής·

γ)

επανεξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα των ελέγχων της απόδοσης και των γενετικών αξιολογήσεων που διενεργούνται από κοινωνίες εκτροφής ή τρίτους που ορίζουν οι εν λόγω κοινωνίες εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), καθώς και τα δεδομένα στα οποία βασίζονται·

δ)

συγκρίνουν τις μεθόδους ελέγχου της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής·

ε)

κατόπιν αίτησης της Επιτροπής ή κράτους μέλους:

i)

παρέχουν συνδρομή για την εναρμόνιση των μεθόδων ελέγχου της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής·

ii)

συνιστούν μεθόδους υπολογισμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής·

iii)

δημιουργούν μια πλατφόρμα για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των μεθόδων ελέγχου της απόδοσης και γενετικής αξιολόγησης καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, ιδίως με:

την εκπόνηση πρωτοκόλλων ελέγχου για τον έλεγχο της απόδοσης και τη γενετική αξιολόγηση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αναπαραγωγής·

τη διενέργεια διεθνούς αξιολόγησης των ζώων με βάση τα συνδυασμένα αποτελέσματα του ελέγχου της απόδοσης και της γενετικής αξιολόγησης των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες·

τη διάδοση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις συγκεκριμένες διεθνείς αξιολογήσεις·

τη δημοσίευση των τύπων μετατροπής και των σχετικών πληροφοριών βάσει των οποίων έχουν διαμορφωθεί οι τύποι·

στ)

την παροχή στοιχείων σχετικά με τη γενετική αξιολόγηση των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής και την παροχή κατάρτισης για την υποστήριξη κοινωνιών εκτροφής ή τρίτων που ορίζονται από τις εν λόγω κοινωνιών εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), που συμμετέχουν σε διεθνείς συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των γενετικών αξιολογήσεων·

ζ)

τη διευκόλυνση της επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν στα κράτη μέλη τα οποία συνδέονται με τη γενετική αξιολόγηση των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής·

η)

τη συνεργασία στο πεδίο των καθηκόντων τους με διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς·

θ)

την παροχή, κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στη μόνιμη ζωοτεχνική επιτροπή.

3.   Καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο ii) για τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2

Τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2:

α)

συνεργάζονται με κοινωνίες εκτροφής, τρίτους που ορίζονται από τις εν λόγω κοινωνίες εκτροφής, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), αρμόδιες αρχές και άλλες αρχές των κρατών μελών για να διευκολυνθεί η διατήρηση απειλούμενων φυλών ή η διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας που υφίσταται εντός των εν λόγω φυλών·

β)

ενημερώνουν κοινωνίες εκτροφής, τρίτους που ορίζονται από τις εν λόγω κοινωνίες εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), αρμόδιες αρχές και άλλες αρχές των κρατών μελών σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για τη διατήρηση απειλούμενων φυλών ή τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας εντός των εν λόγω φυλών·

γ)

κατόπιν αίτησης της Επιτροπής:

i)

αναπτύσσουν ή εναρμονίζουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την in situ και ex situ διατήρηση απειλούμενων φυλών ή τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας εντός των φυλών αυτών ή παρέχουν συνδρομή για την ανάπτυξη ή την εναρμόνιση·

ii)

αναπτύσσουν μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό του καθεστώτος των απειλούμενων φυλών όσον αφορά τη γενετική τους ποικιλότητα ή τον κίνδυνο να απολεσθούν για τη γεωργία ή παρέχουν συνδρομή για την ανάπτυξη των μεθόδων αυτών·

iii)

ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση απειλούμενων φυλών ή τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας εντός των εν λόγω φυλών·

iv)

παρέχουν κατάρτιση για να υποστηρίξουν κοινωνίες εκτροφής ή τρίτους που ορίζονται από τις εν λόγω κοινωνίες εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), τις αρμόδιες αρχές και άλλες αρχές των κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση απειλούμενων φυλών ή η διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας εντός των εν λόγω φυλών·

v)

