31.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/1


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ (ΕΕ) 2017/148 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2016

που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΚΤ/2016/45)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1, 12.1 και 14.3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι αναγκαία για το Ευρωσύστημα η χρήση στατιστικών στοιχείων της λογιστικής κατάστασης και των επιτοκίων επιμέρους νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία συλλέγονται με βάση τον κανονισμό (EE) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT/2013/33) (2) και τον κανονισμό (EE) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(EKT/2013/34) (3), για σκοπούς νομισματικής και μακροπροληπτικής πολιτικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς επίσης και στο πλαίσιο της άσκησης καθηκόντων που σχετίζονται με τη μικροπροληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

(2)

O κανονισμός (ΕΕ) 2015/373 (4) του Συμβουλίου τροποποίησε το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, προκειμένου να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα ανταλλαγής εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών συλλεγόμενων για την άσκηση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ και για σκοπούς προληπτικής εποπτείας και σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

(3)

Θα πρέπει να απαιτείται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) να διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία λογιστικής κατάστασης και επιτοκίων επιμέρους νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(4)

Το άρθρο 12 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/15 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (5) που αφορά την παροχή ενοποιημένων τραπεζικών στοιχείων στην ΕΚΤ θα πρέπει να ενημερωθεί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που κατάρτισε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 (6). Δεδομένου ότι η ως άνω ενημέρωση αποτυπώνει ήδη διατάξεις σχετικές με τα απαιτούμενα διεθνή ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία, το άρθρο 13 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/15 καθίσταται περιττό και θα πρέπει να διαγραφεί.

(5)

Ως εκ τούτου, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 τροποποιείται ως εξής:

1.

το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία σύμφωνα με το ένατο μέρος του παραρτήματος II, τηρώντας τους εκεί προβλεπόμενους εννοιολογικούς και μεθοδολογικούς κανόνες.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν τα ως άνω ενοποιημένα στοιχεία σύμφωνα με τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα (ΕΤΠ) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) που εισήγαγε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 (*1) της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις παροχής στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ παρέχουν πραγματικά στοιχεία, όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Όταν αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους, παρέχουν εκτιμήσεις διαμορφούμενες σε εθνικό επίπεδο και συνοδευόμενες από μεθοδολογικές σημειώσεις. Όταν τα παρεχόμενα στατιστικά στοιχεία δεν συνάδουν πλήρως με τα ΕΤΠ της ΕΑΤ ή τις εθνικές απαιτήσεις παροχής στοιχείων, οι ΕθνΚΤ παρέχουν μεθοδολογικές σημειώσεις σχετικά με τους τομείς στους οποίους δεν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα.

Οι ΕθνΚΤ επιδιώκουν τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και προσδιορίζουν τυχόν πιστωτικά ιδρύματα που εξαιρούνται από τον πληθυσμό παροχής στοιχείων, εξηγώντας τους λόγους εξαίρεσής τους. Από τον πληθυσμό παροχής στοιχείων δεν πρέπει να εξαιρούνται μείζονα πιστωτικά ιδρύματα ή όμιλοι ιδρυμάτων που είναι σημαντικά από άποψη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Τα συλλεγόμενα στοιχεία ενοποιούνται πλήρως σε διασυνοριακή και διατομεακή βάση· εν προκειμένω ο όρος “διασυνοριακός” αναφέρεται σε υποκαταστήματα και θυγατρικές εγχώριων τραπεζών που είναι εγκατεστημένα εκτός της εγχώριας αγοράς και περιλαμβάνονται στα στοιχεία που παρέχει το μητρικό ίδρυμα, ενώ ο όρος “διατομεακός” περιλαμβάνει τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές τραπεζών που μπορούν να ταξινομηθούν στα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία.

Τα ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία παρέχονται χωριστά για:

μικρού μεγέθους εγχώριους τραπεζικούς ομίλους και εγχώρια ανεξάρτητα πιστωτικά ιδρύματα,

μεσαίου μεγέθους εγχώριους τραπεζικούς ομίλους και εγχώρια ανεξάρτητα πιστωτικά ιδρύματα,

μεγάλου μεγέθους εγχώριους τραπεζικούς ομίλους και εγχώρια ανεξάρτητα πιστωτικά ιδρύματα,

θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης),

υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης),

θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (Ευρωπαϊκή Ένωση),

υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (Ευρωπαϊκή Ένωση),

θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη του ευρώ),

υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη του ευρώ),

σημαντικές τράπεζες του ΕΕΜ,

λιγότερο σημαντικές τράπεζες του ΕΕΜ.

Οι σημαντικές και οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες του ΕΕΜ είναι πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη και υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη. Η διάκριση μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (*2) και στο μέρος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) (*3).

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι τράπεζες ταξινομούνται ως μεγάλου μεγέθους τραπεζικοί όμιλοι ή ανεξάρτητα πιστωτικά ιδρύματα εάν το ενεργητικό τους υπερβαίνει το 0,5 % του συνολικού ενοποιημένου ενεργητικού των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μεσαίου μεγέθους τράπεζες εάν το ενεργητικό τους κυμαίνεται μεταξύ του 0,5 % και του 0,005 % του εν λόγω συνολικού ενοποιημένου ενεργητικού και ως μικρού μεγέθους τράπεζες εάν το ενεργητικό τους είναι μικρότερο του 0,005 % του εν λόγω συνολικού ενοποιημένου ενεργητικού.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία τέσσερις φορές ετησίως.

Παρέχεται πλήρης δέσμη στοιχείων του τέλους του έτους. Η πρώτη διαβίβαση των εν λόγω ετήσιων στοιχείων, η οποία πραγματοποιείται έως τα μέσα Απριλίου του επόμενου έτους, περιλαμβάνει τα στοιχεία που σημειώνονται με αστερίσκο * στο ένατο μέρος (ετήσια ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία — ΕΤΣ) του παραρτήματος II. Πάντως, η πλήρης δέσμη ετήσιων στοιχείων μπορεί να παρέχεται έως τα μέσα Απριλίου εφόσον υπάρχουν ήδη διαθέσιμα στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται έως τα μέσα Μαΐου του επόμενου έτους.

Τα στοιχεία τέλους Μαρτίου, τέλους Ιουνίου και τέλους Σεπτεμβρίου παρέχονται στις αρχές Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου, αντίστοιχα, με βάση το υπόδειγμα παροχής τριμηνιαίων στοιχείων και περιέχουν επιμέρους δέσμη στοιχείων του πλήρους υποδείγματος παροχής ετήσιων στοιχείων. Οι εν λόγω σειρές στοιχείων παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ένατο μέρος (τριμηνιαία ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία — ΕΤΣ) του παραρτήματος II.

Οι ΕθνΚΤ αναθεωρούν τα παρεχόμενα στοιχεία σύμφωνα με τις ακόλουθες γενικές αρχές:

α)

στη διάρκεια όλων των τακτικών ετήσιων και τριμηνιαίων διαβιβάσεων στοιχείων, πέραν των στοιχείων της τρέχουσας περιόδου υποβάλλονται και τακτικές ή έκτακτες και μείζονος σημασίας αναθεωρήσεις των στοιχείων της προηγούμενης περιόδου·

β)

σε περίπτωση διενέργειας αναθεωρήσεων μείζονος σημασίας υποβάλλονται στην ΕΚΤ επεξηγηματικά σημειώματα.

Οι ΕθνΚΤ αναφέρουν στην ΕΚΤ κάθε απόκλιση από τους ορισμούς και κανόνες των παραγράφων 1, 2 και 3, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των πρακτικών που ακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, υποβάλλουν επεξηγηματικά σημειώματα στα οποία αναλύονται οι λόγοι εφαρμογής των αποκλίσεων.

(*1)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1)."

(*2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63)."

(*3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).»·"

2.

το άρθρο 13 διαγράφεται·

3.

