6.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 3/35


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/8 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Ιανουαρίου 2016

για τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών της ενότητας ad hoc 2017 σχετικά με την αυτοαπασχόληση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 7α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τον σκοπό της παρακολούθησης της προόδου προς την επίτευξη των κοινών στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει από τα κράτη μέλη ένα ολοκληρωμένο σύνολο στοιχείων σχετικά με την αυτοαπασχόληση το οποίο επιτρέπει να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ των κρατών μελών.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 318/2013 της Επιτροπής (2) θεσπίζει μια ενότητα ad hoc για την αυτοαπασχόληση.

(3)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1397/2014 της Επιτροπής (3) προσδιορίζει και περιγράφει τους τομείς εξειδικευμένων πληροφοριών («υποενότητες ad hoc») που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ενότητα ad hoc 2017 σχετικά με την αυτοαπασχόληση.

(4)

Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα φίλτρα, τους κωδικούς και την προθεσμία για τη διαβίβαση των στοιχείων στο πλαίσιο της υποενότητας ad hoc σχετικά με την αυτοαπασχόληση.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ενότητας ad hoc 2017 σχετικά με την αυτοαπασχόληση, τα φίλτρα, οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται και η προθεσμία εντός της οποίας τα αποτελέσματα πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή, παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 318/2013 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2016 έως 2018, με σκοπό τη διενέργεια της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (ΕΕ L 99 της 9.4.2013, σ. 11).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1397/2014 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 318/2013 της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2016 έως 2018, με σκοπό τη διενέργεια της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (ΕΕ L 370 της 30.12.2014, σ. 42).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα φίλτρα και οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενότητα ad hoc σχετικά με την αυτοαπασχόληση που έχει προγραμματιστεί για το 2017. Ορίζονται, επίσης, οι ημερομηνίες υποβολής των στοιχείων στην Επιτροπή.

Προθεσμία για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων στην Επιτροπή: 31 Μαρτίου 2018.

Φίλτρα και κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση των στοιχείων: όπως ορίζεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2008 της Επιτροπής (1).

Στήλες που προορίζονται για τους προαιρετικούς συντελεστές στάθμισης, που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις μερικής δειγματοληψίας ή μη απάντησης: οι στήλες 222-225 που περιέχουν ακέραιους αριθμούς και οι στήλες 226-227 που περιέχουν δεκαδικά ψηφία.

1)   Υποενότητα «Οικονομικά εξαρτώμενη αυτοαπασχόληση»

Ονομασία/Στήλη

Κωδικός

Περιγραφή

Φίλτρο

MAINCLNT

 

Οικονομική εξάρτηση

STAPRO = 1,2

211

 

Αριθμός και σημασία των πελατών κατά τους τελευταίους 12 μήνες

 

 

1

Κανένας πελάτης κατά τους τελευταίους 12 μήνες

 

2

Μόνο ένας πελάτης κατά τους τελευταίους 12 μήνες

3

2-9 πελάτες κατά τους τελευταίους 12 μήνες, αλλά ένας ήταν κυρίαρχος πελάτης

4

2-9 πελάτες κατά τους τελευταίους 12 μήνες, και κανείς δεν ήταν κυρίαρχος πελάτης

5

Άνω των 9 πελατών κατά τους τελευταίους 12 μήνες, αλλά ένας ήταν κυρίαρχος πελάτης

6

Άνω των 9 πελατών κατά τους τελευταίους 12 μήνες, και κανείς δεν ήταν κυρίαρχος πελάτης

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ

WORKORG

 

Οργανωτική εξάρτηση

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Επιρροή επί των αποφάσεων των ωρών εργασίας

 

 

1

Ο ερωτώμενος αποφασίζει

 

2

Ο (οι) πελάτης(-ες) του ερωτωμένου αποφασίζει(-ουν)

3

Οποιοδήποτε άλλο μέρος αποφασίζει

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ

2)   Υποενότητα «Συνθήκες εργασίας των αυτοαπασχολούμενων ατόμων»

Ονομασία/Στήλη

Κωδικός

Περιγραφή

Φίλτρο

REASSE

 

Κύριος λόγος για τη μετάβαση σε καθεστώς αυτοαπασχόλησης

STAPRO = 1,2

213

 

Κύριος λόγος για τη μετάβαση σε καθεστώς αυτοαπασχόλησης κατά την έναρξη της εργασίας ως αυτοαπασχολούμενος στην τρέχουσα θέση εργασίας

 

 

1

Δεν μπόρεσε να βρει θέση εργασίας ως μισθωτός

 

2

Ο πρώην εργοδότης του ερωτωμένου του ζήτησε να γίνει αυτοαπασχολούμενος

3

Είναι η συνήθης πρακτική στον τομέα του ερωτωμένου

4

Παρουσιάστηκε κατάλληλη ευκαιρία

5

Συνέχισε την οικογενειακή επιχείρηση

6

Δεν επιθυμούσε ή δεν σχεδίαζε να γίνει αυτοαπασχολούμενος, αλλά άρχισε να εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενος για άλλο λόγο πέραν εκείνων που απαριθμούνται προηγουμένως

7

Επιθυμούσε να είναι αυτοαπασχολούμενος εξαιτίας των ευέλικτων ωρών εργασίας

8

Επιθυμούσε να είναι αυτοαπασχολούμενος για άλλο λόγο

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ

SEDIFFIC

 

Βασική δυσκολία ως αυτοαπασχολούμενος

STAPRO = 1,2

214

 

Κύρια δυσκολία, κατά προσωπική αντίληψη, της εργασίας ως αυτοαπασχολούμενος κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών

 

 

0

Έλλειψη επιρροής στον καθορισμό της τιμής των ιδίων εργασιών

 