συνεργάζονται, στο πεδίο των καθηκόντων τους, με ευρωπαϊκούς και διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς·

vi)

παρέχουν, στο πεδίο των καθηκόντων τους, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στη μόνιμη ζωοτεχνική επιτροπή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΜΕΡΟΣ 1

Γενικές απαιτήσεις

Ο τίτλος του ζωοτεχνικού πιστοποιητικού:

α)

αναφέρει εάν το ζώο είναι καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής ή υβριδικός χοίρος αναπαραγωγής ή εάν το αναπαραγωγικό υλικό προέρχεται από καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής ή υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής·

β)

περιλαμβάνει αναφορά για το είδος σύμφωνα με τη συστηματική ταξινόμηση·

γ)

αναφέρει εάν το φορτίο προορίζεται για συναλλαγές ή για είσοδο στην Ένωση·

δ)

περιλαμβάνει αναφορά στον παρόντα κανονισμό.

ΜΕΡΟΣ 2

Ζωοτεχνικά πιστοποιητικά για τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής

1.

Τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την επωνυμία της εκδίδουσας κοινωνίας εκτροφής ή, στην περίπτωση εισόδου του καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής στην Ένωση, την ονομασία του εκδίδοντος φορέα αναπαραγωγής και, εφόσον υπάρχει, αναφορά στον δικτυακό τόπο της εν λόγω κοινωνίας εκτροφής ή φορέα αναπαραγωγής·

β)

το όνομα του βιβλίου αναπαραγωγής·

γ)

κατά περίπτωση, την κλάση εντός του κύριου τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής·

δ)

την ονομασία της φυλής του καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής·

ε)

το φύλο του καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής·

στ)

τον αριθμό εγγραφής του καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής στο βιβλίο αναπαραγωγής («Αριθ. βιβλίου αναπαραγωγής»),

ζ)

το σύστημα ταυτοποίησης και τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης που δίδεται στο καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής σύμφωνα με:

i)

το ζωοϋγειονομικό δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την ταυτοποίηση και την καταχώριση ζώων του οικείου είδους·

ii)

ελλείψει ζωοϋγειονομικής νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την ταυτοποίηση και καταχώριση του συγκεκριμένου ζώων για το οποίο απαιτείται ατομικός αριθμός ταυτοποίησης, τους κανόνες που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12· ή

iii)

σε περίπτωση εισόδου του καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής στην Ένωση, τη νομοθεσία της τρίτης χώρας·

η)

εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 2, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή σπέρματος, ωοκυττάρων και εμβρύων και τα αποτελέσματα της εξακρίβωσης της ταυτότητας·

θ)

την ημερομηνία και τη χώρα γέννησης του καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής·

ι)

το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και, όταν υπάρχει, την ηλεκτρονική διεύθυνση του εκτροφέα (τόπος γέννησης του καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής),

ια)

το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση και, όταν υπάρχει, την ηλεκτρονική διεύθυνση του ιδιοκτήτη·

ιβ)

τη γενεαλογία:

Πατέρας

Αριθ. και τμήμα βιβλίου αναπαραγωγής

Εκ πατρός πάππος

Αριθ. και τμήμα βιβλίου αναπαραγωγής

 

Εκ πατρός μάμμη

Αριθ. και τμήμα βιβλίου αναπαραγωγής

Μητέρα

Αριθ. και τμήμα βιβλίου αναπαραγωγής

Εκ μητρός πάππος

Αριθ. και τμήμα βιβλίου αναπαραγωγής

 

Εκ μητρός μάμμη

Αριθ. και τμήμα βιβλίου αναπαραγωγής

ιγ)

εφόσον υπάρχουν, τα αποτελέσματα των ελέγχων της απόδοσης και τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα της γενετικής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας της αξιολόγησης και των γενετικών ελαττωμάτων και γενετικών ιδιομορφιών σε σχέση με το πρόγραμμα αναπαραγωγής που επηρεάζουν το συγκεκριμένο καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής·

