23.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 17/65


Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 3 της 6ης Ιανουαρίου 2016 )

1.

Στη σελίδα 16, στον τίτλο:

αντί:

«ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Ιανουαρίου 2016

για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας»

διάβαζε:

«ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Ιανουαρίου 2016

για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης».

2.

Στη σελίδα 16, στο δεύτερο σημείο αναφοράς:

αντί:

«Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 59 παράγραφος 2, και την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 3,»

διάβαζε:

«Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 59 παράγραφος 2, και την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 3,».

3.

Στη σελίδα 16, στην αιτιολογική σκέψη 1:

αντί:

«Ένας από τους κύριους στόχους των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βασικό στοιχείο της προσπάθειας αυτής είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ). Κατά συνέπεια, το τυποποιημένο έντυπο για το ΕΕΕΠ θα πρέπει να καταρτιστεί κατά τρόπο ώστε να παρακαμφθεί η ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής. Με τον ίδιο πάντα στόχο κατά νουν, το τυποποιημένο έντυπο θα πρέπει επίσης να παρέχει τις ενδεδειγμένες πληροφορίες όσον αφορά τις οντότητες στων οποίων τις ικανότητες βασίζεται ο οικονομικός φορέας, ούτως ώστε η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών να διενεργείται μαζί με την επαλήθευση που αφορά τον κύριο οικονομικό φορέα, και με τους ιδίους όρους.»

διάβαζε:

«Ένας από τους κύριους στόχους των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασικό στοιχείο της προσπάθειας αυτής είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Κατά συνέπεια, το τυποποιημένο έντυπο για το ΕΕΕΣ θα πρέπει να καταρτιστεί κατά τρόπο ώστε να παρακαμφθεί η ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής. Με τον ίδιο πάντα στόχο κατά νουν, το τυποποιημένο έντυπο θα πρέπει επίσης να παρέχει τις ενδεδειγμένες πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ούτως ώστε η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών να διενεργείται μαζί με την επαλήθευση που αφορά τον κύριο οικονομικό φορέα, και με τους ιδίους όρους.».

4.

Στη σελίδα 16, στην αιτιολογική σκέψη 2:

αντί:

«Το ΕΕΕΠ θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμο για χρήση από τους αναθέτοντες φορείς που υπόκεινται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ και οι οποίοι, όταν θα εφαρμοστούν τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής που προβλέπονται από την οδηγία 2014/24/ΕΕ, πρέπει να το πράξουν κατά τον ίδιο τρόπο και υπό τις ίδιες συνθήκες με τις αναθέτουσες αρχές.»

διάβαζε:

«Το ΕΕΕΣ θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμο για χρήση από τους αναθέτοντες φορείς που υπόκεινται στην οδηγία 2014/25/ΕΕ και οι οποίοι, όταν θα εφαρμόζουν τους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται από την οδηγία 2014/24/ΕΕ, πρέπει να το πράττουν κατά τον ίδιο τρόπο και υπό τις ίδιες συνθήκες με τις αναθέτουσες αρχές.».

5.

Στη σελίδα 16, στην αιτιολογική σκέψη 3:

αντί:

«Για την αποφυγή του διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και τις πιθανές αντιφατικές ενδείξεις στα διάφορα έγγραφα της προμήθειας, οι πληροφορίες τις οποίες οι οικονομικοί φορείς πρέπει να παρέχουν στο ΕΕΕΠ θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς εκ των προτέρων στην προκήρυξη διαγωνισμού ή με αναφορές σε άλλα μέρη των εγγράφων της προμήθειας, τις οποίες οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να εξετάζουν προσεκτικά, ενόψει της συμμετοχής τους και ενδεχομένης υποβολής προσφορών.»

διάβαζε:

«Για την αποφυγή του διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και τις πιθανές αντιφατικές ενδείξεις στα διάφορα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι πληροφορίες τις οποίες οι οικονομικοί φορείς πρέπει να παρέχουν στο ΕΕΕΣ θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς εκ των προτέρων στην προκήρυξη διαγωνισμού ή με αναφορές σε άλλα μέρη των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τις οποίες οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζουν προσεκτικά ενόψει της συμμετοχής τους και ενδεχομένης υποβολής προσφορών.».

6.