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 17α:

«Άρθρο 17α

Στατιστικά στοιχεία λογιστικής κατάστασης και επιτοκίων επιμέρους ΝΧΙ

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν επιμέρους στατιστικά στοιχεία της λογιστικής κατάστασης και των επιτοκίων των ΝΧΙ, τα οποία συλλέγουν με βάση τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33) και (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 (ΕΚΤ/2013/34), για επιλεγμένα πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ σύμφωνα με τους πίνακες 1, 2 και 3 του μέρους 15Α του παραρτήματος II. Η σύνθεση της ομάδας πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ που καλύπτεται από την παροχή στοιχείων αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και κοινοποιείται στις ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων. Η ομάδα περιλαμβάνει επίσης ομίλους ομοιογενών πιστωτικών ιδρυμάτων (π.χ. πιστωτικούς συνεταιρισμούς ή ταμιευτήρια) για τα οποία τα στοιχεία θα διαβιβάζονται σε συγκεντρωτική βάση. Η ΕΚΤ μπορεί να ανταλλάσσει τα στοιχεία αυτά εντός του Ευρωσυστήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις στην ανταλλαγή δεδομένων και μεταβολές στη σύνθεση της ομάδας βάσει γνωμοδότησης της επιτροπής στατιστικής αναφορικά με τις στατιστικές και διοικητικές επιπτώσεις της παροχής στοιχείων. Οι εν λόγω αποφάσεις του κοινοποιούνται στις ΕθνΚΤ παροχής στοιχείων.

Η σύνθεση της ομάδα μπορεί ακόμη να υπόκειται σε λιγότερο σημαντικές τροποποιήσεις σχετιζόμενες με τα ακόλουθα γεγονότα:

α)

διευρύνσεις της ζώνης του ευρώ, προκειμένου να συμπεριληφθούν πιστωτικά ιδρύματα κάτοικοι των νέων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ·

β)

μεταβολές στον πληθυσμό των ΝΧΙ που οφείλονται, για παράδειγμα, στην έξοδο ιδρυμάτων από τον τομέα, σε συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε άλλες εταιρικές αναδιοργανώσεις· και

γ)

μεταβολές στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων λογιστικής κατάστασης και επιτοκίων ΝΧΙ που οφείλονται σε παρεκκλίσεις ή συστήματα δειγματοληψίας που εφαρμόζουν οι ΕθνΚΤ.

Με την παρούσα το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί την εκτελεστική επιτροπή να αποφασίζει επί λιγότερο σημαντικών τροποποιήσεων στη σύνθεση της ομάδας. Η εκτελεστική επιτροπή με τη σειρά της μπορεί να εξουσιοδοτεί περαιτέρω κάποιο εκ των μελών της. Κάθε τέτοια απόφαση επί λιγότερο σημαντικών τροποποιήσεων πρέπει να βασίζεται σε γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικής της ΕΚΤ, σε συντονισμό με τις οικείες ΕθνΚΤ. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές σε τακτική βάση.

Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν την ορθή καταχώριση των πληροφοριών σχετικά με την ομάδα στη βάση δεδομένων του μητρώου ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Register of Institutions and Affiliates Database — RIAD), σύμφωνα με το παράρτημα V. Οι ίδιες προβαίνουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις των πληροφοριών που είναι καταχωρισμένες στη RIAD κάθε φορά που μεταβάλλεται η σύνθεση της ομάδας.

Το σύστημα παροχής στοιχείων για τα επιμέρους στοιχεία της λογιστικής κατάστασης καλύπτει ανεξόφλητα ποσά (υπόλοιπα) του τέλους του μήνα και του τέλους του τριμήνου και, προκειμένου για επιλεγμένους δείκτες, επιπρόσθετες σειρές που αφορούν πληροφορίες για μεταβολές εννοιολογικού περιεχομένου σε ανεξόφλητα υπόλοιπα οι οποίες δεν προκύπτουν από συναλλαγές, (εφεξής “βοηθητικές σειρές”). Στην περίπτωση των δανείων παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις καθαρές ροές δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί ή με άλλο τρόπο μεταβιβαστεί. Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων επιμέρους ΝΧΙ, η διαβίβαση καλύπτει μηνιαία επιτόκια ανεξόφλητων υπολοίπων και νέων εργασιών, καθώς και των αντίστοιχων όγκων νέων εργασιών. Οι απαιτήσεις σχετίζονται με καταθέσεις και δάνεια σε ευρώ που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις παροχής στοιχείων βλέπε το μέρος 15Α του παραρτήματος II.

Για την παροχή στοιχείων όσον αφορά ομίλους πιστωτικών Ιδρυμάτων ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α)

οι δείκτες ανεξόφλητων υπολοίπων και βοηθητικών σειρών της λογιστικής κατάστασης υπολογίζονται ως το άθροισμα των επιμέρους θέσεων των μελών του ομίλου·

β)

τα επιτόκια υπολογίζονται ως σταθμικοί μέσοι, ενώ ο όγκος του ομίλου υπολογίζεται ως το άθροισμα των επιμέρους όγκων. Εάν η ΕθνΚΤ συλλέγει τα στοιχεία του ομίλου ανά ίδρυμα, οι μέσοι των επιτοκίων θα καλύπτουν μόνο τα ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο εθνικό δείγμα επιτοκίων ΝΧΙ και δεν υπόκεινται σε παρεκκλίσεις· η ίδια προσέγγιση εφαρμόζεται και στους όγκους του ομίλου.

Όλα τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά, αν και για την υποβολή των βοηθητικών σειρών ισχύουν ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μέρος 15Α του παραρτήματος II.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν τις εν λόγω στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με το ετήσιο χρονοδιάγραμμα που καθορίζει η ΕΚΤ και το οποίο τους γνωστοποιεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Κατά την υποβολή αναθεωρήσεων στο πλαίσιο των στατιστικών λογιστικής κατάστασης και επιτοκίων επιμέρους ΝΧΙ οι ΕθνΚΤ υιοθετούν την ίδια προσέγγιση που ακολουθούν για τους σκοπούς της διαβίβασης συγκεντρωτικών στοιχείων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3 παράγραφος 3 και 17 παράγραφος 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Πριν από τη διαβίβαση στοιχείων στην ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ επαληθεύουν την εσωτερική συνοχή τους βάσει των ελέγχων που καθορίζει και διαχειρίζεται η ΕΚΤ.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της επαλήθευσης των παρεχόμενων στοιχείων και την υποστήριξη της ανάλυσή τους. Παρέχουν ιδίως πληροφορίες που αφορούν:

α)

τις ιδιαιτερότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στην ομάδα σε εθνικό επίπεδο σχετικά με: i) τις παρεκκλίσεις, τη δειγματοληψία και τη χρήση της ομαδικής παροχής στοιχείων, ii) το επιχειρηματικό μοντέλο, π.χ. τη χρήση ανοικτών πωλήσεων, και iii) τη δομή του ισολογισμού, π.χ. τη σημασία των θέσεων υπό τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού·

β)

τις πρακτικές παροχής στοιχείων για τις βοηθητικές σειρές όσον αφορά επιμέρους στοιχεία της λογιστικής κατάστασης·

γ)

συγχωνεύσεις και εξαγορές ή λοιπές εταιρικές αναδιοργανώσεις και μείζονες εφάπαξ πράξεις που επηρεάζουν τη σύνθεση της ομάδας πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν τις πληροφορίες κατά προτίμηση κατά τον χρόνο της διαβίβασης των στοιχείων και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη της παραγωγής στοιχείων. Η ΕΚΤ μεταχειρίζεται τις παρεχόμενες πληροφορίες λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το εφαρμοστέο καθεστώς εμπιστευτικότητας.»·

4.

τα παραρτήματα II και III τροποποιούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Άρθρο 2

Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων και εφαρμογή

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ συμμορφώνονται με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή από την 1η Φεβρουαρίου 2017.

Άρθρο 3

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

Φρανκφούρτη, 16 Δεκεμβρίου 2016.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/34) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 51).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/373 του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2015, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ L 64 της 7.3.2015, σ. 6).

(5)  Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΕ L 340 της 26.11.2014, σ. 1).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τα παραρτήματα II και ΙΙΙ της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/15 τροποποιούνται ως εξής:

1.

στο παράρτημα II το ένατο μέρος αντικαθίσταται από το παράρτημα II της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής·

2.