ιδ)

στην περίπτωση εγκύων θηλυκών, την ημερομηνία σπερματέγχυσης ή ζευγαρώματος και την ταυτοποίηση του σπερματοδότη ο οποίος μπορεί να αναφέρεται σε χωριστό έγγραφο·

ιε)

την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης του ζωοτεχνικού πιστοποιητικού και το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή του ατόμου που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει το εν λόγω πιστοποιητικό από την εκδίδουσα κοινωνία εκτροφής ή, στην περίπτωση εισόδου στην Ένωση καθαρόαιμου ζώου αναπαραγωγής, από τον εκδίδοντα φορέα αναπαραγωγής· το εν λόγω άτομο εκπροσωπεί την εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή φορέα αναπαραγωγής ή εκπροσωπεί την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2.

Κατά την έκδοση ζωοτεχνικών πιστοποιητικών για ομάδα καθαρόαιμων χοίρων αναπαραγωγής, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να περιλαμβάνονται σε ένα μοναδικό ζωοτεχνικό πιστοποιητικό, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής είναι συνομήλικα και έχουν την ίδια γενετική μητέρα και τον ίδιο γενετικό πατέρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για σπέρμα καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής

Τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για σπέρμα καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παρόντος μέρους οι οποίες αφορούν το καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής-σπερματοδότη·

β)

πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του σπέρματος, τον αριθμό των δόσεων προς αποστολή, τον τόπο και την ημερομηνία συλλογής του, την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό έγκρισης του κέντρου συλλογής ή αποθήκευσης και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παραλήπτη·

γ)

όσον αφορά το σπέρμα που προορίζεται για έλεγχο καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση, τον αριθμό των δόσεων του συγκεκριμένου σπέρματος ο οποίος είναι σύμφωνος με τα ποσοτικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), την επωνυμία και τη διεύθυνση της κοινωνίας εκτροφής ή του τρίτου που ορίζεται από την εν λόγω κοινωνία εκτροφής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) ως υπεύθυνος για τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου της απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 25·

δ)

την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης του ζωοτεχνικού πιστοποιητικού και το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή του ατόμου που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει το εν λόγω πιστοποιητικό από την εκδίδουσα κοινωνία εκτροφής ή, στην περίπτωση εισόδου σπέρματος στην Ένωση, από τον εκδίδοντα φορέα αναπαραγωγής· το εν λόγω άτομο εκπροσωπεί την εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή φορέα αναπαραγωγής ή επιχείρηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 33 παράγραφος 1 ή εκπροσωπεί την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για ωοκύτταρα καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής

Τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για ωοκύτταρα καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παρόντος μέρους για τον θηλυκό δότη από τον οποίο προέρχονται τα ωοκύτταρα·

β)

πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των ωοκυττάρων, τον αριθμό των σωληναρίων, τον τόπο και την ημερομηνία συλλογής τους, την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό έγκρισης της ομάδας συλλογής ή παραγωγής εμβρύων και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παραλήπτη·

γ)

σε περίπτωση που ένα σωληνάριο περιέχει πλέον του ενός ωοκυττάρου, σαφή αναφορά του αριθμού των ωοκυττάρων τα οποία έχουν συλλεχθεί από το ίδιο καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής·

δ)

την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης του ζωοτεχνικού πιστοποιητικού και το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή του ατόμου που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει το εν λόγω πιστοποιητικό από την εκδίδουσα κοινωνία εκτροφής ή, στην περίπτωση εισόδου ωοκυττάρων στην Ένωση, από τον εκδίδοντα φορέα αναπαραγωγής· το εν λόγω άτομο εκπροσωπεί την εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή φορέα αναπαραγωγής ή επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 33 παράγραφος 1 ή εκπροσωπεί την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για έμβρυα καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής

Τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για έμβρυα καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παρόντος μέρους για τον θηλυκό δότη και τον σπερματοδότη·

β)

πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των εμβρύων, τον αριθμό των σωληναρίων, τον τόπο και την ημερομηνία συλλογής ή παραγωγής τους, την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό έγκρισης της ομάδας συλλογής ή παραγωγής εμβρύων και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παραλήπτη·

γ)

σε περίπτωση που ένα σωληνάριο περιέχει πλέον του ενός εμβρύου, σαφή αναφορά του αριθμού των εμβρύων τα οποία έχουν την ίδια καταγωγή·

δ)

την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης του ζωοτεχνικού πιστοποιητικού και το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή του ατόμου που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει το εν λόγω πιστοποιητικό από την εκδίδουσα κοινωνία εκτροφής ή, στην περίπτωση εισόδου εμβρύων στην Ένωση, από τον εκδίδοντα φορέα αναπαραγωγής· το εν λόγω άτομο εκπροσωπεί την εν λόγω κοινωνία εκτροφής ή φορέα αναπαραγωγής ή επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 33 παράγραφος 1 ή εκπροσωπεί την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο β).

ΜΕΡΟΣ 3

Ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Ζωοτεχνικά πιστοποιητικά για υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής

1.

Τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για υβριδικούς χοίρους αναπαραγωγής περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την επωνυμία της εκδίδουσας επιχείρησης αναπαραγωγής ή, στην περίπτωση εισόδου του υβριδικού χοίρου αναπαραγωγής στην Ένωση, την ονομασία του εκδίδοντος φορέα αναπαραγωγής και, εφόσον υπάρχει, αναφορά στον δικτυακό τόπο της εν λόγω επιχείρησης αναπαραγωγής ή φορέα αναπαραγωγής·

β)

το όνομα του μητρώου αναπαραγωγής·

γ)

την ονομασία της φυλής, της σειράς ή της διασταύρωσης του υβριδικού χοίρου αναπαραγωγής και των γεννητόρων και των προγεννητόρων του·

δ)

το φύλο του υβριδικού χοίρου αναπαραγωγής·

ε)

τον αριθμό εγγραφής του υβριδικού χοίρου αναπαραγωγής («Αριθ. μητρώου αναπαραγωγής») στο μητρώο αναπαραγωγής·

στ)

το σύστημα ταυτοποίησης και τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης που δίδεται στον υβριδικό χοίρο αναπαραγωγής σύμφωνα με:

i)

το ζωοϋγειονομικό δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την ταυτοποίηση και την καταχώριση χοίρων·

ii)

ελλείψει ζωοϋγειονομικής νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την ταυτοποίηση και καταχώριση ζώων για τα οποία απαιτείται ατομικός αριθμός ταυτοποίησης, τους κανόνες που καθορίζονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 12· ή

iii)

σε περίπτωση εισόδου του υβριδικού χοίρου αναπαραγωγής στην Ένωση, τη νομοθεσία της τρίτης χώρας·

ζ)

εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του υβριδικού χοίρου αναπαραγωγής και τα αποτελέσματα της εξακρίβωσης της ταυτότητας·

η)

την ημερομηνία και τη χώρα γέννησης του υβριδικού χοίρου αναπαραγωγής·

θ)

το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση και, όταν υπάρχει, την ηλεκτρονική διεύθυνση του εκτροφέα (τόπος γέννησης του υβριδικού χοίρου αναπαραγωγής)·

ι)

το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση και, όταν υπάρχει, την ηλεκτρονική διεύθυνση του ιδιοκτήτη·

ια)

τη γενεαλογία:

Πατέρας

Αριθ. μητρώου αναπαραγωγής

Φυλή, σειρά ή διασταύρωση

Εκ πατρός πάππος

Αριθ. μητρώου αναπαραγωγής

Φυλή, σειρά ή διασταύρωση

Εκ πατρός μάμμη

Αριθ. μητρώου αναπαραγωγής

Φυλή, σειρά ή διασταύρωση

Μητέρα

Αριθ. μητρώου αναπαραγωγής

Φυλή, σειρά ή διασταύρωση

Εκ μητρός πάππος

Αριθ. μητρώου αναπαραγωγής

Φυλή, σειρά ή διασταύρωση

Εκ μητρός μάμμη

Αριθ. μητρώου αναπαραγωγής

Φυλή, σειρά ή διασταύρωση

ιβ)

