11.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 65/40


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/346 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Μαρτίου 2016

για τον καθορισμό των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σκοπός του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών (ΤΣΠ) είναι να επικουρεί τις αρμόδιες αρχές κατά την πρόληψη, τη διερεύνηση και τη δίωξη πράξεων που αντιβαίνουν στην τελωνειακή και γεωργική νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταχωρίζουν στοιχεία σχετικά με συναφή περιστατικά, όπως η κατάσχεση ή δέσμευση των εμπορευμάτων στο ΤΣΠ. Προκειμένου το ΤΣΠ να εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αρμόδιων αρχών, είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ΤΣΠ.

(2)

Κάθε περιστατικό που υποβάλλεται στο ΤΣΠ περιλαμβάνει ορισμένα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την ουσιαστική ερμηνεία της υπόθεσης. Προκειμένου να δοθεί στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα να εντοπίζουν εύκολα συγκεκριμένες υποθέσεις ή περιστατικά στο ΤΣΠ, πρέπει να είναι δυνατή η αναζήτηση των στοιχείων αναφοράς των υποθέσεων στο ΤΣΠ και πρέπει συνεπώς να συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία αναφοράς της υπόθεσης ως στοιχείο στο ΤΣΠ.

(3)

Η δόλια δραστηριότητα συνεπάγεται κατά κανόνα την ενεργό συμμετοχή ενός ή περισσότερων ατόμων. Η ορθή και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση των προσώπων που συμμετέχουν σε δυνητικά δόλιες δραστηριότητες είναι ύψιστης σημασίας για την επιτυχή διερεύνηση των περιστατικών. Τα δεδομένα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που ενέχονται σε δόλια ή δυνητικά δόλια δραστηριότητα πρέπει, επομένως, να υποβάλλονται στο ΤΣΠ.

(4)

Λόγω του γεγονότος ότι ο τρόπος λειτουργίας της εμπορικής απάτης, καθώς και η μέθοδος απόκρυψης, εξαρτώνται από τα μέσα μεταφοράς, πρέπει να περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τα μέσα μεταφοράς ως ένα από τα απαιτούμενα στοιχεία στο ΤΣΠ.

(5)

Οι μορφές μεταφοράς που δεν δικαιολογούνται από οικονομική άποψη θεωρούνται κατάλληλοι δείκτες για ορισμένα είδη απάτης, όπως, για παράδειγμα, την ψευδή δήλωση καταγωγής. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καθίστανται γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με τα δρομολόγια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, διότι αυτές μπορεί να είναι σημαντικές για τον εντοπισμό δόλιων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες σχετικά με τα στάδια του δρομολογίου θεωρούνται απαραίτητες για την ορθή διερεύνηση της τελωνειακής απάτης και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ως ένα από τα στοιχεία του ΤΣΠ.

(6)

Οι δασμοί και άλλες επιβαρύνσεις ποικίλλουν ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του εμπορεύματος. Για να εξασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση των υποθέσεων ή περιστατικών που υποβάλλονται στο ΤΣΠ πρέπει, επομένως, να καταχωρίζονται στο ΤΣΠ προδιαγραφές που αφορούν τα εμπορεύματα τα οποία αφορά η υπόθεση.

(7)

Η ανάλυση της συγκεκριμένης κατάσχεσης, της δήμευσης ή της δέσμευσης των εμπορευμάτων συμβάλλει στην ανάπτυξη προληπτικών μέτρων κατά της μελλοντικής εμφάνισης του ίδιου τύπου τελωνειακής απάτης. Ως εκ τούτου, κρίνεται σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την κατάσχεση, τη δέσμευση ή τη δήμευση στο ΤΣΠ.

(8)

Κάθε μέτρο που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές πρέπει να δικαιολογείται και, ως εκ τούτου, να βασίζεται σε κατάλληλους δείκτες κινδύνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν πληροφορίες για την αξιολόγηση κινδύνου ως ένα από τα στοιχεία του ΤΣΠ.