στο παράρτημα II παρεμβάλλεται το ακόλουθο μέρος 15Α:

«ΜΕΡΟΣ 15Α

Στατιστικά στοιχεία λογιστικής κατάστασης και επιτοκίων επιμέρους ΝΧΙ

Στους πίνακες 1, 2 και 3 παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις όσον αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών για στοιχεία της λογιστικής κατάστασης και των επιτοκίων επιμέρους ΝΧΙ. Προκειμένου για τα στοιχεία λογιστικής κατάστασης επιμέρους ΝΧΙ οι απαιτήσεις αυτές αφορούν μηνιαίες σειρές στοιχείων για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα και μία επιλεγμένη δέσμη πρόσθετων δεικτών για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, που παρέχονται σε τριμηνία βάση. Πάντως, οι ΕθνΚΤ που συλλέγουν τα στοιχεία αυτά σε μηνιαία βάση μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία των συγκεκριμένων δεικτών σε μηνιαία βάση. Το σύστημα παροχής επιμέρους στοιχείων λογιστικής κατάστασης καλύπτει και βοηθητικές σειρές, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με επιδράσεις που δεν απορρέουν από συναλλαγές, κατά τρόπο ώστε να μπορούν να προκύψουν χρήσιμα μέτρα σχετικά με τις συναλλαγές, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και συναλλαγματικών ισοτιμιών, επανακατηγοριοποιήσεις και διαγραφές ή υποτιμήσεις δανείων. Οι πίνακες 1 και 2 του παρόντος μέρους καθορίζουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις με τα σύμβολα “ߦ” και “ߦߦ”. Το σύμβολο “ߦߦ” δηλώνει περιπτώσεις στις οποίες οι ΕθνΚΤ κατ' ελάχιστον απαιτείται να καλύπτουν μόνο επανακατηγοριοποιήσεις. Επιπλέον, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων, οι ΕθνΚΤ μπορούν να εφαρμόζουν προσέγγιση βασιζόμενη στη θέσπιση κατώτατου ορίου κατά την υποβολή βοηθητικών σειρών. Ειδικότερα, αναμένεται από τις ΕθνΚΤ να υποβάλλουν βοηθητικές σειρές με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια για ποσά άνω των 50 εκατ. ευρώ, αλλά μόνο όταν οι βοηθητικές σειρές είναι μεγαλύτερες του 1 % των ανεξόφλητων υπολοίπων του δείκτη, δηλαδή κατώτατο όριο = max (50 εκατ. ευρώ, 1 % υπολοίπων). Αυτό το όριο, το οποίο ισχύει και για τους ομίλους πιστωτικών ιδρυμάτων, είναι ενδεικτικό και σκοπό έχει να συνδράμει τις ΕθνΚΤ στην απόφασή τους αν θα προβούν σε διόρθωση ή όχι. Πάντως, όταν δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες ή υπάρχουν αλλά υστερούν σε ποιότητα, η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να αποφασίσει είτε να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια είτε να διατυπώσει εκτιμήσεις. Όσον αφορά τα δάνεια, το σύστημα παροχής στοιχείων περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες για τις μεταβιβάσεις δανείων, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται ως αποκτήσεις μείον διαθέσεις. Οι δείκτες αυτοί, οι οποίοι επισημαίνονται στον πίνακα 1 με το σύμβολο “”, καλύπτουν τις καθαρές ροές δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί ή μεταβιβαστεί με άλλο τρόπο (συναλλαγές που επιδρούν στα υποβληθέντα στοιχεία υπολοίπων δανείων). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει απευθείας αντιστοίχιση των απαιτήσεων παροχής στοιχείων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33) προς εκείνες του πίνακα 1. Ειδικότερα, οι καθαρές ροές τιτλοποιημένων δανείων (συναλλαγές που επιδρούν στα υποβληθέντα στοιχεία υπολοίπων δανείων) που σχετίζονται με τις αναλύσεις των δανείων προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με βάση τη διάρκεια και τις αναλύσεις των δανείων προς νοικοκυριά με βάση τον σκοπό απαιτούνται μόνο σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33). Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά μπορούν να συλλέγονται σε μηνιαία βάση σε εθνικό επίπεδο. Παρομοίως, τα στοιχεία για τις καθαρές ροές δανείων που έχουν μεταβιβαστεί με άλλο τρόπο (συναλλαγές που επιδρούν στα υποβληθέντα στοιχεία υπολοίπων δανείων), τα οποία σχετίζονται με τις αναλύσεις των δανείων προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με βάση τη διάρκεια και τις μεταβιβάσεις δανείων μεταξύ εγχώριων ΝΧΙ, δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), αλλά ενδέχεται να είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο. Όταν δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, πρέπει να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.

Η διαβίβαση στατιστικών στοιχείων επιτοκίων επιμέρους ΝΧΙ σύμφωνα με τον πίνακα 3 περιλαμβάνει μηνιαία επιτόκια τα οποία σχετίζονται με καταθέσεις και δάνεια σε ευρώ που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Εκτός από τα επιτόκια που αφορούν τα ανεξόφλητα υπόλοιπα και τους όγκους εργασιών, οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων καλύπτουν και τους όγκους νέων εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 17α, η σύνθεση της ομάδας πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ που συμμετέχουν στην ανταλλαγή στοιχείων θα τροποποιείται τακτικά. Με την επιφύλαξη της διαδικασίας έγκρισης που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, τυχόν τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες.

i)

Για διευρύνσεις της ζώνης του ευρώ: η οικεία ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ θα συμφωνούν ως προς τα ιδρύματα που θα πρέπει να καλύπτονται στο πλαίσιο της ανταλλαγής στοιχείων και θα παρέχονται στοιχεία για περιόδους αναφοράς αρχής γενομένης από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας συμμετέχοντος κράτους μέλους από το οικείο κράτος μέλος.

ii)

Για μεταβολές στον πληθυσμό ΝΧΙ: η ομάδα θα τροποποιείται με βάση τη γενική αρχή της διατήρησης της κάλυψης που έχει συμφωνηθεί από το Ευρωσύστημα. Ειδικότερα:

Εάν ίδρυμα καλυπτόμενο από την ανταλλαγή δεδομένων παύσει να περιλαμβάνεται στον πληθυσμό των ΝΧΙ κατόπιν μεταβολής στην τομεακή κατάταξή του, θα αποκλείεται από την ομάδα

ΝΧΙ της ομάδας μπορούν να συμμετέχουν σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές. Εάν το ίδρυμα που προκύπτει χρησιμοποιεί τον κωδικό ΝΧΙ ορισμένου ΝΧΙ που ανήκει στην ομάδα, δεν απαιτούνται αλλαγές. Εάν το ίδρυμα που προκύπτει χρησιμοποιεί τον κωδικό ενός υφιστάμενου ΝΧΙ που δεν ανήκει στην ομάδα, θα προστίθεται στην ομάδα από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα η συγχώνευση ή η εξαγορά. Στις περιπτώσεις αυτές το εάν η οικεία ΕθνΚΤ θα πρέπει να παρέχει αναδρομικά στοιχεία θα αποφασίζεται κατά περίπτωση. Εάν το ίδρυμα που προκύπτει χρησιμοποιεί νέο κωδικό ΝΧΙ, θα προστίθεται στην ομάδα από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα η συγχώνευση ή η εξαγορά.

Στις περιπτώσεις διάσπασης η ομάδα θα τροποποιείται προκειμένου να συνεχίζει να καλύπτει τα μεγαλύτερα εκ των ΝΧΙ που προκύπτουν. Η δυνατότητα να περιληφθούν όλα τα ΝΧΙ που προκύπτουν θα αποφασίζεται κατά περίπτωση.

iii)

Για μεταβολές στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων λογιστικής κατάστασης και επιτοκίων ΝΧΙ που οφείλονται σε παρεκκλίσεις ή συστήματα δειγματοληψίας που εφαρμόζουν οι ΕθνΚΤ: ιδρύματα για τα οποία παύουν να καθίστανται διαθέσιμα στοιχεία θα αποκλείονται από την ομάδα.