Στη σελίδα 16, στην αιτιολογική σκέψη 4:

αντί:

«Το ΕΕΕΠ αναμένεται επίσης να συμβάλει σε περαιτέρω απλοποίηση, τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, με την αντικατάσταση των πολλών και διαφόρων εθνικών υπεύθυνων δηλώσεων από ένα τυποποιημένο έντυπο, που θα καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναμένεται επίσης να συντελέσει ώστε να μειωθούν τα προβλήματα που αφορούν την ακριβή σύνταξη των επίσημων δηλώσεων και των δηλώσεων συναίνεσης και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα γλώσσας, δεδομένου ότι το τυποποιημένο έντυπο θα είναι διαθέσιμο στις επίσημες γλώσσες. Ως εκ τούτου, το ΕΕΕΠ αναμένεται να διευκολύνει την αύξηση της διασυνοριακής συμμετοχής σε διαδικασίες δημόσιων προμηθειών.»

διάβαζε:

«Το ΕΕΕΣ αναμένεται επίσης να συμβάλει σε περαιτέρω απλοποίηση, τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, με την αντικατάσταση των πολλών και διαφόρων εθνικών υπεύθυνων δηλώσεων από ένα τυποποιημένο έντυπο, που θα καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναμένεται επίσης να συντελέσει ώστε να μειωθούν τα προβλήματα που αφορούν την ακριβή σύνταξη των επίσημων δηλώσεων και των δηλώσεων συναίνεσης και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα γλώσσας, δεδομένου ότι το τυποποιημένο έντυπο θα είναι διαθέσιμο στις επίσημες γλώσσες. Ως εκ τούτου, το ΕΕΕΣ αναμένεται να διευκολύνει την αύξηση της διασυνοριακής συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.».

7.

Στη σελίδα 16, στην αιτιολογική σκέψη 5:

αντί:

«Η όποια επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων που πρόκειται να πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΕΕΠ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για την εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), και ειδικότερα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας.»

διάβαζε:

«Η όποια επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων που πρόκειται να πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΕΕΣ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για την εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), και ειδικότερα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας.».

8.

Στη σελίδα 16, στην αιτιολογική σκέψη 6:

αντί:

«Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή θα εξετάσει την πρακτική εφαρμογή του ΕΕΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική εξέλιξη των βάσεων δεδομένων στα κράτη μέλη και θα υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 18 Απριλίου 2017. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή δύναται να λάβει, επίσης, υπόψη ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες διασυνοριακής συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις, κυρίως για τις ΜΜΕ, ή πιθανές απλουστεύσεις εντός του πλαισίου που καθορίζεται από την οδηγία 2014/24/ΕΕ· επίσης, μπορεί να εξετάσει πιθανά θέματα που αφορούν πρακτικές συστηματικών αιτήσεων πιστοποιητικών ή άλλων μορφών αποδεικτικών εγγράφων όλων των συμμετεχόντων σε μια συγκεκριμένη διαδικασία προμήθειας ή πρακτικές οι οποίες συνίστανται στον προσδιορισμό με μεροληπτικό τρόπο των οικονομικών φορέων στους οποίους θα ζητηθούν τα εν λόγω έγγραφα.»

διάβαζε:

«Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή θα εξετάσει την πρακτική εφαρμογή του ΕΕΕΣ λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική εξέλιξη των βάσεων δεδομένων στα κράτη μέλη και θα υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 18 Απριλίου 2017. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή δύναται να λάβει επίσης υπόψη ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες διασυνοριακής συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κυρίως για τις ΜΜΕ, ή πιθανές απλουστεύσεις εντός του πλαισίου που καθορίζεται από την οδηγία 2014/24/ΕΕ· επίσης, μπορεί να εξετάσει πιθανά θέματα που αφορούν πρακτικές συστηματικών απαιτήσεων παροχής πιστοποιητικών ή άλλων μορφών αποδεικτικών εγγράφων όλων των συμμετεχόντων σε μια συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή πρακτικές οι οποίες συνίστανται στον προσδιορισμό με μεροληπτικό τρόπο των οικονομικών φορέων στους οποίους θα ζητηθούν τα εν λόγω έγγραφα.».

9.

