14.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 9/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/26 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιανουαρίου 2016

για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά αιθοξυλιωμένες εννεϋλοφαινόλες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 2 Αυγούστου 2013 το Βασίλειο της Σουηδίας υπέβαλε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής «ο Οργανισμός») φάκελο (στο εξής «ο φάκελος του παραρτήματος XV») σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ώστε να κινηθεί η διαδικασία επιβολής περιορισμών που προβλέπεται στα άρθρα 69 έως 73 του εν λόγω κανονισμού. Αρχικά, ο φάκελος του παραρτήματος XV ανέφερε ότι η έκθεση σε εννεϋλοφαινόλη («NP») και αιθοξυλιωμένη εννεϋλοφαινόλη («NPE») ενέχει κίνδυνο για το περιβάλλον, ειδικά για τα υδρόβια είδη που ζουν σε επιφανειακά ύδατα. Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος αυτός, ο φάκελος πρότεινε απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών ειδών που μπορούν να πλυθούν στο νερό, αν περιείχαν NP ή NPE σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 100 mg/kg (0,01 % κατά βάρος). Ο φάκελος του παραρτήματος XV κατέδειξε ότι είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης.

(2)

Κατά τη διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον φάκελο του παραρτήματος XV, η Σουηδία συνέστησε τη διαγραφή της NP από το πεδίο εφαρμογής της πρότασης περιορισμού, διότι δεν χρησιμοποιείται σκοπίμως στην επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών ειδών. Η εξαίρεση της NP θεωρήθηκε δικαιολογημένη από τις επιτροπές του Οργανισμού για την αξιολόγηση κινδύνων («RAC») και για την κοινωνικοοικονομική ανάλυση («SEAC»), όταν αξιολογούνται όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την πρακτικότητα και τη δυνατότητα παρακολούθησης του περιορισμού. Συνεπώς, μόνο η NPE θα πρέπει να υπόκειται στον προτεινόμενο περιορισμό.

(3)

Στον φάκελο του παραρτήματος XV οι αιθοξυλιωμένες εννεϋλοφαινόλες (NPE) ορίζονται ως διακλαδισμένες και γραμμικές αιθοξυλιωμένες εννεϋλοφαινόλες που καλύπτουν ουσίες που προσδιορίζονται από τους αριθμούς CAS ή EC και ουσίες UVCB, πολυμερή και ομόλογες. Οι ουσίες στην εν λόγω ομάδα προσδιορίζονται από τον μοριακό τύπο (C2H4O)nC15H24O.

(4)

Διάφορες μελέτες αγοράς, που αναφέρονται στον φάκελο του παραρτήματος XV, εντόπισαν την παρουσία αιθοξυλιωμένης εννεϋλοφαινόλης (NPE) σε κλωστοϋφαντουργικά είδη, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Η διάθεση στην αγορά και η χρήση αιθοξυλιωμένων εννεϋλοφαινολών (NPE), ως ουσιών ή σε μείγματα, με σκοπό την κατεργασία κλωστοϋφαντουργικών ειδών και δερμάτων, υπόκεινται ήδη σε περιορισμούς με την εγγραφή 46 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια εύλογα προβλέψιμων συνθηκών πλυσίματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών στο νερό, η έκλυση στο υδάτινο περιβάλλον αιθοξυλιωμένης εννεϋλοφαινόλης ενέχει κινδύνους για τα υδρόβια είδη.

(5)

Για λόγους συνέπειας με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ο προτεινόμενος περιορισμός των κλωστοϋφαντουργικών ειδών θα πρέπει να καλύπτει προϊόντα τα οποία αποτελούνται από υφαντικές ίνες σε ποσοστό τουλάχιστον 80 % κατά βάρος και άλλα προϊόντα που περιέχουν ένα τμήμα που αποτελείται από τουλάχιστον κατά 80 % κατά βάρος υφαντικές ίνες. Επιπλέον, για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να αναφέρεται ότι τα κλωστοϋφαντουργικά είδη καλύπτουν ακατέργαστα, ημικατεργασμένα και έτοιμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως ενδύματα (π.χ. για άτομα, παιχνίδια και ζώα), αξεσουάρ, κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων, ίνες, νήματα, υφάσματα και πλεκτά φύλλα.

(6)

Στις 3 Ιουνίου 2014 η RAC ενέκρινε ομόφωνα γνώμη σχετικά με τον περιορισμό που προτείνεται στον φάκελο του παραρτήματος XV, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος λόγω της έκθεσης σε προϊόντα αποδόμησης των αιθοξυλιωμένων εννεϋλοφαινολών (NPE). Η RAC επιπλέον γνωμοδότησε ότι ο περιορισμός είναι το καταλληλότερο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν οι NPE στα κλωστοϋφαντουργικά είδη, τόσο για λόγους αποτελεσματικότητας όσο και για λόγους πρακτικής εφαρμογής.