Πίνακας 1

Στοιχεία για το ενεργητικό επιμέρους ΝΧΙ

 

 

 

Τομέας αντισυμβαλλομένου

Σύνολο

ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική κυβέρνηση (S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)

 

 

 

εκ των οποίων: θέσεις εντός ομίλου

ΕθνΚΤ

Έως 1 έτους

Άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

Άνω των 2 ετών

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έως 1 έτους

Άνω του 1 έτους

Μέσο

 

 

 

 

 

 

Άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

Άνω των 5 ετών

Ταμείο

Περιοχή αντισυμβαλλομένου

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια

Ζώνη του ευρώ

 

ߦ

 

 

 

 

 

 

ߦ †

 

 

ߦ †

ߦ †

 

 

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαπή

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: δάνεια σε ευρώ

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: υπεραναλήψεις σε ευρώ (1)

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: κοινοπρακτικά δάνεια

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: συμφωνίες επαναπώλησης με ΚΑ

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα

Ζώνη του ευρώ

 

ߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

ߦ

ߦ

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

ߦ

ߦ

 

 

 

 

 

Αλλοδαπή

ߦߦ

Q

 

 

 

 

 

 

Q

Q

 

 

 

 

 

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

Ζώνη του ευρώ

 

ߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαπή

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια ΕΟ πλην των ΑΚΧΑ

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ߦ

 

 

 

 

 

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαπή

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (περιλαμβάνουν και πάγια στοιχεία του ενεργητικού)

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: χρηματοοικονομικά παράγωγα

Ζώνη του ευρώ

 

Q

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαπή

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Τομέας αντισυμβαλλομένου

Μη ΝΧΙ

 

 

 

Ιδιωτικός τομέας

 

 

 

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

ΛΕΧΟ, επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ και ΑΕΣΤ

 

 

 

Σύνολο

Για αγορά κατοικίας

Για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς

 

ΛΕΧΟ και επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ

ΑΕΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσο

 

 

 

Έως 1 έτους

Άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

Άνω των 5 ετών

 

Έως 1 έτους

Άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

Άνω των 5 ετών

 

 

Ταμείο

Περιοχή αντισυμβαλλομένου

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια

Ζώνη του ευρώ

 

ߦ †

 

 

 

ߦ †

 

 

 

ߦ †

 

 

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαπή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: δάνεια σε ευρώ

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: υπεραναλήψεις σε ευρώ (1)

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: κοινοπρακτικά δάνεια

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: συμφωνίες επαναπώλησης με ΚΑ

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Q

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαπή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαπή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές/μερίδια ΕΟ πλην των ΑΚΧΑ

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαπή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (περιλαμβάνουν και πάγια στοιχεία του ενεργητικού)

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: χρηματοοικονομικά παράγωγα

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαπή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2

Στοιχεία για το παθητικό επιμέρους ΝΧΙ

 

 

 

Τομέας αντισυμβαλλομένου

Σύνολο

 

 

 

ΝΧΙ

 

 

Μη ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεντρική κυβέρνηση

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

Λοιποί

Μέσο

 

 

Έως 1 έτους

Άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

Άνω των 2 ετών

εκ των οποίων: θέσεις εντός ομίλου

ΕθνΚΤ

 

 

ΛΕΧΟ και επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ

ΑΕΣΤ

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης

Καταθέσεις

Περιοχή αντισυμβαλλομένου

 

Σύνολο

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

ߦ

 

 

 

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαπή

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων ευρώ

Σύνολο

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταθέσεις σε M3

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ߦߦ

ߦߦ

ߦߦ

 

 

 

μίας ημέρας

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων ευρώ (2)

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προθεσμίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

από 1 έως 2 έτη

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υπό προειδοποίηση έως 3 μηνών

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων ευρώ (2)

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συμφωνίες επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενους πλην των ΚΑ

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταθέσεις που δεν περιλαμβάνονται στο Μ3

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ߦߦ

ߦߦ

ߦߦ

 

 

 

προθεσμίας άνω των 2 ετών

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υπό προειδοποίηση άνω των 3 μηνών

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων ευρώ (2)

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συμφωνίες επαναγοράς με ΚΑ

Εσωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδοθέντα χρεόγραφα

Σύνολο

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σε ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σε ξένο νόμισμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο και αποθεματικά

Σύνολο

ߦߦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά στοιχεία παθητικού

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: χρηματοοικονομικά παράγωγα

Ζώνη του ευρώ

 

 

 

 

Q

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

Αλλοδαπή

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 3

Στοιχεία για τα επιτόκια επιμέρους ΝΧΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

 

Τομέας

Είδος μέσου

Αρχική διάρκεια

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Καταθέσεις σε ευρώ

Από νοικοκυριά

Προθεσμίας

Έως 2 ετών

ΕΣΕ

Άνω των 2 ετών

ΕΣΕ

Από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Προθεσμίας

Έως 2 ετών

ΕΣΕ

Άνω των 2 ετών

ΕΣΕ

Δάνεια σε ευρώ

Προς νοικοκυριά

Για αγορά κατοικίας

Έως 1 έτους

ΕΣΕ

Άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

ΕΣΕ

Άνω των 5 ετών

ΕΣΕ

Για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς

Έως 1 έτους

ΕΣΕ

Άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

ΕΣΕ

Άνω των 5 ετών

ΕΣΕ

Προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Σύνολο

Έως 1 έτους

ΕΣΕ

Άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

ΕΣΕ

Άνω των 5 ετών

ΕΣΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Τομέας

Είδος μέσου

Αρχική διάρκεια, περίοδος προειδοποίησης, αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου

Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Καταθέσεις σε ευρώ

Από νοικοκυριά

Μίας ημέρας (*1)

 

ΕΣΕ

Προθεσμίας

Προθεσμία έως 1 έτους

ΕΣΕ, ποσό

Προθεσμία άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Προθεσμία άνω των 2 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Υπό προειδοποίηση (*1)

Προειδοποίηση έως 3 μηνών

ΕΣΕ

Προειδοποίηση άνω των 3 μηνών

ΕΣΕ

Από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Μίας ημέρας (*1)

 

ΕΣΕ

Προθεσμίας

Προθεσμία έως 1 έτους

ΕΣΕ, ποσό

Προθεσμία άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Προθεσμία άνω των 2 ετών

ΕΣΕ, ποσό

 

Συμφωνίες επαναγοράς

 

 

Δάνεια σε ευρώ

Προς νοικοκυριά

Ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις και πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών (διευκόλυνσης και παρατεινόμενη) (*1)

ΕΣΕ

Καταναλωτικά

Κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Για αγορά κατοικίας

Κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω του 5 έτους και έως 10 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Για λοιπούς σκοπούς

Κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις και πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών (διευκόλυνσης και παρατεινόμενη) (*1)

ΕΣΕ

Λοιπά δάνεια ύψους έως 0,25 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Λοιπά δάνεια ύψους άνω των 0,25 εκατ. ευρώ και έως 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου έως 3 μηνών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 μηνών και έως 1 έτους

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 3 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω των 3 ετών και έως 5 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών και έως 10 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω των 10 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Λοιπά δάνεια ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ

Κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου έως 1 έτους

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

ΕΣΕ, ποσό

Αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου άνω των 5 ετών

ΕΣΕ, ποσό

3.

στο παράρτημα III η παράγραφος 2 του δεύτερου μέρους τροποποιείται ως εξής:

α)

η πρώτη υποπαράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Στο πλαίσιο της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής στατιστικής, η ΕΚΤ καθόρισε δεκατρείς ΟΔΔ οι οποίοι χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων με το ΕΣΚΤ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Για την πλειονότητα των εν λόγω ΟΔΔ ανταλλάσσεται μία δέσμη στοιχείων με την εν λόγω διάρθρωση και, συνεπώς, το αναγνωριστικό του ΟΔΔ και το συνδεόμενο αναγνωριστικό της δέσμης στοιχείων (ΑΔΣ) που χρησιμοποιούνται στα μηνύματα δεδομένων SDMX είναι τα ίδια. Καταρτίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ροών δεδομένων:»·

β)

από τον κατάλογο των περιπτώσεων διαγράφεται η ακόλουθη περίπτωση:

«—

διεθνή ενοποιημένα τραπεζικά στατιστικά στοιχεία (ΕΤΣΣ) (CBS), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “BIS_CBS”.»·

γ)

στο τέλος του καταλόγου των περιπτώσεων προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

«—

στοιχεία της λογιστικής κατάστασης (ΙΒSI) επιμέρους ΝΧΙ, αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “ECB_ΙΒSI1”·

στοιχεία επιτοκίων επιμέρους ΝΧΙ (ΙΜIR), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “ECB_IMIR1”.»·

4.