Στη σελίδα 17, στην αιτιολογική σκέψη 7:

αντί:

«Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίων Προμηθειών,»

διάβαζε:

«Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων,».

10.

Στη σελίδα 17, στο άρθρο 1:

αντί:

«Από τη στιγμή που τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ αρχίσουν να ισχύουν, και το αργότερο από τις 18 Απριλίου 2016, το τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας, που αναφέρεται στο άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Οδηγίες για τη χρήση του παρατίθενται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού.»

διάβαζε:

«Από τη στιγμή που τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ αρχίσουν να ισχύουν, και το αργότερο από τις 18 Απριλίου 2016, το τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 2 του παρόντος κανονισμού θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Οδηγίες για τη χρήση του παρατίθενται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού.».

11.

Στη σελίδα 18, στο παράρτημα 1 πρώτη παράγραφος:

αντί:

«Το ΕΕΕΠ είναι υπεύθυνη δήλωση από τους οικονομικούς φορείς, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, πρόκειται για μια τυπική δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις λόγω της οποίας οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι, κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν. Στόχος του είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την απαίτηση προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής.»

διάβαζε:

«Το ΕΕΕΣ είναι υπεύθυνη δήλωση από τους οικονομικούς φορείς, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, πρόκειται για επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις λόγω της οποίας οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι, κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν. Στόχος του είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την απαίτηση προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής.».

12.

Στη σελίδα 18, στο παράρτημα 1 δεύτερη παράγραφος:

αντί:

«Για να διευκολυνθεί η υποβολή του ΕΕΕΠ από τους οικονομικούς φορείς, τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση του ΕΕΕΠ, για παράδειγμα για να εξηγήσουν ποιες διατάξεις του εθνικού δικαίου είναι συναφείς σε σχέση με το μέρος III, ενότητα Α (1), ή ότι ενδέχεται σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος να μην έχουν καταρτιστεί ή εκδοθεί επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή ισοδύναμα πιστοποιητικά, ή για να διευκρινίσουν ποια στοιχεία αναφοράς και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ώστε οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς να μπορούν να ανακτήσουν ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικά.»

διάβαζε:

«Για να διευκολυνθεί η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς, τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση του ΕΕΕΣ, για παράδειγμα για να εξηγήσουν ποιες διατάξεις του εθνικού δικαίου είναι συναφείς σε σχέση με το μέρος III ενότητα Α (1) ή ότι ενδέχεται σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος να μην έχουν καταρτιστεί ή εκδοθεί επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή ισοδύναμα πιστοποιητικά ή για να διευκρινίσουν ποια στοιχεία αναφοράς και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ώστε οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς να μπορούν να ανακτήσουν ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικά.».

13.

Στη σελίδα 18, στο παράρτημα 1 τρίτη παράγραφος:

αντί:

«Κατά την προετοιμασία των εγγράφων της προμήθειας για μια δεδομένη διαδικασία προμήθειας, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να δηλώνουν στην προκήρυξη διαγωνισμού, στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στις προσκλήσεις επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ποιες πληροφορίες θα ζητηθούν από τους οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης ρητής δήλωσης σχετικά με το αν οι πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη II και ΙΙΙ (2) πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας (3). Μπορούν επίσης να διευκολύνουν το έργο των οικονομικών φορέων αναφέροντας τις εν λόγω πληροφορίες απευθείας σε ηλεκτρονική έκδοση του ΕΕΕΠ, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα την υπηρεσία ESPD (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), την οποία οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρέχουν δωρεάν σε αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς, οικονομικούς φορείς, παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.»

διάβαζε:

«Κατά την προετοιμασία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για μια δεδομένη διαδικασία σύναψης σύμβασης οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να δηλώνουν στην προκήρυξη διαγωνισμού, στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στις προσκλήσεις επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ποιες πληροφορίες θα ζητηθούν από τους οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης ρητής δήλωσης σχετικά με το αν οι πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη II και ΙΙΙ (2) πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας (3). Μπορούν επίσης να διευκολύνουν το έργο των οικονομικών φορέων αναφέροντας τις εν λόγω πληροφορίες απευθείας σε ηλεκτρονική έκδοση του ΕΕΕΣ, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα την υπηρεσία ESPD (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), την οποία οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρέχουν δωρεάν σε αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς, οικονομικούς φορείς, παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.».