όταν τούτο απαιτείται από το πρόγραμμα αναπαραγωγής, τα αποτελέσματα του ελέγχου της απόδοσης ή τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα της γενετικής αξιολόγησης ή και τα δύο, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας της εν λόγω αξιολόγησης και των γενετικών ελαττωμάτων και γενετικών ιδιομορφιών σε σχέση με το πρόγραμμα αναπαραγωγής που επηρεάζουν τον συγκεκριμένο υβριδικό χοίρο αναπαραγωγής ή, στον βαθμό που αυτό είναι γνωστό, τους απογόνους του·

ιγ)

στην περίπτωση εγκύων θηλυκών, τις πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία σπερματέγχυσης ή ζευγαρώματος, καθώς και την ταυτοποίηση του σπερματοδότη ο οποίος μπορεί να αναφέρεται σε χωριστό έγγραφο·

ιδ)

την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης του ζωοτεχνικού πιστοποιητικού και το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή του ατόμου που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει το εν λόγω πιστοποιητικό από την εκδίδουσα επιχείρηση αναπαραγωγής ή, στην περίπτωση εισόδου υβριδικού χοίρου αναπαραγωγής στην Ένωση, από τον εκδίδοντα φορέα αναπαραγωγής· το εν λόγω άτομο εκπροσωπεί την εν λόγω επιχείρηση αναπαραγωγής ή φορέα αναπαραγωγής ή εκπροσωπεί την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2.

Κατά την έκδοση ζωοτεχνικών πιστοποιητικών για ομάδα υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να περιλαμβάνονται σε ένα μοναδικό ζωοτεχνικό πιστοποιητικό, υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι υβριδικοί χοίροι αναπαραγωγής είναι συνομήλικοι και έχουν την ίδια γενετική μητέρα και τον ίδιο γενετικό πατέρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για σπέρμα υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής

Τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για σπέρμα υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παρόντος μέρους οι οποίες αφορούν τον υβριδικό χοίρο αναπαραγωγής-σπερματοδότη·

β)

πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του σπέρματος, τον αριθμό των δόσεων, τον τόπο και την ημερομηνία συλλογής του, την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό έγκρισης του κέντρου συλλογής ή αποθήκευσης και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παραλήπτη·

γ)

όσον αφορά το σπέρμα που προορίζεται για έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής οι οποίοι δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο της απόδοσης ή γενετική αξιολόγηση, τον αριθμό των δόσεων του συγκεκριμένου σπέρματος, ο οποίος είναι σύμφωνος με τα ποσοτικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ), την επωνυμία και τη διεύθυνση της επιχείρησης αναπαραγωγής ή του τρίτου που ορίζεται από την εν λόγω επιχείρηση αναπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) ως υπεύθυνος για τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 25·

δ)

την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης του ζωοτεχνικού πιστοποιητικού και το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή του ατόμου που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει το εν λόγω πιστοποιητικό από την εκδίδουσα επιχείρηση αναπαραγωγής ή, στην περίπτωση εισόδου σπέρματος στην Ένωση, από τον εκδίδοντα φορέα αναπαραγωγής· το εν λόγω άτομο εκπροσωπεί την εν λόγω επιχείρηση αναπαραγωγής ή φορέα αναπαραγωγής ή επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 33 παράγραφος 1 ή εκπροσωπεί την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για ωοκύτταρα υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής

Τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για ωοκύτταρα υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παρόντος μέρους για τον θηλυκό δότη από τον οποίο προέρχονται τα ωοκύτταρα·

β)

πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των ωοκυττάρων, τον αριθμό των σωληναρίων, τον τόπο και την ημερομηνία συλλογής τους, την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό έγκρισης της ομάδας συλλογής ή παραγωγής εμβρύων και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παραλήπτη·

γ)