στο παράρτημα III το τρίτο μέρος τροποποιείται ως εξής:

α)

ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Ορισμός δομής δεδομένων (ΟΔΔ)

Έννοια (αναγνωριστικό)

Ονομασία έννοιας

Μορφή τιμής  (*2)

Κατάλογος κωδικών

Ονομασία καταλόγου κωδικών

«BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

ICPF

ICO

IBSI

IMIR

DIMENSION ORDER IN THE KEY

DIMENSIONS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FREQ

Συχνότητα

AN1

CL_FREQ

Κατάλογος κωδικών συχνότητας

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

2

2

REF_AREA

Περιοχή αναφοράς

AN2

CL_AREA_EE

Κατάλογος κωδικών περιοχής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

REF_AREA

Περιοχή αναφοράς

AN2

CL_AREA (*3)

Κατάλογος κωδικών περιοχής

3

 

 

3

 

 

3

3

 

 

 

3

 

ADJUSTMENT

Ένδειξη διόρθωσης

AN1

CL_ADJUSTMENT

Κατάλογος κωδικών ένδειξης διόρθωσης

4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

BS_REP_SECTOR

Ανάλυση της λογιστικής κατάστασης κατά τομέα αναφοράς

AN..2

CL_BS_REP_SECTOR

Κατάλογος κωδικών ανάλυσης της λογιστικής κατάστασης κατά τομέα αναφοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

MFI_LIST_IND

Κατάλογος επιμέρους ΝΧΙ

AN..18

CL_MFI_LIST_IND

Κατάλογος κωδικών καταλόγου επιμέρους ΝΧΙ

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF_SECTOR

Ανάλυση κατά τομέα αναφοράς

AN4

CL_ESA95_SECTOR

Κατάλογος κωδικών ανάλυσης κατά τομέα αναφοράς βάσει του ΕΣΛ 95

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC_ISSUING SECTOR

Τομέας έκδοσης τίτλων

AN4

CL_ESA95_SECTOR

Κατάλογος κωδικών ανάλυσης κατά τομέα αναφοράς βάσει του ΕΣΛ 95

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

PSS_INFO_TYPE

Είδος πληροφοριών που αφορούν τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού

AN4

CL_PSS_INFO_TYPE

Κατάλογος κωδικών των ειδών πληροφοριών που αφορούν τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

PSS_INSTRUMENT

Μέσο που χρησιμοποιείται για συναλλαγές σε συστήματα πληρωμών και διακανονισμού

AN4

CL_PSS_INSTRUMENT

Κατάλογος κωδικών των μέσων που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές σε συστήματα πληρωμών και διακανονισμού

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

PSS_SYSTEM

Σημείο πρόσβασης συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού

AN4

CL_PSS_SYSTEM

Κατάλογος κωδικών των σημείων πρόσβασης συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

DATA_TYPE_PSS

Είδος δεδομένων που παρέχονται για τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού

AN2

CL_DATA_TYPE_PSS

Κατάλογος κωδικών που αφορούν το είδος των δεδομένων που παρέχονται για τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

COMP_APPROACH

Ένδειξη προσέγγισης στην κατάρτιση στοιχείων

AN1

CL_COMP_APPROACH

Κατάλογος κωδικών των ενδείξεων προσέγγισης όσον αφορά την κατάρτιση στοιχείων

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFI_REP_SECTOR

Τομέας παροχής στοιχείων λοιπών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών

AN2

CL_OFI_REP_SECTOR

Κατάλογος κωδικών ανάλυσης των λοιπών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών κατά τομέα αναφοράς

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

IVF_REP_SECTOR

Τομέας παροχής στοιχείων επενδυτικών οργανισμών

AN2

CL_IVF_REP_SECTOR

Κατάλογος κωδικών ανάλυσης επενδυτικών οργανισμών κατά τομέα αναφοράς

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

FVC_REP_SECTOR

Τομέας παροχής στοιχείων χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού

AN1

CL_FVC_REP_SECTOR

Κατάλογος κωδικών ανάλυσης των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού κατά τομέα αναφοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

 

REPORTING_SECTOR

Τομέας παροχής στοιχείων

AN..6

CL_SECTOR (*3)

Κατάλογος κωδικών θεσμικού τομέα

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

CB_REP_SECTOR

Ανάλυση ΕΤΣ κατά τομέα αναφοράς

AN2

CL_CB_REP_SECTOR

Κατάλογος κωδικών ανάλυσης των ενοποιημένων τραπεζικών στοιχείων κατά τομέα αναφοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

CB_SECTOR_SIZE

Μέγεθος τομέα ΕΤΣ

AN1

CL_CB_SECTOR_SIZE

Κατάλογος κωδικών που αφορούν το μέγεθος του τομέα αναφοράς ενοποιημένων τραπεζικών στοιχείων

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSI_INDICATOR

Διαρθρωτικός χρηματοοικονομικός δείκτης

AN3

CL_SSI_INDICATOR

Κατάλογος κωδικών του διαρθρωτικού χρηματοοικονομικού δείκτη

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

BS_ITEM

Στοιχείο λογιστικής κατάστασης

AN..7

CL_BS_ITEM

Κατάλογος κωδικών των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFI_ITEM

Στοιχείο λογιστικής κατάστασης λοιπών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών

AN3

CL_OFI_ITEM

Κατάλογος κωδικών που αφορούν τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης λοιπών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC_ITEM

Στοιχείο “τίτλοι”

AN6

CL_ESA95_ACCOUNT

Κατάλογος κωδικών λογαριασμών ΕΣΛ 95

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

IF_ITEM

Ενεργητικό και παθητικό επενδυτικών οργανισμών

AN3

CL_IF_ITEM

Κατάλογος κωδικών των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης των ΕΟ

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

FVC_ITEM

Ενεργητικό και παθητικό χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού

AN3

CL_FVC_ITEM

Κατάλογος κωδικών των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

ICPF_ITEM

Ενεργητικό και παθητικό ασφαλιστικών εταιρειών και συνταξιοδοτικών ταμείων

AN..4

CL_ICPF_ITEM

Κατάλογος κωδικών των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ασφαλιστικών εταιρειών και συνταξιοδοτικών ταμείων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ICO_PAY_ITEM

Στοιχείο “δραστηριότητες ασφαλιστικών εταιρειών”

AN1

CL_ICO_PAY

Κατάλογος κωδικών του στοιχείου “δραστηριότητες ασφαλιστικών εταιρειών”

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

CB_ITEM

Στοιχείο “ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία”

AN5

CL_CB_ITEM

Κατάλογος κωδικών του στοιχείου “ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία”

6

 

 

6

 

 

6

6

6

 

 

7

 

MATURITY_ORIG

Αρχική διάρκεια

AN..3

CL_MATURITY_ORIG

Κατάλογος κωδικών αρχικής διάρκειας

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

MATURITY_NOT_IRATE

Αρχική διάρκεια/περίοδος προειδοποίησης/αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου

AN..3

CL_MATURITY_ORIG

Κατάλογος κωδικών αρχικής διάρκειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

MATURITY

Διάρκεια

AN..6

CL_MATURITY (*3)

Κατάλογος κωδικών διάρκειας

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC_VALUATION

Αποτίμηση τίτλων

AN1

CL_MUFA_VALUATION

Κατάλογος κωδικών αποτίμησης στο πλαίσιο των ΧΛΝΕ

7

5

 

7

 

 

7

7

7

7

 

8

 

DATA_TYPE

Είδος στοιχείων

AN1

CL_DATA_TYPE

Κατάλογος κωδικών που αφορούν το είδος των νομισματικών και τραπεζικών στοιχείων, ροών και θέσεων

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

DATA_TYPE_MIR

Είδος στοιχείων που παρέχονται για τα επιτόκια των ΝΧΙ

AN1

CL_DATA_TYPE_MIR

Κατάλογος κωδικών που αφορούν το είδος των στοιχείων που παρέχονται για τα επιτόκια των ΝΧΙ

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA_TYPE_SEC

Είδος στοιχείων που παρέχονται για τους τίτλους

AN1

CL_DATA_TYPE_SEC

Κατάλογος κωδικών που αφορούν το είδος των στοιχείων που παρέχονται για τους τίτλους

8

6

 

8

 

7

8

8

8

 

 

9

 

COUNT_AREA

Περιοχή αντισυμβαλλομένου

AN2

CL_AREA_EE

Κατάλογος κωδικών περιοχής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

5

 

 

COUNTERPART_AREA

Περιοχή αντισυμβαλλομένου

AN2

CL_AREA

Κατάλογος κωδικών περιοχής

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

AMOUNT_CAT

Κατηγορία ποσού

AN1

CL_AMOUNT_CAT

Κατάλογος κωδικών κατηγορίας ποσού

9

 

8

9

 

 

9

9

9

 

 

10

9

BS_COUNT_SECTOR

Τομέας αντισυμβαλλομένου της λογιστικής κατάστασης

AN..7

CL_BS_COUNT_SECTOR

Κατάλογος κωδικών που αφορούν τον τομέα αντισυμβαλλομένου της λογιστικής κατάστασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