14.

Στη σελίδα 18, στο παράρτημα 1 τέταρτη παράγραφος:

αντί:

«Οι προσφορές σε ανοικτές διαδικασίες και οι αιτήσεις συμμετοχής σε κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικούς διαλόγους ή συμπράξεις καινοτομίας πρέπει να συνοδεύονται από το ΕΕΕΠ, το οποίο θα έχουν συμπληρώσει οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες (5). Με εξαίρεση ορισμένες συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσια, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει να παρέχει επικαιροποιημένα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.»

διάβαζε:

«Οι προσφορές σε ανοικτές διαδικασίες και οι αιτήσεις συμμετοχής σε κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικούς διαλόγους ή συμπράξεις καινοτομίας πρέπει να συνοδεύονται από το ΕΕΕΣ, το οποίο θα έχουν συμπληρώσει οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες (5). Με εξαίρεση ορισμένες συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσια, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει να παρέχει επικαιροποιημένα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.».

15.

Στη σελίδα 18, στο παράρτημα 1 πέμπτη παράγραφος:

αντί:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ρυθμίσεις ή να αφήνουν στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς την απόφαση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί το ΕΕΕΠ επίσης ως μέρος διαδικασιών προμήθειας που δεν υπόκεινται ή δεν υπόκεινται πλήρως στους λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες των οδηγιών 2014/24/ΕΕ ή 2014/25/ΕΕ, για παράδειγμα στην περίπτωση προμηθειών που δεν υπερβαίνουν τα σχετικά κατώτατα όρια ή προμηθειών που υπόκεινται στους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται για τις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (“απλοποιημένο καθεστώς”) (6). Ομοίως, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ρυθμίσεις ή να αφήνουν στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς την απόφαση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί το ΕΕΕΠ επίσης σε σχέση με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, είτε υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2014/23/ΕΕ (7) είτε όχι.»

διάβαζε:

«Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ρυθμίσεις ή να αφήνουν στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς την απόφαση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί το ΕΕΕΣ επίσης ως μέρος διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που δεν υπόκεινται ή δεν υπόκεινται πλήρως στους λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες των οδηγιών 2014/24/ΕΕ ή 2014/25/ΕΕ, για παράδειγμα στην περίπτωση συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν τα σχετικά κατώτατα όρια ή συμβάσεων που υπόκεινται στους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται για τις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (“απλοποιημένο καθεστώς”) (6). Ομοίως, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ρυθμίσεις ή να αφήνουν στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς την απόφαση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί το ΕΕΕΣ επίσης σε σχέση με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, είτε υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2014/23/ΕΕ (7) είτε όχι.».

16.

Στη σελίδα 18, στο παράρτημα 1 υποσημείωση 5 δεύτερη και τρίτη παράγραφος:

αντί:

«Το αίτημα υποβολής ΕΕΕΠ θα συνιστούσε περιττό διοικητικό φόρτο ή θα ήταν για άλλο λόγο ακατάλληλο 1) στις περιπτώσεις όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα (για τις δύο οδηγίες αντιστοίχως, άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο β), παράγραφος 3 στοιχείο β), παράγραφος 3 στοιχείο δ) και παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 50 στοιχεία γ), ε), στ) και θ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και 2) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης (αντιστοίχως άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 50 στοιχεία δ) και η) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ή λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων (άρθρο 32 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 50 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ).

Από την άλλη πλευρά, το ΕΕΕΠ εξυπηρετεί απόλυτα τον σκοπό του και πρέπει να ζητείται στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την πιθανή συμμετοχή περισσοτέρων του ενός συμμετεχόντων και από την απουσία επείγοντος χαρακτήρα ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής· αυτό ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 32 παράγραφος 2 στοιχείο α), παράγραφος 3 στοιχείο α) και παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και του άρθρου 50 στοιχεία α), β), και ι) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.»