σε περίπτωση που ένα σωληνάριο περιέχει περισσότερα από ένα ωοκύτταρα, σαφή αναφορά του αριθμού των ωοκυττάρων τα οποία έχουν συλλεχθεί από τον ίδιο υβριδικό χοίρο αναπαραγωγής·

δ)

την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης του ζωοτεχνικού πιστοποιητικού και το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή του ατόμου που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει το εν λόγω πιστοποιητικό από την εκδίδουσα επιχείρηση αναπαραγωγής ή, στην περίπτωση εισόδου στην Ένωση των ωοκυττάρων, από τον εκδίδοντα φορέα αναπαραγωγής· το εν λόγω άτομο εκπροσωπεί την εν λόγω επιχείρηση αναπαραγωγής ή φορέα αναπαραγωγής ή επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 33 παράγραφος 1 ή εκπροσωπεί την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για έμβρυα υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής

Τα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 30, για έμβρυα υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παρόντος μέρους για τον θηλυκό δότη και τον σπερματοδότη·

β)

πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των εμβρύων, τον αριθμό των σωληναρίων, τον τόπο και την ημερομηνία συλλογής ή παραγωγής τους, την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό έγκρισης της ομάδας συλλογής ή παραγωγής εμβρύων και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παραλήπτη·

γ)

σε περίπτωση που ένα σωληνάριο περιέχει πλέον του ενός έμβρυα, σαφή αναφορά του αριθμού των εμβρύων τα οποία έχουν την ίδια καταγωγή·

δ)

την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης του ζωοτεχνικού πιστοποιητικού και το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή του ατόμου που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει το εν λόγω πιστοποιητικό από την εκδίδουσα επιχείρηση αναπαραγωγής ή, στην περίπτωση εισόδου εμβρύων στην Ένωση, από τον εκδίδοντα φορέα αναπαραγωγής· το εν λόγω άτομο εκπροσωπεί την εν λόγω επιχείρηση αναπαραγωγής ή φορέα αναπαραγωγής ή επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 33 παράγραφος 1 ή εκπροσωπεί την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο β).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΔΑΦΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΣΗΜΕΙΟ 21)

1.

Το έδαφος του Βασιλείου του Βελγίου

2.

Το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

3.

Το έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας

4.

Το έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, πλην των Νήσων Φερόε και της Γροιλανδίας

5.

Το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

6.

Το έδαφος της Δημοκρατίας της Εσθονίας

7.

Το έδαφος της Ιρλανδίας

8.

Το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας

9.

Το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας, εκτός από τη Θέουτα και τη Μελίλια

10.

Το έδαφος της Γαλλικής Δημοκρατίας

11.

Το έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας

12.

Το έδαφος της Ιταλικής Δημοκρατίας

13.

Το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας

14.

Το έδαφος της Δημοκρατίας της Λετονίας

15.

Το έδαφος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας

16.

Το έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

17.

Το έδαφος της Ουγγαρίας

18.

Το έδαφος της Δημοκρατίας της Μάλτας

19.

Το έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στην Ευρώπη

20.

Το έδαφος της Δημοκρατίας της Αυστρίας

21.

Το έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας

22.

Το έδαφος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας

23.

Το έδαφος της Ρουμανίας

24.

Το έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

25.

Το έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας

26.

Το έδαφος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας

27.

Το έδαφος του Βασιλείου της Σουηδίας

28.

Το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 2009/157/ΕΚ του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 2 σημεία 9) και 12)

Άρθρο 2 στοιχεία α), β), ε)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 5

Άρθρο 30 παράγραφος 1, άρθρο 30 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, άρθρο 30 παράγραφος 6 και παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 6 στοιχείο α)

Άρθρο 26 παράγραφος 1 και παράρτημα III

Άρθρο 6 στοιχείο β)

Παράρτημα I μέρος 1

Άρθρο 6 στοιχείο γ)

Παράρτημα I μέρος 2

Άρθρο 6 στοιχείο δ)