COUNTERPART_SECTOR

Τομέας αντισυμβαλλομένου

AN..6

CL_SECTOR

Κατάλογος κωδικών θεσμικού τομέα

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

COUNTERPART_SECTOR

Τομέας αντισυμβαλλομένου

AN2

CL_PS_COUNT_SECTOR

Τομέας του δικαιούχου σε συναλλαγές στο πλαίσιο συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

FVC_ORI_SECTOR

Τομέας αρχικού δικαιούχου όσον αφορά χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού

AN2

CL_FVC_ORI_SECTOR

Κατάλογος κωδικών που αφορούν τον αρχικό δικαιούχο όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

ICO_UNIT

Μονάδα ασφαλιστικών εταιρειών

AN1

CL_ICO_UNIT

Κατάλογος κωδικών μονάδας εργασιών ασφαλιστικών εταιρειών

10

7

9

10

7

9

10

11

10

10

 

11

10

CURRENCY_TRANS

Νόμισμα συναλλαγής

AN..3

CL_CURRENCY

Κατάλογος κωδικών νομισμάτων

 

8

 

11

8

10

11

 

11

 

 

 

 

SERIES_DENOM

Νόμισμα στο οποίο εκφράζονται οι σειρές ή ειδικός υπολογισμός

AN1

CL_SERIES_DENOM

Κατάλογος κωδικών νομισμάτων στα οποία εκφράζονται οι σειρές ή ειδικός υπολογισμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

7

 

 

CURRENCY_DENOM

Νόμισμα έκφρασης

AN..15

CL_UNIT

Κατάλογος κωδικών μονάδας

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

12

 

BS_SUFFIX

Επίθημα λογιστικής κατάστασης

AN..3

CL_BS_SUFFIX

Κατάλογος κωδικών επιθημάτων λογιστικής κατάστασης

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC_SUFFIX

Επίθημα σειρών στο πλαίσιο τίτλων

AN1

CL_SEC_SUFFIX

Κατάλογος κωδικών επιθημάτων σειρών στο πλαίσιο των τίτλων

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

IR_BUS_COV

Κάλυψη εργασιών όσον αφορά τα επιτόκια

AN1

CL_IR_BUS_COV

Κατάλογος κωδικών κάλυψης εργασιών όσον αφορά τα επιτόκια

β)

ο κατάλογος των όρων που έπεται του πίνακα τροποποιείται ως εξής:

i)

μεταξύ των όρων «Ανάλυση της λογιστικής κατάστασης κατά τομέα αναφοράς (balance sheet reference sector breakdown)» και «Ανάλυση κατά τομέα αναφοράς (reference sector breakdown)» παρεμβάλλεται ο ακόλουθος όρος:

«Κατάλογος επιμέρους ΝΧΙ (individual MFI list). Η διάσταση αυτή αναφέρεται στο ΝΧΙ παροχής στοιχείων (στο πλαίσιο των ΟΔΔ “ECB_IBSI1” και “ECB_IMIR1”).»·

ii)

ο όρος «Αρχική διάρκεια (original maturity)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αρχική διάρκεια (original maturity). Για τους ΟΔΔ “ECB_BSI1”, “ECB_FVC1”, “ECB_IVF1”, “ECB_CBD1”, “ECB_OFI1” και “ECB_IBSI1”, η διάσταση αυτή δηλώνει την αρχική διάρκεια του στοιχείου της λογιστικής κατάστασης.»·

iii)

μεταξύ των όρων «Αρχική διάρκεια (original maturity)» και «Διάρκεια (maturity)» παρεμβάλλεται ο ακόλουθος όρος:

«Αρχική διάρκεια (original maturity)/περίοδος προειδοποίησης (period of notice)/αρχική περίοδος καθορισμού επιτοκίου (initial rate fixation). H διάσταση αυτή δηλώνει την ανάλυση κατά αρχική διάρκεια ή περίοδο προειδοποίησης των καταθέσεων για τους ΟΔΔ “ECB_MIR1” και “ECB_IMIR1”. Για τα δάνεια η διάσταση αυτή αναφέρεται στην αρχική διάρκεια του δανείου ή/και στην αρχική περίοδο καθορισμού του επιτοκίου.»·

iv)

οι όροι «Είδος στοιχείων (data type)» και «Είδος στοιχείων που παρέχονται για τα επιτόκια των ΝΧΙ (MIR data type)» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Είδος στοιχείων (data type). Η διάσταση αυτή περιγράφει τα είδη των στοιχείων που παρέχονται στο πλαίσιο των ΟΔΔ “ECB_BSI1”, “ECB_SSI1”, “ECB_OFI1”, “ECB_IVF1”, “ECB_FVC1”, “ECB_CBD1”, “ECB_ICPF1”, “ECB_ICO1” και “ECB_IBSI1”.

 

Είδος στοιχείων που παρέχονται για τα επιτόκια των ΝΧΙ (MIR data type). Στο πλαίσιο των ΟΔΔ “ECB_MIR1” και “ECB_IMIR1” η διάσταση αυτή διακρίνει τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των ΝΧΙ από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον όγκο των νέων εργασιών ή των ανεξόφλητων υπολοίπων.»·

v)

ο όρος «Κατηγορία ποσού (amount category)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατηγορία ποσού (amount category). Η διάσταση αυτή αποδίδει την κατηγορία του ποσού για τα νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες· τα νέα δάνεια αναφέρονται επίσης σύμφωνα με το μέγεθός τους. Η διάσταση αυτή αφορά μόνο τους ΟΔΔ “ECB_MIR1” και “ECB_ΙΜIR1”.»·

vi)

ο όρος «Νόμισμα συναλλαγής (currency of transaction)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Νόμισμα συναλλαγής (currency of transaction). Η διάσταση αυτή δηλώνει το νόμισμα στο οποίο εκδίδονται οι τίτλοι (για τον ΟΔΔ “ECB_SEC1”) ή στο οποίο εκφράζονται τα ακόλουθα: α) τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των ΝΧΙ (για τους ΟΔΔ “ECB_BSI1” και “ECB_IBSI1”)· β) οι διαρθρωτικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες (για τον ΟΔΔ “ECB_SSI1”)· γ) οι καταθέσεις και τα δάνεια (για τους ΟΔΔ “ECB_MIR1” και “ECB_ΙΜIR1”)· δ) τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ (για τον ΟΔΔ “ECB_IVF1”)· ε) οι συναλλαγές πληρωμής (για τον ΟΔΔ “ECB_PSS1”)· στ) τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των ΧΡΕΣ (για τον ΟΔΔ “ECB_FVC1”)· ζ) τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των ΛΕΧΟ (για τον ΟΔΔ “ECB_OFI1”)· η) τα στοιχεία των ΕΤΣ (για τον ΟΔΔ “ECB_CBD1”)· και θ) οι συναλλαγές σε στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού ΑΕ και συνταξιοδοτικών ταμείων (για τον ΟΔΔ “ECB_ICPF1”).»·

5.

στο παράρτημα III το τέταρτο μέρος τροποποιείται ως εξής:

α)

το τμήμα 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τμήμα 1: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα με και χωρίς κωδικό τα οποία ορίζονται στο πλαίσιο των ΟΔΔ ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, ECB_ICPF1, ECB_ICO1, ECB_IBSI1 και ECB_IMIR1»·

ii)

ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

 

«Στατιστική έννοια

Μορφή  (*4)

Κατάλογος κωδικών

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

ICPF

ICO

IBSI

IMIR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ

 

(ανταλλάσσονται με χρήση της ομάδας FNS)

 

 

TITLE

Τίτλος

AN..70

χωρίς κωδικό

 

UNIT

Μονάδα

AN..12

CL_UNIT

Κατάλογος κωδικών μονάδας

UNIT_MULT

Πολλαπλασιαστής μονάδας

AN..2

CL_UNIT_MULT

Κατάλογος κωδικών πολλαπλασιαστή μονάδας

DECIMALS

Δεκαδικά

N1

CL_DECIMALS

Κατάλογος κωδικών δεκαδικών

TITLE_COMPL

Συμπλήρωμα τίτλου

AN..1050

χωρίς κωδικό

 

 

 

 

 

NAT_TITLE

Τίτλος στην εθνική γλώσσα

AN..350

χωρίς κωδικό

 