διάβαζε:

«Το αίτημα υποβολής ΕΕΕΣ θα συνιστούσε περιττό διοικητικό φόρτο ή θα ήταν για άλλο λόγο ακατάλληλο 1) στις περιπτώσεις όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα (για τις δύο οδηγίες αντιστοίχως, άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο β), παράγραφος 3 στοιχείο β), παράγραφος 3 στοιχείο δ) και παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 50 στοιχεία γ), ε), στ) και θ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και 2) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης (αντιστοίχως άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 50 στοιχεία δ) και η) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ή λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων (άρθρο 32 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 50 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ).

Από την άλλη πλευρά, το ΕΕΕΣ εξυπηρετεί απόλυτα τον σκοπό του και πρέπει να ζητείται στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την πιθανή συμμετοχή περισσοτέρων του ενός συμμετεχόντων και από την απουσία επείγοντος χαρακτήρα ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής· αυτό ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 32 παράγραφος 2 στοιχείο α), παράγραφος 3 στοιχείο α) και παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και του άρθρου 50 στοιχεία α), β), και ι) της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.».

17.

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα 1 έβδομη παράγραφος:

αντί:

«Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία προμήθειας ή να υπόκεινται σε δίωξη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.»

διάβαζε:

«Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να υπόκεινται σε δίωξη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.».

18.

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα 1 όγδοη παράγραφος πρώτη και δεύτερη περίοδος:

αντί:

«Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν εκ νέου τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί σε ένα ΕΕΕΠ το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία προμήθειας, εφόσον οι πληροφορίες εξακολουθούν να είναι αληθείς και συναφείς. Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι με την εισαγωγή των πληροφοριών στο νέο ΕΕΕΠ με τη χρήση των κατάλληλων λειτουργιών που παρέχονται για τον σκοπό αυτό στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική υπηρεσία ESPD.»

διάβαζε:

«Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν εκ νέου τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί σε ένα ΕΕΕΣ το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον οι πληροφορίες εξακολουθούν να είναι αληθείς και συναφείς. Ο ευκολότερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με την εισαγωγή των πληροφοριών στο νέο ΕΕΕΣ με τη χρήση των κατάλληλων λειτουργιών που παρέχονται για τον σκοπό αυτό στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική υπηρεσία ESPD.».

19.

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα 1 ένατη παράγραφος:

αντί:

«Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, το ΕΕΕΠ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή· ωστόσο, αυτό μπορεί να αναβληθεί έως τις 18 Απριλίου 2018 το αργότερο (8). Αυτό σημαίνει ότι τόσο η πλήρως ηλεκτρονική όσο και η έντυπη μορφή του ΕΕΕΠ μπορούν να συνυπάρχουν το αργότερο έως τις 18 Απριλίου 2018. Η προαναφερθείσα υπηρεσία ESPD θα παρέχει στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να συμπληρώνουν τα ΕΕΕΠ τους ηλεκτρονικά σε όλες τις περιπτώσεις αξιοποιώντας πλήρως τις προσφερόμενες λειτουργίες (ιδίως την εκ νέου χρήση πληροφοριών). Για διαδικασίες προμήθειας στις οποίες η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας έχει αναβληθεί (δυνατότητα που επίσης ισχύει το αργότερο έως τις 18 Απριλίου 2018), η υπηρεσία ESPD παρέχει στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να τυπώνουν το ηλεκτρονικά συμπληρωμένο ΕΕΕΠ ως έντυπο έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μπορούν να διαβιβάσουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα με άλλα μέσα επικοινωνίας εκτός των ηλεκτρονικών (9).»

διάβαζε:

«Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, το ΕΕΕΣ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή· ωστόσο αυτό μπορεί να αναβληθεί έως τις 18 Απριλίου 2018 το αργότερο (8). Αυτό σημαίνει ότι τόσο η πλήρως ηλεκτρονική όσο και η έντυπη μορφή του ΕΕΕΣ μπορούν να συνυπάρχουν το αργότερο έως τις 18 Απριλίου 2018. Η προαναφερθείσα υπηρεσία ESPD θα παρέχει στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να συμπληρώνουν τα ΕΕΕΣ τους ηλεκτρονικά σε όλες τις περιπτώσεις αξιοποιώντας πλήρως τις προσφερόμενες λειτουργίες (ιδίως την εκ νέου χρήση πληροφοριών). Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης στις οποίες η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας έχει αναβληθεί (δυνατότητα που επίσης ισχύει το αργότερο έως τις 18 Απριλίου 2018), η υπηρεσία ESPD παρέχει στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να τυπώνουν το ηλεκτρονικά συμπληρωμένο ΕΕΕΣ ως έντυπο έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μπορούν να διαβιβάσουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα με άλλα μέσα επικοινωνίας εκτός των ηλεκτρονικών (9).».