Παράρτημα II μέρος 1

Άρθρο 6 στοιχείο ε)

Άρθρο 30 παράγραφοι 9 και 10 και παράρτημα V

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 62 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 62 παράγραφος 2

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11


Οδηγία 87/328/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρα 12 και 13

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 3

Άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 4

Άρθρο 21 παράγραφος 5

Άρθρο 5

Άρθρο 29 παράγραφος 1

Άρθρο 6

Άρθρο 7


Απόφαση 96/463/ΕΚ του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 29 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 29 παράγραφος 4 στοιχείο α) και άρθρο 29 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 2

Παράρτημα II

Παράρτημα IV σημεία 1 και 2


Οδηγία 88/661/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 2 σημεία 9), 10), 12) και 17)

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 4 παράγραφος 3 και άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 3

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 64 παράγραφος 7

Άρθρο 4α πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 4α δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 5

Άρθρο 30 παράγραφος 1, άρθρο 30 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, άρθρο 30 παράγραφος 6 και παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 30 παράγραφοι 9 και 10, παράρτημα I μέρη 1 και 2, παράρτημα II μέρος 1, παράρτημα III και παράρτημα V

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 4 παράγραφος 3 και άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 7α

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 5

Άρθρο 8

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 9

Άρθρο 30 παράγραφος 1, άρθρο 30 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, άρθρο 30 παράγραφος 6 και παράρτημα II μέρος 2 σημείο 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 30 παράγραφοι 9 και 10, παράρτημα I μέρη 1 και 2, παράρτημα II μέρος 2, παράρτημα III και παράρτημα V

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 62 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 62 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 62 παράγραφος 2

Άρθρο 12

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 13

Άρθρο 14


Οδηγία 90/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρα 12 και 13 και άρθρο 28 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 14 και άρθρο 28 παράγραφος 2

Άρθρο 3

Άρθρο 21 παράγραφος 5

Άρθρο 4

Άρθρο 62 παράγραφος 1

Άρθρο 5

Άρθρο 6


Οδηγία 90/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 24 παράγραφος 1 και άρθρο 25

Άρθρο 2

Άρθρο 24 παράγραφος 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4


Οδηγία 89/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 2

Άρθρο 2 σημεία 9) και 12)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 4 παράγραφος 3 και άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 4

Παράρτημα I μέρη 1 και 2, παράρτημα II μέρος 1 και παράρτημα III

Άρθρο 5

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 5

Άρθρο 6

Άρθρο 30 παράγραφος 1, άρθρο 30 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, άρθρο 30 παράγραφος 6 και παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 7

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 8

Άρθρο 62 παράγραφος 1

Άρθρο 9

Άρθρο 10


Οδηγία 90/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2 σημεία 9) και 12)

Άρθρο 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Παράρτημα I μέρη 1 και 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3, άρθρο 19 παράγραφος 4, άρθρο 33, άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο γ), άρθρο 30 παράγραφοι 9 και 10, άρθρο 32, παράρτημα I, παράρτημα II μέρος 1 και παράρτημα V

Άρθρο 5

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 5

Άρθρο 6

Παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο I σημείο 3

Άρθρο 7

Παράρτημα II μέρος 1 και παράρτημα III μέρος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 30 παράγραφος 1, άρθρο 30 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, άρθρο 30 παράγραφος 6, άρθρο 32 και παράρτημα II μέρος 1 κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 9

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 10

Άρθρο 62 παράγραφος 1

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Παράρτημα


Οδηγία 91/174/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3, άρθρο 35 παράγραφος 1 και άρθρο 45 παράγραφος 1

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8


Οδηγία 94/28/ΕΚ του Συμβουλίου

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 1 και άρθρο 36 παράγραφος 2

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 34

Άρθρο 4

Άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και δ) και άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 5

Άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ)

Άρθρο 6

Άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ)

Άρθρο 7

Άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ)

Άρθρο 8

Άρθρο 39 παράγραφος 2

Άρθρα 9 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρο 37 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 10

Άρθρα 57 και 60

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 62 παράγραφος 1

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15