COMPILATION

Κατάρτιση

AN..1050

χωρίς κωδικό

 

 

 

 

 

 

 

 

COVERAGE

Κάλυψη

AN..350

χωρίς κωδικό

 

SOURCE_AGENCY

Κατάστημα προέλευσης

AN3

CL_ORGANISATION

Κατάλογος κωδικών οργανισμών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHOD_REF

Αναφορά μεθοδολογίας

AN..1050

χωρίς κωδικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

(ανταλλάσσονται με χρήση της ομάδας FNS)

COLLECTION

Ένδειξη συλλογής

AN1

CL_COLLECTION

Κατάλογος κωδικών ένδειξης συλλογής

DOM_SER_IDS

Αναγνωριστικό εγχώριων σειρών

AN..70

χωρίς κωδικό

 

 

 

 

 

BREAKS

Μεταβολές εννοιολογικού περιεχομένου

AN..350

χωρίς κωδικό

 

 

 

 

 

UNIT_INDEX_BASE

Βάση δείκτη μονάδας

AN..35

χωρίς κωδικό

 

 

 

PUBL_PUBLIC

Πηγή δημοσίευσης

AN..1050

χωρίς κωδικό

 

 

PUBL_MU

Πηγή δημοσίευσης (μόνο ζώνη του ευρώ)

AN..1050

χωρίς κωδικό

 

 

 

 

 

 

PUBL_ECB

Πηγή δημοσίευσης (μόνο ΕΚΤ)

AN..1050

χωρίς κωδικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

(ανταλλάσσονται μαζί με τα στοιχεία στο βασικό τμήμα ARR εκτός του “OBS_COM” που ανταλλάσσεται στην ομάδα FNS)

OBS_STATUS

Καθεστώς παρατήρησης

AN1

CL_OBS_STATUS

Κατάλογος κωδικών καθεστώτος παρατήρησης

OBS_CONF

Εμπιστευτικός χαρακτήρας παρατήρησης

AN1

CL_OBS_CONF

Κατάλογος κωδικών εμπιστευτικού χαρακτήρα παρατήρησης

OBS_PRE_BREAK

Τιμή παρατήρησης προ μεταβολής εννοιολογικού περιεχομένου

AN..15

χωρίς κωδικό

 

OBS_COM

Σχόλιο παρατήρησης

AN..1050

χωρίς κωδικό

 

β)

στο τμήμα 2 η επικεφαλίδα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τμήμα 2: Κοινές ιδιότητες χαρακτηριστικών γνωρισμάτων για τους ΟΔΔ ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, ECB_ICPF1, ECB_ICO1, ECB_IBSI1 και ECB_IMIR1: Παροχή στοιχείων στην ΕΚΤ από τις ΕθνΚΤ  (*5)

(*5)  Ο παρών πίνακας δεν καλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πίνακα του τμήματος 1, τα οποία καθορίζει η ΕΚΤ.»·"

γ)

το τμήμα 3 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο τέλος του πίνακα με τίτλο «UNIT (μονάδα)» προστίθενται οι ακόλουθες δύο σειρές:

«IBSI

EUR

IMIR

Για τον όγκο εργασιών: EUR

Για τα επιτόκια: PCPA»·

ii)

στο τέλος του πίνακα με τίτλο «UNIT_MULT (πολλαπλασιαστής μονάδας)» προστίθενται οι ακόλουθες δύο σειρές:

«IBSI

6

IMIR (*6)

Για τον όγκο εργασιών: 6

Για τα επιτόκια: 0

iii)

στο τέλος του πίνακα με τίτλο «DECIMALS (δεκαδικά)» προστίθενται οι ακόλουθες δύο σειρές:

«IBSI

0

IMIR

Για τον όγκο εργασιών: 3 (0, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία)

Για τα επιτόκια: 4»·

iv)

η πρώτη παράγραφος υπό τον όρο «COMPILATION (κατάρτιση)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«COMPILATION (κατάρτιση). Ως προς τις δέσμες στοιχείων BSI, IVF, FVC, ICPF, ICO, MIR, IBSI και IMIR το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα μπορεί να χρησιμοποιείται για την παροχή περαιτέρω εξηγήσεων υπό μορφή κειμένου σχετικά με τις μεθόδους κατάρτισης, τα συστήματα στάθμισης και τις στατιστικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των εν λόγω σειρών, ιδίως εάν αποκλίνουν από τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΚΤ. Γενικά, η διάρθρωση των απαιτούμενων εθνικών επεξηγηματικών σημειωμάτων είναι η ακόλουθη:»·

v)

στο τέλος του πίνακα με τίτλο «COVERAGE (κάλυψη)» προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

«IMIR

τα κριτήρια διαστρωμάτωσης, τη διαδικασία επιλογής (επιλογή με ίσες πιθανότητες/επιλογή με πιθανότητα ανάλογη του μεγέθους/επιλογή των μεγαλύτερων ιδρυμάτων) στην περίπτωση δειγματοληψίας»·

 

δ)

στο τμήμα 4, στο τέλος του πίνακα με τίτλο «COLLECTION (ένδειξη συλλογής)» προστίθενται οι ακόλουθες δύο σειρές:

«IBSI

Για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα: τέλος περιόδου (E)

Για τις σειρές ροών: άθροισμα των παρατηρήσεων όλης της περιόδου (S)

IMIR

Για τα επιτόκια των ανεξόφλητων υπολοίπων: τέλος περιόδου (E)

Για τα επιτόκια νέων εργασιών: μέσος όρος των παρατηρήσεων όλης της περιόδου (A)

Για τον όγκο νέων εργασιών: άθροισμα των παρατηρήσεων όλης της περιόδου (S)·»

ε)

στο τμήμα 5, η πρώτη πρόταση της δεύτερης παραγράφου υπό το στοιχείο «OBS_PRE_BREAK (τιμή παρατήρησης προ μεταβολής εννοιολογικού περιεχομένου)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα δεν απαιτείται για τους σκοπούς των δεσμών στοιχείων “BSI”, “IVF”, “FVC”, “OFI”, “ICPF”, “ICO” και “IBSI”, καθώς οι σχετικές πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες βάσει των σειρών επανακατηγοριοποίησης ή των σειρών που αποτυπώνουν χρηματοοικονομικές συναλλαγές.».


(1)  Η παροχή των συγκεκριμένων σειρών στοιχείων απαιτείται ως συμπληρωματική της παροχής επιμέρους στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ. Ειδικότερα, η απαίτηση σχετικά με τις υπεραναλήψεις καλύπτει τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις, την πίστωση διευκόλυνσης και την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών.

 

 

Μηνιαίοι δείκτες ανεξόφλητων υπολοίπων

Q

 

Τριμηνιαίοι δείκτες ανεξόφλητων υπολοίπων

ߦ

 

Βοηθητικές σειρές: συνδυασμός όλων των διορθώσεων

ߦߦ

 

Βοηθητικές σειρές: συνδυασμός όλων των διορθώσεων· οι ΕθνΚΤ διαθέτουν την επιλογή να αναφέρουν μόνο επιδράσεις σχετικές με τις επανακατηγοριοποιήσεις, εφόσον με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η επιβάρυνσή τους από άποψη παροχής στοιχείων.

 

Μεταβιβάσεις δανείων (αγορές μείον διαθέσεις).

(2)  Η παροχή των συγκεκριμένων σειρών στοιχείων απαιτείται ως συμπληρωματική της παροχής επιμέρους στοιχείων για τα επιτόκια των ΝΧΙ. Ειδικότερα, η απαίτηση σχετικά με τις υπεραναλήψεις καλύπτει τα ανακυκλούμενα δάνεια και τις υπεραναλήψεις, την πίστωση διευκόλυνσης και την παρατεινόμενη πίστωση μέσω πιστωτικών καρτών.

 

 

Μηνιαίοι δείκτες ανεξόφλητων υπολοίπων

Q

 

Τριμηνιαίοι δείκτες ανεξόφλητων υπολοίπων

ߦ

 

Βοηθητικές σειρές: συνδυασμός όλων των διορθώσεων

ߦߦ

 

Βοηθητικές σειρές: συνδυασμός όλων των διορθώσεων· οι ΕθνΚΤ διαθέτουν την επιλογή να αναφέρουν μόνο επιδράσεις σχετικές με τις επανακατηγοριοποιήσεις, εφόσον με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η επιβάρυνσή τους από άποψη παροχής στοιχείων.