20.

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα 1 δέκατη παράγραφος:

αντί:

«Όπως προαναφέρθηκε, το ΕΕΕΠ συνίσταται σε τυπική δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν ισχύουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού, ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι θα παρέχει τις σχετικές πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.»

διάβαζε:

«Όπως προαναφέρθηκε, το ΕΕΕΣ αποτελεί επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού, ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι θα παρέχει τις σχετικές πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.».

21.

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα 1 ενδέκατη παράγραφος:

αντί:

«Στις περιπτώσεις όπου οι προμήθειες υποδιαιρούνται σε παρτίδες και τα κριτήρια επιλογής (10) ποικίλλουν από παρτίδα σε παρτίδα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΠ για κάθε παρτίδα (ή ομάδα παρτίδων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).»

διάβαζε:

«Στις περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής (10) ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).».

22.

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα 1 δωδέκατη παράγραφος:

αντί:

«Το ΕΕΕΠ προσδιορίζει περαιτέρω τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των δικαιολογητικών (11) και περιλαμβάνει τυπική δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.»

διάβαζε:

«Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει περαιτέρω τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των δικαιολογητικών (11) και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.».

23.

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα 1 δέκατη τρίτη παράγραφος δεύτερη περίοδος:

αντί:

«Ενώ ενδέχεται στη συνέχεια να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική διοικητική επιβάρυνση των οικονομικών φορέων μέσω συστηματικών αιτημάτων παροχής πιστοποιητικών ή άλλων μορφών αποδεικτικών εγγράφων για όλους τους συμμετέχοντες σε μια συγκεκριμένη διαδικασία προμήθειας ή πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ως προς τον προσδιορισμό των οικονομικών φορέων από τους οποίους θα ζητηθεί τέτοιου είδους τεκμηρίωση.»

διάβαζε:

«Ενώ ενδέχεται στη συνέχεια να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική διοικητική επιβάρυνση των οικονομικών φορέων μέσω συστηματικών απαιτήσεων παροχής πιστοποιητικών ή άλλων μορφών αποδεικτικών εγγράφων για όλους τους συμμετέχοντες σε μια συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ως προς τον προσδιορισμό των οικονομικών φορέων από τους οποίους θα ζητηθεί τέτοιου είδους τεκμηρίωση.».

24.

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα 1 δέκατη τέταρτη παράγραφος δεύτερη περίοδος:

αντί:

«Συνεπώς, εφόσον ζητείται τέτοιου είδους ηλεκτρονική τεκμηρίωση, οι οικονομικοί φορείς θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη της σχετικής τεκμηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΕΕΕΠ.»

διάβαζε:

«Συνεπώς, εφόσον ζητείται τέτοιου είδους ηλεκτρονική τεκμηρίωση, οι οικονομικοί φορείς θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη της σχετικής τεκμηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΕΕΕΣ.».

25.

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα 1 υποσημείωση 9:

αντί:

«Επίσης, θα μπορούν να δημιουργούν ένα αρχείο pdf του ΕΕΕΠ, το οποίο μπορεί να διαβιβαστεί ηλεκτρονικά ως συνημμένο έγγραφο. Για να μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν εκ νέου τις πληροφορίες, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αποθηκεύουν το συμπληρωμένο ΕΕΕΠ σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (π.χ..xml).»

διάβαζε:

«Επίσης, θα μπορούν να δημιουργούν ένα αρχείο pdf του ΕΕΕΣ, το οποίο μπορεί να διαβιβαστεί ηλεκτρονικά ως συνημμένο έγγραφο. Για να μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν εκ νέου τις πληροφορίες, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αποθηκεύουν το συμπληρωμένο ΕΕΕΣ σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (π.χ..xml).».

26.

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα 1 υποσημείωση 10:

αντί:

«Αυτό μπορεί να γίνει για τον ελάχιστο απαιτούμενο κύκλο εργασιών, ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη μέγιστη εκτιμώμενη αξία των μεμονωμένων παρτίδων.»