1

Έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση για την επιχείρηση

2

Καθυστερημένες πληρωμές ή μη πληρωμές

3

Υπερβολικός διοικητικός φόρτος

4

Έλλειψη εισοδήματος σε περίπτωση ασθένειας

5

Περίοδοι οικονομικής δυσπραγίας

6

Περίοδοι χωρίς πελάτες, παραγγελίες ή σχέδιο εργασιών

7

Άλλες δυσκολίες

8

Δεν είχε δυσκολίες

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ

REASNOEM

 

Κύριος λόγος μη απασχόλησης μισθωτών

STAPRO = 2

215

 

Κύριος λόγος μη απασχόλησης μισθωτών, κατά προσωπική αντίληψη

 

 

0

Ο ερωτώμενος επιθυμεί κυρίως να εργάζεται ο ίδιος

 

1

Δεν υπάρχει αρκετή εργασία

2

Είναι δύσκολο να βρεθεί το κατάλληλο προσωπικό

3

Το νομικό πλαίσιο είναι υπερβολικά περίπλοκο

4

Υψηλές κοινωνικές εισφορές

5

Δεν είναι δυνατό στο επάγγελμα του ερωτωμένου

6

Ο ερωτώμενος προτιμά να συνεργάζεται με υπεργολάβους ή συνεργάτες

7

Ο (οι) πελάτης(-ες) του ερωτωμένου επιθυμεί(-ούν) την εκτέλεση των εργασιών από τον ερωτώμενο

8

Άλλος λόγος

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ

BPARTNER

 

Συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους

STAPRO = 1,2

216

 

Συνεργασία με συνιδιοκτήτη και/ή σε δίκτυο άλλων αυτοαπασχολουμένων

 

 

1

Συνεργάζεται με συνιδιοκτήτη

 

2

Συνεργάζεται με άλλους αυτοαπασχολουμένους σε δίκτυο

3

Και τα δύο

4

Κανένα από τα δύο

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ

PLANEMPL

 

Προβλεπόμενη πρόσληψη υπαλλήλων ή υπεργολάβων

STAPRO = 1,2

217

 

Σχεδιάζει προσλήψεις ή ανάθεση υπεργολαβίας εντός των επόμενων 12 μηνών

 

 

1

Σχεδιάζει να προσλάβει μόνο μόνιμους υπαλλήλους

 

2

Σχεδιάζει να προσλάβει μόνο προσωρινούς υπαλλήλους

3

Σχεδιάζει να προσλάβει μόνιμους και προσωρινούς υπαλλήλους

4

Σχεδιάζει μόνο να κάνει ανάθεση σε υπεργολάβους

5

Σχεδιάζει να κάνει ανάθεση σε υπεργολάβους και να προσλάβει υπαλλήλους

6

Δεν σχεδιάζει να προσλάβει υπαλλήλους ούτε να κάνει ανάθεση σε υπεργολάβους

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ

3)   Υποενότητα «Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι»

Ονομασία/Στήλη

Κωδικός

Περιγραφή

Φίλτρο

JBSATISF

 

Ικανοποίηση από την εργασία

WSTATOR = 1,2

218

 

Το επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία στην κύρια εργασία

 

 

1

Ικανοποιημένος σε μεγάλο βαθμό

 

2

Ικανοποιημένος σε μέτριο βαθμό

3

Ικανοποιημένος σε μικρό βαθμό

4

Καθόλου ικανοποιημένος

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 

Αυτονομία της θέσης εργασίας

WSTATOR = 1,2

219

 

Το επίπεδο επιρροής στο περιεχόμενο και τη διάταξη των καθηκόντων στην κύρια εργασία

 

 

1

Μπορεί να επηρεάσει τόσο το περιεχόμενο, όσο και τη διάταξη των καθηκόντων

 

2

Μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο, αλλά όχι τη διάταξη των καθηκόντων

3

Μπορεί να επηρεάσει τη διάταξη, αλλά όχι το περιεχόμενο των καθηκόντων

4

Δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε το περιεχόμενο, ούτε τη διάταξη των καθηκόντων

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ

PREFSTAP

 

Προτιμώμενο επαγγελματικό καθεστώς για την κύρια εργασία

WSTATOR = 1,2

220

 

Προτίμηση εργασίας ως μισθωτός αν ο ερωτώμενος είναι επί του παρόντος αυτοαπασχολούμενος, ή προτίμηση εργασίας ως αυτοαπασχολούμενος αν επί του παρόντος εργάζεται ως μισθωτός

 

 

1

Δεν επιθυμεί να αλλάξει επαγγελματικό καθεστώς

 

2

Είναι αυτοαπασχολούμενος, αλλά επιθυμεί να εργαστεί ως μισθωτός

3

Εργάζεται ως μισθωτός ή συμβοηθούν μέλος οικογενειακής επιχείρησης, αλλά επιθυμεί να γίνει αυτοαπασχολούμενος

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ

OBSTACSE

 

Κύριος λόγος για τη μη αυτοαπασχόληση στην κύρια εργασία

PREFSTAP = 3

221

 

Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι εν ενεργεία υπάλληλοι ή συμβοηθούντα μέλη οικογενειακής επιχείρησης που θα επιθυμούσαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν μετακινηθεί προς το επιθυμητό επαγγελματικό καθεστώς

 

 

1

Οικονομική ανασφάλεια

 

2

Δυσκολίες όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την επιχείρηση

3

Υπερβολικό άγχος, αρμοδιότητες ή ρίσκο

4

Χαμηλότερη κάλυψη από την κοινωνική προστασία

5

Άλλος λόγος

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

Κενό

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2008 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα όσον αφορά την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στοιχείων από το 2009 και μετά, τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές και τον ορισμό των τριμήνων αναφοράς (ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 57).