(*1)  Για τους συγκεκριμένους δείκτες οι όγκοι εργασιών περιλαμβάνονται στο σύστημα παροχής επιμέρους στοιχείων λογιστικής κατάστασης.»

(*2)  Δηλώνει τον μέγιστο αριθμό γραμμάτων/ψηφίων που μπορεί να περιέχει καθένα από τα στοιχεία του καταλόγου κωδικών (π.χ. η ένδειξη “AN..7” σημαίνει ότι η αλφαριθμητική σειρά μπορεί να περιλαμβάνει αλφαριθμητική στοιχειοσειρά έως και 7 χαρακτήρων, ενώ η ένδειξη “AN1” ότι η αλφαριθμητική σειρά περιλαμβάνει έναν μόνο αλφαριθμητικό χαρακτήρα).

(*3)  Νέος κατάλογος κωδικών ανταλλασσόμενων μηνυμάτων ΟΔΔ SDMX»·

(*4)  Δηλώνει τον μέγιστο αριθμό γραμμάτων/ψηφίων που μπορεί να περιέχει η διαβίβαση κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος (π.χ. η ένδειξη “AN..1050” σημαίνει ότι η αλφαριθμητική στοιχειοσειρά μπορεί να περιλαμβάνει έως και 1050 χαρακτήρες, η ένδειξη “AN1” έναν αλφαριθμητικό χαρακτήρα και η ένδειξη “N1” ένα ψηφίο).»·

(*6)  Τα στοιχεία για τα επιτόκια υποβάλλονται ως ποσοστά.»·


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το ένατο μέρος του παραρτήματος II της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ

Πίνακας 1.Α.

Ετήσια ΕΤΣ — Παροχείς στοιχείων

Ετήσια ΕΤΣ — Παροχείς στοιχείων

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Τμήμα μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (large exposures — “LE”) Πληθυσμός παροχής στοιχείων

A.

Μεγάλου μεγέθους

Β.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Αριθμός ανεξάρτητων πιστωτικών ιδρυμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός πιστωτικών ιδρυμάτων που ανήκουν σε τραπεζικούς ομίλους (ενοποιημένο επίπεδο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός τραπεζικών ομίλων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικός αριθμός πιστωτικών ιδρυμάτων*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.Β.

Ετήσια ΕΤΣ — Κερδοφορία και αποδοτικότητα

Ετήσια ΕΤΣ — Κερδοφορία και αποδοτικότητα — ΔΠΧΠ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

A.

Μεγάλου μεγέθους

Β.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Έσοδα από τόκους

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αρχικά αναγνωριζόμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και απαιτήσεις*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγωγα — Λογιστική αντιστάθμισης, κίνδυνος επιτοκίου*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από τόκους)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού αρχικά αναγνωριζόμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού αποτιμώμενα στο αποσβέσιμο κόστος)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Παράγωγα — Λογιστική αντιστάθμισης, κίνδυνος επιτοκίου)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Λοιπά στοιχεία παθητικού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα μετοχικού κεφαλαίου πληρωτέου σε πρώτη ζήτηση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από μερίσματα*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από την ανάκληση της αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και στοιχεία του παθητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση, καθαρά*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία του παθητικού αρχικά αναγνωριζόμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθαρά*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από λογιστική αντιστάθμισης, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρές συναλλαγματικές διαφορές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη (ζημίες) από στοιχεία του ενεργητικού που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται πλην όσων διακρατούνται προς πώληση, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Λοιπά λειτουργικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά λειτουργικά έσοδα, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Διοικητικά έξοδα)

(Έξοδα προσωπικού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Λοιπά διοικητικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απόσβεση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Προβλέψεις ή (-) αντιλογισμός προβλέψεων)

(Αναληφθείσες υποχρεώσεις και δοθείσες εγγυήσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Λοιπές προβλέψεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στο κόστος [μη εισηγμένοι μετοχικοί τίτλοι])*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Δάνεια και απαιτήσεις [περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων])*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού)

(Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Επενδύσεις σε ακίνητα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπεραξία)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άυλα στοιχεία ενεργητικού [εκτός υπεραξίας])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Λοιπά)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρνητική υπεραξία που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος των κερδών ή (-) ζημιών από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως διακρατούμενα προς πώληση και δεν αποτελούν διακοπείσες δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους σχετικά με τα αποτελέσματα συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες

Κέρδη ή (-) ζημίες προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους σχετικά με τις διακοπείσες δραστηριότητες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ — Κερδοφορία και αποδοτικότητα — ΓΑΛΑ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

A.

Μεγάλου μεγέθους

Β.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Έσοδα από τόκους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από τόκους)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από μερίσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από την ανάκληση της αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία του παθητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση, καθαρά*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία του παθητικού αρχικά αναγνωριζόμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθαρά*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία του παθητικού μη διακρατούμενα για διαπραγμάτευση, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από λογιστική αντιστάθμισης, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρές συναλλαγματικές διαφορές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από την ανάκληση της αναγνώρισης επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη (ζημίες) από στοιχεία του ενεργητικού που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται πλην όσων διακρατούνται προς πώληση, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Λοιπά λειτουργικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά λειτουργικά έσοδα, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Διοικητικά έξοδα)

(Έξοδα προσωπικού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Λοιπά διοικητικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απόσβεση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Προβλέψεις ή (-) αντιλογισμός προβλέψεων)

(Αναληφθείσες υποχρεώσεις και δοθείσες εγγυήσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Λοιπές προβλέψεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Αυξήσεις ή (-) μειώσεις του κεφαλαίου για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους, καθαρές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού)

(Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Επενδύσεις σε ακίνητα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπεραξία)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άυλα στοιχεία ενεργητικού [εκτός υπεραξίας])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Λοιπά)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρνητική υπεραξία που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος των κερδών ή (-) ζημιών από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη ή (-) ζημίες από μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως διακρατούμενα προς πώληση και δεν αποτελούν διακοπείσες δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους σχετικά με τα αποτελέσματα συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκτακτα κέρδη ή (-) ζημίες μετά από φόρους

Έκτακτα κέρδη ή ζημίες προ φόρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους που συνδέονται με έκτακτα κέρδη ή ζημίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ — Κερδοφορία και αποδοτικότητα — ΕΚΤΟΣ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

A.

Μεγάλου μεγέθους

Β.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Καθαρά έσοδα από τόκους

Έσοδα από τόκους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από τόκους)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από μερίσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα συναλλαγών και συναλλάγματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Λοιπά λειτουργικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά λειτουργικά έσοδα, καθαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Διοικητικά έξοδα)

(Έξοδα προσωπικού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Λοιπά διοικητικά έξοδα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απόσβεση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Προβλέψεις ή (-) αντιλογισμός προβλέψεων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ — Κερδοφορία και αποδοτικότητα — ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑ

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

A.

Μεγάλου μεγέθους

Β.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Καθαρά έσοδα από τόκους*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα από μερίσματα*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα συναλλαγών και συναλλάγματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά λειτουργικά έσοδα, καθαρά*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συνολικά λειτουργικά έξοδα)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.Γ.

Ετήσια ΕΤΣ — Κερδοφορία και αποδοτικότητα

Ετήσια ΕΤΣ — Κερδοφορία και αποδοτικότητα — ΔΠΧΠ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE)

A.

Μεγάλου μεγέθους

Β.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE <0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ — Κερδοφορία και αποδοτικότητα — ΓΑΛΑ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE)

A.

Μεγάλου μεγέθους

Β.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE <0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ετήσια ΕΤΣ — Κερδοφορία και αποδοτικότητα — ΕΚΤΟΣ FINREP

 

Εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι (ενοποιημένο επίπεδο) και εγχώριες ανεξάρτητες τράπεζες

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (εκτός ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ΕΕ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ΕΕ) (ανεξάρτητα)

Κατηγορίες ΕΕΜ

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE)

A.

Μεγάλου μεγέθους

Β.

Μεσαίου μεγέθους

Γ.

Μικρού μεγέθους

Θυγατρικές ελεγχόμενες από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (υποενοποιημένο επίπεδο ή ανεξάρτητες)

Υποκαταστήματα ελεγχόμενα από την αλλοδαπή (ζώνη ευρώ) (ανεξάρτητα)

Σημαντικά

Λιγότερο σημαντικά

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE <0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός ιδρυμάτων με RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE <0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού ιδρυμάτων με RoE 15-20 %