18.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 41/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/224 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Φεβρουαρίου 2016

για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 947/2014 και (ΕΕ) αριθ. 948/2014 όσον αφορά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 2, το άρθρο 20 στοιχεία γ), στ), ιβ), ιγ) και ιδ) και το άρθρο 223 παράγραφος 3 στοιχείο γ),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (3), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι εκτελεστικοί κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 947/2014 (4) και (ΕΕ) αριθ. 948/2014 (5) άνοιξαν την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, αντιστοίχως, ενόψει της ιδιαιτέρως δύσκολης κατάστασης στην αγορά, που οφείλεται κυρίως στην απαγόρευση από τη Ρωσία των εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ένωση.

(2)

Τα εν λόγω καθεστώτα ιδιωτικής αποθεματοποίησης παρατάθηκαν με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής αριθ. 1337/2014 (6), (ΕΕ) 2015/303 (7) και (ΕΕ) 2015/1548 (8). Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να υποβληθούν έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016.

(3)

Στις 25 Ιουνίου 2015, η Ρωσία παρέτεινε την απαγόρευση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων καταγωγής ΕΕ για άλλο ένα έτος, έως τις 6 Αυγούστου 2016.

(4)

Επιπλέον, η παγκόσμια ζήτηση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων παρέμεινε εύθραυστη καθ' όλο το 2015, ενώ η προσφορά γάλακτος αυξήθηκε στις κύριες εξαγωγικές περιοχές.

(5)

Κατά συνέπεια, οι τιμές βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στην Ένωση μειώθηκαν περαιτέρω και η πτωτική τάση αναμένεται να συνεχιστεί.

(6)

Λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς, κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστούν η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των καθεστώτων ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη και η παράτασή τους έως το τέλος της περιόδου παρέμβασης 2016, στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

(7)

Για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων δυνάμει των καθεστώτων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 947/2014, η ημερομηνία «29η Φεβρουαρίου 2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Σεπτεμβρίου 2016».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 948/2014

Στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 948/2014, η ημερομηνία «29η Φεβρουαρίου 2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Σεπτεμβρίου 2016».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 947/2014 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το βούτυρο και τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης (ΕΕ L 265 της 5.9.2014, σ. 15).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 948/2014 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη και τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης (ΕΕ L 265 της 5.9.2014, σ. 18).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1337/2014 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 947/2014 και (ΕΕ) αριθ. 948/2014 όσον αφορά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (ΕΕ L 360 της 17.12.2014, σ. 15).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/303 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2015, για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 947/2014 και (ΕΕ) αριθ. 948/2014 όσον αφορά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (ΕΕ L 55 της 26.2.2015, σ. 4).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1548 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2015, για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 947/2014 και (ΕΕ) αριθ. 948/2014 όσον αφορά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (ΕΕ L 242 της 18.9.2015, σ. 26).