(9)

Ανάλογα με την υπόθεση, τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην καταχώριση της υπόθεσης στο ΤΣΠ μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, εμπορικά έγγραφα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στοιχεία

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του ΤΣΠ σύμφωνα με τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 είναι τα εξής:

α)

Τα στοιχεία που είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97:

Στοιχεία αναφοράς της υπόθεσης

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση

Επισύναψη σχετικών εγγράφων

β)

Πρόσθετα στοιχεία για την κατηγορία του άρθρου 24 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97:

Λεπτομέρειες σχετικά με τα εμπορεύματα

Έγγραφα

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσχεση, τη δέσμευση ή τη δήμευση

Ενέργειες

Δείκτες κινδύνου

Παρατηρήσεις

γ)

Πρόσθετα στοιχεία για την κατηγορία του άρθρου 24 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97:

Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέσα μεταφοράς

Έγγραφα

Στάδια του δρομολογίου

Ενέργειες

Δείκτες κινδύνου

Παρατηρήσεις

δ)

Πρόσθετα στοιχεία για την κατηγορία του άρθρου 24 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97:

Δεδομένα σχετικά με τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις

Έγγραφα

Ενέργειες

Δείκτες κινδύνου

Παρατηρήσεις

ε)

Πρόσθετα στοιχεία για την κατηγορία του άρθρου 24 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97:

Δεδομένα σχετικά με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα

Έγγραφα

Ενέργειες

Δείκτες κινδύνου

Παρατηρήσεις

στ)

Πρόσθετα στοιχεία για την κατηγορία του άρθρου 24 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97:

Λεπτομέρειες σχετικά με τις τάσεις απάτης

Δείκτες κινδύνου

ζ)

Πρόσθετα στοιχεία για την κατηγορία του άρθρου 24 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97:

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εμπειρογνωμοσύνης

η)

Πρόσθετα στοιχεία για την κατηγορία του άρθρου 24 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97:

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσχεση, τη δέσμευση ή τη δήμευση

Ενέργειες

Δείκτες κινδύνου

θ)

Πρόσθετα στοιχεία για την κατηγορία του άρθρου 24 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97:

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσχεση, τη δέσμευση ή τη δήμευση

Ενέργειες

Δείκτες κινδύνου

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα προαναφερθέντα στοιχεία παρέχονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Κατάργηση

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 696/98 της Επιτροπής (2) καταργείται.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 696/98 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 1998, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 96 της 28.3.1998, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Αριθμός αναγνώρισης της υπόθεσης

Στοιχεία αναφοράς εγγράφου

Εθνικός αριθμός αναφοράς

Περίληψη

Υπηρεσία

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Ημερομηνία

β)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ

Είδος απάτης

Είδος έκθεσης

Μέσα μεταφοράς

Ποιότητα των πληροφοριών

γ)

ΕΓΓΡΑΦΑ

Τύπος

Αριθμός

Καταβολή ναύλου

Ημερομηνία έκδοσης

Τόπος έκδοσης

δ)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Εμπλοκή

Όνομα

Επώνυμο

Πατρικό επώνυμο

Ψευδώνυμο

Φύλο

Τυχόν ιδιαίτερα και μόνιμα φυσικά χαρακτηριστικά

Τόπος γέννησης

Ημερομηνία γέννησης

Εθνικότητα

Διεύθυνση

Οδός

Αριθμός

Ταχυδρομική θυρίδα

Ταχυδρομικός κωδικός

Πόλη

Χώρα

Τηλέφωνο/Κινητό τηλέφωνο

Φαξ/Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Έγγραφα ταυτότητας

Είδος εγγράφου

Αριθμός εγγράφου

Ημερομηνία έκδοσης

Τόπος έκδοσης

Χώρα

Αποσκευές

Κατηγορία

Τύπος

Μάρκα

Αριθμός ετικέτας

Υπηρεσία αποσκευών

Εισιτήρια

Ημερομηνία αγοράς

Τρόπος πληρωμής

Εκδόθηκε στ… (χώρα)

Εκδόθηκε από

Ημερομηνία έναρξης ταξιδίου

Διάρκεια διαμονής (ημέρες)