διάβαζε:

«Αυτό μπορεί να γίνει για τον ελάχιστο απαιτούμενο κύκλο εργασιών, ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη μέγιστη εκτιμώμενη αξία των μεμονωμένων τμημάτων.».

27.

Στη σελίδα 19, στο παράρτημα 1 υποσημείωση 12:

αντί:

«Τέτοιου είδους απαιτήσεις μπορεί να είναι γενικές ή να περιορίζονται σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, π.χ. μόνο σε ανοικτές διαδικασίες ή, για διαδικασίες δύο φάσεων, μόνον όταν πρόκειται να κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις.»

διάβαζε:

«Τέτοιου είδους απαιτήσεις μπορεί να είναι γενικές ή να περιορίζονται σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, π.χ. μόνο σε ανοικτές διαδικασίες ή, για διαδικασίες δύο σταδίων, μόνον όταν πρόκειται να κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις.».

28.

Στη σελίδα 20, στο παράρτημα 1 δέκατη έβδομη παράγραφος:

αντί:

«Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα ΕΕΕΠ.»

διάβαζε:

«Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μεμονωμένα και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα ΕΕΕΣ.».

29.

Στη σελίδα 20, στο παράρτημα 1 δέκατη όγδοη παράγραφος:

αντί:

«Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΠ μαζί με χωριστό ΕΕΕΠ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες (14) για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται

διάβαζε:

«Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μεμονωμένα αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων φορέων πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες (14) για κάθε έναν από τους φορείς στους οποίους στηρίζεται.».

30.

Στη σελίδα 20, στο παράρτημα 1 δέκατη ένατη παράγραφος:

αντί:

«Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V.»

διάβαζε:

«Τέλος, όταν σε μια διαδικασία σύναψης σύμβασης συμμετέχουν από κοινού ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών συμπράξεων, πρέπει να δίδεται για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V.».

31.

Στη σελίδα 20, στο παράρτημα 1 εικοστή παράγραφος:

αντί:

«Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΕΕΕΠ, ανάλογα με τους εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπουν την προστασία δεδομένων.»

διάβαζε:

«Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΕΕΕΣ, ανάλογα με τους εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπουν την προστασία δεδομένων.».

32.

Στη σελίδα 20, στο παράρτημα 1 εικοστή πρώτη παράγραφος:

αντί:

«Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΕΕΕΠ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΕΕΕΠ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης (15).»

διάβαζε:

«Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΕΕΕΣ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΕΕΕΣ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης (15).».

33.

Στη σελίδα 20, στο παράρτημα 1 εικοστή δεύτερη παράγραφος, εντός γκρίζου πλαισίου:

αντί:

«Για διαδικασίες προμήθειας για τις οποίες έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος I θα ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι για τη δημιουργία και τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ χρησιμοποιείται η προαναφερθείσα ηλεκτρονική υπηρεσία ESPD

διάβαζε:

«Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος I θα ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι για τη δημιουργία και τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ χρησιμοποιείται η προαναφερθείσα ηλεκτρονική υπηρεσία ESPD.».

34.

Στη σελίδα 20, στο παράρτημα 1 εικοστή τρίτη παράγραφος, εντός γκρίζου πλαισίου:

αντί:

«Εάν δεν δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τότε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει τις πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας προμήθειας. Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες σε κάθε ενότητα του ΕΕΕΠ θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα.»

διάβαζε:

«Εάν δεν δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τότε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει τις πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες σε κάθε ενότητα του ΕΕΕΣ θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα.».

35.

Στη σελίδα 20, στο παράρτημα 1 εικοστή τέταρτη παράγραφος, εισαγωγική φράση και πρώτη περίπτωση:

αντί:

«Το ΕΕΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:

Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.»

διάβαζε:

«Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:

Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.».

36.

Στη σελίδα 20, στο παράρτημα 1 υποσημείωση 15:

αντί:

«Για παράδειγμα: εάν η προσφορά και το συνοδευτικό ΕΕΕΠ σε ανοικτή διαδικασία διαβιβάζονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο διαθέτει το απαιτούμενο είδος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόσθετη υπογραφή (ή υπογραφές) στο ΕΕΕΠ. Η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής στο ΕΕΕΠ ενδέχεται επίσης να μην είναι απαραίτητη όταν το ΕΕΕΠ εισάγεται σε πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών, για τη χρήση της οποίας απαιτείται ηλεκτρονικός έλεγχος ταυτότητας.»