(7)

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 η SEAC ενέκρινε ομόφωνα γνώμη σχετικά με τον περιορισμό που προτείνεται στον φάκελο του παραρτήματος XV, αναφέροντας ότι ο προτεινόμενος περιορισμός όσον αφορά αιθοξυλιωμένες εννεϋλοφαινόλες είναι το καταλληλότερο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν όσον αφορά την αναλογικότητα μεταξύ κοινωνικοοικονομικών οφελών και κοινωνικοοικονομικού κόστους.

(8)

Σύμφωνα με τον φάκελο του παραρτήματος XV και όπως επιβεβαιώθηκε από τη RAC και τη SEAC, το όριο του 0,01 % κατά βάρος είναι η χαμηλότερη συγκέντρωση που είναι ανάλογη με την εκ προθέσεως κατεργασία υφασμάτων με αιθοξυλιωμένη εννεϋλοφαινόλη. Οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση επιβεβαίωσαν ότι ένα όριο χαμηλότερο από 0,01 % κατά βάρος θα παρουσιάσει σημαντικές δυσκολίες εφαρμογής, επειδή τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μπορούν να μολυνθούν με αιθοξυλιωμένες εννεϋλοφαινόλες σε τόσο χαμηλές συγκεντρώσεις λόγω τυχαίας έκθεσης κατά τη διαδικασία παραγωγής. Επιπλέον, η μείωση του ορίου του 0,01 % κατά έναν συντελεστή 5 (έως 0,002 % κατά βάρος) θα μειώσει τις εκπομπές μόνο κατά ένα συντελεστή περίπου 1,25, γεγονός που θα μειώσει τη συγκέντρωση αιθοξυλιωμένων εννεϋλοφαινολών στα επιφανειακά ύδατα κατά επιπλέον 5 % σε σύγκριση με το όριο του 0,01 % κατά βάρος.

(9)

Ζητήθηκε η γνώμη του φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής και οι συστάσεις του ελήφθησαν υπόψη.

(10)

Την 1η Οκτωβρίου 2014 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή τις γνώμες της RAC και της SEAC, βάσει των οποίων η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρουσία αιθοξυλιωμένης εννεϋλοφαινόλης σε κλωστοϋφαντουργικά είδη συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο για το περιβάλλον που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ένωσης. Ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος του περιορισμού αυτού, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων εναλλακτικών, έχει ληφθεί υπόψη.

(11)

Γίνεται η παραδοχή ότι τα μεταχειρισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα συνήθως έχουν πλυθεί αρκετές φορές πριν από κάθε προσφορά ή διάθεση σε τρίτο και, συνεπώς, θα περιέχουν αμελητέες ποσότητες αιθοξυλιωμένων εννεϋλοφαινολών, εάν υπάρχουν. Ως εκ τούτου, η διάθεση στην αγορά μεταχειρισμένων κλωστοϋφαντουργικών ειδών θα πρέπει να εξαιρεθεί από τον περιορισμό. Ομοίως, τα ανακυκλωμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχουν αμελητέες ποσότητες αιθοξυλιωμένων εννεϋλοφαινολών, εάν υπάρχουν, και, συνεπώς, ο περιορισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε νέα κλωστοϋφαντουργικά είδη όταν αυτά έχουν παραχθεί με χρήση αποκλειστικά και μόνο ανακυκλωμένων υφαντικών υλών χωρίς τη χρήση NPE.

(12)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να λάβουν κατάλληλα μέτρα συμμόρφωσης, ιδίως για την εξασφάλιση επαρκούς επικοινωνίας στο εσωτερικό της περίπλοκης παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού. Ο νέος περιορισμός θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρμοστεί μόνο από μια μεταγενέστερη ημερομηνία και μετά.

(13)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 73/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/73/ΕΚ και 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 272 της 18.10.2011, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προστίθεται η ακόλουθη νέα καταχώριση 46α:

«46α.

Αιθοξυλιωμένη εννεϋλοφαινόλη (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά μετά τις 3 Φεβρουαρίου 2021 στα κλωστοϋφαντουργικά είδη που ευλόγως αναμένεται να πλένονται με νερό κατά τον συνήθη κύκλο ζωής τους, σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 0,01 % κατά βάρος του εν λόγω κλωστοϋφαντουργικού είδους ή από κάθε μέρος του κλωστοϋφαντουργικού είδους.

2.

Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τη διάθεση στην αγορά μεταχειρισμένων ειδών ή νέων κλωστοϋφαντουργικών ειδών που παράγονται αποκλειστικά από ανακυκλωμένες υφαντικές ύλες.

3.

Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, ως “κλωστοϋφαντουργικό είδος” νοείται κάθε ακατέργαστο, ημικατεργασμένο ή τελικό προϊόν το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον 80 % κατά βάρος υφαντικές ίνες ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει ένα τμήμα που αποτελείται από τουλάχιστον 80 % κατά βάρος υφαντικές ίνες, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως ενδύματα, αξεσουάρ, κλωστοϋφαντουργικά είδη εσωτερικών χώρων, ίνες, νήματα, υφάσματα και πλεκτά φύλλα.»