Μετρητά

Που δηλώθηκαν

Προβλεπόμενη χρήση

Προέλευση

Νόμισμα

Είδος μετρητών

Ποσό

Μετατροπή ποσού (σε ευρώ)

Προειδοποίηση

ε)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εμπλοκή

Όνομα

Εμπορική επωνυμία

Είδος καταχώρισης

Αριθμός νηολογίου (1)

Διεύθυνση*

Οδός

Αριθμός

Ταχυδρομική θυρίδα

Ταχυδρομικός κωδικός

Πόλη

Χώρα

Τηλέφωνο/Κινητό τηλέφωνο

Φαξ/Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

στ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

6.1

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

Τύπος

Αριθμός

Κατάσταση

Αριθμός τελωνειακών σφραγίδων

Μέγεθος

ζ)

6.2

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τύπος

Είδος καταχώρισης

Εθνικότητα

Μάρκα

Πινακίδα κυκλοφορίας

Χρώμα

Τυπωμένα ονόματα ή λογότυπα

Αριθμός τελωνειακών σφραγίδων

η)

6.3

ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΦΟΣ

Τύπος

Όνομα

Σημαία

Λιμένας νηολόγησης

Μήκος

Μονάδα μήκους

Χωρητικότητα ICT Ολική χωρητικότητα (GT)

Χρώμα

Είδος νηολόγησης

Αριθμός νηολογίου σκάφους

θ)

6.4

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ

Τύπος

Όνομα

Σημαία

Είδος νηολόγησης

Αριθμός νηολογίου σκάφους

ι)

6.5

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τύπος

Αριθμός αμαξοστοιχίας

Εταιρεία

Εθνικότητα

Αριθμός βαγονιού

Αριθμός τελωνειακών σφραγίδων

ια)

6.6

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τύπος

Αριθμός πτήσης

Είδος μεταφοράς

Αεροπορική εταιρεία

Αριθμός νηολογίου

Αερομεταφορέας

Πινακίδα κυκλοφορίας

MRN

Υπηρεσία αποσκευών

Αριθμός τελωνειακών σφραγίδων

6.7

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ — ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Τύπος

Αριθμός πτήσης

Αερομεταφορέας

Πινακίδα κυκλοφορίας

MRN

ιβ)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Στάδιο

Ημερομηνία

Χώρα

Τόπος

Είδος τοποθεσίας

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

Μέσα μεταφοράς

ιγ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Κατάσταση εμπορεύματος

Είδος εμπορεύματος

Περιγραφή

Κατηγορία

Κωδικός ΕΣ/ΣΟ/Taric (10, 6, 8 ψηφία)

Τελωνειακό καθεστώς

Συνολικό ποσό τιμολογίου

Νόμισμα

Μετατροπή ποσού (σε ευρώ)

Μάρκα

Κατασκευαστής

Ποσότητα

Μονάδα

Μεικτό βάρος

Όγκος

Καθαρό βάρος

Ετικέτες/προειδοποιήσεις (που έχουν τεθεί)

Προειδοποίηση

8.1

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΟΥ

Τύπος προϊόντος

8.2

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Είδος φαρμακευτικής ουσίας

Ποσότητα

Μονάδα

Λογότυπα

8.3

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ

Προβλεπόμενη χρήση

Προέλευση

Ποσό

Είδη μετρητών

Ποσότητα

ιδ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΕΥΣΗ

Κατάσταση

Ημερομηνία

Χώρα

Είδος τοποθεσίας

Τόπος κατάσχεσης

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

Τρόπος δράσης

Είδος απόκρυψης

Στοιχεία απόκρυψης

Υπηρεσία

ιε)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Απαιτούμενη ενέργεια

Αιτία της ενέργειας

Εικαζόμενος τρόπος δράσης

Εικαζόμενο είδος απόκρυψης

Ενέργεια που εκτελέστηκε

Ημερομηνία

ιστ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ιζ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρατήρηση

ιη)

ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στοιχεία αναφοράς

ιθ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ

κ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ


(1)  Αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να συμπληρωθεί αν κατ' αυτόν τον τρόπο είναι πιθανό να αναγνωριστεί φυσικό πρόσωπο.