διάβαζε:

«Για παράδειγμα: εάν η προσφορά και το συνοδευτικό ΕΕΕΣ σε ανοικτή διαδικασία διαβιβάζονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο διαθέτει το απαιτούμενο είδος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόσθετη υπογραφή (ή υπογραφές) στο ΕΕΕΣ. Η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής στο ΕΕΕΣ ενδέχεται επίσης να μην είναι απαραίτητη όταν το ΕΕΕΣ εισάγεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα σύναψης συμβάσεων για τη χρήση της οποίας απαιτείται ηλεκτρονικός έλεγχος ταυτότητας.».

37.

Στη σελίδα 21, στο παράρτημα 1 εικοστή τέταρτη παράγραφος τρίτη περίπτωση:

αντί:

«—

Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού:»

διάβαζε:

«—

Μέρος III. Λόγοι αποκλεισμού:».

38.

Στη σελίδα 21, στο παράρτημα 1 εικοστή τέταρτη παράγραφος τρίτη περίπτωση πρώτη υποπερίπτωση:

αντί:

«—

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού).»

διάβαζε:

«—

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τους εν λόγω λόγους αποκλεισμού).».

39.

Στη σελίδα 21, στο παράρτημα 1 υποσημείωση 17:

αντί:

«Η χρήση του ΕΕΕΠ από τους αναθέτοντες φορείς σχετικά με τις απαιτήσεις που συνδέονται με συστήματα διασφάλισης ποιότητας και τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέρος IV, ενότητα Δ) δεν προβλέπεται ρητώς βάσει της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει ωστόσο να επιτρέπεται για πρακτικούς λόγους, δεδομένου ότι το άρθρο 62 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το άρθρο 81 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ουσιαστικά ταυτίζονται.»

διάβαζε:

«Η χρήση του ΕΕΕΣ από τους αναθέτοντες φορείς σχετικά με τις απαιτήσεις που συνδέονται με συστήματα διασφάλισης ποιότητας και τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέρος IV ενότητα Δ) δεν προβλέπεται ρητώς βάσει της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει ωστόσο να επιτρέπεται για πρακτικούς λόγους δεδομένου ότι το άρθρο 62 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το άρθρο 81 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ουσιαστικά ταυτίζονται.».

40.

Στη σελίδα 21, στο παράρτημα 1 υποσημείωση 18 τρίτη περίοδος:

αντί:

«Ωστόσο, οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια ενδέχεται επίσης να αφορούν ειδικά έναν συγκεκριμένο αναθέτοντα φορέα ή μια συγκεκριμένη διαδικασία προμήθειας.»

διάβαζε:

«Ωστόσο, οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια ενδέχεται επίσης να αφορούν ειδικά έναν συγκεκριμένο αναθέτοντα φορέα ή μια συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.».

41.

Στη σελίδα 21, στο παράρτημα 1 υποσημείωση 19:

αντί:

«Η χρήση του ΕΕΕΠ από τους αναθέτοντες φορείς σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (μέρος V) δεν προβλέπεται ρητώς βάσει της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει ωστόσο να επιτρέπεται για πρακτικούς λόγους, δεδομένου ότι τόσο το άρθρο 65 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ όσο και το άρθρο 78 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ απαιτούν κάθε τέτοιου είδους περιορισμός του αριθμού να διενεργείται σύμφωνα με αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες.»

διάβαζε:

«Η χρήση του ΕΕΕΣ από τους αναθέτοντες φορείς σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (μέρος V) δεν προβλέπεται ρητώς βάσει της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει ωστόσο να επιτρέπεται για πρακτικούς λόγους δεδομένου ότι τόσο το άρθρο 65 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ όσο και το άρθρο 78 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ απαιτούν κάθε τέτοιου είδους περιορισμός του αριθμού να διενεργείται σύμφωνα με αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες.».

42.

Στη σελίδα 22, το παράρτημα 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Image Κείμενο της εικόνας

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Image Κείμενο της εικόνας

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Image Κείμενο της εικόνας
».