2.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 25/69


Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/12 της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2016, για τον τερματισμό της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης του δασμού αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών δασμών που επιβάλλονται στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (π.χ. κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 4 της 7ης Ιανουαρίου 2016 )

Στη σελίδα 8, στην αιτιολογική σκέψη 64:

αντί:

«Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 και του άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009,»

διάβαζε:

«Η επιτροπή που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και του άρθρου 25 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων δεν διατύπωσε γνώμη,».